etnisk-integration-tokulturel-familie-psykoterapi-vivi-hinrichs

Etnisk integration

Professionel konsulent der yder hjælp til at få en forbedret livskvalitet eller til at vejlede fagfolk. 

Kan tilbyde et bredt kendskab til mennesker herunder unge og familier med en anden etnisk oprindelse, altså med anderledes sociale kulturelle koder, gestus og værdier. Læs siden på sitet om to kulturel – anden etnisk. 

Som tidligere familiekonsulent har jeg også arbejdet med syriske flygtninge. Jeg er også med en pædagogisk ledelseserfaring af en daginstitution i Gjellerup, hvor børn, forældre og ansatte (60%) var med en anden etnisk baggrund.

Jeg understøtter familier i at mestrer praktiske gøremål. Jeg motivere til, at de får bygget bro mellem tidligere succeser og fremtidige udfordringer, i forhold til ens nærmeste udviklingszone og læringsstile.

Udviklingen sker gennem dialogen, som har det tilfælles, at faciliterer en øget selvforståelse og et formål om at skabe en øget bevidsthed om egne handlemuligheder.

Gennem tidlidsskabende samtaler støtter jeg en borger med en anden etnisk baggrund til at forstå, hvilket samfund som de nu er blevet en del af. En hjælp kan være i forhold til ens bolig, forældreopdragelse, danske normer, post, strukturer og systemer, kulturelle forventninger og praktiske gøremål i forhold til at etablere og have styr på deres hverdag.

Desuden er jeg effektiv i forhold til at være tovholder eller bindeled og støttende mht. til kontakt med samarbejdsparter. F.eks. i processen med at indsluse dem i foreningsliv eller deres børn i skoler og daginstitutioner.  Kender til at arbejde med tolk.

 

etnisk-integration-kvinder-to-kulturel-psykologipsykiatri-aarhus

Den pædagogiske støtte er først ”at gå foran, gå ved siden af og derefter gå bagved.”

Etnisk Integration
Mentalisering
Human ressource
Mentor Mentalisering