parterapi-konflikter-hæmmende-mønster-kommunikation

Få parterapi i Århus og styrk nærværet og kommunikationen i parforholdet

Nærvær og kommunikation

Parterapi kan være behjælpeligt, hvis I oplever følgende:

– Er det til tider svært i jeres parforhold?                                                           – Svigter kommunikationen imellem jer?                                                           – Har I mistet nærværet?

Et parterapeutisk samtaleforløb i Aarhus eller online til at hjælpe jer med at udvikle jeres forhold, så I genfinder kærligheden.  Få redskaber, der styrker jeres kommunikation og skaber øget trivsel hos jer som par.

Ligeværdighed i samtalen

I parterapi er parterne meget sårbare og kan være bange for at blive udstillet. Jeg gør meget ud af, at passe på jer begge to og sørge for, at begge er trygge og ligeværdige i samtalen.

Det er vigtigt, at I begge føler jer mødt og forstået, uden at blive dømt eller gjort til den skyldige! Det handler ikke om, hvem der bærer skylden. Vi skal ikke lave om på jer som mennesker, men med min støtte skal vi sammen skabe mulighed for, at I kan udtrykke jer, blive lyttet til og forstået. For at dialogen skal lykkes, lærer I spilleregler, som I skal anvende undervejs.

Trivsels sfære i parforholdet

 • Taler du og din partner samme sprog?
 • Føler du dig ikke anerkendt i parforholdet?
 • Er I udfordret i at mødes og forstå hinanden?
 • Kan I lytte, tale om følelser?
 • Gætter I jer frem til hinandens behov fremfor at spørge?
 • Føler du et tab af glæde og nærhed?
 • Er der jalousi eller utroskab?
 • Mangler du følelsesmæssig næring?
 • Har I en fastlåst kommunikation?
 • Har I svært ved at finde den gode relation?
 • Kommer I til at bebrejde hinanden og have negative forventninger?
 • Smuldrede tilliden, fortroligheden, respekten og accepten?
 • Har I svært ved at finde fælles værdier og interesser?
 • Mangler I tid til jer selv, og/eller er forholdet for praktisk anlagt?
 • Er intimiteten / samhørigheden (utroskab) eller det gode sexliv gledet ud?
 • Tænker I, at selv om vi elsker hinanden, er det ikke altid, vi eller den ene føler sig elsket af vores partner / den anden.
 • Er I kommet til at opbygge et mønster, hvor de negative og fortolkede ting fylder?

Professionel parterapi Århus
fleksible tider & gode priser

Kun 900,- kr. pr. session 90 minutter

parterapi-konflikter-konflikthåndtering-kommunikation

Psykoterapeutiske samtaler kan bibringe jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed.

GAVEKORT VALENTINESDAG – Super tilbud læs her

Hvor jeg gennem parterapi giver dig & din partner konkrete værktøjer til  med fokus på her og nu til brug i parforholdet. Rigtig mange par kæmper med kommunikationsudfordringer, manglende kvalitetstid og har udfordringer knyttet til det erotiske sex. 

Har konflikterne drænet jer for energi og overskud? Er det svært at finde den gode relation og glæden i jeres parforhold?

Bliv klogere på problemer i parforholdet her, og læs mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer her.

 

Erfarende parterapeut i Aarhus city   eller parterapi online

– Fleksible tider; dag, aften, weekend i Aarhus eller online terapi

Få parterapi i Århus & støtte til jeres rejse

Er den gode energi og gnist væk? Har i parforholdskrise? Parterapi er en fantastisk mulighed for at lære sig selv og den anden at kende. I får hverisær den taletid I behøver.

Ved at lære at lytte til hinanden med en ny forståelse, vil I blive lukket ind i den andens univers og måde at opleve verden på. Vi ser nærmere op, hvad der står i vejen for den positive udvikling af jeres forhold, med en bevidsthed om, hvad I kan gøre for at finde hinanden igen.

Bliv gode til at forstå – se mulighederne af hinandens forskelligheder – jeres individuelle særpræg – der kan udvikle jer til at blive hinandens trygge fundament og livslange ven. Det kan være livsgivende at genfinde hinanden.

Få hjælp til parterapi i Århus

Intentionen er altid at gøre sit bedste

Det er imidlertid ikke personerne, men derimod kommunikationen / mønstre i samspillet, som skal ændres så balancen genskabes, så den gode energi kommer tilbage og får parforholdets samspil til at blomstre igen.

Ofte er begge ulykkelige over magtkampene, man ved ikke, hvad der skal til, for at ændre det. Parterne er tilbøjelige til at placere skylden og årsagen til smerten hos den anden. Partnerne bliver så sårbare og tappet for energi, at det bliver svært for jer alene at bryde den onde cirkel. Er en af jer med en udviklingsforstyrrelse fx med ADD / ADHD eller asperger, så få hjælp til at komme de problematikker til livs og læs her 

I parterapien ser vi på, hvilke behov og særlige udfordringer I har

parforhold-parforholdsterapi-tale-forbi-kommunikation-parforholdsregler-strategier-psykologi-psykiatri-aarhus

 

Tankelæser: I parterapien hører jeg nogle gange én sige; ”jamen man burde da kunne regne ud, at jeg…” Dvs. at man forventer, at den anden har evner til at være tankelæser. Nej, det kan man ikke forvente af den anden. Det er svært at opfylde et behov, når man ikke ved hvad behovet er. Man kan respektfuldt bede om, hvad man har behov for. I håbet om at få det indfriet.

Sociale mønstre: Vi er alle vokset op i en familie eller har været i sociale rammer med bestemte mønstre. Det har vi mere eller mindre på det ubevidste plan tillært os at handle ud fra. Det er ikke altid de mønstre er særlig hensigtsmæssige, og derfor skal vi se nærmere på dette. Det sker især, når vi er pressede, idet vores mentaliseringsevne ikke rækker i pressede situationer. Med andre ord fungerer man ikke optimalt når følelserne koger.

Kommunikation er afgørende

Med helt konkrete strategier, hjælper jeg jer tilbage på sporet.

Det vil sige, at vi starter med en forventningsafstemning inden vi går i gang med selve parterapien.

Vi lærer parforholdsregler, herunder værdier og fået kommunikative redskaber der understøtter, at I kan tage ejerskab af sin kommunikation og lytte. Det er med til at fremmer, at man bedre får mulighed for at forstå den anden. Samtidig opnår I en større respekt for hinanden.

At tale et fælles sprog er ikke bare at lære nogle færdselsregler. Det er også at forstå, hvordan I hver især sanser og at det er der fra I taler. Det vil sige, at jeres sprog er sansebaseret. Hvis man ikke har fokus på det, kan I risikere at tale helt forbi hinanden.

At blive mødt der hvor du / I er, er vigtigt. Det kræver kommunikation, dialog, lytte og forståelse så det giver mening. Kommunikation er ikke kun det sagte, men også tonelejet og kropssproget. Hertil kan I lære noget om opfattelsespositioner. Dernæst vil vi vende følelser, også de mere sårbare følelser. Og hvad er følelsesmæssig næring for dig og din partner.

Få en dygtig parterapeut i Aarhus
– fleksible tider og til en god pris

At ændre vaner og mønstre tager tid

I vil lære nye kommunikative strategier / redskaber til, hvordan I kommunikerer respektfuldt, hvordan I forstår den anden bedre gennem aktiv lytning og en forbedret kommunikation. De nye strategier i lærer skal indøves, fordi mennesket er skruet sådan sammen, at når vi bliver presset og har mindre overskud, så tager vores automatisk indlærte redskaber over og så reagerer vi uhensigtsmæssigt.

Uhensigtsmæssige mønstrer kan for eksempel være, at man har hæmmende måder at tale til den anden på med negative forventninger og bebrejdelser. Andre udstiller den anden negativt i andres påhør.

Øvelse gør mester

I får effektive kommunikationsredskaber og øvelser som I sammen skal støtte hinanden i, at øve jer på. Således I får ændret uhensigtsmæssige, negative mønstrer og vaner til positive mønstrer i jeres kommunikation og adfærd. På den måde vil de gamle hæmmende vaner erstattes af nye gode vaner.

Hensigten er, at den nye læring påvirker jeres følelser, tanker og kroppen. Så I hver især får frigivet varme følelser / gode energier og tanker, så I oplever at få mere respekt, tillid, og tryghed overfor hinanden i parforholdet.

I får øvelser med hvor I kan træne jer selv og hinanden i at bryde mønster, ved at tale mere positivt til hinanden.

I parterapien gøres der op med mønstre, der er hæmmende for både dig og parforholdets velbefindende

Genfind kærligheden

Kærlighed skal pleje og gødes. Et kærlighedsforhold er noget der bygges op, plejes og vedligeholdes. Hvad er følelsesmæssig næring for dig?  og eller din partner?

Tillid mellem mennesker er ikke bare noget der er. Det bygges op og kan få et knæk, som man så skal til at rette op på. Derfor ser vi nærmere på, hvordan I skaber tillid i parforholdet. Et godt og sundt forhold kræver engagement, indsats og tid.

Hvis begge parter ikke hviler nok i sig selv, må der tages hånd om dette og doseres med selvværdsøvelser mv.

Rummelighed er nødvendigt i et godt forhold. Det betyder, at de store højder af følelser, ikke bare er noget der hele tiden er der. Følelser kan aftage og tage til i styrke. Derfor handler det om at kunne tilgodese sig selv, den anden eller andre på en socialt acceptabel måde.

Forhold kræver gødning

I kan være særlig udfordret med tid. Det gode parforhold har ikke godt af, at det kun handler om job, børn (børneopdragelse) og praktiske gøren i hverdagen. Der skal være tid og plads til at pleje forholdet. Pleje af forholdet kan være mange ting, blandt andet at skabe plads til nærvær, hygge med et godt grin, overskud til intimitet, tage ud at opleve noget sammen eller andet.

Alt dette kan være bærerne kræfter, når man så begynder at gå skævt af hinanden. For livet går ikke bare – der er også nedture, hvor det hele bliver ekstra svært.

Der er skuffede forventninger, mindre overskud, travle hverdage, sorg, kriser og meget andet, der påvirker en. Det er alt sammen noget som I skal lære at bære og håndtere sammen, så det gode forhold bevares.

Balance – timing, omsorg og grænser

Timing, omsorg og grænser må balancere og er vigtige ingredienser i parforholdet. Nogle tror, at hvis de bare er super søde, så vil den anden måske forandre sig, elske én mere osv. Men sådan er det ikke altid.

Give og tage: Det kan være at man oplever at blive overforkælet af sin partner. Det mønster kan gøre den anden lidt for doven. Dermed er læringen,  at man skal ikke give mere end man kan stå inde for, eller tror på at man får igen. Man skal ikke overdosere, men dosere lidt af gangen og løbende sikre sig, at det også kommer tilbage af en eller anden art.

Således, at der skabes et ligeværdigt relationsforhold. Uden at I indbyrdes har et millimeter demokrati, som udtrykket at “gå i for små sko”. Så man ikke altid oplever at være bagud! Men også således, at man ikke oplever at må holde meget igen på sig selv, fordi den anden ikke er så god til at byde ind.

Balance

Der skal være en balance i forholdet. Det vil sige en ligevægt imellem at give og modtage. Således at man ikke mister den varme gnist til at gøre glædelige ting for den anden. De tiltag kan være af mange forskellige slags.

Vi taler et særligt sprog, når vi giver og modtager kærlighed. Derfor ser vi i parterapi nærmere på, hvad følelsesmæssig næring for dig og din partner er?

Parforhold-forkaele-moenster-tillid-parterapi-vivi-hinrichs-aarhus

En god investering – GAVEKORT
– at lære sin partners kærlighedssprog

Der skal også være en følelsesmæssig intimitet og sexliv i forholdet. Hvor begge parter har et behov, der også skal respekteres og varetages. I en vekselvirkning mellem at give og tage. Det er også vigtigt at få talt om det, og få forventningsafstemt. Jeg understøtter, at vi kommer omkring dette, hvis I udtrykker et behov herfor.

Der skal også være en følelsesmæssig intimitet og sexliv i forholdet.– fleksible tider og til en god pris

parforhold-vivi-hinrichs-cover2

 

                        Parterapi i Aarhus  – få hjælp til at møde hinanden på en konstruktiv og kærlig måde

  

Kommunikation & konflikthåndtering

Få konkrete værktøjer der udvikler jeres samspil i parforholdet

Med speciale i parterapi tilbyder jeg mange års solid erfaring. Parterapi kan handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Vi skal ikke lave om på den anden, men få talt gennem dialogen, så I får mulighed for at udtrykke jer, blive lyttet til og forstået.

Gennem en tryg støtte/styring og en læring om kommunikation, kan I opleve hinandens følelser og bevæggrunde.

I vil få en opfattelse af, hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske – og sammen finde hinanden igen.

Jeg tilbyder parterapi i Aarhus eller online til gode priser, der giver dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed. Læs om priser på parterapi pris her.

konflikthaendtering-ubevidste-følelser-såret-parterapi-aarhus

Få støtte til at finde muligheder,
så I kan genfinde jer selv og hinanden

I parterapi lærer I at kommunikere, lytte og tage ejerskab af jeres kommunikation. I tilegner jer nye indsigter og konkrete handlestrategier. Det giver jeres parforhold en fornyelse i jeres samspil.

Ved parforholdsproblemer ser vi nærmere på:

 • Hvilke følelser findes der?
 • Hvilken følelsesmæssig næring har i hver især behov for – er der undertrykte følelser
 • Er det svært at vise følelser?
 • Er der ambivalente følelser og hvad handler de om?
 • Forventningsafstemme og finde en vej der fra
 • Være mere til stede I nuet og fremtiden fremfor i fortiden.

Få fleksible tider og læs om priser for parterapi her

Udtryk dine følelser, ønsker og behov

Udviklingspotentialet består i det personlige ansvar, at være nysgerrig på den anden og en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd. En interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

Ved parforhold der er i krise, ser vi i parterapien nærmere på kommunikationen. Som parterapeut skaber jeg nogle rammer for samtalen. Der får vi klargjort, hvad I hver især betragter som problemet. Vi får samlet op på, hvilke ønsker I har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

I parterapien, støttes I til at se nærmere på, hvad der er på spil i jeres forhold. Hvilke følelser og behov er der, og hvad formår I hver især og sammen?

Få en bedre kommunikation, og lær jeres individuelle kærlighedssprog

Få en erfaren og dygtig parterapeut til parterapi i Aarhus til en god pris

Få værketøjer der forbedrer forholdet

Som parterapeut tilbyder jeg mange års solid erfaring.

Parterapi kan handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

I parterapien lærer I, at finde det gode frem ved jer, hvordan I kan samarbejde og bibringe forholdet et bedre samarbejde, livsglæde, kærlighed og livskvalitet. I lærer konstruktive kommunikationsstrategier så I ikke falder i forsvarsmekanismer men kommunikere mere respektfuldt og får taget ejerskab af denne.

Følgende forsvarsmekanismer kan optræde mellem jer:

 • Går min vej
 • Går ind i mig selv
 • Lukker af – viser kulde
 • Er vred / irriteret
 • Have ret stil / at kende sandheden
 • Fokus på fakta

Adfærden viser ikke de sande følelser. Ved at gå bag om, forstår vi intentionen – som vi kigger nærmere på. Vi ser nærmere på, hvordan I kan støtte hinanden til at kommunikere mere hensigtsmæssigt.

Det handler ikke om at finde syndebukke, hvem der har ret, men at løse jeres samspilsmønstrer. Vi ser nærmere på, hvordan I giver og modtager følelsesmæssig næring. Det er alt sammen noget der beriger forholdet og giver næring til den følelsesmæssige intimitet og til den oplevede kvalitet af parforholdet. Læs mere om parterapi her

Få værketøjer der forbedrer forholdet

parterapi-homo-bøsse-ikke-stereotypisk-konflikt

I parterapi i Århus, får I håndgribelige værktøjer til at kommunikere, skabe et fornyet nærvær og samarbejde samt finde gnisten igen

– Fleksible tider; dag, aften, weekend      i Aarhus eller online terapi

Få professionel parterapi Århus
– eller online til
gode priser

Kommunikation forebygger

Få konkrete værktøjer der udvikler jeres samspil i parforholdet

Parterapi kan handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Alle mennesker er det forskellige. Homo/regnbueforhold kan også få problemer. Lær hinanden bedre at kende ved også at udtrykke jer på ny, blive lyttet til og forstået.

Gennem en tryg støtte/styring og en læring om kommunikation, kan I opleve hinandens følelser og bevæggrunde, uden at forsvaret blokeret for samtalen.

I vil få en opfattelse af, hvordan eventuelle ændringer i relationen skal ske – og sammen finde hinanden igen.

Få parterapi i trygge rammer i Aarhus eller online til gode priser, der giver dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed. Læs om priser på parterapi pris her.

parterapi-homo-lesbisk-ikke-stereotypisk-konflikthåndtering

– Fleksible tider; dag, aften, weekend i Aarhus eller online terapi

Problemer med jalousi i forholdet?

Få parterapi Aarhus såfremt I har døjer med problematikken jalousi i jeres parforhold. Jalousi opstår, når et menneske føler sin værdifulde relation truet af en rival, der enten kan være indbildt eller reelt. Jalousi er meget opslidende for begge parter i et forhold. Begge kan have skabt et hensigtsmønster i deres forhold. Det kan også behandles som en fobi. Læs mere herom på fobi siden.

Den jaloux part er ofte plaget af en masse negative tanker og følelser, og kan have svært ved at give udtryk for dem og handle på dem, på en god og konstruktiv måde. Det grundlæggende problem kan være et lavt selvværd og følelsen af, ikke at være værd at elske. Her bearbejdes eventuelle oplevelser med svigt – f.eks. utroskab eller svigt fra barndommen, og den konkrete uhensigtsmæssige adfærd som jalousien medfører.

Parterapi kan afhjælpe jalousien

Accepter ikke din jalousi, men tag ansvar for den. For ellers vil jalousien tage magten, og muligvis ødelægge den relation der er årsagen til at jalousien opstår, og du ender med at få ret i de overbevisninger, der ligger bag jalousiens opståen. Tag ansvar for din jalousi og se nærmere på det, inden den ødelægger dine relationer. Jalousi kan afhjælpes i parterapi, og det kan være en god ide, såfremt jalousien har skabt mange dårlige historier og erfaringer mellem jer,

Metakognitiv behandling af jalousi

Når du behandles for jalousi, handler det ikke bare om at gøre dig fri af følelsen jalousi. Du skal snarer lære, ikke bare at følge dine følelser, når de opstår. Du skal lære at kontrollere og få kontrol over de tanker/følelser som kommer og går. Således at det ikke er jalousien, der kontrollere dig, men at du kontrollere de tanker der styrer din opmærksomhed. Få hjælp i tide, så jalousien ikke får skilsmissen til at banke på døren.

Tag kontrol over dine tanker

Med andre ord: du lærer ikke at “dyrke” de tanker. I stedet lærer du, at skyde de tanker væk. Lade dem passere som en sky, der flyver forbi. Du vil hermed opleve, at jalousi-tankerne stille og roligt popper mindre og mindre op.

Følelsen af jalousi er en naturlig følelse, som du aldrig helt kan slippe af med. Det grundlæggende problem kan være et lavt selvværd og følelsen af, ikke at være værd at elske. Her bearbejdes eventuelle oplevelser med svigt – f.eks. utroskab eller svigt fra barndommen, og den konkrete uhensigtsmæssige adfærd som jalousien medfører.

I parterapi i Århus, får I håndgribelige værktøjer til at kommunikere, skabe et fornyet nærvær og samarbejde samt finde gnisten igen