praestationsangst-unge-studerende-psykologipsykiatri

Har du præstationsangst er der professionel hjælp at hente i Århus

Har du præstationsangst?

Få redskaber til at overvinde din angst, “turde stå frem i lyset”, blive fri og øge din trivsel.

Præstationsangst kan være en form for en fobi. Når præstationsangst symptomer viser sig ved svære belastninger, er det fordi vi bliver så udfordret, at vi ikke er i stand til at præstere, for eksempel kan den kendte “klap” gå ned. Det sker, fordi du har en frygt / angst der går forud. Det kan også være dit barn barn, der bøvler med præstationsangst.

Præstationsangst ses ofte ved:

 • En eksamen eller fremlæggelse
 • En jobsamtale
 • Et foredrag
 • Sportslige konkurrencer
 • Sceneskræk

Får du angst, når du skal frem i lyset og præstere? At få præstationsangst betyder, at vi rent faktisk nedsmelter af angst og stress symptomer. Så meget at vi kan få svært ved at møde op, fordi vi er bange for at fejle og opleve ikke at slå til.

Kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi kan hjælpe dig på vej med redskaber, så du kan blive fri af din præstationsangst.

Vi undersøger og afklarer, hvorfor det er så svært at skulle præstere. Hvad er det, der ligger som en truende sky. Hvad sker der, hvis du fejler? Altså de bagvedliggende symptomer.

Vi realitetstjekker dine tanker og sanser der danner baggrund for dine følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Sammen finder vi frem til en mere ressourcefyldt tænkning og vej frem. Det styrkes med strategier for fremtidige tænkelige pressede situationer.

praestationsangst-tale-til-en-forsamling-vivi-hinrichs-aarhus

Nervøsitet og præstationsangst er glidende

De fleste af os bliver nervøse, når vi skal præstere og vil gøre vores bedste. Hjertebanken, rystende stemme og svedige hænder, kender de fleste af os til, når vi skal præstere og er nervøse. Nervøsitet er en helt naturlig reaktion, når vi oplever, at andre skal vurdere vores evner.  Men vi kan blive så nervøse for en præstation, at størstedelen af vores mentale energi bruges på massive bekymringer og frygt, og så er der ikke længere tale om nervøsitet, men om præstationsangst.

Læs mere om præstationsangst her.

 

Få psykoterapi i Århus C
Se om du kan få hensynsfulde priser
– dag, aften og weekend

Unge studerende er sårbare overfor præstationsræset og oplever præstationsangst

Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

Har du mest lyst til at smide bøgerne væk?  Hjernen er under massiv udvikling, og det er sværere for de unge at tænke rationelt og styre sine impulser. Unge følelser opleves både større og stærkere. Unge har ikke erfaring i eller lært at berolige sig selv og er derfor tilbøjelige til at opleve så vel præstationsangst som stress – læs mere om stress her.

  Få psykoterapi i hjertet af Aarhus
Hensynsfulde priser for studerende
– dag, aften og weekend

Flyt fokus og slip for præstationsangst

Unge studerende kan være særlig udfordret og få præstationsangst, der også kan kaldes en eksamensangst.

Unge er først ved at lærer sig selv at kende, deres krop, følelser og verden. Derfor kan de være særlig sensitiv overfor at fejle og ikke slå til og derfor i risikogruppen for at få præstationsangst.

 • Nogle børn / unge er eksempelvis bange for at gå op til tavlen og vise læreren og deres medstuderende, det som de skal præstere.
 • De kan have store indre forventninger til sig selv eller stå overfor ydre krav, de kan finde svære at indfri.

Du kan have store indre forventninger til sig selv, eller stå overfor ydre krav som du kan finde er svært at indfri. Måske kunne du tidligere præstere godt, men nu er kravene ændret. Eller måske føler du dig usikker, nervøs, bange og angst. Det er særligt forståeligt i ungdomsårene. Du kan have negative følelser som frygt, nervøsitet, usikkerhed eller at du er flov eller skamfuld.

Unge skal finde ud af, hvem de skal være, og hvordan de skal forholde sig til omverdenen. Det er en proces, men med professionel hjælp kan vi understøtte det, til at ruste dig til at håndtere presset.

Er dit barn hæmmet af præstationsangst?

Nogle gange bliver presset – de indre eller ydre – for meget. Præstationsangsten kommer til at fylde og styre din teenagers handlinger i alt for stor grad. Det er her du, som forælder, skal træde til og hjælpe din teenager, så godt du kan.

Det er almindeligt at blive påvirket af alt det, der sker, og de fleste har også både gode og dårlige dage.

For nogle unge bliver presset dog for stort, og det kan være godt at tale med en udenforstående om det, der sker.

Hvis du er meget nervøs og får det dårligt eller skal til eksamen og går i baglås, har du brug for hjælp til, at du kan regulerer dine følelser ned, så du genvinder roen.

Bliv fri af præstationsangsten

Få hjælp og støtte gennem en præstationsangst behandling. Jeg anvender en integrativ tilgang, der betyder at jeg arbejder med flere forskellige psykologiske tilgang, alt efter, hvad du og dit barn har behov for. Herunder anvender jeg en kognitiv tilgang med fokus på dine tankemønstre, dit syn på dig selv og andre der betyder noget for din måde at være på.

Gennem en psykoterapeutisk samtale kan du blive mere selvsikker, når du skal tale eller præstere noget overfor andre.

Du lærer at tackle presset, styre dine tanker, få højnet dit selvværd og flytte dit fokus så du får mere ro.

Få psykoterapi til at blive fri af din angst

Psykoterapi giver dig mulighed for at komme din angst til livs

Bliver du ramt af præstationsangst?

Alle kender det at skulle sætte sig ekstra op til at skulle præstere. Nogle får præstationsangst, der viser sig ved, at de får en rystende stemme / krop, hjertebanken og svedige hænder, når der skal præsteres. Man ønsker ligesom at gøre sit bedste.

Når man skal præstere noget, anvender man en stor mental energi. Det kan være skriveangst, eksamensangst eller lignende. Når man oplever sig særlig udfordret, er der nogle der bliver meget nervøse og kan opleve tankemylder, bekymringer og frygt. Når det sker, er det ikke længere bare nervøsitet, men derimod præstationsangst.

Præstationsangst er frygten for at begå fejl under en præstation som for eksempel når man skal til eksamen eller fremlægge noget over andre.

Tankemylderet kan blive mere intens, når man er overdrevet bekymret og bange. Der opstår en frygt og tankerne kredser om, at man ikke vil mislykkes. Man tænker over konsekvenserne for ens fremtid eller at andre vil tænke dårligt om en. Ens energi går mere på negative tanker om, hvad der vil ske, hvis man ikke efterlever ens egne forventninger og lever op til andres forventninger.

studerende-stress-praestationsangst

Få psykoterapi i Aarhus C
– fleksible tider og gode priser

Mangler du ressourcer og overskud?

Har du følgende oplevelser?

• Du oplever ikke at lykkedes, idet forhindringer hæmmer dine udfoldelser

• Du har opnået en del af det, du drømte om. Alligevel er du ikke tilfreds

• Du drømmer om at gøre en forskel, men ved ikke hvordan

• Du længes efter ny mening og har en stærk følelse af, at der skal ske noget

• Du vil gerne have mere ud af livet. Du har brug for at indgå i nye sammenhænge og bidrage med dine ressourcer på andre måder end nu

• Du kender måske allerede din drøm, men savner mod til at tage springet – frygter at springe ud i det ukendte

• Du er kørt fast i livet, føler dig fanget i hverdagens trummerum og mangler energi, kræfter og overskud til at handle og komme videre

• Spørgsmålene tårner sig op! Tankerne kører i ring! Du er usikker og forvirret og har svært ved at se dig selv om 1 år, 5 år, 10 år

Kom af med din eksamensangst

Gennem en solid terapeutisk støtte fra mig som socialpsykolog kan du genfinde din handlekraft og dit engagement og rette blikket mod en ny fremtid. Du lærer dig selv bedre at kende og får et overblik over dine ressourcer, kompetencer og muligheder.

 • Et overblik, der gør dig i stand til at træffe de valg, der føles rigtige for dig
 • Giver dig fornyet energi og mod til at handle og træffe beslutninger, der giver dig en hverdag, hvor du igen oplever mening, glæde og tilfredshed
 • Få psykoterapi til at kende dig selv bedre og blive styrket

Gennem psykoterapien vil du få støtte til også at finde alternative ressourcer hos dig selv, så du opnår mindre stress

 • Få styrket dit selvværd
 • Find dine skjulte ressourcer
 • Nå dine mål
 • Bliv gladere
 • Få styrket troen på dig selv, så du kan opnå den ønskede effekt

Bliv fri af din præstationsangst – Få psykoterapeutisk behandling

Få terapi i Aarhus eller online til gode studievenlige priser

human-ressource-kvinde-vivi-hinrichs

Oplever du præstationsangst, når du skal til jobsamtale?

Få karrierecoaching i Aarhus C
– dag, aften og weekend

Det er menneskeligt at blive ramt af præstationsangst til jobsamtalen

Er du typen der får præstationsangst når du skal præstere til en jobsamtale? Præstationsangst er en angst, som kommer til udtryk i alle typer situationer, hvor du skal performe eller præstere.

Du kan opleve angst med en kraftig hjertebanken, rysten, svimmelhed, svedture og åndenød. Dine tanker er så internsive, at tankerne kan være usammenhængende og kredse om den frygtede situation.

Er det forbundet med stor ubehag såvel kropsligt som mentalt, så få psykoterapeutisk hjælp til at komme dette til livs.

Få en psykoterapeutisk samtale der kan støtte dig i at skabe klarhed over, hvem du er og hvilke ressourcer du har. Værdiafklaring og forventningsafstemning i forhold til jobbet og samtalen kan skabe ro og overskud for dig. Få skabt en struktur på samtalen, der kan give ro. Få styr på dine bekymrende tanker, sanser, følelser, kropslige reaktioner og tankemønster. Find frem til, hvad der præcis ligger bag angsten, så dit nervesystem kommer i ro. Få hjælp til at højne dit selvværd.

Præstationsangst: fritid – sport – konkurrence

Når ens barn får præstationsangst, bliver man som forældre bekymret

Særligt børn er udsat og sårbare overfor at få præstationsangst. Det er meget normalt, at dit barn som eliteudøver oplever præstationsangst – særligt når barnet er god! For barnet bærer en masse pres på sine skuldre og har et niveau at leve op til. Det kan både være i forhold til sig selv, eller de nærmeste omkring barnet. De er mere tilbøjelig til at ville efterleve andres forventninger og frygter ikke at slå til. Det er naturligt at føle nervøsitet i vigtige og tilspidsede situationer.

Præstationsangst handler om frygten for ikke at slå til

Når dit barn er sensitivt og har store forventninger til sig selv, eller oplever at forældre eller andre har høje forventninger til barnet, risikere barnet at få perfektionisme eller negative tankemønstre.

Hjernen er under massiv udvikling, og det er sværere for barnet at tænke rationelt og styre sine impulser. Barnet har ikke livserfaringen eller lært at berolige sig selv. Barnet kan være meget sensitiv overfor at fejle og ikke slå til. Nogle børn får alt for høje forventninger til sig selv og det kan udvikle sig til en form for perfektionisme. De kan have store indre forventninger til sig selv, eller stå overfor ydre krav, som de kan finde svære at indfri.

Den usynlige modstand / angst kan være forbundet med negative følelser som frygt, nervøsitet, søvnforstyrrelse, usikkerhed, svimmelhed, opkast, ondt i hovedet, maven eller være ukoncentreret, ikke have sammenhængende tanker og være restløs og urolig. De symptomer skyldes barnets frygt for at ikke kunne præstere overfor sine egne og andres forventer, og er bange for at ende med at blive flov eller skamfuld.

praestationsangst-stress-boern-unge-studerende-vivi-hinrichs-aarhus

Dit barn kan bliv fri af angsten
Få hensynsfulde priser

Symptomer på præstationsangst

Når dit barn er sensitivt og har store forventninger til sig selv eller oplever at du har store forventninger til barnet, risikerer barnet at få perfektionisme og negative tanker. Den ‘usynlige’ modstander / pris kan være høj, med ondt i maven og hovedet. Barnet nedsmelter og kan ikke hænge sammen.

Børn og angst kan have konsekvenser for barnets udvikling og trivsel. Forventningspres fra omgivelserne, søvnbesvær eller at du eller barnet føler sig anderledes?

Bliv fri af angsten

Få hjælp til at skabe en balance, finde en indre ro, få styr på tankerne, lave øvelser til at styrke barnets selvværd og selvtillid.

Kan du genkendende symptomerne hos dig selv eller dit barn? Så få en uforpligtende dialog, Med særlige mindset-strategier og redskaber kan jeg hjælpe dit dig eller barn med at blive fri af præstationsangsten.

Jeg har tidligere hjulpet flere børn, herunder elitedansere med at komme fri af med deres præstationsangst.

Tilbyder solid erfaring i terapi til børn og unge med at minimere angst

<< Præstationsangst

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-angst-traume-panikangst-fobi-psykologi-psykiatri-aarhus

<< Generaliseret angst

Generaliseret angst kan være: vedvarende overdreven ængstelighed, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-socialangst-undgaelsesadfærd-vivi-hinrichs-psykologipsykiatri
Misbrugsbehandling-unge-praestationsangst-psykologipsykiatri

<< Panikangst & fobi

Præstationsangst kan være: vedvarende tankemylder, bekymringer, kropslige symptomer og spændinger

Læs mere

Misbrugsbehandling-aarhus-generaliseretangst-terapeut-terapi

<< Social angst

Frygt for andres meninger kan vedrøre opmærksomhed, kritiske blikke og udsagn

Læs mere