Vivi Hinrichs – Få terapi i Aarhus eller online

Individuel terapi, parterapi og familieterapi

Mit udgangspunkt er at møde dig/jer med empati og i øjenhøjde

Jeg møder dig/jer, der hvor du/I er, og ud fra dine/jeres behov og støtter og udfordrer med en kærlig tilgang

I speak Danish and English

Online terapi

Læs mere om priser her

I hjertet af Aarhus C, Store Torv

E-mail: info@psykologipsykiatri.dk

GRATIS TELEFONISK SAMTALE

Kontakt tlf. 28947100

vivi-hinrichs

Uddannelser:

 • Kandidat i pædagogisk psykologi
 • NLP Neurolingvistisk Psykoterapeutisk certificeret uddannelse
 • Psykoterapeut uddannelse Essentielt Institut
 • Kemplers familieterapeutiske systemisk uddannelse
 • Familieopstilling for psykoterapeuter ved ISFO
 • Diplom i pædagogisk ledelse
 • Socialpædagog

Få en tid i Aarhus indenfor 24 timer – se også siden online terapi

Psykoterapi

Jeg tilbyder en en særlig viden indenfor ekspertise i at arbejde med barndomstraumer, familiekonflikter og dysfunktionelle mønstre. Min integrative tilgang kombinerer forskellige psykologiske metoder, der tager højde for alt fra dine tanker og følelser til dine kropslige fornemmelser og relationelle interaktioner.

Uanset om du står over for udfordringer som krise, sorg, depression, stress eller ensomhed, eller om du har brug for hjælp til at håndtere parforholdsproblemer, angstrelaterede lidelser eller sociale konflikter, så er jeg her for dig. Jeg tror på, at psykoterapi handler om at møde dig, hvor du er, og skabe en tryg og støttende ramme for din personlige udvikling.

Mit terapeutiske tilbud omfatter individuelle samtaleterapier, parterapi, familie- og gruppeforløb.

Uanset hvilken udfordring du står overfor, er min mission at hjælpe dig med at genopdage din indre styrke, forstå dine tanker og følelser på en dybere måde og skabe varige positive forandringer i dit liv.

Lad os sammen navigere gennem dine udfordringer

Tag det første skridt mod en transformation af dit liv – kontakt mig i dag og bestil en tid i min hjertevarme praksis, centralt beliggende i Aarhus C. Jeg tilbyder også online terapi, så du kan få den støtte, du har brug for, hvor end du befinder dig.

Kom og lad mig sammen med dig skabe en ny vej til dit velbefindende, hvor du kan kaste lys på dine skygger og fordomme og opleve den essentielle løsning bag enhver psykologisk smerte.

Jeg ser frem til at møde dig og være en del af din rejse mod et liv i balance og trivsel!

Få professionel støtte til at skabe en personlig udvikling og kast lys på dine skygger og fordomme

Integrativ terapi

Jeg tilbyder en integrativ ramme, der indeholder mange psykologiske tilgange. Det kan være med systemisk tænkning. Kognitiv behandling, metakognitiv, neuro- og narrative referenceramme. En viden om, hvordan vi mennesker sanser, og filtrerer neurologisk og kommunikere. Dette krydret med en social psykologisk og systemisk tilgang.

Udover at jeg har studeret psykologi i mange år, har jeg også en solid erfaring i det professionelle arbejde med alle mulige forskellige slags mennesker med mulitiple problemer og udfordringer. Jeg ynder at møde dig, der hvor du er og skaber støtte og en udvikling der gør en forskel.

Udforsk din vej til personlig vækst med psykoterapi

Psykoterapi er lige fra en personlig udvikling med krise, sorg, depression, selvværd, stress, og ensomhed.

Tilbyder en en solid erfaring i parforholds-problematikker og udvikling samt mistrivsel i de sociale relationer med konflikter; arbejde, venner og familie til angst relaterede problematikker som f.eks. traume, herunder barndomstraumer, panik angst, præstationsangst eller generaliseret angst.

Samt anden etnisk, flerkulturelle problematikker. Og i forhold diagnoser som ADD, ADHD Og autisme. Herunder pårørende. Jeg favner alle mulige problematikker du står med i livet. Sammen finder vi en udviklingsvej derfra.

Kurser, foredrag og supervision

Jeg tilbyder også inspirerende kurser, engagerende foredrag og givende supervision, hvor du kan udforske dine mønstre og relationelle samspil. Jeg afholder også pædagogiske tema-kursus eller supervisionsforløb, hvor jeg har et fokus på den enkeltes stemme, mønstre og samspillet i de sociale relationer.

Kunderne er med forskellige baggrunde, behov og ønsker at få hjælp til. Jeg er uddannet proceskonsulent og arbejder proces- og oplevelsesorienteret, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis.

Psykologisk pædagogisk og terapeutisk faglighed

Min faglighed bunder i mange års teoretiske uddannelser og professionel praktisk erfaring med menneskers trivsel og samspil, altså pædagogisk psykologisk relationskompetencer. Det kan være adfærdsterapi, kropsterapi, – såvel individuel, gruppe som familieterapi. Dette gennem et pædagogisk psykologisk behandlingsarbejde på institutioner, samt via min terapeutiske praksis, som du finder her.     

                           Læs mere om min identitet –  faglige profil på linkedin, Om psykologipsykiatri via linkedin

Integrativ terapi

Integrativ terapi kombinerer forskellige psykologiske vinkler og kaldes også for holistisk terapi. En terapi, hvor min tilgang er, at jeg ser og taler til dig, som det hele menneske, du er. Du lever i en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre, påvirker dig og andre.

Jeg tager udgangspunkt i at vi alle sanser, filtrer og kommunikere forskelligt. Vi undersøger såvel tænkning, følelser og kropslige fornemmelser. Fokusområdet er også såvel nervesystem som det relationelle. De to ting er som forbundne, og hinandens forudsætninger. Alle mennesker er forskellige og har som udgangspunkt de bedste intentioner.

Narrativ

Grundtanken i det narrative perspektiv er, at vores identitet skabes gennem fortællinger, (relationelle mønstre – systemisk narrativ ) som vi selv og andre fortæller om os, relateret til de kulturelle normer og forventninger, der viser sig i disse fortællinger. Narrativ terapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på de fortællinger, som mennesker skaber om deres liv og problemer. Central i narrativ terapi er også anerkendelse af den sociale og kulturelle kontekst, som mennesket er en del af, og hvordan denne kontekst påvirker deres livshistorie og identitet. Vi udforsker og dekonstruerer disse fortællinger for at skabe nye, mere empowering og ressourcefulde narrativer. Dette kan hjælpe dig med at opdage alternative måder at forstå dig selv og problemerne på, hvilket kan føre til personlig vækst og forandring.

Systemisk

Den systemiske tilgang – Familieterapeutisk – Kempler. Det systemiske handler om aktuelle relationer og mønstrer, hvor der er mennesker er der konflikter. Dialog giver mulighed for at blive forstået for eget perspektiv, men også forstå andres. Nære relationer indeholder mange følelser, så der er meget på spil, som kan resultere i konflikter. Terapeutisk bidrager jeg som konfliktmægler. Den systemiske terapi er en tilgang til psykoterapi og rådgivning, der fokus ligger på samspillet mellem mennesket og de systemer, det er en del af, såsom familie, parforhold eller samfund. Terapien lægger vægt på at forstå problemer i sammenhæng med disse systemer og søger at identificere og ændre mønstre af kommunikation, interaktion og adfærd, der kan opretholde eller forværre problemer.

Familieterapi – familieopstilling

Familieopstilling er at eksternalisere familiemønstre, og få et overblik over, hvad der genspiller sig. Ved ISFO Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling.Som terapeut ser jeg på, hvordan mennesket påvirkes af og påvirker sine omgivelser, og arbejder med at skabe ændringer gennem inddragelse af alle relevante parter i terapien. Dette kan bidrage til at fremme bedre forståelse, kommunikation og funktionalitet inden for det terapeutiske system. Den systemiske tilgang er særligt nyttig i arbejdet med komplekse relationelle problemer og familiekonflikter.

Kognitiv

Kognition betyder kort fortalt tænkning og beskriver alle de mentale processer, der foregår. Den kognitive diamant betyder sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og krop som hænger sammen hos personen i en given situation. Kognitiv behandling undersøger hvordan tanker, følelser og krop indvirker på hinanden, altså også som kognitiv adfærdsterapi, samt hvad der ud fra det, kan skabes af udviklende tiltag med kognitiv psykoterapi.

Neuropsykologi – NLP

NLP terapi byder på koncepter, modeller og teknikker, du kan bruge til at forbedre og forandre dig selv – og andre. Vi har overbevisninger (ens udsyn til verden = metaantagelser) om, hvordan sanser, tanker, følelser og kognitive processer (f.eks. hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne osv.) fungerer. Det har stor betydning ift. hvilke bestemte tanker eller følelser man har. Det er netop de overordnede overbevisninger om tanker, følelser og andre psykiske fænomener, metakognitiv terapi, som det beskæftiger sig med. Det er vigtigt, f.eks. hvad du stiller op med tanken, når den kommer.

Mentalisering

Mentalisering er en psykologisk proces, der refererer til evnen til at forstå ens egne tanker og følelser samt andres. Det indebærer at være i stand til at reflektere over ens egen mentale tilstand og forstå, at andre mennesker også har deres egne tanker, følelser og intentioner.Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra psykiske mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.  At formå at se sig selv ude fra – en mere reflekteret del – og til at se den anden inde fra. Den andens psykiske velbefindenhed.

En person, der har en høj grad af mentaliseringsevne, er i stand til at tolke adfærd ud fra andres perspektiver og er mere fleksibel i deres interpersonelle interaktioner. Mentalisering spiller en afgørende rolle i dannelsen af sunde relationer, da det muliggør empatisk forståelse, konfliktløsning og socialt samspil. Terapeutisk set bruges mentaliseringsbaseret terapi til at styrke denne evne hos mennesker, især dem der lider af følelsesmæssige eller relationelle vanskeligheder.

Miljøterapeutisk

Miljøterapi er en behandlingsform, som betegner en planlagt brug af det, som sker i samspillet mellem patienter og miljøpersonalet døgnet rundt. For mennesker med psykisk sygdom, indebærer miljøterapi at være og handle i og uden for afsnittet (det miljø, man lever i til daglig) over en periode. John Gunderson har opstillet fem søjler – fem processer eller fem stadier – i arbejdet med miljøterapi: Beskyttelse – Støtte – Struktur – Engagement – Anerkendelse.

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel dynamisk psykoterapi er, at undersøge og forandre mennesket gennem en udforskning af det enkelte menneskes oplevelser og erfaring. Med nærvær og respekt, hjælper jeg dig med at få et fokus hen imod kærlighed og omsorg fremfor et fokus orienteret med dominerende tanker som frygt, angst som en negativ spiral.

Essentiel psykoterapi

Essentiel psykoterapi tager afsæt i essens, psyke, krop & helbredsterapi, der betyder forandring af tankemønstre og indgroede forestillinger om dig selv og din omverden. Det er terapiens mål at transformere traumer, tankemønstre og handlingsmønstre, og mere end blot at erkende, at de er der. Dermed også medstabilisering af sundhed og ændring af sygdomsmønstre, som er biologiske processer, der er startet med helt bestemte biologiske konflikter/traumer og derfor skal bearbejdes som sådan.

Metakognitiv

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes på de fleste psykiske problematikker, bl.a. angst, stress og depression. Metakognitiv fokuserer på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Hvad stiller man op med tankerne eller følelserne? Og derfor vigtigt at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.  Jf. ‘Kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi –  fængslende tanker’ af Linda Burland Sørensen.

Compassion terapi

Compassionfokuseret terapi (CFT) er en form for psykoterapi, der sigter mod at fremme og styrke følelsen af medfølelse, både for sig selv og andre, som et redskab til at tackle lidelse, vanskelige følelser og livsudfordringer. Bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi (KAT) og evolutionær psykologi. I CFT fokuserer terapeuten på at hjælpe klienten med at udvikle medfølelse for sig selv og andre. CFT er ofte anvendt til behandling af en række psykiske lidelser, herunder depression, angst, spiseforstyrrelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), samt til generel styrkelse af psykisk velvære og resilience.

Selvmedfølelse: At lære dig som klient at være venlig, omsorgsfuld og forstående over for sig selv, især når de står over for svære situationer eller negative tanker og følelser. Forståelse af det kompas af lidelse: At eksplorere de bagvedliggende årsager til din lidelse og at arbejde med at skifte fokus fra selvkritik til selvomsorg og medfølelse.

Vivihinrichs

Velkommen til min praksis som psykoterapeut centralt placeret i Aarhus

Med en solid historie i selvstændig praksis siden 2004 har jeg opbygget en betydelig erfaring og ekspertise inden for psykoterapi. Jeg tilbyder en bred vifte af terapeutiske tjenester, herunder individuel terapi, parterapi, familieforløb og gruppesessioner.

Min praksis fokuserer på at håndtere en bred vifte af emner, herunder udfordringer i sociale relationer, parforholdsproblematikker, familieliv, arbejdsliv og personlig udvikling.

Jeg har omfattende erfaring med at håndtere relationelle konflikter, parterapi/familieterapi og terapeutiske samtaler med både voksne, børn og unge. Desuden har jeg specialiseret mig i at arbejde med tankeprocesser og kroppens indflydelse på følelseslivet samt behandling af specifikke områder som traumer, angst, stress, sorg, selvværd, depression og misbrug.

Min ekspertise omfatter også støtte til personer med komplekse udfordringer, herunder multiple personlige problematikker, begrænsende overbevisninger og komplicerede samspilsmønstre.

Tilbyder en speciaqlviden og erfaring i at arbejde med klienter der er udfordret, og er med diagnoser som ADHD/ADD, autisme og andre personlighedsforstyrrelser.

Jeg ser frem til at kunne bidrage til din helbredelse, udvikling og trivsel gennem terapeutiske samtale

Bag enhver psykologisk smerte
er der en essentiel løsning

I vores smerteoplevelser har vi ofte en dyb og indre længsel efter specifikke følelser som accept, fred, nærvær, kærlighed og frihed. Disse følelser repræsenterer ofte det, vi søger for at opnå indre balance og velvære.

Når vi ser på overgangen fra psykiske til fysiske symptomer, kan denne længsel stamme fra traumatiske begivenheder eller vedvarende mønstre i vores liv, der har “af-installeret” eller forstyrret de programmer, der normalt styrer vores følelsesmæssige reaktioner. Dette kan føre til en ubalance mellem sind og krop.

Når ubalancen manifesterer sig fysisk, oplever vi ofte kropslig smerte eller ubehag. Denne fysiske manifestation er en form for signalering fra vores krop om, at noget er ude af balance på det indre plan. Det er vigtigt at forstå, at bag enhver fysisk smerte er der en dybere psykologisk komponent. Vores sind og krop er tæt forbundne, og enhver kropslig reaktion kan være et resultat af eller en reaktion på vores psykologiske tilstand.

Den selvbeskyttende adfærd, der nævnes, refererer til den måde, vores sind og krop arbejder sammen for at beskytte os mod yderligere skade eller ubehag. Dette kan manifestere sig som defensive mekanismer eller mønstre, der forsøger at opretholde en følelse af kontrol eller sikkerhed.

Så essensen af løsningen ligger i at forstå og adressere både de psykologiske og fysiske aspekter af vores smerte, skabe en helhedsorienteret tilgang til helbredelse og genoprettelse af balance mellem sind og krop.

CV i store træk

Psykoterapeut i selvstændig praksis siden 2004

Mening, Nærvær, og Trivsel

At opnå trivsel kræver en dybere forståelse af meningen bag vores handlinger og givende relationer.

Nøgleordet her er nærvær, hvilket er afgørende for at fremme en sund trivsel.

Min passion for mennesker er hjerteblodet i mit arbejdsliv, drevet af ønsket om at støtte andre i at finde mening og skabe trivsel. Det er essentielt at anerkende min ydmyghed, da det ikke er mig, der dikterer, hvad der er meningsfuldt og givende for andre.

Jeg stræber derfor efter at guide mennesker til at finde deres egne veje, værdier og mening, mens jeg kontinuerligt arbejder på at finde min egen.

Familiekonsulent

Som familiekonsulent har jeg arbejdet intensivt med familier, herunder tvangsfjernede børn. Mit fokus har været at støtte forældre i udviklingen af deres forældreevne gennem målrettede samspilsprocesser, forældrestile og forbedret kommunikation. Min praksis inkluderer terapi, psykologisk rådgivning og vejledning til forældre samt meningsfulde samtaler med børn og unge. Jeg besidder specialviden inden for familier med personlighedsforstyrrelser og har vejledt og undervist sårbare familier med børn i særligt udsatte positioner, der oplever funktionstab eller har diagnoser.

Pædagogisk Ledelse

Jeg har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse og har ledelseserfaring fra offentlige institutioner, herunder daginstitution.

Socialpædagog

Siden 1985, har jeg tilegnet mig en professionel erfaring med mangfoldige problematikker med børn, unge og voksne inden for krise og personlig udvikling.

Jeg har arbejdet som socialpædagog (familiekonsulent og leder) indenfor socialpædagogiske institutioner. Specialområdet døgn, – som familieorienteret – behandlingsinstitutioner med familier – børn og unge i udsatte og sårbare positioner.

I det hele taget med udsatte omsorgssvigtde, dysfunktionelle mønster og traumatiserede mennesker med mangfoldige problematikker, vilkår, behov og udviklingspotentialer.

Det har været udsatte med herunder også indenfor psykiatrien med forskelige diagnoser, vilkår og problematikker: spiseforstyrrelse, omsorgssvigtet, tvangsfjernede, lavt selvværd, kriminelle, PTSD, misbrug, cutter, udad-reagerende eller indad-reagerende adfærd, handicappede, udviklingshæmmede, misbrug,  borderline, skitzofrene, ADD, ADHD, autisme, OCD og personlighedsforstyrrelser. Og mennesker med en anden etnisk oprindelse end dansk, herunder flygtninge.

Terapeutisk ressource skaber

Ekstern terapeutisk ressource skaber i et samarbejde med Aarhus Kommunes Jobcenter for voksne på kontanthjælp og rehabilitering. Der understøttede jeg udsatte og sårbare borgere i at skabe en konstruktiv udvikling, så de får en forbedret selvværd, selvtillid, sundhed og trivsel. Jeg tilbyder redskaber til at håndtere stress, angst og at komme hæmmende barrierer til livs. Jeg afklarer ressourcer og motiverer borgere til en konstruktiv udvikling, der kan føre til en forhøjet livskvalitet, uddannelse eller arbejde.

Min tilgang er baseret på at skabe et trygt og støttende miljø, hvor klienter kan arbejde mod en mere positiv fremtid. Jeg ser frem til at kunne tilbyde mine kompetencer til at hjælpe med at forme en bæredygtig udvikling for de mennesker, jeg samarbejder med.

Human Ressource

Min ekspertise ligger inden for Human Resources, hvor jeg fokuserer på at analysere, hvordan mobning og stress opstår gennem sociale interaktioner i arbejdsmiljøet

Direktør og idémager

Direktør og idemager til letusTogether, et socialt networking site, hvor mennesker har mulighed for at lave en effektiv søgning, i forhold til at dele sine interesser med ligesindede. Jeg har dermed en solid iværksætter erfaring.

Få en tid indenfor 24 timer
Fleksible tider
– dag, aften og weekend

psykiater-claus -refshammer

Samarbejdspartner Claus Refshammer

Er uddannet speciallæge i psykiatri – psykiater,- og varetager udredning/behandling og erklæringsopgaver, f.eks. for kommuner og forsikringsselskaber.

Patienter med privatforsikringsordning eller sundhedsforsikring kan modtages.

Alternativt egen betaling kontant.

Tilbyder:

 • Psykiater, – almen psykiatrisk speciallægebehandling
 • Udredning og generel rådgivning – herunder psykofarmakologisk behandling og samt rådgivning om yderligere relevante henvisnings og behandlingsmuligheder i offentligt eller privat regi. Grundet tidsressourcemæssige begrænsninger kan behandlingen i speciallægepraksis som udgangspunkt ikke forventes at udelukke behovet for supplerende behandling ved psykolog ved behov for længerevarende psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi. Godkendt vejleder og supervisor i kognitiv-adfærdsterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske børne/ungdomspsykiateres Organisation
 • Specialistbehandling af bl.a. angst, depression, fobi- og OCD-lidelser
 • Neuropsykiatrisk udredning for organiske psykiske lidelser, herunder ADHD/Tourettes Syndrom – evt. i samarbejde med neuropsykolog, ved behov for dette
 • Konsulentydelser såsom undervisning, rådgivning og erklæringsopgaver
 • Psykiatriske speciallægeerklæringer udarbejdes med kort ventetid

Kontakt mig uforpligtende om et samtaleterapiforløb

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale