etnisk-integration-tokulturel-familie-psykoterapi-aarhus

Etnisk integration

Professionel konsulent, der yder hjælp til at få en forbedret livskvalitet eller til at vejlede fagfolk 

Jeg kan tilbyde et bredt kendskab til mennesker, herunder unge og familier med en anden etnisk oprindelse. Altså med anderledes sociale kulturelle koder, gestus og værdier. Læs siden om at være flerkulturel.

Som tidligere familiekonsulent, har jeg også arbejdet med syriske flygtninge. Jeg har også  pædagogisk ledelseserfaring med en daginstitution i Gjellerup, hvor børn, forældre og ansatte (60 %) var med en anden etnisk baggrund.

Jeg understøtter familier i at mestre praktiske gøremål. Jeg motiverer til, at de får bygget bro mellem tidligere succeser og fremtidige udfordringer, i forhold til ens nærmeste udviklingszone og læringsstile.

Udviklingen sker gennem dialogen, som har det tilfælles, at facilitere en øget selvforståelse og et formål om at skabe en øget bevidsthed om egne handlemuligheder.

Gennem tillidsskabende samtaler, støtter jeg en borger med en anden etnisk baggrund til, at forstå hvilket samfund som de nu er blevet en del af. En hjælp kan være i forhold til ens bolig, forældreopdragelse, danske normer, post, strukturer og systemer, kulturelle forventninger og de praktiske gøremål i forhold til at etablere og have styr på deres hverdag.

Desuden er jeg effektiv i forhold til at være tovholder eller bindeled, samt støttende med hensyn til kontakt med samarbejdsparter. F.eks. i processen med at indsluse dem i foreningsliv eller deres børn i skoler og daginstitutioner. Derudover, kender jeg til det at arbejde med tolk, og jeg kan også tilbyde støtte i denne forbindelse.

 

Den pædagogiske støtte er først ”at gå foran, gå ved siden af og derefter gå bagved.”