pædagogisk-psykologisk-konsulent

Konsulentydelser tilbydes og skrædderdesignes efter jeres behov

Skab udvikling med en proceskonsulent

Jeg tilbyder konsulentydelser, hvor jeg som proceskonsulent kan skrædderdesigne, ud fra de behov I har. Sammen kan vi planlægge et forløb, som jeg kan afholde en temadag og/eller et kursus i.

Eksempler på forløb – læs mere om hver:

Supervision

 • Supervision på konkrete problemer, der virker fastlåste
 • Et fagligt udviklende samarbejde med fokus på læringsprocessen
 • Samtale vejledning, gensidig sparring og fagligt overblik
 • Et fokus på dig som professionel i opgaveløsningen
 • Anvendelse af en mentaliseringsbaseret tilgang
 • Bliv klogere på egen rolle i en situation

Mentalisering

 • Som fagprofessionel kan du anvende mentalisering, som et konkret værktøj til understøtning af barnets udvikling og læring
 • Forstå baggrunden for barnets eller den unges adfærd, samt opnå bevidsthed om dine egne reaktioner
 • Mentalisering gør dig i stand til at handle hensigtsmæssigt i en situation
 • Et fokus på evnen til at mentalisere og hvordan man udvikler ens mentaliseringsevne
 • Mentaliseringssvigt – hvad er det?

Human ressource tiltag

 • Organisatoriske, afdelings eller team tiltag
 • Værdier og kultur
 • Hvordan forebygges modstand mod forandring?
 • Personalesamarbejde; hvordan er det, og hvordan kan det blive bedre?
 • Personale udvikling: Forebygge og eller optimere arbejdsmiljøet ift. mobning eller pres/stress
 • Konflikthåndtering
 • Ledelsessparring
om-mig-psykoterapeut-aarhus-terapi-online-århus-kandidat-pædagogisk-psykologi-vivi-hinrichs

Et procesforløb med afklaring, læring og refleksion

Ring eller skriv for at høre nærmere i forhold til, at undersøge at få læring og udvikling til det, som I har behov for.

Jeg tilbyder en dialog og afklaring om, hvad det er I søger. I kan få tilrettelagt et forløb, sådant som I ønsker det.

Det kan være et gruppeforløb eller det kan være individuel sparring.

Et gruppeforløb på ca. 2 timer ca. pris 2.000-6000 kr. Plus moms og transport.

 

Pædagogiske psykologiske tiltag:

 • Forventningsafstemning ift. at afklare hvem I er, jeres værdier og pædagogik
 • Evaluere pædagogikken, f.eks. “gør I det som I ønsker at gøre”, eller hvad gør I?
 • Hvordan forebygges modstand mod forandring?
 • Faglig refleksion i personalegruppen
 • Sparring på hvordan sårbare børn og unge i udsatte positioner understøttes
 • Et forløb om f.eks. autisme, ADHD/ADD, læring i forhold til hvordan man kan understøtte, så der skabes tryghed og sund trivsel
 • Et forløb om reaktioner på at have et handicappet barn (med en diagnose). Krise og sorg

Foredrag: Iværksætter

 • Iværksætter forløb. Bliv klogere på processen
 • Hvordan understøttes personlig udvikling
error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet