traume-angst-psykoterapi

Traumebehandling – bliv helet og kom styrket ud af det

Traumebehandling

I løbet af vores liv konfronteres vi alle med traumatiske begivenheder; det er en uundgåelig del af den menneskelige tilværelse. Heldigvis er vores nervesystem og krop normalt i stand til at håndtere disse hændelser hensigtsmæssigt. Nogle gange kan traumatiske oplevelser endda bidrage til vores personlige udvikling og styrke, når vi overvinder dem.

Hvad er et traume?

Traumer opstår, når en begivenhed overvælder vores evne til at reagere eller beskytte os selv, især når der mangler tilstrækkelig tid, ro og omsorg til at håndtere situationen. Dette kan udløse kraftige følelser som frygt, hjælpeløshed, tab af kontrol og en følelse af at være truet eller i fare.

Peter A. Levine, som er kendt for Somatic Experiencing®, påpeger, at traumer ikke blot skyldes de begivenheder, vi udsættes for, men også det, vi bærer indeni os, især når der mangler en empatisk person til at forstå og hjælpe.

Barndomstraume

Barndomstraumer – de små drys af at ens forældre ikke var der for en. Det er de traumer jeg fremhæver her.  At søge terapeutisk hjælp til at bearbejde traumer kan være afgørende for helingsprocessen. Terapi skaber et trygt og støttende miljø, hvor personen kan udforske og håndtere sine smertefulde oplevelser. Med terapeutisk støtte kan man lære at forstå og acceptere sine følelser, hvilket er det første skridt mod at opnå indre ro og en autentisk selvforståelse.

 • Traume ikke nødvendigvis defineret ved selve hændelsen, men ved hvordan den påvirker barnet indeni.
 • Når et barn ikke bliver følelsesmæssigt mødt, kan det skabe en dyb indre konflikt.
 • Lavt selvværd kan igen udløse beskyttelsesstrategier, også kendt som overlevelsesstrategier, som kan efterlade traumespor.

At ikke blive set og få sine følelser anerkendt kan have dybe psykologiske konsekvenser for et barn. Når et barn oplever, at deres følelser og oplevelser ikke bliver mødt med forståelse eller anerkendelse, kan de begynde at trække sig ind i sig selv. De kan føle sig forkerte eller utilstrækkelige, hvilket over tid kan føre til dybe følelser af depression.

Barnet begynder at fjerne sig følelsesmæssigt fra sig selv, hvilket kan resultere i en manglende evne til at være autentisk. Dette er et forsøg på at beskytte sig selv, men det kan føre til alvorlige konsekvenser for selvværdet. Disse traumespor kan manifestere sig som hæmmende barrierer, såsom social angst, der påvirker individets evne til at interagere med andre på en sund og meningsfuld måde.

Traume kan ikke fjernes fuldstændigt, men det er muligt at hele noget af såret. En vigtig del af denne helingsproces er anerkendelse fra dem, der har udløst traumet. Ved at anerkende og validere de følelser, som barnet ikke oprindeligt fik støtte til at udtrykke, kan der opstå en mulighed for at hele. Denne heling kan bringe en indre ro og en dybere forståelse af sig selv. Fra dette sted af forståelse kan individet begynde at genskabe en følelse af autenticitet.

At arbejde med traumer indebærer ofte at konfrontere smertefulde minder og følelser. Men gennem denne proces kan man finde en ny styrke og selvforståelse. Terapi og støttende relationer spiller en central rolle i denne rejse. Når man føler sig set og hørt, kan man begynde at genopbygge tillid – ikke kun til andre, men også til sig selv. Dette er et vigtigt skridt mod at blive en autentisk udgave af sig selv.

Ved at forstå og arbejde gennem sine traumer, kan man opnå en dybere forbindelse til sin indre kerne. Dette kan føre til en større grad af indre ro og en evne til at leve et liv, der er i overensstemmelse med ens sande selv. Det handler om at integrere de smertefulde oplevelser og bruge dem som en kilde til vækst og helbredelse. Ved at hele traumer kan man ikke blot finde indre fred, men også styrken til at leve autentisk og fuldt ud.

Individuel Reaktion på Traumer

Alle mennesker reagerer forskelligt på traumatiske oplevelser. Efter sådanne begivenheder er det normalt at opleve kraftige følelsesmæssige og fysiske reaktioner. Dette er en naturlig respons og en del af vores overlevelsesinstinkt.

barndomstraume-komplekstraume

“Regnede” det på dig i barndommen?
eller i en tid i dit liv?
Der var som et uvejr i en krigszone!

 Så man skal ikke spørge til “Hvad er der galt med dig?” men til..  “Hvad skete der med dig?”

                                                

Terapeutisk behandling af traume – angst

Se også forskellige former for angst og læs mere ved at klikke på det.

 

Traume er roden til vores mest
smertefulde sår
OG samtidigt vejen til vores
dybeste healing

Mental sundhed

Er din mental sundhed intakt?. Eller er din psykiske bagage blevet hæmmende for dig og svært at må bærer? Når du oplever at du psykisk mistrives, og har det svært i dine relationer du færdes i, kan det skyldes forskellige vinkler. Det betyder ikke, at det er fordi at du er forkert, som mange tænker, og oplever måske en unfair oplevelse. Man kan bærer på en psykisk tung baggage op gennem livet som en tung ensom byrde at bærer på, og som tynger ens mental sundhed.

Når ens mental sund er udsat kan det være at du færdes i et usundt miljø der f.eks. kan være i en familie, arbejde eller blandt venner der har tillært en dysfunktionel måde at være i verden på. Hvilket kan være ret så hæmmende for den psykiske mentale trivsel. Måske bliver du ofte overvældet af gamle oplevelser, og måske lige frem er fra barndommen.

Så hvis du mistrives i de sociale relationer, så få hjælp og støtte til at forandre dette, så du kan få passet på dig og  sørge for at have en mental sundhed. I terapien bliver du bevidstgjort, får læring og støtte til hvordan du kan takle det, og få reformuleret din forståelse af dig. Læs mere om mentalisering

Mennesker opsøger psykoterapi når de oplever indre smerte, har relationelle problemer eller har somatiske ubehagstilstande. Gennem terapien lærer man at generobre det normale liv,- det man ikke fik i sin barndom med alle de muligheder og begrænsninger et normalt liv indeholder.

Vokse op i en psykologisk krigszone

Giftige samspilsdynamikker baseret på dominans, underkastelse og skam- udskamning. Virkelighedsforvrængninger i voksenlivet er et resultat af tidlige sandhedsfordrejninger i barndommen i samspillet med emotionelt umodne omsorgspersoner. Man blev ikke spejlet sandfærdigt, og ser nu selve og den anden igennem et lag af uklarhed.

Kronisk skam og skyld er intimt forbundet med den magtesløshed og opgivenhed, som samvær med vores forældre tvang os ind i, da vi var børn  – og måske desværre gør. Angst er en tilstand der lukker ned for rationel tænkning/kognition og for emotionel intelligens.

Hvis mishandlingen og de dysfunktionelle samspilsdynamikker fortsætter op i voksenlivet, kan det være nødvendigt at bryde relationen, før en traumeheling kan tage sin begyndelse.

Man blev ikke beskyttet tilstrækkeligt, og kan nu ikke beskytte sig selv i form af sund selvhævdelse og sund grænsesætning.

Traume er den indvirkning det havde på vores organisme (biologisk) og selvforståelse (emotionelt og kognitivt) følelser der ikke kan mærkes fuldt ud.

Dysfunktionel symptomer 

Dysfunktionel symptomer kan være som nedenstående. har du eller er du udsat for sådanne massive dysfunktionelle symptomer i nogle eller nære relationer, så læs her og længere nede på siden. 

Dysfunktionel symptomer vises som at problemet er skabt i systemet, som et massivt gentaget mønster i relationerne. Det er systemet der er med til at opretholde problemet. Det vil sige, at det pågældende system også rummer løsningen på problemet. Læs mere herom på siden familieopstilling her.

Eksempler på dysfunktionel symptomer:

 • Du kan opleve at blive mistolket
 • Du udstilles eller får ikke opbakning
 • Andres oplevelser er mere væsentlige end dine
 • Der kommunikeres meget bredt og ikke konkret om forholdene
 • Dysfunktionel symptomer er også at der bliver generaliseret meget
 • Betydninger hives ud af en kontekst
 • Den anden har svært ved at se sig selv udefra
 • Dine micro oplevelser tillægges ikke betydninger
 • Ansvar bliver fralagt – ansvaret tørres af på dig
 • Ikke respekt /indlevelse for den andens perspektiv
 • Bliver ikke spejlet genkendeligt og anderkendende
 • Mentaliseringsbaseret tilgang er ikke tilstede, bliver ikke mødt på det psykiske – følelsesmæssige plan, bliver ikke set – læs mere her

Velbefindende

Er din velbefindende udsat? Alle familier har en særlig dynamik, symptomer og udfordringer, som har præget os – bevidst eller ubevidst – gennem opvæksten og i livet generelt. Læs mere om familiekonflikter –  voksne børn og forældre. 

Det er vigtigt at have et mental velbefindende trivsel. Er der uhensigtsmæssige mønstre i dine nære sociale trivselsrum? Belastninger som dræner et menneske er uhensigtsmæssig kommunikation, der skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter der belaster vores nervesystem. Det sætter en ond cirkel i gang. Læs om dysfunktionel familiemønster  her – og længere nede på siden.

Traumer kan forme vores fortid, men de behøver ikke definere vores fremtid

Sammen kan vi udforske de dybeste spor i sjælen, finde heling i forståelsen og genopbygge fundamentet for et liv fyldt med styrke og håb

Gratis telefonisk forsamtale
Kontakt tlf. 28947100
Fleksibel tider
– dag, aften eller weekend

Hvad er traume?

Hvad er traume? Det er en særlig form for angst, de indre ting som sker i dine tanker, følelser og krop, og ikke i de ydre hændelser. Du kan være ude af stand til at overvinde angsten i oplevelsen.

Hvad er traume?  Er de sansebaserede oplevelser og tanker der bliver ved med at overvælde dig, og forhindre dig i at genoptage livet uden denne smerte, fordi du er spærret inde i din frygt, som giver dig flash back og sårethed.

Kompleks traume

Barndomstraumer i en dysfunktionel familie kan føre til komplekse traumer, der kan have langvarige og dybtgående konsekvenser for menneskets mentale, følelsesmæssige og sociale velbefindende. Komplekse traumer opstår typisk som følge af gentagne og vedvarende traumatiske begivenheder, ofte i en tidlig alder, hvor barnet ikke har de nødvendige ressourcer til at håndtere eller forstå de overvældende oplevelser.

I dysfunktionelle familier kan traumatiske begivenheder opstå som følge af fysisk, psykisk eller seksuel mishandling, omsorgssvigt, konstant kritik, eller andre former for følelsesmæssig udfordring. Disse oplevelser kan underminere barnets grundlæggende tillid og tryghed i verden, og det kan have svært ved at udvikle sunde relationer og regulere sine følelser senere i livet.

Kompleks traume 

Som psykoterapeut arbejder jeg med at forstå og bearbejde disse komplekse traumer hos mine klienter. Jeg skaber et trygt rum, hvor du kan udforske og forstå de traumatiske oplevelser og deres indvirkning på deres liv.

Jeg anvender evidensbaserede terapeutiske metoder som traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi og andre tilgange for at hjælpe dig med at integrere og heale traumatiske minder.

Målet med terapien er at hjælpe dig med at genopbygge tillid til dig selv og andre, udvikle effektive coping-strategier og skabe nye sunde relationer. Gennem terapien arbejder vi også med at identificere og udforske ressourcer, der kan støtte klientens helingsproces og fremme personlig vækst og trivsel.

Jeg har en solid erfaring i at hjælpe mine klienter med at bearbejde deres barndomstraumer og opnå en bedre forståelse af sig selv, så de kan opnå indre ro, trivsel og forbedre deres livskvalitet. Ved at arbejde sammen i terapi kan du begynde at bryde de destruktive mønstre, der er opstået som følge af komplekse traumer, og skabe en vej mod heling og selvudfoldelse.

 

Traume sår kan heles. Din største smerte
er nøglen til din dybeste healing

traume-angst-psykoterapi

Hvordan kan traumet optræde?

Hvordan kan traumet optræde? Vises eksempler herpå:

 • Du går ind i dig selv
 • Du skaber tankemylder – negative forestillinger i dine tanker
 • Du skaber beskyttelsesstrategier, der på sigt er hæmmende
 • Du bliver angst i en eller anden form
 • Ansvarsforskydning
 • Ansvarsfornægtelse
 • Du danner hæmmende overbevisninger, der bliver barriere i din hverdag
 • Du har fokus på, hvad andre tænker om dig
 • Du bliver bange for fx større forsamlinger
 • Du tænker at du er forkert og føler skyld og skamfølelser.

Terapeutisk hjælp til angst og traume
fleksible tider – dag, aften eller weekend

Traumer forfølger ens grundfølelse
– integritet og oplevelsen af at være elsket.

Traume

Traume betyder adskillelse fra sig selv. Hvis du har traumer får du nok ofte sårende flashback følelser? –  Sanser som; lyde, billeder, tanker eller kropslige fornemmelser?

Vi bliver afbrudt/ afkoble følelser, fordi det er for smertefuldt at være os selv. Dette kan blive til en livslang dynamik.

 • Fx “Jeg ved ikke længere hvordan jeg skal håndtere de følelser”.
 • Fx nu havde angsten/frygten om at blive forladt eller ikke betroet kan forstærkes.

Traume gør at man kan føle en stor indre tomhed. Og opleve at være forkert eller skamfuld! Der er beskyttelsesstrategier og effekter af et eller flere traumer.

Traume oplevelsen har været, at man ikke har haft nære relationer til at beskytte og eller udtrykke denne krænkelse på ens grænser/integritet. Og dermed er det dobbelt svigt /sårbart, fordi man var alene med det. For mange har de været alene og gået med dette ubearbejdet og ensomt gennem en stor del af livet.

Traume involverer at undertrykke dette hele livet, der er et enormt energiforbrug, en overbelastning og herunder med hæmmende beskyttelsesstrategier.

Traume terapi

Bliv healet med traume terapi og kom styrket ud af det. Med traume terapi ser vi nærmere på, hvordan traumet viser sig og hvad den gør ved dig, og om hvordan der skabes en udvikling gennem traume terapien.

 • Traumer forstyrre den sunde hjernes udvikling.
 • Hjernen har brug for et nærende miljø.
 • Traumets energi kan omdannes til livsenergi og styrke.

Er med en pædagogisk psykologisk og traume terapeutisk tilgang, og er med en solid erfaring i traume terapi herunder også angst.

 • Du lærer at blive opmærksom på dine tanker, og vi ser nærmere på, hvilke tanker du har, og hvilke værktøjer der kan hjælpe dig.
 • Du lærer at acceptere angsten ved at gå bagom angsten og se dens intentioner. Du lærer strategier til at håndtere din angst og dit liv.
 • Bevidstgjort om svigtet og om hvordan beskyttelsesstrategier fungerede og fungere i dag.

Gennem traume terapi opbygges dit selvværd. Vi afklarer værdier og skaber alternative forståelser og handlemuligheder. På den måde styrkes din integritet og du får strategier til at tøjle din angst, så den bliver i realistisk form.

vivi.hinrichs

Vigtigt at være i kontakt med sin mavefornemmelser

– for det er en del af din styringsmekanisme. Der medvirker til hvad du skal afgøre om du skal eller ikke skal.

Traume påvirker måden vi er i livet på, måden vi elsker og måden vi ser verden. Og måden hvorpå vi sætter grænser eller ikke. Tager ejerskab /ansvar eller lader andre styre en og blive offer.

 Traumebehandling 

Gratis telefonisk forsamtale

                      Tlf. 28947100

Traumeterapi 

Med traumeterapi indser man, at traumatiske reaktioner og aftryk ikke er os selv. Herefter kan man arbejde dem igennem og dermed blive sig selv.

Traumer er en overvældende trussel man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Traumer er ikke,- bare hvad der sker inde i dig, men som et resultat af hvad der er sket dig. Få traumeterapi og kom det til livs. 

Når man har fået et traume er ikke lig med, at man er et dårligt menneske, men at man er et såret menneske.

Traumeterapi er f.eks. at sætte fokus på at stoppe den pagt man ubevidst indgik som barn med sine omsorgspersoner fx mor/far hvor de fik ”iltmasken på”, og hvor du til sidst snart ikke selv kan trække vejret.

I traumeterapi kræver det megen støttende samtaler at ændre de mønstre. De måder man tidligt i sit liv lærte at være i verden på ændres. Man skal afmontere de hæmmende overbevisninger og beskyttelsesstrategier, der er ødelæggende for én og ens relationer.

Da du var et lille barn og havde et stort
behov for at blive forstået,
og det blev du ikke og det sårede dig

traume-tillidsbrud

Et traume gør at man ser på verden gennem en traumefølsom linse, som et åbent sår

Traumer handler mindre om, hvad der skete med os, og meget mere om…

Hvem der er der for at støtte os
– før, under og efter
den overvældende oplevelse

At de der skulle passe på dig, ikke var der for dig. Det er såret der bliver rørt ved, det er derfor det er så følsomt.  Så det er en karakter af traumer, følsomheden af det.

Smerterne handler om fortiden. Vores lidelse i nuet kommer fra fortiden. Hver gang du er ked af det er det fra fortiden – kommer dine traumer op.

Autencitet er at være i kontakt med sig selv

Vi har måske svært ved at være os selv i forhold, fordi vi som et barn har ladet behovet for tilknytning dominere behovet for autenticitet.

Sanser og krop

Nyere forskning om hjernen viser, at når mennesker udvikler sig, sker der forandringer i sanserne, som mærkes og integreres i kroppen;

 • Traumer forstyrre den sunde hjernes udvikling.
 • Hjernen har brug for et nærende miljø.
 • Traumets energi kan omdannes til livsenergi og styrke.
 • Traumer påvirker din evne til at måle sikkerhed.
 • fx ved at der blev udviklet at være på hypervågen, og dermed på vagt. Hjernen ligefrem leder altid efter fare. Den er i beredskab.
 • Nervesystemet belastes af at være i et konstant beredskab.

Traumet anses for at være en psykologiske eller kemisk forstyrrelse i bevidstheden i det moderne samfund, men overser den sammenhæng mellem krop og bevidsthed og dermed den dybe helbredelse af traumer.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder traume

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Terapeutisk behandling

Har du konflikter i relationerne? Få terapeutisk behandling og kom den indre uro til livs. Hver kontakt og relation berører os. Kender du det, at du forsøger at etablere et venskab med en der forbliver flygtig? På den måde, at du giver meget af dig selv og vupti, så smuttede den relation ud mellem hænderne på dig, som var det et vådt stykke sæbe.

I terapeutisk behandling gives der i dialogen mulighed for, at føle sig hørt og forstået, men også at give sig selv lov til at høre og anerkende, at den andens perspektiv er anderledes, og at det er ok at være uenige.

Ofte kommer mennesker til mig for at få terapeutisk behandling på grund af symptomer på stress, angst, indre uro, søvnbesvær, depression, følelser af meningsløshed, usynlighed, tomhed og energiforladthed, tab af spontanitet og livsglæde, kronisk sorg eller manglende motivation, der alt for ofte bunder i relationelle konflikter og gør at man ikke oplever trivsel.

Relationer gør noget ved os på godt og ondt. Derfor er det vigtigt, at vi behandler os selv og den anden med dyb respekt. I terapeutisk behandling ser vi nærmere på alt det som gør det svært at være dig.

 

Traumebehandling 

Traumebehandling er ikke krisebehandling som sådan; det er intensiv behandling, der kræver så megen tid og energi, at man netop helst ikke skal være i krise, det fordrer en radial læringsproces over tid.

Når terapi lykkedes gennem en traumebehandling, vil klienten over tid lære at processerne flere og mere autentiske følelser og få bedre og mere kontaktfulde relationer. Man lære at sætte bedre ord på behov, ønsker og følelser og blive mere komfortabel med at skaffe sig det, som man gerne vil have.

Når man har været igennem en traumebehandling vil man eksempelvis bedre tolerer emotionel nærhed, behøver man ikke længere at føle sig se ikke-set.

Man kan begynde at vise sig frem, og dermed stoppe den pagt man indgik med sin omsorgsperson om at gøre sig usynlig og udradere sig selv. Man gav mor/far iltflasken på, og kunne til sidst ikke selv trække vejret. Nu begynder man endeligt at stå ved sig selv og tage sin plads i verden.

Jeg er inspireret af tilgangen som Gabor Maté gør i, der er en Canadisk læge, der også har en baggrund i familiepraksis og en særlig interesse i barndomsudviklings traumer og potentielle livslange virkninger på fysisk og mental sundhed, og som kan læses om her på hele siden.

 

Traume symptomer

Traume symptomer viser sig som nogle beskyttelsesstrategier som hjalp en som barn,  men som senere i livet, hæmmer ens sunde trivsel. Det betyder f.eks. i de sociale relationer, at når man føler sig såret, så trækker man sig straks tilbage. Beskyttelses forsvarsmekanisme.

Traume symptomer viser sig ved, at så behøver jeg ikke føle disse følelser, som jeg ikke ved hvad jeg skal stille op med. Så der er en afbrydelse. Det betyder også, at når man har mavefornemmelser, så følger jeg dem ikke. dvs. at så skabes der risikosituationer for en selv.

Fra smerte til styrke: Heling efter komplekse traumer

mistrivsel-dysfunktionel

Blev din psykiske mentale baggage for tung en byrde?
Du er ikke forkert, – men såret!

Traumeterapi 
Gratis telefonisk forsamtale

 Terapi  Aarhus

Er det svært at være dig?

Få hjælp og støtte gennem terapi Århus,  til at opnå en forbedret psykisk følelsesmæssig balance – velbefindende og opnå en forbedret psykisk velbefindende og sund trivsel.

 

Traume fra barndommen

Hvis du har traume fra barndommen bliver din psykiske bagage for tung, til at du  ensomt kan slæbe på det gennem livet?  F.eks. oplevede du omsvigt – overgreb i barndommen?

I dysfunktionelle familier er der ikke plads til den enkeltes perspektiv, og der er mange hemmeligheder. 

Traume fra barndommen er netop der hvor de der skulle passe på dig svigtede. At de var der ikke for dig, troede ikke på dig, var ikke det omsorgsfuld. Du stod alene tilbage med alle de smerter og følelsen af svigt og ensomhed.

Du kan have senfølger af traume fra barndommen og som fylder, så du mistrives i din dagligdag. Du kan have en kronisk sorg. Skam er intimt forbundet med utryg tilknytning og barndomstraume. Få omsorg, støtte og hjælp til at komme videre uden hæmmende beskyttelsesmønster

Komplekse traumer – Lad os sammen løfte byrden og skabe forandring

traume-angst-barndomsbagage

Få traumeterapi til at komme traumet til livs
Genvind styrken til at leve et liv med fri
bevægelighed og livsglæde

Voksne med barndomstraumer

Voksne med barndomstraumer kan have en en alvorlig og langvarig åbent sår. Børn, der er blevet traumatiseret, ser verden som et skræmmende og farligt sted.

Voksne med barndomstraumer der  har ubearbejdet traumer har ofte en grundlæggende følelse af frygt og hjælpeløshed ind i voksenalderen, der øger risikoen for yderligere traumer.

For som barn er vi offer for hvordan vores nærmeste omsorgspersoner er og agere overfor os. Et barn er afhængige og frygter separation og udstødelse, som tvinger et barn til at underkaste sig og samarbejde med ens forældre, uanset hvordan de er, og hvad man udsættes for som barn.  Voksne med barndomstraumer er offer for hvordan vores nærmeste omsorgspersoner var/er og agere overfor os.

Voksne med barndomstraumer blev måske slet ikke spejlet sandfærdigt. Man fik et lag af uklarheder eller ligefrem afsky. Man kom alt for ofte til at opleve at du er forkert. Man oplevede sig måske krænget, nedgjort, misforstået, ignoreret, invaderet og lagt for had. Dette kan have medført at man oplevede en gennemgående skamfølelses og at være skyldig. I dysfunktionelle relationer er frygt, skyld, skam og forkerthedsfølelser netop hyppige forekommende følelsesmæssige tilstande.

En metafor – om voksne med barndomstraumer;

At stoppe den pagt man ubevidst indgik som barn med sine omsorgspersoner fx mor/far hvor de fik ”iltmasken på”, og hvor du til sidst snart ikke selv kan trække vejret.

Det kræver megen støttende samtaler at ændre de mønstre. De måder man tidligt i sit liv lærte at være i verden på ændres. Man skal afmontere de hæmmende overbevisninger, da de er ødelæggende for én og ens relationer.

 

Psykoterapi i Århus eller online       Fleksible tider,- dag, aften og weekend
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Heale det traumatiske sår

Når vi healer det traumatiske sår indser man, at vores traumatiske reaktioner og aftryk ikke er os selv, og at vi kan arbejde dem igennem og heale det traumatiske sår og bliv hele os selv.

Det som ikke blev mødt, set og forstået og taget hånd om, af de personer man havde den største tillid til og skulle passe på en, opleves som det største svigt. Når man heale det traumatiske sår ses der nærmere på de sårende, krænkende, svigtende oplevelser og følelser der fylder. Der kan være som et blødende sår der overskygger selvværdret, så det får et knæk. Det efterlader en følelse af at være forkert, ikke værdsat, anerkendt og efterlader skam og skyldfølelser.

Vi healer det traumatiske sår der var en overvældende trussel. Traumer er ikke ,- bare hvad der sker inden i dig, som et resultat af hvad der sker med dig. Traumer betyder grundlæggende en adskillelse fra sig selv.

Autencitet er at være i kontakt med os selv

Vigtigt at være i kontakt med sine mavefornemmelser

Du kan gennem dit traumatiske smertefulde sår, skabe en sund udvikling, gennem en bevidst healingsproces. Få hjælp til at bliv fri af de traumatiserende lænker, og kom hæmmende beskyttelsesstrategier til livs.

 

Traumebehandling

Fleksible tider – dag, aften eller weekend  Tlf. 28947100

Traumer er ikke, hvad der sker med dig
Det er hvad der sker inde i dig
Det sår, du har pådraget dig

Psykisk traume 

Psykisk traume er, at vi reagerer ikke på det nuværende øjeblik
– Man reagere på fortiden.

Psykisk traume er en usynlig kraft der styrer og former vores liv. psykisk traume som et åbent blødende sår. Bærer du på erindringer, som plager, nager, smerter som frosne erindringer. Ofte har det rod i en tidligere virkelighed, uanset om de er flygtige eller konstante. Fortidsminder lever sit eget liv i dit indre, som et blødende sår. psykisk traume er reaktionen ude af trit med den aktuelle virkelighed og konkrete situationer, der ellers har aktiveret følelser og reaktioner på disse.

Tankerne kan blive til en ond cirkel
Du bliver ensom og mere angstfuld

psykoterapi-terapi-forandring

  Under den traumatiserende person findes   det sunde. Lær at ikke undertrykke de traumatiserede oplevelser, men lær at udvide så der er plads til alle følelser

Traumer

Traumer er et åbent følsomt sår. Traumer er en krænkelse af de beskyttende grænser, som forhindre at personen bliver overvældet. Da du var et lille barn og havde et stort behov for at blive forstået, og det blev du ikke og det sårede dig, er traumer. At de der skulle passe på dig, ikke var der for dig. Det er såret der bliver rørt ved, det er derfor det er så følsomt. Så det er en karakter af traumer, følsomheden af det.

   Ignoreret i familien
Udskammet med forkerthedsfølelser

traume-dysfunktionel-ignorret

       Essens: kærlighed –  tillidsbrud – traume

Hvad er traume?

Hvad er traume? Forstås som traume der sker i de nære sociale sammenhænge som kaldes kompleks traume.

Hvad er traume? Det er de indre ting som sker i kroppen og ikke i de ydre hændelser. Som f.eks. at man er ude i dysfunktionelle mønster, og der bliver ignoreret som person, ens følelsesliv er ikke noget man forholder sig til. Man kan blive udskammet med skyld, skam og forkerthedsfølelser og eller forladthedsfølelser.

Hvad er traume? Du er ude af stand til at overvinde angsten i oplevelsen. Hændelsen bliver ved med at overvælde dig, og forhindre dig i at genoptage livet, fordi du er spærret inde i din frygt. Man er også mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en ny situation, hvis man er blevet traumatiseret før – især hvis det tidligere traume opstod i barndommen.

Traume behandling i Århus eller online
– fleksible tider til en god pris
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Traumebehandling

I traumebehandling heales og frigøres den samme energi for livet og for at være i nuet. Da traumer undertrykker store energier til ikke at mærke smerten.

I traumebehandling ser vi nærmere på skyldfølelsen der er en kraftfuld mekanisme designet til at holde den lille “på linje”, for at få handlinger til at stemme overens med en forælders forventning, for at bevare tilknytningsforholdet. Som alle mekanismer gør, varer skyldfølelse længere.

Hos den voksne ledsager skyldfølelse forsøg på at udtrykke grænser. Det er således en sund følelse, der skal mærkes fuldt ud og ikke undgås.I traumebehandling ser vi nærmere på den skam som et barn fortolker og  lever med.

Når ens behov ikke bliver opfyldt, at der er noget grundlæggende galt med personen. Skam har intet at gøre med rigtigt eller forkert, men med tab af forbindelse. En baby, en hund kan skammes. Tab af forbindelse med et barn skal altid repareres.

Mentalisering

Mentalisering skaber gode relationer. Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation. Det kan være med til at heale traumer og til at forbedre dit sociale samspil, livsenergi og glæde i dit fremtidige liv. Trivselsmønster har det med at fortsætte gennem generationer. Læs mere herom med systemisk familieopstilling

Hvis man er traumatiseret har forældrene sikkert ikke evnet at mentalisere. De har svært ved at se sig selv udefra og barnet indefra – barnets psykiske mentale tilstand og dermed ikke fået tilstrækkeligt nærvær, været spejlet og genkendt tilstrækkeligt. Ofte når der er problemer i relationerne skyldes det mentaliserings svigt. Læs mere om mentalisering

Tryghed udvikler mentalisering

Mentalisering omhandler evnen til at styre sin opmærksomhed, mærke og regulere sine emotioner: at kunne tænke over sine følelser og fæle sine tanker. Denne evne hverves i de tidligere tilknytningsrelationer og i forhold til vores selvreflekterende evner og er fundamentet i forhold til vores fysiologiske regulering.

Mentalisering indeholder både et biologisk, psykologisk og socialt aspekt. Forstyrrelser i den tidlige tilknytning vil skabe dysfunktion og reducere i alle aspekter af ens mulighedspotentiale – mindske kognitive, emotionelle og sociale færdigheder og vanskeliggøre sunde relationer funderet på empati.

Stress og traumer ødelægger mentaliseringsflov

Vi mentalisere bedst når vi er rolige og trygge.  Når vi er under pres, ængstelige, urolige og kaperede af intense undre ubehagstilstande, kan vi ikke tænke klart, og vores mentaliseringsflov – evne reduceres eller bryder helt sammen.

Når sproget kollapser hos den person, der kodes som uforløst med hensyn til tab og traume og hvor evnen til opmærksomt fokus eroder på grund af stress, frygt, kontakt med ubevidste, tidligere tilknytningserfaringer bringer med sig.

Traume symptomer

Traume symptomer er en usynlig kraft der styrer og former vores liv. Traume symptomer påvirker måden vi er i livet på, måden vi elsker på og måden vi ser verden på. Udviklingen af barnets hjerne er bestemmende for kvaliteten af forældrenes interaktioner med barnet.                               

Man opbygger overlevelses strategier også kaldet beskyttelsesstrategier for at få passet på sig. Der måske var hensigtsmæssig for en da man var barn, men som på sigt blev hæmmende overbevisninger og eller måder at være til på i verden – som en værens tilstand, der præger ens følelser og tanker negativt i mange forskellige situationer, som kan gøre livet svært for en. 

Traumer kan manifestere sig på forskellige måder, og symptomerne kan variere afhængigt af individuelle oplevelser og reaktioner. Her er nogle almindelige traumesymptomer, der kan forekomme:

 1. Flashbacks: Ufrivillige, intense erindringer eller billeder af traumatiske begivenheder, der kan føles som om de sker igen.
 2. Mareridt: Hyppige, skræmmende drømme om traumatiske oplevelser, der kan forstyrre søvnen.
 3. Følelsesmæssig uro: Overvældende følelser af angst, vrede, skam, skyld eller tristhed uden klart identificerbare årsager.
 4. Undgåelse: Forsøg på at undgå situationer, steder, mennesker eller minder, der kan udløse traumatiske minder.
 5. Hyperopmærksomhed: Konstant årvågenhed og nervøsitet, der gør det svært at slappe af eller føle sig tryg.
 6. Fysiske symptomer: Kropslige reaktioner som hjertebanken, svedeture, tremor eller hovedpine uden nogen fysisk årsag.
 7. Udbrud af vrede: Ukontrollerede vredeudbrud eller irritabilitet, der kan være uforholdsmæssige i forhold til den aktuelle situation.
 8. Følelsesmæssig afstumpning: Nedsat følelsesmæssig reaktion eller følelsesløshed, som en måde at beskytte sig selv mod smerte.
 9. Selvbebrejdelse: Skyldfølelse og tanker om, at traumet var ens egen skyld eller at man kunne have forhindret det.
 10. Søvnforstyrrelser: Problemer med at falde i søvn, sove igennem natten eller opleve hvileløs søvn.
 11. Selvskade: Overvejelser eller handlinger om selvskadende adfærd som en måde at håndtere følelsesmæssig smerte.
 12. Problemer med hukommelse og koncentration: Svært ved at fokusere, huske eller udføre daglige opgaver.

Det er vigtigt at bemærke, at traumesymptomer kan variere fra person til person, og at nogle personer kan opleve andre symptomer, der ikke er nævnt her.

Hvis man oplever disse traume symptomer eller har mistanke om, at man har været udsat for traumatiske begivenheder, er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte, så man kan arbejde gennem traumatiske oplevelser og opnå heling og trivsel. Terapeutisk støtte kan spille en afgørende rolle i processen med at bearbejde traumer og genopbygge livet efter en traumatisk oplevelse.

Traumeterapi i Aarhus til gode priser
fleksible tider – dag, aften eller weekend

Gratis telefonisk forsamtale

Tlf. 28947100

Dysfunktionelle systemiske familiemønster 

Få traumebehandling
– og kom dit traume – angst til livs 

traume-angst-terapi

Omsorgssvigt

Effekter af traumatiseret omsorgssvigt  kan optræde:

 • Du går ind i dig selv
 • Du skaber negative forestillinger i dine tanker
 • Ansvarsforskydning
 • Ansvarsfornægtelse
 • Du danner hæmmende overbevisninger, der bliver barriere i din hverdag
 • Du har fokus på, hvad andre tænker om dig
 • Du bliver bange for større forsamling

Omsorgssvigt børn

Omsorgssvigt børn har svært ved at være sig selv i forhold, fordi man har ladet behovet for tilknytning dominere behovet for autenticitet. Dette skete som spædbørn, men mange årtier senere oplever vi stadig angst, hver gang vi har autentiske følelser i et forhold. Som omsorgssvigt børn udviklede man sig i et stammemiljø, og nu skal vi leve i en kultur, der benægter denne evolutionære arv. Moderens, men også faderens belastninger, har konsekvenser for barnets genetiske udvikling. For at være i et godt forhold skal man først lære at være komfortable alene. 

Personligheden ønsker at slippe af med smerten som omsorgsvigtede børn, men essensen tager det som lærer. Smerte fokuserer vores opmærksomhed på de steder, der har brug for omsorg og medfølelse, som er unikke for hver enkelt af os. Alle børn har oplevet afbrydelse af forældrenes opdragelse, det er et sår, vi alle kan bærer på.

Komplekse traumer er, at man f.eks. som omsorgssvigtet børn gentagende gange har været udsat for overbelastninger, chok og eller frygtelige hændelser. Hvis man er barn opleves dette mere fatal, fordi barnet har svært ved at forstå, genkende og håndtere sådanne belastninger. Hvor de traumer sætter sig som nogle belastende spor i voksenlivet.

Omsorgssvigtet børn: Traumer fremkalder en biologisk reaktion som skal forblive flydende og tilpasningsdygtig, ikke fastlåst og tilpasningshæmmet. Kropsfornemmelser og ikke voldsomme følelser er nøglen til at bearbejde traume.

Barndomstraumer – kompleks traumer

Barndomstraumer kan have dybtgående indvirkning på en persons følelsesmæssige, fysiske og mentale sundhed senere i livet.
Komplekse traumer, der opstår i barndommen, kan føre til følelsesmæssige vanskeligheder, lavt selvværd, problemer med tillid og svært ved at etablere sunde relationer. Forståelse af de underliggende årsager til traumer er afgørende for at skabe varig heling og forandring.

Selvmedicinering og afhængighed kan være coping-mekanismer, som folk med barndomstraumer bruger for at dulme smerten og undgå følelsesmæssige ubehag.

Terapeutisk arbejde og støtte er afgørende for at hjælpe mennesker med af blive fri af barndomstraumer og få en terapeutisk støtte med at opbygge sunde forbindelser, forbedre selvværd og finde veje til heling og genopretning.

                Fra smerte til heling                   Komplekse traumer kan bearbejdes

traume-angst-terapi

Traumeterapi i Aarhus til gode priser Fleksible tider – dag, aften eller weekend
Kontakt tlf. 28947100

Traume – angstbehandling

Traume – angstbehandling ser vi nærmere hvordan angste  kan optræde som angstanfald. Nervøse tilstande er endvidere almindelige angstlidelser: socialfobi, agorafobi, enkeltfobi, panikangst, generaliseret angst og OCD. Angsten er typisk vedvarende, det føles som om den altid har været der og har nødvendigvis ikke én bestemt årsag.

Ved traume- angstbehandling ser vi også på hvorvidt der er OCD  tvangstanker og tvangshandlinger er til stede. Der ikke kan kontrolleres, selv om man ved, at de er urealistiske. Personer med OCD vil opleve tvangstanker og/eller udføre tvangshandlinger, sædvanligvis af frygt for at noget frygteligt ellers vil ske. De plages af flashbacks, hvor de oplever at være tilbage i traumatiske situationer.

 

Hvorfor opleve angst?

Hvorfor opleve angst? Oftest er angst opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt.

For eksempel, kan en fortrængt oplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt. Herunder for eksempel frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc.

Traumeterapi

Få traumeterapi hvis der er massive konflikter/stridigheder i familien, mellem venner eller mellem naboer, er dialog mellem parterne en central del af processen. Læs mere om familiekonflikter voksne børn og forældre

Få traumeterapi i Aarhus til at skabe gode relationer:

 • Se nærmere på beskyttelsesstragier
 • Få styrket din integritet – selvværd
 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte, forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær sprog der viser respekt, anerkendelse, grænser.

Årsager til følelsesmæssige traumer

Situationer der kan forårsage psykiske traumer, men som tit bliver overset:

 • Tillidsbrud i barndommen af de nærmeste omsorgsgiver
 • Fald eller sportsskader
 • Kirurgi (især i de første 3 leveår)
 • Pludselig død af en person tæt på
 • En bilulykke
 • Tab af et betydningsfuldt forhold
 • En ydmygende eller dybt skuffende oplevelse
 • En livstruende sygdom eller invaliderende tilstand

Kroppen husker

Kroppen husker, hvor traume viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd. De kropslige symptomer på angst kan, for eksempel, være hjertebanken, svedture, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer. Kroppen husker traumer der viser sig som fysiske symptomer og formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder, at de er uden for viljens kontrol.

 

DIN STØRSTE SMERTE KAN VÆRE
NØGLEN TIL DIN DYBESTE HEALING!

Fysiske symptomer på traumer

Fysiske symptomer på traumer, hvis du har været igennem en traumatisk oplevelse eller lidt under gentagne traumer. Så kan du komme til at kæmpe med overvældende følelser, skræmmende minder eller en følelse af konstant fare, som du ikke kan slippe og kan vise sig kropsligt som nedenstående:

 • Søvnløshed eller mareridt
 • Bliver nemt forskrækket
 • Hjertebanken
 • Ømhed og smerter
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Kort lunte og opfarende adfærd
 • Muskelspændinger

De symptomer og følelser kan vare fra et par dage til et par måneder eller flere år, men forsvinder gradvist, når du får behandlet traumerne. Men selv når du får det bedre, kan du blive generet fra tid til anden af smertefulde erindringer og følelser – især som reaktion på f.eks. årsdagen for begivenheden eller et billede, lyd eller en situation, der minder dig om den traumatiske oplevelse.

Trivsel og mistrivsel 

Trivsel og mistrivsel er ude af balance stort set hver gang du er ked af det i nuet – handler det ikke altid om nuet. Det handler ikke om fortiden det handler om dit traume inde i dig. Men al vores lidelse, gennemgår vi i nuet. Sår fra fortiden er vi bærer af disse traumatiske sår. Det ser ugunstig ud et sår danner arvæv. Arvvævet beskytter såret.

Arvæv erstatter det oprindelige problem. Du mærker det næsten ikke, fordi der er ingen nerver i arret. Det er ikke fleksibelt det er stift. Traumer er snærende åbne sår og arret. Overdrevet følsom og hård og ufølsom.

Tilknytning – tilpasninger

Psykiske sygdomme kan ske pågrund af for store tilpasninger, som bliver en barndomserfaring former faktisk hjernen. Man har svært ved at være sig selv i forhold, fordi man har ladet behovet for tilknytning dominere behovet for autenticitet. 

Balancen mellem tilknytning – tilpasninger vil få betydning for hvorvidt et kredsløb vil udvikle sig eller ikke. Hvor meget serotonin du vil have – hvor meget dopamin og hvor mange dopaminrecptiorer der vil være, hvilke kredsløb der er forbundet overudviklede eller underudviklede. Det er baseret på tidligere erfaringer. Fællesnævneren for nærmest alle lidelser – mentale eller fysiske – er i bund og grund traumer. Fællesnævneren for nærmest alle lidelser – mentale eller fysiske – er i bund og grund traumer.

         Giv dig selv gaven af heling          Komplekse traumer kan heles

trivsel-mistrivsel-dysfunktionel

Er din baggage blivet for tung en byrde

Sygdomme

Traumernes indvirkning på sygdomme ignoreres stort set af det medicinske etablissement. Alligevel påvirker multipel sklerose, kronisk træthed, fibromyalgi, colitis, Crohns sygdom, kronisk psoriasis, kroniske hudsygdomme, kronisk eksem alle mennesker med lignende personlighedskarakteristika: at sætte andres behov foran ens egne; rigid og kompulsiv identifikation med pligtrolle og ansvar, undertrykkelse af vrede overbevisninger om, at man aldrig må skuffe nogen, og at man er ansvarlig for, hvordan andre mennesker har det. Man har ikke lært at passe på sig selv, fordi man måske har en overbevisning om at gør man det, er man egoistisk og det ønsker man ikke at være. Derfor er det svært at passe på sig.

Dette ifølge Gabor Maté CM der er en canadisk læge og forfatter. Han har en baggrund i familiepraksis og en særlig interesse i barndomsudvikling, traumer og potentielle livslange indvirkninger på fysisk og mental.

Traumets energi kan omdannes til livsenergi

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Hvad er angst og traume?

Den neuropsykologiske tilgang er baseret på hjernens biologiske måde at fungere på. Gennem terapi kan de fleste psykiske lidelser reduceres. Behandling af angst sker ved at få ryddet op i traumer og negative mønstre, der har belastet dig, gjort hjernen stresset og dit alarmsystem overfølsomt.

Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og enten flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Den naturlige angstreaktion er dermed ude af proportion med den reelle fare.

  Vend modgang til sejr
Overvind komplekse traumer  

traumebehandling-terapi

Psykisk belastning

Angst og traume er en psykisk belastning som stressrelaterede tilstande, der kan komme til udtryk på mange måder som en psykisk belastning. Den psykiske belastning viser sig både som psykiske og kropslige symptomer, og har som regel betydning for din adfærd. For nogle kommer angsten som en psykisk belastning som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter, og for andre er angsten til stede hele tiden.

Traume & angst behandling  
Terapi i Aarhus – online til gode priser

Følelsesmæssige psykologiske traumer

Efter en traumatisk begivenhed eller gentagne traumer, reagerer folk på forskellige måder, på de følelsesmæssige psykologiske traumer. De kan opleve en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige reaktioner. Der er ingen “rigtig” eller “forkert” måde at tænke, føle eller reagere på, så du skal ikke bedømme dine egne reaktioner ud fra andre menneskers opfattelser. Dine reaktioner er normale reaktioner på unormale hændelser. Få hjælp til at slip angsten.

En oplevelse kan føre til følelsesmæssige psykologiske traumer, hvilket for eksempel kan ske i forbindelse med nedenstående situationer:

 • Situationen skete
 • Du var uforberedt på det der skete
 • Du følte dig magtesløs og kunne ikke forhindre det
 • Det skete flere gange
 • Nogen var med vilje grusom
 • Det skete i barndommen
 • Dem du havde allermest tillid til var der ikke for dig

Følelsesmæssige og psykiske traumer kan være forårsaget af enkeltstående begivenheder, såsom en forfærdelig ulykke, en naturkatastrofe eller et voldeligt overgreb, hvilket kan medbringe angst og depression.

Traumer kan også stamme fra igangværende, ubarmhjertig stress, som f.eks. at bo i et voldeligt kvarter eller kæmpe med kræft.

 

Symptomer på stress, angst og traume

Symptomer på stress, angst og traumer er blevet så almindeligt at de fleste mennesker ikke engang opdager, at de er der. Vi har alle sammen haft et trauma i livet. De traumatiserede symptomer skyldes ikke selve den udløsende begivenhed, men den stivnede rest af energi som ikke er blevet forløst og frigjort.

Ikke alle potentielt traumatiske begivenheder fører til varig følelsesmæssige og psykiske skader. Nogle mennesker kommer sig hurtigt fra selv de mest tragiske og chokerende oplevelser. Andre er hærget af oplevelser, der på overfladen synes at være mindre foruroligende.

En række risikofaktorer gør folk modtagelige for følelsesmæssige og psykiske traumer. Du er mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en stressende oplevelse, hvis man allerede er under voldsomt stress eller pres eller for nylig har oplevet et tab.

Traumer i kroppen

Traumer i kroppen viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd. De kropslige symptomer på angst kan, for eksempel, være hjertebanken, svedture, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer.

Traumer i kroppen viser sig som de fysiske symptomer der formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder, at de er uden for viljens kontrol. Få traume terapi til at tøjle dine tanker og regulere dine følelser, så du oplever dig ressource fyldt  

      Anvend traume oplevelsen
– til at se dig selv i et nyt lys   

traume-kroppen-husker

Hvad er psykiske traumer?

Følelsesmæssige og psykiske traumer er resultatet af overordentligt stressende begivenheder. De oplevelser knuser din følelse af sikkerhed, giver dig en følelse af hjælpeløshed og sårbarhed i en farlig verden.

Traumatiske oplevelser indebærer ofte en trussel mod ens liv eller sikkerhed. Men enhver situation, der efterlader dig med en følelse af at være overvældet og alene kan være traumatisk, også selv om det ikke indebærer fysisk skade på dig.

Hvis man som et lille barn har været henstillet til at lære at være til i en verden med de vilkår, kan det få fatal indre uro og kronisk stress tilstand i ens indre psykiske følelsesliv, og som jeg forsøger her at folde ud for at tydeliggøre hvad der sker.

Barndomstraumer opstår af situationer, der forstyrrer barnets følelse af tryghed og sikkerhed, herunder:

 • Et ustabilt eller usikkert miljø
 • Adskillelse fra en forælder/omsorgsgiver
 • Alvorlig sygdom
 • Alvorlige medicinske procedurer
 • Seksuelt, fysisk eller verbalt misbrug
 • Vold
 • Omsorgssvigt
 • Mobning

Psykiske symptomer

Psykiske symptomer ses som:

 • Chok eller benægtelse
 • Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
 • Skyld, skam, selvbebrejdelser
 • Sorg eller håbløshed
 • Forvirring, koncentrationsbesvær
 • Angst og frygt
 • Tilbagetrækning fra andre
 • Følelse afbrudt eller følelsesløs

Der er aldrig nogen, som skal
fortælle dig, at dine oplevelser
ikke er rigtige,- for det er
et nyt overgreb

Kompleks traume

Kompleks traume PTSD er den nye diagnose C-PTSD tager højde for, at traumer er mere end bare choktraumer. C-PTSD står for Complex Post-Traumatic Stress Disorder og med diagnosen sættes der fokus på, at komplekse traumer kan medføre en række symptomer. Komplekse traumer er relationelle og emotionelle traumer, afspejler, at personer med C-PTSD er udfordrede i relationen til sig selv og til andre samt i deres følelsesliv.

Mange er slet ikke klar har oplevet et traume, fordi man ofte forbinder ordet med meget voldsomme situationer. Komplekse traumer, er et af de mest almindelige udviklingstraumer er for eksempel det, vi kalder fejlafstemning. Man oplever sig gennemgående ikke være blevet set, mødt og forstået som dem, vi er, fra omsorgsgiverne som vi under vores opvækst, har haft brug for.

Mange mennesker der kommer i min praksis, har oplevet  kompleks traume, og har ar i sjælen. Særligt hvad de oplevede i deres barndom i de familiemæssige systemiske mønster. De har oplevet komplekse traumer.

Kompleks traume

Kompls traumer kaldes også post-traumatic Stress Disorder og er en lidelse, som traditionelt udløses af det, vi kalder choktraumer. Choktraumer er afgrænsede traumatiske hændelser, så som voldsomme krigsoplevelser, alvorlige ulykker og vold. Ved choktraumer er der ofte tale om, at et menneskes liv er i fare.

Kompleks traume PTSD kan for eksempel være udviklingstraumer, tilknytningstraumer, relationelle traumer, kulturelle traumer eller transgenerationelle traumer. Ved kompleks traume er der i stedet tale om, at vores selv/identitet/sjæl, er i fare. Det vil sige, at komplekse traumer er enkeltstående eller vedvarende situationer, hvor vi må afskære kontakten til vigtige dele af os selv for psykologisk og følelsesmæssigt at overleve.

Ved kompleks traume  kan næsten hvad som helst kan udløse minderne, og ofte efterfølges genoplevelsen af overvældende følelser, så som angst eller hjælpeløshed. De emotionelle flashbacks kan variere i intensitet og vare alt fra et øjeblik til flere uger.  Emotionelle flashbacks, kan være pludselige genoplevelser af overvældende, smertefulde følelsesmæssige tilstande, så som  frygt, fremmedgørelses, skam, raseri, sorg og depression, men uden et konkret minde.

Ved kompleks traume har det dets indre liv med stærke følelsesmæssige minder der popper op og fylder. Man har skabt nogle beskyttelses-stragtegier for at undgå de oplevelser/traumer. Der har tjent en for at passe på en, men som på sigt er hæmmende for en. Man er ofte en forøget alarmberedskab.  En negativ selvforståelse. Man kan have forstyrret emotionsregulering og have svært ved at rumme og at regulere sine følelser. Forstyrrelse i relationen til andre: Man har vedvarende problemer med at opretholde relationer.

Traumeterapeut

Effekter af et voldsom traume kan belaste dig på mange måder. Derfor vil det være gavn for dig og sundt at få behandlet ved en traumeterapeut.

Traumet kan have efterladt dig med en oplevelse af at være følelsesløs, uden for verden og ude af stand til at stole på andre mennesker. Du kan endda have fået PTSD, der er en post traumatisk belastnings-reaktion. PTSD er en psykisk lidelse. Når dårlige ting sker, kan det tage tid at komme over. Det er givende for dig at få hjælp ved en traumeterapeut til at blive healet og finde en sund livsvej.

Alle mennesker render ind i følelsesmæssige problemer i løbet af livet. Mange kommer netop til mig for at få hjælp til at løse de problemer. Ikke alle ens problemer har rod i barndommens tilknytningsmønstre, men mange mistrives netop pga. disse. negative og hæmmende relationer kan være alle steder, også på ens arbejdsplads eller venskabelige relationer. Hvis du har været ude i dette kan du ikke selv reparere dette, da er det vigtigt at du får professionel støtte ved en traumeterapeut.

 

Traumeterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Angsten for at være forkert

Oftest er angsten for at være forkert opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt.

For eksempel, kan en fortrængt oplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt. Herunder for eksempel angst for at være forkert, frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc.

Hjælp til traume & angst med (online)
Terapi i Aarhus til gode priser.

 Traume behandling

Skab en sund udvikling gennem traume behandling. Oftest er traume opstået på baggrund af oplevelser med uløste konflikter, som du aldrig har accepteret eller erkendt – og måske nu helt fortrængt.

For eksempel, kan en fortrængt traumeoplevelse med en smertefuld følelse være en oplevelse, som du ikke tidligere har været klar til at gennemleve og i stedet ubevidst har glemt og fortrængt.

I traume behandling ser vi nærmere på de ubevidste fortrængninger som for eksempel frygt, skyld, skam, flovhed, ydmygelse, overgreb, afvisning, nedværdigelse, omsorgssvigt etc. Traume behandling forløser traumet der giver dig fornyet energi, selvforståelse og glæde.

Hjælp til angst med (online) terapi i Aarhus til gode priser.

Få støtte og strategier,
til at komme tæt på dig selv
Få healet dine sår, 
styrket dit selvværd og integritet

angst-traume-behandling

Traumer – når det omformuleres    kommer helingen

Din største smerte kan være nøglen
til din dybeste healing

Traume – angst

Vi mennesker vil gennem livet opleve kriser som traume – angst, der vil optræde og blive oplevet forskelligt, for nogle angste og eller traumatiserende. Smerten vil ramme alt efter den alder vi er i når der indtræffer en angstfyldt /traumatiserende oplevelse. Intensiteten af denne hændelse kommer an på om du er psykisk robust. Eller om du har været udsat for en meget voldsom hændelse, og antal gange traumet indtræffer.

Hvor nogle af de traume – angstfyldte/grænseoverskridende oplevelser kan være så voldsomme, at de er traumatiserende for personen og kan også sætte sig som en angst. Se forskellige former for angst og traume. Læs mere ved at klikke på det.

Angst former

Angst former vises også som følgende:

 • Agorafobi: Betegnes som frygten for at befinde sig på store pladser, i store menneskemængder eller lignende
 • Separationsangst
 • Andre typer specificeret angst eller frygtrelateret lidelser – uspecificeret

Bliv fri af angsten ved kognitiv behandling

Bliv fri af angsten ved kognitiv behandling.  Der ser vi nærmere på angst og traume som nogle stressrelaterede tilstande, der kan komme til udtryk på mange måder.

Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer, og kan også have betydning for din adfærd. For nogle kommer angsten som intense re­ak­tio­ner på bestemte tids­punk­ter, og for andre er angsten til stede hele tiden.

Angst symptomer

Angst symptomer viser sig ofte som bekymringsangst er tegn på angst, når personen har tankemylder og mange ængstelige bekymringer. Angst symptomer sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og enten flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Nogle mennesker reagerer i situationer, der ikke burde være angst udløsende. Den naturlige angstreaktion er dermed ude af proportion med den reelle fare.

Angst symptomer viser sig ofte som nogle psykiske symptomer der kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad. Symptomer på angst kan for eksempel være en konstant uro og bekymring, eller pludselige panikanfald. Traumatiske oplevelser, som vi ikke får bearbejdet, kan gøre det vanskeligere for os at håndtere nye chokerende oplevelser.

Angst symptomer

Angst symptomer kan vise sig som følgende nedenstående:

 • Undgår sociale arrangementer/ sammenhænge
 • Ryster ukontrollabelt
 • Koldsved
 • Hyperventilerer
 • Voldsom hjertebanken
 • Pludseligt svimmelhed
 • Tankemylder, forvirring eller manglende hukommelse
 • Følelse af flugttrang
 • Sugen eller ondt i maven
 • Tunnelsyn
 • Kvalme eller kvælningsfornemmelse

Psykoterapi i Århus eller online
– til en god pris

Konflikthåndtering

Desværre ser jeg ofte, at forældre, når de konfronteres med deres barns traumer, går i forsvarsposition. Denne reaktion kan forværre traumet og skabe en endnu dybere kløft mellem det voksne barn og forældrene.

Når forældre ikke er i stand til at anerkende deres voksnes barns smerte, bliver relationen yderligere belastet. Det voksne barn føler sig endnu mere uset og uelsket, hvilket kan forstærke følelserne af forkerthed og isolation.

I stedet for at gå i forsvar er det vigtigt, at forældre åbner sig for muligheden for, at deres barn har oplevet noget smertefuldt. Ved at anerkende og validere barnets følelser kan forældre spille en aktiv rolle i helingsprocessen.

Bliv Klædt på som Forældre til at Håndtere Sårbare Processer

Dette kræver ofte, at forældrene selv søger støtte, så de kan håndtere deres egne følelser af skyld og skam, og dermed blive bedre i stand til at støtte deres barn. Ved at forældrene oplever sig angrebet og forsvarer sig, bekærftiger de desværre kun at det voksne barn endnu en gang ikke bliver ser. Dvs. at det er en ond cirkel. 

Terapi kan hjælpe både det voksne barn og forældrene med at navigere denne komplekse proces. For det voksne barn handler det om at finde en terapeut, der kan hjælpe med at bearbejde traumet, genopbygge selvværd og lære sunde copingmekanismer. For forældrene kan terapi være en måde at forstå deres barns oplevelse på og udvikle strategier for at støtte det voksne barn uden at blive fanget i forsvarsreaktioner.

Konfliktmægling

Har du ærgelige konflikter? Konflikter er uundgåelige, men vi kan lære at håndtere dem bedre. Konflikter binder energi, de er frustrerende, måske endda smertefulde, sommetider skadelige for karriere og vores relationer til omverdenen.

 

 •  Bøvler du med relationerne?

 • Har du svært ved at være dig i relationerne?

 • Har du fået knæk på dit selvværd?

 • Har du brug for hjælp til at skabe en sund proces for dig?

 • Har du brug for hjælp til at komme traumer til livs også via nærmeste relationer?

 • Hvordan kommer vi bedst videre med samarbejdet efter skilsmissen? Hvordan gør vi det bedste for børnene?

 • Hvad gør jeg med vreden, sorgen og alle de andre følelser?

Opdag vejen mod frihed fra traumer

Når fortidens sår påvirker nuet

konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus

Konflikthåndtering

Gennem terapi kan man arbejde med at identificere og udfordre negative tankemønstre, lære nye måder at regulere følelser på, og skabe en stærkere følelse af selvværd. Terapien kan også hjælpe med at styrke relationerne ved at forbedre kommunikationen og fremme forståelse og empati mellem barnet og forældrene.

Når traumet anerkendes og bearbejdes i et terapeutisk rum, kan både barnet og forældrene opleve en dybere forbindelse til sig selv og hinanden. Dette kan skabe en mere autentisk og kærlig relation, hvor barnet føler sig set og forstået.

At gennemgå denne proces kræver tid, tålmodighed og mod, men belønningen er en mere harmonisk og autentisk tilværelse. Ved at søge og modtage den rette støtte kan man finde vej gennem traumet og komme ud på den anden side med en stærkere følelse af selvværd og en dybere forståelse af sig selv og sine relationer.

Traumeterapi
Gratis telefonisk forsamtale
Kontakt tlf. 28947100

Traume – indser man kilden
– går det fra offer til det magtfulde

Dysfunktionelle mønster

Dysfunktionelle mønster vedligeholdes i den symbiotiske familie, der er kendetegnet ved en særlig kommunikationsform kaldet dramatrekanten. Kommunikationsformen er præget af tre stereotype positioner, som familiemedlemmerne skiftevis bevæger sig ind og ud af. Skiftene mellem de forskellige positioner kan ske på et splitsekund. Læs mere om forbudte følelser og dramatrekanten på siden familieterapi. Læs mere om forbudte følelser / dramatrekanten på siden familieterapi

Dramatrekanten

Dramatrekanten er en dynamisk relationel model, der ofte opstår i familier, hvor omsorgssvigt er udbredt. I denne model påtager familiemedlemmerne sig rollerne som offer, krænker og redder, mens følelser holdes på afstand gennem brugen af ironi og sarkasme. Der synes aldrig at være et klart eller sandt svar på problemerne. Det er en fastlagt ordning, hvor man er skæbnebestemt til at træde forkert og ende som offer. Når dette sker, træder en anden familiemedlem ind som redder. Efter redningen kan krænkeren begynde at bebrejde dig, hvilket får dig til at indtage rollen som offer igen eller måske endda rollen som krænker for at undslippe skammen. Dette spil er uendeligt og ser ud til aldrig at ende.

Det bemærkelsesværdige er, at ingen af parterne i dramatrekanten bevidst spiller deres roller; de har blot accepteret dem som en del af deres dynamik. De forstår ikke, hvad der foregår, og fortsætter med at gentage mønstrene og skade hinanden, hvilket skaber en forstærkende cyklus af destruktiv adfærd.

Personer, der vokser op i en sådan dramatrekant, kan ofte have vanskeligheder med at håndtere konflikter, deltage i meningsfulde dialoger og udtrykke deres egne følelser og holdninger. Det kan også være udfordrende for dem at etablere sunde relationer, da de måske aldrig har lært at fastsætte grænser eller acceptere forskelle som en naturlig del af interaktion.

For at afslutte dette drama er det vigtigt at forstå, at drama ikke er det samme som kærlighed. Det kræver selvransagelse og mod at træde ud af dramatrekanten. Frygten for udelukkelse kan dog være en barriere for dette, så det er vigtigt at finde modet til at åbne op for følelser, mærke tristheden og arbejde på at udvikle evnen til at håndtere andre, finde indre ro, udtrykke behov og sætte sunde grænser. Dette kan hjælpe med at bryde den destruktive cyklus og skabe sundere relationer. Dette er nøglen til at opbygge sunde relationer, etablere grænser og opleve dybere forbindelser med andre. Læs mere om dramatrekanten

Dramatrekanten

Roller

 • Offerrollen
 • Krænkerrollen
 • Redderrollen

 

Lad ikke komplekse traumer definere dig

trekantsdrama-dysfunktionel
konflikt-dysfunktionel

Det psykiske drama

I det psykiske drama har hver rolle sin egen “fordel” og sin egen ulempe. Så længe rollerne spilles af begge parter virker konflikten – det psykiske drama. Måske endda uden at producere den store støj eller røg. Men det er stadig en konflikt; altså en ubevidst og uhensigtsmæssigt udveksling af energi, der aldrig for alvor løser de underliggende, grundlæggende behov.

Traumer

I den dysfunktionelle familie skabes der traumer, fordi der er rigide grænser, der betyder, at den enkelte i familien ikke har egne grænserne. Hermed menes, at ‘du’ og ‘jeg’ flyder sammen internt i familien, der er kun ‘vi’ og ‘os’.

Personer, der vokser op i denne dramatrekant, står ofte over for betydelige udfordringer med at forstå og udtrykke deres følelser. De kan også have svært ved at etablere dybe relationer, da de aldrig har lært at sætte grænser og acceptere følelser som en naturlig del af sig selv og andre.

Når traumer skabes er det fordi familiens medlemmer skal føle, tænke, tro og mene det samme, hvis de vil undgå udelukkelse, udskamning og skyldfølelser. De udskamninger efterlader forkerthedsfølelser, skyld, skam og nedbryder selvværdret. Sker den udskamning intens over tid efterlader det traumespor.

Traume fra barndommen 

Traume fra barndommen kan være at du har oplevet massivt nedenstående:

 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Du bliver ikke mødt i dine behov. Du lærer ikke dig selv at kende
 • Tabet af selvstændighed. Alle former for selvstændige jeg-udtryk er forbudte
 • Autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne
 • Du oplever grænseoverskridelser, skam og skyld mv.
 • Du bliver handlingslammet og har svært ved at finde din eksistensberettigelse i familien. Læs mere om at vokse ud af familien.

Omsorgssvigt

I dysfunktionelle familier finder der ofte følelsesmæssig omsorgssvigt sted. Det kan have fatale konsekvenser for dig eller barnets udvikling, idet omsorgssvigten kan medføre et højt stresshormon, der hæmmer hjerne og nervesystem betydeligt og dermed hæmmer barnets udvikling udviklingen. Omsorgsvigt medfører en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme.

Oplever du problemer med stress, angst, depression,forkerthedsfølelser eller mistrivsel?

Det kan være at du oplever:

 • Skyld og skam
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er du meget optaget af, hvad andre tænker

Dramatrekanten

Hvordan dysfunktionel samspil skaber et psykologisk drama og vedligeholdes i familien.

Fra generation til generation

 • Det inkompetente selv
 • Tabet af selvstændighed
 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Grænseoverskridelser, skam og skyld
 • Vejen ud af symbiosen
 • Mitch match – ikke genkendeligt handlerum

Traume terapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at heale og til at skabe en udvikling

Roller i dysfunktionelle familier

I den dysfunktionelle familie skabes/spejles der en til at blive en syndebuk, der får skylden for alt. Det er typisk en, som er meget opmærksom på det syge miljø, og som føler sig afvist, isoleret og forkastet af de andre i familien. Rollen som syndebuk er et resultat af en eller flere narcissistiske forældre. Læs mere om narcissisme her

Når man vokser op i en dysfunktionel familie, bliver barnets evne til at se egne betingelser sløret. Hermed menes, at barnet fastholdes i en dysfunktionel struktur af familien og er dermed ude af stand til at se, at der er noget galt med denne struktur.

For et barn er familien den eneste rigtige familie. Barnet former sig efter den stemning, de normer og erfaringer, der hersker i familien. Barnet indordner sig efter familiens normer og barnet vil være loyal mod sine forældre. Se filmen hvor barnet som spæd ikke får den empatiske spejling som det behøver, men som frustreres i sit nervesystem

Børn af dysfunktionelle forældre

Børn af dysfunktionelle forældre, er mærket af en sådan spejling gennem opvæksten. De har en enorm skyldfølelse og følelse af en manglende eksistensberettigelse. Deres selvværd har lidt overlast, og de er traumatiseret. Barnet vil i sit liv have svært ved at sætte sig selv over andre og vil have svært ved at opleve trivsel. De vil være disponeret til selv at videregive en sådan dysfunktionel adfærd. Læs også at vokse op i en dysfunktionel familie

En sund opvækst, er ikke med dysfunktionelle mønstrer i samspillet og kommunikationen. I dysfunktionelle mønstrer optræder psykisk vold. Læs også dysfunktionel mønster og dets grænseproblemer

Der er en visdom i traumer når vi indser,
at vores traumatiske reaktioner
og aftryk ikke er os selv!   
Vi kan arbejde dem igennem
og dermed blive os selv

forældre-dysfunktionel-foraleldre-barn-af-en-dysfunktionel-relationer

Har du relations problemer
og oplever du mistrives
Få hjælp gennem professionel
psykoterapeutisk samtale

Essens – forvandling

Skyld, skam og forkerthedsfølelser. De følelser skaber megen indre uro som en skjult sårbarhed,som  et udskammet /traumatiseret menneske må leve med.  Der lavet beskyttelsesstrategier som engang tjente en men som voksen er hæmmende for en.

Derfor kan psykoterapi være frit sættende og stærkt forløsende. Det gælder ikke om at fjerne det man føler, men om at blive bevidstgjort, se sig selv i et nyt lys og forlige sig med sig selv og at mestre sit liv og sine følelser fra et nyt sted.

Når et menneske kommer i kontakt med sin essens, rene væren.  ”Møder man sig selv” og har der skabt ”opskriften” / blive helet og fundet, der er modgiften til forkerthedsfølelsen.

Ubearbejdet traume

Har man ubearbejdet traume f.eks. i form af komplekse traumer  fra barndommen, hvor man ikke fik den tilstrækkelige tryghed og omsorg af forældrene. Når der kommer brud på dette, er dette et traume – omsorgssvigt. Så opbygger man nogle beskyttelsesstrategierne, som på sigt ikke er hæmmende for en. Og for nogle reagere man lettere med vrede. Dette fordi ens grænser i den grad er blevet overskredet. Ubearbejdet traume er roden til al usund levevis. Derfor er det vigtigt for ens psykiske velvære og trivsels sfære at få bearbejdet traumet. 

             Komplekse traumer                  Frigør dig selv fra fortidens lænker

boern-unge

Undgå personlighedsændring efter traume gennem traumebehandling

Vigtigheden er at anerkende og behandle barndomstraumer for at muliggøre helbredelse og personlig vækst. Terapeutisk intervention, støttende relationer og selvrefleksion kan være værdifulde redskaber til at arbejde gennem traumatiske oplevelser og genoprette forbindelsen til ens følelsesmæssige autenticitet.

 

Psykoterapi i Århus eller online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Personlighedsændring efter traume

Når man har været udsat for barndomstraumer, kan det have dybe konsekvenser for ens følelsesmæssige og mentale velbefindende. Traumer kan efterlade spor, der påvirker en persons adfærd, tanker og følelser på forskellige måder. Her er nogle mulige konsekvenser af barndomstraumer, som Gabor Maté og andre eksperter har identificeret:

Emotionel dysregulering: Barndomstraumer kan resultere i svækket evne til at regulere ens følelser. Dette kan føre til humørsvingninger, impulsivitet og overdreven reaktion på stressende situationer.

Selvdistancering: Traumer kan føre til en følelse af adskillelse fra ens egen identitet eller følelsesliv. Dette kan manifestere sig som en følelse af at være fremmedgjort fra ens sande selv, hvilket kan gøre det svært at være autentisk i ens relationer og livsvalg.

Udvikling af forsvarsmekanismer: For at beskytte sig selv mod smerte og ubehag, kan personer, der har oplevet traumer, udvikle forsvarsmekanismer såsom benægtelse, undgåelse eller dissociation. Disse mekanismer kan bidrage til at opretholde en følelse af afstand fra ens eget følelsesliv og oplevelser.

Lavt selvværd: Barndomstraumer kan påvirke ens selvopfattelse negativt og føre til lavt selvværd og selvaccept. Dette kan gøre det svært at opbygge sunde relationer og føle sig værdifuld i verden.

Undgå personlighedsændring efter traume gennem selvhjælpestrategier:

 

 • Undgå at isolere dig
 • Efter et traume, kan du ønske at trække dig tilbage fra andre, men isolation gør tingene værre. Samvær med andre vil hjælpe dig med at komme over traumet. Gør derfor en indsats for at vedligeholde dine relationer og undgå at bruge for meget tid alene
 • Bed om professionel støtte så der ikke sker en hæmmende personlighedsændring efter traume. Det er vigtigt at tale om dine følelser og bede om den hjælp du har brug for. Tal også med et nært familiemedlem eller en ven
 • Få terapeutisk støtte så du får brudt isolationen og få tilføjet ressourcer, der kan ændre dit liv
 • Deltag i sociale aktiviteter, selvom du ikke har lyst til det. Lav “normale” ting sammen med andre mennesker – ting, der intet har at gøre med den traumatiske oplevelse. Hvis du er gledet ud af et forhold, der engang var vigtigt for dig, så gør en indsats for at genetablere forholdet
 • Deltag i en støttegruppe for traume overlevende. Samvær med andre, der står over for de samme problemer, kan medvirke til at reducere din følelse af isolation. At høre hvordan andre klarer sig, kan hjælpe til at inspirere dig
 • Lav frivilligt arbejde. Udover at hjælpe andre, kan frivilligt arbejde være en god måde at udfordre den følelse af hjælpeløshed, der ofte ledsager traumer. Mind dig selv om dine styrker og genvind din følelse af styrke ved at trøste eller hjælpe andre

Få terapi i Aarhus, der kan give dig tryghed til at heale dig og skabe en udvikling

Behandling traume

En del af behandling traume er selvhjælpsstrategier til at opnå bedre velvære, er følgende:

Lav motion regelmæssigt

Regelmæssig motion øger serotonin, endorfiner og andre feel good-hjernekemikalier. Det øger også selvværd og hjælper til at forbedre søvnen. For at få det bedste resultat af behandlings traume, skal du sørge for 30 til 60 minutters aktivitet de fleste dage.

Spis en velafbalanceret kost

Spis små, velafbalancerede måltider i løbet af dagen. Masser af plantemad. Det vil hjælpe dig med at holde din energi oppe og minimere humørsvingninger. Undgå sukkerholdige fødevarer – komplekse kulhydrater er bedre. Fødevarer med visse omega-3 fedtstoffer, såsom laks, valnødder, sojabønner og hørfrø kan give dit humør et løft. Er supplementer til behandling traume for at sikre at du har en sund livsstil.

Reducer stress

Sæt tid af til hvile og afslapning – det vil hjælpe dig med at bringe dit liv tilbage i balance. ved behandling traume er det vigtigt at du ikke bliver stresset – belastet i dit nervesystem.

       

Pas på dit helbred

Behandle traume er det vigtigt at også have en sund krop der øger din evne til at håndtere stress fra et traume. Kom vreden, sorgen, forkerthedsfølelser og beskyttelsesstrategier til livs. Styrk dit selvværd, punkter hæmmende overbevisninger og skab forløsninger mht. kropslige spændinger – fastlåste tanker og følelser.

Få masser af søvn

Efter en traumatisk oplevelse, kan bekymring eller frygt forstyrre din søvn. Mangel på søvn kan gøre dine traumesymptomer værre og gør det sværere at holde din følelsesmæssige balance.  Ved at behandle traume er det også godt at få  en god struktureret nattesøvn. Gå i seng og stå op på samme tidspunkt hver dag, og prøv at få 7-9 timers søvn hver nat.

Undgå alkohol og narkotika

Det kan forværre dine traumesymptomer og forværre følelsen af depression, angst og isolation.

Med støtte fra familie og venner, kan du også behandle traume der fremskynder din frigørelse fra følelsesmæssige og psykiske traumer. Uanset om den traumatiske hændelse skete for mår siden eller i går, kan du hjælpe med til at helbrede dig selv og komme videre.

Professionel traumebehandling kan ikke bare erstattes af ovenstående, men er et supplement , fordi der ligger mange flere psykologiske lag der spiller ind i et behandling traume forløb.

 

Få angst og traumebehandling Århus
– Præstationsangst kan være i forhold til såvel eksamener, elitedansker, sport eller meget andet

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale