28/09/2023

FÅ KENDSKAB TIL HVAD ER NARCISSISME

by Vivi Hinrichs,

Barn af selvoptaget mor eller far – en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan det være udfordrende at håndtere sine egne følelser, især når du står over for vanskeligheder. Siden barndommen har du vænnet dig til, at der ikke er nogen, der lytter eller tager sig af dig. Det vil sige at man gennem opvæksten har vænnet sig til, at der mangler lydhørhed og omsorg, hvilket kan påvirke ens evne til at håndtere følelsesmæssige udfordringer. Måske du kan genkende noget af det her?

 

At Vokse Op med Narcissistiske Forældre

At være barn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan have dybdegående konsekvenser. Børn lærer ofte at ignorere deres egne behov og grænser, hvilket skaber udfordringer for deres voksenliv. Støtte og forståelse er nøglen til at bryde cyklussen af destruktive mønstre og opnå personlig vækst.

Narcissisme påvirker ikke kun mennesket, men også dem omkring dem. At forstå kompleksiteten af denne personlighedsforstyrrelse er afgørende for at skabe plads til helbredelse og udvikling af sunde relationer. Hvis du eller nogen, du kender, står over for disse udfordringer, er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte på vejen mod helbredelse. Gennem en kombination af selvindsigt, terapi og støtte fra eksperter kan man opnå en bedre forståelse af narcissisme og bevæge sig mod et mere givende og sundt liv.

 

Opvækst med Narcissistiske Forældre:

Hvis du er vokset op med forældre, der lider af narcissistisk personlighedsforstyrrelse, har du måske stået over for adskillige situationer, der virker irrationelle eller uforståelige. Dette kan inkludere:

 • At føle, at det er dit ansvar at tage dig af dine forældre.
 • At konstant føle sympati for dine forældre, uanset omstændighederne.
 • At erkende, at dine forældre har behov for at blive hørt og trøstet, men du kan ikke forvente at blive lyttet til selv – nogensinde.
 • At have lært at ignorere dine egne problemer, behov og følelser.
 • At have svært ved at sætte klare grænser og tage dig selv alvorligt.
 • At føle skyld, hvis du har lyst til at sige nej til dine forældre.

Har du personligt været på den modtagende ende af narcissisme ?

At forstå de psykologiske mekanismer, der er involveret i forholdet til en narcissist, er afgørende, da det er noget, alle kan blive udsat for.

Narcissister har ligheder med psykopater og udgør en potentiel fare. Det er vigtigt at tage forholdsregler og lære at beskytte dig selv. Min målsætning er at støtte dig i at forstå sunde relationer, erkende dine grænser og stå ved dem, selv når det er udfordrende.

Gennem terapien lærer du meget tydeligt ved at jeg eksternaliserer de grænser og det at mærke og lytte til dine mavefornemmelser.

Manglende bevidsthed om narcissisme og dens påvirkning kan gøre dig sårbar i dine mest betydningsfulde relationer.

 

En narcissist der er tæt på dig udviser eksempler som dette i udpræget grad:

 • Viser personen mangel på empati?
 • Er der hyppige løgne?
 • Er vedkommende ligeglad med, hvordan deres handlinger påvirker andre?
 • Skifter personlighed pludseligt afhængigt af omgivelserne?
 • Forventer de særlig behandling?
 • Fremstår de arrogant og nedladende?
 • Oplever du manipulation?
 • Kræver de konstant opmærksomhed?
 • Kan de ikke være alene?
 • Mangler de selvindsigt og selvkritik?
 • Pålægger de regler, de ikke selv følger?
 • Unddrager de sig ansvar og skylder altid andre?
 • Udsætter de dig for uventede raseriudbrud?
 • Forsøger de at ødelægge dine relationer?
 • Er de jaloux, når det går dig godt?
 • Udsættes du for gaslighting?
 • Ændrer de virkeligheden for at opnå egne formå

Kan du genkende flere ting her?

Jo flere spørgsmål, du kan svare ‘ja’ til, desto større sandsynlighed er der for, at dine forældre har holdt dig i et jerngreb og spændt ben for din personlige udvikling:

 1. Når du diskuterer emner fra dit eget liv med dine forældre, skifter de da emne for at tale om sig selv?
 2. Når du fortæller dine forældre om dine følelser, prøver de så at overtrumfe din beskrivelse ved at fortælle om deres egne følelser?
 3. Virker dine forældre jaloux på dig?
 4. Mangler dine forældre evnen til at leve sig ind i, hvordan du har det?
 5. Bakker dine forældre dig kun op i de ting, du gør, som afspejler dem som de gode forældre?
 6. Har du altid savnet følelsesmæssig nærhed med dine forældre?
 7. Har du altid sat spørgsmålstegn ved, om dine forældre kan lide dig, eller om de elsker dig?
 8. Gør dine forældre kun ting for dig, når andre kan se det?
 9. Når der sker noget i dit liv (uheld, sygdom, skilsmisse) har dine forældre så først og fremmest fokus på, hvordan det vil påvirke deres eget liv?
 10. Er dine forældre meget bevidste om, hvad andre mennesker tænker (naboer, venner, familie, kolleger)?
 11. Benægter dine forældre deres egne følelser?
 12. Giver dine forældre dig eller andre skylden, når noget går galt i deres liv, i stedet for at tage ansvar for deres egne følelser og handlinger?
 13. Bliver dine forældre let såret og bærer de nag i lang tid uden at løse problemet?
 14. Føler du, at du har været dine forældres tjener?
 15. Føler du, at du var ansvarlig for dine forældres lidelser (hovedpine, stress, sygdomme)?
 16. Blev du nødt til at tage vare på dine forældres fysiske behov, da du var barn?
 17. Føler du dig ikke accepteret af dine forældre?
 18. Føler du, at dine forældre generelt er kritiske over for dig?
 19. Føler du dig hjælpeløs sammen med dine forældre?
 20. Gør dine forældre dig ofte skamfuld?
 21. Føler du, at dine forældre kender dig rigtigt?
 22. Opfører dine forældre sig, som om verden drejer sig om dem?
 23. Føler du, at det er svært at adskille dig selv fra dine forældre?
 24. Vil dine forældre gerne kontrollere dine valg?
 25. Svinger dine forældres humør fra at være selvcentreret til at være deprimeret?
 26. Virker dine forældre falske over for dig?
 27. Følte du, at du skulle tage vare på dine forældres følelsesmæssige behov, da du var barn?
 28. Føler du dig manipuleret, når dine forældre er til stede?
 29. Føler du, at dine forældre i højere grad sætter pris på dig, når du opnår noget særligt, end når du er dig selv?
 30. Opfører dine forældre sig kontrollerende, som ofre og som martyrer?
 31. Får dine forældre dig til at opføre dig anderledes, end du selv har lyst til?
 32. Konkurrerer dine forældre med dig?
 33. Kræver dine forældre altid, at alt skal foregå på deres måde?

Børn af Narcissistiske forældre: Heling og Selvopdagelse

Opvæksten i skyggen af en narcissistisk mor eller far kan forme et barns barndom og påvirke hende gennem hele livet. Det er en opvækst præget af konstante krav om at præstere, undertrykke egne behov og ønsker for at gøre sig fortjent til moderens / farens kærlighed og anerkendelse. Men hvad sker der, når moderens eller farens kærlighed aldrig synes at komme, når behovene for opmærksomhed og støtte forbliver uopfyldte?

De Skjulte Ar i Sjælen

Børn af narcissistiske forældre bærer ofte dybe ar, der ikke er synlige for det blotte øje. De kan have lært at undertrykke deres egne følelser og ønsker for at undgå konfrontation eller afvisning. De kan have udviklet en evne til at tilpasse sig enhver situation og tilsidesætte egne behov for at undgå at såre eller skuffe andre. Læs også om traume her

Denne opvækst kan føre til komplekse følelser af utilstrækkelighed, lavt selvværd og dyb sorg. Det kan være en udfordrende proces at forstå, hvordan man blev påvirket af forælderens narcissisme og begynde at helbrede de sår, der blev skabt i barndommen.

Narcissisme

Narcissisme findes i forskellige grader, men selv hvis din mor eller far blot udviser få narcissistiske træk, kan det have resulteret i, at du fra en tidlig alder har kæmpet med følelsen af ikke at være tilstrækkelig og har oplevet tomhed, skuffelse, følelse af utilstrækkelighed og tristhed. Disse følelser kan påvirke dig gennem hele livet og også have indvirkning på dine forhold til andre, herunder dine kærlighedsforhold.

narcisisme-dysfunktionel

Metafoer for trivsel

Forestil dig, at du er som en frø i vand, der langsomt bringes i kog. Hvis frøen pludselig kastes i kogende vand, vil den straks hoppe væk for at undgå skade. Men hvis den først lægges i lunkent vand, og vandet langsomt opvarmes, vil frøen ikke registrere den gradvise fare og til sidst lide en skæbnesvanger skæbne.

På samme måde kan dette princip afspejles i relationer, hvor en person omkring dig kan være giftig for dit velvære. At beskrive en persons adfærd som giftig betyder, at måden, de behandler dig på, påvirker dig negativt – måske på en måde, der er svær at udtrykke præcist, fordi det er en subjektiv oplevelse. Du kan begynde at tvivle på dine følelser eller din opfattelse af virkeligheden. Du er måske blevet så vant til nedladende kommentarer, at du ikke længere erkender, hvor skadelige de er. Du har vænnet dig til dem.

 

metafoer-frø-narcissisme

 

Traumer

Mange gange har vi vænnet os til de tegn, der antyder tilstedeværelsen af traumer. Det kan være fordi disse tegn er så udbredte – både symptomerne og desværre også traumerne selv. Jeg taler ikke kun om de tydelige traumer som følge af overgreb, ulykker, død eller sygdom. Jeg taler om de mere subtile dryp af traumer, som langsomt opbygges over tid.

Disse subtile traumer er lumske, fordi de opstår så gradvist og næsten ubemærket, at vi ikke engang lægger mærke til dem.

Det er lidt som fortællingen om frøen, der sættes i en gryde med koldt vand, som derefter gradvist opvarmes. Frøen opdager ikke den gradvise ændring i temperaturen, før det er for sent.

Der er tre særlige tegn på, at sådanne “dryp-traumer” kan være til stede i dig:

Følelser af skyld, skam og selvkritik:

Hvis du lider af konstant skyldfølelse eller skam over dig selv, og plages af selvkritik, hvor du gentagne gange fortæller dig selv, at du ikke er god nok eller fortjener lykke. Disse følelser stammer ofte fra små, subtile signaler og ord, som du har modtaget gennem opvæksten fra autoritetsfigurer som forældre, lærere eller chefer. Disse følelser af skam og utilstrækkelighed kan være overvældende.

Øget sensitivitet over for stimuli som lyde, lugte, lys osv.:

Du kan opleve angst eller ubehag i situationer med høje lyde eller pludselige bevægelser. Bestemte stimuli som lyde, lys eller lugte kan udløse reaktioner i dig, som du ikke helt forstår, men som har rødder i tidligere traumatiske oplevelser.

Perioder med opgivelse og mismod:

Du kan føle en indre konflikt eller modstand mod at forfølge dine drømme og mål. Der kan være en følelse af tomhed eller håbløshed, og du kan finde det svært at tro på dine evner til at håndtere udfordringer. Nogle gange kan du blive overvældet af angst og foretrække at trække dig tilbage fra verden.

Disse symptomer er blot nogle få eksempler på, hvordan “dryp-traumer” kan manifestere sig i vores liv. Det er vigtigt at forstå, at disse traumer kan være en stor hindring for vores personlige vækst og velbefindende. På trods af vores bedste bestræbelser kan vi føle, at vi står fast, som en cykelrytter med den bedste cykel og udstyr, der alligevel kæmper med tekniske problemer under løbet.

 

 

Forældre med Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse

Håndtering og Selvpleje

Har du nogensinde følt, at dine forældre var mere optagede af sig selv end af dig? Som voksen barn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan du måske genkende denne følelse. Læs videre for at lære, hvordan du kan tage vare på dig selv og skabe en sundere relation til dine forældre.

 

At Vokse Op Med Narcissistiske Forældre

At vokse op med narcissistiske forældre kan medføre en række udfordringer og efterlade ar på dit selvværd. Her er nogle situationer, du måske genkender:

 • Dine forældre virker ikke interesserede, når du forsøger at dele noget vigtigt med dem.
 • De afbryder dig hurtigt for at tale om sig selv, når du prøver at have en samtale.
 • De bliver såret eller kede af det, når du har det svært, hvilket fører til, at du ender med at trøste dem.

Det kan føles som en omvendt verden at være barn af en narcissistisk forælder. Måske skyldes dette, at din mor eller far lider af en grad af narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Symptomer og Årsager

Børn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse bærer ofte byrden af at tage sig af deres forældre. De oplever måske, at det altid har været mest hårdt for eller synd for forælderen. De har lært at lytte og trøste, mens deres egne behov og følelser er blevet ignoreret.

Som voksen kan du måske føle, at det er svært at tage vare på dine egne følelser, da du aldrig har lært at dele dem med din forælder eller få den trøst, du havde brug for. Du håber måske stadig, at din forælder vil have overskud til at lytte og trøste dig, men dette sker sjældent.

 

Narcissistiske opvækstvilkår

Der findes forskellige grader af narcissisme, men selv få narcissistiske træk hos dine forældre kan betyde, at du allerede fra barndommen har døjet med ikke at føle dig god nok og oplever følelser af tomhed, skuffelse, utilstrækkelighed og tristhed. Disse følelser kan forfølge dig hele livet og hindre dig, selv i dine parforhold.

Har du været i et nært forhold med en narcissist, er der typiske symptomer at være opmærksom på:

 • Tvivl om egne oplevelser på grund af gaslighting.
 • Vanskeligheder med at fastsætte grænser eller manglende bevidsthed om dem.
 • Mangel på evne til at navigere i livet og følelser uden at miste fornemmelsen af rigtigt og forkert.
 • Forvirring, tvivl på egen person og manglende tro på egen værdi.
 • Dårlig hukommelse, flashbacks og energidræn efter kontakt med narcissisten.
 • Overdrevent ansvar for andres følelser.
 • Negativ påvirkning af helbred og lavt selvværd på grund af stress.
 • Dissociation.
 • Følelse af skam uden åbenlys årsag.
 • Svært ved at koncentrere sig.

Statist i en andens liv – kan du genkende dig her?

Hvis en person agerer som en statist i en andens liv, hvor de blot er til stede uden at have en betydningsfuld indflydelse, kan man bruge forskellige udtryk for at beskrive denne rolle. Her er nogle eksempler på at være baggrundsperson:

 • Birolle:”I personens historie spiller man kun en birolle.”
 • Statistrolle:”Hun har kun en statistrolle i personenss livsfortælling.”
 • Skyggefigur: “I det store billede er man bare en skyggefigur i hendes dagligdag.”
 • Publikum:”Man er nærmest som publikum i personens livshistorie.”
 • Fremmedelement:”I personens liv er man bare et fremmedelement uden reel indvirkning.”
 • Cameo-optræden:”deltagelse i personens liv er næsten som en cameo-optræden.”
 • Perifer karakter:”I personens verden er man blot en perifer karakter.”
 • Observatør:”Man fungerer mere som en observatør end som en aktiv deltager i personens liv.”
 • Bærende rolle:”I personens liv spiller man desværre kun en bærende rolle.”
 • Bikarakter: “I hendes narrativ er man kun en bikarakter.”

Bagvedliggende skikkelse:

“Som en bagvedliggende skikkelse bidrager man ikke væsentligt til denne persons historie.”

 • Dekoration: “I hendes daglige liv er han næsten som en dekoration.”
 • Tom plads: “Hun udfylder bare en tom plads i hans livsfortælling.”
 • Underspillet rolle: “I hendes liv har han en underspillet rolle uden markant indflydelse.”

Disse udtryk kan variere i nuancer, men de beskriver alle en situation, hvor en person ikke har en central eller betydningsfuld rolle i en andens livshistorie.

For eksempel hvis man har en narcissistisk mor/far kan det føre til komplekse og udfordrende dynamikker i ens liv. Når man vokser op med en narcissistisk forælder, kan man opleve en række følelser og situationer, herunder:

Distance – nærværet er mudret med alt andet

Mangel på ægte forbindelse: Narcissister har ofte svært ved at opbygge og opretholde dybe, ægte forbindelser. Dette kan føre til en følelse af afstand eller mangel på følelsesmæssig tilknytning mellem dig og din mor.

 • Fokus på sig selv: Narcissister har tendens til at være selvcentrerede og fokuserede på deres egne behov og ønsker. Dette kan betyde, at dine behov og følelser ofte overses eller bagatelliseres.
 • Manipulation: Narcissistiske forældre kan bruge manipulationsteknikker for at få deres vilje. Dette kan omfatte skyld, skam eller trusler, hvilket kan have en negativ indvirkning på dit mentale velvære.
 • Konkurrence: En narcissistisk mor kan se forholdet som en konkurrence og kan prøve at overgå dig eller sætte sig selv i centrum af opmærksomheden.
 • Manglende anerkendelse: Det kan være svært at få anerkendelse og ros fra en narcissistisk mor. Selv når du opnår noget betydningsfuldt, kan hendes reaktion være begrænset eller mangle entusiasme.
 • Manglende empati: Narcissister har ofte svært ved at forstå eller reagere på andres følelser. Dette kan føre til en følelse af isolation og ensomhed.
 • Selvrefleksion og skyld: Narcissister har ofte svært ved at erkende egne fejl og tage ansvar for deres handlinger. Dette kan resultere i, at du føler dig skyldig eller usikker på dine egne følelser og handlinger.
 • Usikkerhed og lavt selvværd: Konstante krav, manglende anerkendelse og følelsesmæssig manipulation kan bidrage til lavt selvværd og usikkerhed.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle mønstre vil være ens, og menneskelige relationer er komplekse. Hvis du oplever udfordringer med en narcissistisk mor, kan det være nyttigt at søge professionel støtte fra en terapeut eller rådgiver for at håndtere de følelsesmæssige konsekvenser og udvikle strategier til at håndtere disse dynamikker.

 

Hvorfor mentalisering?

Mentalisering refererer til vores evne til at forstå vores egne og andres mentale tilstande, tanker, følelser og intentioner. Det er essentielt for dannelsen af ​​nære relationer og socialt samspil. Når mennesker formår at mentalisere, kan de i højere grad forudsige og forstå andres handlinger og reaktioner, hvilket skaber grundlaget for empati, forståelse og støtte i relationer.

Når det kommer til nære relationer og omsorgsgivere, er evnen til at mentalisere af afgørende betydning. Dette skyldes, at nære relationer er de primære kilder til følelsesmæssig regulering og støtte gennem livet. Når en omsorgsgiver formår at mentalisere, kan de bedre forstå og imødekomme barnets behov, følelser og reaktioner. Dette skaber en følelse af sikkerhed og tillid hos barnet og fremmer sunde tilknytningsmønstre og udvikling af en sund selvopfattelse.

Fokus er ikke på barnetsbehov

Når en forælder har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan de have svært ved at mentalisere. Narcissistiske forældre har ofte et overdrevet fokus på deres egne behov, ønsker og følelser på bekostning af deres børns. De mangler ofte evnen til at anerkende eller forstå deres børns separate og unikke mentale tilstande. Dette kan skyldes en række faktorer, herunder manglende empati, overdreven selvcentrering og en tendens til at se deres børn som forlængelser af sig selv snarere end individuelle personer.

Konsekvenserne af en narcissistisk forælders manglende evne til at mentalisere kan være alvorlige for barnet. Barnet kan opleve en manglende følelse af forståelse, accept og støtte fra deres forælder, hvilket kan føre til følelsesmæssig forsømmelse, lavt selvværd og vanskeligheder med at udvikle sunde relationer senere i livet. Barnet kan også internalisere forælderens narcissistiske adfærd og udvikle lignende mønstre af selvcentrering eller vanskeligheder med at forstå andres følelser og behov.

 

Er der håb om at kunne mentalisere?

Det er vigtigt at understrege, at selvom en forælder har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, betyder det ikke nødvendigvis, at de ikke kan udvikle evnen til at mentalisere. Terapi og behandling kan hjælpe med at øge forældrens bevidsthed om deres egne mentale tilstande og styrke deres evne til at forstå deres børns behov og følelser. Dette kan have afgørende positive konsekvenser for både forælderen og barnet, da det kan bidrage til at skabe mere sunde og støttende familiemiljøer.

Narcissistiske forældre har ofte svært ved at se sig selv udefra og forstå deres egne følelser og handlinger i en bredere kontekst. Dette kan gøre det udfordrende for dem at lære at mentalisere effektivt. Dog er det ikke umuligt.

Selvom det kan være vanskeligt for en narcissistisk forælder at udvikle mentaliseringsfærdigheder på egen hånd, kan terapi og professionel hjælp være en effektiv vej til at lære dem at forstå deres egne og deres børns mentale tilstande bedre. Terapi kan give en sikker og støttende ramme, hvor forælderen kan udforske deres egne følelser, tanker og adfærd og lære at se dem fra andre perspektiver.

Udvikle mentaliseringt

Gennem terapi kan narcissistiske forældre arbejde med at udvikle empati, forståelse og respekt for deres børns individuelle behov og følelser. Dette kan være en gradvis proces, der kræver tid, tålmodighed og engagement fra både forælderen og terapeuten.

Selvom det kan være udfordrende, er det vigtigt at erkende, at narcissistiske forældre også kan ændre sig og udvikle sig med den rette støtte og motivation. Ved at lære at mentalisere bedre kan de forbedre deres forhold til deres børn og skabe et mere støttende og kærligt miljø, der fremmer barnets trivsel og udvikling.

Selvpleje og Grænser

Hvis du er barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, er det vigtigt at erkende, at din forælder sandsynligvis ikke vil ændre sig. Men du kan ændre din egen tilgang og tage skridt til at beskytte dig selv.

Her er nogle mulige strategier:

 1. Grænsesætning: Du kan forsøge at sætte klare grænser for, hvad du accepterer i dine interaktioner med din forælder. Dette kan dog føre til tavshed eller konflikt.
 2. Ager med Teflon: Ved at være afglidende i dine svar og følge din forælders rytme kan du opretholde en vis kontakt og undgå konflikt. Dette kræver dog, at du giver slip på tanken om at ændre din forælder.
 3. Ingen Kontakt: I nogle tilfælde er det nødvendigt at trække sig helt væk fra en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse for at beskytte dig selv. Dette kan være smertefuldt og føre til ensomhed, men det kan være den sundeste beslutning.

Sorgen Over En Narcissistisk Forælder

At have en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan føre til en lang række følelser, herunder sorg over at have en forælder, der aldrig vil ændre sig. Det er vigtigt at erkende, at dette ikke er din skyld, og at du fortjener at finde fred og trivsel i dit liv.

Uanset hvilken strategi du vælger, vil det være en udfordring, og du kan opleve skyld og smerte. Det er vigtigt at huske, at din egen mentale og følelsesmæssige velvære skal være i fokus.

Typisk symptomer

Typisk viser en række symptomer sig når man har været udsat for en narcissist over længere tid.

Disse symptomer udgør sammen et syndrom, der på mange måder minder om PTSD, og hvis du har haft en narcissist tæt inde på livet, kan du opleve følgende:

 • Du føler dig værdiløs
 • Du tvivler på din sunde dømmekraft
 • Du sætter ikke længere spørgsmålstegn ved svigt
 • Du har mistet tilliden til din omverden
 • Du føler dig forladt
 • Du føler hverken glæde eller stolthed, når dit hårde arbejde giver resultater.
 • Du er blevet mester i ikke at mærke dine behov
 • Du dissocierer
 • Du sætter altid narcissistens ønsker først
 • Du kan slet ikke se dit eget værd
 • Du forventer at kunne præstere perfekt konstant og bliver angst, hvis du ikke kan
 • Du laver undskyldninger for narcissisten
 • Du har flashbacks og mareridt
 • Din koncentrationsevne er svækket
 • Du bruger meget af din energi på at prøve at tilfredsstille narcissisten
 • Du idealiserer narcissisten
 • Du er udmattet – dødelig udmattet
 • Dit både psykiske og fysiske helbred har taget skade

Livet med Narcissistisk Offer Syndrom er utrolig hårdt, og ofte holder offeret fast i sin kærlighed til sin narcissist. Tilvænning, forvirring og en manglende tillid til sig selv kan føre til, at man mister evnen til at vælge.

narcisissme

Den Skjulte Forældresygdom

Som voksen barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan du føle sig meget alene. Ofte er disse forældre dygtige til at vise deres bedste sider til omverdenen, hvilket gør det svært for andre at forstå, hvad du går igennem.

Når du forsøger at dele dine oplevelser med andre, kan du måske møde reaktioner som: “Kan du ikke prøve at snakke med hende om det?

Det er jo din mor.” Men det er netop problemet – det er ofte umuligt at have en meningsfuld samtale med en forælder, der lider af narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Disse forældre kan virke omsorgsfulde og venlige udadtil, men det samme gør sig ikke gældende i de nære familiære relationer. Det kan skabe en stor splittelse i dig, når du hører kommentarer som: “Din mor er virkelig god til at snakke med andre mennesker.” Det kan føles som om, dit eget virkelighedsbillede er i konflikt med andres opfattelse.

Mulige Årsager til Selvoptaget Adfærd

Mange voksne børn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse forsøger at forstå, hvorfor deres forælder er, som de er. Det kan skyldes, at forælderen selv har manglet opmærksomhed og kærlighed i deres egen opvækst. Dette har skabt et psykologisk “hul,” hvor empati og selvforståelse skulle have været.

Selvom du måske har sympati for din forælder, kan det være svært at forstå, hvordan de kan mangle medfølelse og empati over for deres eget barn. Det er vigtigt at forstå, at din forælders adfærd ikke handler om dig, men om deres egen lidelse.

 

Symptomer på Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse dækker et bredt spektrum af adfærd, fra offerrollen til krænkende opførsel. Nogle typiske træk inkluderer:

 • Stor selvoptagethed og selvbetydning, hvor de fokuserer på deres egen betydning.
 • Svært ved at tage ansvar for egne handlinger og en tendens til at give andre skylden.
 • Kritiske over for andre og ofte rethaveriske.
 • Udvisning af empatiske evner, som dog ofte ikke varer ved.
 • Manglende evne til selvrefleksion og regulering af følelser i relationer.

Det er sjældent, at personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse får en formel diagnose, da de ofte fungerer godt på overfladen og mangler selverkendelse. De opfatter sjældent, at der er problemer i deres adfærd.

Prøv At Gøre Dig Fri og Pas På Dig Selv

Uanset hvilken strategi du vælger, vil det være en udfordring. Du kan føle skyld, når du beskytter dig selv, men det er vigtigt at huske, at din forælders adfærd ikke er din skyld. Du fortjener at leve et liv, der er sundt og givende for dig.

Spørgsmål som “Har jeg selv udviklet en narcissistisk personlighedsforstyrrelse på grund af min opvækst?” kan hjemsøge dig. Men det faktum, at du stiller dig selv disse spørgsmål, viser, at du har en høj grad af selvrefleksion og er bekymret for din adfærd. Dette adskiller dig fra en person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

At have en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse er udfordrende, men det er muligt at finde vej til selvpleje og en sundere tilgang til denne relation. Husk, at du ikke er alene i din oplevelse, og det er okay at søge hjælp hos en terapeut, der har erfaring med dette område. Din egen velvære bør altid være i centrum, uanset hvilken vej du vælger at gå.

Når Forældrene Er Mere Optagede Af Sig Selv End Af Dig:

Mange børn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse oplever en række udfordringer i deres opvækst, der ofte fortsætter ind i voksenlivet. Dette kan føre til følelser af skyld, skam og dårligt selvværd. Her vil vi udforske, hvordan voksne børn af narcissistiske forældre kan beskytte sig selv og arbejde mod en mindre skadelig relation til deres forældre.

 

Forældre Med Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse

At være barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse bringer ofte en række komplekse erfaringer og følelser med sig. Disse forældre kan handle på måder, der virker uforståelige, og børnene ender ofte med at påtage sig en rolle som trøstere og pleasere i hjemmet. Dette kan føre til en mangel på opmærksomhed på deres egne behov, grænser og følelser.

De Udfordrende Oplevelser

Som barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan du måske genkende følgende situationer:

 • Dine forældre virker ikke interesserede i dine problemer eller følelser.
 • De tager hurtigt samtalen tilbage til dem selv, efterfulgt af sætninger som: “Det kender jeg godt,” hvilket fører til, at samtalen handler om dem.
 • Når du har brug for støtte, ender det ofte med, at du trøster dem i stedet for, og det bliver “synd for mor eller far, fordi deres barn har det svært.”

Det kan føles som en alternativ virkelighed at være barn af en sådan forælder. Det er svært at forstå og kan føles overvældende. Dette kan måske tilskrives, at din forælder har en grad af narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Følgerne Af Opvæksten

Er du opvokset med forældre, der har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse? Som barn af sådanne forældre har du muligvis oplevet situationer, der virkede irrationelle eller svære at forstå. Dette kan inkludere:

 •     Konstant medlidenhed med mor/far
 •     At det er din opgave at tage dig af dine forældre
 •     At have lært at ignorere dine egne problemer, behov og følelser
 •     Behovet for at lytte og trøste dem uden forventning om gensidig lydhørhed
 •    Vanskeligheder med at mærke dine grænser og tage dine egne behov alvorligt
 •    Følelse af skyld, hvis du har lyst til at sige nej

Barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Når du er barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan du bære rundt på en byrde af erfaringer og oplevelser, der kan virke uretfærdige eller svære at forstå. Dette kan inkludere:

 • At tage ansvar for at tage sig af dine forældre.
 • At opleve, at det altid er synd for mor eller far.
 • At skulle lytte og trøste, når de deler deres egne vanskeligheder.
 • At ofte være din forældres lytter og trøster, ofte på bekostning af dine egne behov, problemer og følelser.

Dette miljø kan have efterladt dig med komplekse følelsesmæssige udfordringer og vanskeligheder med at etablere sunde grænser for dig selv. Det er vigtigt at anerkende disse påvirkninger og søge støtte for at udvikle en sundere forståelse af dine egne behov og grænser.

Udfordringer og konsekvenser, herunder:

 • Lavt selvværd: Narcissistiske forældre kan nedgøre deres børns selvværd ved at kritisere og nedværdige dem konstant.
 • Problemer med tillid: Børn af narcissistiske forældre kan udvikle tillidsproblemer, da de ofte oplever forældre, der prioriterer egne behov over børns behov.
 • Manglende evne til at udtrykke egne følelser: Børn kan undertrykke deres følelser eller finde det svært at identificere og udtrykke dem, da de ikke har oplevet gensidig støtte og anerkendelse.
 • Problemer med nære relationer: Svært ved at opretholde sund kommunikation og relationer, da de ikke har lært sunde mønstre gennem opvæksten.
 • Perfektionisme: Børn kan udvikle en tendens til at stræbe efter perfektionisme for at opnå forældrenes anerkendelse, som sjældent er opnåelig.
 • Angst og depression: Opvækst i en uforudsigelig og ofte kritisk atmosfære kan føre til angst og depression.
 • Manglende evne til at sætte sunde grænser: Vanskeligheder med at etablere sunde grænser i personlige og professionelle relationer.
 • Selvopofrelse: Tendens til at sætte andres behov over egne, hvilket kan føre til utilfredshed og frustration.

Det er vigtigt at forstå, at konsekvenserne af opvækst med narcissistiske forældre kan variere, og ikke alle vil opleve de samme udfordringer. Professionel rådgivning og terapi kan være afgørende for at håndtere disse udfordringer og arbejde hen imod at opbygge et sundere og mere opfyldende liv.

Blive dygtig til at præstere og overskride dine egne grænser uden at lytte til dig selv, fordi du ikke har lært at passe på dig selv.

Selvoptagethedens Rødder

Hvis du kan relatere til nogle af disse oplevelser eller træk, har din forælder sandsynligvis problemer med at være meget selvoptaget. I så fald er det afgørende at udvikle strategier til at etablere grænser og beskytte dig selv, fordi din forælder sandsynligvis ikke vil ændre sig.

At Være Barn Af En Selvoptaget Forælder

Som barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan du opleve det vanskeligt at håndtere dine egne følelser, især når tingene bliver svære. Du er måske vant til, at der ikke er nogen, der lytter eller tager sig af dig. Du har muligvis aldrig lært at dele dine følelser med din forælder, og de har måske heller ikke trøstet dig tilstrækkeligt.

Det kan føre til tanker som: “Det må være, fordi jeg ikke er god nok, sød nok eller elskelig nok.” Som voksen kan du stadig håbe på, at din forælder vil lytte og trøste dig i tider med krise. Men gang på gang bliver du skuffet.

Skyldfølelse Og Selvforståelse

Selvom din forælder har skuffet dig mange gange, fortsætter du med at håbe. Du begynder måske at tvivle på dig selv og tænke: “Hvis jeg blot gjorde mere for at please min mor, ville hun måske have mere overskud til mig.” Du begynder måske at tvivle på, hvordan en forælder kan være så selvoptaget, uden medfølelse eller empati for deres eget barn.

Det Er Ikke Din Skyld

Det er vigtigt at forstå, at din forælders adfærd ikke handler om dig. De har deres egne udfordringer og kan ikke give dig den støtte, du har brug for. Din skuffelse vil sandsynligvis vokse, hver gang du indser, at de ikke ændrer sig, uanset hvad du gør.

Det kan være svært at acceptere, men det er nødvendigt at beskytte dig selv og finde måder at skabe en sundere distance til din forælder, hvis de lider af narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

At Finde En Vej Fremad

Som voksen barn af en forælder med narcissistisk personlighedsforstyrrelse er det vigtigt at erkende, at din forælder sandsynligvis ikke vil ændre sig. Når du når til denne erkendelse, kan du begynde at finde måder at håndtere relationen på, der gør mindst skade.

Uanset hvilken strategi du vælger, vil det ikke være let. Du kan føle skyld og sorg, men det er en del af helingsprocessen. Uanset hvad du gør, bør du huske, at din egen velvære bør være i centrum af dine beslutninger.

 

Forskelle mellem narcissisme og selvværd

Efter denne forklaring er det klart, at narcissisme og selvværd er motivationsmæssige modsætninger, og de manifesterer sig på forskellige måder. To psykologer, Pilar Mallor og Manuel Villegas, har udforsket denne forvirring og identificeret klare forskelle mellem narcissisme og selvværd.

 1. Narcissisten har en overdrevet selvopfattelse: Den primære forskel mellem en narcissist og en person med højt selvværd ligger i selvbilledet. Narcissister har en forvrænget opfattelse af deres egen betydning, mens dem med højt selvværd oplever indre tilfredshed uden behov for overdrivelse.
 2. Selvsikkerhed versus behovet for opmærksomhed: Personer med højt selvværd er selvsikre, lyttende og tilføjer værdi til samtaler. De udviser følelsesmæssig og social intelligens. Narcissister kræver derimod konstant opmærksomhed og søger tilbedelse for at opretholde deres overdrevne selvbillede.
 3. Empati: Mens personer med højt selvværd udvikler sig gennem tålmodighed og empati, er narcissister fokuseret på sig selv og mangler evnen til at forbinde sig med andre.
 4. Selviskhed og samarbejde: En nøgleforskel er egoisme; narcissister er selvoptagede og har svært ved at vise generøsitet, mens personer med højt selvværd er samarbejdsvillige og generøse.
 5. Arrogance versus medfølelse: Narcissister er arrogante, aggressive og har svært ved at værdsætte andre. Personer med selvværd elsker virkelig andre, værdsætter udfordringen ved at hjælpe og udviser medfølelse.

I første omgang kan en narcissist og en person med højt selvværd virke ens, men over tid bliver forskellene tydelige.

narcissisme-forældre

At Vokse Op med Narcissistiske Forældre

– En Dybdegående Forståelse af De Udfordringer og Konsekvenser

At være barn af narcissistiske forældre kan være en kompleks og udfordrende oplevelse. Narcissistiske forældre har ofte en dybtfølt fokusering på deres egne behov, ønsker og følelser, og de har svært ved at anerkende eller støtte deres børns behov for følelsesmæssig støtte, opmærksomhed og kærlighed.

Her er nogle af de karakteristika og oplevelser, der ofte er forbundet med at være barn af narcissistiske forældre:

 1. Mangel på Emotionel Støtte: Narcissistiske forældre er ofte optaget af sig selv og har svært ved at give deres børn den emotionelle støtte og validering, de har brug for. Dette kan føre til følelsesmæssig forsømmelse og isolation for barnet.
 2. Krav om Opmærksomhed: Narcissistiske forældre kan kræve konstant opmærksomhed og bekræftelse fra deres børn. Dette kan føre til, at barnet føler sig tvunget til at opfylde forældrenes behov og lade deres egne behov i stikken.
 3. Usikkerhed og Lavt Selvværd: Børn af narcissistiske forældre kan udvikle lavt selvværd og føle sig utilstrækkelige, da de ofte får beskeden om, at de aldrig er gode nok eller ikke opfylder forældrenes forventninger.
 4. Manglende Grænser: Narcissistiske forældre har ofte svært ved at respektere deres børns personlige grænser. Dette kan føre til en følelse af overtrædelse og manglende privatliv for barnet.
 5. Skyld og Skam: Børn af narcissistiske forældre kan ofte føle skyld og skam over deres egne følelser og behov. De kan føle, at det er deres fejl, når forældrene er utilfredse eller vrede.
 6. Konkurrence med Søskende: Narcissistiske forældre kan fremme konkurrence mellem søskende og favorisere den, der opfylder deres behov bedst. Dette kan føre til rivalisering og splittelse mellem søskende.
 7. Manglende Empati: Narcissistiske forældre har ofte svært ved at sætte sig i deres børns sted og forstå deres følelser. Dette kan føre til en følelse af ensomhed og isolation for barnet.
 8. Kontrollerende Adfærd: Narcissistiske forældre kan være meget kontrollerende og besidderiske over for deres børn, hvilket kan forhindre dem i at udvikle deres egen autonomi og identitet.

Det er vigtigt at forstå, at ikke alle børn af narcissistiske forældre vil opleve de samme udfordringer, og der er variationer i graden af narcissisme og dens virkninger på barnet.

Terapi skaber indre ro i dig og en forbedret trivsels sfære

Terapi og professionel støtte kan være værdifulde redskaber for voksne børn af narcissistiske forældre for at forstå deres oplevelser, arbejde med tidligere traumer og udvikle sunde forhold og en sund egenidentitet.

At finde forståelse for moderens narcissistiske adfærd er ofte det første skridt mod heling. Det er vigtigt at indse, at narcissisme er en personlighedsforstyrrelse, der ofte stammer fra dybere sår og usikkerhed i narcissistens eget liv. Dette er ikke en undskyldning for deres adfærd, men det kan hjælpe døtrene med at frigøre sig fra skyld og skam.

Tilgivelse

Tilgivelse er en kraftfuld proces, der kan give mulighed for at give slip på smerten fra barndommen. Det handler ikke nødvendigvis om at retfærdiggøre moderens eller farens handlinger, men om at give sig selv tilladelse til at frigøre sig fra byrden af vrede og had. Det kan være en langvarig proces, men det kan føre til indre fred og frigørelse.

Skab Dit Autentiske Liv

Når forståelse og tilgivelse begynder at tage form, åbnes døren til at skabe et autentisk liv. Døtrene kan begynde at genopdage sig selv og deres egne ønsker og behov. De kan lære at sætte sunde grænser og værdsætte deres egen værdi uafhængigt af ekstern anerkendelse.

Terapi og støtte fra en terapeutisk praksis kan være afgørende i denne proces. Terapeuten kan hjælpe med at identificere de dybe sår og mønstre, der er skabt i barndommen, og arbejde med klienten for at genopbygge selvværd og selvtillid.

At have haft narcissistiske forældre kan have en række indflydelser på ens voksenliv.

Måske du kan genkende dig selv i nedenstående.  Disse effekter kan variere fra person til person afhængigt af den individuelle oplevelse, men nogle af de mest almindelige inkluderer:

Lavt selvværd: Narcissistiske forældre kan nedbryde deres børns selvværd gennem kritik, nedgørelse eller manglende anerkendelse af deres følelser og præstationer.

Problemer med grænsesætning: Børn, der er opvokset med narcissistiske forældre, kan have svært ved at etablere sunde grænser i deres personlige og professionelle relationer. De kan enten være for tilbageholdende eller for dominerende i deres interaktioner med andre.

Usikker tilknytning: Tilknytningsmønstre kan være forstyrret hos dem, der har haft narcissistiske forældre. De kan have svært ved at opretholde sunde og stabile relationer på grund af manglende tillid eller en følelse af usikkerhed.

Perfektionisme: Børn af narcissistiske forældre kan udvikle en tendens til at stræbe efter perfektionisme som en måde at opnå anerkendelse eller kærlighed fra deres forældre.

Angst og depression: Den konstante stress og følelsesmæssige manipulation fra narcissistiske forældre kan bidrage til udviklingen af angst og depression senere i livet.

Mangel på følelsesmæssig regulering: Børn af narcissistiske forældre kan have svært ved at regulere deres følelser, da de måske aldrig har lært sunde måder at håndtere og udtrykke dem på.

Manglende evne til at stole på andre: På grund af tidligere svigt eller manipulation fra deres forældre kan voksne med narcissistiske forældre have vanskeligheder med at stole på andre mennesker.

Svært ved at opretholde sunde grænser: De kan have problemer med at skelne mellem deres egne behov og andres behov og finde det vanskeligt at sige nej, når det er nødvendigt.

At bearbejde disse effekter kan kræve terapi og støtte fra kvalificerede. Det er vigtigt at forstå, at disse effekter ikke er definitive, og at det er muligt at arbejde med dem for at opnå et sundt og tilfredsstillende voksenliv.

 

 

Bryd Mønstrene og Skab Frihed

Fx det at være en datter/søn af en narcissistisk mor betyder ikke, at man er dømt til et liv fyldt med smerte og selvundertrykkelse. Det betyder, at man har potentialet til at bryde de mønstre, der blev skabt i barndommen, og skabe et liv fyldt med autenticitet, lykke og selvkærlighed.

Det kræver mod at begynde denne rejse mod heling og selvopdagelse, men resultatet kan være en dyb indre frihed, der tillader døtrene at blomstre som de kvinder, de altid har været inderst inde.

Så lad os sammen begynde rejsen mod heling, forståelse og autentisk selvopdagelse. Lad os bryde kæderne af generationstraume og skabe en lysere fremtid.

Terapeutisk arbejde med at hele sårene fra at have været barn af narcissistiske forældre er en kompleks proces, der normalt kræver professionel støtte og tid. Her er nogle terapeutiske tilgange og metoder, der kan være nyttige i denne proces:

 1. Individuel Terapi: Jeg har erfaring inden for arbejdet med traumer og komplekse familiemønstre og kan hjælpe dig med at udforske og forstå dine følelser, tanker og reaktioner i forhold til din opvækst med narcissistiske forældre. Jeg kan hjælpe dig med at bearbejde traumer og udvikle sunde coping-mekanismer.
 2. Gruppeterapi: At deltage i en støttegruppe med andre, der har haft lignende oplevelser, kan være givende. Det giver dig mulighed for at dele dine historier og følelser med dem, der forstår din situation, og det kan give gensidig støtte og validation.
 3. Mindfulness og Selvpleje: Terapeuten/jeg kan introducere mindfulness-teknikker og selvplejeøvelser for at hjælpe dig med at forbinde med dig selv og dine følelser. Dette kan hjælpe med at reducere angst og stress.
 4. Arbejde med Grænser: En vigtig del af helingsprocessen er at lære at etablere sunde grænser i dine relationer. Terapeuten kan hjælpe dig med at identificere, hvordan dine grænser er blevet krænket, og støtte dig i at lære at sige nej og beskytte din egen trivsel.
 5. Selvværd og Selvtillid: Som terapeut kan jeg arbejde med at styrke dit selvværd og selvtillid, da disse ofte er undergravet af opvæksten med narcissistiske forældre. At genopbygge en sund følelse af selvet er en vigtig del af helingsprocessen.
 6. Forståelse af Narcissisme: Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at forstå narcissism som en personlighedsforstyrrelse og adskille din forældres adfærd fra din egen værd. Dette kan hjælpe med at mindske følelsen af skyld og skam.
 7. Empowerment: Jeg kan som terapeut hjælpe dig med at identificere dine styrker og ressourcer og opmuntre dig til at tage kontrol over dit eget liv. Dette kan omfatte karriereudvikling, personlige mål og sundt livsstilsvalg.
 8. Arbejde med Traumatiske Mindesmærker: Som terapeut kan jeg hjælpe dig med at udforske og bearbejde specifikke traumatiske minder og overbevisninger, der er blevet dannet som følge af din opvækst.
 9. Familiedynamik: I nogle tilfælde kan familieterapi være nyttig, især hvis der stadig er kontakt med narcissistiske familiemedlemmer. Dette kan hjælpe med at etablere sunde grænser og kommunikationsmønstre.

Helingen

Husk, at helingsprocessen tager tid, og det er en individuel rejse. Det er vigtigt at arbejde med en kvalificeret terapeut, der har erfaring med at arbejde med traumer og komplekse familiemønstre for at få den rette vejledning og støtte.

Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at finde de strategier og metoder, der bedst passer til dine specifikke behov og mål.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale