panikangst-fobi

Få psykoterapi til at tackle din panikangst og fobi

Panikangst og fobi

Panikangst og fobi kan have mange afskygninger. Her på siden finder du information om, hvad panikangst og fobi er, hvad det kan skyldes, hvad det gør ved personen og hvad man kan gøre, for at minimere eller helt komme af med angsten og komme tilbage i trivsel. Kroppen reagere ude at tid og sted som var det i et “indre uvejr”. Angsten for angsten kan fremkalde dette.

Angsttilstande
Agorafobi: Kan være frygt for menneskemængder, offentlig steder, offentlige transportmidler, at forlade hjemmet alene, angst for panikangst.

Fobi
Frygt for særlige genstande, begivenheder, dyr, højder, flyvning, jalousi, tandlæge, jalousi, præstationsangst (eksamensangst), skolefobi. Man er ofte bange for at miste kontrollen.

Panikangst
Pludselige, uventede og tilbagevendende panikangstanfald med bekymring om, hvad det skyldes. Panikangst kan føre til agorafobi.

            Angst skal ikke styre dit liv            – Tag det første skridt mod heling

Panikangst og fobi

Panikangst:
Panikangst er en angstlidelse, hvor en person oplever pludselige og intense angstanfald, også kendt som panikanfald. Disse anfald opstår tilsyneladende uden nogen åbenlys årsag og kan inkludere fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, rysten, svimmelhed og åndenød. Mennesker med panikangst kan også opleve en følelse af tab af kontrol eller frygten for at miste forstanden. Panikangst kan have en betydelig indvirkning på en persons liv og kan føre til undgåelse af situationer eller steder, hvor anfald tidligere er opstået.

Fobi:
En fobi er en anden form for angstlidelse, der er karakteriseret ved en overdreven og irrationel frygt for en bestemt situation, genstand eller aktivitet. Fobier kan omfatte alt fra dyrefobi, social fobi, flyskræk, højdeskræk, og mange andre. Når personen udsættes for det frygtede stimuli, kan det udløse en intens angstreaktion, og personen vil typisk undgå situationen eller genstanden for at undgå ubehaget.

Både panikangst og fobi kan have betydelige indvirkninger på en persons daglige liv, og det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis man oplever disse former for angst. Psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi er ofte anvendte behandlingsmetoder til at hjælpe personer med at forstå og håndtere deres angst og lære strategier til at tackle de udfordringer, de står over for.

Panikangst

Panikangst er en form for angstlidelse, hvor en person oplever gentagne og uventede panikanfald. Et panikanfald er en pludselig og intens periode med frygt eller angst, der ofte når sit højdepunkt inden for få minutter.

Panik anfald

Forventningsangsten er ofte forbundet med de situationer, hvor man tidligere har oplevet et ubehageligt angstanfald. Forventningsangsten bliver skabt med frygten for at få et nyt anfald, og det bliver dermed selvforstærkende.

Panikangst er et angstanfald oplevelse der ofte er kortvarigt og meget intenst. Det føles ofte som om, at anfaldet kommer som et lyn fra en klar himmel. Som regel varer et angstanfald kun få sekunder eller minutter. I andre tilfælde kan de dog vare længere.

 

Psykoterapi giver dig mulighed for
at forstå din panikangst og fobi
– minimér angsten, eller kom helt fri af den

panikangst-fobi-panikanfald

Panik anfald

Panikangst er et angstanfald kan føles som et pludseligt sammenbrud af krop og tanker. Angstanfalds intensitet og hyppighed er forskellige og kan variere meget. Panikangst kan være meget overvældende og skræmmende for den, der oplever det. Panikangst sker ud af det blå som er det et tegn på et indre uvejr. Det sker bare uden at personen oplever at kunne styre dette. Det ser vi nærmere på sammen og skaber strategier til at tøjle dette.

For personen med angstanfald, kan anfaldet være så intenst, at det føles som om, at de skal dø og efterfølges af ekstrem håbløshed. Under et panikanfald kan en person opleve en række fysiske symptomer, såsom hurtig hjertebanken, sveden, rysten, åndenød, følelsen af kvælning eller kvælningsfornemmelse, svimmelhed, kvalme og mavebesvær. Derudover kan der opstå psykiske symptomer som frygt for at miste kontrol eller følelsen af at være ved at dø. Panikanfaldet kan føre til en stærk trang til at flygte fra situationen eller søge hjælp.

Personer med panikangst er ofte meget bange for at opleve et panikanfald igen, hvilket kan føre til undgåelsesadfærd. De kan undgå bestemte steder, situationer eller aktiviteter, hvor de tidligere har haft et panikanfald, for at undgå at udløse angsten igen.

 Panik anfald 

Når angstanfaldet kan være skræmmende ubehageligt, kan det udvikle sig til en frygt for at få nye anfald. Der er hermed skabt en forventningsangst. Panikangst kan påvirke en dit liv betydeligt, da frygten for at opleve panikanfald kan begrænse deres daglige aktiviteter og sociale liv. Det kan også føre til en følelse af isolation og frustration over ikke at kunne kontrollere angsten.

Det er vigtigt at søge hjælp, hvis man oplever panikangst, da det er en behandlingsbar tilstand, og med passende støtte og terapi kan man lære at håndtere angsten og genvinde kontrollen over sit liv.

Psykoterapi kan behandle panikangst og såsom kognitiv adfærdsterapi (KAT), hvor jeg arbejder med at identificere og ændre negative tanker og adfærdsmønstre, der bidrager til angsten.

Gratis telefonisk forsamtale på tlf. 28947100

             Opbyg styrke, overvind fobi              – Start din helingsrejse i dag

panikangst

Panikangst

Panikangst manifesterer sig gennem en række fysiske og psykiske symptomer, såsom:

 • Hjertebanken
 • Svedture
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Smerter eller trykken i brystet
 • Kvalme eller maveuro
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Frygt for at miste selvkontrollen
 • Dødsangst
 • Kuldegysninger eller hedeture

Dødhedsfølelse eller snurrende fornemmelser i hænder eller fødder
Som psykolog kan jeg hjælpe dig med at forstå og håndtere disse symptomer.

Jeg vil arbejde sammen om at identificere udløsere for panikanfaldene og udforske de underliggende årsager til din angst. Gennem terapi kan vi lære effektive metoder til at reducere angsten og opnå større kontrol over dit liv. Hvis du oplever panikangst og ønsker at finde veje til at leve et mere balanceret og angstfrit liv, er jeg her for at støtte dig.

Psykoterapi i Aarhus eller online Fleksible tider – dag, aften og weekend                 Gratis telefonisk forsamtale          Tlf. 28947100

Psykoterapi

Få hjælp til at overvinde panikangst og genvind kontrol over dit liv. Som psykoterapeut tilbyder jeg professionel støtte og terapi til personer, der oplever panikangst og panikanfald. Panikangst kan være overvældende, men det er vigtigt at huske, at det er en behandlingsbar tilstand.

Gennem kognitiv adfærdsterapi og andre terapeutiske tilgange arbejder vi sammen på at identificere og ændre de negative tanker og adfærdsmønstre, der bidrager til angsten. Vi udforsker årsagerne til panikanfaldene og lærer nye strategier til at håndtere dem effektivt.

Jeg skaber et trygt og støttende rum, hvor du kan dele dine oplevelser og følelser uden at føle dig dømt. Sammen arbejder vi mod at reducere angstniveauet og opnå større indre ro og trivsel.

Hvis panikangst begrænser dine daglige aktiviteter og påvirker din livskvalitet, er det vigtigt at søge hjælp. Du er ikke alene, og der er løsninger, der kan hjælpe dig med at overvinde panikangst. Kontakt mig for at starte din rejse mod helbredelse og selvvækst.

I de sværeste tilfælde kan man få udtalt forventningsangst og hyppige panikanfald. De symptomer medvirker til at der er risiko for at udvikle depression, og nogle bruger alkohol som angstdæmpende medicin og kan dermed udvikle misbrug og afhængighed.

I nogle tilfælde kan man få udtalt forventningsangst, hyppige panikanfald og udvikling af agorafobi. Angst for angst kan siges at være agorafobisk angst. Det forklarer netop frygten for at få angstanfaldt i bestemte situationer. Baggrunden for udviklingen af panikangst kan være miljømæssige faktorer, som foreksempel stress, opvækst og negative livsbegivenheder og arvelige faktorer.

Årsagerne kan ofte findes hos mennesker, der lider af langvarig stress. Panikanfald kan give dig depressioner og forringet livskvalitet. Så opsøg hjælp.

Psykoterapeutisk støtte er vigtig for at hjælpe på selvbevidstheden og selvkontrolen, hvilket er afgørende for at du undgår panikanfald.

Panikangst behandles med kognitiv adfærdsterapi og/eller medicin.

Panikangst selvhjælp

Panikangst selvhjælp er at du kan være opmærksom på hvordan dine sanser reager så du bedre kan forebygge og afbryde katastrofetanker

Stil spørgsmål som:

 • Hvad mærker du i din krop lige nu?
 • Hvilke fysiske fornemmelser oplever du?
 • Præcis hvor i din krop sidder det og hvordan føles det?

Med panikangst selvhjælp kan du bryde tænkningen ved at aktivere dine sanser:

 • Observer præcis, hvad der foregår på en neutral måde
 • Hent et glas iskoldt vand
 • En god gåtur fordyber også åndedrættet
 • Gå udenfor og henled opmærksomheden på noget behageligt
 • Duft til noget for at fordybe åndedrættet – får nervesystemet til at slappe af.

Få behandling af panikangst og fobi – i Aarhus eller online til en god pris

Forbi for mennesker

Forventningsangst forstærker fobien, der bliver en forstærket kædereaktion. Selvopfyldende proferti. Hvis man har været udsat for noget forfærdeligt i en bestemt situation, vil man være i fare for at udvikle en fobi for ting, som har forbindelse med denne situation. Som en agorafobi, der kan kædes sammen med et panikanfald, man har oplevet. Man kan forsøge at få kontrol over sine tanker ved at ”tale” fobien ned.

Symptomer på angstanfald er f.eks. når en fobi går i udbrud. Man kan få hjertebanken, koldsved, kvælningsfornemmelser, kvalme og svimmelhed, og man kan få følelsen af fuldstændig at miste sin selvkontrol. Det er ofte en kombination af biologiske forhold, adfærdsmæssige forhold eller arv og opvækstmiljø, der ligger bag fobiernes opståen.

                Opbyg styrke, overvind fobi                 – Start din helingsrejse i dag

fobi-paniskangst-agrofobisk-psykologipsykiatri

Panikangst og fobi

Forskerne har fundet en genetisk sammenhæng, der viser, at man kan have en forhøjet risiko for at få en fobi, hvis man har forældre eller søskende, der selv har fobier. De fleste af os har en fobi. Det er helt normalt med små hverdagsfobier i håndterbar størrelse.

Nogle af os kan ikke lide at være i en elevator, og mange kan blive lettere paniske ved synet af en edderkop på væggen eller frygter at flyve. Flere er skræmmende bange for klassiske fobiske fænomener.

Fobisk angst kan være mærkelige fobier: angst for at køre i bil, angst for fugle, flyskræk, social fobi, klaustrofobi, højdeskræk eller fobi for edderkopper. Eller agorafobi der betyder angst for åbne pladser. Fobien / angsten er irrationel i forhold til virkeligheden – for eksempel er den lille husedderkop ikke farlig.

Du kan trygt få psykoterapi til at blive fri af din fobi. Jeg har en solid viden til at arbejde med tankemønstrer og sanser, der kan kurere fobier og give dig ro.

Behandling af panikangst og fobi

Nogle udvikler metoder til at kunne leve med panikangst og fobi. For andre er tilstanden så alvorlig, at de skal have hjælp til at overvinde skrækken. Og der er hjælp at hente, jeg har en god erfaring i at arbejde med panikangst og fobi.

Fobikere oplever angstanfald, som er meget værre. De oplever tankemylder, der føles ukontrollerbar. Der mange typer af fobier. Ligegyldig hvor underlig fobien lyder, så er angsten reel og virkelig for personen.

Opmærksomheden er hele tiden på det de frygter, så det sluger al tid og overskud. Oplevelserne er så intense, at det er umuligt at komme fri af den psykiske mistrivsel og mylderet af tanker uden hjælp.

Behandling af panikangst og fobi er en vigtig del af at genoprette trivsel og livskvalitet for dem, der lider af disse tilstande. Som psykoterapeut tilbyder jeg specialiseret terapi, der er skræddersyet til individuelle behov. Sammen skaber vi bevidsthed, så du igen kan kende dig selv og få ro i dit system.

Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive tilgange til behandling af panikangst og fobi. Gennem KAT hjælper jeg mine klienter med at identificere og udfordre negative tanker og adfærdsmønstre, der udløser angst og panikanfald. Vi arbejder også med at opbygge effektive mestringsteknikker og strategier til at håndtere angst og frygtfulde situationer.

I terapibehandlingen arbejdes der på at gradvis og kontrolleret udsætte de frygtede situationer eller genstande. Dette hjælper med at reducere angsten og opbygge tillid til at håndtere disse udfordrende situationer uden at føle sig overvældet.

Terapien fokuserer også på at hjælpe dig med at forstå de underliggende årsager til deres panikangst og fobi. Dette kan omfatte at udforske tidligere traumatiske oplevelser eller negative mønstre i ens liv.

Som psykoterapeut er mit mål at skabe et trygt og støttende rum, hvor mine klienter kan føle sig set, hørt og forstået. Jeg arbejder sammen med dem for at identificere deres individuelle udfordringer og udvikle en skræddersyet behandlingsplan, der giver dem mulighed for at overvinde deres angst og opnå større trivsel og livsglæde.

Hvis du eller nogen, du kender, oplever panikangst eller fobi, er det vigtigt at vide, at der er hjælp at få. Kontakt mig for at starte din terapeutiske rejse mod at bryde fri af angstens begrænsninger og opnå en bedre livskvalitet.

Få psykoterapi og bliv fri af din fobi  Fleksible tider – dag, aften og weekend

Behandling med metakognitiv terapi

Når du behandles for jalousi, handler det ikke bare om at gøre dig fri af følelsen jalousi. Du skal lære ikke bare at følge dine følelser når jalousifølelsen opstår.

Du lærer at kontrollere og få kontrol med de tanker/følelser som kommer og går ligesom folk med panikangst og fobi. Således at det ikke er jalousien der kontrollere dig, men at du kontrollere tankerne og styrer din opmærksomhed.

Med andre ord lærer du ikke at “dyrke” de tanker, der kommer med jalousien. Du lærer at skyde de tanker væk. Lade dem passere som en sky, der flyver forbi. Du vil hermed opleve, at jalousi-tankerne stille og roligt popper mindre og mindre op. Læs også om det på siden parterapi.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder angst

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Få psykoterapeutisk terapi i Aarhus til at blive fri af din panikangst og fobi

Hvad er jalousi?

Forskningen har vist, at mennesker, der har en tildens til at blive deprimeret, stressede eller lider af angst har en tendens til ikke at kunne slippe de negative tanker, når de opstår.

I stedet bekymrer de sig, overtænker og tolker for at finde ud af, hvorfor de har det, som de har det.

Vi bliver ikke født med et jaloux sind, men derimod med et uendeligt behov for, at blive elsket uden forbehold.

Jalousi er en naturlig tanke, kropslig- og følelsesmæssig reaktion, der kan opstå i svigtsituationer og handler om frygten for at miste sin særstilling hos et menneske til fordel for en rival. Den kan bestå af dele som vrede, sorg, afmagt og mistro og vreden vises i mange variationer.

Det er det enkelte menneskes forhold til sig selv og omverdenen, der har betydning for, hvilken form jalousien får. Jalousien kan tage overhånd og styre dine tanker, så du får det dårligt og det kan ødelægge dit forhold. En del af behandlingen af jalousi vil være at tilgå problematikken som en fobi og dermed som tidligere nævnt ved panikangst og fobi.

Undgå at jalousien styrer dig

Accepter ikke din jalousi, men tag ansvar for den. For ellers vil jalousien tage magten, og muligvis ødelægge den relation, der er årsagen til at jalousien opstår og at du ender med at få ret i overbevisninger, der ligger bag jalousiens opståen.

Tag ansvar for din jalousi og se nærmere på det, inden den ødelægger dine relationer. Jalousi kan afhjælpes i parterapi, og det kan være en god ide, såfremt jalousien har skabt mange dårlige historier og erfaringer mellem jer.

Følelsen af jalousi er en naturlig følelse, som du aldrig helt kan slippe af med. Det grundlæggende problem kan være lavt selvværd og følelsen af, ikke at være værd at elske. Vi bearbejder sammen dels de eventuelle oplevelse af svigt såsom utroskab og svigt i barndommen og dels den konkrete uhensigtsmæssige adfærd som jalousien medfører.

Få psykoterapi og få afklaret,
om du har en fobi med jalousi

jalousi-jalouisi-jalouse-parterapi-fobi-panikangst-psykologipsykiatri

Vælg kærlighed over jalousi!

Byg broer af tillid, ikke mure af jalousi Slip jalousi, omfavn glæde

           Åbn hjertet for kærlighed,             luk døren for jalousi

Fleksible tider og gode priser
– dag, aften og weekend
Tlf. 28947100

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale