pædagogisk-psykologisk-konsulent

Konsulentydelser tilbydes og skrædderdesignes efter jeres behov

Skab udvikling med en proceskonsulent

Jeg tilbyder konsulentydelser, hvor jeg som proceskonsulent kan skrædderdesigne, ud fra de behov I har. Sammen kan vi planlægge et forløb, som jeg kan afholde en temadag og/eller et kursus i.

Eksempler på forløb – læs mere om hver:

Supervision

 • Supervision på konkrete problemer, der virker fastlåste
 • Et fagligt udviklende samarbejde med fokus på læringsprocessen
 • Samtale vejledning, gensidig sparring og fagligt overblik
 • Et fokus på dig som professionel i opgaveløsningen
 • Anvendelse af en mentaliseringsbaseret tilgang
 • Bliv klogere på egen rolle i en situation

Mentalisering

 • Som fagprofessionel kan du anvende mentalisering, som et konkret værktøj til understøtning af barnets udvikling og læring
 • Forstå baggrunden for barnets eller den unges adfærd, samt opnå bevidsthed om dine egne reaktioner
 • Mentalisering gør dig i stand til at handle hensigtsmæssigt i en situation
 • Et fokus på evnen til at mentalisere og hvordan man udvikler ens mentaliseringsevne
 • Mentaliseringssvigt – hvad er det?

Human ressource tiltag

 • Organisatoriske, afdelings eller team tiltag
 • Værdier og kultur
 • Hvordan forebygges modstand mod forandring?
 • Personalesamarbejde; hvordan er det, og hvordan kan det blive bedre?
 • Personale udvikling: Forebygge og eller optimere arbejdsmiljøet ift. mobning eller pres/stress
 • Konflikthåndtering
 • Ledelsessparring
vivi.hinrichs

Et procesforløb med afklaring, læring og refleksion

Ring eller skriv for at høre nærmere i forhold til, at undersøge at få læring og udvikling til det, som I har behov for.

Jeg tilbyder en dialog og afklaring om, hvad det er I søger. I kan få tilrettelagt et forløb, sådant som I ønsker det.

Det kan være et gruppeforløb eller det kan være individuel sparring.

Et gruppeforløb på ca. 2 timer ca. pris 2.000-6000 kr. Plus moms og transport.

 

Pædagogiske psykologiske tiltag:

 • Forventningsafstemning ift. at afklare hvem I er, jeres værdier og pædagogik
 • Evaluere pædagogikken, f.eks. “gør I det som I ønsker at gøre”, eller hvad gør I?
 • Hvordan forebygges modstand mod forandring?
 • Faglig refleksion i personalegruppen
 • Sparring på hvordan sårbare børn og unge i udsatte positioner understøttes
 • Et forløb om f.eks. autisme, ADHD/ADD, læring i forhold til hvordan man kan understøtte, så der skabes tryghed og sund trivsel
 • Et forløb om reaktioner på at have et handicappet barn (med en diagnose). Krise og sorg

Foredrag: Iværksætter

 • Iværksætter forløb. Bliv klogere på processen
 • Hvordan understøttes personlig udvikling
Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale