Få psykoterapi i Århus til søskendekonflikter og mistrivsel i familien

 

mobning-social-dysfunktionel.jpg

 

Har du søskendekonflikter ?

Svære konflikter og brud mellem voksne søskende er ikke ualmindeligt.

Har du oplevet konflikter eller manglende nærvær og en stor sorg?

Kender du til det ikke at kunne nå ind til sine søskende?

Er I opdraget til at kere sig om hinanden?  Eller f.eks. vokse op som den yngste af en søskendeflok og ind imellem føle sig udenfor?

Skrøbeligheden i søskenderelationerne kan blive særlig tydeliggjort i kriser.

Er der i din familie lavet en kultur, der hedder, at det virker taberagtig, hvis man beder om hjælp? I modgang skal man bare selv se at komme op på hesten igen.

Igennem psykoterapien kan det være smertefuldt, men også befriende at få støtte til at kigge bagom familie glansbilledet. Med professionel psykoterapeutisk hjælp kan vi “gå en tur ned ad barndommens tilgroede stier”. Igennem terapien få snakket om hvor udfordrende søskendeforhold kan være, så du får mulighed for at kaste lys over fortidens skyggebilleder.

 

Har du relationsproblemer, og oplever du mistrivsel? Få hjælp og støtte gennem professionel psykoterapeutisk samtale

 

Få terapi til familiekonflikter i Århus 

 • Har I for mange konflikter i familien?
 • Taler I dårligt sammen? Er der dårlige stemninger?
 • Er der skuffede miner, råben, eller taler I ikke sammen længere?

En familiekonflikt løses ikke ved at lægge låg på tingene. Den bliver som regel kun mere fastlåst, og familiesamværet bliver en prøvelse.

Måske kan du genkende følgende:

 • Måske har du oplevet, at det med at være stærk og ikke vise svaghed over for hinanden, gjorde sig gældende allerede i barndommen
 • Måske har du oplevet, at ingen pårørende er nærværende og ikke drager omsorg for dig i en krisetid
 • Måske har du oplevet, at der i familien ikke blev spurgt ind til den din/andens psykiske velbefindende, eller mangel på samme
 • Måske har du oplevet, at man er privat i familien og ikke åben, men har en vis distance til hinanden
 • Måske har der været ubevidste hæmmende handlemønstre i din søskendeflok – alles kamp mod alle
 • Måske har angsten for ikke at få forældrenes anerkendelse skabt splid mellem jer

Kender du det, at det over tid bliver tydeligt, at I som søskende ikke har et rigtig etableret fællesskab? Dette til trods for at I haft en masse fælles oplevelser: bryllupper, fødsler, skilsmisser, tider med harmoni og tider med voldsomme konflikter.  Mennesker, som du som udgangspunkt burde have allermest tilfælles med, har du ikke særlig følelsesbånd med og i praksis fungerer fællesskabet slet ikke.

 

Konflikthåndtering i Aarhus

Der, hvor der er mennesker, er der konflikter. Konflikter er et vilkår, hvor mennesker mødes – men uløste konflikter er belastende både for parterne og deres omgivelser.

Konflikthåndtering kan være nødvendigt, såvel socialt som individuelt, for at skabe trivsel

 

 • Individuelt, hvis du ikke kan få de implicerede i konflikten med
 • Familien, såfremt de implicerede vil deltage

 

Har du ærgerlige konflikter?

Konflikter er uundgåelige, men vi kan lære at håndtere dem bedre. Konflikter binder energi, de er frustrerende, måske endda smertefulde, og sommetider skadelige for karrieren og vores relationer til omverdenen.

 

 • Hvordan kommer vi bedst videre med familien – søskende?
 • Hvad gør jeg med vreden, sorgen og alle de andre følelser?
 • Hvordan tackler jeg samværet med min søster og bror?
 • Hvordan kommer jeg igen på talefod med min familie, søster eller bror?

 

 Tabuet ved brud mellem søskende

Du er ikke alene, for i rigtig mange familier hersker der ikke rosenrød idyl.

Måske har du gennem tiden forsøgt at få kontakt til dine søskende i håbet om, at I sammen kunne undersøge, hvorfor I ikke er i stand til at fralægge jer de snærende og forældede barndomsroller og i stedet opdyrke en bedre, indbyrdes relation som voksne.

Måske har du forsøgt konstruktive tiltag til at forbedre relationen i håbet om at bringe jer nærmere hinanden. Hvor de forsøg måske har givet dig en ny skuffelse. Hvor de mislykkedes forsøg har afstedkommet en følelse af ensomhed forbundet med sorg og stor frustration.

 • Kender du til det, at det både opleves skamfuldt og tabubelagt at sige højt: “Jeg kan ikke med mine søskende”?
 • Måske vil du ønske, at du kunne give dine søskende noget mere end det, du kan give dem. Men måske vil de slet ikke have det, du har. Måske har du svært ved at ånde i et yndigt glansbillede, uden ægte nærvær
 • Det er ikke en betingelse for at blive et lykkeligt menneske, at du er tæt på dine søskende.

Igennem psykoterapien kan det være smertefuldt, men også befriende at få støtte til at kigge bagom familieglansbilledet. Med professionel psykoterapeutisk hjælp kan vi “gå en tur ned ad barndommens tilgroede stier”. Igennem terapien få snakket om hvor udfordrende søskendeforhold kan være, så du får mulighed for at kaste lys over fortidens skyggebilleder.

 

trivsel-mobning-mistrivsel-eksklussion-vivi-hinrichs-aarhus

Få professionel psykoterapeutisk hjælp til at tale med dine søskende om at skabe og genforhandle relationen.

Igennem terapien kigger vi bag barndommens røgslør og bliver klogere på din/ jeres roller som store/mellem/lille- søster og brorforhold. Så de uheldige mønstre fra barndommen minimeres og adresseres. Således at du/I ikke i voksenlivet bærer rundt på stridsøkser og krampagtigt holder på hver jeres verdensbillede.

I den professionelle psykoterapi mødes du/I i nuet og lærer at udvise tolerance for forskellige perspektiver og oplevelser af fortid og nutid. 

søskende-konflikter-mobning

Trives du i relationerne?

Uanset om det er konflikter i familien, mellem voksne børn og deres forældre eller søskende imellem, er dialog mellem parterne en central del af processen.

Dialogen giver mulighed for at føle sig hørt og forstået, men også at give sig selv lov til at høre og anerkende, at den andens perspektiv er anderledes.

Få støtte og læring til at skabe gode relationer

 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte og forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær et sprog, der viser respekt, anerkendelse og grænser.
konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus
søskende-konflikter-mobning

I terapien støttes din evne til både differentiering, relation og selvrespekt

– så du skaber en personlig udvikling, finder frem til dig selv og bliver fri

Mistrivsel i familien er sorgfuldt

Kender du det? Du er ikke færdig med nogen, og din dør står stadig åben, men du har passeret et punkt, hvor det ikke fylder på samme måde, som det har gjort. Hvis du / I ikke kan komme videre med hinanden kan det være nødvendigt at stå op for sig selv og let it go. Dvs. at opgive relationen. Der er klart en sorg og et tab, men det er også et tab af illusioner eller forventninger til, hvad du engang troede, det ville sige at have en søster eller en bror.

Lidt ligesom når du som helt ung finder ud af, at prinsen på den hvide hest, kommer altså heller ikke nødvendigvis uden problemer. Det er en illusion, idet dit forhold til dine søskende måske er en uforløst kærlighed.

Et tab bærer man jo rundt på, selvom man kommer videre. Det gør man også i en skilsmisse, hvor man bærer rundt på det, du har mistet eller aldrig fik. At få psykoterapeutisk hjælp til at bearbejde de svære familiekonflikter er ikke ensbetydende med, at du i dag er ligeglad med dine søskende.

Ønsker du, at I som en familie havde modet til at vise sårbarhed og længsel?

Måske ville du ønske, at du kunne mødes og lære at tolerere hinandens måde at være mennesker på. Mødes som venner uden magtkampe, hierarki og underlæggelse.

Der er grænser for, hvor mange knuder du skal slå på dig selv, og hvor mange afvisninger man kan leve med. Måske vandt du/I ikke kampen for at komme dine/jeres søskende nærmere, men har vundet en kamp, hvor du kommer nærmere dig selv/får kontrol over dit liv. Kommer fri og kommer videre.

 

Har du relationsproblemer, og oplever du mistrivsel? Få hjælp og støtte gennem professionel psykoterapeutisk samtale

 

søskende-konflikt-mistrivsel-deprimeret-psykologi-psykiatri-vivihinrichs-århus

I Aarhus C eller online 

Gode priser og fleksible tider – tlf.: 28 94 71 00

Forbyggende – rettidig genforhandling

Når børnene er blevet voksne, skal relationen mellem de voksne børn/søskende genforhandles, fordi de ikke længere bor sammen. Konfliktfyldte samtaler skal ikke komme dryssende, men være en psykoterapeutisk samtale som understøtter udvikling.

Med professionel støtte fra terapeuten, får de talt ud om, hvad de får ud af at være sammen, og hvordan de vil være sammen, og om de overhovedet kan accepterer at have noget med hinanden at gøre.

Generelt for vores relationer handler det om at kunne sige fra ud fra sine egne grænser, for at vi kan opnå en gensidig respektfuld relation.

 • Giv slip på vreden, og tilgiv både dig selv og dine søskende
 • Vreden kan stå i vejen for det liv, du ønsker – selvstraf holder dig fast i tristheden.

Få professionel psykoterapi i Aarhus til at løse konflikter, eller få vejledning til, hvordan du selv kan handle anderledes for at afspænde konflikterne. Så du/I får passet på dig selv. 

Følelsesmæssig omsorgssvigt

Få terapi til at komme fri af hæmmende mønster, da omsorgssvigt  medfører en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme for dig og dine søskende (særlig barnets) udvikling.

I dysfunktionelle familier finder der ofte følelsesmæssig omsorgssvigt sted, der giver traume og ar på sjælen. Det kan have fatale konsekvenser for dig og dine søskende  eller (særlig barnets) udvikling, idet omsorgssvigten kan medføre et højt niveau af stresshormoner, der hæmmer hjerne og nervesystem betydeligt og dermed hæmmer dig og dine søskendes (barnets) udvikling.

Oplever du problemer med stress, angst, depression eller mistrivsel? Det kan være, at du oplever:

 

 • Skyld og skam
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • At du er meget optaget af, hvad andre tænker.

Når vi er opmærksomme på vores sprog og hvordan vi anvender det

– gør det en forskel

Er du blevet prygelknabe?

En prygelknabe er én, de andre tørrer deres ansvar af på. Mistrivsel kan også være voksenmobning, der kan komme til udtryk på forskellige måder – også på indirekte måder – ved at andre:

 • Gør kropslig nar ad dig
 • Fniser ad dig
 • Begrænser dit handlerum
 • Giver dig alt for mange opgaver
 •  Holder dig ude af det sociale
 •  Ofte giver dig kritik
 •  Ikke giver dig anerkendelse eller ros
 •  Udøver stor kollegial forskelsbehandling.

Gennem terapien finder vi sammen en vej,

– så du kan hele dine sår og skabe en personlig udvikling