flerkulturel-balance

Multikulturel balancegang – få terapeutisk hjælp i Århus

Multikulturel

Velkommen til min psykologiske praksis, hvor vi skaber en tryg og støttende ramme for mennesker med multikulturel baggrund. Som terapeut forstår jeg de unikke udfordringer og oplevelser, som multikulturelle personer kan have. Vi vil sammen udforske dine følelser, tanker og erfaringer forbundet med din multikulturelle identitet.

Måske oplever du en konstant balancegang mellem forskellige kulturer, traditioner og normer. Du kan føle dig splittet mellem to verdener og have behov for at finde en harmonisk forening af dine kulturelle rødder. Gennem terapeutiske samtaler vil vi arbejde på at styrke din selvforståelse og identitet som multikulturel person.

Vi vil udforske, hvordan din multikulturelle baggrund påvirker dine relationer, dit selvværd og din livsforståelse. Terapien vil hjælpe dig med at integrere de forskellige aspekter af dine kulturer, så du kan leve autentisk og med stolthed over din kulturelle arv.

Uanset om du har haft en udfordrende opvækst, føler dig isoleret eller mangler følelsesmæssig støtte, er terapi en mulighed for at finde vej til indre balance og trivsel som multikulturel individ. Vi vil sammen skabe positiv forandring, så du kan navigere med større lethed i både den danske og din kulturelle kontekst.

Uanset hvilken krise du oplever, vil jeg støtte dig med terapeutiske samtaler, hvor vi arbejder med at forstå og håndtere dine reaktioner på en voldsom hændelse.

Når vi er midt i en multikulturel krise, kan den analytiske tænkning være utilstrækkelig, og vores opfattelse af tilværelsen ændres pludseligt. Sammen vil vi udforske dine følelser og tanker for at skabe en meningsfuld forståelse af situationen og finde nye veje til problemløsning.

Kontakt mig i dag for at begynde din terapeutiske rejse, hvor vi sammen vil arbejde mod at styrke din multikulturelle identitet og skabe en meningsfuld forbindelse mellem dine forskellige verdener. Jeg ser frem til at hjælpe dig med at opnå større indre ro og trivsel som en stolt og autentisk multikulturel person.

Få terapi i Aarhus indenfor 24 timer.
Fleksible tider – dag, aften og weekend
Tlf. 28947100

            Navigere mellem kulturer,              – find din balance

unge-to-kulturel-anden-etnisk-psykoterapi-vivi-hinrichs-aarhus

Etnisk

– Etnisk terapi – Skab balance mellem to verdener

Balancen mellem forskellige kulturer kan være en udfordrende opgave. Når du har en anden etnisk baggrund end dansk og lever i Danmark, kan det føles som at navigere mellem to verdener. De forskellige forventninger og den eventuelle sociale kontrol kan føles som uoverkommelige barrierer, der begrænser dine drømme og mål.

I etnisk terapi kan du få den støtte, du har brug for, til at håndtere disse udfordringer. Som terapeut med solid kulturforståelse og erfaring i at arbejde med disse problematikker, er jeg her for at lytte og hjælpe dig med at sætte ord på det, der er svært.

Vi vil sammen udforske, hvad kultur og kulturarv betyder for dig, og hvordan du kan navigere i en flerkulturel verden. Gennem terapien kan du lære at handle i forhold til de kulturelle forskelle og skabe en balance, der giver dig mulighed for at udfolde dit liv og dine drømme både i hverdagen og i fremtiden.

Hvis du har en anden etnisk baggrund, er du velkommen til at henvende dig til mig for terapeutisk hjælp og støtte. Sammen kan vi arbejde på at skabe en meningsfuld og balanceret tilværelse, hvor du føler dig styrket og i stand til at håndtere livets udfordringer. Læs mere om familieterapi her.

Omfavne mangfoldighed, styrke din rejse

anden-etnisk-kulturel

Etnisk baggrund

– Få Støtte til at Balancere

Udforskning af Etnisk Baggrund: Jeg ønsker at støtte dig i din flerkulturelle rejse og hjælpe dig med at udforske og forstå din etniske baggrund. Måske har du lært normer og livsværdier fra dine forældres generation, som nu møder nye vilkår og ideologier i det danske samfund. Gennem terapeutiske samtaler vil vi dykke ned i din kulturelle baggrund og reflektere over, hvordan den påvirker dine tanker, værdier og livsstil.

Familiens Rolle og Identitetskrise: For mange med en flerkulturel baggrund kan familiens rolle have stor betydning, og det kan føre til udfordringer med at finde sin egen identitet. Har du oplevet at være i klemme mellem familiens forventninger og egne behov? Måske har du følt, at familien kommer først, selvom du er teenager eller voksen, og at dine handlinger kræver accept fra dine forældre. Gennem terapeutiske samtaler vil vi arbejde på at styrke din selvtillid og opbygge en sund balance mellem familiens krav og dine egne ønsker.

Bearbejdning af Traumatiske Oplevelser: Nogle flerkulturelle individer kan have oplevet en hård og barsk barndom, manglet følelsesmæssig omsorg og været udsat for vold eller social kontrol. Disse traumatiske oplevelser kan have dybdegående indvirkning på ens mentale og følelsesmæssige velbefindende. Som terapeut er jeg her for at hjælpe dig med at bearbejde disse oplevelser og finde nye måder at håndtere de udfordringer, du står over for.

Etnisk baggrund

– Få Støtte til at Balancere

Skab Balance og Løsrivelse: En identitetsdilemma kan gøre det svært at finde balance mellem forskellige kulturer og gennemføre en løsrivelse fra familiens bemyndigelse. Jeg vil hjælpe dig med at opbygge selvværd, styrke din handlekraft og tage styringen over dit eget liv. Uanset hvilken rolle familiens forventninger har haft i dit liv, vil jeg støtte dig i at opnå en sund balance og finde din egen unikke vej.

Tag Kontrol over Dit Liv: Som flerkulturel individ har du ret til at tage kontrol over dit eget liv og træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med dine værdier og drømme. Gennem terapeutiske samtaler vil jeg hjælpe dig med at sætte dig selv i centrum og lære at prioritere dine egne behov. Du fortjener at leve et liv, der er autentisk og meningsfuldt, uanset din etniske baggrund.

Find Styrken i Din Kulturelle Identitet: Lad os sammen udforske din kulturelle identitet, bearbejde traumatiske oplevelser og skabe balance mellem forskellige kulturer. Ved at finde styrken i din kulturelle baggrund kan du opnå større indre ro, selvtillid og livsglæde. Kontakt mig nu for at begynde din terapeutiske rejse mod en positiv forandring i dit liv. Læs mere om angst og traume her.

Få professionel nærvær, lydhørhed og
omsorg i en støttende samtale i Aarhus,
– om den smerte som I har i en svær tid

Kulturel identitet

Velkommen til min psykologiske praksis, hvor vi dygtigt arbejder med at styrke og udforske din kulturelle identitet. Som psykolog forstår jeg vigtigheden af at anerkende og forstå, hvordan din kulturelle baggrund former din personlighed, dine værdier og dine interaktioner med verden omkring dig.

Kulturel identitet er en afgørende del af, hvem vi er som individer. Gennem terapeutiske samtaler vil vi dykke ned i din kulturelle baggrund og udforske, hvordan den påvirker dine tanker, følelser og adfærd. Vi vil også undersøge, hvordan dine oplevelser og udfordringer som følge af din kulturelle identitet har formet din selvopfattelse og selvværd.

Måske oplever du en konstant balancegang mellem dine kulturelle værdier og normer og de forventninger, samfundet og omverdenen har til dig. Terapien vil hjælpe dig med at finde sammenhæng mellem dine forskellige kulturel identitet – identitetsaspekter, så du kan leve autentisk og i overensstemmelse med dine personlige værdier.

Kulturel identitet

Uanset om du føler dig splittet mellem forskellige kulturer, oplever udfordringer med at finde din plads i samfundet, eller har brug for at forstå dine følelser forbundet med kulturel identitet, er terapi en mulighed for at skabe større indre ro og trivsel.

Gennem vores terapeutiske samarbejde vil vi arbejde på at styrke din kulturelle identitet, så du kan navigere med større selvtillid og forståelse i både din personlige og professionelle tilværelse.

Kontakt mig i dag for at begynde din terapeutiske rejse, hvor vi sammen vil arbejde mod at styrke din kulturelle identitet og skabe en meningsfuld forbindelse mellem dine rødder og din fremtid. Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at opnå større indre styrke og trivsel ud fra din kulturel identitet så du kan opleve at være autentisk og selvsikker person med en rig kulturel identitet.

Anden etnisk baggrund

Jeg tilbyder psykoterapeutisk terapi og hjælp til mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk. Med mange års professionel erfaring har jeg specialiseret mig i at arbejde med de unikke udfordringer, som flerkulturelle mennesker med en anden etnisk baggrund kan stå over for i Danmark.

Jeg forstår, at det kan være en kompleks opgave at balancere mellem to kulturer der er med en anden etnisk baggrund og derigennem forsøge at finde sin plads i begge verdener. Mange oplever dilemmaer og konflikter i forsøget på at efterleve forskellige forventninger og normer fra forskellige kulturelle anden etnisk baggrunde. Jeg er her for at hjælpe dig med at udforske og forstå de komplekse udfordringer, du står over for, og støtte dig i at finde en meningsfuld balance i dit liv.

Som terapeut er jeg opmærksom på de dybdegående traumatiske oplevelser, som nogle flerkulturelle mennesker kan have. Disse oplevelser kan påvirke din mentale og følelsesmæssige sundhed og skabe en følelse af isolation og angst. Gennem terapeutiske samtaler vil jeg hjælpe dig med at bearbejde og håndtere disse traumatiske erfaringer der er at balancere mellem en anden etnisk baggrund, så du kan finde indre styrke og trivsel.

Min tilgang er præget af respekt for din kulturelle anden etnisk baggrund og en stærk kulturforståelse. Jeg skaber et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du kan udforske dine følelser, tanker og bekymringer uden frygt for at blive misforstået. Sammen vil vi arbejde på at udvikle konstruktive måder at håndtere udfordringerne og finde veje til at realisere dine drømme og mål.

Uanset hvilken krise eller udfordring du står over for, er du ikke alene. Jeg er her for at støtte dig på din terapeutiske rejse og hjælpe dig med at opnå større indre ro, trivsel og livsglæde. Kontakt mig nu for at begynde din terapeutiske rejse mod en positiv forandring i dit liv.

Læs mere om angst og traume. Læs mere om, hvordan du kan forene flere kulturer om the english page multicultural

Anden etnisk baggrund

Jeg tilbyder psykoterapeutisk terapi og hjælp til mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk. Med mange års professionel erfaring har jeg specialiseret mig i at arbejde med de unikke udfordringer, som flerkulturelle mennesker med en anden etnisk baggrund kan stå over for i Danmark.

Jeg forstår, at det kan være en kompleks opgave at balancere mellem to kulturer der er med en anden etnisk baggrund og derigennem forsøge at finde sin plads i begge verdener. Mange oplever dilemmaer og konflikter i forsøget på at efterleve forskellige forventninger og normer fra forskellige kulturelle anden etnisk baggrunde. Jeg er her for at hjælpe dig med at udforske og forstå de komplekse udfordringer, du står over for, og støtte dig i at finde en meningsfuld balance i dit liv.

Som terapeut er jeg opmærksom på de dybdegående traumatiske oplevelser, som nogle flerkulturelle mennesker kan have. Disse oplevelser kan påvirke din mentale og følelsesmæssige sundhed og skabe en følelse af isolation og angst. Gennem terapeutiske samtaler vil jeg hjælpe dig med at bearbejde og håndtere disse traumatiske erfaringer der er at balancere mellem en anden etnisk baggrund, så du kan finde indre styrke og trivsel.

Min tilgang er præget af respekt for din kulturelle anden etnisk baggrund og en stærk kulturforståelse. Jeg skaber et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du kan udforske dine følelser, tanker og bekymringer uden frygt for at blive misforstået. Sammen vil vi arbejde på at udvikle konstruktive måder at håndtere udfordringerne og finde veje til at realisere dine drømme og mål.

Uanset hvilken krise eller udfordring du står over for, er du ikke alene. Jeg er her for at støtte dig på din terapeutiske rejse og hjælpe dig med at opnå større indre ro, trivsel og livsglæde. Kontakt mig nu for at begynde din terapeutiske rejse mod en positiv forandring i dit liv. Læs mere om angst og traume her. Læs mere om, hvordan du kan forene flere kulturer her. Eller om the english page multicultural her

Splittet mellem to kulturer

Velkommen til min psykoterapeutiske praksis, hvor jeg arbejder med personer, der oplever at være splittet mellem to kulturer. Det at navigere mellem forskellige kulturer kan være en kompleks og udfordrende rejse, der påvirker vores selvopfattelse, identitet og følelse af tilhørsforhold.

At være splittet mellem to kulturer kan udløse en række komplekse følelser og tanker. Det kan føles som at balancere på en knivsæg, hvor man forsøger at bevare sine rødder og traditioner fra ens oprindelseskultur samtidig med at tilpasse sig og integrere sig i den nye kultur.

Denne konstante balancegang kan give anledning til en følelse af identitetsforvirring, hvor man måske stiller spørgsmål ved, hvem man virkelig er, og hvor man hører til. Det kan føles som om, man aldrig helt passer ind nogen steder, og man kan opleve en dyb ensomhed og en længsel efter at finde en stabil identitet.

Som psykoterapeut med en solid erfaring i de kulturelle mønster, er jeg bevidst om de særlige udfordringer, som mennesker med anden etnisk baggrund kan stå over for. Gennem terapeutiske samtaler vil vi udforske de følelser af at være splittet mellem to kulturer og arbejde på at skabe en bedre forståelse af, hvordan kulturmødet påvirker dig.

Min tilgang er baseret på empati, kulturel sensitivitet og en anerkendelse af de komplekse udfordringer, du står overfor. Jeg er dedikeret til at støtte dig i at finde en balance og harmoni mellem dine to kulturer, så du kan opnå større indre ro og tilfredshed.

Hvis du oplever at være splittet mellem to kulturer og ønsker at udforske dette psykologisk, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde på at skabe en dybere forståelse af dig selv og finde veje til at navigere mellem de to verdener på en styrket måde.

Etnisk dansk?

– Er du i en livskrise?

Jeg tilbyder terapeutisk støtte specielt til dig, der er splittet mellem etnisk dansk og anden etisk og står over for en livskrise. Livskriser kan ramme os alle, når vi mister fodfæstet og føler os overvældede af livets udfordringer, både for os selv og vores nærmeste. I disse svære perioder kan det være svært at se, hvordan vi skal finde nye veje i vores liv.

Jeg forstår vigtigheden af at anerkende de unikke udfordringer, med at balancere mellem etnisk dansk og anden etniske mennesker med de særlige udfordringer man med den balancegang kan stå over for i livet.

En krise eller et traume kan føles som en isolerende oplevelse, hvor følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst kan dominere vores sind. Jeg er her for at hjælpe dig med at bearbejde de dybdegående traumatiske oplevelser, du måtte have, så du kan finde vej tilbage til balance og styrke.

        Få terapi i Aarhus eller online         Få en tid indenfor 24 timer
Fleksible tider – dag, aften og weekend

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

          Brobygning mellem kulturer                                – skaber harmoni

anden-etnisk-flerkulturel

Flerekulturel 

Navigerer du gennem udfordringer i en flerkulturel virkelighed?

Livet i en flerkulturel sammenhæng kan være berigende, men det kan også præsentere unikke udfordringer. Uanset om du balancerer mellem forskellige kulturelle identiteter, sprog eller værdier, er det vigtigt at anerkende, at din oplevelse er valid.

Er du fanget i en kompleks flerkulturel virkelighed? Føler du dig splittet mellem forskellige kulturelle identiteter og normer? Lad terapi være din vejleder mod en mere harmonisk balance.

I en flerkulturel virkelighed kan balancen mellem forskellige kulturer ofte være en kompleks og følelsesmæssigt udfordrende rejse. Her er nogle af de problematikker, du måske oplever, og hvordan terapi kan hjælpe dig med at håndtere dem:

Livet i en flerkulturel kontekst kan være udfordrende og følelsesmæssigt krævende. Det er her, ordet “flerkulturel” tager center stage. Terapi kan guide dig gennem en rejse af selvopdagelse og selvforståelse, hvor du lærer at omfavne og forene de forskellige aspekter af din identitet.

Identitetskonflikt: At jonglere med forskellige kulturelle identiteter kan føre til en følelse af splittelse eller forvirring. Du kan føle dig fanget mellem forskellige forventninger, normer og værdier, hvilket kan påvirke din selvforståelse og selvværd. Terapi kan hjælpe dig med at udforske dine identitetskonflikter og finde en måde at omfavne og forene dine forskellige identiteter på.

Udforsk Identitetsdybderne:

At jonglere med flere kulturelle identiteter kan føles som at balancere på en skrøbelig tråd. Terapi giver dig redskaberne til at udforske disse dybder og skabe en solid forankring i, hvem du er, uanset hvilke kulturelle indflydelser der præger dig.

Flerkulturel

Kultursammenstød: Interaktioner mellem forskellige kulturer kan give anledning til misforståelser, konflikter og frustrationer. Det kan være udfordrende at navigere i situationer, hvor kulturelle normer og værdier kolliderer. Terapi kan give dig redskaber til at udvikle kommunikationsfærdigheder og konfliktløsningsevner, der muliggør respektfuld interaktion med mennesker fra forskellige kulturelle baggrunde.

Familieforhold: Familiemæssige relationer kan påvirkes af kulturelle forskelle, især hvis der er forskellige forventninger til traditioner, ægteskab, opdragelse osv. Dette kan føre til spændinger og uenigheder. Terapi kan hjælpe med at facilitere åbne samtaler og forståelse mellem familiemedlemmer, samt støtte dig i at etablere sunde grænser og finde fælles fodslag.

Selvværd og tilhørsforhold: Følelsen af ikke at passe ind eller blive accepteret i hverken den ene eller den anden kultur kan påvirke dit selvværd og følelse af tilhørsforhold. Terapi kan arbejde på at styrke dit selvværd og hjælpe dig med at opbygge en følelse af tilhørsforhold til dig selv uanset kulturel baggrund.

Stress og følelsesmæssig belastning: Konstant at skulle håndtere kulturelle forskelle og forventninger kan medføre stress og følelsesmæssig belastning. Terapi kan lære dig stresshåndteringsstrategier og teknikker til at håndtere følelsesmæssige udfordringer på en sund måde.

Gennem terapi kan du opnå en dybere forståelse af disse problematikker og udvikle redskaber til at håndtere dem på en måde, der fremmer indre harmoni og trivsel. Sammen kan vi arbejde på at skabe en meningsfuld balance mellem de forskellige kulturer, der udgør din identitet.

Terapi er din støtte i den flerkulturelle balancegang. Sammen udforsker vi dybderne af dine kulturelle lag og arbejder hen imod en forståelse, der smelter de forskellige aspekter af din identitet sammen i harmoni. Kontakt mig nu for at starte din rejse mod en stærkere, mere afbalanceret flerkulturel tilværelse.

 

Forene to verdener, forme jeres egen vej

etnisk-integration-psykoterapi-århus-vivi-hinrichs

Parforholdet

– Udvikle jeres samspil i parforholdet

Jeg tilbyder en solid erfaring i at arbejde med parterapi, der involverer personer med en anden etnisk baggrund end den danske. Jeg forstår vigtigheden af at anerkende og respektere de unikke udfordringer, som flerkulturelle par kan stå overfor i deres forhold.

Som psykolog har jeg arbejdet med mange par, hvor forskelle i kulturel baggrund har spillet en rolle i deres dynamik og kommunikation. Jeg har dybdegående kendskab til de særlige udfordringer, der kan opstå, når to individer med forskellige kulturelle normer, traditioner og værdier forsøger at forene deres liv og forventninger.

Gennem parterapien fokuserer jeg på at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor begge parter kan føle sig hørt og forstået. Jeg arbejder med at udforske og håndtere eventuelle konflikter, der kan opstå som følge af kulturelle forskelle, og jeg hjælper parret med at finde fælles grund og løsninger, der respekterer og inddrager begge parters kulturelle identitet.

Min tilgang til parterapi med fokus på anden etnisk baggrund er baseret på respekt, kulturel sensitivitet og åbenhed. Jeg er dedikeret til at støtte par i at styrke deres forhold, så de kan navigere harmonisk og kærligt i en verden af forskellige kulturer.

Hvis du og din partner ønsker at udforske jeres forhold og arbejde med jeres kulturelle forskelle, er I velkomne til at kontakte mig. Jeg er her for at hjælpe jer med at opnå større forståelse, sammenhæng og tilfredshed i jeres parforhold, uanset jeres kulturelle baggrund.

Jeg tilbyder individuelle og parterapeutiske samtaleforløb i Aarhus eller online til gode priser, der bibringer dig/jer mulighed for at bryde mønstre og igen finde liv, glæde og nærhed.

 

 • Er I udfordret i at mødes og forstå hinanden?
 • Tab af glæden – nærhed – tavshed – følelsesmæssig næring?
 • Har I svært ved at kommunikere og finde den gode relation?
 • Smuldrede tilliden, fortroligheden, respekten og accepten?
 • Har I svært ved at finde fælles værdier og interesser?
 • Mangler I tid til jer selv, eller er forholdet for praktisk anlagt?
 • Er intimiteten/samhørigheden (utroskab) eller det gode sexliv gledet ud?
 • Kom I til at opbygge et mønster, hvor de negative og fortolkede ting fylder?
 • Er dit handlerum begrænset?
 • Er det manden, der styrer økonomien eller systemer, der er relateret til samfundskrav f.eks. e-boks, bank, regninger?
 • Er rolle og opgavefordelingen den traditionelle/stereotypisk?

Kulturel

Kultur og traditioner er menneskeskabte, og de må konstant være genstand for revidering. Er du flerkulturel, kan du have brug for støtte til at balancere mellem krav fra flere sider.

Er du flerkulturel, kan du have brug for støtte til at balancere mellem krav fra flere sider.

Har du oplevet flerkulturelle normer og livsværdier fra dine forældres generation?

Hvilke flerkulturel værdier og vilkår lever og balancerer du i mht. nye vilkår og ideologier i det danske samfund?

Kulturer

– Balancere mellem kulturer

At være anden etnisk og balancere mellem forskellige kulturer er som at danse på en bro mellem to verdener. På den ene side har man sin kulturelle arv, sine rødder og dybt forankrede traditioner, der udgør en væsentlig del af ens identitet. Disse elementer er som stærke bånd, der holder en forbundet til ens oprindelse og danner fundamentet for ens selvforståelse.

På den anden side står man over for den moderne verden, hvor forskellige kulturer kolliderer og smelter sammen. Det kan være en udfordrende opgave at integrere sig i den nye kultur, at lære dens normer, sprog og adfærdsmønstre. Det kræver en åbenhed og tilpasningsevne, der kan føles som at balancere på en knivsæg.

Midt i denne balancegang kan man føle sig splittet mellem to verdener. Man må jonglere med forskellige identitetsaspekter, skifte mellem forskellige adfærdsmønstre og tilpasse sig forskellige normer alt efter situationen. Det kan føles som at have flere versioner af sig selv og hele tiden navigere mellem dem.

Denne konstante balanceakt kan udløse en række komplekse følelser, der spænder fra stolthed over ens kulturelle arv til usikkerhed og tvivl om, hvor man virkelig hører til. Man kan føle sig ensom og savne en dybere forbindelse til både sin oprindelseskultur og den nye kultur.

Som psykoterapeut er jeg opmærksom på disse unikke udfordringer, som mennesker med anden etnisk baggrund står over for. I terapien arbejder vi sammen på at udforske og forstå dine følelser forbundet med at være anden etnisk og balancere mellem kulturer. Vi vil se på, hvordan din kulturelle identitet former dine tanker, følelser og adfærd, og hvordan du kan finde en harmonisk forening mellem de to verdener.

Min tilgang er præget af empati, kulturel sensitivitet og en dyb respekt for din kulturelle identitet. Jeg er dedikeret til at støtte dig i at finde en solid balance mellem dine kulturer og opnå større indre styrke og tilfredshed som en autentisk og selvsikker person med en rig kulturel identitet.

 

 

            Byg broer mellem kulturer            En verden, mange perspektiver

Få psykoterapi i Aarhus – online
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Depression

depression-terapi-aarhus-god- pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

akut-krise-foto

Stress

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg
Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale