pårørende-personlighedsforstyrrelse

Terapi – til pårørende til én med en udviklingsforstyrrelse

     Pårørende fortjener også støtte og omsorgende terapi

Pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse

Jeg tilbyder erfaringer forbundet med at være pårørende til personer med psykisk sårbarhed eller sygdom, herunder forældre til børn/unge med alvorlige psykiske lidelser, udgør en kompleks rejse.

Er med en betydelig ekspertise i at støtte mennesker, der står midt i eller lider under følgerne af længerevarende perioder med et familiemedlem, der er ramt af alvorlig psykisk sygdom. At opleve ens nærmeste fx barn lide af angst, en spiseforstyrrelse, skizofreni eller en anden form for psykisk lidelse, er en ekstremt udfordrende situation.

Det kan være nødvendigt at engagere sig i behandlingen eller kæmpe for at få den passende hjælp, og det er muligt, at ens pårørende kæmper med psykiske/fyiskske udfordringer, personlighedsforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker eller – forsøg, hvilket kan efterlade en følelse af overvældende ansvar alene. Dette påvirker ikke kun den syge person, men hele familien. Følelsen af isolation er normal, hvor ens venner og familie måske har svært ved at forstå den situation, man befinder sig i, selvom man ellers har et stærkt socialt netværk.

Alt det, man tidligere har håndteret som en familie, kan pludselig synes at smuldre. Alt fokus rettes naturligt mod den syge person, og resten af familiens behov kan blive overset eller sat på standby.

Psykiske lidelser udvikler sig ofte over længere perioder, og det kan betyde, at man befinder sig i en udfordrende situation i lang tid, nogle gange i flere år. Dette har en indvirkning på hele ens mentale balance, idet ens indre konstant er i alarmberedskab, og det kan være umuligt at leve et normalt liv i længere perioder.

I hverdagen domineres man ofte af følelser som magtesløshed, håbløshed, afmagt og dyb sorg. Beslutninger bliver vanskelige at træffe, og det kan virke overvældende at forestille sig, hvordan man skal vende tilbage til det liv, man tidligere levede, eller endda blot tage det næste skridt fremad.

Pårørende

Pårørende er en vigtig ressource for én person med udviklingsforstyrrelse. Det kan være pårørende til en med et funktionstab, eksempelvis autisme/asperger eller ADHD/ADD, kræft, demens, udviklingshæmmet, alkoholiker m.m.

Terapi til pårørende der kan have brug for viden til at forstå, hvad der er i spil for at sikre, at man ikke fejltolker relationen.

Pårørende skal ikke opleve skyld og skam, som de desværre ofte gør. Derfor er det godt at tale med en professionel der har en specialiseret viden indenfor området. Fx se filmen, fortalt af en med autismespektrum her

Pårørende til én med et funktionstab

Psykologisk pædagogisk special viden  indenfor ADHD/ADD og autisme til pårørende. Ikke alle fagpersoner, f.eks. psykologer er specialiseret indenfor disse områder. Dog laver jeg ikke test / kliniske diagnoser, det gør psykiater.

Jeg giver dig viden, så du bedre kan forstå dig selv så du sikre en god trivsel. Så du ikke bliver overbelastet og får depression, angst og udbrændthed. Fordi oversansning og tankemylder, kan overvælde mange følelser, som f.eks. overbekymring/tankemylder, sorg, magtesløshed, usikkerhed, vrede, skam og skyldfølelse.

Pårørende til én med funktionstab kræver ofte ekstra ressourcer fra omgivelserne. Som pårørende kan det være meget udfordrende, og dermed have stor betydning for den måde, man lever sit liv på.

Manglende hjælp til at håndtere livet som pårørende, kan forværre den stressfyldte situation.

Pårørende til én med funktionstab som  f.eks. kan være familie, forældre, søskende, partnere eller venner. Der kan opleve, at de står alene og mangler ressourcer og strategier i forhold til håndtering af problemerne.

Det kan være følelsesmæssigt svært at være pårørende til en med en personlighedsforstyrrelse – funktionstab. Læs – metafor for det at være i krise og være følelsesmæssigt belastet – rejsen til Holland, og det følelsesmæssige hav her 

Jeg tilbyder specialviden, vejledning og rådgivning til pårørende til gode priser i Aarhus – eller online. Få råd & vejledning i Århus eller online, og få talt om det som gør det sårbart og svært at være pårørende.

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Pårørende til psykisk syge

At støtte en person med mental sygdom indebærer at leve under nogle udfordrende betingelser. Det kræver støtte for dig selv, så du kan lære at håndtere rollen som pårørende bedre. Selvomsorg er afgørende på denne rejse.

Følelser kan være komplekse og undertiden modstridende, især når man er tæt på andre mennesker. Det er fuldt forståeligt og acceptabelt at opleve frustration eller vrede fra tid til anden, især når den pågældende lider af en sygdom, der kan resultere i udfordrende adfærd og kan være svær at håndtere.

Du får du den nødvendige støtte og indsigt gennem terapien. Du lærer at forstå dine udfordringer, finde et rum til at påbegynde en proces med forandring. Du vil møde den støtte, der vil hjælpe dig med at tackle din rolle som pårørende bedre, både nu og i fremtiden.

Pårørende til psykisk syge

Pårørende til psykisk syge kan også omhandle udviklingsforstyrrelse. Det kan være diagnoser som: nedsat funktionsniveau, borderline, bipolar, depression, angst, narcissisme, (ADHD/ADD), autisme spektrum/ asperger, demens, alkoholiker, handicappede, udviklingshæmmede og andre personlighedsforstyrrelser.

Forstå hvad der er i spil i relationen. Som pårørende får I en større viden om f.eks. autisme eller ADD/ADHD i form af psykoedukation. Ved psykoedukation får du som pårørende et større indblik i og viden om autisme eller ADD/ADHD.

SORG

Mange pårørende oplever sorg, en afmagt af skyldfølelse og selvbebrejdelse. De føler skyld i forhold til den person, der er syg. Sorg kan være krisefyldt og svært at være pårørende til en person med en psykisk lidelse. Få talt om det som fylder herunder sorg, og få gode råd til pårørende i Århus, eller ved et online forløb.

Som psykoterapeut forstår jeg dybden af de følelser og udfordringer, som pårørende til en person med et funktionstab eller sygdom kan opleve. Når en elsket lider af en alvorlig sygdom eller har oplevet et betydeligt funktionstab, kan det være en følelsesmæssig og psykisk krævende tid for både den berørte og de nærmeste pårørende.

Sorg er en naturlig reaktion, som ofte oversvømmer pårørende i denne situation. Følelser som tristhed, fortvivlelse, frustration, skyld, og magtesløshed kan fylde deres sind. Det kan være udfordrende at navigere i en tid med usikkerhed, forandringer og tab af den livsstil, man tidligere har kendt.

Pårørende kan opleve, at deres rolle og identitet ændres, når de bliver nødt til at tilpasse sig den nye virkelighed.

Terapi kan støtte dig i din sorgproces

Som terapeut er jeg her for at støtte pårørende i denne svære proces, hvor sorgens dybe følelser er centrale. Jeg skaber en tryg og støttende atmosfære, hvor pårørende kan åbne sig om deres følelser af sorg og bekymringer uden at blive bedømt.

Vi vil arbejde sammen på at udforske sorgens mange facetter og håndtere de emotionelle udfordringer, der følger med at være pårørende til en elsket med funktionstab eller sygdom.

Gennem terapeutiske samtaler vil jeg hjælpe dig med at udvikle mestringsevner og ressourcer, der kan hjælpe dig med at håndtere sorgen og genskabe en meningsfuld tilværelse midt i sorgens dybe bølger.

Selvomsorg

Vi vil fokusere på selvomsorg og på at genopbygge en ny identitet og en følelse af mening og håb for fremtiden, samtidig med at vi anerkender, at sorg er en naturlig del af denne proces.

Jeg anerkender, at pårørende spiller en afgørende rolle i den berørtes liv, og at jeres velbefindende er lige så vigtigt som den person, I støtter. Derfor vil jeg arbejde målrettet på at give dig den støtte og vejledning, du har brug for, så du kan navigere gennem sorgprocessen og finde indre styrke og trivsel igen.

Hvis du som pårørende føler dig overvældet af følelserne knyttet til sorg og har brug for en hjælpende hånd, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde på at håndtere sorgen og skabe en vej fremad, hvor du kan finde mening og håb i livet igen, selv når det kan virke som om verden er blevet forandret for evigt.

Få psykoterapi i Aarhus eller online 
– dag, aften eller weekend i Aarhus C
Tlf. 28947100

Pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse

Aspergers syndrom voksne

Aspergers syndrom voksne er en social- og kommunikativ funktionsnedsættelse, og dels vil man ty pisk opleve, at samfundet og omgivelserne har svært ved at forstå og anerkende det ”usynlige” handicap Aspergers Syndrom voksne. Læs mere herom autisme her.

Se filmene på youtube og du vil forstå nogle udfordringer

klik nedenstående:

Can you make it to the end?

How Autisme Feels from the inside

Forældre og sorg

Forældre og sorg opstår når udfordringen er at en forældre føler sorg og skyld uden at have gjort noget forkert, eller når skyldfølelsen er ude af proportioner.

Forældre og sorg forstærkes ved skyldfølelse, der kan komme til at fylde så meget, at det bliver invaliderende eller udvikler sig til skamfølelse. Hvis skyld og skamfølelse får overtaget i forhold til den daglige trivsel, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Sorgprocesser

Pårørende kan opleve afmagt og som sker i sorgprocesser.
Som pårørende kan man opleve afmagt, skyldfølelse, frustration, sorg, udmattethed og/eller føle sig isoleret. Et barns udviklingsvej fremkalder naturligvis følelser, der kan være svære følelser, som er sorgprocesser.

Ved at man får en fælles viden og forståelse af diagnosen og udfordringerne, bliver de pårørende hos mig klædt bedre på til at håndtere deres rolle, sorgprocesser og de mange følelser og situationer der medfølger.

Skyggebørn

Terapeutisk Støtte til Børn og Unge i Sorg. Skyggebørn er et dedikeret sted, hvor børn og unge, der har oplevet sorg, tab eller traumatiske begivenheder, kan finde terapeutisk støtte og hjælp til at navigere gennem deres følelsesmæssige rejse. Vores tilgang fokuserer på at styrke selvværd, selvforståelse og livshistorie, mens vi arbejder på at bryde ned hæmmende barrierer som angst. Vi tilbyder et trygt og åbent miljø, hvor børn og unge kan udforske deres følelser og oplevelser, og sammen skaber vi en vej til heling, personlig vækst og en positiv fremtid.

psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C

       Nærværende terapi til pårørende         find vej gennem følelser og udfordringer 

Pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse

Er du pårørende til en med en
personlighedsforstyrrelse?
Så få professionel samtaleterapi
i Århus eller online

Få psykoterapi til gode priser
fleksibletider – dag, aften eller weekend 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs (pårørende) familieterapi

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Pårørende

At være pårørende til en person med psykisk sygdom, udviklingsforstyrrelse, handicap eller andre udfordringer kan være en dybt berørende og krævende opgave. Det indebærer ofte en lang række følelser og udfordringer, der kan påvirke ens eget følelsesmæssige og mentale velbefindende.

Som psykoterapeut forstår jeg betydningen af at stå ved siden af en elsket, der kæmper med psykiske udfordringer eller har særlige behov. Pårørende kan opleve en bred vifte af følelser som bekymring, frustration, sorg, skyld, magtesløshed og ensomhed. De kan føle sig overvældede af de konstante udfordringer og det ansvar, der følger med at tage sig af en person med specielle behov.

Det er vigtigt for pårørende at huske, at de ikke er alene i deres oplevelser. Der findes støttenetværk, terapeutiske tilbud og organisationer, der er dedikeret til at hjælpe pårørende med at håndtere deres egne følelser og behov. Som psykolog er jeg her for at tilbyde en tryg og fortrolig samtale, hvor pårørende kan åbne sig om deres udfordringer og følelser uden frygt for dom eller kritik.

Gennem terapeutiske samtaler vil vi udforske de følelsesmæssige udfordringer, du står overfor som pårørende, og arbejde på at udvikle mestringsevner og ressourcer, der kan hjælpe dig med at tage vare på dig selv, samtidig med at du tager vare på din elskede. Vi vil arbejde på at opbygge en følelse af balance og selvomsorg, så du kan stå stærkt i din rolle som pårørende.

Jeg er her for at støtte dig gennem de udfordrende tider, og jeg anerkender, at det at være pårørende kan være en livslang rejse. Min målsætning som psykolog er at give dig den nødvendige støtte og vejledning, så du kan finde indre styrke, håb og trivsel, selv når livet kan virke mest udfordrende.

Hvis du som pårørende føler dig overvældet eller har brug for at tale med en professionel, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde på at navigere gennem de følelsesmæssige udfordringer og finde styrke i at stå ved siden af din elskede, uanset hvilke udfordringer I står overfor.

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

SORG OG KRISE

At være pårørende til en person med en psykisk diagnose /sygdom rammes ret ofte af en sorg og krise, der kan være hård. Dette kan tilmed udløse en sorg og krise, der kan være forværret. I nogle tilfælde står vedkommende endda alene med sin sorg og krise oplevelse. Derfor er det vigtig at du får den rigtige støtte og hjælp og at få talt om dette.

At komme i sorg og krise er en normal reaktion på en uventet og ofte overvældende situation. Det kan tage lang tid at bearbejde sine svære følelser, når man samtidig skal bruge mange ressourcer som pårørende.

En svær psykisk sorg og krise kan være udfordrende at håndtere alene. Enhver krise kan være hård at komme igennem – især hvis man sidder alene med den. I enhver krise er der imidlertid en læring. Og støtte til hvordan man bruger denne læring, får stor betydning for ens fremtid. Få derfor hjælp til at få skabt en konstruktiv vej igennem krisen.

Jeg tilbyder støttende terapi til dem, der oplever sorg og krise som pårørende. I denne svære tid er det naturligt at føle sig overvældet af følelser og tanker. Jeg er her for at lytte, forstå og hjælpe dig igennem denne udfordrende rejse.

Sorg og krise

Sorg og krise kan påvirke os på mange måder, og det er vigtigt at vide, at det er helt normalt at have forskellige reaktioner. Gennem terapien vil jeg skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine følelser og bearbejde de tanker, der kan være svære at håndtere alene.

Min tilgang er baseret på empati, forståelse og omsorg. Jeg ønsker at give dig den støtte, du har brug for, uden at presse dig til at komme videre for hurtigt. Jeg vil hjælpe dig med at finde dine egne styrker og ressourcer, så du kan håndtere sorgen og krisen på en måde, der er meningsfuld for dig.

Jeg er specialiseret i at arbejde med komplekse følelsesmæssige udfordringer, og jeg er her for at guide dig gennem denne svære tid. Uanset hvor uoverskueligt det kan føles nu, vil jeg hjælpe dig med at finde håb og perspektiver, der kan bane vejen for en helbredende rejse.

Du er ikke alene, og der er hjælp at hente. Jeg er her for at støtte dig, når du har brug for det mest. Lad os sammen arbejde mod at finde indre ro og trivsel i en tid, der kan føles udfordrende.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale, hvor vi kan udforske, hvordan jeg kan hjælpe dig på din rejse mod heling og fornyet styrke.

Pårørende fortjener terapeutisk støtte og vejledning

Pårørende- udviklingsforstyrrelse

Terapi

Gennem terapi og støtte til sorg og krise processen er det muligt at have et rum, hvor du er i centrum, hvor du får terapi til at skabe klarhed over, hvad du kan gøre. Læs mere om sorg og krise samt forventningsafstemme i forhold til den tabte drøm, i afsnittet om “Rejsen til Holland”.

Kompliceret sorg

Med kompliceret sorg forstås en svær psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig. Ved en personlig krise – kompliceret sorg sker der en stor forandring, og de deraf følgende psykiske problemer kan medføre angst, tankemylder, ængstelse eller nedtrykthed.

Enhver pårørendes kompliceret sorg kan ses som unik, og det vil samtalen respektere. Bristede illusioner i forhold til, hvordan ens nære relation kunne have været, kan være noget at det sværeste i livet og forbundet med sorg. Læs mere om krise og sorg her

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse

Få professionel samtaleterapi i
Århus indenfor
autismespektrumforstyrelser,
ADHD & ADD

Få psykoterapi i Århus
fleksibletider– dag, aften eller weekend 
Tlf. 28947100

Mentalisering

Det som gør det svært som pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse er at man oplever at samspillet kan være svær, ikke glider almindeligvis. Når vi mentaliserer, bruger vi evnen til at aflæse og tolke andres handlinger, som meningsfulde ud fra mentale tilstande såsom; følelser, motiver, personlige behov og holdninger.

Skabelse af relationer gennem mentalisering involverer at udvikle og forbedre evnen til at forstå egne og andres mentale tilstande. Det bidrager til dybere og mere meningsfulde interaktioner og relationer.

At se den andens psykiske mentale tilstand.
Vi aflæser andres mentale tilstand og non-verbale signaler, og vi handler ud fra dette i interaktionen med andre. Det gør os i stand til at regulere vore impulser og emotioner på en hensigtsmæssig måde. Det gør os også i stand til at fornemme, hvornår der er grund til at vise medfølelse, og det gør os i stand til at udvise relevant gensidighed over for andre i nære relationer. Læs mere om mentalisere her.

Mennesker med en udviklingsforstyrrelse kan have udfordringer med mentalisering, hvilket refererer til evnen til at forstå egne og andres tanker, følelser, intentioner og motivationer. Det er en kompleks kognitiv funktion, der tillader os at reflektere over vores egne og andres mentale tilstande og anvende denne forståelse til at forudsige og forklare adfærd.

Det er vigtigt at bemærke, at udfordringer med mentalisering kan variere betydeligt afhængigt af typen og sværhedsgraden af den specifikke udviklingsforstyrrelse, samt den enkeltes unikke egenskaber og styrker. Terapeutisk intervention og støtte kan måske hjælpe med at forbedre mentaliseringsevner og styrke sociale og følelsesmæssige færdigheder hos personer med udviklingsforstyrrelser.

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Autisme spektrum forstyrrelse

Et centralt diagnosekriterie ved autisme spektrum forstyrrelse er den mangelfulde evne til at aflæse og tolke andres følelser, tanker og mentale tilstand, samt vanskeligheder ved at forstå non-verbal kommunikation. Man kan sige at dets modsaltning til mentaliseringer mindblindness, det betyder at man er blind for andres sind. Netop disse evner er berørt ved blandt andet autisme/ asperger.

Mentalisering

For personer med udviklingsforstyrrelser som autisme spektrum forstyrrelser (ASF) eller attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) kan nogle af de områder, hvor mentalisering er udfordret, omfatte:

Manglende evne til at aflæse nonverbale signaler: Dette kan gøre det vanskeligt for dem at forstå andres følelser og reaktioner, da de ikke altid fanger de subtile signaler, der kommunikeres gennem kropssprog, toneleje og ansigtsudtryk.

Begrænset perspektivtaging: Personer med udviklingsforstyrrelser har ofte svært ved at se tingene fra andres synsvinkel eller forstå, at andre kan have forskellige tanker og følelser end dem selv.

Vanskeligheder med at regulere følelser: Dette kan medføre, at de har svært ved at forstå og udtrykke deres egne følelser, samt at de har udfordringer med at forstå, hvordan deres handlinger påvirker andre.

Problemer med socialt samspil: Mennesker med udviklingsforstyrrelser kan have svært ved at forstå og navigere i sociale situationer, da de ikke altid kan tolke de sociale normer og forventninger.

Begrænset evne til at forudsige konsekvenser: Nogle personer med udviklingsforstyrrelser kan have svært ved at forstå, hvordan deres handlinger kan påvirke andre eller føre til visse konsekvenser.

At være pårørende

At være pårørende til et menneske der ikke evner at udvise empati for et andet menneske beror på, om man er i stand til at aflæse den andens følelsesmæssige og mentale tilstand, og kan man ikke det kan det opleves meget ensomt for at være pårørende.

At være pårørende kan også opleves ensomt, hvis ikke man er i stand til at fornemme og forstå, at éns medmenneske er ked af det, bange, ulykkelig eller overanstrengt, så udebliver den empatiske støtte, der er behov for i situationen – uanset om man egentlig vil det godt.

At være pårørende til en forældre der deler forældreansvar (neurotypiske forældre) med en forælder, der på grund af autismespektrum forstyrrelse har svært ved at aflæse og reagere hensigtsmæssigt på sit barns behov. Læs mere om autisme her.

At være pårørende som barn

At være pårørende som barn (skyggebarn) er man særlig udsat og sårbar eller kan have traume ved at vokse op med en forælder/søskende, med neurologisk udviklingsforstyrrelse. Der er de begrænsninger i en forældreevne, der kan være forbundet med højt fungerende autisme fx asperger hos en forælder. I dag ved man meget mere om sammenhængen mellem autisme, manglende mentaliseringsevne og forældreevne. Læs mere om nærvær med barnet

psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C
Tlf. 28947100

      Terapi for pårørende: Giv dig selv lov til at heles

pårorende-udviklingsforstyrrelse-familie

Tryg tilknytning til primæromsorgspersoner

Hvis barnet mangler tryg tilknytning til primære omsorgspersoner, eller hvis barnet oplever omsorgssvigt, ikke bliver ”set”, eller udsættes for psykiske og fysiske overgreb, kan det skade barnets udvikling af evnen til empati og mentalisering. barnet får tilmed mange nederlag og har svært ved at genkende sig idet barnet ikke bliver spejlet hensigtsmæssigt og sandfærdigt. Hvis en primær omsorgsperson af den ene eller anden årsag har begrænset mentaliseringsevne, påvirker det barnet.

Omsorgsvigt

Omsorgsvigt sker når systemet glemmer at få passet på børnene til en forældre / mor der har en personlighedsforstyrrelse. Fx en mor, der ikke kunne tolke andre menneskers følelser; som var umoden, uden selvkritik og helt ufleksibel i sin tankegang. Fx udtrykker moderen sin kærlighed til børnene gennem praktiske handlinger, men omsorgssvigt ker når raseriudbruddene var så slemme, at det var nødvendigt for et barn at trække sig bort. En mor, der ikke havde styr på sine impulser, og som slog, skældte ud eller var ”inde i sig selv”, men også kæmpede trods sit handicap.

       Nærværende terapi til pårørende         find vej gennem følelser og udfordringer 

Pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse

Mentalisering

Du oplever ikke at blive mødt og forstået i dine følelser. Mentalisering er f.eks. at have fokus på den anden psykiske mentale tilstand. At blive mødt der er vores kulturs måde at vise venlighed, omsorg og kærlighed på.  Hvis man er pårørende til en der ikke er interesseret i ens følelser, formår personen måske ikke at gøre i mentalisering. F.eks. du oplever ikke at din partner har lyst til at blive klogere på dit følelsesliv, idet partneren ikke spørger ind til dette eller tilbyder at støtte dig hvis du har det svært. Derfor skal du ikke dele dette med din partner, i troen om, at partneren bliver klogere på dig.

ASPERGERS SYNDROM

Hvis vi ikke ved hvad det vil sige at være med autisme spektrum asperger, kan vi fejltolke meget og gøre ondt være for begge parter. Derfor er det vigtigt at hvis du lever sammen med en udviklingsforstyrrelse af en art, at du så får den fornødne viden herom.

 

Aspergers syndrom symptomer voksne

Hvem lever ikke i et forhold med en partner, som ikke lytter nok, som ikke komplimenterer nok, som glemmer fællesskabet, som kun tænker på sig selv, er doven, egocentreret og en kedelig type. Men sagen er at der er andet i spil hvis personen er med en udviklingsforstyrrelse som fx autisme spektrum – asperger. Læs mere herom her.

En med udviklingsforstyrrelsen asperger er ikke et ondt menneske, som man kan fejltolke, men formår nogle menneskelige sider ikke, som du nok finder det mest naturlige. Derfor må du ikke sammenligne dig med den anden, for det kan du ikke. For du oplever måske som nedenstående.

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Tlf. 28947100

adhd-add-personlighedsforstyrrelse-parforhold-parforholdsudfordringer-paarorende

Pårørende til én med en udviklingsforstyrrelse

Et klik fra et onlineforløb, hvor I trygt kan sidde hjemme og få psykoterapeutisk støtte til en udvikling

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C
Tlf. 28947100

Psykoterapi

Psykoterapi kan være en værdifuld støtte for pårørende i svære tider, hvor du står over for udfordrende følelser og situationer. Ved at tilbyde psykoterapi til pårørende kan du hjælpe dem med at navigere gennem vanskelige tider og styrke deres evne til at støtte den berørte person og dig selv.

Jeg skaber et trygt rum, hvor vi sammen udforsker dine unikke oplevelser og behov. Gennem psykoterapien styrker vi dine ressourcer, fremmer bedre kommunikation, og udforsker effektive håndteringsstrategier.

Jeg giver psykoedukation, som giver dig vigtig viden om de udfordringer, du står overfor, og vi sætter realistiske forventninger, samtidig med at vi skaber håb for fremtiden. Jeg tilpasser min tilgang til netop dig, så du får den bedst mulige støtte og forståelse gennem hele forløbet.

Hvis du er pårørende til din samlever/kæreste som har en udviklingsforstyrrelse som f.eks. en diagnose asperger syndrom er der hjælp og støtte at hente gennem psykoterapi. F.eks. særlige udfordringer kendetegner:

 

 • Intimiteten er på din partners betingelser og er rutinepræget. Pågældende er snart kun opmærksomhed på egne behov og begrænset evne til at begribe, at andre har andre behov. Ser derfor ingen ide i, at dele oplevelser og tanker, da forskelligheden ikke ses som et vilkår men mere som en pudsighed og fejl hos andre.
 • Har ringe træning og formåen i relationsarbejde. Og har få eller ingen venskaber.
 • Begrænset evne til at udvikle eller genoprette forhold.
 • Din indre mentale psykiske univers tillægges ikke interesse eller værdi i jeres forhold.
 • Begrænset evne til at aflæse samt benytte kropssprog og ansigtsmimik i kommunikation.
 • Svært ved at aflæse stemninger og rette sin kommunikation derefter. Fejltolker situationer og ytringer. Fx kan dagligdags snak ofte udløser pludselig og uforståelig heftig afvisning/vrede fra din partner.
 • Undgår kommunikation.
 • Konflikter/uoverensstemmelser der kan være pga. manglende behov opfyldelse og kritik bliver mødt med vrede, da de truer den gode stemning. Har svært ved at forstå konflikters betydning for forholdets liv. Konfliktløsningen peger én vej, – mod dig, din adfærd, dine ønsker, din tone osv. Du kan blive verbalt, psykisk og fysisk krænket.
 • At du har rollen forælder for din partner på alt for mange områder.
 • Du oplever dig ensom i forholdet. Og at andre ikke helt forstår, hvor svært du har det med din partner.

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C
Tlf. 28947100

FORSKELLIGE UDVIKLINGSTRIN

Normale udviklingstrin og de muligheder der opstår herved.

Evne til abstrakt tankegang. Mulighed for at se flere nuancer i det levede liv. Mulighed for at begribe komplekse situationer, mulighed for at tænke i fortid, nutid og fremtid og handle derpå.I livets udvikling gennemgår vi forskellige trin, der former vores evner og forståelse. Et vigtigt udviklingstrin er evnen til abstrakt tankegang. Det er på dette tidspunkt, at vi begynder at se flere nuancer i livet, forstå komplekse situationer og tænke i fortid, nutid og fremtid.

Abstrakt tankegang giver os mulighed for at reflektere over vores erfaringer og lære af dem. Vi kan begynde at se sammenhænge og mønstre i vores liv, hvilket giver os mulighed for at træffe mere bevidste valg og handle i overensstemmelse hermed.

Med denne udviklingstrin opstår der muligheder for personlig vækst og selvforståelse. Vi kan begynde at forstå vores egne tanker, følelser og handlinger bedre, hvilket giver os mulighed for at håndtere livets udfordringer mere effektivt.

Ved at udforske og udvikle vores abstrakte tankegang, kan vi åbne døren til nye perspektiver og ideer, der fører til personlig vækst og livsudfoldelse. Det giver os mulighed for at handle mere strategisk og langsigtede, så vi bedre kan navigere i vores liv og tage klogere beslutninger.

Asperger syndrom

Asperger syndrom udviklingstrin er: Konkret tænkende. Endimensionelt opfattende, ser situationer og mennesker som sort/hvid, rigtigt/forkert. Begrænset evne til at samtænke flere situationer og tage ved lære.

 

Viden og strategier for pårørende

 • Normale udviklingstrin: Evne til at genkende og derved anerkende andres følelser.
 • Asperger syndrom: Begrænset evne til at forstå og anerkende andres følelser. Giver mere kritik end anerkendelse, komplimenter og ros. Partnerens behov, ønsker og lyster anerkendes ikke som værende gældende.
 • Normale udviklingstrin; Mulighed for indlevelse, hensynstagen, støtte.
 • Asperger syndrom: Manglende forståelse for, at andre føler anderledes. Antager at andre er forkerte eller ude på at forstyrre roen.

Vigtige ting at huske:

 • Anerkend, at I er to forskellige mennesker og dermed har to forskellige følelsesregistre og behov.
 • Undgå kamp om, hvem der er rigtig og hvem der er forkert, for det vil din partner invitere ind til

En god ide at dele;

 • Del med andre voksne i dit liv, om det som fylder og som kan møde dig.
 • Del kun det, der er vigtigt for dig, at få sagt højt.
 • Del ikke fordi din partner skal forstå eller huske noget.

Få råd og vejledning til at forstå din pårørende bedre og til at få det bedre selv

Den neurotypiske tager ansvar

Vigtigt er at den neurotypiske partner tager ansvar for sig selv, herunder for at tanke op følelsesmæssigt og socialt blandt venner, der udviser naturlig gensidighed og empati.

Egen mentaliseringsevne og psykiske trivsel påvirkes nemlig af de relationer, vi er i og af den respons, vi får – eller ikke får – fra dem, vi omgiver os med.

Optimere livskvaliteten

De pårørende er en vigtig og betydningsfuld ressource. Det er derfor vigtigt med et godt samarbejde de nære personer og med omgivelserne er særdeles vigtigt, især jo tættere relationen er.

Ved yngre klienter anbefaler vi derfor, at forældrene har en høj grad af involvering i behandlingen, enten ved at støtte tæt op omkring den unge/barnets samtaler, ved at sidde med til samtalerne med de unge eller barnet ved at modtage rådgivning individuelt.

Pårørende inddragelse: Der er mulighed for gode råd til pårørende i Danmark, dette gennem en online samtale eller i Århus.

Pårørende til udviklingsforstyrrelse

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C
Tlf. 28947100

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale