social-angst

Terapi styrker dig til at blive fri af social angst

Social angst

Jeg tilbyder terapi til alle uanset graden af den social angst. Med en social angst kan oplevelsen været så ubehagelig, at man oplever en stærk modvilje i at indgå i sociale sammenhænge. Især hvis den oplevelse man har haft gentager sig, vil der kunne udvikles en dissideret social angst.

Social angst er angsten for at blive gjort til grin, set ned på eller kritiseret i samværet med andre mennesker. Har du social angst undgår du kontakt og situationer, der fremprovokerer sociale angst eller minder om en tidligere angstfuld oplevelse.

Selvom du har social angst, og undgår kontakt med situationer og andre mennesker, er det sociale behov der stadig, og bliver derfor både underkendt og undertrykt. Derfor er der mange med social angst, der ikke er i trivsel og og oplever at føle sig isoleret og ensom. Læs om ensomhed

Social angst er en udbredt udfordring, hvor en person føler sig ekstremt selvbevidst og nervøs i sociale situationer. Det kan være i mødet med fremmede, i større grupper eller i offentlige sammenhænge. Angsten kan opstå, når man føler sig iagttaget, bedømt eller frygter at blive ydmyget eller pinliggjort.

Mennesker med social angst kan opleve en intens frygt for at blive centrum for opmærksomhed, hvilket kan føre til undgåelse af sociale begivenheder eller isolering. Dette kan have en negativ indvirkning på trivsel, selvrespekt og selvværd.

Social angst 

Jeg er her for at hjælpe dig med at bryde fri fra båndene af social angst og genopdage en verden af muligheder. Social angst er en udfordrende følelse, men jeg tror på, at med den rette støtte og en personlig tilgang kan du opnå varige forandringer.

Min Tilgang til Terapi for Social Angst

Min tilgang til terapi er ikke standard. Jeg tror på, at hver enkeltperson har en unik oplevelse, og derfor fortjener en individuel tilgang. Vi vil arbejde sammen for at udforske årsagerne til din social angst og udvikle skræddersyede strategier, der passer til dig.

Hvordan Social Angst påvirker Dig

Social angst kan være begrænsende, men det behøver ikke at definere dig. Vi vil sammen udforske de udfordringer, du står overfor, og skabe et rum, hvor du kan opdage dine styrker og overvinde dine bekymringer.

Fordele ved at Arbejde Med Mig

Personlig Opmærksomhed: Jeg tilbyder en personlig tilgang, der er skræddersyet til dine behov og mål. Du er ikke bare endnu en klient – du er en individuel med unikke udfordringer, og jeg er her for at hjælpe dig.

Fortroligt Miljø: Mit mål er at skabe et trygt og støttende miljø, hvor du føler dig fri til at dele dine tanker og følelser uden frygt for dom.

Langsigtet Løsning: Vi arbejder ikke kun med at lindre symptomer, men også med at opbygge langsigtede strategier, så du kan håndtere social angst på egen hånd.

Tag det Modige Skridt

Social angst behøver ikke at være en konstant byrde. Lad mig hjælpe dig med at bryde fri fra begrænsningerne og styrke dig til at nyde sociale situationer. Kontakt mig i dag for en konsultation, og lad os sammen tage det første skridt mod din personlige frihed.

Jeg ser frem til at hjælpe dig på din rejse.

Som psykoterapeut kan jeg arbejde sammen med dig for at forstå årsagerne bag din sociale angst og udforske de tanker og overbevisninger, der opretholder angsten. Gennem terapeutiske teknikker kan vi arbejde på at udfordre negative selvopfattelser og erstatte dem med mere realistiske og positive perspektiver.

Jeg vil opbygge et tillidsfuldt forhold og skabe et trygt rum, hvor du kan øve dig på at håndtere sociale situationer gradvist og uden frygt. Ved at bruge terapeutiske metoder som kognitiv adfærdsterapi og eksponeringsterapi, kan vi arbejde på at mindske angsten og opbygge selvtillid i sociale sammenhænge.

Målet med behandlingen er at hjælpe dig med at overvinde social angst, så du kan opbygge meningsfulde relationer, deltage i sociale aktiviteter og opleve større frihed og trivsel i dit daglige liv. Du vil lære at håndtere udfordrende situationer med større selvsikkerhed og opnå en dybere forståelse af dig selv og dine relationer til andre.

     Angst æder sjæle og gør dig ensom     

socialangst

Social angst

Social angst er en udbredt og invaliderende tilstand, hvor en person føler en intens frygt eller angst i sociale situationer. Det kan gøre det svært at interagere med andre mennesker, deltage i sociale begivenheder og føle sig tryg i sociale sammenhænge. Som psykoterapeut vil jeg tilbyde professionel hjælp til personer, der oplever social angst, og arbejde sammen med dem for at forstå og håndtere deres udfordringer på en konstruktiv måde.

I terapien vil jeg skabe et trygt og støttende rum, hvor du kan udforske årsagerne til deres sociale angst og identificere negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der bidrager til denne angst. Jeg vil for eksempel anvende kognitiv adfærdsterapi og eksponeringsterapi, der har vist sig effektive til behandling af social angst.

Gennem terapien vil jeg hjælpe dig med at opbygge selvværd og selvtillid, lære at udfordre negative tanker og forventninger om sociale situationer og gradvist opbygge tillid og komfort i sociale sammenhænge. Jeg vil også arbejde med på at du udvikler mestringsteknikker, der kan hjælpe dig med at håndtere angstreaktioner og forebygge tilbagefald.

som psykoterapeut er at hjælpe dig med at opnå større frihed og velvære i deres sociale liv, så de kan deltage mere aktivt og autentisk i sociale relationer og opleve en forbedret livskvalitet. Jeg vil skræddersy terapien til den enkeltes unikke behov og mål, og samarbejde tæt med dig for at sikre, at de får den bedst mulige behandling for deres sociale angst.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder socialangst

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

    Få professionel terapi, og kom fri                – i hjertet af Aarhus eller online                   Gratis Telefonisk forsamtale              Tlf. 28947100

Få psykoterapeutisk behandling i Århus mod social angst – kognitiv angstterapi

Når frygten forsvinder, begynder ægte forbindelse – Overvind social angst

socialangst-undgaaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri

Angstens symptomer 

Angstens symptomer vises gennem de kognitive symptomer:

 • Tanker og forestillinger om ubehagelige og/eller faretruende begivenheder – ofte urealistiske, forvrængede tanker
 • Tankemylder bliver til bekymringstanker om ”hvad mon andre tænker om mig”, “er jeg god nok”, “har jeg gjort det godt nok” osv.
 • Lavt selvværd
 • Negative tanker – “jeg kan ikke…”
 • Præget af katastrofetanker om alt muligt.

Angstens symptomer vises gennem den følelseskvalitet bag adfærden, som er vigtig. Kropslige fornemmelser, der indikerer, at angsten er på spil.

Angstniveauet kan variere til lettere anspændthed, forsmåethed, uro, til ondt i maven, kvalme, nervøs blære, hjertebanken, kvælningsfornemmelser, svimmelhed, rødmen, rysten, svedture, slimhinder der tørre ud, kognitiv forvirring, overbliksvanskeligheder, kaos og panik.

Har jeg social angst?

Få psykoterapi hvis du oplever myldertanker, og et hav af tanker som for eksempel: “Hvad nu hvis…” og ” …om lidt går det garanteret galt!”. Tanker der kører i ring og som blot er med til at kickstarte og øge angsten.

Social angst kan komme pludseligt. Ofte vil du opleve en ekstrem trang til at undgå sociale sammenhænge.

Symptomer på social angst:

 • Oplever du et tomrum?
 • Har du en undgåelsesadfærd?
 • Er du genert?
 • Frygter du sociale sammmenhænge?

Følelsesmæssige symptomer

 • Angst
 • Vrede
 • Ked af det/tristhed
 • Overvældet
 • Bekymret
 • Ængstelig
 • Usikker
 • Nervøs
 • Genert
 • Flov
 • Skamfuld
 • Skyld

Alt efter persons psykiske struktur kan angsten akkumulere fra almindelig bekymring til panikangst. Man kan have følelsen af at gå ved siden af sig selv / uvirkelighed, man kan have store humørsvingninger, opleve dødsangst /generelt være optaget af døden.

Få terapi indenfor 24 timer
fleksibletider – dag, aften og weekend

Har jeg social angst?

Har jeg social angst? For nogle er der overhovedet ingen tvivl om, at der er tale om social angst. Angst i sociale sammenhænge kan være tydelig. Men for andre kan det være helt nyt og svært at tyde, om det de føler er social angst.

Symptomer på  og har jeg social angst:

 • Rysten
 • Smerter eller trykken i brystet
 • Kvalme eller maveuro
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Hjertebanken
 • Svedture
 • Kvælningsfornemmelse

Tegn på social angst 

Tegn på social angst viser sig ved undgåelsesadfærd. 

Det er naturligt at vi mennesker kan føle ubehag i samværet med andre mennesker, uden at vi af den grund lider af social angst. Det er en del af vores overlevelsesinstinkter, som gør, at vi kan sortere situationer fra i vores liv, som kan have en skadelig indvirkning på vores eksistens.

Tegn på social angst gør at vi sørger for, at vi formår at skille os fra personer, der for eksempel har en voldelig eller destruktiv adfærd mod os, og sørger for at vi i stedet søger nye konstruktive relationer og omgangsformer. Tegn på social angst sker når du mærker angst i sociale sammenhænge, her er realiteten dog slået ud af kurs, og du undgår situationen for at undgå angsten, og ikke nødvendigvis en destruktiv situation.

 

Socialangst kan udløses af:

Socialangst kan vises ved følgende gentagelser hændelser.

 • Stress
 • Kriser
 • Negative oplevelser og traumer
 • Mobning m.m.
 • Oplevelser af in print kan have været medvirkende til at du fået social angst
 • Effekterne heraf kan optræde som at du ofte er genert, konfliktsky og nervøs
 • Lavt selvværd er næsten altid til stede ved socialangst

Når du træder ud af skyggen, vil du opleve lyset – Sig farvel til social angst  

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri

                 Få terapi og kom fri                  – i hjertet af Aarhus eller online

Angstanfald

Dine angstanfald kan også være med at til at du trækker dig. Du kan godt være social, selvom du lider af social angst. Hvis du har et udpræget behov for at skjule din angst og nervøsitet  i frygt for at du får et angstanfald, kan det være et tydeligt tegn på, at du lider af social angst.

Frygten for et angst anfaldt kan for eksempel være, at du benytter dig af det, der kaldes for “sikkerhedssøgende adfærd”, så andre ikke kan se, hvordan du har det, og at du lider af social angst.

Social angst behandling 

Det er vigtigt at huske, at social angst behandling er en individuel proces, og de teknikker, der anvendes, vil variere afhængigt af dine unikke behov og udfordringer. Som psykoterapeut vil jeg tilpasse social angst behandlingen til dig og arbejde sammen med dig for at skabe en målrettet og effektiv behandlingsplan, der hjælper dig med at overvinde social angst og opnå større trivsel i dit sociale liv.

Social angst behandling gives gennem ACT der er det man også kalder for den “tredje bølge” af kognitive adfærdsterapier som omfatter adfærdsterapi, mindfulness-baseret kognitiv terapi og den kognitive adfærdsterapi.

ACT terapi går ud på at lære angst følelserne at kende, ikke at handle på dem eller i fremtiden vælge situationer, der udvikler dem – i stedet for at forsøge at slippe af med svære og vanskelige følelser (som f.eks. angst).

Social angst behandling: Du træner bevidst nærvær i nuet og vælger handlinger ud fra de værdier, du har erkendt er vigtige og meningsfulde for dig.

Nøgleord for ACT er f.eks.:

 • Accept af dine reaktioner
 • At være til stede
 • Handle
 • Dit observerende selv
 • Værdier

Få psykoterapi i Aarhus eller online til en god pris

Social isolation

mennesker med social angst søger at undgå mennesker idet man frygter at man kan leve op til det eller indfri andres forventninger, og derfor skaber man en social isolation.

Social isolation ses også som at du måske kompenserer med beroligende medicin, en drink, undgår øjenkontakt, medbringer eller bruger genstande som kan abstrahere fra andres opmærksomhed som for eksempel en vandflaske, cigaretter, en bog du læser i, tyggegummi, høretelefoner med musik. Det kan være du gør dig ubemærket ved at skjule rødmen med make-up eller solbriller, du holder hårdt på glas og bestik, undgår at hælde vin op til sidemanden, kontrollerer al egen adfærd, undgår folk du ellers finder interessante eller folk man ser op til.

Socialfobi

Med NLP og Meta-kognitiv terapi til behandling af socialfobi, kan du med professionel hjælp justere forestillinger af den angstspiral du er hvirvlet ind i. I arbejdet med din socialfobi arbejdes der med dine tanker, kan du påvirke de tankerækker, som ofte ligger forud for din angstfobi eller angstanfald.

I arbejdet med socialfobi lærer at tilnærme dig de angstfyldte situationer/tanker med små, gradvise trin, så du langsomt lærer de følelser at kende.

Typiske tanker i forbindelse med socialfobi er. “Hvad tænker de andre om mig?” Har du konstant spørgsmål og tanker der handler om, hvad andre tænker om dig? Måske så meget, at du undgår situationer med mange mennesker?

Måske er du bange for, at du ikke kan leve op til krav, andres forventninger, er bange for at ikke slå til. Du bruger så megen energi på, hvad de andre tænker, at det tapper dig helt.

Som socialpsykolog arbejder jeg meget specifikt med, hvordan det er at være lige netop dig, og hvordan lige netop din angst manifesterer sig – Og ikke mindst hvor den kommer fra. Helt konkret er der skarpt fokus på, hvad lige netop du har brug for, for at kunne slippe angsten.

Få terapi i Aarhus til at komme din sociale angst til livs

Vær modig, vær autentisk – Overkom social angstpi & kom fri af din angs

socialangst-angst-ensom-undgaelsesadfard-psykologipsykiatri

Få psykoterapi & kom fri af din angst
i Aarhus eller online
Tlf. 28947100

Social angst symptomer

Når man har social angst symptomer kan det vises ved følgende: 

 • Man stiller mange spørgsmål, med en overdreven eller urealistisk bekymring
 • Søger ustandselig beroligelse, beskæftigelse eller trøst
 • Manglende selvtillid, udpræget undgåelsesadfærd som skolefobi, social tilbagetrækning
 • Præstationsangst – udpræget kontrol, tjekke lektier, bange for at lave fejl
 • Tilbagevendende tvangspræget adfærd – at den grønne madkasse skal være i tasken, vaske hænder
 • Har svært ved at klare nye situationer
 • Kan ikke være alene hjemme, sove alene, eller sove ude
 • Bange for at få det dårligt – angst for angsten
 • Helbredsangst – optaget af sygdom
 • Ved generaliseret angst: svært ved at sove, rastløshed, har svært ved at slappe af, farer hurtigt sammen
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Psykisk anspændthed, spændinger i muskler – eller smerte

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale