Parterapi-aarhus

Parterapi – styrk nærværet og genfind kærligheden

Parterapi Århus

Par kommer til mig i Århus . I parterapi skabes der en udviklingsvej ud fra de behov i har. I parterapi hjælper jer til at genfinde kærligheden. Så der igen skabes mulighed for at genfinde nærvær, intimitet, glæde, gnist & samhørighed. Læs mere om gratis forsamtale.

Når knuder eller udfordringer opstår i et parforhold, kan det skabe frygt for at være ansvarlig eller skyldig i diverse problemer. Der skabes ligesom en afstand imellem jer, at sårbarheder og hvor den gode kommunikation brister.

Det er vigtigt at forstå, at jeg er her for at støtte jer begge uden at pege fingre eller udpege syndebukke. Vi arbejder sammen på at løfte os over disse vanskeligheder og se dem fra forskellige perspektiver. I et trygt og fortroligt rum vil vi arbejde på at udvikle strategier, der kan hjælpe jer med at vokse og trives som et par. Og jeg passer på jer.

Få et harmonisk parforhold gennem parterapi

Et harmonisk parforhold er vigtigt for et velfungerende liv sammen, og i parterapi vil i også få redskaber til at få mere intimitet i parforholdet, så I igen kan vel genfinde den kærlighed til hinanden, som i oplevede i starten af jeres forhold. Parterapi er velegnet til par, der oplever udfordringer, konflikter eller ønsker at udvikle deres forhold på en mere givende og meningsfuld måde.

Parterapi hjælper jer til at genfinde kærligheden.

Et harmonisk parforhold er vigtigt for et velfungerende liv sammen, og i parterapi vil i også få redskaber til at få mere intimitet i parforholdet. Så I kan vel genfinde den kærlighed til hinanden, som i oplevede i starten af jeres forhold. I bliver bevidstgjorte, får strategier til hvordan skabe en konstruktiv kommunikation – dialog der skaber et godt nærvær, intimitet, glæde og samhørighed.

Parterapi handler også om at genopdage jeres styrker som et team. Vi vil fokusere på de positive aspekter af jeres forhold og finde måder at forstærke jeres forbindelse og intimitet. Gennem forskellige terapeutiske teknikker og øvelser vil I blive guidet til at genoprette tillid, respekt og kærlighed.

Rummelig Parterapi

Forskellige udfordringer i parforhold, kan være meget forskelligt som; kommunikationsproblemer, intimitetsproblemer, jalousi, utroskab, samarbejdsvanskeligheder og mange andre. Uanset hvilke udfordringer I står overfor, vil jeg arbejde målrettet med jer for at finde bæredygtige løsninger og fremme en sund og harmonisk relation.

Parterapi er en investering i jeres forhold og jeres individuelle trivsel. Ved at tage dette skridt mod at forbedre jeres forhold, kan I skabe et mere tilfredsstillende og berigende partnerskab. Jeg ser frem til at hjælpe jer med at opnå dybere forbindelse, gensidig forståelse og varig kærlighed.

Oplev en tryg parterapi

Jeg skaber et trygt og støttende rum, hvor begge partnere får mulighed for at udtrykke deres følelser, behov og ønsker uden frygt for fordømmelse. Ved at styrke kommunikationen og evnen til at udtrykke jer selv klart, vil I opnå en dybere forståelse for hinandens perspektiver og følelser.

Få erfarende parterapeut i Aarhus – online

parterapi-aarhus

Parforhold kommunikation

Parforhold kommunikation er ofte vanskeliggjort i parforholdskriser. Nogle af de frustrationer der kan ophobe som kan f.eks. være at I er kommet ind i et negativt mønster, hvor der er angreb og fejlfortolkninger. Eller at man opleve at blive misforstået, der skabes afstand og dårlig stemning imellem jer og som dræner jer, som en sneboldeffekt for energi. Håbet på at det her kan blive godt igen, begynder måske ligefrem at briste.

I parterapi -parforhold kommunikation

Vi  arbejder vi tæt sammen for at forstå de dybereliggende dynamikker og mønstre, der kan påvirke jeres relation negativt. Gennem åbne og ærlige samtaler vil vi udforske kommunikationsmønstre, konflikthåndtering og følelsesmæssige reaktioner for at identificere områder, der kan forbedres.

Når der først er sket negative hændelser, hvor såret følelser for eksempel ikke rettidigt blev samlet op, vil man efterfølgende let misforstå hinanden, og der kommer ofte en afstand imellem jer. Hvor intimiteten, nærværet, omsorgen og tilliden, lider last og på sigt kan briste. Derfor er det godt givet ud at få parterapi til at få samlet parforhold kommunikation op.

Skab en udvikling

Til udviklingen af jeres parforhold bevidstgør jeg jer om kommunikative strategier til at komme fastlåste mønstre til livs, der skaber tilbagevendende konflikter. Jeg guider jer igennem processen til at opnå gensidig forståelse og tilknytning i forhold, og til hvordan I kan samspille og kommunikere på ny.

Krise i parforholdet

Når der er krise i parforholdet så er der forringet nærvær og kommunikation i spil imellem jer. Og det slider på jer, og gør at det bliver svære for jer at samspille og få fornyet energi og gensidig omsorg.

Når der er krise i parholdet kan parterapi være behjælpeligt:

 • Er det til tider svært i jeres parforhold?
 • Svigter kommunikationen imellem jer?
 • Har I mistet nærværet?
 • Er der kommet afstand imellem jer og dårlig stemning?
 • Er tilliden brudt?

Krise i parforholdet gør kommunikationen vanskeligt. Få parterapeutisk samtaleforløb i Aarhus eller online, så I får brudt det negative mønster og får en rettidig hjælp til at udvikle jeres forhold, så I genfinder kærligheden. Få redskaber, der styrker jeres kommunikation og skaber øget trivsel hos jer som par.

Problemer i parforhold

Når der er problemer i parforhold, kan det være svært at selv få brudt det negative mønster. Der er hjælp at hente gennem parterapi i Aarhus eller online, hvor I får hjælp til at genfinde kærligheden.

Et harmonisk og nærværende parforhold kræver at hver part yder en indsats, men når hverdagen presser på, kan det være for svært uden at have fået tilført nye strategier og brudt de destruktive mønster, der er kommet imellem jer.- og give problemer i parforhold.

Der kan være meget i spil når der er problemer i parforhold. For nogle vil arbejde eller børn tage en del af opmærksomheden og overskuddet. Så det blev til et trummerum – hamsterhjul i parforholdet, hvor man også oplevede at være vokset fra hinanden og må genfinde hinanden på ny igen. Læs mere om parproblematikker og parterapi her

I parterapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer I har

Parterapeut

Velkommen til min praksis som parterapeut og en kandidat i pædagogisk psykologi.  Jeg er specialiseret i at hjælpe par med at forbedre deres relationer og trivsel gennem terapeutiske samtaler og støttende tilgange. Hvis I står over for udfordringer i jeres parforhold, så er I kommet til det rette sted.

Som parterapeut har jeg en dybdegående viden og erfaring inden for området og tilpasser mine terapeutiske tilgange til netop jeres unikke behov og mål. Hos mig kan I forvente et trygt og støttende miljø, hvor I kan åbne op og kommunikere frit om jeres følelser og udfordringer.

Intimitet

Kommunikationsproblemer, gentagne konflikter og manglende intimitet kan være udfordrende for ethvert forhold. Derfor hjælper jeg som parterapeut jer med at forbedre jeres kommunikationsfærdigheder og forståelse af hinanden. Sammen arbejder vi på konstruktiv konfliktløsning, så I kan finde løsninger og styrke jeres forhold.

Intimitet og tillid er afgørende for en sund relation, og som parterapeut vil jeg guide jer i at genopbygge disse elementer. Min resultatorienterede tilgang sikrer, at vi sammen arbejder mod konkrete forbedringer i jeres forhold.

Investeringen i jeres forhold er værdifuld, og jeg er her som parterapeut for at være jeres støttende og professionelle partner på vejen mod en mere harmonisk og nærende relation. Lad os sammen skabe en udvikling i jeres parforhold, hvor I kan opleve dybere forbindelse og trivsel.

Parterapi i min praksis eller online

Mine tidligere klienter har haft positive oplevelser med min terapi, og deres referencer er en testament på min professionelle støtte. Uanset om I foretrækker terapi i vores fysiske praksis eller online, så tilbyder jeg fleksible muligheder for at imødekomme jeres behov.

Kontakt mig i dag, og lad os begynde rejsen mod et stærkere og mere kærligt forhold. Jeg ser frem til at møde jer og som parterapeut hjælpe jer med at opnå en givende og transformationel oplevelse i jeres parforhold.

Online parterapi

Ikke alle par kommer til mig i Århus, da nogle bor langt væk og får online parterapi. Jeg tilbyder også god succes med online parterapi, med par fra hele verden.  De par der henvender sig til online parterapi, er par der føler, at der mangler noget i forholdet, har det svært og eller er blevet for fastlåst. De trænger til en solid støtte, og blive bevidstgjort og få udviklende støtte til at få forholdet til at blive endnu bedre.

Min store opgave i online parterapi, er at få passet på jer begge to. Da I begge er meget sårbare og i forvejen såret. Derfor sikre jeg jer, at skabe en tryg ramme. Jeg guider og giver strategier, så der skabes mulighed for at komme såvel til sig selv til at lærer at kende og den anden bedre at kende. Fx hvad har i hver især behov for og kommunikere af kærlighedssproget. Læs mere om online.

Få fleksible tider og til en god pris
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Parterapi styrker nærværet og kommunikationen

Få parterapi og sikre en forbedret kommunikation, og skab nærvær igen

Forsvarsmekanismer

Når kommunikationen brister og der er kommet såret følelser i spil, kommer forsvarsmekanismer ofte i spil. I parterapien lærer I, at kommunikere hvor i tager ejerskab, så forsvarsmekanismer minimeres. I får støtte og hjælp til at finde de gode sider/egenskaber frem ved jer, hvordan I kan samarbejde og bibringe forholdet et bedre samarbejde, livsglæde, kærlighed og livskvalitet.

Der tages hånd om forsvarsmekanismerne

I det terapeutiske arbejde med konflikthåndtering fokuserer jeg på at facilitere udviklingen af jeres relation gennem en dybdegående forståelse og håndtering af eventuelle forsvarsmekanismer. Ved at skabe et rum af accept og støtte guider jeg jer igennem terapiprocessen, hvor I opnår øget bevidsthed omkring jeres mønstre og får konkrete strategier til at håndtere dem. Dette fremmer typisk en positiv udvikling i jeres relation. I tilfælde af, at udfordringerne vedbliver, hvilket sjældent sker, tilbyder jeg individuelle sessioner for at skabe en mere skræddersyet tilgang og personlig udvikling for den enkelte.

I lærer konstruktive kommunikationsstrategier så I ikke falder i forsvarsmekanismer, men kommunikere mere respektfuldt og får taget ejerskab af denne.

Forsvarsmekanismer der forstærker problemerne mellem jer:

 • Går min vej
 • Går ind i mig selv
 • Lukker af – viser kulde
 • Er vred / irriteret
 • Have ret stil / at kende sandheden
 • Fokus på fakta
 • Fokus på hvem har fejl og hvem har ret
 • Grænseoverskridende tiltag

 

Mentalisering 
At forstå egne og andres følelser 

Mentalisering

Det er vigtigt at kunne mentalisere, læs længere nede.

Når vi har det dårligt/ er såret, når det går dårligt i parforholdet og når relationen ikke er god, så har mentaliseringsevnen det også skidt.
Når mentaliseringsevnen brister, får vi svært ved at forstå de oplevelser, tanker, følelser, ønsker og intentioner der ligger bag vores egne og partnerens udtalelser og handlinger. Så bliver vi frustrerede og får svært ved at hjælpe os selv og partneren med at opnå det vi egentlig søger gennem vores kommunikation og adfærd.

Mentaliseringssvigt

Mentaliseringsevnen er vigtig for kommunikationen i parforholdet, da den hjælper os til at mærke hvad man reelt føler, have fokus på den andens psykiske mentale tilstand. Og kunne udtrykke hvad man ønsker, at lytte åbent og fordomsfrit og at regulere os præcist og respektfuldt i parforholdet. Læs mere om mentalisering

 

Parforholdsproblemer

Parforholdsproblemer kan være komplekse og mangfoldige. Men parforholdsproblemer set som opgaver er til at løse. Parterapi handler om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Ved parforholdsproblemer ser vi nærmere på:

 • Hvilke følelser findes der?
 • Hvilken følelsesmæssig næring har i hver især behov for – er der undertrykte følelser
 • Er det svært at vise følelser?
 • Er der ambivalente følelser og hvad handler de om?
 • Forventningsafstemme og finde en vej der fra
 • Være mere til stede I nuet og fremtiden fremfor i fortiden.

Vi går bagom adfærden

Ved parforholdsproblemer viser adfærden ikke altid de sande følelser. Ved at gå bag om, forstår vi intentionen – som vi kigger nærmere på. Vi ser nærmere på, hvordan I kan støtte hinanden til at kommunikere mere hensigtsmæssigt.

Når i har parforholdsproblemer og får parterapi handler det ikke om at finde syndebukke, ved hvem der har ret. Derimod handler det om at i får en professionel parterapeut så I får hensigtsmæssige strategier, til at  at løse jeres samspilsmønstrer.

Følelsesmæssig nærring

Vi ser nærmere på de parforholdsproblemer i har og på hvordan I giver og modtager følelsesmæssig næring. Det er alt sammen noget der beriger forholdet og giver næring til den følelsesmæssige intimitet og til den oplevede kvalitet af parforholdet.

 Ved parforholdsproblemer viser adfærden ikke altid de sande følelser. Ved at gå bag om, forstår vi intentionen – som vi kigger nærmere på. Vi ser nærmere på, hvordan I kan støtte hinanden til at kommunikere mere hensigtsmæssigt.

Vi accpetere det som er – den bagage vi kommer med

Når man har parforholdsproblemer og får parterapi handler det ikke om at finde syndebukke, ved hvem der har ret. Derimod handler det om at i får en professionel parterapeut så I får hensigtsmæssige strategier, til at  at løse jeres samspilsmønstrer.

Når i som par har parforholdsproblemer, ser vi sammen nærmere på, hvordan I giver og modtager følelsesmæssig næring. Det er alt sammen noget der beriger forholdet og giver næring til den følelsesmæssige intimitet og til den oplevede kvalitet af parforholdet.

I parterapi lærer I at kommunikere, lytte og tage ejerskab af jeres kommunikation. I tilegner jer nye indsigter og konkrete handlestrategier. Det giver jeres parforhold en fornyelse i jeres samspil.

 

 

 

    Få parterapi og bliv bevidst om din
og partners følelsesmæssige næring,
og genfind nærværet & kærligheden

Parforhold krise

I parforhold krise er parterne meget sårbare og kan være bange for at blive udstillet.

Enhver parforhold krise er der mulighed for en gave. Forstå parterapien som at konflikterne er en udviklingsmulighed. Det vil sige at i her kan lære noget og få et stærkt og berigende forhold.

Jeg gør meget ud af, at passe på jer begge to og sørge for, at I er trygge og at der er ligeværdighed i samtalen. Det er vigtigt, særligt når I er det sårbare og er i parforholds krise, at I begge føler jer mødt og forstået, uden at blive dømt eller gjort til den skyldige! Det handler ikke om, hvem der skal bærer skylden og være forkert. Det sikre jeg, ikke sker. 

Vi finder jeres samarbejdskompetencer

Vi skal ikke lave om på jer, der som parhold er i krise. Med min støtte skal vi sammen skabe mulighed for, at I kan udtrykke jer, blive lyttet til og forstået. Parforhold krise gør, at man får svært ved at kommunikere. For at dialogen skal lykkes, lærer I spilleregler, som I skal anvende undervejs.

Parterapeutiske samtaler kan bibringe jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed. Gennem parterapien gives der konkrete værktøjer til at kommunikere. Og et fokus på her og nu til brug i parforholdet, så der sker en samlet udvikling.

Rigtig mange par kæmper med kommunikationsudfordringer, manglende kvalitetstid og har udfordringer knyttet til det erotiske sex.

Forhold uden nærhed

Har konflikterne drænet jer for energi og overskud? Er det svært at finde den gode relation, nærværet og glæden i jeres parforhold?

Forhold uden nærhed sker ofte, når man er for såret og der er gået skår i tilliden. Dette kan være svært at løse selv. Når man som par har fået det svært, kommer der afstand og krise i parforholdet. Når der er forhold uden nærhed, har I brug for støtte til at komme de knuder til livs.

Kærlighed er at sænke paraderne, hvor man lader den anden komme tættere på. Og det samme gør sker når man skal genfinde kærligheden. 

Såret følelser skaber afstand

Når der er mange sårede følelser i spil er man sårbar, derfor gør jeg meget i at skabe et trygt rum, og passe godt på jer begge to. Jeg har stor succes i at hjælpe mennesker til at få en bedre trivsels sfære og genfinde nærværet og kærligheden. Sammen finder vi ind til det som er svært for jer hver især, og om de barriere der fastlåser og er kommet imellem jer.

Få parterapi i Aarhus, Store Torv 9  i hjertet af Århus C, og eller online.

Erfarende parterapeut i Aarhus city
eller parterapi online
Tlf. 28947100

Professionel parterapi Århus
– fleksible tider & gode priser
Kun 1100,- kr. pr. session 90 minutter

parterapi-genfind-kærligheden

Hjælp til kommunikation i parforholdet

I får hjælp til kommunikation i parforholdet, så vi sikre at bryde uhensigtsmæssige mønster og at i får en konstruktiv dialog og redskaber til at kommunikere.

Kender I til følgende udfordringer;

 

 • Taler du og din partner samme sprog?
 • Føler du dig ikke anerkendt i parforholdet?
 • Er I udfordret i at mødes og forstå hinanden?
 • Kan I lytte, tale om følelser?
 • Gætter I jer frem til hinandens behov fremfor at spørge?
 • Føler du et tab af glæde og nærhed?
 • Er der jalousi eller utroskab?
 • Mangler du følelsesmæssig næring?
 • Har I en fastlåst kommunikation?
 • Har I svært ved at finde den gode relation?
 • Kommer I til at bebrejde hinanden og have negative forventninger?
 • Smuldrede tilliden, fortroligheden, respekten og accepten?
 • Har I svært ved at finde fælles værdier og interesser?
 • Mangler I tid til jer selv, og/eller er forholdet for praktisk anlagt?
 • Er intimiteten / samhørigheden (utroskab) eller det gode sexliv gledet ud?
 • Tænker I, at selv om vi elsker hinanden, er det ikke altid, vi eller den ene føler sig elsket af vores partner / den anden.
 • Er I kommet til at opbygge et mønster, hvor de negative og fortolkede ting fylder?
parterapi-parkonflikt

I parterapi får I hjælp til at genfinde gnisten og kærligheden

Tal hjertets sprog – Parterapi der skaber dybere forbindelser

parforhold-parforholdsterapi-tale-forbi-kommunikation-parforholdsregler-strategier-psykologi-psykiatri-aarhus

Kommunikationsmønster

Kommunikationsmønster har stor indvirkning på parforholdet.

Tankelæser – forventningsafstemme

I parterapien kan der forekomme kommunikationsmønster der indeholder manglende kommunikation. Jeg hører nogle gange én sige; ”jamen man burde da kunne regne ud, at jeg…” Dvs. at man forventer, at den anden har evner til at være tankelæser. Nej, det kan man ikke forvente af den anden. Det er svært at opfylde et behov, når man ikke ved hvad behovet er. Man kan respektfuldt bede om, hvad man har behov for. I håbet om at få det indfriet.

Sociale kulturelle kommunikationsmønstre

Vi er alle vokset op i en familie eller har været i sociale rammer med bestemte kommunikationsmønstre. Det har vi mere eller mindre på det ubevidste plan tillært os at handle ud fra. Det er ikke altid de mønstre er særlig hensigtsmæssige, og derfor skal vi se nærmere på de kommukationsmønster. Det sker især, når vi er pressede, idet vores mentaliseringsevne ikke rækker i pressede situationer. Med andre ord fungerer man ikke optimalt når følelserne koger.

Læs mere om mentalisering 

Læs mere om tilknytningsstile

Få en erfarende parterapeut i Aarhus
– fleksible tider og til en god pris

Styrk jeres parforhold

Styrk jeres parforhold med helt konkrete strategier til jeres parforhold. Jeg hjælper jer tilbage på sporet med ny viden og læring. Det vil sige, at vi starter med en forventningsafstemning inden vi går i gang, med selve parterapien.

Styrk jeres parforhold styrkes i med nogle  parforholdsregler, herunder værdier og I får kommunikative redskaber der understøtter, at I kan tage ejerskab af kommunikationen og lytte. Det er med til at fremme, at man bedre får mulighed for at forstå den anden. Samtidig opnår I at den anden formår at lykke og ikke kommer i et forsvar, hvor i herigennem får en større respekt for hinanden.

Fælles sprog

Til styrkelse af jeres parforhold lærer i at tale et fælles sprog. Det er ikke bare at lære nogle færdselsregler. Det er også at forstå, hvordan I hver især sanser, og at det er der fra I taler. Det vil sige, at jeres sprog er sansebaseret. Hvis man ikke har fokus på det, kan I risikere at tale helt forbi hinanden.

At blive mødt der hvor du / I er, er vigtigt. Det kræver kommunikation, dialog, lytte og forståelse så det giver mening. Kommunikation er ikke kun det sagte, men også tonelejet og kropssproget.

I kan lære noget om opfattelsespositioner- forsider og bagsider;

 1.  Tage ejerskab/ansvar/grænser/passe på dig
 2.  Empati/offer
 3. Se sig selv udefra/reflektere og skabe udvikling eller distancere sig og frasige sig ansvaret.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder parterapi

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Parterapi i Aarhus –  Genfind den gode energi og kærlighed

At ændre vaner og mønstre tager tid

I vil lære nye kommunikative strategier / redskaber til, hvordan I kommunikerer respektfuldt, hvordan I forstår den anden bedre gennem aktiv lytning og en forbedret kommunikation.

De nye strategier i lærer skal indøves, fordi mennesket er skruet sådan sammen, at når vi bliver presset og har mindre overskud, så tager vores automatisk indlærte redskaber over og så reagerer vi uhensigtsmæssigt.

Uhensigtsmæssige mønstrer kan for eksempel være, at man har hæmmende måder at tale til den anden på med negative forventninger og bebrejdelser. Andre udstiller den anden negativt i andres påhør.

Parterapi

I får effektive kommunikationsredskaber og øvelser som I sammen skal støtte hinanden i, at øve jer på. Således I får ændret uhensigtsmæssige, negative mønstrer og vaner til positive mønstrer i jeres kommunikation og adfærd. På den måde vil de gamle hæmmende vaner erstattes af nye gode vaner.

Hensigten er, at den nye læring påvirker jeres følelser, tanker og kroppen. Så I hver især får frigivet varme følelser / gode energier og tanker, så I oplever at få mere respekt, tillid, og tryghed overfor hinanden i parforholdet.

I får øvelser med hvor I kan træne jer selv og hinanden i at bryde mønster, ved at tale mere positivt til hinanden.

Intentionen er altid at gøre sit bedste

Det er imidlertid ikke personerne, men derimod kommunikationen / mønstre i samspillet, som skal ændres så balancen genskabes, så den gode energi kommer tilbage og får parforholdets samspil til at blomstre igen.

Ofte er begge ulykkelige over magtkampene, man ved ikke, hvad der skal til, for at ændre det. Parterne er tilbøjelige til at placere skylden og årsagen til smerten hos den anden.

Partnerne bliver så sårbare og tappet for energi, at det bliver svært for jer alene at bryde den onde cirkel. Hvis en af parterne er traumatiseret som barn herunder omsorgsvigtet, kan dette få hæmmende betydning for jeres samvær. Få hjælp til at komme de hæmmende beskyttende strategier til livs. Læs mere om traumer.

Er en af jer med en udviklingsforstyrrelse fx med ADD / ADHD eller asperger eller andre personlighedsforstyrelse, så få hjælp til at komme de problematikker til livs.  Læs om pårørende

Anden etnisk

Jeg tilbyder en solid erfaring i at arbejde med parterapi, der involverer personer med en anden etnisk baggrund end den danske. Jeg forstår vigtigheden af at anerkende og respektere de unikke udfordringer, som flerkulturelle par kan stå overfor i deres forhold.

Anden etnisk baggrund spiller en væsentlig rolle i mange parforhold, da kulturelle forskelle kan påvirke dynamikken og kommunikationen mellem parterne. Jeg har dybdegående kendskab til de særlige udfordringer, der kan opstå, når to individer med forskellige kulturelle normer, traditioner og værdier forsøger at forene deres liv og forventninger.

Parterapi i tryg atmosfære

Gennem parterapien fokuserer jeg på at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor begge parter med anden etnisk baggrund kan føle sig hørt og forstået. Jeg er særlig opmærksom på de kulturelle aspekter, der kan påvirke forholdet, og jeg arbejder intensivt med at udforske og håndtere eventuelle konflikter, der kan opstå som følge af kulturelle forskelle. Mit mål er at hjælpe parret med at finde fælles grund og løsninger, der respekterer og inddrager begge parters kulturelle identitet.

Min tilgang til parterapi med fokus på anden etnisk baggrund er baseret på respekt, kulturel sensitivitet og åbenhed. Jeg er dedikeret til at støtte par i at styrke deres forhold, så de kan navigere harmonisk og kærligt i en verden af forskellige kulturer.

Hvis du og din partner med anden etnisk baggrund ønsker at udforske jeres forhold og arbejde med jeres kulturelle forskelle, er I velkomne til at kontakte mig. Jeg er her for at hjælpe jer med at opnå større forståelse, sammenhæng og tilfredshed i jeres parforhold, uanset jeres kulturelle baggrund.

I parterapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer I har

Ensomhed i parforholdet

Få parterapi i Århus & støtte til jeres rejse. Er den gode energi og gnist væk? Har i parforholdskrise? Parterapi er en fantastisk mulighed for at lære sig selv og den anden at kende. I får hver især den taletid I behøver.

Ved at lære at lytte til hinanden med en ny forståelse, vil I blive lukket ind i den andens univers og måde at opleve verden på. Vi ser nærmere op, hvad der står i vejen for den positive udvikling af jeres forhold, med en bevidsthed om, hvad I kan gøre for at finde hinanden igen.

Bliv gode til at forstå – se mulighederne af hinandens forskelligheder – jeres individuelle særpræg – der kan udvikle jer til at blive hinandens trygge fundament og livslange ven. Det kan være livsgivende at genfinde hinanden.

Få en bedre kommunikation, og lær jeres individuelle kærlighedssprog

Kærlighedssprog

I kærlighedssproget handler det også om timing, omsorg og grænser må balancere som ingredienser i parforholdet. Nogle tror, at hvis de bare er super søde, så vil den anden måske forandre sig, elske én mere osv. Men sådan er det ikke altid.

I kærlighedssprog er det også at give og tage:

Det kan være at man oplever at blive overforkælet af sin partner. Det mønster kan gøre den anden lidt for doven, såfremt det er overdrevet.

Læringen er, at man skal ikke give mere end man kan stå inde for, eller tror på at man får igen, uden at gå i for små sko.  Man skal ikke overdosere, men dosere lidt af gangen og løbende sikre sig, at det også kommer tilbage af en eller anden art. Men det sjældent at give omsorg skaber en ubalance og der skal være balance i tingene på en eller anden måde.

Kærlighedsproget skaber anerkendelse

Gennem kærlighedssproget skabes der et ligeværdigt relations forhold. Uden at I indbyrdes har et millimeter demokrati, som udtrykket at “gå i for små sko”. Så man ikke altid oplever at være bagud! Men også således, at man ikke oplever at må holde meget igen på sig selv, fordi den anden ikke er så god til at modtage eller til at byde ind.

Parterapi Aarhus

I parterapi Aarhus vender vi også hvordan den følelsesmæssig intimitet og sexliv har det i forholdet. Hvor begge parter har et behov, der også skal respekteres og varetages. I en vekselvirkning mellem at give og tage. Det er også vigtigt at få talt om det, og få forventningsafstemt. Jeg understøtter, at vi kommer omkring dette, hvis I udtrykker et behov herfor.

I parterapi Århus arbejder jeg henimod at der sker en god balance i forholdet. Det vil sige en ligevægt imellem at give og modtage. Således at man ikke mister den varme gnist til at gøre glædelige ting for den anden. De tiltag kan være af mange forskellige slags.

Der skal også være en følelsesmæssig
intimitet og sexliv i forholdet 

Parforhold-forkaele-moenster-tillid-parterapi-vivi-hinrichs-aarhus

En god investering – GAVEKORT
– at lære sin partners kærlighedssprog

Følelsesmæssig næring

Følelsesmæssig næring kræver at man kender sig eget og den andens måde at nære sig følelsesmæssigt på. Vi taler et særligt sprog, når vi giver og modtager kærlighed. Vi ser nærmere på, hvad følelsesmæssig næring er for dig og din partner ? Så I både lærer jer selv bedre at kende, men også den anden – hinanden.

At kunne give følelsesmæssig næring betyder også at evne at kunne mentalisere. Dvs. at man formår dels at se sig selv ude fra for hermed at selv kunne skabe en udvikling. Dernæst at man også har et blik på den andens psykiske mentale tilstand, og spørge ind og kerer sig om dette.

 

 

Parterapi i Århus eller online  
– fleksible tider og til en god pris

I parterapien, støttes I til at se nærmere på, hvad der er på spil i jeres forhold. Hvilke følelser og behov er der, og hvad formår I hver især og sammen?

Svigt i parforholdet

Når der er svigt i parholdet som kan være sket på mange forskellige måder tager dette tid at rette op og til at genfinde kærligheden.

Kærlighed skal pleje og gødes. Et kærlighedsforhold er noget der bygges op, plejes og vedligeholdes. Hvad er følelsesmæssig næring for dig? og eller din partner?

Når der først er sket svigt i parforholdet, tager dette tid. Tillid mellem mennesker er ikke bare noget der er. Et godt og sundt forhold kræver engagement, indsats og tid. Det bygges op og kan lide et knæk, som man så skal til at rette op på. Derfor ser vi nærmere på, hvordan I igen skaber tillid i parforholdet.

Rummelighed er nødvendigt i et godt forhold

Det betyder, at de store højder af følelser, ikke bare er noget der hele tiden er der. Følelser kan aftage og tage til i styrke. Derfor handler det om at kunne tilgodese sig selv, den anden eller andre på en socialt acceptabel måde. Hvilket kan være svært at efterleve, hvis der er sket svigt i parforholdet. Hvis begge parter ikke hviler nok i sig selv, må der tages hånd om dette og doseres med selvværdsøvelser mv.

Ensomhed i parforhold

På forskellige måder kan man over tid opleve ensomhed i parforhold. Der kan være særlig udfordret over tid. Det gode parforhold har ikke godt af, at det kun handler om job, børn (børneopdragelse) og praktiske gøren i hverdagen. Der skal være tid og plads til at pleje forholdet. Pleje af forholdet kan være mange ting, blandt andet at skabe plads til nærvær, hygge med et godt grin, overskud til intimitet, tage ud at opleve noget sammen eller andet.

Ensomhed i parforhold kan være bærende kræfter, når man så begynder at gå skævt af hinanden. For livet går ikke bare – der er også nedture, hvor det hele bliver ekstra svært. Der er også fordre rummelighed og tolerance. For der kan også være skuffede forventninger, mindre overskud, travle hverdage, sorg, kriser og meget andet, der påvirker en til at opleve sig ensom i parforhold. Det er alt sammen noget som I skal lære at bære og udvikle og håndtere sammen, så det gode forhold bevares.

Få støtte til at finde muligheder,
så I kan genfinde jer selv og hinanden

Voldsomme skænderier i parforholdet

Voldsomme skænderier i parforholdet kan hæmme at begge parter kan få mulighed for at udtrykke deres følelser, ønsker og behov så de bliver hørt og forstået og respekteret.

Udviklingspotentialet består i det personlige ansvar, at være nysgerrig på den anden og en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd. Hermed minimeres og forebygges voldsomme skænderier i parforholdet. og ved at vise en interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

Ved parforhold der er i krise, ser vi i parterapien nærmere på kommunikationen. Som parterapeut skaber jeg nogle rammer for samtalen. Der får vi klargjort, hvad I hver især betragter som problemet. Vi får samlet op på, hvilke ønsker I har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

Manglende empati i parforhold

Er der manglende empati i parforhold?  Det ser vi nærmere på. I bliver bevidstgjort om flere ting f.eks. at det er vigtigt at kunne praktisere at mentalisere. Det betyder at se sig selv ude fra og reflektere over egen adfærd. Men også at have fokus på den andens psykiske mentale tilstand. Hvis den ene slet ikke evner at have empati er dette en anden sag. Da der så kan være tale om en personlighedsforstyrrelse. Dog kan nogle optræne denne empati men ikke alle. 

Manglende empati i parforhold er når man mister evnen til mentalisering og selvregulering, opstår der en psykisk ubalance, symptomer, lidelse og stress. Eksempelvis når parforholdet kommer i krise, kan der opstå mentaliseringsnedbrud. Bl.a. når vores overlevelsesstrategier (kamp, flugt eller frys) aktiveres. Dvs. at der så kan opstå manglende empati i parforhold.

Mentalisering – mentaliseringsvigt

Når der ikke er manglende empati i parforhold er der sikkert ringe mentaliseringsevne,  der forbinder vi os med betydningen af følelserne og mere end med reaktionen på dem.

Evnen til mentalisering er dermed en forudsætning for selvbevidsthed, empati, selvindsigt, affektregulering, selvregulering og socialt samspil. Hvis man ikke kan mentalisere, kan man ikke forstå sig selv og andre. Man vil uværgerligt fejltolke andre og sig selv, hvilket medfører misforståelser, frustration og fremmedgørelse. Mentalisering er således forudsætningen for et liv i balance og velfungerende relationer.

Mentalisering betyder at sammenholde og afstemme opfattelse, hjerne og hjerte. At evne at se sig selv og at formå at læse andre, samt at mærke hvad der sker mellem os. Altså opfatte, tænke, føle og tale klart og tydeligt. Evne at kunne reflektere over det opfattede og følte inklusiv det man føler i den anden samt at kunne skille de to ting ad.

Konflikthåndterings svigt

Når mennesker har svært ved at se den andens perspektiv og ikke formår at se sig selv udefra, kan det skabe udfordringer i deres kommunikation og relationer. Dette fænomen afspejler ofte en mangel på empati og selvrefleksion. Her er nogle af de mulige konsekvenser og årsager:

Misforståelser

Manglende evne til at se den andens perspektiv kan føre til misforståelser og fejlfortolkninger. Dette kan give anledning til konflikter og frustration.

Manglende empati

Manglen på evne til at forstå og føle med den anden kan skabe en følelse af afstand og ligegyldighed i relationen.

Manglende tillid

Når folk ikke føler sig forstået eller hørt, kan tilliden i forholdet blive svækket.

Kommunikationsproblemer

Problemer med at se perspektivet fra den anden side kan føre til dårlig kommunikation, hvor parterne taler forbi hinanden.

Manglende empatisk træning

Nogle mennesker har aldrig lært eller trænet deres empatiske færdigheder, hvilket gør det svært for dem at sætte sig i andres sted.

Selvcentrering

Selvcentrerede eller narcissistiske tendenser kan forhindre folk i at se perspektivet fra andre, da de primært fokuserer på deres egne behov og ønsker.

Følelsesmæssig barriere

Nogle individer kan have følelsesmæssige barrierer, der hindrer dem i at forstå andres følelser og perspektiver.

Manglende selvrefleksion

Manglende selvrefleksion gør det svært for folk at se deres egen adfærd og handlinger udefra, hvilket gør det svært at forstå, hvordan deres opførsel påvirker andre.

Løsningen på denne udfordring kan omfatte empatitræning, selvrefleksion og i nogle tilfælde professionel rådgivning eller terapi for at hjælpe med at udvikle disse færdigheder. At arbejde på at forbedre evnen til at se både den andens perspektiv og ens egen udefra kan bidrage til sundere og mere givende relationer.

Træne mentaliseringsevnen

Det nytter at træne mentaliseringsevnen. Evnen til at se den andens perspektiv og udføre selvrefleksion er færdigheder, der netop kan trænes og udvikles over tid. Her er nogle trin og metoder til at arbejde med disse færdigheder:

 

 • Øv aktiv lytning: Aktiv lytning indebærer at fokusere fuldt ud på, hvad den anden person siger, uden at afbryde eller dømme. Dette kan hjælpe med at udvikle empati og forståelse for den andens perspektiv.
 • Øv empati: Prøv at sætte dig i den andens sted og forestille dig, hvordan de føler sig. Dette kan hjælpe med at udvikle din empati og forståelse for deres følelsesmæssige tilstand.
 • Selvrefleksion: Brug tid på at tænke over dine egne handlinger, holdninger og overbevisninger. Prøv at se dig selv udefra og overvej, hvordan dine handlinger påvirker andre.
 • Dialog og feedback: Engagér dig i åbne samtaler med andre om, hvordan de oplever dig. Vær åben for feedback og brug den til at forbedre dine relationer.

Konflikthåndtering

Få konkrete værktøjer der udvikler jeres samspil i parforholdet

Med speciale i parterapi tilbyder jeg mange års solid erfaring i konflikthåndtering og mæling. Parterapi kan handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Vi skal ikke lave om på den anden, men få talt gennem dialogen, så I får mulighed for at udtrykke jer, blive lyttet til og forstået.

Gennem en tryg støtte/styring og en læring om kommunikation og konflikthåndtering, kan I opleve hinandens følelser og bevæggrunde.

I vil få en opfattelse af, hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske – og sammen finde hinanden igen.

Jeg tilbyder parterapi i Aarhus eller online til gode priser, der giver dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed. Læs om priser på parterapi pris her.

                Byg broer med ord                      – Parterapi styrker jeres kommunikation

konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus

Terapi

Jeg tilbyder professionel terapi der kan være nyttig, især hvis du har svært ved at se den andens perspektiv eller udføre selvrefleksion på egen hånd. Som terapeut kan jeg give vejledning og støtte i denne proces.

Praksis i hverdagen: Forsøg at anvende disse færdigheder i din daglige interaktion med andre. Jo mere du øver dig, desto bedre vil du blive til at forstå og respektere andres perspektiver og til at se dig selv udefra.

Husk, at udvikling af disse færdigheder tager tid, tålmodighed og vedvarende indsats. Men med praksis og bevidst bestræbelse kan du forbedre din evne til at se den andens perspektiv og udføre selvrefleksion, hvilket kan styrke dine relationer og øge din empati og forståelse for andre.

Parterapi i Århus
– fleksible tider & gode priser

– Få en tid indenfor 24 timer med fleksible tider; dag, aften, weekend i Aarhus eller online terapi

Få værketøjer der forbedrer forholdet

parterapi-homo-bøsse-ikke-stereotypisk-konflikt

Når par får problemer

Kommunikationsproblemer

Manglende evne til at kommunikere effektivt kan føre til misforståelser, frustrationer og konflikter i parforholdet.

Manglende intimitet

Et fald i følelsesmæssig og fysisk intimitet kan føre til afstand mellem partnerne og skabe følelsen af at være uforstået eller ikke værdsat.

Uoverensstemmende forventninger

Når parterne har forskellige forventninger til hinanden og forholdet, kan det føre til konflikter og skuffelser.

Stress og travlhed

Livets udfordringer som arbejdspres, økonomiske bekymringer eller andre stressfaktorer kan påvirke parforholdet negativt.

Ubehandlede problemer

Uløste konflikter eller tidligere traumer, der ikke er blevet bearbejdet, kan påvirke parforholdet og skabe vedvarende problemer.

Manglende engagement

Når parterne ikke er lige engagerede i at arbejde på forholdet, kan det skabe ubalance og følelsen af at være alene i kampen.

Manglende tillid

Tillid er afgørende for et sundt forhold, og hvis den er blevet brudt, kan det tage tid at genopbygge tilliden mellem parterne.

Familiære udfordringer

Udfordringer i forhold til børn, familie eller svigerfamilie kan påvirke parforholdet.

Forskelle i værdier og interesser

Når parterne har forskellige værdier eller interesser, kan det skabe konflikter og følelsen af at være uforenelige.

Det er vigtigt at bemærke, at disse årsager ikke er udtømmende, og der kan være mange andre faktorer, der påvirker parforholdet. Terapi kan være en hjælpsom ressource til at arbejde gennem disse udfordringer og styrke forholdet.

– Fleksible tider; dag, aften, weekend
i Aarhus eller online terapi

Få professionel parterapi Århus
– eller online til gode priser

I parterapi, får I håndgribelige værktøjer til at kommunikere, skabe et fornyet nærvær og samarbejde samt finde gnisten igen

Alle mennesker og par er unikke

Alle mennesker og par er unikke, og det afspejler sig i de relationer, de indgår i. Som parterapeut anerkender jeg dybden af denne unikke dynamik og er her for at støtte jer på jeres rejse mod et sundere og mere opfyldende forhold.

Parforholdet er en rejse, der kan være smuk, men også udfordrende. Gennem årene har jeg set, hvordan par navigerer gennem forskellige faser af deres forhold, og jeg tror på, at ethvert par har potentiale til at genoplive deres forbindelse og skabe et stærkere bånd.

I parterapien vil I opleve en tryg og støttende atmosfære, hvor I kan åbne jer op for ærlige samtaler og forstå hinandens behov og følelser på et dybere niveau. Jeg tror på, at ærlig og åben kommunikation er nøglen til et sundt forhold, og vi vil arbejde sammen om at styrke jeres kommunikationsevner.

Kommunikation er kernen i ethvert forhold, og vi vil udforske effektive teknikker til at kommunikere på en kærlig og respektfuld måde. Dette vil hjælpe jer med at løse konflikter og skabe en mere harmonisk dynamik i jeres forhold.

I parterapien vil vi også udforske jeres individuelle behov og forventninger til forholdet. Dette vil give jer mulighed for at opnå en dybere forståelse af hinanden og skabe en balance, der er til gavn for jer begge.

En udfordrende hverdag

Livet kan være hektisk og stressende, men det er vigtigt at prioritere jeres forhold og skabe tid og rum til at pleje det. Gennem parterapi vil I lære at styrke forbindelsen mellem jer og dyrke jeres kærlighed på trods af livets udfordringer.

Uanset om I står over for akutte udfordringer eller blot ønsker at styrke jeres forhold, er parterapi skræddersyet til at imødekomme jeres unikke behov og mål. Sammen vil vi arbejde på at skabe et varigt og berigende partnerskab, der vil bære jer igennem livets op- og nedture.

I parterapi vil I opdage en tryg og støttende atmosfære, hvor I kan åbne op for ærlige samtaler og forstå hinandens behov og følelser på en dybere niveau. Vi vil dykke ned i de udfordringer, I står over for, og sammen finde løsninger, der skaber forbindelse, intimitet og glæde i jeres forhold.

Kommunikation

Kommunikation er kernen i ethvert forhold, og i vores parterapi vil vi arbejde på at forbedre jeres evne til at kommunikere på en kærlig og respektfuld måde. Jeg vil lære jer effektive kommunikationsteknikker, der vil styrke jeres forståelse for hinanden og bidrage til at løse konflikter på en konstruktiv måde.

Jeg vil også udforske jeres individuelle behov og forventninger til forholdet, så I kan opnå en dybere forståelse af hinanden og finde en balance, der er til gavn for jer begge.

Jeg forstår, at livet kan være travlt og stressende, men parforholdet fortjener også opmærksomhed og pleje. Gennem parterapi vil I lære at prioritere hinanden og skabe tid og rum til at dyrke jeres forhold og nære jeres kærlighed.

Uanset om I står over for akutte udfordringer eller blot ønsker at styrke jeres forhold, er parterapi skræddersyet til at imødekomme jeres unikke behov og mål. Sammen vil vi arbejde på at skabe et varigt og berigende partnerskab, der vil bære jer igennem livets op- og nedture.

Tag det første skridt mod et bedre forhold i dag! Kontakt mig for at planlægge en session, og lad os sammen begynde rejsen mod et stærkere og mere kærligt forhold. Jeg ser frem til at møde jer og være en del af jeres rejse mod større intimitet og tilfredshed i jeres forhold.

Tag det første skridt mod et bedre forhold i dag! Kontakt mig for at planlægge en session og lad os sammen begynde rejsen mod et stærkere og mere kærligt forhold. Jeg glæder mig til at møde jer!

Kommunikation

– kommunikation forebygger

Få konkrete værktøjer der udvikler jeres samspil i parforholdet

Parterapi kan handle om at kommunikation forebygger. Hvor I får hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Alle mennesker er det forskellige. Uanset om I er et heteroseksuelt, homoseksuelt eller regnbueforhold, kan parforholdet støde på udfordringer. Gennem parterapi vil I lære hinanden bedre at kende ved at udtrykke jer på nye måder, blive lyttet til og forstået.

Skab læring

Gennem en tryg støtte/styring og en læring om kommunikation, kan I opleve hinandens følelser og bevæggrunde, uden at forsvaret blokeret for samtalen.

I vil få en opfattelse af, hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske – og sammen finde hinanden igen. I vil lær hinanden bedre at kende ved også at udtrykke jer på ny, blive lyttet til og forstået.

Få parterapi med kommunikation forebygger  i trygge rammer i Aarhus eller online til gode priser. Der giver dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed. Læs om priser på parterapi pris her.

Kommunikation forebygger

Parterapi med fokus på kommunikation forebygger problemer og skaber muligheder for at bryde negative mønstre. Sammen vil vi arbejde på at finde vejen tilbage til hinanden og genskabe liv, glæde og nærhed i jeres forhold.

Du kan vælge parterapi i trygge rammer her i Aarhus eller online til gode priser. Uanset hvor I befinder jer, er parterapi tilgængelig for jer. Tag det første skridt mod et stærkere og mere harmonisk forhold ved at kontakte mig i dag.

Lad os sammen skabe en bedre kommunikation, der vil bære jeres forhold til nye højder. Jeg ser frem til at støtte jer på rejsen mod et kærligt og bæredygtigt partnerskab. Kontakt mig nu og lad os komme i gang!

Gratis telefonisk forsamtale
Erfarende parterapeut i Aarhus city
eller parterapi online

 Kærlighedens rejse – Sammen stærkere som et regnbuepar

parterapi-homo-lesbisk-ikke-stereotypisk-konflikthåndtering

– Styrk jeres samspil gennem parterapi

Parforhold kan være en smuk rejse, men det er ikke altid uden udfordringer. Som parterapeut forstår jeg, hvor vigtig kommunikationen er for et sundt forhold, og jeg er her for at hjælpe jer med at udvikle jeres samspil.

Gennem parterapi vil I få konkrete værktøjer, der styrker jeres evne til at kommunikere og være sammen på en konstruktiv måde. Vi vil arbejde på at ændre uhensigtsmæssige mønstre og skabe en dybere forståelse for hinandens behov og følelser.

Jeg vil skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor I kan åbne op for ærlige samtaler uden frygt for forsvaret blokerer for samtalen. Gennem læring om kommunikation og styring vil I opleve en øget forståelse for hinandens følelser og bevæggrunde.

  – Fleksible tider; dag, aften, weekend       i Aarhus eller online terapi

Er jalousi tegn på kærlighed?

Få parterapi såfremt I døjer med problematikker med jalousi. Jalousi opstår, når et menneske føler sin værdifulde relation truet af en rival, der enten kan være indbildt eller reelt. Jalousi er meget opslidende for begge parter i et forhold. I kan have skabt et uhensigtsmæssigt mønster i jeres forhold. Det kan også behandles som en fobi. Læs mere herom på fobi siden her.

Den jaloux part

Den jaloux part er ofte plaget af en masse negative tanker og følelser, og kan have svært ved at give udtryk for dem og handle på dem, på en god og konstruktiv måde. Det grundlæggende problem kan være et lavt selvværd og følelsen af, ikke at være værd at elske. Eller tillært dette mønster af sin familie eller har traume der har gjort at personen har en fobi. Her bearbejdes eventuelle oplevelser med svigt – f.eks. utroskab eller svigt fra barndommen, og den konkrete uhensigtsmæssige adfærd som jalousien medfører.

Jalousi

Accepter ikke din jalousi, men tag ansvar for den. For ellers vil jalousien tage magten, og muligvis ødelægge den relation der er årsagen til at jalousi opstår, og du ender med at få ret i de overbevisninger, der ligger bag jalousiens opståen. Tag ansvar for din jalousi og se nærmere på det, inden den ødelægger dine relationer. Jalousi kan afhjælpes i parterapi, og det kan være en god ide, såfremt jalousien har skabt mange dårlige historier og erfaringer mellem jer.

Behandling af jalousi

Når du får behandling af jalousi, handler det ikke bare om at gøre dig fri af følelsen jalousi. Du skal snarer lære, ikke bare at følge dine følelser, når de opstår.  I behandling af jalousi lære du at kontrollere og få kontrol over de tanker/følelser som kommer og går. Således at det ikke er jalousien, der kontrollere dig, men at du kontrollere de tanker der styrer din opmærksomhed. Få hjælp i tide, så jalousien ikke får skilsmissen til at banke på døren.

Tag kontrol over dine tanker

Metakognitiv behandling, tages der kontrol over dine tanker. Du lærer ikke at “dyrke” de tanker. I stedet lærer du, at skyde de tanker væk. Lade dem passere som en sky, der flyver forbi. Du vil hermed opleve, at jalousi-tankerne stille og roligt popper mindre og mindre op.

Tag kontrol over dine tanker, selvom følelsen af jalousi er en naturlig følelse, som du aldrig helt kan slippe af med. Det grundlæggende problem kan være et lavt selvværd og følelsen af, ikke at være værd at elske. Her bearbejdes eventuelle oplevelser med svigt – f.eks. utroskab eller svigt fra barndommen, og den konkrete uhensigtsmæssige adfærd som jalousien medfører.

I parterapi får I håndgribelige værktøjer til at kommunikere, skabe et fornyet nærvær og samarbejde samt finde gnisten igen

parterapi-aarhus-parterapeut

PRIS

Få overkommelige gode priser, 950 kr. for 60 minutters session og om hensynsfulde priser.

Bliv klogere på problemer i parforholdet  og læs mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Gratis telefonisk forsamtale
Erfarende parterapeut i Aarhus city
eller parterapi online

Parterapi i Århus
– fleksible tider & gode priser

Kun 1100,- kr. pr. session 90 minutter

– Få en tid indenfor 24 timer med fleksible tider; dag, aften, weekend i Aarhus eller online terapi

Parforhold med et funktionstab – personlighedsforstyrrelse

Mange af mine klienter søger professionel rådgivning og støtte for at forbedre kvaliteten og sundheden i deres parforhold. Dette skyldes, at de ofte står over for sårbarheder og udfordringer, der relaterer sig til funktionstab eller udviklingsforstyrrelser. Disse udfordringer kan variere og omfatte for eksempel træk som ADHD, ADD eller autisme, hvor jeg besidder specialistviden. Derudover kan det også dreje sig om forskellige personlighedsforstyrrelser, der påvirker samspillet, nærværet og trivslen i parforholdet negativt.

Forebyggelse af konflikter i et parforhold, hvor den ene part har et funktionstab eller en personlighedsforstyrrelse, kan kræve ekstra opmærksomhed, tålmodighed og forståelse. Her er nogle strategier, der kan hjælpe:

Kommunikation

Åben og ærlig kommunikation er afgørende. Parterne bør være villige til at lytte til hinanden og udtrykke deres følelser, behov og bekymringer. Brug “jeg”-udsagn for at undgå at beskylde eller angribe hinanden.

Uddannelse

Hvis den ene part har en personlighedsforstyrrelse eller et funktionstab, kan det være nyttigt for begge parter at lære mere om tilstanden. Dette kan hjælpe med at skabe en bedre forståelse og empati.

Grænser og forventninger

Parterne bør diskutere deres grænser og forventninger til forholdet. Dette kan hjælpe med at undgå misforståelser og konflikter senere.

Terapi

Parterne kan overveje parterapi eller individuel terapi for at få hjælp til at håndtere de udfordringer, de står over for. En terapeut kan give redskaber til at forbedre kommunikation og konfliktløsning.

Empati og forståelse

Den sunde part kan arbejde på at udvikle empati og forståelse for den anden parts situation. At sætte sig i den anden persons sko kan hjælpe med at mindske konflikter.

Tålmodighed

Det kan tage tid at finde måder at håndtere funktionstab eller personlighedsforstyrrelse på. Det er vigtigt at have tålmodighed med processen og forstå, at der vil være op- og nedture.

Selvomsorg

Begge parter skal sørge for at tage sig af deres egen mentale og følelsesmæssige sundhed. Dette kan omfatte øvelse, tid for sig selv og støtte fra venner og familie.

Konfliktløsning

Lær effektive teknikker til konfliktløsning, herunder at tage pauser, når diskussioner bliver intense, og at fokusere på løsninger i stedet for at bebrejde.

Planlægning og struktur

Hvis funktionstab er involveret, kan det være nyttigt at oprette rutiner og struktur for at hjælpe med at håndtere daglige opgaver og aktiviteter.

Hvis konflikterne forbliver uoverkommelige, eller hvis de truer forholdet alvorligt, bør parret overveje at søge professionel hjælp fra en terapeut, der er specialiseret som jeg er indenfor funktionstab.

Funktionstabens udfordringer, parterapiens løsninger

parforholdsproblemer

Genopret, genopbyg, genforenes: Funktionstab og parterapi

Når man er udsat for et funktionstab i et parforhold, kan der være flere faktorer i spil, der påvirker trivslen og dynamikken i forholdet. Disse faktorer kan omfatte:

Kommunikation

Funktionstab kan påvirke en persons evne til at udtrykke sig og forstå sin partner. Dette kan føre til misforståelser og konflikter i kommunikationen.

Empati og forståelse

Parterne kan have svært ved at forstå eller empati med den anden, hvis den ene oplever funktionstab. Dette kan skabe afstand i forholdet.

Rollernes fordeling

Funktionstab kan påvirke evnen til at udføre forskellige roller i et forhold, såsom at bidrage til huslige opgaver eller tage sig af børnene. Dette kan skabe ubalance og konflikter i forholdet.

Selvværd og selvtillid

Funktionstab kan have en negativ indvirkning på ens selvværd og selvtillid. Dette kan påvirke ens evne til at deltage aktivt i forholdet og føle sig værdifuld.

Stress og belastning

At håndtere funktionstab kan være stressende, og denne stress kan overføres til forholdet, hvilket kan føre til øget spænding og konflikter.

Behov for støtte og forståelse

Parforhold, hvor en part oplever funktionstab, kan have brug for ekstra støtte og forståelse fra den anden part for at opretholde et sundt og tilfredsstillende forhold.

Det er vigtigt at anerkende og adressere disse faktorer i et forhold, når funktionstab er til stede. Parterne kan få professionel rådgivning og støtte for at lære at håndtere disse udfordringer og styrke deres forhold.

Husk, at ingen relation er perfekt, og der vil altid være udfordringer. Det vigtigste er at arbejde sammen som et hold, udvise forståelse og respekt for hinanden, og stræbe efter at skabe et sundt og bæredygtigt forhold.

 

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale