born-unge-angst

Få professionel psykoterapi til unge med angst

Unge med angst

Unge med angst kan hjælpes med deres bekymringer og frygt.

Angst er i dag en udbredt lidelse i vores samfund. Angst rammer ikke kun dit barn – det rammer hele familien. Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for den unge og griber forstyrrende ind i den unge families dagligdag.

Unge med angst oplever ofte en udfordrende tid, hvor følelsesmæssige turbulenser kan påvirke deres daglige liv og trivsel. Angst kan manifestere sig på forskellige måder hos unge og have indvirkning på deres sociale, akademiske og personlige udvikling.

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at hjælpe unge med angst og tilbyder terapi, der er skræddersyet til deres individuelle behov. Målet med terapien er at give dig værktøjer til at håndtere unge med angst og styrke deres mentale modstandsdygtighed.

Gennem terapeutiske samtaler udforsker vi de udløsende faktorer bag angsten og arbejder med at forstå, hvordan den påvirker deres liv. Vi arbejder også med at identificere negative tankemønstre og erstatte dem med mere konstruktive og positive overbevisninger.

Unge med angst

Terapien fokuserer på at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor unge med angst kan udtrykke deres følelser og bekymringer uden frygt for dom eller fordømmelse. Det er vigtigt at anerkende, at hver unge med angst er unik, og derfor tilpasses terapien deres individuelle behov og oplevelser.

Terapien kan hjælpe unge med angst med at opnå bedre selvværd, styrke deres evne til at håndtere stress og bekymringer og forbedre deres evne til at etablere positive relationer.

Det er almindeligt, at unge med angst kan opleve tilbagetrækning fra sociale aktiviteter, nedsat akademisk præstation og lavt selvværd. Terapi kan hjælpe unge med angst med at bryde disse negative mønstre og skabe positive forandringer i deres liv.

Jeg er dedikeret til at støtte unge med angst på deres rejse mod bedre trivsel og velvære. Hvis du er en ung med angst, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte, hvordan terapi kan hjælpe dig med at tackle din angst og opnå en mere positiv fremtid.

Hvorfor skal du tage angst alvorligt?

Mere end hvert 10 unge har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt og griber forstyrrende ind i din/unges og families dagligdag.

Problemerne viser sig f.eks. ved at du som ung stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd og præstationsangst, ved tvangspræget adfærd, eller måske har svært ved krav, præstationer eller social samvær.

Hos mange unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer; svimmelhed, hovedpine og ondt i maven eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med angst i Aarhus eller online

angst-ung-socialangst

Hvad er angst?

Hvad er angst? Angst er en naturlig følelse, som vi alle oplever fra tid til anden. Det er kroppens og sindets måde at reagere på truende eller stressende situationer. For unge kan angst være en almindelig reaktion på forskellige udfordringer og overgange i livet.

Når unge oplever angst, kan det manifestere sig på forskellige måder. Nogle unge kan opleve fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, rysten eller anspændte muskler. Andre kan føle sig mentalt urolige, have konstante bekymringer eller følelse af panik. Angst kan også påvirke ens søvn og spisevaner samt føre til social tilbagetrækning.

Hvad er angst? For nogle unge er angst forbundet med specifikke udløsere som præstationsangst, social angst eller fobier. For andre kan det være mere generaliseret, hvor angstniveauet er højt og forekommer i mange forskellige situationer.

Det er vigtigt at bemærke, at angst kan have forskellige årsager og udtryksformer for hver enkelt ung. Nogle unge kan have tidligere traumatiske oplevelser, der bidrager til deres angst, mens andre kan have en genetisk sårbarhed for at udvikle angstlidelser.

Hvad er angst?

Hvad er angst? Som terapeut er det min rolle at hjælpe unge med at forstå deres angst og lære effektive strategier til at håndtere den. Terapi kan være en tryg ramme, hvor den unge kan udforske deres følelser, tanker og bekymringer omkring angst. Gennem terapeutiske samtaler og teknikker kan vi arbejde på at identificere de underliggende årsager til angst og finde måder at håndtere og reducere den på.

Hvad er angst? Mit mål er at støtte den unge i at opbygge modstandsdygtighed over for angst og udvikle sunde coping-mekanismer. Jeg lærer dem teknikker til afslapning, mindfulness og kognitive strategier, der kan hjælpe med at reducere angstens indvirkning på deres liv.

Hvad er angst? Ved at tackle angst på en konstruktiv måde kan unge opnå større trivsel, selvforståelse og evne til at håndtere livets udfordringer. Min tilgang som psykolog er at skabe et støttende og tillidsfuldt rum, hvor den unge kan føle sig tryg nok til at åbne op og arbejde mod en bedre forståelse af deres angst og sig selv som individ.

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med tankemylder/angst i Aarhus – online

unge-angst-mistrivsel-stress

Gym trivsel

Gymnasietiden er en vigtig og udfordrende periode i mange unges liv. Det er en tid, hvor de unge står over for nye akademiske krav, sociale forandringer og personlig udvikling. Gymnasiet kan være en berigende oplevelse, men det kan også være en tid præget af stress, usikkerhed og følelsen af at være overvældet.

Gymtrivsel handler om at skabe en positiv og støttende skolemiljø, hvor de unge kan trives både fagligt og personligt. Det er vigtigt at anerkende, at hver ung er unik og har sine egne behov og udfordringer. Nogle unge kan føle sig pressede af de høje forventninger til karakterer og præstationer, mens andre kan opleve sociale udfordringer eller have svært ved at finde deres passion og retning.Gymnasietiden er en tid med mange forandringer, og det er naturligt at føle sig overvældet.

Som psykoterapeut er jeg opmærksom på betydningen af gymtrivsel og arbejder med unge for at styrke deres mentale velbefindende. Terapi kan være en hjælpsom ressource, hvor de unge kan få støtte til at tackle de udfordringer, de står over for. Gennem terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede tilgange hjælper jeg dem med at håndtere stress, angst og usikkerhed.

Unges mistrivsel

Unges mistrivsel er en udbredt og vigtig problemstilling, der fortjener opmærksomhed og støtte. I dagens samfund står mange unge over for forskellige udfordringer, der kan påvirke deres mentale og følelsesmæssige velvære. Mistrivsel blandt unge kan have forskellige årsager og manifestere sig på forskellige måder.

Pres fra skolen, præstationskrav, sociale medier, familiemæssige problemer, usikkerhed om fremtiden og andre livsomstændigheder kan føre til følelser af overvældelse, stress og angst hos unge. Nogle unge kan opleve lavt selvværd, føle sig isolerede eller have svært ved at finde deres plads i samfundet.

Mistrivsel kan også resultere i adfærdsmæssige ændringer som tilbagetrækning, irritabilitet, søvnproblemer eller ændringer i spisevaner. Det er vigtigt at huske, at hver ung er unik, og at deres oplevelse af mistrivsel kan variere.

Unges mistrivsel

Som psykolog er jeg dedikeret til at hjælpe unge med at håndtere deres mistrivsel og opnå bedre mentalt helbred. Terapi er et effektivt redskab til at udforske og forstå de underliggende årsager til mistrivsel og udvikle strategier til at håndtere den på en konstruktiv måde.

I terapien tilbyder jeg en tryg og støttende atmosfære, hvor unge med angst kan føle sig hørt og forstået. Vi arbejder sammen på at identificere og udforske de følelser, tanker og bekymringer, der bidrager til mistrivslen. Jeg hjælper unge med at udvikle sunde coping-mekanismer og positive tænkningsmønstre, der kan styrke deres mentale velbefindende.

Gennem terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede tilgange hjælper jeg unge med angst med at opbygge selvtillid, øge deres selvforståelse og skabe en stærkere base for trivsel. Jeg stræber efter at give dem redskaber til at tackle udfordringer, styrke deres selvværd og opnå en følelse af empowerment.

Unges mistrivsel er et komplekst emne, og der er ingen enkelt løsning. Men ved at tilbyde støtte, terapeutisk vejledning og skræddersyede tilgange, kan vi sammen arbejde på at forbedre deres mentale sundhed og hjælpe dem med at trives i deres ungdomsår og videre ind i voksenlivet.

              Få terapi i Århus eller online                        Gratis telefonisk forsamtale               Tlf. 28947100

Præstationsangst

Præstationsangst er en udbredt udfordring blandt unge, især når de står over for vigtige begivenheder som eksamener, præsentationer, sportskonkurrencer eller sociale begivenheder. Præstationsangst er en intens frygt for at mislykkes eller ikke leve op til egne eller andres forventninger, hvilket kan føre til følelsen af utilstrækkelighed og angst.

For unge kan præstationsangst have en negativ indvirkning på deres selvtillid, motivation og trivsel. Præstationsangst kan føre til undgåelsesadfærd, hvor de forsøger at undgå udfordrende situationer eller opgaver for at undgå at føle sig utilstrækkelige eller mislykkede.

Som psykolog har jeg erfaring med at arbejde med unge, der oplever præstationsangst, og jeg forstår, hvor indgribende det kan være i deres liv. I terapien hjælper jeg den unge med at udforske de underliggende årsager til deres præstationsangst og identificere negative tankemønstre, der bidrager til angsten.

Præstationsangst

Gennem kognitive teknikker og terapeutiske samtaler arbejder vi på at ændre disse negative tankemønstre til mere realistiske og støttende overbevisninger. Jeg lærer den unge afprøvede metoder til at reducere angst og stress i præstationsøjeblikket, så de kan opnå bedre fokus og ro.

Unge med angst, der er bundet op på præstationer, har tendens til perfektionisme og er bange for at lave fejl, bruger lang tid på at lave eller rette sine opgaver – er i tvivl om det nu også er godt nok, har det svært til prøver og eksamen, er måske god til sport, men er helt ødelagt til stævner og konkurrencer. Læs mere her 

Jeg skaber et trygt og støttende rum, hvor den unge kan dele deres bekymringer og følelser omkring præstationsangst uden at føle sig dømt. Jeg er her for at hjælpe dem med at opbygge selvtillid og tro på deres evner, så de kan tackle udfordringer med større selvsikkerhed og ro.

Præstationsangst kan behandles, og med den rette støtte og terapi kan unge lære at håndtere deres angst mere effektivt. Mit mål er at hjælpe dem med at frigøre sig fra begrænsningerne af præstationsangst, så de kan udfolde deres fulde potentiale og opnå større trivsel i deres personlige og akademiske liv.

Eksamens angst

Eksamens angst er en udbredt form for angst, der påvirker mange unge under deres uddannelsesforløb. Det er en følelse af nervøsitet, frygt og bekymring i forbindelse med eksamener eller prøver, der kan have en betydelig indvirkning på den unges præstationer og mentale velbefindende.

Mange unge oplever en vis grad af nervøsitet før en eksamen, og det er normalt. Det kan endda være en sund reaktion, der motiverer dem til at forberede sig godt og yde deres bedste. Men når eksamens angst bliver overvældende og fører til fysiske symptomer som hjertebanken, svedeture, rysten eller tanker som “Jeg vil helt sikkert dumpe” eller “Jeg ved ingenting,” kan det udvikle sig til eksamens angst.

Eksamens angst kan have forskellige årsager, herunder frygten for fiasko, præstationspres, perfektionisme eller følelsen af at skuffe sig selv eller andre. Det kan også skyldes tidligere negative oplevelser med eksamener eller en generel frygt for vurdering og bedømmelse.

Eksamens angst

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at hjælpe unge med eksamens angst og opbygge selvtillid og selvværd i forbindelse med deres studier. Gennem terapeutiske samtaler og skræddersyede metoder arbejder jeg at identificere de specifikke udfordringer, du står over for, og udvikle strategier til at håndtere eksamens angst på en konstruktiv måde.

Jeg hjælper unge med eksamens angst med at forstå de negative tankemønstre, der forstærker angsten, og arbejder på at erstatte dem med mere realistiske og positive overbevisninger. Det er vigtigt at huske, at eksamens angst er en udfordring, der kan tackles, og at det er normalt at søge hjælp til at håndtere det. Jeg tilbyder et trygt og støttende rum, hvor unge med eksamens angst kan dele deres bekymringer og følelser uden frygt for dom eller fordømmelse.

Gennem terapien lærer unge med eksamens angst at tackle angsten, opbygge deres selvtillid og udvikle værktøjer til at håndtere stress og pres effektivt. Mit mål er at hjælpe dig med eksamens angst med at føle sig mere selvsikre og kompetente i forbindelse med deres studier og eksamener, så de kan opnå deres fulde potentiale og trives i deres uddannelsesforløb.

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med angst i Aarhus eller online

angst-stress-generaliseret-angst

Angstanfald

Angstanfald er pludselige og intense perioder af frygt eller angst, der kan ramme unge uden varsel. Angstanfald kan forekomme i forskellige situationer og kan være meget overvældende for den unge, der oplever dem. Unge kan opleve fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, rysten, åndenød og følelsen af at miste kontrollen eller gå fra forstanden under et angstanfald.

For unge kan angstanfald føles særligt skræmmende og forvirrende, da de måske ikke fuldt ud forstår, hvad der sker, og hvorfor det sker. Dette kan føre til en øget frygt for at opleve angstanfald igen, hvilket kan resultere i undgåelse af visse situationer eller steder for at undgå udløsning af angsten.

Angstanfald

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med unge, der oplever angstanfald, og jeg forstår, hvor belastende det kan være for dem. Gennem terapeutiske samtaler hjælper jeg den unge med at identificere udløsende faktorer og potentielle årsager til angstanfaldene, så de bedre kan forstå deres reaktioner.

Jeg arbejder sammen på at udvikle mestringsteknikker og strategier til at håndtere angsten, når den opstår. Dette kan omfatte vejrtrækningsøvelser, afspændingsteknikker og kognitive teknikker til at udfordre de negative tanker og reaktioner, der følger med angstanfald.

Jeg skaber et trygt og støttende rum, hvor den unge kan dele deres oplevelser og følelser omkring angstanfald uden at føle sig dømt eller kritiseret. Mit mål er at hjælpe den unge med at genoprette en følelse af kontrol og tryghed, så de bedre kan håndtere fremtidige angstanfald og føle sig mere selvsikre i håndtering af angsten.

Det er vigtigt at huske, at angstanfald kan behandles, og med den rette støtte og terapi kan unge lære at håndtere deres angst mere effektivt og reducere hyppigheden af anfaldene. Jeg er her for at støtte unge på deres vej til at opnå bedre mentalt helbred og trivsel, så de kan leve deres liv med større ro, selvtillid og velvære.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder unge – angst

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

     Få psykoterapi i Aarhus til en god pris           Du er et klik fra online terapi             Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med tankemylder/angst i Aarhus – online

angst-selvværd-mistrivsel

Kompleks traume

Kaldes også kompleks traume – posttraumatisk stress.  Defineres også som kompleks PTSD. Hvilket sker over tid, såfremt man mistrives og såfremt ens grænser overskrides. Ikke mindst når omsorgspersoner ikke var der for dig da det skete, såvel før, under hændelsen og efter.

Separationsangst

Seperationsangst kan forstås:  Nogle unge kan have svært ved at være alene hjemme eller væk fra forældrene, for eksempel, svært ved at blive afleveret i skolen, svært ved at forældrene går ud og handler, måske endda bare går ud med skraldespanden, svært ved at falde i søvn om aftenen eller sove i egen seng.

Kompleks traume

Kaldes også kompleks traume – posttraumatisk stress.  Defineres også som kompleks PTSD. Hvilket sker over tid, såfremt man mistrives og såfremt ens grænser overskrides. Ikke mindst når omsorgspersoner ikke var der for dig da det skete, såvel før, under hændelsen og efter. Læs mere herher

Separationsangst

Seperationsangst kan forstås:  Nogle unge kan have svært ved at være alene hjemme eller væk fra forældrene, for eksempel, svært ved at blive afleveret i skolen, svært ved at forældrene går ud og handler, måske endda bare går ud med skraldespanden, svært ved at falde i søvn om aftenen eller sove i egen seng.

Omsorgssvigt

Som terapeut forstår jeg vigtigheden af at anerkende betydningen af omsorgssvigt og opvækstvilkår for vores mentale og følelsesmæssige udvikling. De tidlige år af vores liv, især fra 0 til 6 år, spiller en afgørende rolle i dannelsen af vores selvopfattelse og forståelse af verden omkring os. Det er i denne periode, vi skaber vores mentale “briller”, der gør unge sårbare og påvirker, hvordan vi opfatter os selv og vores omgivelser gennem resten af livet.

Selv små ting i barndommen kan have betydning for, hvordan vores hjerne behandler information og reagerer på senere udfordringer, og særligt på omsorgssvigt. Det kan føre til misforståelser og negative mønstre i vores tanker og følelser, som kan have en langvarig effekt på vores mentale velbefindende.

Barndomstraumer og omsorgssvigt er særligt følsomme emner, da de kan skabe dybe sår i vores psyke og efterlade os med følelsesmæssige ar, der påvirker vores liv og relationer. Omsorgssvigt kan gøre vores alarmsystem i hjernen overfølsomt, hvilket betyder, at vi kan reagere mere intensivt på stress og belastninger senere i livet.

Som psykoterapeut er jeg dedikeret til at hjælpe unge med at forstå og bearbejde omsorgssvigt og udfordringer, de har oplevet i deres opvækst. Terapien giver mulighed for at udforske de tidlige erfaringer og deres indflydelse på nuværende følelser og adfærd. Gennem terapeutiske samtaler arbejder vi på at identificere de negative mønstre som omsorgssvigtet medførte, og erstatte dem med mere sunde og positive tanker og handlinger.

Omsorgssvigt

Jeg tilbyder et støttende og trygt rum, hvor mine klienter kan dele deres oplevelser uden frygt for dom eller kritik. Sammen arbejder vi på at genopbygge deres selvopfattelse, styrke deres mestringsevner og skabe en dybere forståelse af sig selv.

Jeg tror på, at terapi kan være en vej til heling og vækst, uanset hvilke udfordringer man har mødt i barndommen. Det er aldrig for sent at arbejde med sine følelsesmæssige sår og udvikle sig til en mere selvsikker, selvkærlig og stærkere version af sig selv. Ved at tage skridtet til at søge hjælp og arbejde med de følelsesmæssige aspekter af ens liv, kan man opnå større trivsel og livsglæde på den lange bane. Jeg er her for at støtte mine klienter på deres rejse mod bedre mentalt helbred og personlig udvikling.

Du får inspiration til simple værktøjer og handlemuligheder. Du vil lære at styrke og hjælpe dig selv – dit følelsesliv og til indre ro. Hvis det er svært i familien, er der mulighed for såvel fælles samtaler som individuelle samtaler såvel med den unge som med forældrene. seng.

social angst

Social angst er en udbredt form for angst, der påvirker mange unge. Social angst er karakteriseret ved en intens frygt eller angst for sociale situationer, hvor den unge føler sig observeret, bedømt eller vurderet af andre. Dette kan omfatte situationer som at tale i offentligheden, deltage i sociale arrangementer, møde nye mennesker eller endda blot at tale med andre.

For unge med social angst kan selv simple hverdagssituationer føles overvældende og skræmmende. Unge med social angst kan opleve fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, rysten og en følelse af utilpashed. Denne angst kan føre til undgåelse af sociale situationer, hvilket kan resultere i isolation og begrænset deltagelse i sociale aktiviteter og relationer.

Unge følere sig utryg og usikker, svarer nødigt på spørgsmål i klassen, kan ikke lide at være i centrum, undgår sociale situationer og steder med mange mennesker, bekymrer sig om hvad andre tænker og har mange negative og kritiske tanker om sig selv. Læs mere her 

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med unge, der lider af social angst, og jeg forstår, hvor invaliderende det kan være for dem. Gennem terapeutiske samtaler og skræddersyede metoder hjælper jeg dig med social angst med at udforske de underliggende årsager til deres angst og identificere de negative tanker og overbevisninger, der forstærker angsten.

Social angst

Jeg arbejder tæt sammen med den dig for at udfordre disse negative tanker og erstatte dem med mere realistiske og positive tanker. Vi øver os også på gradvis eksponering for de sociale situationer, der udløser angst, så du kan opbygge tillid og mestringsevner til at tackle dem.

Gennem terapien lærer den unge med social angst også forskellige afspændingsteknikker og vejrtrækningsøvelser, der kan hjælpe med at reducere angstniveauet i sociale situationer. Jeg skaber et trygt og støttende rum, hvor den unge med social angst kan føle sig tryg nok til at dele deres følelser og udfordringer uden frygt for dom eller kritik.

Mit mål er at hjælpe dig med social angst til at opnå større selvtillid og selvværd, så de kan deltage mere fuldt ud i sociale aktiviteter og relationer og leve et mere tilfredsstillende og berigende liv. Social angst kan behandles, og med den rette støtte og terapi kan du med social angst lære at håndtere deres angst og opbygge sunde og meningsfulde forbindelser med andre.

Generaliseret angst

Unge bekymrer sig om mange forskellige ting, stiller mange spørgsmål, kan ikke berolige sig selv, har brug for at høre de samme svar igen og igen, ringer måske mange gange til forældrene i løbet af dagen og forestiller sig ofte det værste, der kan ske. Læs mere om generaliseret angst.

Blandede symptomer

Unge har ofte symptomer på flere forskellige angstlidelser på samme tid. Angsten medfører tristhed, skyldfølelse, lavt selvværd, humørsvingninger, konflikter og adfærdsproblemer.

Fysiske symptomer: Hos unge med angst kommer følelsesmæssige problemer også til udtryk i form af fysiske symptomer, for eksempel, ondt i maven, hovedpine og svimmelhed.

Den unge føler sig dårlig og utilpas. Ofte har barnet været igennem mange lægeundersøgelser, uden at lægerne har fundet nogen somatisk forklaring på den unges symptomer.

Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)

Unge med angst, kan også komme til udtryk gennem OCD. Unge føler sig tvunget til at gøre bestemte ting mange gange, for eksempel, vaske hænder. Unge kan også have påtrængende tanker, som det skammer sig over eller bestemte regler og systemer, som unge føler sig nødsaget til at følge, for at sikre, at der ikke sker noget dårligt. Ofte sker dette fordi du ikke får rettidigt hjælp, men overbelastes i dit system og nedsmelter.

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med angst i Aarhus eller online

unge-mistrivsel-angst

Panikangst

Panikangst kan opstå pludselig uden forudgående varsel eller hvis barnet presset ud i situationer, barnet ikke kan overskue. Læs mere om  Unge der oplever stærke fysiske reaktioner: hjertebanken, åndenød og svimmelhed, føler sig syg og dårlig, græder og er ulykkelig eller bliver voldsomt vred.

Panikangst er en alvorlig form for angst, der kan påvirke unge og have en betydelig indvirkning på deres daglige liv. Panikangst kan manifestere sig på forskellige måder hos unge/dig og have indvirkning på deres sociale, akademiske og personlige udvikling.

Panikangst kan udløses af forskellige faktorer, og panikanfaldene kan komme pludseligt og uventet. Når panikangsten rammer, kan du opleve intens frygt og en række fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, rysten, åndenød, svimmelhed og en følelse af at miste kontrollen eller gå til at dø.

For unge kan panikangst være særligt overvældende, da de måske ikke forstår, hvad der sker med dem, og de kan føle sig meget isolerede og bange for at dele deres oplevelser med andre. Panikanfaldene kan opstå i forskellige situationer, og det kan være svært for dig/unge at forudsige, hvornår de vil forekomme, hvilket kan skabe en konstant frygt og bekymring.

Panikangst

Som psykoterapeut har jeg erfaring med at arbejde med unge, der lider af panikangst, og jeg er dedikeret til at hjælpe dem med at forstå og håndtere deres angst. Gennem terapeutiske samtaler og skræddersyede metoder arbejder jeg med dig for at identificere udløsere og underliggende årsager til deres panikangst.

Jeg hjælper dig med at lære teknikker til at håndtere og reducere panikanfaldene, herunder vejrtrækningsøvelser, afspændingsteknikker og kognitiv adfærdsterapi. Vi udforsker også de negative tankemønstre, der forstærker angsten, og arbejder på at ændre dem til mere realistiske og positive overbevisninger.

Det er vigtigt for dig at vide, at panikangst kan behandles, og at de ikke er alene i deres oplevelser. Jeg tilbyder et støttende og trygt rum, hvor du med panikangst kan dele deres følelser og bekymringer omkring deres angst uden frygt for dom eller fordømmelse.

Gennem terapien lærer du at genkende tidlige tegn på panikangst og udvikle mestringsevner, der giver dem mulighed for at tackle angsten effektivt. Mit mål er at hjælpe dig med at opnå en bedre forståelse af deres angst og opbygge selvtillid til at håndtere livets udfordringer med større ro og tryghed. Panikangst kan overvindes, og med den rette støtte og vejledning kan du opnå en mere positiv og berigende livserfaring.

Negative tanker

Som psykoterapeut, er det vigtigt at anerkende og forstå den menneskelige oplevelse af negative tanker. Mange af os oplever en konstant strøm af tanker i vores sind, og det er afgørende at forstå, at vi ikke er vores tanker. At tage alle disse tanker alvorligt og give dem følelsesmæssig næring kan føre til overarbejde og unødvendige bekymringer.

En nyttig tilgang er at lade de negative tanker passere som togvogne på et tog. Vi behøver ikke at hoppe ind i hver eneste vogn, der kommer forbi. På samme måde kan vi vælge at anerkende, at negative tanker er en naturlig del af den menneskelige erfaring, men vi behøver ikke nødvendigvis at engagere os følelsesmæssigt i dem.

Når vi træner os selv til at lade negative tanker passere, kan vi opnå en større følelse af ro og balance i vores sind. Vi kan skabe plads til mere konstruktive tanker og fokusere vores energi på de ting, der virkelig betyder noget for os.

Negative tanker

Som psykoterapeut er min tilgang at hjælpe mine klienter med at udvikle en bevidsthed om deres tanker og følelser og opbygge sunde coping-strategier. Ved at lære at håndtere negative tanker på en mere hensigtsmæssig måde, kan vi opnå større mental velvære og trivsel. Så husk, du er ikke bare dine tanker, og det er okay at lade mange af dem passere. Lad os sammen arbejde på at skabe en bedre forståelse af dine tanker og følelser, så du kan leve et mere balanceret og tilfredsstillende liv.

Anerkend dine negative tanker og lad dem passerer. Du er ikke bare dine tanker. Mange tanker er unødvendige bekymringer, på den måde at hvis du skal forholde dig seriøst til alle de tanker der flyver gennem dit hoved, kommer du på overarbejde. hvis du hiver de tanker der lige popper op ned og giver det liv med følelsesmæssig næring kommer du på overarbejde.

En metafoer for dette kan være: Lad mange af dine tanker passere, anerkend at de er der og lad dem passere. Du hopper heller ikke ind i alle togvogne når et tog kommer, vel.

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med tankemylder/angst i Aarhus el. online

angst-tankemylder-unge

           Få psykoterapi Århus eller online                       Gratis telefonisk forsamtale                Tlf. 28947100

Psykoterapeutiske samtaleforløb for unge med tankemylder/angst i Aarhus el. online

unge-angst-mistrivsel

Hvorfor skal du tage angst alvorligt?

Mere end hvert 10 unge har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt og griber forstyrrende ind i din/unges og families dagligdag.

Problemerne viser sig f.eks. ved at du som ung stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd og præstationsangst, ved tvangspræget adfærd, eller måske har svært ved krav, præstationer eller social samvær.

Hos mange unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer; svimmelhed, hovedpine og ondt i maven eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Angst og depression

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med unge, der oplever angst og depression. Jeg forstår, hvor udfordrende det kan være for unge at håndtere disse følelser, og jeg er her for at tilbyde den nødvendige støtte og vejledning.

Unge med angst og depression står over for unikke udfordringer i deres liv. Det kan påvirke deres sociale relationer, skolepræstationer og generelle livskvalitet. Men det er vigtigt at huske, at angst og depression kan behandles, og der er hjælp at få.

I min praksis skaber jeg et trygt og støttende rum, hvor unge kan åbne op om deres følelser og udfordringer uden frygt for dom eller kritik. Jeg arbejder sammen med dem for at udforske de underliggende årsager til deres angst og depression og hjælper dem med at udvikle sunde coping-mekanismer.

Angst og depression

Gennem terapeutiske samtaler og tilpassede tilgange tilpasset den enkelte unge, hjælper jeg dem med at lære effektive strategier til at håndtere deres følelser og tanker. Dette kan omfatte teknikker til at reducere angstniveauet, håndtere negativt tankemønster og arbejde på at genoprette en følelse af håb og mening i deres liv.

Jeg er dedikeret til at hjælpe unge med at genopbygge deres selvtillid og selvværd, så de kan overvinde angst og depression og leve et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv. Jeg tror på, at tidlig intervention og støtte er afgørende for at hjælpe unge med at navigere gennem disse udfordringer og opnå bedre mentalt helbred.

Hvis du er en ung, der kæmper med angst og depression, er du ikke alene, og det er okay at søge hjælp. Jeg er her for at støtte dig på din rejse mod bedre trivsel og velvære. Lad os sammen arbejde på at skabe en positiv forandring i dit liv, så du kan opnå dit fulde potentiale og trives som den bedste version af dig selv.

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale