stress-panik-angst-fobi-vivi-hinrichs

Få professionel stressbehandling i Aarhus til at opnå balance og indre ro

Sæt ord på din stress i stressbehandling

Stressbehandling man være med til at afhjælpe, at vi bliver belastet af stress, når vi oplever at omgivelsernes (eller vores egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende og trivsel.

Det er en vigtig del af behandlingsforløbet, at du som stresset forsøger at sætte ord på de krav og stressfaktorer, som du har følt dig udsat for.

Når du er ramt af stress, kan du få negative tanker om dig selv, og din realitetssans kan blive forstyrret. Jo længere tid belastningen står på, desto kraftigere vil symptomerne være. De kan ende med at blive kroniske, så det vigtigt at du kommer i behandling og får psykoterapeutisk støtte til at komme det til livs. Derfor tilbyder jeg samtaler i Århus eller online.

Terapeutisk samtale i Århus

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Når du i længere tid er overbelastet, og når du oplever for stor afmagt eller ikke har kontrol over din færden og liv.

Situationer der kan udvikle stress:

 • Mobning – sorg og stress følges ofte ad.
 • Arbejde eller uddannelse: grundet overbebyrdelse, manglende ressourcer etc.
 • Dit handlerum kan være udhulet / undergravet
 • Privatlivets krav: relationskriser kan udløse stress

Har du svært ved at indfri egne eller andres forventninger? Hør mere om et psykoterapeutisk forløb.

Kender du symptomerne på stress?

Symptomer på fysisk og psykisk stress er individuelle fra person til person.

Læs mere om, hvad stress er, og hvordan det kan behandles.

Stress kommer snigende og påvirker ikke kun den stressede, men også familie, venner, arbejdskolleger og kan få fysiske, psykiske og sociale følger for dig. Èn tanke har det med at blive til mange og tankemylder, søvnløshed og håbløshed har det med at gøre os handlingslammede og fastlåste i situationen, fordi vi frygter konsekvenserne. Stresssymptomerne skal tages alvorligt, da de kan få alvorlige konsekvenser – også for helbredet. Få derfor stressbehandling i tide.

Det er vigtigt, både at fokuserer på privat- og arbejdslivet, da mange forskellige faktorer kan have forårsagtet, at du er blevet ramt af stress.

Har der været problemer med arbejdsopgaverne eller ledelsen?  Læs mere om social mistrivsel.

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg

       Få terapi i Århus indenfor 24 timer

             – dag, aften og weekend

Alarmberedskab

Alarmberedskabet er en naturlig og sund reaktion. Problemet er, at det er hårdt for kroppen at være i denne tilstand, og derfor kan den ikke holde til vedvarende stress. Men samfundets strukturer er med til at mennesket bliver udsat for vedvarende stress gennem krav og forventninger som for eksempel følgende:

 • Frygten for at miste et job, en partner eller lignende
 • Angsten for ikke at få et job
 • De mange nye strukturer man skal lære at håndtere (it, tlf. mv.)

Hvis du er et menneske, der siger “ja” frem for “nej”, er du i risikogruppen for at få stress. ‘Ja-sigere’ er initiativrige og åbner flere muligheder. De oplever mere og tager flere opgaver end ‘nej-sigere’. Det kan være begyndelsen på en negativ cirkel, hvor personen bliver mere og mere presset af ydre faktorer.

Stress er en tilstand som flere og flere oplever, men det behøver ikke altid være et problem. Når du er beskæftiget med noget, du kan lide, og du skal yde mere end normalt, kan kroppen i en kortvarig periode yde ekstra, uden at tage skade af den øgede belastning.

Få stressbehandling og hjælp gennem psykoterapi.

Stress symptomer

Vi reagerer forskelligt på stress, men ofte er de første symptomer fysiske. Det kan for eksempel være gentagne infektioner, hjertebanken og især søvnproblemer. Det kan vise sig som psykologiske symptomer som vrede eller at have let til gråd. Over tid kan man også opleve kognitive problemer som hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Stress tilstanden kan have sit eget liv og influere negativt på både dig, din krop og på din opgave.

 • Du kan opleve en række kropslig symptomer i form af hjertebanken, hovedpine og diarre
 • Kognitiv i form af svigtende hukommelse og koncentration
 • Følelsesmæssigt kan du være grådlabil og irritabel

Oplever du ovenstående, er det tid til at standse op og undersøge, hvordan du igen kan få magten tilbage i dit liv. Jeg ser det som min primære opgave at støtte dig til at leve dit liv i tråd med dine værdier.

 

Få nye indsigter: lær at tackle tanker og situationer på alternative måder
– minimér din stress eller bliv helt fri af den

Stresshåndtering i Århus

Når du bliver ramt af stress, er det ikke altid du har oplevelsen af at være stresset. Der er tit forskel på kroppens og hjernens egentlige kapacitet og vores egen opfattelse af, hvad vi er i stand til.

Stress kan være roden til ubalance i livet, ofte bliver man handlingslammet, fastlåst, indadvendt, angst, deprimeret, asocial eller unødigt bekymret. Alt sammen noget der i værste fald kan sprede sig som ringe i vandet: at familien går i opløsning eller være direkte årsag til at vi mister vores arbejde. Konsekvenser af stress kan være fatale. Få hjælp og støtte i tide til stresshåndtering og stressbehandling.

Symptomer på stress og udbrændthed

Ofte er det mennesker omkring os, der gør os opmærksomme på, at vi er stressede, da vi ikke genkender tegnene på stress.

Mange forskellige tilstande, situationer og ting kan have forårsagtet, at du er blevet stresset, og der kan være flere årsager, der er på spil på samme tid. 

Derfor er det væsentligt, at være opmærksom på såvel privatliv som arbejdsliv. I stressbehandlingen får du netop støtte til at lokalisere og sætte ord på, hvad der har medført at du blev det belastet og fik stress. 

stress-full.jpg

Bryd mønsteret gennem stressbehandling

Er din stress blevet til via mobning? Tag dig selv alvorlig, find dig ikke i at blive mobbet.

Mobning er andet end almindelige og harmløse drillerier, som ofte kommer til udtryk som bagtalelse, bagvaskelse og sladder.

Få stressbehandling, hjælp og støtte gennem terapeutisk samtale til at bryde tabuet og passe på dig selv.

Sæt ord på & opsøg terapi i Århus

Mistrivsel kan give stress

Store indre forventninger om at præstere, stort arbejdspres eller en kombination af de to betyder, at du er særlig udsat for at blive stresset. Stresssymptomer som angst, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt kronisk træthed, kan gøre det umuligt at møde op på jobbet eller at udføre arbejdsopgaverne. Dårlig trivsel på arbejdspladsen er med til at skabe mistrivsel hos den enkelte, hvorimod et godt psykisk arbejdsmiljø giver motivation, sundhed og trivsel.

Mobning

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for sundhed og trivsel. Ledelsen har et stort ansvar for at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø. Mobning på en arbejdsplads er ødelæggende og mange mobbeofre sygemeldes grundet det dårlige arbejdsmiljø. Mere end hver tiende oplever at blive mobbet på sit arbejde, og det har alvorlige konsekvenser. Blandt andet øges risikoen for depression, hvis man er udsat for mobning.

Individuel stressbehandling i Århus

Er med speciale i at skabe udvikling for stressramte

Er certificeret psykoterapeut med speciale i Johans Cullbergs kriseteori og Væk Tigeren. Helbredelse af traumer – den naturlige evne til at forvandle overvældende oplevelser, med Peter A. Levine.

 • Hvordan indvirker stress fysisk og psykisk hos personen.
 • Hvordan får man stress.
 • Flugt – kæmp – frys – hvordan mennesker psykisk og kropsligt reagere.

Stressbehandling; Gennem psykoterapeutisk strategier, minimeres stress, og der skabes en sund udvikling, ved at få terapeutiske strategier til forløsning.

Stressbehandling i den sociale kontekst

Speciale i hvordan konstrueres stress i de sociale relationer i miljøet.

Kandidatspeciale i pædagogisk psykologi, omhandlede hvordan konstrueres stress / mobning gennem de sociale interaktioner.

Med afsæt i Socialkonstruktivisme, professor Michel Foucault magt og diskurs. Med in- og eksklusioner, af professor Dorte Marie Søndergaard.

Det vil sige, hvordan bliver stress til igennem de sociale interaktioner i et konkret arbejdsmiljø. Tilblivelsesprocessen i det sociale handlerum.

Vinklen på stress tager højde for, hvordan (mobning / prygelknabe)  skabes i et arbejdsmiljø.

                                                 Bryd mønsteret gennem psykoterapi i Århus
                                                             – få en tid indenfor 24 timer

Depression

depression-terapi-aarhus-god- pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

akut-krise-foto

Stress

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg