etnisk-integration

Etnisk integration

Professionel konsulent

Jeg kan tilbyder et bredt kendskab til mennesker, herunder unge og familier med en anden etnisk oprindelse. og hvordan integrere en med en anden etnisk baggrund. Altså med anderledes sociale kulturelle koder, gestus og værdier. Læs siden om at være flerkulturel.

Som tidligere familiekonsulent, har jeg en solid erfaring i arbejdet med f.eks. syriske flygtninge. Og har pædagogisk ledelseserfaring fra en daginstitution i Gjellerup, hvor børn, forældre og ansatte var med ca. 60 % en anden etnisk baggrund.

Få hjælp til at få en forbedret livskvalitet eller til at vejlede fagfolk
Hvordan understøtter en anden etnisk familie i at mestre praktiske gøremål?

Hvordan motiverer til, at de får bygget bro mellem tidligere succeser og fremtidige udfordringer, i forhold til ens nærmeste udviklingszone og læringsstile?

Udviklingen sker gennem dialogen, som har det tilfælles, at facilitere en øget selvforståelse og et formål om at skabe en øget bevidsthed om egne handlemuligheder så integrationen kan lykkedes.

Gennem tillidsskabende samtaler, støtter jeg en borger/medarbejder med en anden etnisk baggrund til, at forstå hvilket samfund som de nu er blevet en del af. En hjælp kan være i forhold til ens bolig, forældreopdragelse, danske normer, post, strukturer og systemer, kulturelle forventninger og de praktiske gøremål i forhold til at etablere og have styr på deres hverdag. Og være åbne overfor deres kultur, historie og måder at gøre og navigere.

Desuden skal man være tovholder eller bindeled, samt støttende med hensyn til kontakt med samarbejdsparter. F.eks. i processen med at indsluse dem i foreningsliv eller deres børn i skoler og daginstitutioner. Derudover, kender jeg til det at arbejde med tolk, og jeg kan også tilbyde støtte i denne forbindelse og kan undervise i.

Anden etinisk baggrund end dansk

Den pædagogiske støtte er først ”at gå foran, gå ved siden af og derefter gå bagved

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet