familieterapi-konflikter-søskendekonflikter

Få psykoterapi til søskendekonflikter og mistrivsel i familien

Søskendekonflikter?

Mit terapiforløb fokuserer på at skabe dybere forståelse og gensidig respekt mellem voksne søskende. Vi vil sammen identificere årsagerne til konflikterne og udforske måder, hvorpå I kan kommunikere mere effektivt og finde fælles løsninger og forsoning.

Svære søskendekonflikter og brud mellem voksne søskende er ikke ualmindeligt. Konflikter binder energi, de er frustrerende, måske endda smertefulde, og sommetider skadelige for karrieren og vores relationer til omverdenen. Læs mere om konfliktfyldte samværsformer

Jeg kan tilbyde professionel hjælp til at håndtere søskendekonflikter. Mit terapiforløb fokuserer på at skabe dybere forståelse og gensidig respekt mellem voksne søskende. Sammen vil vi identificere årsagerne til søskendekonflikterne og udforske måder, hvorpå I kan kommunikere mere effektivt og finde fælles løsninger samt opnå forsoning.

I terapien vil vi arbejde med at bryde de negative mønstre og finde nye måder at interagere på. Vi vil udforske de underliggende følelser og behov, der ligger bag søskendekonflikterne og arbejde hen imod at skabe en mere harmonisk relation mellem jer.

Hvis man ikke får søskendekonflikter løst med hinanden vil de bare have sit eget spøgelsesliv i dit indre som en smerte /byrde du ensomt skal bære videre i dit liv.

Har du oplevet søskendekonflikter eller manglende nærvær eller sorg?
Kender du til at ikke kunne nå ind til dine søskende?
Hvilken rolle i søskenderækken havde du og følte du dig udenfor?

Søskende konflikter voksne

Det er særligt de ældre,  af søskende konflikter voksne, der lader stridighederne få betydning for forholdet til søskende. 44 procent af danskere over 50 år har oplevet konflikter med deres søskende, og knap en tredjedel af disse ser mindre til deres søskende.

De færreste af os kommer uden om tilbagevendende konflikter mellem mor og datter eller far og søn gennem livet, der kan bunde dybt.

Hvis du ønsker at tackle søskende konflikter voksne og skabe en mere harmonisk relation til dine voksne søskende, er jeg her for at hjælpe dig. Kontakt mig i dag for at booke en konsultation, hvor vi sammen kan begynde rejsen mod forståelse, kommunikation og forsoning mellem jer som søskende.” Læs mere om søskende problematikker

Familieterapi

I familieterapi ser vi nærmere på det, som kan være smertefuldt, men også befriende at få støtte til at kigge bagom familie glansbilledet.
Med familieterapi ser vi nærmere på barndommens “tilgroede stier”. Igennem familieterapi taler vi om hvor udfordrende søskendeforhold kan være, og hvor du får mulighed for at kaste lys over fortidens skyggebilleder.

I familieterapi ser vi også videre på nedenstående mulige problematikker:

Hvordan kommer vi bedst videre med familien – søskende?
Hvad gør man med vreden, sorgen og alle de andre følelser?
Hvordan tackler man samværet med min søster og bror?
Hvordan kommer man igen på talefod med min familie, søster eller bror?

Har du relationsproblemer, og oplever du mistrivsel? Få hjælp og støtte gennem professionel psykoterapeutisk samtale

Søskende-konflikter

Familiekonflikter

Jeg kan tilbyde terapeutisk støtte til at arbejde gennem disse familiekonflikter. Gennem terapi kan I identificere og udforske de underliggende årsager til konflikterne, lære kommunikationsværktøjer og strategier til at håndtere konflikter på en mere konstruktiv måde samt genopbygge og styrke familiens forbindelse.

Familiekonflikter kan have en betydelig indvirkning på familiens dynamik og medlemmernes individuelle trivsel. Tegnene på familiekonflikter kan manifestere sig på forskellige måder og kan være afgørende for at identificere og håndtere disse udfordringer.

Hyppige og intense familiekonflikter, dårlig kommunikation, dårlig stemning og en følelse af afstand kan alle være tegn på familiekonflikter. Disse konflikter kan især komme til udtryk i søskenderelationer og kan blive forstærket under krisetider eller udfordrende livsomstændigheder.

Ved at adressere og arbejde gennem familiekonflikter kan I opnå en større forståelse og gensidig respekt mellem familiemedlemmerne. Kontakt mig i dag for at planlægge en konsultation og starte processen med at skabe en mere harmonisk og trivselsfyldt familiedynamik.”

Familiekonflikter kan vise sig ved følgende symptomer:

Har I for mange konflikter i familien?
Taler I dårligt sammen?
Er der dårlige stemninger?
Er der skuffede miner, råben, eller taler I ikke sammen længere?
Skrøbeligheden i søskenderelationerne kan blive særlig tydeliggjort i kriser.

Skab harmoni i søskenderelationer og
find vej til gensidig forståelse
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Søskende konflikter

Søskende konflikter kan være dybt udfordrende og påvirke familierelationerne negativt. At ignorere eller undertrykke disse konflikter fører sjældent til en løsning; faktisk kan de ofte forværres og få konsekvenser for det samlede familiesamvær.

Som mennesker forventer vi ofte at have en særlig stærk forbindelse med vores søskende, da vi deler en fælles baggrund og opvækst. Men nogle gange er følelsesmæssige bånd mellem søskende ikke til stede eller fungerer ikke optimalt i praksis.

Søskende konflikter kan opstå af mange forskellige årsager. Det kan være gamle rivaliseringer, misforståelser, jalousi eller forskellige værdier og livsvalg. Disse konflikter kan udvikle sig til vedvarende mønstre af dårlig kommunikation, skyldfølelse, vrede og frustration.

I samme båd! Sejl mod harmoni – søskende konflikter løses med fælles indsats og terapeutisk støtte

søskende-konflikter-i samme-båd

Søskende konflikter

Du kan måske genkende nogle af følgende oplevelser:

 • I barndommen blev der opfordret til at være stærk og skjule svagheder over for hinanden.
 • Ingen i familien har været til stede eller udvist omsorg i krisetider.
 • Der blev aldrig spurgt ind til din eller dine søskendes psykiske velbefindende.
 • Familien har en tendens til at være privat og distanceret, hvilket skaber en vis afstand mellem jer.
 • Der er mange hemmeligheder eller en tendens til at tale dårligt om hinanden bag ryggen.
 • Angsten for ikke at opnå forældrenes anerkendelse kan have skabt splid mellem jer.
 • Der kan have været ubevidste mønstre i søskendeflokken, hvor alle var i kamp mod hinanden.
 • Sygdomme, udviklingsforstyrrelser, misbrug eller andre udfordrende problematikker kan have påvirket jeres relationer.

I terapien fokuserer jeg på at hjælpe dig med at forstå og håndtere søskende konflikter. Vi vil udforske de underliggende årsager til konflikterne og arbejde på at skabe bedre kommunikation og gensidig forståelse. Gennem terapeutiske redskaber og metoder kan vi arbejde hen imod en mere harmonisk og tilfredsstillende relation mellem dig og dine søskende.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder Familierelationer

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv. Eksempler på blogs er….

Mentalisering er evnen til at se sig selv udefra og andre indefra

Mentalisering

Styrk dine relationer og skab dybere forståelse gennem mentalisering!

Konflikter kan være uundgåelige i vores relationer, men vi kan lære at håndtere dem på en mere konstruktiv måde. En vigtig faktor i denne proces er evnen til at mentalisere. Mentalisering handler om at være opmærksom på den andens psykiske tilstand og være nysgerrig på deres perspektiv og oplevelse af verden.

Mentalisering spiller en afgørende rolle i familiedynamikker og er essentiel for at skabe sunde og harmoniske relationer. Mentalisering handler om evnen til at forstå og tolke egne og andres tanker, følelser og intentioner, og det bidrager til at skabe forståelse, empati og respekt i familien.

Når vi formår at mentalisere, viser vi interesse for den andens følelser, tanker og behov. Vi respekterer deres grænser og forskelligheder og skaber et rum, hvor vi kan tale åbent og ærligt om vores egne tanker og følelser. Mentalisering hjælper os med at se bagom adfærd og forstå, hvad der egentlig sker i vores eget og den andens sind.

Denne evne til at mentalisere er afgørende for at opretholde vedvarende og meningsfulde relationer. Gennem mentalisering opnår vi en dybere forståelse for hinanden og opbygger tillid. Vi bliver bedre til at håndtere forskelle, konflikter og adskillelse på en konstruktiv måde.

Byg bro mellem familiemedlemmer gennem mentalisering

Mentalisering styrker også vores tilknytning til hinanden. Vi bliver bedre til at regulere vores egne følelser og reaktioner og hjælper hinanden med at gøre det samme. Det giver os mulighed for at skabe tryghed og nærhed i vores relationer, samtidig med at vi bevarer vores individuelle identitet.

Uden evnen til at mentalisere mangler vi et vigtigt redskab til at forstå os selv og hinanden. Det bliver svært at navigere i vores relationer og håndtere udfordringerne, der naturligt opstår. Det kan føre til en negativ spiral af misforståelser, manglende selvrespekt og nedsat selvværd.

Men ved at fokusere på mentalisering kan vi bryde denne negative spiral og skabe en positiv forandring i vores relationer. Gennem øget indsigt, selvindsigt, forståelse, afstemning, tolerance, anerkendelse, tilgivelse, kommunikation, forhandling, konfliktløsning og problemløsning kan vi opbygge sunde og meningsfulde relationer, der beriger vores liv.

Læs mere om betydningen af mentalisering og hvordan det kan styrke dine relationer. Jeg tilbyder terapeutisk støtte og vejledning, der hjælper dig med at udvikle dine mentaliseringsevner og skabe mere harmoniske og tilfredsstillende relationer. Giv dine relationer den opmærksomhed, de fortjener, og oplev en dybere forbindelse med dine nærmeste gennem mentalisering.

Tøv ikke med at kontakte mig i dag for at få hjælp til at håndtere søskende konflikter og skabe en mere positiv og støttende familiesammenhæng. Sammen kan vi arbejde på at finde veje til forsoning, gensidig respekt og øget trivsel i dine søskenderelationer.

Som psykoterapeut er jeg med en solid viden og erfaring i at hjælpe familier med at styrke deres mentaliseringsevne. Gennem terapi og rådgivning kan vi arbejde sammen om at øge bevidstheden om mentalisering, træne kommunikative færdigheder og skabe en dybere forståelse og forbindelse i familien.

Kontakt mig i dag for at starte processen med at styrke mentaliseringen i din familie og skabe en sund og trivselsfyldt dynamik.

Opnå forsoning og gensidig forståelse
mellem søskende gennem terapi
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Konflikthåndtering

Når der er konflikter i familien, mellem voksne børn – søskende imellem, er dialog mellem parterne en central del af processen. Dialogen giver mulighed for at føle sig hørt og forstået, men også at give sig selv lov til at høre og anerkende, at den andens perspektiv er anderledes.

Få støtte og læring til at skabe en god relation

 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte og forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær et sprog, der viser respekt, anerkendelse og grænser.

Konfliktmægling

Konfliktmægling er effektivt når alle involverede er parate til det.
Du er ikke færdig med nogen, og din dør står stadig åben, men du har passeret et punkt, hvor det ikke fylder på samme måde, som det har gjort. Hvis du / I ikke kan komme videre med hinanden, kan det være nødvendigt at stå op for sig selv. Dvs. at give relationen en chance.

Ønsker du, at I som en familie havde modet til at vise sårbarhed og længsel?

Der er klart en sorg og et tab, men det er også et tab af illusioner eller forventninger til, hvad du engang troede, det ville sige at have en søster eller en bror.

METAFOR: Lidt ligesom når du som helt ung finder ud af, at prinsen på den hvide hest, kommer altså heller ikke nødvendigvis uden problemer. Det er en illusion, idet dit forhold til dine søskende måske er en uforløst kærlighed.

Ligesom når vi drømmer om den perfekte kærlighedshistorie, kan vores forventninger til søskenderelationer være præget af en illusion. Men virkeligheden kan være kompleks med konflikter og uforløst kærlighed. Som terapeut kan jeg hjælpe med at udforske og forstå disse dynamikker og søge at skabe et mere harmonisk forhold til dine søskende.

konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus

Konflikthåndtering Århus

– Skab harmoni og forståelse i søskenderelationer

Har du oplevet udfordringer i dine søskenderelationer? Ønsker du at skabe en dybere forståelse og gensidig respekt mellem dig og dine søskende? Jeg kan tilbyde professionel konflikthåndtering i Århus, der hjælper dig med at tackle og løse søskendekonflikter på en konstruktiv måde.

Søskenderelationer kan være komplekse og fyldt med følelser og uenigheder. Gennem konflikthåndtering Århus kan vi sammen identificere årsagerne til konflikterne og udforske måder, hvorpå du kan kommunikere mere effektivt og finde fælles løsninger.

Konflikthåndtering Århus er ikke blot en midlertidig løsning, men en mulighed for at opbygge en stærkere og mere harmonisk relation til dine søskende på lang sigt. Gennem terapeutiske metoder og værktøjer vil vi arbejde med at bryde de negative mønstre og finde nye måder at interagere på.

Du fortjener at have en sund og positiv søskenderelation, hvor du føler dig forstået og respekteret. Konflikthåndtering Århus kan hjælpe dig med at opnå dette og skabe fred og harmoni i dine søskenderelationer.

Kontakt mig i dag for at booke en session og begynde din rejse mod en stærkere og mere givende søskenderelation. Sammen kan vi skabe forståelse, forsoning og en varig forandring i dine søskenderelationer

Familie terapi

Med professionel støtte I familie terapi, kan de implicerede søskende få talt ud om det som er svært.

Det sker i trygge rammer, med kommunikationsregler mv. så der sikre at begge bliver hørt, at der udvises gensidigt respekt. Der kan blive talt om hvad de får ud af at være sammen. Om hvordan de vil eller ikke vil være sammen, om de overhovedet kan accepterer at have noget med hinanden at gøre. Det er vigtigt at man kan sige til og fra ud fra sine grænser, for at vi kan opnå en gensidig respektfuld relation.

 • Giv slip på vreden, og tilgiv både dig selv og dine søskende
 • Vreden kan stå i vejen for det liv, du ønsker – selvstraf holder dig fast i tristheden.

Opdag vejen til fred og samhørighed mellem søskende med terapeutisk hjælp              

søskende-konflikter-søskendekonflikter-terapi

Søskende konflikter børn

Når børnene er blevet voksne, skal relationen mellem de voksne børn/søskende genforhandles, fordi de ikke længere bor sammen. Deres liv er forandret fra søskende konflikter børn til nu at være voksen. Konfliktfyldte samtaler skal ikke komme dryssende, men være en psykoterapeutisk samtale som understøtter udvikling.

At løse søskende konflikter kræver engagement og vilje fra alle involverede parter. Det handler om at skabe en tryg og respektfuld atmosfære, hvor alle føler sig hørt og set. Gennem åben og ærlig kommunikation kan søskende identificere og udtrykke deres behov, bekymringer og ønsker.

Det er også vigtigt at øve sig i empati og forsøge at forstå den andens perspektiv. At anerkende og respektere forskelligheder og individuelle grænser er afgørende for at skabe harmoni i søskenderelationen. Konfliktløsning kræver også evnen til at lytte aktivt, være åben for kompromis og finde fælles løsninger, der gavner begge parter.

Styrk dit selvværd
og opnå forbedret trivsel 

Søskende konflikter børn

At søge hjælp fra en professionel terapeut eller psykolog kan være en værdifuld ressource i at navigere og løse søskende søskende konflikter børn. En terapeut kan facilitere dialog, give redskaber til konfliktløsning og styrke kommunikationen mellem søskende.

Terapi kan også hjælpe med at identificere dybere underliggende problemer eller mønstre, der bidrager til konflikterne, og arbejde hen imod at skabe en mere harmonisk og støttende søskenderelation.

Ved at tage ansvar for vores egne handlinger og være åbne for forandring kan søskende opbygge en sundere og mere kærlig relation. Det kræver tid, tålmodighed og engagement, men det er muligt at skabe en positiv forandring og finde glæde i søskendeforholdet.

Omsorgssvigt

Har du eller dine søskende oplevet omsorgsvigt, så få terapi til at komme fri af hæmmende mønster, da omsorgssvigt medfører en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme for dig og dine søskendes udvikling. Læs mere  om følelsen af omsorgssvigt, forkerthedsfølelse og om traume

I terapien vil vi arbejde med at bryde de negative mønstre og finde nye måder at interagere på. Vi vil udforske de underliggende følelser og behov, der ligger bag søskendekonflikterne og arbejde hen imod at skabe en mere harmonisk relation mellem jer.

       Få familieterapi i Århus eller online                 Gratis telefonisk forsamtale             Tlf. 28947100

Dysfunktionel

Når samspillet igen og igen slår hårdknuder kan der være noget i spil som I måske gennem genarationer har arvet som nogle uhensigtsmæssige samværs mønster.

I dysfunktionelle relationer- f.eks. familier findes der ofte følelsesmæssig omsorgssvigt sted, der giver traume og ar på sjælen. Det kan have fatale konsekvenser for dig og dine søskende eller (særlig barnets) udvikling, idet omsorgssvigt kan medføre et højt niveau af stresshormoner, der hæmmer hjerne og nervesystem betydeligt og dermed hæmmer dig og dine søskendes (barnets) udvikling. Læs mere om dysfunktionel

Oplever du problemer med stress, angst, depression eller mistrivsel? Det kan være, at du oplever:

 • Skyld, skam og forkertheds følelser
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • At du er meget optaget af, hvad andre tænker.

Det handler om kærlighed
forældrenes anerkendelse 

Søskende roller i familien

De roller der én gang blev fordelt i barndommen, de hænger ved resten af livet. Også når du fylder 50.

Det handler om kærlighed – kampen om fars og mors kærlighed. Stemningen former en i forhold til anerkendelse og kærlighed. “Holder forældrene lige så meget af mig som af min bror eller søster”?

Børnene indtager den rolle, der giver dem den bedste position til at få fars og mors kærlighed. Og det mønster, der typisk opstår, efterhånden som flokken bliver større, er, at det ledige standpunkt, den ledige rolle, bliver taget af det næste barn.  Som regel tager den næste i søskende rækken den ledige rolle.

 

Find fælles fodslag – Overvind søskendekonflikter med terapeutisk hjælp   

søskende-konflikter-dysfunktionel-monster

Familie terapi

Familie terapi er en dybtgående og effektiv metode til at løse konflikter og genopbygge harmoniske relationer. I terapien ser vi nærmere på de underliggende årsager til afstanden og konflikterne i familien. Vi udforsker kommunikationsmønstre, værdier, grænser, tanker, følelser, historik og tilgivelse.

Gennem familie terapi bliver I bevidste om eventuelle ubevidste faktorer, der har påvirket jeres relationer uden at I har været opmærksomme på det. Vi skaber et trygt rum, hvor I kan åbne op, udtrykke jer og lytte til hinanden. Terapien giver jer mulighed for at få en dybere forståelse for hinandens perspektiver, behov og ønsker.

Vi fokuserer også på nuet og hvordan I kan genopbygge relationen. Vi arbejder med tillid, respekt og grænser, og vi udforsker tanker og drømme om, hvordan I ønsker at relationen kunne være. Gennem terapien får I redskaber og vejledning til at handle anderledes og afspænde konflikterne, samtidig med at I passer på jer selv.

Familie terapi er en proces, der kræver tid, engagement og åbenhed fra alle familiemedlemmer. Det er en investering i jeres familiære trivsel og velvære. Med terapeutens støtte og guidance kan I skabe en positiv forandring, hvor I genskaber nærhed, forståelse og kærlighed i familien.

Kontakt mig i dag for at starte jeres rejse mod en harmonisk og stærkere familiær dynamik gennem familie terapi. Sammen kan vi arbejde mod at skabe varige forandringer, hvor I finder glæde og balance i jeres familieliv.

Få familie terapi i Aarhus til at løse konflikter. Og vejledning til, hvordan du selv kan handle anderledes for at afspænde konflikterne. Så du får passet på dig selv.

I terapien støttes din evne til både differentiering, relation og selvrespekt
– så du skaber en personlig udvikling, finder frem til dig selv og bliver fri

søskendekonflikter-dynamikker-mønster

Psykoterapi i Aarhus C eller online
Gode priser og fleksible tider
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Har du relationsproblemer?
– og oplever du mistrivsel?
Få hjælp og støtte gennem professionel psykoterapi

Familieterapeut

Som familieterapeut sikre jeg at I kan være trygge i familiebehandlingen. Jeg sikre at der skabes en god kommunikation, at alle får taletid, at man bliver anerkendt for det man sidder med og fylder. At der skabes en respektfuld udvikling. At I til dette får redskaber og strategier til at skabe en udvikling der er en personlighedsudvikling og er til gavn for relationen mellem jer.

Misundelse

Oplever du at der er en gennemgående misundelse imellem jer, som vanskeliggør en sund relation. Måske ville du ønske, at du kunne mødes og lære at tolerere hinandens måde at være mennesker på, uden at der er misundelse imellem jer. Er der et ønske om at kunne mødes som gode søskende som venner uden misundelse, magtkampe, hierarki og underlæggelse. Så er der hjælp at hente gennem Søskende terapi.

Søskende terapi

Nogle relationer er så knudret og så uløseligt at et brud kan være nødvendigt for at du kan få passet på dig.

Et tab bærer man jo rundt på, selvom man kommer videre. Det gør man også i en skilsmisse, hvor man bærer rundt på det, du har mistet eller aldrig fik. At få psykoterapeutisk hjælp til at bearbejde de svære familiekonflikter er ikke ensbetydende med, at du i dag er ligeglad med dine søskende.

Der er grænser for, hvor mange knuder du skal slå på dig selv, og hvor mange afvisninger man kan leve med. Måske vandt du/I ikke kampen for at komme dine/jeres søskende nærmere, men har vundet en kamp, hvor du kommer nærmere dig selv/får kontrol over dit liv. Kommer fri og kommer videre.

Når vi er opmærksomme på vores sprog og hvordan vi anvender det
– gør det en forskel

trivsel-mistrivsel-mobning-prygelknabe-omsorgsvigt-trauma-vivi-hinrichs-aarhus

Familierådgivning

I familierådgivning får i viden og strategier til at skabe en læring, så jeres i hver især kan udvikle jer og skabe en forbedret og sund relation imellem jer. Samt redskaber til hvordan den enkelte kan passe på sig selv fremover.

Mobning

Er du blevet prygelknabe? En prygelknabe er én, de andre tørrer deres ansvar af på, som en slags mobning. Læs mere om mobning

Mistrivsel i form af mobning kan komme til udtryk på forskellige måder, også på måder ved:

 

 • Gør kropslig nar ad dig
 • Fniser ad dig
 • Begrænser dit handlerum
 • Giver dig alt for mange opgaver
 • Holder dig ude af det sociale
 • Ofte giver dig kritik
 • Ikke giver dig anerkendelse eller ros
 • Udøver stor kollegial forskelsbehandling.

Gennem terapien finder vi sammen en vej,
– så du kan hele dine sår og skabe en personlig udvikling

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale