etnisk-integration

Etnisk integration

Professionel konsulent

Til etnisk integration tilbyder jeg et bredt kendskab til mennesker, herunder unge og familier med en anden etnisk oprindelse. og hvordan integrere en med en anden etnisk baggrund. Altså med anderledes sociale kulturelle koder, gestus og værdier. Læs siden om at være flerkulturel.

Som tidligere familiekonsulent, har jeg en solid erfaring i arbejdet med f.eks. syriske flygtninge. Og har pædagogisk ledelseserfaring fra en daginstitution i Gjellerup, hvor børn, forældre og ansatte var med ca. 60 % en anden etnisk baggrund.

Udviklingen sker gennem dialogen, som har det tilfælles, at facilitere en øget selvforståelse og et formål om at skabe en øget bevidsthed om egne handlemuligheder så integrationen kan lykkedes.

Gennem tillidsskabende samtaler, støtter jeg en borger/medarbejder med en anden etnisk baggrund til, at forstå hvilket samfund som de nu er blevet en del af. En hjælp kan være i forhold til ens bolig, forældreopdragelse, danske normer, post, strukturer og systemer, kulturelle forventninger og de praktiske gøremål i forhold til at etablere og have styr på deres hverdag. Og være åbne overfor deres kultur, historie og måder at gøre og navigere.

Desuden er jeg tovholder eller bindeled, samt støttende med hensyn til kontakt med samarbejdsparter. F.eks. i processen med at indsluse dem i foreningsliv eller deres børn i skoler og daginstitutioner. Derudover, kender jeg til det at arbejde med tolk, og jeg kan også tilbyde støtte i denne forbindelse og kan undervise i.

Anden etinisk baggrund end dansk

Den pædagogiske støtte er først ”at gå foran, gå ved siden af og derefter gå bagved

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale