add-udviklingsforstyrrelse

ADD hos voksne – Specialiseret ADD viden & terapi

Har jeg ADD?

Har jeg ADD? Hvis du har bekymringer om, om du har ADD (Attention Deficit Disorder) eller ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), anbefales det at kontakte din læge, for en grundig vurdering og diagnosticering. Jeg kan hjælpe dig med at forstå dine symptomer og give den passende støtte og behandling.

Læs om mig i forhold til specialeviden vedr. ADHD/ADD og om at jeg tilbyder faglig viden til fagpersonale, familier, pårørende og den enkelte.

 

ADD er en type af ADHD,

ADD er en type af ADHD, og det er en neurologisk betinget lidelse, der påvirker personens evne til at fastholde opmærksomhed, koncentration og organisation. Nogle af de typiske træk ved ADD omfatter:

 • Uopmærksomhed: Problemer med at opretholde fokus på opgaver, let distraheret, glemsomhed og svært ved at fuldføre opgaver.
 • Organisatoriske udfordringer: Vanskeligheder med at organisere opgaver, holde styr på ting eller planlægge fremtidige aktiviteter.
 • Tidshåndteringsproblemer: Svært ved at anerkende tid og være punktlig.
 • Dagdrømmeri: Hyppig tendens til at miste sig selv i tanker eller dagdrømme.
 • Svært ved at følge instruktioner: Problemer med at følge gennem opgaver, der kræver en sekvens af trin.
 • Manglende opmærksomhed for detaljer: Overblik over detaljer i opgaver kan være en udfordring.

 

                                                                    – skab din egen rytme i livets symfoni!

add-udviklingsforstyrrelse

Få en tid indenfor 24 timer
       i hjertet af Aarhus eller online           Gratis telefonisk forsamtale 
Tlf. 28947100

ADD hjælp

Som psykoterapeut tilbyder jeg dig også en pædagogisk psykologisk speciale viden indenfor ADD. Du får viden og indsigter om, hvad det vil sige at have ADD. Ønsker du at forstå dig selv bedre og de udfordringer du i særlig grad må mestre? Lær dig selv bedre at kende med dine udfordringer med ADD.

Du får viden og støtte, hvor vi ser nærmere på følgende:

 • Vi går på opdagelse sammen og ser nærmere på hvad der sker og hvordan du har det og har af særlige udfordringer? Måske vanskeligheder ved at koncentrere sig, svært ved at komme i gang og at holde dig i gang eller glemme beskeder eller svært ved at strukturere.
 • Vi adskiller diagnosen ADD (indadvendtheden) og dig – hvad er hvad? For du er ikke bare en diagnose. Funktionstabet driller dig.
 • Du får en psykoedukation, hvor du bliver bevidstgjort om, hvad betyder det at være med et funktionstab med ADD. Det at oversanse, opmærksomhedsforstyrrelse, tankemylder, svært ved at koncentrere sig, tage initiativ, nedsmelte.
 • De særlige tendenser der hæmmer dig; tjekke opgaver mange gange, have behov for bestemte rutiner, motivere sig selv, skabe overblik, stræbe efter perfektion, omstille sig hurtigt.
 • Hvad sker der med dig, når du har over forbrugt dig? (oversanser, tankemylder). Når du opbruger din energi/bliver du overbelastet i dit nervesystem, hvor diffuse symptomer viser sig ved at du kan få en depression, angst eller ocd.
 • Hvordan kan du forebygge din trivsels sfære?
 • Hvad skal der tages højde for?
 • Om hvad der motivere dig og har behov for?
 • Hvad hæmmer dig?
 • Hvordan kan du mestre dette og passe på dig selv?
 • Inden alt dette har du sikkert lidt en masse daglige nederlag som tynger dit selvværd, så den negative spiral sker i det du så let vil opleve dig være forkert, og alt det ser vi også nærmere på.
 • Hvordan kan du finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde?

Psykoeducation

Med en special viden indenfor ADD vil jeg praktisere psykoeducation ved at skabe en grundig og individuelt tilpasset uddannelsesplan for dig. Jeg vil først og fremmest tage mig tid til at lytte og forstå dig og dine oplevelser og udfordringer i forbindelse med ADD. Derefter vil jeg præsentere dig for relevant information om ADD, herunder symptomer, årsager og behandlingsmuligheder.

Jeg vil arbejde tæt sammen med dig for at identificere specifikke områder, hvor psykoeducation kan gøre en positiv forskel i deres liv. Dette kan omfatte at lære dig til at praktiske strategier og teknikker til at håndtere symptomerne og forbedre funktionsniveauet. Jeg vil fokusere på at styrke dit selvværd og hjælpe dig med at acceptere og forstå dig selv som en person med ADD.

Jeg vil sørge for, at psykoeducationen er en kontinuerlig proces, hvor du får den nødvendige opfølgning og støtte til at implementere de lærte strategier og teknikker i deres dagligdag. Jeg vil også være åben for at tilpasse strategier i takt med dine individuelle behov og fremskridt.

 

ADD symptomer

ADD symptomer viser sig ved vanskeligheder som:

 • Ved at komme i gang
 • Ved at planlægge og organisere – dele processer op i mindre dele
 • Ved at finde strategier, hvis konteksten ændrer sig (fleksibilitet)
 • Ved at holde fokus i de læringsmål, der er lavet

ADD (Attention Deficit Disorder), også kendt som opmærksomhedsunderskud uden hyperaktivitet, manifesterer sig primært ved vanskeligheder med opmærksomhed, organisering og impulsstyring. Personer med ADD har ofte svært ved at fastholde fokus, være opmærksomme på detaljer, og de har tendens til at blive let distraherede. Her er nogle typiske måder, hvorpå ADD-forstyrrelserne kan vise sig:

 1. Svært ved at koncentrere sig: Personer med ADD har udfordringer med at opretholde fokus på opgaver eller aktiviteter, især dem, der kræver længerevarende opmærksomhed.
 2. Let distraherede: Mindre stimuli i miljøet, som lyde, bevægelser eller visuelle indtryk, kan forstyrre en person med ADD og føre til tab af fokus.
 3. Svært ved at organisere sig: Personer med ADD kan have vanskeligheder med at opretholde struktur og organisering i deres arbejde, studier eller daglige liv.
 4. Prokrastination: På grund af udfordringer med opmærksomhed og organisation kan personer med ADD opleve, at de ofte udskyder opgaver og arbejde.
 5. Glemsomhed: Det er almindeligt for personer med ADD at glemme dagligdags opgaver, aftaler eller vigtige detaljer.
 6. Svært ved at følge instruktioner: ADD kan påvirke evnen til at følge komplekse instruktioner eller udføre flere opgaver på én gang.
 7. Tab af genstande: Hyppig mistede nøgler, telefoner eller andre dagligdags genstande kan være et tegn på ADD.
 8. Manglende organisering af tid og deadlines: Personer med ADD har ofte svært ved at planlægge og overholde tidsfrister.

Det er vigtigt at huske, at ADD-symptomerne kan variere fra person til person, og ikke alle med diagnosen vil opleve de samme udfordringer. For nogle mennesker kan ADD-forstyrrelserne have en betydelig indvirkning på deres daglige funktion, mens det for andre måske kun er let mærkbart. En formel diagnose og vurdering af en professionel er vigtig for at forstå og håndtere ADD-forstyrrelser på en effektiv måde.

Byd dig ikke at have det så svært!
Få viden og støtte til at forebygge
din velvære og trivsels sfære

add-funktionstab

Psykoterapi – i Aarhus eller online til gode priser

I ADD-psykoterapi skaber jeg et trygt og støttende miljø, hvor klienten kan udforske de specifikke udfordringer, de står over for, og få en dybere forståelse af deres egen oplevelse. Jeg hjælper dig med at identificere mønstre af distraktion, impulsivitet og uorganiseret adfærd og undersøge, hvordan disse påvirker deres daglige funktion.

Som psykoterapeut vil jeg engageret opbygge et tillidsfuldt og støttende forhold til dig, hvor du føler dig trygge ved at dele dine udfordringer og arbejde sammen mod en bedre forståelse og håndtering af deres ADD.

Samlet set vil jeg praktisere psykoeducation som en integreret del af min tilgang til behandling af ADD. Mit mål er at give dig den nødvendige viden og værktøjer til at tage kontrol over deres udfordringer og opnå en bedre livskvalitet. Jeg tror på, at psykoeducation kan være en kraftfuld ressource, der kan hjælpe dig med at trives og realisere deres fulde potentiale, selv med ADD.

Det kan også være svært at være pårørende, få støtte og læs mere.

Er du eller din partner i et parforhold med udviklingsforstyrrelsen ADD, så kan jeg oplyse at mange der er berørt af dette kommer til mig. Læs mere her om parterapi.

           ADD – lad din kreativitet flyde,              og dit potentiale vil vokse

add-personlighedsforstyrrelse

ADD voksne 

At leve med ADD hos voksne. Har du  minimum har 6 ud 9 på ADD symptomer?

 • Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppige skift af fokus. Tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.
 • Overfladisk bearbejdning af information: misser detaljer og laver sjuskefejl. Omvendt kan der hos nogle være en tendens til at fortabe sig i detaljer, men det sker så på bekostning af helheden.
 • Tilbøjelighed til at være mental fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved arbejde og i kontakt til andre mennesker.
 • Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, der består af mere end et trin.
 • Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting herunder nøgler, vigtige papirer og andet, der har betydning for ens daglige funktion.
 • Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Der er hertil ofte knyttet en ringe tidsfornemmelse, som gør det svært at vurdere, hvor lang tid en opgave tager.
 • Undgåelse af eller ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration, herunder bl.a. læsning.
 • Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af ydre stimuli, dvs. forskellige former for sanseindtryk. Hertil knytter sig besvær med at frasortere irrelevant stimuli og information.
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter, bl.a. hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver.

ADD voksne

ADD voksne, der er forskelle mellem mænd og kvinder med ADD (Attention Deficit Disorder). Selvom ADD ofte manifesterer sig på lignende måder hos begge køn, er der nogle typiske forskelle i, hvordan det kan udtrykkes og opleves.

Det er vigtigt at huske, at disse tegn er generelle træk og ikke nødvendigvis gælder for alle mænd og kvinder med ADD.  Det er også vigtigt at bemærke, at selvom der kan være forskelle i præsentationen af ADD mellem mænd og kvinder, er den underliggende tilstand og de udfordringer, den medfører, stadig den samme, uanset køn. Nogle af de forskelle, der ofte ses, omfatter:

ADD mænd

Symptompræsentation: ADD mænd har ofte større tendens til at vise hyperaktivitet og impulsivitet. De kan have svært ved at sidde stille, være rastløse og tage impulsive beslutninger. ADD kvinder har derimod tendens til at vise mere stille og indadvendt adfærd. De kan være mere glemsomme og have svært ved at organisere deres opgaver.

Diagnosefrekvens: Historisk set er mænd blevet diagnosticeret med ADD hyppigere end kvinder. Dette skyldes delvis, at symptomatologi hos kvinder kan være mere subtil og derfor ofte overset eller fejldiagnosticeret som andre lidelser som angst eller depression.

ADD kvinder

Indflydelse på følelser: ADD kvinder kan have større tendens til at opleve følelsesmæssige udfordringer som lavt selvværd, skyldfølelse og angst i forbindelse med deres ADD-symptomer. ADD Mænd har også følelsesmæssige udfordringer, men disse kan i nogle tilfælde være mere externaliseret i form af vrede eller frustration.

Behandlingsrespons: Nogle undersøgelser antyder, at kvinder med ADD generelt har en mere positiv respons på behandling end mænd. Dette kan skyldes, at kvinders symptomer er mere tydelige, hvilket gør det lettere at identificere og behandle dem.

Det er vigtigt at huske, at disse forskelle er generelle tendenser og ikke nødvendigvis gælder for alle mænd og kvinder med ADD. Hver enkelt person vil opleve og udtrykke deres ADD-symptomer på forskellige måder, og diagnosen og behandlingen bør tilpasses den enkeltes individuelle behov.

Få en tid indenfor 24 timer
i hjertet af Aarhus eller online
Tlf. 28947100

ADD er en del af dig, men det behøver ikke at kontrollere dig

add-udviklingsforstyrrelse

ADD følelser

Selvfølelser hos personer med ADD kan være komplekse og påvirket af forskellige faktorer. Nogle af de følelser, der ofte er forbundet med ADD, omfatter:

Overvældelse: Personer med ADD kan opleve en følelse af overvældelse, da de har svært ved at filtrere stimuli og fokusere på det væsentlige. Dette kan føre til en konstant følelse af at være bagud eller ikke kunne følge med.

Frustration: På grund af udfordringer med opmærksomhed og organisering kan personer med ADD opleve frustration, når de ikke kan fuldføre opgaver eller nå deres mål.

Lavt selvværd: Gentagne mislykkede forsøg på at opnå succes kan påvirke selvværdet hos personer med ADD. De kan føle, at de ikke er gode nok eller ikke kan klare sig på samme niveau som andre.

Impulsivitet: ADD kan føre til impulsiv adfærd og beslutninger, hvilket kan efterlade personen med følelsen af at have mistet kontrollen over deres handlinger.

Skyldfølelse: Personer med ADD kan føle sig skyldige over at skuffe sig selv eller andre på grund af manglende evne til at opfylde forventninger.

Angst: Den konstante følelse af at være bagud eller ikke kunne klare sig kan udløse angst hos personer med ADD.

Forvirring: ADD kan forårsage forvirring, især når personen har svært ved at forstå information eller organisere tanker.

Skam: På grund af uforståenhed eller stigmatisering omkring ADD kan personer føle skam over deres tilstand.

Det er vigtigt at huske, at følelserne hos personer med ADD kan variere, og at ikke alle vil opleve de samme følelser. Terapi og støtte kan hjælpe med at håndtere disse følelser og udvikle mestringsevner for at leve et mere tilfredsstillende liv med ADD.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs,herunderADD – ADHD

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

ADD og angst

ADD og angst kan forværre ADD-symptomerne og påvirke en persons evne til at fungere i dagligdagen. Det er vigtigt at få en grundig vurdering af en professionel, hvis man oplever både symptomer på ADD og angst, da en korrekt diagnose er afgørende for at tilbyde den rette behandling og støtte.

ADD og angst er på spil, når du ikke får den fornødne viden og selvforståelse og støtte hertil. Du risikere at få rigtig mange nederlag, knæk på sit selvværd / selvtillid og angst. En ondcirkel er hermed begyndt. Så tankemylderet er i overarbejde. Der skabes beskyttelsesstrategier, der også på sigt kan være hæmmende.

Psykoterapi kan hjælpe med at håndtere angstsymptomer og lære mestringsteknikker til at tackle udfordringer relateret til ADD. En helhedsorienteret tilgang, der tager højde for både ADD og angst, kan bidrage til at forbedre livskvaliteten og give bedre værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer. Alt dette ser vi nærmere på, skille ad, bevidstgøre og du får råd og vejledning i, hvad man kan gøre for at minimere at  ADD og angst gør at du nedsmelter, ved at du bliver belastet i dit system og får undgåelsesadfærd, triste tanker, ocd, og eller kommer ud i et misbrug.

ADD (Attention Deficit Disorder) og angst kan ofte forekomme sammen hos nogle individer. Mennesker med ADD kan have en øget risiko for at udvikle angstlidelser i forhold til dem uden ADD. Dette skyldes, at de udfordringer, der er forbundet med ADD, såsom vanskeligheder med at opretholde fokus, organisere opgaver og håndtere impulsivitet, kan skabe stress og frustration i hverdagen. Disse udfordringer kan igen føre til følelser af utilstrækkelighed, usikkerhed og frygt for ikke at leve op til forventningerne.
Nogle almindelige angstlidelser, der ofte ses hos personer med ADD, omfatter:
1. Generaliseret angstlidelse (GAD): Konstant bekymring og angst over dagligdagssituationer, uden en specifik årsag.
2. Social angstlidelse: Frygt for at blive ydmyget eller vurderet negativt af andre, hvilket kan føre til undgåelse af sociale situationer.
3. Præstationsangst: Intens angst i situationer, hvor man skal præstere, f.eks. i skolen, på arbejdet eller i offentlige sammenhænge.
4. Separationsangst: Frygt eller angst forbundet med adskillelse fra nære pårørende, såsom forældre eller partnere.

ADD behandling

ADD behandling er en individuel proces, og der er ikke én størrelse, der passer til alle. Det er vigtigt at huske, at ADD behandling er en individuel proces, der er ikke én størrelse, der passer til alle

1. Psykoterapi: Psykoterapi er en vigtig del af ADD behandling. Jeg tilbyder en special viden indenfor ADD udviklingsforstryrrelse.

Forskellige terapeutiske tilgange anvendes; kognitiv adfærdsterapi (CBT), coaching og metakognitiv terapi. Terapien kan hjælpe med at forstå og håndtere symptomer, udvikle coping-strategier, forbedre organisatoriske færdigheder og styrke dit selvværd.

2. Medicinsk behandling: I nogle tilfælde kan medicin være en effektiv del af ADD behandling. medicinen kan hjælpe med at øge koncentration og opmærksomhed. Ikke alle anvender dette. 

3. Livsstilsændringer: Livsstilsændringer kan være meget nyttige for personer med ADD behandling. Regelmæssig motion, en sund kost, tilstrækkelig søvn og stresshåndtering kan bidrage til at reducere symptomer og forbedre overordnet trivsel.

4. Struktur og rutiner: Struktur og faste rutiner kan hjælpe med at skabe en mere forudsigelig og organiseret dagligdag for personer med ADD. Dette kan omfatte at oprette faste tidsplaner, bruge opgavelister og organisere omgivelserne.

5. Støtte fra familie og venner: Støtte fra familie, venner og kolleger kan være afgørende for en vellykket ADD behandling. Det kan hjælpe at have forstående og støttende mennesker omkring sig, der kan hjælpe med at minde personen om opgaver og deadlines.

6. Uddannelse og træning: Uddannelse om ADD og træning i konkrete færdigheder, såsom tidshåndtering, organisering og kommunikation, kan være meget gavnlige for personer med ADD.

Få terapi til gode priser
få fleksible tider – dag, aften og weekend
i hjertet af Aarhus eller online
Tlf. 28947100

Hvad er  ADD?

 

 • ADD oer funktionsforstyrrelser i visse dele af hjernen
 • Det forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale
 • ADD  optræder i betydende grad hos 3-6 procent af alle børn. Drenge rammes hyppigere end piger – dog rammes piger en anelse hyppigere end drenge af ADD

Diagnostiske kriterier for ADD forstyrrelse

 

 • Opmærksomhedsvanskeligheder
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Begyndelsesalder før 7 år
 • Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem, job m.m.)
 • Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt
 • Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Forskellige former for ADD

 

 • Den stille form, hvor den voksne er rolig, men har også store opmærksomhedsproblemer (ADD).
 • Den kombinerede form, hvor den voksne  har opmærksomhedsproblemer.

Har du ADD symptomer? Få hjælp til at stabilisere de særlige udfordringer

Viden om ADD

Hvad er ADD? Det er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADD står således for Attention Deficit Disorder, det vil sige forstyrrelse af opmærksomheden, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. ADD bruges således, når der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden. Læs mere om adhd – add her 

Viden om ADD: Der diagnosticeres mere ligelig fordeling mellem de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger og kvinder.

Symptomer på ADD: Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrerede. De kan have svært ved at tage initiativ  og opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen. De har svært ved at blive aktive / tage initiativer og skal støttes i dette.

Diagnosticering: Mennesker med ADD er mere stille og rolige end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber ikke så mange konflikter, og derfor er det sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Det betyder, at mange ikke får stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne. Læs mere om at være pårørende her

ADD og hjernen
Forstå den unikke forbindelse

funktionstab-add-udviklingsforstyrrelse

ADD hjerne

ADD, også kendt som opmærksomhedsforstyrrelse (Attention Deficit Disorder), påvirker hjernens funktioner. Det involverer neurotransmittere som dopamin og norepinephrin, frontal cortex, opmærksomhedsfiltrering og belønningssystemet. Genetik spiller også en rolle. Forståelsen af ADD og hjernen er vigtig for effektiv behandling og at hjælpe dem med at trives.

ADD symptomer: Få strategier til at mestre dine særlige udfordringer

ADHD-ADD-udfordringer

ADD symptomer

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og det er en neurologisk betinget lidelse, der påvirker personens evne til opmærksomhed, impulsivitet og aktivitetsniveau. De vigtigste træk ved ADHD omfatter:

Opdeling i tre typer: ADHD kan opdeles i tre typer baseret på de dominerende symptomer:

 1. Overvejende uopmærksom type: Svært ved at opretholde opmærksomhed, har problemer med at organisere opgaver og let distraheret.
 2. Overvejende hyperaktiv-impulsiv type: Hyperaktiv, har svært ved at sidde stille, impulsiv og har svært ved at vente på sin tur.
 3. Kombineret type: En kombination af både uopmærksomhed og hyperaktiv-impulsivitet.
 • Opmærksomhedsvanskeligheder: Problemer med at opretholde opmærksomhed, være let distraheret, have svært ved at lytte, følge instruktioner eller afslutte opgaver.
 • Hyperaktivitet: Overdreven rastløshed, svært ved at blive siddende, løber eller kravler ofte rundt på upassende tidspunkter.
 • Impulsivitet: Handlingsimpulsivitet, vanskeligheder med at tænke før handlinger og have svært ved at vente på sin tur.
 • Svært ved organisering: Problemer med at organisere opgaver, holde styr på ting eller planlægge fremtidige aktiviteter.
 • Ofte glemsom: Hyppige problemer med at huske daglige opgaver eller forpligtelser.
 • Problemer med tidshåndtering: Svært ved at anerkende tid og være punktlig.

ADD symptomer 

ADD symptomer kan være udfordrende, som følgende:

 • Du bliver let opmærksomhedsforstyrret.
 • Du bliver hurtigt træt og har svært ved at small talke ret længe.
 • Du har svært ved at strukturere, men har brug for megen struktur.
 • Du kan have svært ved at tage initiativ.
 • Motivationen til noget er meget lystbetonet og gevinsten skal være indenfor rækkevidde.
 • Du bliver let sansemæssigt overbelastet og har brug for skåne dig i forskellige sammenhænge.
 • Du får let tankemylder der kan forhindre dig i at handle.
 • Du er tilbøjelig til at fordybe dig og blive specialiseret, hvilket også er din styrke. Forhindringen er at du let mister overblikket, f.eks. tid og sted.

Det er vigtigt at bemærke, at mange af de ADD symptomer kan være til stede i en mild eller mere udtalt grad hos forskellige personer, og det er ikke altid ensbetydende med, at man har ADD symptomer. Der kan være andre årsager til lignende ADDsymptomer, så det er vigtigt at søge professionel hjælp for en grundig vurdering. 

 

Psykoeducation

Alle mennesker er forskellige, også når man har ADD (ADHD). Få en afklarende samtale om præcis dine særlige udfordringer, som kan være:

 • Impulsivitet /manglende initiativ
 • Opmærksomhedsforstyrret
 • Svært ved at strukturer
 • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
 • Oversanser og nedsmelter let

Motivation selvværd – selvfølelse

Vigtige ting at huske i forbindelse med anerkendelse, ros og varme:

  • Søde ord – anerkendelse
  • Positiv øjenkontakt
  • Fysisk kontakt
  • Koncentreret opmærksomhed

   

  Få specialviden og få en større selvforståelse af funktionsniveauet/diagnosen

              Gør din ADD til en styrke,             ikke en hindring

  add-udviklingsforstyrrelse

  ADD hjælp

  Lær at mestre udfordringerne med ADD. Få kontrol over ADD: Hjælpemidler, eksternalisering og nærtstående forståelse.

  • Når du over sanser bliver dit system hurtigere belastet, og du må tage nogle skåne forhåndsregler i din levevis
  • Du har brug for støtte og hjælp til at skabe struktur i din hverdag
  • Dit selvværd har lidt knæk, fordi du er al for ofte blevet misforstået.
  • Hvordan kan du optimere dit selvværd?
  • Hjælpemidler, timeur, visuelle huske ting, kalender / mobil / ipad.
  • Du får hjælp til at eksternalisere hvad der er dig contra hvad der er dit funktionstab, og om hvordan en ADD eller ADHD kan drille
  • Hvordan du kan tøjle tankemylder og eller impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelser.
  • Om hvad det er der motivere dig
  • Hvordan du kan få passet på dig selv.
  • Sikre dig at dine nærmeste forstår dig
  • Er der hjælp at hente i samfundet/ systemet og hvordan det?

  KOMMUNIKATION

  TYDELIGHED

  • Klare udtalte forventninger
  • Enkelte regler
  • “Jeg vil have at du…”

  MOTIVATION

  • Ros for normal opførsel
  • Ros og anerkend hver 20 minut
  • Ros for godt samvær
  • Ros for overholdte regler

  GENTAGELSER

  • Træning af specifikke regler
  • Forventninger skal gentages
  • Planer repeteres

  ADD hos voksne kan stabiliseres ved en psykoeducation

  DE 10 H´er

  • Hvad skal jeg lave? (indhold)
  • Hvordan skal jeg lave det? (metoden)
  • Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)
  • Hvor skal jeg lave det? (placering)
  • Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
  • Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
  • Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)
  • Hvor meget skal jeg lave? (mængden)
  • Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)
  • Hvorhen skal jeg? (målet)

  OPMÆRKSOMHEDSFUNKTION

  • Humør-kontrol at undgå at blive alt for trist eller glad på forkerte tidspunkter
  • Tankeflugt-kontrol at undlade at dagdrømme
  • Sansefiltrerings-kontrol ikke at lægge mærke til lyde og synlige ting, som er uden betydning.
  • Adfærds-kontrol at tænke, før man handler
  • Motorisk/verbal-kontrol ikke bevæge sig eller tale unødigt
  • Social-kontrol at lukke af for andre børn, når det er nødvendigt
  • Hukommelses-kontrol at huske vigtige ting
  • Appetit-kontrol ikke hele tiden at være sulten efter ting og længes efter noget, der skal ske
  • Vedholdenheds-kontrol at vedblive med at arbejde godt
  • Hastighedskontrol ikke at gøre ting for hurtigt
  • Motivations-kontrol også at gøre det kedelige
  • Vågenheds-kontrol at holde sig vågen, mens man arbejder og lytter
  • Fokuserings-kontrol at holde opmærksomheden ved det vigtigst

  Er man født med ADD?

  Hvorvidt man er født med ADD eller om det miljøet der former personen, er der delte meninger om. Nogle mener at ADD er en forstyrrelse, der nedarves gennem generne. Cirka 80 procent af variationen menes at skyldes arv. Hvis ens forælder, søskende eller barn har ADD, øges ens risiko for at have ADD med 25 procent.

  Spørgsmålet om, hvorvidt man er født med ADD (Attention Deficit Disorder), er komplekst og fortsat genstand for forskning og debat inden for psykiatrien og neurovidenskaben. Mens den nøjagtige årsag til ADD ikke er fuldt forstået, er der nogle observationer og beviser, der tyder på, at der kan være en genetisk komponent involveret.

  Forskning har vist, at ADD ofte løber i familier, hvilket indikerer en vis arvelighed. Hvis en af forældrene har ADD, er det mere sandsynligt, at deres børn også vil udvikle lidelsen. Studier med tvillinger har også vist, at hvis den ene enæggede tvilling har ADD, har den anden en meget højere risiko for også at have lidelsen, sammenlignet med toæggede tvillinger.

  add-udviklingsforstyrrelse

  Er man født med ADD?

  Det tyder på, at visse gener kan bidrage til sårbarheden for at udvikle ADD, men det er vigtigt at huske, at gener ikke er den eneste faktor. Miljømæssige påvirkninger og tidlige livsbegivenheder kan også spille en rolle i udviklingen af ADD.

  Det er også værd at bemærke, at selvom der kan være en genetisk disposition for ADD, betyder det ikke, at alle med familiemedlemmer, der har ADD, også vil udvikle det. Miljømæssige faktorer, individuelle oplevelser og livsstil spiller alle en rolle i, om og hvordan lidelsen manifesterer sig.

  Derfor er ADD en kompleks og multifaktoriel tilstand, og den nøjagtige årsag og hvordan den udvikler sig, kan variere fra person til person. Det er vigtigt at huske, at uanset årsagen, så er der effektive behandlingsmuligheder til rådighed for mennesker med ADD for at hjælpe dem med at forbedre din livskvalitet og trivsel. En tidlig diagnose og passende støtte kan bidrage til bedre håndtering af symptomerne og fremme en sund udvikling.

  Test for ADD

  Har du tegn på ADD så opsøg din læge og få en test for ADD. Test for ADD  involverer en omfattende vurdering af en persons symptomer og funktionsniveau for at fastslå, om de opfylder kriterierne for diagnosen Attention Deficit Disorder (ADD). Testen udføres normalt af en kvalificeret sundhedsperson, såsom en psykolog eller psykiater.

  Testen kan omfatte forskellige komponenter, herunder:

  1. Interview: En samtale med den person, der testes, samt deres pårørende for at indsamle oplysninger om symptomer og funktionsniveau.
  2. Observation: Observationsperioder, hvor testpersonen observeres i forskellige miljøer, f.eks. derhjemme, i skolen eller på arbejdet.
  3. Psykologiske test: Standardiserede test og spørgeskemaer bruges til at evaluere opmærksomhed, koncentration, hyperaktivitet og impulskontrol.
  4. Medicinsk vurdering: En læge kan udelukke andre medicinske tilstande, der kan forårsage lignende symptomer.
  5. Anamnese: En gennemgang af personens medicinske og psykologiske historie, samt oplysninger om tidligere adfærd og trivsel.

  En omhyggelig testning er afgørende for at stille en korrekt diagnose og informere om den mest egnede behandlingsplan. ADD-testen er normalt en del af en bredere udredning for at udelukke andre mulige årsager til symptomerne. Det er psykiater der tester og ikke hos mig. 

  En ubehandlet ADD

  Hvis man har en ubehandlet ADD, har man ikke fået den fornødne selvforståelse og støtte. Derfor  kan det let føre til, at man som voksen bliver ensom, ikke får en uddannelse, glider ud af arbejdsmarkedet og bruger alkohol eller stoffer som selvmedicinering.

  ADD er en forstyrrelse, der påvirker hjernens belønningscenter. Der skal en større påvirkning til, før mennesker med ADD får oplevelsen af belønning og tilfredsstillelse. Derfor er mennesker med ADD i højere grad end andre i risiko for at udvikle afhængighed af en eller anden type stimulans. Det kan være tobak, alkohol, spil, hash eller andet, som giver oplevelsen af umiddelbar nydelse. Læs om misbrug.

   Lær at håndtere dine udfordringer,
  og få et balanceret liv med
  forbedret rammer,
  der skaber større ro og livsglæde

  add-funktionsniveau

  Psykoterapi i Aarhus eller et onlineforløb
  dag, aften eller weekend.
  Gratis telefonisk forsamtale
  Tlf. 28947100

  “Diagnosen blev min redning. Den slog fast, at det hele ikke var noget, jeg bildte mig ind eller havde fundet på for at få opmærksomhed”

   

  Vivi Hinrichs

  Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

  Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

   

  Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

  Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale