autisme-angst-traume-terapi-aarhus

      Pårørende til én med udviklingsforstyrrelse fx autisme, adhd og add

Psykologisk og pædagogisk specialviden til pårørende.

Pårørende er en vigtig ressource for en med en udviklingsforstyrrelse. Som pårørende til en med et funktionstab som fx autisme/asperger eller ADHD/ADD eller andre såsom kræft, demens, udviklingshæmmet, alkoholiker m.m. så har man brug for viden til helt at forstå, hvad der er i spil. Således at man ikke fejltolker relationen eller får passet på sig selv eller den anden. Pårørende skal ikke opleve skyld og har fejlet for sådant forholder det sig slet ikke.

Jeg tilbyder dig en special viden indenfor ADHD/ADD OG autisme        Ikke alle fagpersoner fx psykologer er specialiseret indenfor dette. Dog laver jeg ikke test – diagnoser, det gør psykiater.                                          Jeg giver dig viden herom, så du bedre kan forstå dig selv og forebygge din trivsels sfære, så du ikke får depression, angst og udbrænde. 

Man bliver naturligvis overvældet af mange følelser, lige fra bekymring, uforståelighed, sorg, magtesløshed og usikkerhed til vrede, skam og skyldfølelse.

Når der er en med et funktionstab fx autisme eller ADD/ADHD i familien, kræver det ofte ekstra ressourcer fra omgivelserne. At være pårørende kan være en meget udfordrende opgave, og derfor kan det have stor betydning for den måde, man lever sit liv på.

Mange pårørende som fx kan være forældre, søskende, partner/ samlever i et parforhold og eller venner kan opleve, at de står alene og mangler ressourcer og strategier i forhold til, hvordan de skal håndtere problemerne.

Manglende hjælp i forhold til at håndtere livet som pårørende kan forværre den allerede stressfyldte situation, som familien står i.

autisme-sanseforstyrret-personlighedsforstyrret-psykologi-vivi-hinrichs

             Få psykoterapi indenfor 24 timer

       – dag, aften eller weekend i Aarhus C

       Tlf. 28 94 71 00

Pårørende til udviklingsforstyrrede

Udviklingsforstyrrelse kan være mange forskellige diagnoser. Det kan være: udviklingshæmmet, nedsat funktionsniveau, borderline, bipolar, depression, angst, narcissist, ADHD/ADD, autisme spektrum/ asperger/asberger, demens, alkoholiker, handicappede, udviklingshæmmede og andre udviklingsforstyrrelser/personlighedsforstyrrelser. Se film her vedr. autisme og ADHD

Som pårørende kan man opleve afmagt, skyldfølelser, frustreret, være i sorg, udmattet og eller opleve sig isoleret, med en pårørende der er udviklingsforstyrret / personlighedsforstyrret eller syg.

Når der skabes en viden herom og en fælles forståelse af diagnosen og udfordringerne, bliver de pårørende klædt bedre på til, hvordan de bedst håndterer pårørenderollen og de mange følelser og situationer der følger med.

Forstå hvad der er i spil i relationen

Som pårørende får I en større viden om autisme eller ADD/ADHD i form af psykoedukation. Ved psykoedukation får du som pårørende et større indblik i og viden om autisme eller ADD/ADHD. Læs mere om ADD/ADHD

Aspergers Syndrom er en social- og kommunikativ funktionsnedsættelse, og dels vil man ty pisk opleve, at samfundet og omgivelserne har svært ved at forstå og anerkende det ”usynlige” handicap Aspergers Syndrom. Læs mere herom autisme. 

Se filmene på youtube og du vil forstå nogle udfordringer                 klik nedenstående:

                                 “can you make it to the end ?

                  Can you make it to the end? Behind the Scenes 

                                   How Autism Feels from the inside 

 

aarhus-angst-terapi-kort-ventetid

                Få viden til at tackle samspillet, muligheder, behov for støtte, tanker og følelser

PÅRØRENDE 

Mange pårørende har skyldfølelse uden at have reel skyld. Og har mange selvbebrejdende tanker over, hvad man kunne have gjort anderledes, ved at være pårørende til en med en personlighedsforstyrrelse.

De føler skyld over for den, der er syg og går rundt med mange selvbebrejdende tanker. Det kan være krisefyldt/ svært for en nær person. Få gode råd til pårørende i Århus eller online forløb. 

Udfordringen opstår, når en person føler skyld uden at have gjort noget galt, eller når skyldfølelsen er ude af proportioner med den reelle skyld. Eller når man oplever afmagt overfor hvad det er man kan gøre for at trivslen for den udsatte med udviklingsforstyrrelsen og eller om en selv.

Skyldfølelse kan komme til at fylde så meget, at det bliver invaliderende eller udvikler sig til skamfølelse. Hvis skyldfølelse breder sig til at have indflydelse på daglig trivsel eller udvikler sig til skam, hvor de negative tanker begynder at handle om, hvem man er som menneske fremfor ens handlinger, er det vigtigt at søge hjælp.

Få psykoterapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28 94 71 00

autisme-sanseforstyrret-personlighedsforstyrret-psykologi-vivi-hinrichs
udviklingsforstyrrelse-autisme-diagnose

    Er du pårørende til en med en

personlighedsforstyrrelse? 

Så få professionel samtaleterapi

i Århus eller online

Få en tid indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend, 

i hjertet af Aarhus C

Tlf.: 28 94 71 00

KRISE OG SORG

At stå på sidelinjen som pårørende, når en nær relation pludselig får en diagnose eller bliver syg eller rammes af anden krise, kan være hårdt, og i nogle tilfælde står vedkommende alene med sin sorg eller oplevelse.     

Det kan udløse sorg og krise at få at vide, at én i familien har en fx autisme diagnose indenfor autismespektret. At reagere med krise er en normal reaktion på en uventet og ofte overvældende situation. Det kan tage lang tid at bearbejde sine egne svære følelser, når man samtidig skal bruge mange af sine ressourcer på sin rolle som pårørende.

Få rådgivning, støtte til sorg- og kriseprocessen. Her er det muligt for dig at have et rum, hvor du ikke skal tage hensyn til andre, hvor du kan tale frit, og hvor du får hjælp til at skabe klarhed over, hvad du kan gøre. Læs mere her om afsnittet “rejsen til Holland” 

 

Få hjælp til krisen

Hvad er en krise? Med krise forstås en svær psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig. Ved en personlig krise sker der en stor forandring for mennesket, og de psykiske problemer kan medføre at man bliver bange, får tankemylder og ængstelse eller bliver nedtrykt.

Hver enkelt menneskes krise og sorg ses som særlig og unik, og det vil samtalen respektere. Det at miste drømmen om hvordan dette menneske kunne eller har været, der netop har en betydning for en, kan være noget af det sværeste og den største sorg, man kan komme ud for i livet. Det kan være svært at komme videre, og det kan være svært at tænke på den, man har mistet, uden at det gør ondt. Læs mere om krise og sorg.

autisme-sanseforstyrret-personlighedsforstyrret-psykologi-vivi-hinrichs

En svær psykisk krise kan være særlig udfordrende at håndtere alene. Få derfor hjælp til at få skabt en konstruktiv vej derfra. Læs mere her 

Enhver krise kan være hårdt at komme igennem og især hvis man sidder alene med det. I enhver krise er der også en læring, og hvordan man tager imod denne får betydning for ens fremtid. Derfor få støtte og hjælp til at blive bevidstgjort og brug denne til en konstruktiv udvikling.

Få psykoterapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28 94 71 00

udviklingsforstyrrelse-autisme-diagnose

    Få professionel samtaleterapi i Århus indenfor

    autismespektrumforstyrrelser, ADHD & ADD

 

Få en tid indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend, 

i hjertet af Aarhus C

Tlf.: 28 94 71 00

Når vi mentalisere….

Når vi mentaliserer, bruger vi evnen til at aflæse og tolke andres handlinger som meningsfulde ud fra mentale tilstande såsom følelser, motiver, personlige behov og holdninger.

At se den andens psykiske mentale tilstand. Vi aflæser andres mentale tilstand og non-verbale signaler, og vi handler ud fra dette i interaktionen med andre. Det gør os i stand til at regulere vore impulser og emotioner på en hensigtsmæssig måde. Det gør os også i stand til at fornemme, hvornår der er grund til at vise medfølelse, og det gør os i stand til at udvise relevant gensidighed over for andre i nære relationer. Læs mere om mentalisere.

 

Autisme spektrum forstyrrelse

Et centralt diagnosekriterie ved autisme spektrum forstyrrelse er den mangelfulde evne til at aflæse og tolke andres følelser, tanker og mentale tilstand, samt vanskeligheder ved at forstå non-verbal kommunikation. Man kan sige at dets modsaltning til mentaliseringer mindblindness, det betyder at man er blind for andres sind.  Netop disse evner er berørt ved blandt andet autisme/ asperger.

Betydningen af samhørighed med forældre i et barns tidlige udvikling. .

Evnen til at udvise empati for et andet menneske beror på, om vi er i stand til at aflæse den andens følelsesmæssige og mentale tilstand. Hvis ikke man er i stand til at fornemme og forstå, at éns medmenneske er ked af det, bange, ulykkelig eller overanstrengt, så udebliver den empatiske støtte, der er behov for i situationen – uanset om man egentlig vil det godt.

Neurotypiske forældre, der deler forældreansvar med en forælder, der på grund af autismespektrum forstyrrelse har svært ved at aflæse og reagere hensigtsmæssigt på sit barns behov. Læs mere om autisme.

Som barn (skyggebarn) er man særlig udsat og sårbar eller traume at vokse op med en forælder med neurologisk udviklingsforstyrrelse. om de begrænsninger i forældreevne, der kan være forbundet med højt fungerende autisme fx asperger hos en forælder. I dag ved man meget mere om sammenhængen mellem autisme, manglende mentaliseringsevne og forældreevne.  Læs mere her om nærvær med barnet.

Alt for ofte glemmer systemet at få passet på børnene til en forældre / mor der har en personlighedsforstyrrelse. Fx en mor, der ikke kunne tolke andre menneskers følelser; som var umoden, uden selvkritik og helt ufleksibel i sin tankegang. Fx udtrykker moderen sin kærlighed til børnene gennem praktiske handlinger, men raseriudbruddene var så slemme, at det var nødvendigt for et barn at trække sig bort. En mor, der ikke havde styr på sine impulser, og som slog, skældte ud eller var ”inde i sig selv”, men også kæmpede trods sit handicap.

autisme-systemer-tal-personlighedsforstyrret-funktionsnedsat-vivi-hinrichs-aarhus

Hvis barnet mangler tryg tilknytning til primære omsorgspersoner, eller hvis barnet oplever omsorgssvigt, ikke bliver ”set”, eller udsættes for psykiske og fysiske overgreb, kan det skade barnets udvikling af evnen til empati og mentalisering. barnet får tilmed mange nederlag og har svært ved at genkende sig idet barnet ikke bliver spejlet hensigtsmæssigt og sandfærdigt. Hvis en primær omsorgsperson af den ene eller anden årsag har begrænset mentaliseringsevne, påvirker det barnet.

             Få psykoterapi indenfor 24 timer

       – dag, aften eller weekend i Aarhus C

       Tlf. 28 94 71 00

autisme-sanseforstyrret-personlighedsforstyrret-psykologi-vivi-hinrichs

Få psykoterapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28 94 71 00

   Læs mere om priser her

SAMLEVER TIL EN MED EN UDVIKLINGSFORSTYRRELSE FX ASPERGER

Hvis vi ikke ved hvad det vil sige at være med autisme spektrum asperger, kan vi fejltolke meget og gøre ondt være for begge parter. Derfor er det vigtigt at hvis du lever sammen med en udviklingssforstyrrelse af en art, at du så får den fornødne viden herom.

Hvem lever ikke i et forhold med en partner, som ikke lytter nok, som ikke komplimenterer nok, som glemmer fællesskabet, som kun tænker på sig selv, er doven, egocentreret og en kedelig type. Men sagen er at der er andet i spil hvis personen er med en udviklingsforstyrrelse som fx autisme spektrum – asperger. Læs mere herom.

En med udviklingsforstyrrelsen asperger er ikke et ondt menneske, som man kan fejltolke, men formår nogle menneskelige sider ikke, som du nok finder det mest naturlige. Derfor må du ikke sammenligne dig med den anden, for det kan du ikke. For du oplever måske som nedenstående.

Du oplever ikke at blive mødt og forstået i dine følelser. At blive mødt der er vores kulturs måde at vise venlighed, omsorg og kærlighed på. Du oplever ikke at din partner har lyst til at blive klogere på dit følelsesliv, idet partneren ikke spørger ind til dette eller tilbyder at støtte dig hvis du har det svært. Derfor skal du ikke dele dette med din partner, i troen om, at partneren bliver klogere på dig.

adhd-add-personlighedsforstyrrelse-parforhold-parforholdsudfordringer-paarorende

  Pårørende til én med en  udviklingsforstyrrelse

Du/I er et klik fra et onlineforløb, hvor I trygt kan sidde hjemme og få psykoterapeutisk støtte til en udvikling

             Få psykoterapi indenfor 24 timer

       – dag, aften eller weekend i Aarhus C

       Tlf. 28 94 71 00

Hjælpsom viden og strategier

Hvis din samlever/kæreste har en udviklingsforstyrrelse som med en diagnose asperger syndrom er særlige udfordringer kendetegnet:

 

 • Intimiteten er på din partners betingelser og er rutinepræget. Pågældende er snart kun opmærksomhed på egne behov og begrænset evne til at begribe, at andre har andre behov. Ser derfor ingen ide i, at dele oplevelser og tanker, da forskelligheden ikke ses som et vilkår men mere som en pudsighed og fejl hos andre.
 • Har ringe træning og formåen i relationsarbejde. Og har få eller ingen venskaber.
 • Begrænset evne til at udvikle eller genoprette forhold.
 • Din indre mentale psykiske univers tillægges ikke interesse eller værdi i jeres forhold.
 • Begrænset evne til at aflæse samt benytte kropssprog og ansigtsmimik i kommunikation.
 • Svært ved at aflæse stemninger og rette sin kommunikation derefter. Fejltolker situationer og ytringer. Fx kan dagligdags snak ofte udløser pludselig og uforståelig heftig afvisning/vrede fra din partner.
 • Undgår kommunikation.
 • Konflikter/uoverensstemmelser der kan være pga. manglende behov opfyldelse og kritik bliver mødt med vrede, da de truer den gode stemning. Har svært ved at forstå konflikters betydning for forholdets liv. Konfliktløsningen peger én vej, – mod dig, din adfærd, dine ønsker, din tone osv. Du kan blive verbalt, psykisk og fysisk krænket.
 • At du har rollen forælder for din partner på alt for mange områder.
 • Du oplever dig ensom i forholdet. Og at andre ikke helt forstår, hvor svært du har det med din partner.

Få psykoterapi indenfor 24 timer

– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28 94 71 00

FORSKELLIGE UDVIKLINGSTRIN

Normale udviklingstrin og de muligheder der opstår herved.

Evne til abstrakt tankegang. Mulighed for at se flere nuancer i det levede liv. Mulighed for at begribe komplekse situationer, mulighed for at tænke i fortid, nutid og fremtid og handle derpå.

Asperger syndrom udviklingstrin

Konkret tænkende. Endimensionelt opfattende, ser situationer og mennesker som sort/hvid, rigtigt/forkert. Begrænset evne til at samtænke flere situationer og tage ved lære.

Hjælpsom viden og strategier for pårørende/partneren

Normale udviklingstrin: Evne til at genkende og derved anerkende andres følelser.

Asperger syndrom:  Begrænset evne til at forstå og anerkende andres følelser. Giver mere kritrik end anerkendelse, komplimenter og ros.  Partnerens behov, ønsker og lyster anerkendes ikke som værende gældende

Normale udviklingstrin; Mulighed for indlevelse, hensynstagen, støtte mv.

Asperger syndrom: Manglende forståelse for, at andre føler anderledes. Antager at andre er forkerte eller ude på at forstyrre roen.

Vigtige ting at huske:

Anerkend, at I er to forskellige mennesker og dermed har to forskellige følelsesregistre og behov.

Undgå kamp om, hvem der er rigtig og hvem der er forkert, for det vil din partner invitere ind til

En god ide at dele;

 • Del med andre voksne i dit liv, om det som fylder og som kan møde dig.
 • Del kun det, der er vigtigt for dig, at få sagt højt.
 • Del ikke fordi din partner skal forstå eller huske noget.

Få råd og vejledning til at forstå din pårørende bedre og til at få det bedre selv 

Den neurotypiske tager ansvar

Vigtigt er at den neurotypiske partner tager ansvar for sig selv, herunder for at tanke op følelsesmæssigt og socialt blandt venner, der udviser naturlig gensidighed og empati.

Egen mentaliseringsevne og psykiske trivsel påvirkes nemlig af de relationer, vi er i og af den respons, vi får – eller ikke får – fra dem, vi omgiver os med.

 

Optimere livskvaliteten

De pårørende er en vigtig og betydningsfuld ressource. Det er derfor vigtigt med et godt samarbejde de nære personer og med omgivelserne er særdeles vigtigt, især jo tættere relationen er.

Ved yngre klienter anbefaler vi derfor, at forældrene har en høj grad af involvering i behandlingen, enten ved at støtte tæt op omkring den unge/barnets samtaler, ved at sidde med til samtalerne med de unge eller barnet ved at modtage rådgivning individuelt.

Pårørende inddragelse: Der er mulighed for gode råd til pårørende i Danmark, dette gennem en online samtale eller i Århus. 

 

 

autisme-systemer-tal-personlighedsforstyrret-funktionsnedsat-vivi-hinrichs-aarhus

           Få psykoterapi indenfor 24 timer

       – dag, aften eller weekend i Aarhus C

              Tlf. 28 94 71 00