familieopstilling-familieterapi-aarhus

Sæt dig fri gennem systemisk familieopstilling

Familieopstilling

Jeg tilbyder terapeutiske værktøjer, herunder familieopstilling, til at hjælpe dig med at udforske og forstå de komplekse dynamikker, der kan påvirke dit liv og dine relationer.

Familieopstilling er en kraftfuld terapeutisk metode, der giver os mulighed for at se på de underliggende systemiske mønstre i din familie og hvordan de kan påvirke dit velbefindende. Gennem familieopstilling kan vi undersøge, hvordan tidligere generationers traumer og mønstre kan blive overført til nuværende generationer og skabe udfordringer i dit liv.

Ved at udføre en familieopstilling kan vi skabe klarhed omkring dine relationer, finde årsagerne til eventuelle blokeringer og identificere mulige løsninger. Det kan hjælpe dig med at bryde negative mønstre, forbedre dine kommunikationsevner og skabe en sundere og mere harmonisk familiedynamik.

Jeg bruger familieopstilling som en del af min tilgang, når det er relevant for klientens behov og udfordringer. Jeg er dedikeret til at skabe en tryg og støttende terapeutisk ramme, hvor du kan udforske dine følelser, tanker og relationer på en dybtgående og helende måde.

Hvis du ønsker at udforske familieopstilling som en del af din terapeutiske rejse, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde på at skabe forståelse, heale tidligere traumer og opbygge sunde relationer, så du kan opnå større trivsel og balance i dit liv.

Familieopstilling, er en terapeutisk metode der ofte bruges inden for systemisk terapi og familiebehandling.

Familieopstilling er en terapeutisk teknik, der sigter mod at afklare og løse komplekse dynamikker og udfordringer i familier og andre sociale systemer. Metoden blev udviklet af den tyske terapeut Bert Hellinger og er baseret på den idé, at familier og andre systemer har en naturlig orden, hvor alle medlemmer har deres unikke plads og rolle. Når denne orden forstyrres, kan det skabe problemer, konflikter og ulykkelighed i systemet.

Under en familieopstillingssession arbejder terapeuten typisk med en klient og bruger repræsentanter til at symbolisere familiemedlemmer eller vigtige personer i klientens liv. Repræsentanterne placeres i rummet i forhold til hinanden, og terapeuten observerer den dynamik, der opstår. Dette giver klienten og terapeuten mulighed for at se, hvordan relationer, loyaliteter og ubalancer i familien eller systemet påvirker klientens liv og velbefindende.

Formålet med familieopstilling er at skabe klarhed om ubevidste processer og følelsesmæssige bånd i familien eller systemet, så klienten kan forstå og acceptere de underliggende dynamikker. Ved at erkende og integrere disse aspekter kan klienten arbejde hen imod forsoning, heling og muligvis finde en mere balanceret og sund måde at forholde sig til sine relationer og sit liv på.

Systemisk familieopstilling?

Måske slås du med mønstre eller følelser, som faktisk stammer fra tidligere generationer?

Ofte stammer rødderne til vores problemstillinger og smerte fra tab eller traumatiske oplevelser i tidligere generationer. Vi arver mere, end vi lige tror fra vores slægt. Og derfor arbejdes der med familieopstillings systemiske metode.

Det er især de traumatiske oplevelser, der kan genspille sig i forskellige former for udtryk gennem generationer. Fordi effekten af traumatiske hændelser lagrer sig såvel psykisk som fysisk, i vores gener, overbevisninger og kan gå igennem gennem nogle handle sammenhænge, der giver problemer i vores liv, som vi ikke rigtig kan få has på.

 1. Mønstre, der forhindrer dig i at være den, du er.
 2. Mønstre, der ødelægger nogle muligheder for dig.
 3. Mønstre, der gør, at du opfører dig på måder, som du fortryder eller ikke kan agere anderledes i.

Det er alt sammen noget, vi kigger efter og healer i familieopstillinger. Der er næsten ingen grænser for, hvilke problematikker man kan bruge opstillingsmetoden til.

Opdag dybden i dit familiesystem med Familieopstillingært at være dig?

familieopstilling-dysfunktionelle-relationer -systemiske

Systemisk familieopstilling

Er det svært at være dig? 

Har du ondt i forholdet til en eller begge dine forældre, søskende eller (evt. voksne) børn?

Vi er alle præget af vores forfædres liv, og i mange familier går bestemte mønstre igen. Har du arvet nogle mønstre fra dine bedste- eller oldeforældre?

Temaer på familieopstillinger:

 • Har du altid følt, du skulle passe på din mor eller far?
 • Slås du med angst?
 • Døjer du med lavt selvværd?
 • Har du udfordringer i parforholdet, i familien eller med andre relationer?
 • Er der psykisk syge / et funktionstab i din familie?
 • Kan du ikke finde vej i livet?
 • Er du ensom?
 • Tager du for meget ansvar?
 • Vil du gerne have mere gennemslagskraft?
 • Er du bange for at lukke kærligheden ind?
 • Er du frustreret på din eks-partner?
 • Mistrives børnene?
 • Oplever du dig fastlåst i nogle roller og mønstre?
 • Oplever du dig ikke set, hørt og forstået?
 • Er der traumer, og har der været konflikter?
 • Må du være lykkelig?
 • Stoler du på andre?
 • Hvis tårer græder du?
 • Er der megen skyld og skam?
 • Afhængighed eller et andet tema, der bliver ved med at dukke op i dit liv.

Er det svært at være dig?
Har du bøvl i relationerne?

Få professionel psykoterapi i Aarhus
– eller få online terapi
Tlf. 28947100

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder familieopstilling – relationer

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Vi afdækker mønster

Vi er alle præget af vores forfærdes liv, hvor bestemte mønstre går igen. Har du arvet nogle mønstre fra dine forældre og eller fra bedste eller oldeforældre, som du oplever er hæmmende for dig?

Med familieopstillingsmetoden kan du afdække mønstrene, hele årsagerne og derved komme til at stå stærkere og friere i dit liv. Vi ser nærmere på, hvordan nogle mønstre kan have gået gennem generationer – og de systemer, der er omkring dig, og som du indgår i. Det vil sige, at vi eksternaliserer, så vi ser det udefra.

Du vil få øje på, præcis hvor du på et ubevidst plan har ”overtaget” noget fra dit familiesystem, hvor nogle følelser og reaktionsmønstre er gået i arv gennem generationer og kan synes at optræde som en naturlighed!

Familieopstillings metoden er en unik metode, der gør, at du kan slippe slægtens byrder og blive fri til at leve det liv, der er sandt for dig.

Systemer som en helhed

Familieopstillings metoden er en systemisk tænkning, der ser på systemer som en helhed bestående af flere dele.

Familieopstilling er en procesmetode, som kan bruges til næsten alle former for problematikker. I familieopstillingen afdækkes komplekse sammenhænge og dynamikker. Der arbejdes på et kognitivt niveau, hvor metoden især tager fat i dybe dele af hukommelsen, som netop er båret af krop, følelser og adfærd/sproget.

Familieopstillingen handler om at afdække de underliggende dynamikker, som vi er påvirket af, så vi herefter kan bearbejde dem.

Familieopstilling – forbindelse til dine rødder i relationerne?

familieopstilling-generationer-systemisk

Er det svært at være dig?
Har du bøvl i relationerne?
Få professionel psykoterapi i Aarhus
– eller få online terapi
Tlf. 28947100

Forstå dit familiesystem med Familieopstilling 

familieopstilling-rødder

Hvad indebærer systemisk familieopstilling?

familieopstilling er en unik og dybtvirkende måde at forløse smertefulde tilstande, som vi, uden at vide det, har arvet fra vores slægt. Traumer og smerte nedarves gennem generationer, indtil nogen anerkender dem og forløser dem.

Vi arbejder med kroppens hukommelse, og din krop husker alt.

Vi har alle vores bestemte plads i den familie, vi er født ind i – og hvis vi er adopteret, så har vi en plads i begge familier, både den biologiske og adoptivfamilien. Er der nogen, der er død en unaturlig eller for tidlig død, nogen der er blevet ekskluderet, nogen der har snydt nogen, har der været alvorlig sygdom? Det har en betydning.

I familien er der nogle systemer, hvor familiemedlemmer er systemets dele, som tilsammen udgør familien. Der er ofte mange systemer i spil, som skal kortlægges og udforskes, som et landkort, der lægges ud, så vi kan finde frem til roden i problemstillingen.

Mønster, normer, skyld og skam og følelsen af at være forkert, og måder at gøre og være på i verden, gives videre til den næste generation. Derfor kan du være bærer af nogle hæmmende mønstre, som kan skabe smerte og problemer for dig i dit liv og i de relationer, du færdes i

Barnet i familien

Vi har alle været et barn, hvor familien var den eneste rigtige familie, – og barnet former sig efter den stemning, de normer og erfaringer, der hersker i familien. Barnet vil være loyal mod sine forældre – også hvis forældrene er for ramte til at varetage barnets tarv. Barnet påtager sig ofte ansvaret for at ”redde” forældrene.

Barnet i generationerne

Det, som skete, var, at du måske slet ikke blev spejlet sandfærdigt. Du fik et lag af uklarheder eller ligefrem afsky.

Du kom alt for ofte til at opleve, at du var forkert. Man oplevede sig måske krænket, nedgjort, misforstået, frastødt, ignoreret, invaderet og lagt for had. Så du oplevede en gennemgående skamfølelse og at være skyldig.

I dysfunktionelle relationer er frygt, skyld og skam netop hyppigt forekommende følelsesmæssige tilstande.

For som børn er vi offer for, hvordan vores nærmeste omsorgspersoner er og agerer overfor os.

Et barn er afhængig og frygter separation og udstødelse, som tvinger et barn til at underkaste sig og samarbejde med ens forældre, uanset hvordan de er, og hvad man udsættes for.

Et barn er så loyal overfor sine forældre, at det i alle de forvrængede sammenhænge lukker ting ude og tager et overansvar for at “redde” sine forældre og skaber nogle overlevelsesstrategier /mønstre.

Skab balance i dit familiesystem med Familieopstilling relationerne

familieopstilling-mistrives-omsorgssvigt

Hvis du bøvler med relationerne, så få terapi i Aarhus eller online af en professionel psykoterapeut

Dysfunktionelle relationer

Når et barn udsættes for dysfunktionelle relationer/handlesammenhænge, fjerner barnet dele af virkeligheden og af sig selv, som omsorgspersonen netop ikke kunne rumme. Det er sket så ofte, at det bare automatisk/ubevidst fortsat sker, netop fordi man nu har lavet en selvbeskyttelse, der tilmed er hæmmende for én i dag, hvor man måske er blevet voksen.

Det betyder, at barnets (voksne) sunde aggressivitet/grænser hæmmes, og dermed hæmmes også en sund selvhævdelse. Når barnet oplever sig uelsket og forkert, stopper det sin egen protest for at sikre, at det ikke skader sin/sine omsorgsperson/omsorgspersoner. På den måde indlejres en ubevidst overbevisning om, at man er forkert, optager skyld og skamfølelser, det vil sige vender det indad. Hvor dette optræder som mangfoldige komplekse skyldbelagte følelser.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt

I dysfunktionelle relationer som en familie kan være, forekommer der ofte frygt, skyld og skam med hyppige forekommende følelsesmæssige omsorgsvigtende tilstande.

SKAM og SKYLD sørger for, at vores naturlige protest mod omsorgsforræderiet holder sig langt væk fra opmærksomhedsfeltet. F.eks. i forhold til menneskers evne til at indgå i sociale samspil der netop præges af de mønstre, som man har indgået i tidligere i livet. Det er særligt i tilknytningen til vores forældre og andre af de primære omsorgspersoner. Det danner grundlag for de dybeste strukturer, som vil påvirke vores relationelle mønstre i livet.

Vi ser nærmere på den enkeltes udfordringer, som stammer fra familie og slægt gennem generationer. Vi ser på, hvordan børn/unge er påvirket af dynamikker, som hører til hos forældrene og har præget dem gennem livet. Det vil sige, at de dynamikker udspiller sig forskelligt med underliggende temaer, som gør det svært at være dig.

“Der er aldrig nogen, som skal fortælle dig, at dine oplevelser ikke er rigtige, for det er et nyt overgreb.”

Udforsk dine familiemønstre gennem Familieopstilling 

Konflikter-relationer-barndomsbagage

Gode priser og fleksible tider
Tlf. 28947100

Alle vil gerne tilhøre fællesskabet

Alle de mønstre, overbevisninger, værdier og måder at kommunikere på samt accept eller manglende værdsættelse af alle mulige former for samvær og kommunikation får betydning for, hvordan din væren i verden bliver.

Nogle oplever sig elsket, nogle oplever sig frosset ude, og andre oplever, at de er vokset ud af familien.

Bærer du smerten af forkerthed i al din ensomhed op gennem livet?

Vi ser nærmere på selve tilknytningen, og hvordan den har været. Hvordan nogle sider er mere fremelsket hos barnet og andre lukket ned for. Afhængighed og frygt for separation og udstødelse tvinger os til som børn at underkaste os og samarbejde med vores forældre uanset, hvad vi udsættes for.

Barnets sunde aggressivitet hæmmes, grænser og dermed sund selvhævdelse. SKAM fremkommer af nogle oplevelser af at være uelskelig og forkert, stopper vores protest og sikrer, at vi ikke skader vores omsorgspersoner.

Hvis du bøvler med relationerne, så få terapi i Århus eller online af en professionel terapeut

Dysfunktionelle mønstre

I den dysfunktionelle familie er der rigide grænser, der betyder, at individerne i familien ikke har egne grænser. Hermed menes, at ‘du’ og ‘jeg’ flyder sammen internt i familien, der er kun ‘vi’ og ‘os’. Familiens medlemmer skal føle, tænke, tro og mene det samme, hvis de vil undgå udelukkelse, udskamning og skyld.

Her optræder nogle dysfunktionelle samspilsmønstre:

 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Du bliver ikke mødt i dine behov. Du lærer ikke dig selv at kende
 • Tabet af selvstændighed. Alle former for selvstændige jeg-udtryk er forbudte
 • Autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne
 • Du oplever grænseoverskridelser, skam og skyld mv.
 • Du bliver handlingslammet og har svært ved at finde din eksistensberettigelse i familien.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt

I dysfunktionelle familier finder der ofte følelsesmæssig omsorgssvigt sted. Det kan have fatale konsekvenser for dig eller barnets udvikling, idet omsorgssvigten kan medføre et højt stresshormon, der hæmmer hjerne og nervesystem betydeligt, og dermed hæmmer barnets udvikling. Det medfører en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme. Oplever du problemer med stress, angst, depression eller mistrivsel? Det kan være at du oplever:

 • Skyld og skam
 • Afmagt og mistrivsel
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er du meget optaget af, hvad andre tænker.

Bryd ud af lænkerne

Når mennesker bryder ud af familiens (eller for den sags skyld andre grupper, vi indgår i) normer og moral og træder ud af forviklingerne, kommer den dårlige samvittighed.

Hæmmende familiemønster kan indeholde: Skyld, skam og forkerthedsfølelsen nager, og man forsøger måske at indordne sig, undskylde, skamme sig, for på den måde at regulere sig på plads, så man igen kan høre til.

Familieopstillingen kommer vidt omkring og der måske viser sig at der også har været sygdom, personlighedsforstyrrelser eller selvmord eller andre hæmmende forstyrrelser i ens familiemønster.

Rejsen mod at blive sig selv og blive voksen handler derfor om, hvorvidt vi kan bære og rumme den dårlige samvittighed, så vi ikke blindt følger skyldfølelsen. Samvittighed er som et overjeg, som vi lader styre os og påvirke vores valg og handlinger i livet.

En traumebehandling – det er en intensiv behandling der kræver megen tid og energi, man skal være et stabilt sted i ens liv og ikke i krise.

hæmmwende familiemønster-familieopstilling

Har du relationsproblemer og oplever du mistrivsel. Få hjælp gennem professionel psykoterapeutisk samtale i Aarhus eller i et onlineforløb

familiemønster-familieopstilling-generationer

Overlevelses – beskyttelsesstrategier

I familieopstillingen kommer vi ind på, hvordan man konkret kan skabe forandring i forhold til både psykiske, fysiske og sociale udfordringer.

Med familieopstillingen arbejder vi konstruktivt med at forandre og forløse klientens aktuelle udfordringer, som ofte stammer fra familiens og slægtens måder at løse problemer på.

Vi bruger familieopstillings metoden som et landkort til at navigere efter i processer, og til at forstå de forskellige dynamikker i systemerne. Alt efter hvilket lag af samvittighed, der er i spil. Og som vi er styret af, fungerer de som barometre, der påvirker systemer og menneskelige relationer.

Systemerne kan være forskellige i familierne. hvor de systemer kan have gjort at du lavede nogle beskyttelsesstrategier, der dengang passede på dig. Men som på sigt kan være hæmmende for dig.

Vi ser nærmere på hvilke overlevelsesbeskyttelsesstrategier, man har gjort brug af, og som præger ens liv i dag. Der kan være nogle traumespor.

Systemisk familieopstilling
Kend din familie med systemisk familieopstilling og find din vej

En traumebehandling

En traumebehandling er en intensiv behandling, der kræver meget tid og energi, og man skal være et stabilt sted i ens liv og ikke i krise.

Behandle kronisk skam. Megen støttende samtaler, en radikal læringsproces. Hvor indlørte måder at være i verden på som en gang var adaptive – ødelægger nu liv og relationer – må afmonteres

 

 • Processering af kernefølelser
 • 29 angst og effektregulering
 • Afmontering af selvbeskyttende strategi – overlevelsesstrategier
 • Finde ind til ens og sunde grænser
 • Sørge over det enorme tab
 • Bange for emotionel nærhed

Stop pagten, som man som barn indgik

Den pagt man ubevidst indgik som barn med sin omsorgsperson og gav mor/far iltmasken på, – og kan til sidst derfor ikke selv trække vejret.

         Kunsten er at stå for sig selv
           og tage sin plads i verden

 

Invitationer til at mærke følelser; vrede, sorg eller positive følelser

 • Se sandheden i øjnene
 • Der fordybes i det følelsesmæssige og kropslige aspekt.

Få professionel terapi i Aarhus til at bearbejde symptomer på depression

– så du skaber en personlig udvikling, finder frem til dig selv og bliver fri

familieopstilling-systemisk-generationer-psykologi-psykiatri-aarhus

Gennem terapien finder vi sammen en vej

– så du kan hele dine sår og skabe en personlig udvikling

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale