ældre-voksne-børn-familiedynamikker

Forældre og voksne børns dynamikker – Psykoterapi bryder fastlåste mønster

Konflikter med voksne børn

Der er sket et skred i samfundet at mennesket i dag fremfor ca. 40-50 år siden er mere lyst og behovstilfredsstillelse.

 • Oplever du at dit handlerum er meget begrænset?
 • At du ikke kan genkende dig selv i forhold til, hvordan du oplever dig behandlet?
 • Er stemninger svære at være i?
 • Bøvler du med anerkendelse? respekt? tillid? eller andre ting i relationen?

Det er aldrig for sent at genoplive relationen

Bøvler du/I med familierelationerne? Er der opstået knuder, skuffelser og sårede følelser, der gør det svært at opretholde en harmonisk familietrivsel, hvor stemninger og forventninger ikke længere matcher og i stedet fører til mistrivsel, sårede følelser og skuffelser?

Som voksne børn eller som forældre kan man opleve magtesløshed, når det kommer til at løse de uoverensstemmelser, der kan opstå. Det er yderst udfordrende at forsøge at afdække de knuder, der er opstået indenfor familien. Selv med de bedste intentioner om at genskabe harmoni og samarbejde, kan det blive en udfordring. Dette skyldes, at relationen kan være blevet fastlåst, og den anden part måske ikke længere kan se de oprindelige gode hensigter og intentioner, men i stedet farves af forvrængede tolkninger, der hindrer forsoning.

Konflikter med voksne børn – Genskab harmonien

Konflikter med voksne børn skaber dårlige stemninger og fastlåste mønstre. Det er smertefuldt at bære rundt på disse konflikter, og det kan skabe en indre smerte, der er svær at håndtere. Konflikterne kan påvirke jeres relation dybt og forhindre jer i at opnå den ønskede harmoni og trivsel.

Familielivet kan være en smuk rejse, men det er også en rejse, der nogle gange kan blive præget af udfordringer, knuder, skuffelser og sårede følelser. Når stemninger og forventninger i familien begynder at skille sig fra hinanden, kan dette resultere i mistrivsel og skuffelser. Men det er vigtigt at forstå, at det er muligt at gøre noget ved det, selvom det kan virke fastlåst og uoverkommeligt.

Find Vejen Tilbage med Profesionel Hjælp

Der findes en vej ud af denne situation med hjælp fra en familieterapeut, der fungerer som mægler og åbner op for nye perspektiver og muligheder for at finde vejen fremad igen. Selvom det kan se meget fastlåst og vanskeligt at bryde, er der hjælp at hente. Med min ekspertise som familieterapeut kan jeg mediere, skabe nye indsigter og fremme samarbejde – netop det, der kan gøre en positiv forskel for jeres familieliv.

Som familieterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med konflikter mellem voksne børn og deres forældre. Jeg hjælper jer med at identificere og forstå de underliggende årsager til konflikterne og guide jer mod en løsning.

Jeg er her for at hjælpe dig og din familie som familieterapeut. Mit mål er at fungere som mægler og hjælpe med at skabe nye indsigter og samarbejde, som kan gøre en afgørende forskel for jeres familieliv. Uanset hvor fastlåst situationen måtte virke, er der altid en vej fremad.

Sammen kan vi arbejde på at genoprette harmonien i jeres familie, så I kan håndtere udfordringer og konflikter på en sund og konstruktiv måde. Ingen familie er for langt ude til at blive helet, og hvert skridt mod forandring er et skridt i den rigtige retning.

Kontakt mig i dag for at begynde rejsen mod en mere harmonisk familie. Besøg min hjemmeside for yderligere information om mine terapeutiske tjenester og for at planlægge en konsultation. Lad mig hjælpe dig og din familie med at skabe positive forandringer i jeres liv.

Gennem terapeutiske og personlig samtale skaber vi et trygt rum, hvor I kan udforske jeres følelser, behov og kommunikationsmønstre. Jeg hjælper jer med at opbygge en bedre forståelse og gensidig respekt, så I kan genopbygge og styrke jeres forhold.

Voksne børn – forældre

– Når ordene kan bygge bro

Bygge Broer mellem Voksne Børn og Forældre: Familielivets landskab er ofte fyldt med nuancerede temaer, der kan være udfordrende at tage op mellem voksne børn og forældre. Disse temaer har en dyb indvirkning på vores måde at interagere på og kan forme den måde, det voksne barn håndterer livets udfordringer. Nogle trækker sig væk fra familien og forældrene for at beskytte sig selv, mens forholdet til forældrene udgør grundlaget for andre, når de begiver sig ud i voksenlivet med drømme og psykisk trivsel i fokus.

En sand forælder er ikke nødvendigvis en, der aldrig har begået fejl, men snarere en, der har accepteret sin egen historie og erkendt sine reaktionsmønstre.

Når det er vanskeligt “at være ægte sammen” i vores familie, indikerer det i bund og grund, at familiemedlemmerne står over for udfordringen med at finde en tilfredsstillende måde at balancere mellem at samarbejde og deltage aktivt i fællesskabet samtidig med at de opretholder deres egen integritet og føler sig betydningsfulde i deres individuelle kapacitet.

Familieforståelse

For at kunne handle i nuet er det nødvendigt med en forståelse af, hvordan det er blevet sådan. Forståelsen af, hvordan det er blevet sådan.

Hvis du igennem mange år har opfostret og elsket dine børn, har du et naturligt håb om eller en forventning om at jeres forhold vil blive ved med at være nært, også når børnene er flyttet hjemmefra. Det det er ikke sikkert at virkeligheden ender med at leve op til drømmen.

Et godt familieliv er ikke kun at ses til højtider men er følelsesmæssigt forbundet/engagement til hinanden. Det skal være ærligt, nært, autentisk og ligeværdigt.

Voksne børn – forældre

En god forælder er ikke nødvendigvis en, der aldrig har svigtet, men en der har forliget sig med sin historie og anerkendt sine egne reaktionsmønstre.

Manglen på evnen til at tale ordentligt sammen kan resultere i en tabt kontakt mellem voksne børn og forældre. Man føler sig som i ingen mands land, hvor minderne kan være overvældende og man kan ende med at påtage sig skylden og tro, at der er noget galt med en selv. Men det er vigtigt at huske, at minderne også kan bruges til at styrke os og gøre os til overlevere frem for ofre.

Når forældre igennem en hel barndom fortæller deres børn, hvor intetsigende og dårlig de er til alting, handler det som regel om dem selv. De dele af selvet hos den voksne, som han slet ikke kan holde ud, bliver smidt over på barnet. Fx hvis den voksne altid har været dårlig til fodbold bliver barnet hånet og nedvurderet, fordi barnet ikke er den bedste på banen. Og det bliver så til selvopfyldende profeti. Det skræmmende er at den narcissist ikke selv kan se, at det er en projektion, dvs. at de skubber noget fra sig selv over på den anden. Læs mere om traume her

Arret fra tidligere uoverensstemmelser og svigt kan være dybt, og tilgivelse kan være det stærkeste våben, men det kan ikke påtvinges nogen imod deres vilje. Tankerne om opvæksten og den nuværende relation til forældrene fylder hos de mennesker, der vælger at gå i terapi, fordi forholdet mellem de to generationer aldrig ophører med at have betydning. Læs mere herom både på siden familieterapi om dysfunktionel og dramatrekanten her

Terapi: Vejen til heling for både forældre og voksne børn

forældre-voksne-børn-konflikt

Voksne børn – forældre

Terapien mellem voksne børn og forældre er en mulighed for at arbejde med de komplekse følelser og relationer og finde vejen til en mere forstående og kærlig tilgang til hinanden.

I terapien mellem voksne børn og forældre handler det om at nå hinanden, inden det bliver til et brud. Det kræver en evne til at formidle svære følelser til hinanden, hvor der lyttes aktivt uden at servere egne holdninger om, hvad der er rigtigt eller forkert. Ofte rummer forholdet et kompleks af bevidste og mindre bevidste tanker, der går tilbage i tiden, og det kan være udfordrende at finde en fælles forståelse.

Forståelse Gennem Terapi

– Vejen mod Gensidig Accept og Kærlighed

Terapien mellem voksne børn og forældre er en mulighed for at arbejde med de dybtgående følelser og komplekse relationer, der kan opstå. Det er en rejse mod at finde en mere forstående og kærlig tilgang til hinanden. Dette kræver evnen til at bygge bro over kløfter af misforståelser og ubearbejdede følelser.

I terapiforløbet handler det om at skabe en atmosfære, hvor svære følelser kan formidles uden frygt for dom eller kritik. Her opstår en ægte forbindelse, når begge parter lytter aktivt til hinanden og søger at forstå hinandens perspektiver uden at forsøge at påtvinge egne holdninger eller sandheder.

Forankring i Fortiden

– At Udforske Dybere Lag af Forholdet

Ofte rummer forholdet mellem voksne børn og forældre et kompleks af tanker, der kan spore sig tilbage i tiden. Disse tanker kan være både bevidste og mindre bevidste og kan give anledning til uoverensstemmelser og følelsesmæssige udfordringer. Gennem terapien har voksne børn og forældre muligheden for at udforske disse dybere lag af deres forhold, hvilket kan føre til en større indsigt og forståelse for hinandens oplevelser og perspektiver.

Healing gennem Anerkendelse

– Vejen til Forsoning

Selvom arrene fra tidligere uoverensstemmelser og svigt kan være dybe, så kan terapien fungere som et kraftfuldt værktøj til healing. Forsoning er ikke altid let, og det kan ikke tvinges, men det er en proces, der kan skabe plads til heling og forståelse. Tankerne om opvæksten og den nuværende relation mellem voksne børn og forældre bliver ofte tydelige i terapien, fordi dette forhold forbliver centralt i vores liv, uanset alder.

Byd dig ikke at bøvle med de stemninger i dine nære relationer

               Online familieterapi 

Byg bro mellem generationerne – opløs konflikter og genfind kærligheden

ældre-voksne-born-familiedynamikker

Frigør jer fra konflikternes lænker, skab dyb forbindelse med jeres voksne børn Terapi i Århus eller online  

Er genforening mulig?

 • At kunne tilgive?
 • Kan voldsomme sår heles?
 • Giver kontakten mening
 • Kan der skabes noget nyt?
 • Hvor tæt skal i være nu?
 • Om du kan være i det og stadig have det ok med dig selv?
 • Om du har tiden, energien og ressourcer som det kræver at gen-opbygge forholdet?
 • Tør du risikere at blive afvist?
 • Er der nok fælles historie til at leve med det svære?
 • Hvad betydning har forholdet i dit liv?
 • Er din egen vrede og smerte tilstrækkeligt bearbejdet?

 Genforhandlingen

 • Alle parter skal være i stand til at sætte grænser for det fremtidige samvær
 • Jo dårlige kommunikation der har været i familien gennem mange år, jo svære er det at respektere nye grænser.
 • Måske kan du ikke komme til at sætte rammer for, hvordan dit voksne barn og han/hendes familie skal agere over for dig, men du kan lave regler form, hvordan du selv bør reagere over for deres måde at agere på.
 • Når du har arbejdet med din egen smerte er klar til at gå videre.
 • Det bliver lettere med en spinkel kontakt når du har givet slip på de forhåbninger.

Psykoterapeutisk mægling:

 • Hvad er den anden person i stand til?
 • Hvilket forhold i kan få nu
 • Hvad der er indenfor det mulige område og hvad der ikke er
 • Kan du acceptere et stærkt begrænset eller overfladisk forhold med rammer som føles ufleksible hvad gør det ved dig og din adfærd?
 • Kan vedkommende forandre sig, sådan som du håber?
 • Når forsoning ikke er mulig
 • drømmen må lægges væk og der arbejdes nu med at give slip.

Konflikter med voksne børn kræver tid

Konflikter med voksne børn kræver tid, tålmodighed og indsigt. Jeg er her for at støtte jer i denne proces og give jer de redskaber, I har brug for til at løse konflikterne og opnå en harmonisk og nærende relation. Lad os sammen arbejde mod at skabe trivsel, forståelse og glæde i jeres forhold til jeres voksne børn. Læs om konfliktfyldte samværsformer her  Læs mere om ældre her

Der er altid svære temaer i familielivet, som er svære at tale om mellem voksne børn og forældre. Disse temaer påvirker den måde, vi er sammen med hinanden på, og kan have indflydelse på det voksne barns måde at håndtere livet på. Nogle vælger at lægge afstand til familien/forældrene for at beskytte sig selv, mens forholdet til forældre for andre er grundlaget for, hvordan de griber voksenlivet an med drømme og almen psykisk trivsel.

Kontakt mig i dag for at starte rejsen mod at genopbygge harmonien og skabe en dybere forbindelse med dine voksne børn. Sammen kan vi finde vejen til en mere fredfyldt og berigende familierelation.

Relationen glider fra hinanden

Nogle gange kan det føles som om, at relationen mellem forældre og voksne børn er i opløsning. Det kan være hjerteskærende for både forældre og voksne børn at opleve en følelse af svigt og afstand. Men der er håb.

Som terapeut tilbyder jeg professionel hjælp til at løse op for de knuder og psykiske belastninger, der har medført konflikter og fremmedgørelse. Gennem terapeutiske samtaler og individuel støtte kan vi arbejde sammen om at genskabe forbindelsen og finde en ny måde at mødes på.

Jeg hjælper jer med at opdage nye perspektiver og kommunikationsformer, der kan åbne op for dybere forståelse og respekt. Vi arbejder med at heale gamle sår og skabe rum for fornyet tillid og nærhed. Sammen kan vi finde vejen tilbage til en sund og nærende relation, hvor I kan finde glæde og gensidig støtte.

Tøv ikke med at søge professionel hjælp, når relationen glider fra hinanden. Med den rette vejledning og støtte kan I finde hinanden igen på en måde, der skaber stærkere bånd og dybere forbindelse. Lad os starte rejsen mod forsoning og genskabelse af en meningsfuld relation.

I terapien ser vi på, hvilke behov og
særlige udfordringer I står med

Voksne børn vælger forældre fra

Når voksne børn træffer beslutningen om at afbryde kontakten med deres forældre, kan det være en følelsesmæssigt kompleks og udfordrende situation for alle involverede parter. Der kan være forskellige årsager til, at denne beslutning træffes, herunder vanskeligheder med at løse konflikter, mangel på refleksiv læring og gensidig forståelse.

Som psykoterapeut er jeg dedikeret til at hjælpe voksne børn og deres forældre med at udforske og håndtere de underliggende dynamikker, der kan bidrage til denne beslutning. Uanset om det drejer sig om utaknemmelighed, komplekse familiemønstre, psykisk sygdom eller andre udfordrende faktorer, er det vigtigt at tilbyde en tryg og støttende terapeutisk ramme, hvor healing og forsoning kan finde sted.

Når voksne børn vælger forældre fra, kan det måske være fordi det var for svært at løse alene fordi:

 • Der er utaknemmelige børn tænker forældrene fremfor at søge hjælp
 • de er voksne børn af psykisk syge forældre
 • voksne børn af alkoholikere
 • Voksne børn af dysfunktionelle familier.

Mit mål er når voksne børn vælger forældre fra at skabe en rummelig og reflekterende atmosfære, hvor både voksne børn og forældre kan udforske deres følelser, behov og kommunikationsmønstre. Sammen kan vi arbejde på at genopbygge tillid, styrke båndene og finde konstruktive måder at navigere i relationen. Lad os sammen finde vejen til øget forståelse, heling og gensidig respekt.

Familie fremmedgørelsen

Familiefremmedgørelse, eller sammenbrud i relationen mellem forældre og voksne børn, er en kompleks og dynamisk udfordring, der i stigende grad præger vores moderne samfund. Traditionelle familiemønstre, der tidligere var baseret på forpligtelser og roller, er blevet erstattet af et behov for gensidig forståelse, respekt og kærlighed.

Årsagerne til familiefremmedgørelse kan være mangfoldige. Geografisk afstand kan spille en væsentlig rolle, da det kan skabe udfordringer i at opretholde den tætte og nære relation mellem forældre og voksne børn. Samtidig kan uddannelsesmæssige og kulturelle forskelle bidrage til en fremmedgørelse, hvor ændrede sprogbrug og forståelsesmønstre kan skabe en følelse af afstand og uforståenhed.

Jeg tilbyder en tryg og konstruktiv terapeutisk ramme, hvor vi kan udforske de underliggende faktorer, der har ført til bruddet i relationen. Gennem dybdegående samtaler og refleksion arbejder vi på at skabe øget forståelse, gensidig respekt og genopbygning af forbindelsen mellem forældre og voksne børn.

Min tilgang er baseret på en helhedsorienteret forståelse af familiedynamikker og psykologisk udvikling. Jeg hjælper familier med at navigere gennem udfordringerne og finde nye måder at kommunikere, forstå og støtte hinanden på. Lad os sammen arbejde mod at genoprette forbindelsen og skabe en sund og nærende familierelation, der bringer glæde, trivsel og harmoni.

Lad Terapien Skabe Broen

– Genopret Forbindelsen

Så hvis du føler dig som i ingen mands land i forholdet til dine voksne børn eller forældre, hvis svære temaer truer med at skabe en kløft mellem jer, så er terapien en vej til at bygge bro over denne kløft. Det handler om at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor I sammen kan udforske jeres følelser, tanker og reaktioner. Dette er vejen mod en dybere forståelse, forsoning og gensidig kærlighed mellem voksne børn og forældre. Læs mere om familieterapi her

Skab Harmoni og Forståelse i Dine Familieforhold

Føler du, at forholdet til dine voksne børn eller forældre har mistet sin glans og dybde? Terapi kan være nøglen til at bygge bro over kløften og genoprette den dyrebare forbindelse.

 • Forbedre din kommunikation med dine nærmeste?
 • Forstå dine kære bedre og finde forsoning?
 • Dyrke kærligheden og tilliden mellem generationerne?

Min terapipraksis tilbyder jeg et trygt rum. Jeg skaber en sikkert og tillidsfuldt miljø, hvor du kan dele dine inderste tanker og følelser. Jeg hjælper dig med at udforske og forstå dine følelser og reaktioner på en måde, der fører til gensidig forståelse.

Gennem terapi vil du finde vejen til en dybere forståelse, forsoning og øget kærlighed i dine familieforhold.

Med års erfaring og en dedikation til at hjælpe familier skaber jeg resultater. Jeg tror på, at enhver relation kan heles, og jeg guider dig gennem denne transformative rejse.

Kontakt mig i dag, og lad mig hjælpe dig med at bygge broen til stærkere og mere kærlige familieforhold.

Forældre – voksne børns familiedynamikker

En familiekonflikt løses ikke ved at lægge låg på tingene. Den bliver fastlåst, og familiesamværet bliver en svær prøvelse

Er der konflikter i familien?

Er der konflikter i familien? så få hjælp og støtte til at få helt konkrete strategier, der hjælper dig eller jer tilbage på sporet.

Familiedynamikker kan være en svær ting. I dag får ældre mennesker generelt mindre respekt. Mange af de ældre der kommer hos mig udtrykker “mine voksne børn gider mig ikke.” Børnenes tarv og deres behov er i stedet kommet i fokus, og en ny måde at være forældre på er blevet almindelig.

Fastlåste dynamikker

Måske har du gået længe med problemer i familien og med en følelse af fastlåshed eller en indre uro, hvor du har en oplevelse af, at dit liv lige nu føles tungt, konfliktfyldt og svært at håndtere. Måske ved du slet ikke, hvorfor tingene bare sker, som de gør for dig, men du kan klart fornemme, at det tynger dig.

Genvind den gode relation gennem terapi

Gennem professionel psykoterapi tager vi udgangspunkt i de konkrete situationer, der fylder i dig, og kan få bålet til at blusse op. Igennem konkrete fortællinger vil en mor eller datter/far eller søn kunne pege på det, der ligger nedenunder, hvor dette kan få nye ukendte vinkler til at blive synlige for den anden.

Byg bro mellem generationerne – opløs konflikter og genfind kærligheden

voksne-børn-forældre-konflikter

Systemiske familieproblematikker

Familiemæssige problematikker er ikke blot isolerede hændelser, men snarere er dybt forankrede og går igen gennem generationer. Disse mønstre kan påvirke relationer, kommunikation og trivsel i familien og kan være kilde til gentagne konflikter og udfordringer.

Familiemønstre er komplekse og kan omfatte alt fra uhensigtsmæssige kommunikationsstile og manglende grænseafklaring til ubearbejdede følelser og traumer. Disse mønstre kan blive dybt forankrede og overføres fra forældre til børn, skabende en cyklus af problematisk adfærd og relationelle vanskeligheder.

Det er vigtigt at forstå, at familiemæssige problematikker ikke nødvendigvis er forældrenes eller børnenes skyld alene. De kan være resultatet af en kompleks samspil mellem arv, opvækstbetingelser, samfundsmæssige påvirkninger og individuelle faktorer. Problematikker der følger en gennem generationer. Læs mere om dette på siden familieopstilling.

 

Fleksible tider og til en god pris
Tlf. 28947100

Familiefred med dine voksne børn

En måde at forsøge at skabe familiefred med dine voksne børn særligt når skaden er sket, er at blive ved med at sende lykønskningskort eller send positive skrevet mails doseret hensigtsmæssigt. Få professionel hjælp til at lære, hvordan du kan forholde dig og så du bliver på din banehalvdel, fremfor at afgive skyld og skam.

familiefred-mentalisering-forældre-voksne-børn

Den ideelle harmoniske familie kan godt se ud på mange måder, men idealet er, at man kommer hinanden ved og er glade

Mentalisering

Når voksne børn fravælger forældre, kan det skyldes manglende mentalisering i deres kommunikation og relation. Mentalisering refererer til evnen til at forstå og reflektere over andres og ens egen mentale tilstande, tanker og følelser. Det indebærer at kunne sætte sig i den andens sted og forstå deres perspektiv.

Når mentalisering ikke er til stede i kommunikationen mellem voksne børn og forældre, kan det føre til misforståelser, konflikter og en følelse af afstand. Mangel på mentalisering kan gøre det svært at opbygge og opretholde en dyb forståelse og empatisk forbindelse.

På samme måde er det også vigtigt for de voksne børn at anvende tid og ressourcer på at forstå deres forældre. At anerkende, at forældrene har deres egne erfaringer, følelser og behov, kan være afgørende for at skabe en mere forstående og nærværende relation. Dette kræver åbenhed, nysgerrighed og viljen til at lytte og lære.

Mentalisering

I terapien arbejder vi med at styrke mentaliseringsevnen hos både voksne børn og forældre. Vi udforsker de kommunikationsmønstre, der er opstået, og arbejder på at skabe en atmosfære af åbenhed og forståelse. Gennem refleksion og dialog kan vi skabe nye måder at kommunikere på og genopbygge relationen med øget mentaliseringsevne.

Hvis du ønsker hjælp til at håndtere udfordringerne med at fravælge eller forstå dine forældre som voksen barn, kan jeg støtte dig i at skabe en mere givende og nærværende relation med dine voksne børn eller forældre. Læs mere om mentalisering her

Familie tilknytningen

Vi går gensidigt glip af så meget kærlighed, hvis ikke vi sørger for at opføre os ordentligt og pleje den relation, som engang var den vigtigste, og som stadig kan være et rigtig godt og givende bidrag i vores liv.

Vores forældre er dem, som har kendt os længst, og børns kærlighed kan være lige så stærk, som da de var børn, men det kræver, at vi gør os umage og behandler dem ligeværdigt. Men formår de enkelte at have fokus på den andens psykiske mentale sind. Dette er gensidigt både fra forælderens side, men også fra det voksne barn.

Få en familieterapeut i Aarhus
eller få et onlineforløb

Familiestridigheder

Konflikter kan som nogle familiestridigheder stikke dybt og såre på et dybt plan i familien. Familiekonflikter kan opleves uoverskuelige at løse, fordi de er bærere af så meget fortid og så fastlåste roller. Det er værd at forsøge at få professionel hjælp og støtte til at komme de familiestridigheder til livs. Oftest løsner tingene sig nemmere, end man tror, og I vil være lettet for mange ærgrelser og frustrationer fremover.

Når de konflikter optræder som nogle familiestridigheder, kan du have en fornemmelse af, at glæden siver ud af dig og dit liv ved, at du f.eks. bærer rundt på en skuffelse, vrede, sorg eller længsel, som du ikke får indfriet.

Når voksne børn vil bestemme

Når voksne børn vil bestemme, kan det være fordi at nogle forældre ikke er vokset med opgaven. F.eks. at de taler til de voksne børn som om du stadig er et barn eller med skyld og skam. “voksne børn” orker ikke voksenskældud. Eller hele tiden være nærværende overfor sine forældre. De har i dag deres eget liv og kan kun ses af og til osv.

Når voksne børn vil bestemme, må voksne børn og forældre genforhandle nye måder at være sammen på. Man kan ikke bare overføre hvordan relationen var da det voksne barn var barn. Nu er det voksen og en ny situation udspilles. Og det gælder begge veje. At forældre skal ikke bare være deres tjener og sørge for dem. En mere ligeværdig relation og samspil skal findes.

Når voksne børn fravælger forældre

Når voksne børn fravælger forældre, er der ofte komplekse dynamikker på spil. Problemer opstår, når forældrene ikke formår at opretholde en respektfuld og ligeværdig relation til deres voksne børn. Det kan resultere i afstand og mangel på samvær.

Voksne børn fravælger deres forældre træffer beslutningen ud fra forskellige komplekse grunde. Det kan være, fordi forældrene udøver voksenskældud og mangler almindelig pli og ligeværdighed over for deres voksne børn. Forældre kan fejlagtigt tro, at de kan behandle deres voksne børn, som de vil, selvom de for længst er flyttet hjemmefra. Det er ikke altid så entydigt. Der kan være mange andre faktorer der er i spil og som gør det svært.

Fra konflikt til forståelse – skab harmoni i generationsrelationer

voksne-børn-forældre-konflikter

Når voksne børn fravælger forældre

Det er afgørende, at forældre anerkender deres voksne børns individuelle behov, ønsker og grænser. Selvom de er “deres” børn, berettiger det ikke manglende respekt og anerkendelse. En sund og respektfuld kommunikation er nøglen til at opretholde et sundt forhold mellem forældre og voksne børn.

En sund og respektfuld kommunikation er afgørende for at opretholde et sundt forhold mellem forældre og voksne børn. Det indebærer at lytte, forstå og anerkende hinandens perspektiver uden at forsøge at påtvinge egne ønsker og forventninger. Ved at skabe en åben og respektfuld dialog kan forældre og voksne børn arbejde hen imod at finde fælles forståelse og finde frem til måder, hvor de kan opretholde et respektfuldt og sundt forhold, der tager hensyn til alles individuelle behov og ønsker.

Selvrefleksion kan bidrage til at identificere eventuelle uhensigtsmæssige mønstre og finde nye måder at interagere med deres voksne børn på. At vise interesse, empati og respekt for deres valg kan hjælpe med at genopbygge tillid og åbne døren for en mere positiv og givende relation.

Når voksne børn fravælger forældre

Som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i at hjælpe familier med at håndtere udfordringer i relationen mellem forældre og voksne børn. I min praksis fokuserer jeg på at skabe forståelse og gensidig respekt mellem parterne. Gennem terapi og vejledning arbejder jeg med at genopbygge tillid og skabe en sund og nærende forbindelse.

Hvis du oplever problemer i relationen mellem dig og dine voksne børn, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde på at skabe en harmonisk og støttende relation, hvor både du og dine voksne børn kan trives og have glæde af hinanden.

Familieterapeut i Aarhus eller online
– fleksible tider og til en god pris
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Bliv mødt – gennem terapi i Århus

Du støttes og guides til at kigge ind i, hvad der kan have bragt dig hertil. Sammen finder vi frem til dine forståelser, erkendelser og løsninger, så du får øje på dine egne indre ressourcer og kompetencer og lærer dig selv at kende på et dybere plan. Så du er bedre rustet til at komme videre i dit liv og får styrke og vilje til at tage de beslutninger, der skal til.

ældre-voksne-børn-familiedynamik

Sorg

Den dybe og overvældende sorg ved børns uafhængighed og afvisning kan fylde meget ved en forældre til de voksne børn. Hvor denne sorg lever i det indre og skaber et trist humør, depression og eller negative tanker.

Som psykoterapeut er jeg særligt opmærksom på den intense sorg, der kan opstå hos forældre, når de oplever, at deres børn flytter hjemmefra, har begrænset tid til dem eller endda afviser dem. Denne sorg fylder deres liv og kan være en konstant påmindelse om tabet, ensomheden og den følelsesmæssige afstand mellem dem og deres børn.

Det er en naturlig del af livets gang, at vores børn vokser op og søger deres egen vej. Men det betyder ikke, at sorgen, forældrene oplever, er mindre legitim eller mindre betydningsfuld. Tværtimod kan sorgen være dybt rodfæstet og påvirke forældrenes hverdag, deres selvfølelse og deres generelle trivsel. Sorgen kan blive yderligere forstærket, såfremt forældrene også mister kontakten til deres børnebørn.

Som psykoterapeut kan jeg tilbyde en tryg og støttende terapeutisk ramme, hvor du som forælder kan udforske og bearbejde denne sorg. Vi vil sammen dykke ned i de komplekse følelser, der opstår, og finde veje til at håndtere sorgen på en konstruktiv og sund måde.

Når konflikter smerter, – få hjælp til at genopbygge broen til dine voksne børn

Sorg

Gennem vores terapeutiske samtaler vil vi fokusere på at forstå og anerkende den dybe sorg, du føler. Vi vil udforske årsagerne bag sorgen og arbejde med at finde måder, hvorpå du kan håndtere den og finde en meningsfuld vej fremad. Du vil få redskaber til at skabe indre ro og finde en ny balance i dit liv, uafhængigt af dine børns tilstedeværelse.

Min tilgang er præget af empati, forståelse og respekt for den sorg, du bærer på. Sammen vil vi arbejde på at styrke dine indre ressourcer og finde en ny mening og formål i dit liv, selv når sorgen fylder. Du vil opdage, at du ikke er alene, og at der er mulighed for trøst og fornyet livsglæde, selv i mødet med sorgen.

Kontakt mig i dag, så vi sammen kan begynde rejsen mod at håndtere og bearbejde din sorg. Jeg er her for at støtte dig og hjælpe jer med at finde nye perspektiver og en dybere forståelse af dig selv og din livssituation. Lad os sammen finde vejen til at genopdage glæden og skabe en meningsfuld tilværelse, selv når sorgen er massiv.

Voksne børn har også et ansvar for relationen

Forældre-børn relationer er komplekse og kan påvirkes af en række faktorer, der kan føre til, at voksne børn vælger at distancere sig fra deres forældre eller ikke ser dem så ofte. Dette kan være et resultat af tidligere dårlige barndomsminder, omsorgssvigt eller på grund af et travlt liv med andre interesser og forpligtelser.

Det er vigtigt at anerkende, at de voksne børn også har et ansvar i forhold til deres forældres trivsel og sorg. Selvom det er naturligt for voksne børn at søge deres egen vej og skabe deres eget liv, er det også vigtigt at finde en balance, der inkluderer omsorg og støtte til deres forældre.

Som terapeut kan jeg hjælpe både forældre og voksne børn med at udforske og forstå de komplekse dynamikker i deres relation. Vi kan arbejde med at opbygge gensidig forståelse og kommunikation, der giver plads til både individuelle behov og et ønske om at opretholde et meningsfuldt forhold.

Voksne børn har også et ansvar for relationen

Gennem terapi kan vi udforske de bagvedliggende årsager til den manglende kontakt og finde veje til at skabe en mere sund og nærende relation. Vi kan arbejde med at genopbygge tillid, bearbejde tidligere sår og lære at møde hinanden med empati og respekt.

Jeg er her for at støtte og guide både forældre og voksne børn i deres rejse mod at opbygge eller genopbygge en meningsfuld forbindelse. Uanset årsagen til afstanden er det muligt at finde vej til forståelse og heling, hvis begge parter er villige til at arbejde sammen.

Få terapeutisk støtte, så vi sammen kan udforske og arbejde med de udfordringer, der findes i jeres forældre-børn relation. Lad os skabe et rum, hvor I kan finde vej til en mere harmonisk og nærende dynamik, der bidrager til jeres alles trivsel og livskvalitet.

Problemer med voksne børn

I terapien fokuserer vi på at identificere og håndtere de specifikke problemer, der opstår i relationen mellem forældre og voksne børn. Vi udforsker årsagerne til konflikter, kommunikationsbrist og følelsesmæssige spændinger, og sammen skaber vi en strategi til at løse disse udfordringer.

Gennem terapien får du mulighed for at udforske dine egne reaktioner og mønstre i relationen til dine voksne børn. Vi arbejder på at øge din selvindsigt og forståelse for, hvordan dine handlinger og ord påvirker dynamikken i jeres forhold. Vi fokuserer på at skabe et rum for refleksion, hvor du kan identificere og ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Problemer med voksne børn

Problemer med voksne børn handler ofte om at finde en balance mellem at give plads til deres individuelle udfoldelse og samtidig opretholde en tæt og kærlig forbindelse. Vi arbejder på at styrke dine kommunikationsfærdigheder, så du bedre kan udtrykke dine behov og lytte aktivt til dine voksne børn. Vi hjælper dig også med at opbygge sunde grænser og respektere hinandens individualitet og livsvalg.

En anden årsag kan være manglende kommunikation og forståelse mellem parterne. Kommunikation er afgørende for at opretholde en sund og nærende relation, men det kan være udfordrende at udtrykke sig klart og forstå hinandens behov, ønsker og grænser. Misforståelser og mangel på effektiv kommunikation kan føre til konflikter og afstand mellem forældre og voksne børn.

Der kan også være gamle mønstre og dynamikker i familien, som fortsætter med at påvirke relationen mellem forældre og voksne børn. Ubevidste roller og forventninger kan skabe spændinger og konflikter, der kan være svære at løse uden hjælp udefra.

Skab et fredfyldt samspil – naviger konflikter og genopbyg tillid

ældre-voksnebørn-familiedynamikker

Problemer med voksne børn

Når der er problemer med de voksne børn, kan de voksne børn være tilbøjelige til at bryde forbindelsen. De voksne børn kan have svært ved at sætte grænser overfor deres forældre, som engang var altoverskyggende autoriteter. Det gælder begge veje, altså også modsat.

Er der problemer med de voksne børn eller forældre er der terapeutisk hjælp at hente, til at få en bedre kontakt med de voksne børn – forældre:

 • Har du oplevet brud eller større konflikter i din familie?
 • Er det rart at ses? Og hvis ikke, skal vi så gøre det?
 • Hvordan føles det?
 • Hvad kan du gøre som afvist mor eller far?
 • Hvordan heler du dig selv?
 • I skal lære nye måder at være sammen på
 • Er brud den eneste måde at løse konflikter?
 • Find fred med dig selv

I terapien fokuserer vi på at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor du kan dele dine bekymringer og følelser omkring problemerne med dine voksne børn. Vi er her for at lytte, vejlede og støtte dig i at genopbygge en stærkere og mere tillidsfuld relation. Vi vil hjælpe dig med at finde vejen til gensidig forståelse, accept og respekt.

Kontakt mig i dag for at starte din terapeutiske rejse mod at løse problemer med dine voksne børn. Sammen kan vi arbejde hen imod at skabe en mere givende og nærende relation, hvor både du og dine voksne børn kan finde glæde, forståelse og fred.

Få terapi i Aarhus indenfor 24 timer.
Fleksible tider – dag, aften og weekend
Tlf. 28947100

Udforsk, forstå og forson – skab en stærkere og mere kærlig relation

voksne-børn-forældre-konflikter

Voksne børn vælger forældre fra

Voksne børn vælger forældre fra, særligt når forældre gentager ubearbejdede mønstre i relationen til deres eget barn, og på den måde bliver de ikke nær så gode forældre/mødre, som de ellers har potentiale til. Formår en forældre/ eller voksne barn, at have fokus på den andens psykiske mentale sind? Evner en forældre eller det voksne barn at se sig selv ude fra?, så der er mulighed for refleksive udviklinger?

Når vi ikke har arbejdet med os selv, så gentager vi meget let vores mødres/forældres fejl. Skaden kan blive en styrke, hvis man går i terapi.

Hvis de voksne børn/døtre er igennem en proces, hvor de f.eks. trækker sig eller konfronterer deres mor med fortiden, kan mødre sige: “Jeg er ked af, at jeg ikke har været god nok.” De skal lytte uden at forsvare sig, indtil de ikke kan lytte mere. Så skal de sige: “Jeg har gjort mit bedste, og nu kan jeg ikke gøre mere.” Kvinden skal både styre at være mor, mange praktiske gøremål, karriere, sport og det sociale liv.

Frigør jer fra fortidens konflikter – skab en lysere fremtid sammen

Hvor ofte skal man se sine voksne børn?

Hvor ofte skal man se sine voksne børn? Og børnebørn. Denne almindelige bekymring kan være en kilde til usikkerhed og spørgsmål i mange forældres sind. Hvor ofte bør man egentlig se sine voksne børn for at opretholde en sund og nærende familierelation?

Hvor ofte skal man se sine voksne børn? Det er et spørgsmål uden et entydigt svar, da det afhænger af individuelle præferencer, livsstil, afstand og familiens dynamik. For nogle familier er det vigtigt at se hinanden regelmæssigt, mens andre finder en mere fleksibel tilgang.

Hvor ofte skal man se sine voksne børn? Det handler om at finde en balance, der passer til alles behov og omstændigheder. Nogle forældre og voksne børn vælger at mødes hver uge eller måned, mens andre ser hinanden sjældnere på grund af afstand eller travle tidsplaner.

Hvor ofte skal man se sine voksne børn?

Hvor ofte skal man se sine voksne børn? Det er vigtigt at huske, at kvaliteten af samværet er lige så vigtig som hyppigheden. Selvom I måske ikke ser hinanden så ofte som I ønsker, kan I stadig opretholde en tæt forbindelse gennem regelmæssig kommunikation, deling af livsbegivenheder og støtte.

Hvor ofte skal man se sine voksne børn? Der findes ingen fast regel eller standard. Det afgørende er at finde en balance, der føles rigtig for jer som familie. Kommunikation, åbenhed og gensidig respekt er nøglen til at opretholde sunde og givende relationer.

Hvor ofte skal man se sine voksne børn? I familieterapi kan vi udforske dette spørgsmål og skabe en større forståelse for jeres specifikke situation. Gennem terapien kan vi støtte jer i at finde løsninger og skabe sunde og givende familierelationer, der opfylder jeres behov og ønsker.

Kontakt mig for at drøfte spørgsmålet om, hvor ofte man skal se sine voksne børn. Sammen kan vi finde de bedste strategier og skabe en stærkere familieforbindelse, der bringer glæde og trivsel i jeres liv.

Få online familieterapi til familien
Dette er meget efterspurgt med stor succes

Gensidig respekt, gensidig forståelse – en vej mod fredelige relationer

god-rolle-forældre-voksne-børn

Forældre – rollemodel

En inspirerende og tryghedsskabende forældre-rollemodel er en afgørende indflydelse i vores liv. Det er den person, der viser os, hvordan vi skal begå os i verden. Vi spejler os også i vores mors/fars måde at være kvinde/mand på og lærer af det. Vi ser op til denne person og søger vejledning og rådgivning, når vi står over for udfordringer. Den gode forældre-rollemodel bekræfter os i vores opfattelse af verden og hjælper os med at håndtere forskellige situationer på en hensigtsmæssig måde.

Gennem vores forældre-rollemodel spejler vi os i deres adfærd og lærer af deres eksempel. Vi observerer, hvordan de navigerer som kvinde eller mand i verden, og vi integrerer disse erfaringer i vores egen udvikling. Den gode forældre-rollemodel udviser kvaliteter som empati, respekt, ansvarlighed og sund kommunikation, hvilket vi lærer af og stræber efter at efterligne.

Forældre rollemodel

Som terapeut forstår jeg vigtigheden af en god forældre-rollemodel og betydningen af at have sunde og inspirerende forbilleder i vores opvækst. I min praksis arbejder jeg med at støtte og vejlede forældre i deres rolle og hjælper dem med at udfolde deres fulde potentiale som positive og støttende rollemodeller for deres børn.

Få terapeutisk støtte til at være den bedste forældre-rollemodel, du kan være. Sammen kan vi arbejde på at udvikle dine færdigheder og styrke din forbindelse til dine børn, så du kan skabe et trygt og kærligt miljø, hvor der er en sund trivsel.

 

Få hjælp til at gøre op med mønstre,
der hæmmer dig og dine nærmeste.
Tlf. 28947100

Sunde grænser

Timing, omsorg og grænser: Voksne børn er lige så ansvarlige for forholdet som deres forældre. Det er afgørende at erkende, at begge parter har et ansvar for at udvikle og dygtiggøre deres forhold.

For voksne børn handler det om at tage ansvar for deres egne handlinger og undgå at falde tilbage i tidligere roller og mønstre, så snart de træder ind ad døren til deres barndomshjem. Men hvis der er et behov for at få talt om det skal der også være imødekommenhend og plads til dette. Det kræver en bevidsthed om, at relationen kan modnes og udvikles sammen med forældrene, og at deres handlinger kan have en afgørende indflydelse på dynamikken i familien.

Ligeledes er det vigtigt for voksne børn at kunne etablere sunde grænser over for deres forældre. Tidligere var forældrene autoriteter, men i voksenlivet er det nødvendigt at opnå en mere ligeværdig og respektfuld voksen-voksen relation. Dette kræver en aktiv indsats for at kommunikere klare grænser og behov, så forholdet kan udvikle sig i en retning, der er givende og berigende for begge parter.

Sunde grænser

Gennem terapeutiske samtaler og rådgivning kan jeg hjælpe jer med at navigere gennem de udfordringer, I oplever i forholdet mellem voksne børn og forældre. Vi vil fokusere på at skabe en dybdegående forståelse for jeres individuelle behov og følelser, samt udvikle kommunikations- og konfliktløsningsfærdigheder, der kan styrke forholdet og skabe en sund og moden dynamik.

Kontakt mig, så vi sammen kan arbejde på at styrke jeres forhold og skabe en mere harmonisk og tilfredsstillende familiedynamik. Uanset hvor komplekse eller fastlåste problemerne måtte synes, er det muligt at skabe positive forandringer og genskabe tillid og forbindelse mellem voksne børn og forældre.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder forældre og voksne børn

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Læs blogs om…

 

Styrk forældreskabet gennem terapeutisk støtte gensidig forståelse

aeldre-voksnebørn-dynamikker

Bevar håbet og find vejen til forsoning. Genskab forbindelsen med dine voksne børn gennem professionel hjælp og åben kommunikation​

Familiebrud

Alt for mange voksne børn slår hånanden af deres forældre, og alt for mange ældre tænker utaknemmelige voksne børn. Få hjælp til at komme de hæmmende familiedynamikker til livs. Genopbyg familiens forbindelse. Bryd det smertefulde familiebrud og skab harmoni. Få professionel hjælp til at helbrede de dybtgående familiedynamikker og genoprette en sund og kærlig relation.

Når bruddet må være det nødvendige onde som en udvej

Familier der bryder forbindelsen, sker når der ikke længere er håb om en forsoning. Det er altid OK at bryde med en relation, hvis det er nødvendigt for at passe på sin egen psykiske tilstand. Alle har ret til at stå op for sig selv, og passe på sig selv.

Den psykiske belastning kan være for stor. Alle mennesker er forskellige, og nogle relationer er uhåndterlige. Men når man slår hånden af den anden, så lider alle partner. Derfor er tilgivelse at foretrække og søge at skabe den gode relation. Dog kan en relation være så belastende at der ikke kan være en anden udvej. hvor de voksne børn slår hånden af forældrene.

Hvis en part først har trukket sig, og I ikke længere taler sammen, kan vejen tilbage være svær. Men i mange tilfælde kan dialogen genetableres og relationen forbedres med hjælp fra en terapeut.

Selv om mange kan have det svært med generationskløften, er børn og forældre generelt set trods alt kommet hinanden nærmere end nogensinde gennem de seneste årtier. Såvel velfærdsstaten og den økonomiske uafhængighed af hinanden bidrager til, at det derfor i stedet er følelser, der holder familien sammen. Og det er forsat bekostningsfuldt at fravælge hinanden. Når konflikten bliver svær at løse, bruddet bliver permanent, og du er nødt til at finde fred med situationen, som den er. Det kan du få professionel hjælp og redskaber til at leve med.

Moren som en prudelknabe

Det er ikke ualmindeligt, at mødre føler sig uretfærdigt behandlet af deres voksne børn og bliver gjort til en prudelknabe. Denne dynamik kan opstå af flere årsager og kan være en kilde til frustration og smerte for både mødre og deres børn.

Mødre spiller ofte en central rolle i børns liv som omsorgspersoner og kilder til støtte og identifikation. Børn udvikler typisk en tidlig og stærk tilknytning til deres mødre, og mødres omsorg og støtte kan have en afgørende indflydelse på børnenes følelsesmæssige og psykologiske udvikling.

Denne tilknytning og identifikation med mødre kan fortsætte langt op i voksenlivet. Voksne børn kan stadig søge råd og støtte fra deres mødre og opretholde tætte bånd med dem. Det er naturligt, at relationen mellem voksne børn og deres mødre kan være dyb og betydningsfuld.

Familier og relationer er komplekse. Respekt for mangfoldighed og åbenhed for forskellige perspektiver er vigtige i forståelsen af menneskers adfærd og holdninger.

Det er vigtigt at huske, at mødre ofte har ageret som primære omsorgsgivere og har investeret meget tid og energi i at opdrage deres børn. Når voksne børn begynder at forme deres egen identitet, kan det uundgåeligt føre til forskelle i værdier og livsstil mellem generationerne.

Det er imidlertid vigtigt at anerkende, at mødre også er menensker med deres egne følelser og behov. De har ret til at udtrykke deres holdninger og værdier på en respektfuld måde. Det er ikke fair eller hensigtsmæssigt at gøre mødre til syndebukke for eventuelle uoverensstemmelser mellem generationerne.

Moren som en prudelknabe

I terapi kan jeg som psykoterapeut hjælpe både mødre og deres voksne børn med at forstå og navigere i denne dynamik. Vi kan udforske individuelle behov, kommunikationsmønstre og skabe rum for en ægte dialog mellem parterne. Ved at opbygge en gensidig forståelse og respekt kan der skabes mulighed for at finde fælles grund og genskabe en stærkere forbindelse.

Uanset hvem i familien, der er konflikternes omdrejningspunkt, er det værd at opsøge hjælp til at få løst de konflikter ved at finde en effektiv og resultatorienteret måde at bearbejde problemerne og løsne op.

Kontakt mig, så vi sammen kan udforske de udfordringer, du som mor står over for i forhold til dine voksne børn. Lad os arbejde hen imod en mere forstående og nærende relation, hvor du føler dig værdsat og respekteret som individ og som mor.

Genopbyg familiens forbindelse. Bryd det smertefulde familiebrud og skab harmoni. Få professionel hjælp til at helbrede de dybtgående familiedynamikker og genoprette en sund og kærlig relation.

Få en erfarende terapeut i Aarhus
eller bliv hjemme og få et onlineforløb– fleksible tider og til en god pris

           Gratis telefonisk forsamtale                                   Tlf. 28947100

Genskab kontakten og få sunde relationer

Udtryk dine følelser, ønsker og behov. Udviklingspotentialet består i det personlige ansvar, at være nysgerrig på den anden og en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd. En interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

Når voksne børn og forældre søger at forsones og genopbygge deres relation, spiller udtrykket af følelser en afgørende rolle. Det er vigtigt, at både voksne børn og forældre føler sig trygge ved at dele deres følelser på en konstruktiv måde og åbent udtrykke, hvad der rører sig i deres indre.

Når vi viser vores følelser i kommunikationen, åbner vi døren til en dybere forståelse og empati. Det giver os mulighed for at få luftet vores bekymringer, sorg, glæde eller frustrationer, og det giver den anden part en mulighed for at forstå vores indre verden og vores behov.

Forældre og voksne børn kan lære at udtrykke deres følelser på en konstruktiv måde, hvor de tager hensyn til den anden persons perspektiv. Det indebærer at lytte aktivt og åbent, være nysgerrig på den andens oplevelse og vise respekt for deres følelser.

Opdag vejen til forståelse og harmoni mellem forældre og voksne børn 

Genskab kontakten 

Gennem terapien kan jeg som terapeut hjælpe voksne børn og forældre med at styrke deres evne til at udtrykke følelser på en konstruktiv måde, der giver mulighed for at genskabe kontakten. Vi kan udforske og lære forskellige kommunikationsteknikker, der fremmer forståelse og skaber en tryg og åben dialog.

Når både voksne børn og forældre viser deres følelser på en konstruktiv måde, skabes der rum for gensidig forståelse og empati. Det giver mulighed for at arbejde sammen om at løse konflikter, håndtere sorg eller genskabe tillid. Det er en proces, der kræver tålmodighed og vilje til at lytte og forstå den anden persons perspektiv.

I terapien ser vi nærmere på følelser, behov, tanker, overbevisninger, samspilsmønster og kommunikationen.

Kontakt mig, så vi sammen kan udforske vigtigheden af at udtrykke følelser i kommunikationen mellem voksne børn og forældre. Lad os arbejde hen imod en dybere forståelse og gensidig respekt, der kan bidrage til en mere harmonisk og nærende forbindelse mellem jer.

I terapien lærer du/I at kommunikere, lytte og tage ejerskab over din/jeres kommunikation. Du/I tilegner dig/jer nye indsigter og konkrete handlingsstrategier.

 

 • Hvilke følelser findes der?
 • Hvilken følelsesmæssig næring har I hver især behov for – er der undertrykte følelser?
 • Er det svært at vise følelser?
 • Er der ambivalente følelser, og hvad handler de om?
 • Forventningsafstemning og at finde en vej derfra
 • Være mere til stede i nuet og fremtiden fremfor i fortiden

Få støtte til at finde muligheder,
så I kan genfinde jer selv og hinanden

ældre-voksne-børn

Gensidig forståelse for den anden

Det er almindeligt, at voksne børn ikke ser så meget til deres forældre som følge af deres travle liv og stræben efter selvrealisering. Det er vigtigt at anerkende, at voksne børn også har deres egne liv og mål, der kræver deres opmærksomhed og energi.

Når voksne børn fokuserer på at realisere sig selv, kan det indebære karriereudvikling, personlig vækst, opbygning af deres eget familieliv og udforskning af deres interesser og passioner. Disse forpligtelser og ambitioner kan tage tid og energi væk fra det nære forhold til deres forældre.

Gensidig forståelse for den anden 

Det er vigtigt at understrege, at denne balance mellem selvrealisering og relationer er en udfordring. Det kræver bevidsthed og kommunikation for at finde en måde at opretholde et sundt og tilfredsstillende forhold til forældrene, samtidig med at man forfølger sine egne mål og drømme.

Som psykoterapeut kan jeg hjælpe med at udforske denne balance og finde veje til at opretholde en meningsfuld forbindelse med forældrene, selvom man har travlt med selvrealisering. Gennem terapi kan vi arbejde med kommunikationsfærdigheder, grænseafklaring og tidsstyring for at skabe plads til både personlig vækst og styrkede familiære relationer.

Kontakt mig i dag, og lad os sammen navigere gennem denne balance mellem selvrealisering og forældre relationer. Vi kan finde måder at skabe en meningsfuld og bæredygtig forbindelse, der giver plads til både individuel udfoldelse og familiemæssig støtte.

I terapien, støttes du / I til
at se nærmere på, hvad der er på spil.
Hvilke følelser og behov er der?
Tlf. 28947100

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale