stressbehandling-stress-online

Få stress behandling til at opnå balance og indre ro

Stress behandling

Få stress behandling hvis du er udfordret med stress og har symptomer her på. Ubehandlet stress hvor du har gået med langvarig stress er meget sundhedsskadelig.

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Når du i længere tid er overbelastet, og når du oplever for stor afmagt eller ikke har kontrol over din færden og liv.

Situationer der kan udvikle stress:

 • Mobning – sorg og stress følges ofte ad.
 • Arbejde eller uddannelse: grundet overbebyrdelse, manglende ressourcer, ikke kvalificeret arbejdsmiljø
 • Dit handlerum kan være udhulet / undergravet
 • Privatlivets krav: relationskriser kan udløse stress
 • Barndomstraumer med indre uro
 • Har du svært ved at indfri egne eller andres forventninger? Læs mere om et psykoterapeutiskforløb her
 • Afhængighed – skærmtid

 

stress-eksamen-stressbehandling

Få terapi i Århus eller online 
Få en tid indenfor 24 timer
fleksible tider – dag, aften og weekend

Stress symptomer

Symptomer på fysisk og psykisk stress er individuelle fra person til person. Stress symptomer kommer snigende og påvirker ikke kun den stressede, men også familie, venner, arbejdskolleger og kan få fysiske, psykiske og sociale følger for dig.

Stress symptomer ses som en tanke der har det med at blive til tankemylder, søvnløshed og håbløshed. De stress symptomer gør os handlingslammede og fastlåste i situationen, fordi vi frygter konsekvenserne. Stress symptomerne skal tages alvorligt, da de kan få alvorlige konsekvenser – også for helbredet. Få derfor stressbehandling i tide.

Stress symptomer vises, når vi bliver belastet af stress, når vi oplever at omgivelsernes (eller vores egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende og trivsel.

Det er vigtigt, både at fokuserer på privat- og arbejdslivet, da mange forskellige faktorer kan have forårsaget, at du er blevet ramt af stress, og belastes med de stress symptomer. Læs mere om stress

Behandling af stress

Behandling af stress skaber strategier til hvordan du kan passe på dig og tackle den stress. I behandlingen af stress er det vigtigt først at arbejde med afspænding af krop og sind. Du får strategier til at håndtere tanker og følelser og hjælp til stress-angst.

Behandling af stress er også strategier til hvordan får du skabt motion eller fysisk aktivitet,  der er et effektivt redskab til, at minimere nogle af dine stress symptomer. Stressreducerende bevægelsesformer er for eksempel yoga, gåture eller svømning. Endorfiner udskilles når også når vi dyrker motion. Endorfinerne hjælper hjernen med at udskille stoffer til positiv tænkning. Det er en gruppe af signalstoffer eller hormoner bestående af proteiner, som blandt andet reducerer vores oplevelse af smerte herunder stress.

Det er en vigtig del af behandling af stress, at du som stresset forsøger at sætte ord på de krav og stressfaktorer, som du har følt dig udsat for.

Når du er ramt af stress, kan du få negative tanker om dig selv, og din realitetssans kan blive forstyrret. Jo længere tid belastningen står på, desto kraftigere vil stress symptomerne være. De kan ende med at blive kroniske, så det vigtigt at du får stress behandling og får behandling af stress og dermed støtte til at komme den stress til livs. Derfor tilbyder jeg terapeutiske samtaler i Århus eller online.

 

Stress

Stress er et alvorligt problem i vores samfund, særligt for det enkelte mennesker, der rammes, men også for vores virksomheder og samfund i sin helhed.

Ifølge Stressforeningen i Danmark er stress et alvorligt problem.

 • 250 – 300.000 danskere lider alvorligt af stress. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.
 • Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år.
 • Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af stress med psyko-sociale faktorer.
 • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. Det er 40 millioner kroner om dagen.

Få terapi i Århus eller online 
Få en tid indenfor 24 timer
fleksible tider – dag, aften og weekend

Stress og depression

Stress og depression udgør et stigende folkesundhedsproblem

I disse år er der et stort fokus på stress som ”den nye folkesygdom”. Praktiserende læger melder om flere patienter med stressrelaterede problemer. Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. 

Stress og depression kan hænge sammen, for overbelastet man i sit nervesystem er man udsat til at få en depression.

Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021.

Der er en større andel af kvinder, der scorer højt på stressskalalen, end mænd. I 2021 havde 34% af kvinderne et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 25% af mændene.

Stress og depression er gensidigt være smittende. 

Stress er også meget udbredt blandt unge. Gruppen af 16-24-årige har flest med en høj score på stressskalaen med 31% blandt mændene og 52% blandt kvinderne.

Stress social slagside: Mens 23% i beskæftigelse har et højt stressniveau, gælder det 47% blandt arbejdsløse, 55% blandt førtidspensionister og 57% blandt mennesker, der på anden vis er uden for arbejdsmarkedet.

stressymptomer-stress

Få stress behandling i Århus eller online
Få støtte til at få passet på dig,
– og til at finde en ny retning i livet

Få stress behandling i Århus eller online
Få støtte til at få passet på dig,
– og til at finde en ny retning i livet

stress

Belastningsreaktion

Alkohol bliver brugt på mange måder i dag. Til hverdag, til fest. Til afslapning, til energi. Som ”smøremiddel” i sociale sammenhænge eller som regulering af følelser. Når mennesker har en indre uro som en stress anvender mange alkohol som selvmedicinering mod stress. Det anvendes til at falde ned på, efter en stressfuld arbejdsdag. Hvilket usundt og ikke hensigtsmæssigt på den lange bane.

Har der været problemer med arbejdsopgaverne eller ledelsen? Så få stress behandling i tide, så du ikke går alene med en indre uro – bekymrende stress tanker.

Hvis du er et menneske, der siger “ja” frem for “nej”, er du i risikogruppen for at få en belastningsreaktion i form af stress.                     ‘Ja-sigere’ er initiativrige og åbner flere muligheder for at være udsat til at få en belastningsreaktion. De oplever mere og tager flere opgaver end ‘nej-sigere’. Det kan være begyndelsen på en negativ cirkel, hvor personen bliver mere og mere presset af ydre faktorer og dermed får en belastningsreaktion. De mennesker der har en ubalance i forhold til at sige til og fra, turde sætte grænser, kan have et knæk på deres selvværd. Læs mere om selvværd.

Indre uro 

Koncentrationen af stresshormonet kortisol bliver større, det vil sige får større indre uro, selvom det føles som om, at alkoholen får én til at slappe af. I kombination med at kroppen producerer mindre testosteron kan det over længere tid medføre nedbrydning af muskelmasse. Andre stresshormoner kan også stige, hvilket kan give uregelmæssig hjerterytme.

Indre uro som en stress smerte er en betegnelse for en belastningsreaktion af ens nervesystem. En tilstand som flere og flere oplever, men det behøver ikke altid være et problem. Når du er beskæftiget med noget, du kan lide, og du skal yde mere end normalt, kan kroppen i en kortvarig periode yde ekstra, uden at tage skade af den øgede belastning.

Uro i kroppen

Alarmberedskabet er en naturlig og sund reaktion, når man udsættes for for store belastninger som skaber uro i kroppen. Problemet er, at det er hårdt for kroppen at have den uro i kroppen, og derfor kan man ikke holde til vedvarende stress. Samfundets strukturer er med til at mennesket bliver udsat for vedvarende  uro i kroppen i form af stress gennem krav og forventninger som for eksempel følgende:

 • Frygten for at miste et job, en partner eller lignende
 • Angsten for ikke at få et job
 • De mange nye strukturer man skal lære at håndtere (it, tlf. mv.)

Få stressbehandling og hjælp gennem psykoterapi.

Få stress behandling i Århus eller online
Få støtte til at få passet på dig,
– og til at finde en ny retning i livet

stress-mistrivsel

                       

                   Accepter det, der er

Giv slip på det, der var

Hav tillid til det, der kommer

Stresset

Er du stresset? Vi reagerer forskelligt på stress, men ofte er de første symptomer fysiske. Når man er stresset kan for eksempel få gentagne infektioner, hjertebanken og især søvnproblemer. Det kan vise sig som psykologiske symptomer som vrede eller at have let til gråd. Når man er stresset kan man også over tid kan man også opleve kognitive problemer som hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Når man er stresset kan tilstanden have sit eget liv og influere negativt på både dig, din krop og på din opgave.

 • Du kan opleve en række kropslig symptomer i form af hjertebanken, hovedpine og diarre
 • Kognitiv i form af svigtende hukommelse og koncentration
 • Følelsesmæssigt kan du være grådlabil og irritabel

Oplever du at du er stresset og har ovenstående symptomer, er det tid til at standse op og undersøge, hvordan du igen kan få magten tilbage i dit liv. Jeg ser det som min primære opgave at støtte dig til at leve dit liv i tråd med dine værdier.

Langvarig stress-symptomer

Store indre forventninger om at præstere, stort arbejdspres eller en kombination af de to betyder, er en risiko for at få langvarig stress-symptomer. Langvarig stress-symptomer kan ses som angst, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt kronisk træthed, der i svære tilfælde kan gøre det umuligt at møde op på jobbet eller at udføre arbejdsopgaverne.

Typiske langvarig  stress-symptomer sker ofte ved dårlig trivsel på arbejdspladsen der er med til at skabe mistrivsel hos den enkelte, hvorimod et godt psykisk arbejdsmiljø giver motivation, sundhed og trivsel. Læs mere om stress

Mobning

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for sundhed og trivsel. Ledelsen har et stort ansvar for at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø.

Mobning på en arbejdsplads er ødelæggende og mange mobbeofre sygemeldes grundet det dårlige arbejdsmiljø. Mere end hver tiende oplever at blive mobbet på sit arbejde, og det har alvorlige konsekvenser.

Er din stress blevet til via mobning? Tag dig selv alvorlig, find dig ikke i at blive mobbet. Mobning er andet end almindelige og harmløse drillerier, som ofte kommer til udtryk som bagtalelse, bagvaskelse og sladder. Ved at være udsat for mobning er der en øget risiko for depression. Læs mere om mobning

Stress håndtering

Med psykoterapeutisk stress håndtering får du strategier til at håndtere din stress, men også til at bryde mønsteret der medvirker til at du får denne belastning. 

Få stressbehandling, hjælp og støtte gennem terapeutisk samtale til at bryde tabuet og passe på dig selv. Læs mere om stress

Få nye indsigter: lær at tackle tanker og situationer på alternative måder
– minimér din stress eller bliv helt fri af den

Stresshåndtering

Når du er ramt af stress så få stresshåndtering, og få en god støtte til at komme det til livs.  Når man har fået stress, er det ikke altid at du lige oplever af at være stresset. Der er tit forskel på kroppens og hjernens egentlige kapacitet og vores egen opfattelse af, hvad vi er i stand til.

Få stresshåndtering og forebyg  at så stor ubalance i livet. Ofte bliver man handlingslammet, fastlåst, indadvendt, angst, deprimeret, asocial eller unødigt bekymret.

Få stresshåndtering og forebyg at alt sammen ramler og som i værste fald kan sprede sig som ringe i vandet: at familien går i opløsning eller være direkte årsag til at vi mister vores arbejde. Konsekvenser af stress kan være fatale. Få rettidig hjælp og støtte til stresshåndtering.

Senfølger af stress

Har du senfølger at stress, så få terapi i Aarhus eller online til at få sat ord på. Med stressterapi får du konkrete redskaber til at mindske dine senfølger af stress og bekymringer. Du får strategier til at tage kontrol over dine tanker, og til at bremse din negative spiral.

Mennesker med senfølger af stress sover ofte dårligt igennem længere tid, og træthed forstærker stresssymptomerne. Så det er vigtigt, at du får bearbejdet dette, så du igen får en god nattesøvn.

Tegn på stress

Ofte er det mennesker omkring os, der gør os opmærksomme på tegn på stress, da vi ikke genkender tegnene på stress.

Mange forskellige tilstande, situationer og ting kan vise tegn på stress og hvad der har forårsagtet, at du er blevet stresset, hvor der kan være flere årsager, der er på spil på samme tid.

Det er væsentligt, at være opmærksom på tegn på stress såvel privatliv som arbejdsliv. I stress behandlingen får du støtte til at lokalisere og sætte ord på tegn på stress, og om hvad der har medført at du blev belastet og fik stress.

Psykiske signaler der viser tegn på stress;

 

 • Træthed og søvnproblemer.
 • Hukommelsesbesvær.
 • Ulyst.
 • Anspændthed.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Utålmodighed.
 • Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst.
 • Depression

Kroppen husker traumer

Traumesmerte kan forstås som en indre uro som en stresssmerte. Stress bliver almindeligvis ikke anset som en smertetilstand eller en sygdom. Men faktum er, at når vi lever med efterdønningerne fra en utryg barndom i form af kronisk, toksisk stress, så transcendenderes hele vores livsrum af disse intense, indre ubehagstilstande – af en voldsom indre uro. Læs mere om traumer.

Når kroppen husker traumer er den indre stress blevet en livsstil mere end en sjælden respons på en overvældende situation, er stress en smertetilstand. En kronisk smertetilstand. Når kroppen husker traumer, bliver hjerne over længere tid oversvømmet med stresskemi, så skabes der inflammatoriske tilstande i hjernen og den øvrige organisme.

Når stress er blevet kronisk, taler man også om kortisoltræthed. Kortisol, som er et stresshormon, er i for store mængder skadeligt for organismens sunde udvikling og kan i sidste ende udløse både kortisol og binyretræthed samt dysregulering. Læs mere om stress traume

kroppen husker traumer gennem en langvarig, konstant hyperrarousal kaldes også kronisk stress- livsstress, ved at leve selve livet, der frembringer stress og ubehagstilstande. Det kan være en livsstil at være højaktiveret – en værensform man tager for giver og ikke reflektere yderligere over. At kroppen husker traumer fremkalder en belastning for være organisme at leve i hyperarousal, der kan få fatale konsekvenser.

Vi har alle behov for at restituere i det autonome nervesystem når vi hviler, sover, fordøjer, reparerer, producerer hormoner og skiller os af med affaldsstoffer.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder Stress

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Få stressbehandling i Århus eller online 
få en tid indenfor 24 timer
  fleksible tider – dag, aften og weekend     

Få stress behandling i Århus eller online
Få støtte til at få passet på dig,
– og til at finde en ny retning i livet

stress-udbrændt

Hjertebanken

Hvis man har svært ved at slappe af, har hjertebanken, svært ved at sidde stille hen, holde kroppen i ro og rette opmærksomheden indad. Restitutionsangst er tæt forbundet med dysregulering i det autonome nervesystem. Hvis vi tidligt i livet har erfaret, at det var vigtigt at vejre stemninger og være på vagt, så føles det angstprovokerende og måske ligefrem giver hjertebanken, at give sig hen og give slip det er som om, nervesystemet nægter at give efter for trangen til afslapning, der påvirker ens hjertebanken.

Det er jo ikke meningen at man skal slappe af, hvis man står på slagmarken i en krigszone eller i en familie, hvor man aldrig ved hvad der sker. Idet der ofte forekommer meget store eller voldsomme dramatiske situationer.

Utryg tilknytning i barndommen tvinger et barn til at udvikle strategier, der tager toppen af angsten, skammen og de indre stressfulde tilstande. Det er selvbeskyttelsesstrategier der ofte involvere autentiske følelser og oplevelsestilstande, der fraspaltes og får indflyldelse på nervesystemet og hjertebanken.

Barnet må tilpasse sig forældrene, som ikke er forudsigelige stabile, følelsesmæssigt modne og tilgængelige eller sensitivt responderende. Ens selvregulerings mulighed fratages i barndommen som man senere særligt i voksenlivet har brug for, hvorfra tænkning, problemløsning og beslutningstagning bedst tager sit afsæt.

Få stress behandling i Århus eller online
Få støtte til at få passet på dig,
– og til at finde en ny retning i livet

stress-medier-internet

Søvnproblemer 

For megen skærmtid skaber søvnproblemer. Har du fanget dig selv i at scrolle på din telefon/pc eller ipad, og der pludselig er gået flere timer? Så er du nok ikke alene. For meget spilletid/arbejde gennem en skærm forårsager en overproduktion af velvære hormonet dopamin i hjerne og nervesystem, der kan skabe søvnproblemer  På skanninger ser det ud som resultatet af kokainindtag. Når belønningsmekanismen således bliver overaktiveret. For meget skærmtid skaber søvnproblemer og indre uro. Det griber bl.a. ind i hormonbalancen og forhøjer arousalniveauet (hjernens vågenhedsgrad/barnets aktivitetsniveau)

Har jeg stress?

Vi føler os alle stressede i perioder. Men er du i tvivl, kan du prøve et test og få svaret. Måske kender du dig selv rigtig godt se du ved at du har fået stress. 

 • Hvordan indvirker stress fysisk og psykisk hos personen.
 • Hvordan får man stress.
 • Flugt – kæmp – frys – hvordan mennesker psykisk og kropsligt reagere.

 

Psykoterapi

Gennem psykoterapi får du strategier der minimeres stress, og så du skaber en sund udvikling.

Til det tilbyder jeg en special stress viden. Er med en viden –  speciale i hvordan konstrueres stress i de sociale relationer i miljøet. Speciale i at skabe udvikling for stressramte.

Er certificeret psykoterapeut med speciale i Johans Cullbergs kriseteori og Væk Tigeren. Helbredelse af traumer – den naturlige evne til at forvandle overvældende oplevelser, med Peter A. Levine.

Stressbehandling i den sociale kontekst. Kandidatspeciale i pædagogisk psykologi, omhandlede hvordan konstrueres stress / mobning gennem de sociale interaktioner. Med afsæt i Socialkonstruktivisme, professor Michel Foucault magt og diskurs. Med in- og eksklusioner, af professor Dorte Marie Søndergaard.

Det vil sige, hvordan bliver stress til igennem de sociale interaktioner i et konkret arbejdsmiljø. Tilblivelsesprocessen i det sociale handlerum. Vinklen på stress tager højde for, hvordan (mobning / prygelknabe) skabes i et arbejdsmiljø.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder Stress

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner.  Udforsk mine blogs..

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Bryd mønsteret gennem psykoterapi i Århus – få en tid indenfor 24 timer. Tlf. 28947100

Depression

depression-terapi-aarhus-god- pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

akut-krise-foto

Stress

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg
Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale