Vivi Hinrichs – Få terapi i Aarhus eller online

Vivi-Hinrichs

Uddannelser:

 • Kandidat i pædagogisk psykologi
 • NLP Neurolingvistisk Psykoterapeutisk certificeret uddannelse
 • Psykoterapeut uddannelse Essentielt Institut
 • Kemplers familieterapeutiske systemisk uddannelse
 • Familieopstilling for psykoterapeuter ved ISFO
 • Diplom i pædagogisk ledelse
 • Socialpædagog

Individuel terapi, parterapi og gruppeforløb

Mit udgangspunkt er at møde dig/jer med empati og i øjenhøjde

Jeg møder dig/jer, der hvor du/I er, og ud fra dine/jeres behov og støtter og udfordrer med en kærlig tilgang

I speak Danish and English

Online terapi

Læs mere om priser her

I hjertet af Aarhus C, Storetorv 9,2

E-mail: info@psykologipsykiatri.dk

Kontakt tlf. 28947100

Få en tid i Aarhus indenfor 24 timer – se også siden ‘online terapi’

Psykoterapi

Jeg tilbyder en en særlig viden indenfor ekspertise i at arbejde med barndomstraumer, familiekonflikter og dysfunktionelle mønstre. Min integrative tilgang kombinerer forskellige psykologiske metoder, der tager højde for alt fra dine tanker og følelser til dine kropslige fornemmelser og relationelle interaktioner.

Uanset om du står over for udfordringer som krise, sorg, depression, stress eller ensomhed, eller om du har brug for hjælp til at håndtere parforholdsproblemer, angstrelaterede lidelser eller sociale konflikter, så er jeg her for dig. Jeg tror på, at psykoterapi handler om at møde dig, hvor du er, og skabe en tryg og støttende ramme for din personlige udvikling.

Mit terapeutiske tilbud omfatter individuelle samtaleterapier, parterapi, familie- og gruppeforløb.

Uanset hvilken udfordring du står overfor, er min mission at hjælpe dig med at genopdage din indre styrke, forstå dine tanker og følelser på en dybere måde og skabe varige positive forandringer i dit liv.

Tag det første skridt mod en transformation af dit liv – kontakt mig i dag og bestil en tid i min hjertevarme praksis, centralt beliggende i Aarhus C. Jeg tilbyder også online terapi, så du kan få den støtte, du har brug for, hvor end du befinder dig.

Kom og lad mig sammen med dig skabe en ny vej til dit velbefindende, hvor du kan kaste lys på dine skygger og fordomme og opleve den essentielle løsning bag enhver psykologisk smerte.

Jeg ser frem til at møde dig og være en del af din rejse mod et liv i balance og trivsel!

Få professionel støtte til at skabe en personlig udvikling og kast lys på dine skygger og fordomme

Integrativ terapi

Jeg tilbyder en integrativ ramme, der indeholder mange psykologiske tilgange. Det kan være med systemisk tænkning. Kognitiv behandling, metakognitiv, neuro- og narrative referenceramme. En viden om, hvordan vi mennesker sanser, og filtrerer neurologisk og kommunikere. Dette krydret med en social psykologisk og systemisk tilgang.

Udover at jeg har studeret psykologi i mange år, har jeg også en solid erfaring i det professionelle arbejde med alle mulige forskellige slags mennesker med mulitiple problemer og udfordringer. Jeg ynder at møde dig, der hvor du er og skaber støtte og en udvikling der gør en forskel.

Psykoterapi er lige fra en personlig udvikling med krise, sorg, depression, selvværd, stress, og ensomhed. Tilbyder en en solid erfaring i parforholds-problematikker og udvikling samt mistrivsel i de sociale relationer med konflikter; arbejde, venner og familie til angst relaterede problematikker som f.eks. traume, herunder barndomstraumer, panik angst, præstationsangst eller generaliseret angst. Samt anden etnisk, flerkulturelle problematikker. Og i forhold diagnoser som ADD, ADHD Og autisme. Herunder pårørende. Jeg favner alle mulige problematikker du står med i livet. Sammen finder vi en udviklingsvej derfra.

Kurser, foredrag og supervision

Jeg tilbyder også inspirerende kurser, engagerende foredrag og givende supervision, hvor du kan udforske dine mønstre og relationelle samspil. Jeg afholder også pædagogiske tema-kursus eller supervisionsforløb, hvor jeg har et fokus på den enkeltes stemme, mønstre og samspillet i de sociale relationer. Kunderne er med forskellige baggrunde, behov og ønsker at få hjælp til. Jeg er uddannet proceskonsulent og arbejder proces- og oplevelsesorienteret, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis.

Psykologisk pædagogisk og terapeutisk faglighed

Min faglighed bunder i mange års teoretiske uddannelser og professionel praktisk erfaring med menneskers trivsel og samspil, altså pædagogisk psykologisk relationskompetencer. Det kan være adfærdsterapi, kropsterapi, – såvel individuel, gruppe som familieterapi. Dette gennem et pædagogisk psykologisk behandlingsarbejde på institutioner, samt via min terapeutiske praksis, som du finder her.                                                            Læs mere om min identitet/faglige profil på linkedin, her    Om psykologipsykiatri via linkedin her 

Integrativ terapi

Integrativ terapi kombinerer forskellige psykologiske vinkler og kaldes også for holistisk terapi. En terapi, hvor min tilgang er, at jeg ser og taler til dig, som det hele menneske, du er. Du lever i en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre, påvirker dig og andre.

Jeg tager udgangspunkt i at vi alle sanser, filtrer og kommunikere forskelligt. Vi undersøger såvel tænkning, følelser og kropslige fornemmelser. Fokusområdet er også såvel nervesystem som det relationelle. De to ting er som forbundne, og hinandens forudsætninger. Alle mennesker er forskellige og har som udgangspunkt de bedste intentioner.

Narrativ

Grundtanken i det narrative perspektiv er, at vores identitet skabes gennem fortællinger, (relationelle mønstre – systemisk narrativ ) som vi selv og andre fortæller om os, relateret til de kulturelle normer og forventninger, der viser sig i disse fortællinger.

Systemisk

Den systemiske tilgang – Familieterapeutisk – Kempler. Det systemiske handler om aktuelle relationer og mønstrer, hvor der er mennesker er der konflikter. Dialog giver mulighed for at blive forstået for eget perspektiv, men også forstå andres. Nære relationer indeholder mange følelser, så der er meget på spil, som kan resultere i konflikter. Her kan jeg terapeutisk bidrage som konfliktmægler. Familieopstilling er at eksternalisere familiemønstre, og få et overblik over, hvad der genspiller sig. Ved ISFO Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling.

Kognitiv

Hvad er kognitiv? Kognition betyder kort fortalt tænkning og beskriver alle de mentale processer, der foregår. Den kognitive diamant betyder sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og krop som hænger sammen hos personen i en given situation. Kognitiv behandling undersøger hvordan tanker, følelser og krop indvirker på hinanden, altså også som kognitiv adfærdsterapi, samt hvad der ud fra det, kan skabes af udviklende tiltag med kognitiv psykoterapi.

Neuropsykologi

NLP terapi byder på koncepter, modeller og teknikker, du kan bruge til at forbedre og forandre dig selv – og andre. Vi har overbevisninger (ens udsyn til verden = metaantagelser) om, hvordan sanser, tanker, følelser og kognitive processer (f.eks. hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne osv.) fungerer. Det har stor betydning ift. hvilke bestemte tanker eller følelser man har. Det er netop de overordnede overbevisninger om tanker, følelser og andre psykiske fænomener, metakognitiv terapi, som det beskæftiger sig med. Det er vigtigt, f.eks. hvad du stiller op med tanken, når den kommer.

Mentalisering

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra psykiske mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.  At formå at se sig selv ude fra – en mere reflekteret del – og til at se den anden inde fra. den andens psykiske velbefindenhed.

Miljøterapeutisk

Miljøterapi er en behandlingsform, som betegner en planlagt brug af det, som sker i samspillet mellem patienter og miljøpersonalet døgnet rundt. For mennesker med psykisk sygdom, indebærer miljøterapi at være og handle i og uden for afsnittet (det miljø, man lever i til daglig) over en periode. John Gunderson har opstillet fem søjler – fem processer eller fem stadier – i arbejdet med miljøterapi: Beskyttelse – Støtte – Struktur – Engagement – Anerkendelse.

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel dynamisk psykoterapi er, at undersøge og forandre mennesket gennem en udforskning af det enkelte menneskes oplevelser og erfaring. Med nærvær og respekt, hjælper jeg dig med at få et fokus hen imod kærlighed og omsorg fremfor et fokus orienteret med dominerende tanker som frygt, angst som en negativ spiral.

Essentiel psykoterapi

Essentiel psykoterapi tager afsæt i essens, psyke, krop & helbredsterapi, der betyder forandring af tankemønstre og indgroede forestillinger om dig selv og din omverden. Det er terapiens mål at transformere traumer, tankemønstre og handlingsmønstre, og mere end blot at erkende, at de er der. Dermed også medstabilisering af sundhed og ændring af sygdomsmønstre, som er biologiske processer, der er startet med helt bestemte biologiske konflikter/traumer og derfor skal bearbejdes som sådan.

Metakognitiv

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes på de fleste psykiske problematikker, bl.a. angst, stress og depression. Metakognitiv fokuserer på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Hvad stiller man op med tankerne eller følelserne? Og derfor vigtigt at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.  Jf. ‘Kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi –  fængslende tanker’ af Linda Burland Sørensen.

Psykoterapeut i hjertet af Aarhus

Tilbyder samtaleterapi såvel som individuel, parterapi, familie og gruppeforløb.

Tilbyder psykoterapi til emner som mistrivsel i de sociale relationer, parforholdsproblematikker, venner, arbejdsliv, familieliv og udvikling.

Har psykoterapeutisk erfaring i relationelle konflikter, parterapi eller familie, børn og unge terapeutiske samtaler mv.

Psykoterapeutisk viden om tankeprocesser, og hvordan kroppen og følelser spiller sammen. Kan nævne temaer som traumer, angst relaterede problematikker; præstationsangst, fobi, panikanfald, social angst, generelle angst. Men også krise, chok, stress, sorg, selvværd, depression, misbrug og mistrivsel i det hele taget. Diagnoser som f.eks. ADHD/ADD eller autisme eller andre personlighedsforstyrrelser.

Har solid erfaring med at yde støtte og udvikling til mennesker med multiple personlige problematikker, hæmmende overbevisninger og komplicerede samspilsmønstre.

Bag enhver psykologisk smerte
er der en essentiel løsning

I vores smerte er der en længsel efter en bestemt følelses, f.eks. accept, fred, nærvær, kærlighed, frihed osv.

Fra et psykisk til et fysisk symptom, kan dette have rod i et chok (drama og mønstre), der af-installerer det relevante program. Med ubalancen i ens psyke-krop, sker der en kropslig smerte eller ubalance, hvor der altid vil være en bagvedliggende psykologisk komponent som en selvbeskyttende adfærd. Altså en essentiel løsning.

Få en tid indenfor 24 timer
Fleksible tider
– dag, aften og weekend

             Mulighed for online terapi

– så du trygt kan sidde der hjemme

GRATIS TELEFONISK FORSAMTALE

Tlf. 28947100

Se fordelagtige tilbuds- og hensynspriser mv.

CV i store træk

Familiekonsulent

Som familiekonsulent, har jeg arbejdet med familier herunder børn og unge (tvangsfjernede børn), hvor jeg understøttede forældre i at udvikle deres forældreevne gennem samspilsprocesser, forældrestile og kommunikation. Som familiekonsulent, har jeg ydet terapi, psykologisk rådgivning, vejledt forældre og haft samtaler med børn og unge. Herunder under specialviden indenfor familier med personlighedsforstyrrelse, hvor jeg har vejledt og undervist forældre/familier til sårbare børn i særlig udsatte positioner der er med funktionstab/diagnoser.

Pædagogisk Ledelse

Jeg har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse og har ledelseserfaring fra offentlige institutioner, herunder daginstitution.

Socialpædagog

Siden 1985, har jeg tilegnet mig en professionel erfaring med mangfoldige problematikker med børn, unge og voksne inden for krise og personlig udvikling.

Jeg har arbejdet som socialpædagog (familiekonsulent og leder) indenfor socialpædagogiske institutioner. Specialområdet døgn, – som behandlingsinstitutioner med familier – børn og unge i udsatte og sårbare positioner.

I det hele taget med udsatte omsorgssvigtde og traumatiserede mennesker med mangfoldige problematikker, vilkår, behov og udviklingspotentialer.

Det har været udsatte med herunder også indenfor psykiatrien med forskelige diagnoser, vilkår og problematikker: spiseforstyrrelse, omsorgssvigtet, tvangsfjernede, lavt selvværd, kriminelle, PTSD, misbrug, cutter, udad-reagerende eller indad-reagerende adfærd, handicappede, udviklingshæmmede, misbrug,  borderline, skitzofrene, ADD, ADHD, autisme, OCD og personlighedsforstyrrelser. Og mennesker med en anden etnisk oprindelse end dansk, herunder flygtninge.

Terapeutisk ressource skaber

Ekstern terapeutisk ressource skaber ved Aarhus Kommunes Jobcenter for voksne på kontanthjælp og rehabilitering. Der understøttede jeg udsatte og sårbare borgere i at skabe en konstruktiv udvikling, så de får en forbedret selvværd, selvtillid, sundhed og trivsel. Jeg tilbyder redskaber til at håndtere stress, angst og at komme hæmmende barrierer til livs. Jeg afklarer ressourcer og motiverer borgere til en konstruktiv udvikling, der kan føre til en forhøjet livskvalitet, uddannelse eller arbejde.

Human Ressource

Jeg har en human ressource tilgang med speciale i ‘Hvordan bliver mobning og stress til gennem de sociale interaktioner i et arbejdsmiljø.’

Direktør og idémager

Direktør og idemager til letusTogether, et socialt networking site, hvor mennesker har mulighed for at lave en effektiv søgning, i forhold til at dele sine interesser med ligesindede. Jeg har dermed en solid iværksætter erfaring.

psykiater-claus -refshammer

Samarbejdspartner Claus Refshammer

Er uddannet speciallæge i psykiatri – psykiater,- og varetager udredning/behandling og erklæringsopgaver, f.eks. for kommuner og forsikringsselskaber.

Patienter med privatforsikringsordning eller sundhedsforsikring kan modtages.

Alternativt egen betaling kontant.

Tilbyder:

 • Psykiater, – almen psykiatrisk speciallægebehandling
 • Udredning og generel rådgivning – herunder psykofarmakologisk behandling og samt rådgivning om yderligere relevante henvisnings og behandlingsmuligheder i offentligt eller privat regi. Grundet tidsressourcemæssige begrænsninger kan behandlingen i speciallægepraksis som udgangspunkt ikke forventes at udelukke behovet for supplerende behandling ved psykolog ved behov for længerevarende psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi. Godkendt vejleder og supervisor i kognitiv-adfærdsterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske børne/ungdomspsykiateres Organisation
 • Specialistbehandling af bl.a. angst, depression, fobi- og OCD-lidelser
 • Neuropsykiatrisk udredning for organiske psykiske lidelser, herunder ADHD/Tourettes Syndrom – evt. i samarbejde med neuropsykolog, ved behov for dette
 • Konsulentydelser såsom undervisning, rådgivning og erklæringsopgaver
 • Psykiatriske speciallægeerklæringer udarbejdes med kort ventetid

Kontakt mig uforpligtende om et samtaleterapiforløb her

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet