09/01/2022

Systemisk familieopstilling

by Vivi Hinrichs,

Er det svært at være dig?

Familieopstilling kan være gavnlig, hvis du kan nikke genkendende til følgende. Kender du til, at føle dig fastlåst i nogle bestemte måder at reagere på i bestemte sammenhænge. At dem der er omkring dig agere ikke anstændigt men ekskludere dig på en ubehagelig måde.

Oplever du, at trods årelang terapi, tager “automatikken” stadig over? Uanset om du har arbejdet kort eller lang tid med dit mønster, er familieopstilling meget anvendelig til at bryde det. Psykoterapi kan hjælpe dig til, at finde frem til hvem og hvor mønstrene kommer fra.

Vi har både mønstre, der støtter os og mønstre, der er ødelæggende for os. Altså de der er negative for dig. Mønstre der forhindrer dig i at være den, du er. Mønstre der ødelægger nogle muligheder for dig. Mønstre, der gør, at du opfører dig på måder, som du fortryder eller ikke kan agere anderledes i.

Familieopstilling har vist sig egnet til mange problemstillinger:

 • Slås du med angst?
 • Døjer du med lavt selvværd?
 • Har du udfordringer i parforholdet?
 • Kan du ikke finde vej i livet?
 • Er du ensom?
 • Tager du for meget ansvar?
 • Vil du gerne have mere gennemslagskraft?
 • Er du bange for at lukke kærligheden ind?
 • Er du frustrer på din x-partner?
 • Mistrives børnene?
 • Må du ikke være glad?
 • Har du altid skulle tage dig af din far og eller mor?
 • Har der været sygdom eller store traumer i din familie?
 • Bliver du ofte ekskluderet i de sociale relationer?
 • Oplever du dig ikke elsket?
 • Og meget meget mere.

 

Familieopstilling er en procesmetode

Familieopstilling betyder, at man “opstiller” sin familie, og har mulighed for at se familiedynamikken udefra. Familieopstilling laves oftest i grupper, men man skal ikke have sin familie med for at lave en familieopstilling. Man kan også arbejde med metoden i en individuel konsultation. Når man laver familieopstilling i grupper bruges de øvrige deltagere som “repræsentanter” for familiens medlemmer. Det betyder, at man vælger repræsentanter for eksempelvis sin mor, far, sig selv og sine søskende.

En familieopstilling ledes af en facilitator, som starter med at skabe klarhed omkring fire helt centrale emner:

 • Hvad er vanskeligt i livet?
 • Hvilken forandring ønsker man?
 • Hvis en familieopstilling skal gøre en forskel, hvad vil så være anderledes?
 • Hvad er der konkret sket i slægtens historie?
familieopstilling-rødder

Hvordan foregår systemisk familieopstilling?

Når problemstillingen er tydelig, vælger man repræsentanter for centrale familiemedlemmer, som er relevante i forhold til problemstillingen. Herefter skal repræsentanterne “opstilles”. Det betyder, at man placerer repræsentanterne i forhold til hinanden, så det viser den dynamik, som man oplever hersker i familien eller afspejler problemstillingen, der skal arbejdes med.

Når repræsentanterne er stillet på de rigtige pladser i forhold til hinanden, tager facilisatoren over. Klienten sætter sig ned og kan betragte processen som den folder sig ud. Facilisator skal helt overordnet gå igennem følgende trin igen og igen:

 1. Spørge ind til repræsentanterne
  2. Se hvordan repræsentanterne påvirkes igennem processen
  3. Tilføje yderligere repræsentanter, hvis nødvendigt
  4. Flytte og ændre repræsentanternes positioner
  5. Bruge sætningsarbejde, så repræsentanterne taler til hinanden
  6. Skabe forudsætninger for at processen bevæger sig ned til de dybere følelseslag

Imod afslutningen vil du ofte komme ind i din egen familieopstilling, hvilket betyder, at du bytter plads med repræsentanten for dig selv.  Processen afrundes når alle i familieopstillingen har fundet deres rette plads og har det godt i opstillingen.
Det er ofte en meget intens proces, da det opleves virkeligt for dig og som om familiemedlemmerne vitterligt er til stede i egen person.

Systemisk familieopstilling 

Under en familieopstilling, vil du kunne få øje på, præcis hvor du på et ubevidst plan har ”overtaget” noget fra dit familiesystem, hvor nogle følelser og reaktionsmønstre er gået i arv. Du opdager, hvor der er opstået forviklinger i relationerne – og hvordan disse forviklinger “lever” inde i dig. Du får øje på, at stive normer og væremåder i en familie forhindrer de enkelte familiemedlemmer i at udvikle sig naturligt og forhindrer kærligheden i at strømme frit.

Når du frigør dig fra disse prægninger fra familiesystemet – de prægninger, der ikke gør noget godt for dig – vil det blive langt lettere for dig, at være i ordentlig kontakt med dig selv, din essentielle natur og andre mennesker.

Familieopstilling bryder uforståelige mønstre og skaber dybe, vedvarende forandringer i menneskers liv.
Når man arbejder med opstillingsmetoden, er det nogle meget tankevækkende sammenhænge, der viser sig i forhold til, hvordan børn påvirkes og skades af ubalancer i familien, samt hvordan familiehistorien kan have indflydelse på vores personlige udfordringer.

 

Familieopstilling –  baggrund og teori

Når man taler om familieopstilling er det helt nødvendigt at anerkende og bringe Bert Hellinger på banen, som er grundlægger af metoden.

Hellinger har inkluderet sine egne livserfaringer med omfattende psykologisk og filosofisk viden. Herudfra er familieopstilling vokset, har formet og videreudviklet sig.

Bert Hellinger – familieopstillingens grundlægger. Bert Hellinger blev født i en katolsk familie i Tyskland i 1925 og allerede som 10-årig kom han i en katolsk klosterskole. Hans barndom var præget af den spirende nationalsocialisme, som herskede i Tyskland og i1933 var Hitler-Jugend den eneste lovlige ungdomsorganisation. Det blev lovpligtigt for unge at være medlem. Da Hellinger udeblev, blev han mistænk for at være fjende af staten. Under krigen blev han indskrevet i den tyske hær og sendt i kamp på vestfronten. Da krigen sluttede blev han taget til fange af de allieredes i en lejr i Belgien.

Da Hellinger kom tilbage til Tyskland, søgte han tilflugt i en katolsk orden, hvor han sidenhen studerede filosofi og teologi ved universitetet i Würzburg. Sidenhen blev han præst. I begyndelsen af 1950’erne tog han til Sydafrika, hvor han blev i 16 år. Han fungerede som præst, lærer og sidenhen rektor for de afrikanske studerende. Han lærte at tale zulu-sproget flydende, deltog i ritualer og lærte at forstå deres verdensbillede.

Systemisk familie opstilling

Systemisk familieopstillingens faglige inspiration

Familieopstilling som metode er en videreudvikling og syntese af flere forskellige filosofiske og psykologiske retninger. Nedenstående er en ikke-prioriteret oversigt.

 • Systemteorierne og deres måde at se sammenhænge på
 • Fænomenologien og den åbne ikke-vidende indstilling
 • Familieterapien og forståelsen for loyalitet
 • Transpersonlig psykologi og spirituelle traditioner
 • Psykoanalysen og forbindelsen mellem det indre og oprindelsesfamilien
 • Primalterapi, kropsterapi og de oprindelige følelser
 • Gestaltterapien og den her og nu baserede tilgang
 • Transaktionsanalyse – I barndommen udvikler vi nogle basale forestillinger
 • Milton Ericsson og NLP med opmærksomhed på nonverbal kommunikation

Systemisk opstilling har sine rødder i den komplekse systemiske tænkning, som er optaget af, hvordan udvikling, interaktioner, inter-relationer og intra-relationer er i en konstant gensidig påvirkning af hinanden.
En del i et system kan derfor kun begribes, hvis man er opmærksom på, hvilken helhed det indgår i. Samtidig er den nuværende oplevelse under indflydelse af en myriade af forskellige faktorer, som igen er under en konstant og selvorganiserende forandring.

Når vi skal se det i forbindelse med familier, er vi selvfølgelig påvirket af begivenheder og omstændigheder fra vores eget liv. Ikke desto mindre er vi ’regulerede’ og formet efter de øvrige medlemmer i familien, hvor især vores forældre eller omsorgspersoner har en særlig betydning. Vores forældre var selv børn engang og er på samme måde født ind i en familie med normer, regler, traumer, glæder, tab, etc. Ganske som deres forældre var engang. Vi er derfor opmærksomme på et langt større felt af den påvirkning, vi er under indflydelse af.

Jeg er inspireret og uddannet af Liv Dhanyo Thommesen – ‘Systemisk familieopstilling’ ved ISFO.dk

Søg i blogindlægget
Sociale medier
Kontakt mig

Se andre indlæg
Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet