vivi-hinrichs-krise-sorg-cover

            Få professionel terapi og støtte i Århus til at håndtere krise og sorg

Sæt ord på krise, traume og sorg

Sorg kan opleves ubærlig, når vi mister vores kære eller andet dyrebart i livet. Der kan være store individuelle forskelle på, hvordan sorg gennemleves. Man sørger over at have mistet noget, der også var en del af sig selv. Hvad sker der biologisk i hjernen i en krisetid? Læs mere herom.

En krise / traume er et tab

– af drømme, af håb, af noget

konkret, af et elsket menneske

En krise er en reaktion på manglende kontrol eller mestring: En hverdag, der ikke hænger sammen og hvor man er i mistrivsel. Det kan f.eks. være tab af en forestillet fremtid, tab af identitet, tab af liv, tab af noget materielt, tab af sociale kontakter.

”En psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.”

akut-krise-og-sorg-foto

Få terapi i Århus indenfor 24 timer

– dag, aften og weekend

Tlf. 28 94 71 00

Har du akut brug for hjælp?

Krise og sorg opleves, når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Kriser udvikler sig individuelt. Hvert enkelt menneskes sorg er unikt. Som ved sorg, kan krise og traume give en fornemmelse af at være isoleret fra omverden og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume.

Det afhænger også meget af, hvilken krise, der er tale om. Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse, som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

Få psykoterapi i en svær tid

krise-og-sorg-psykoterapeut-vivi-Hinrichs.jpg

Lad terapi hjælpe ved krise og sorg

Krise og sorg er ofte forbundet med belastninger som f.eks. stress, sygdom, tab af en nærtstående, arbejdsevne, vold, ulykke og katastrofe mv. eller som en psykisk reaktion på noget belastende, som man har svært ved at forlige sig med. Symptomer kan være følgende:

 • Desorientering, svimmelhed, glemsomhed og en sårbarhed, hvor du måske bliver ked af det og har let til tårer
 • Det kan være, at du har nogle tanker, du har svært ved at tale åbent om
 • Du har måske følelsesmæssige reaktioner
 • Du har svært ved at forholde dig til og bekymre dig om dine omgivelser

Mange fortæller, at de ender med at tro, at der overhovedet ikke er noget, der kan gøre livet godt igen. Man mister alt håb.

Der er dog håb, da selve reaktionerne er et tegn på, at der er noget i livet, der er så værdifuldt, at det udløste en krise eller et traume, da du mistede det.

Ved at finde tilbage til det værdifulde, det som du står for og ved at arbejde med dine repræsentationer og hvad du finder vigtigt, kan det traumatiske få mindre plads i dit liv.

Det er ikke altid, at andre forstår, hvordan man har det. Som resultat heraf, kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og endda også over for en selv, da man heller ikke selv kan forstå, hvorfor man ikke bare kan komme videre og give slip på sorgen.

Hjernens reaktion i krise og sorg?

 • Akut krise-stress reaktion: Kamp – flugt – frys – (kryb/løb med/please)
 • Kropslig kriseforløb og psykiske stresssymptomer ved traumatisk krise
 • Man kan have kortsigtede tanker
 • ”Være udadreageren”
 • Tænke hvorfor? (Skyldspålæggelse)
 • Hvis og hvis… Tanker om fortiden
 • Det uvisse: Frygten for fremtiden
 • Spejlneuroner: Krisen smitter – man bliver fastlåst og kan ikke se sig ud af det, der ikke fungerer
 • Mulighed for depression: Bliver trist og tom og har svært ved at finde energi
 • Aggression: Retter egen vrede tilbage eller over på andre
 • Forsvarsmekanismer er en ubevidst psykisk reaktionsmåde, som har til opgave at mindske oplevelsen af og bevidstheden om trusler og farer for jeget
 • Regression (barnlig tænkning): Fornægtelse – isolation af følelser
 • Kamp – flugt – frys – flygt – stress – krisen smitter jf. Cullbergs kriseteorier
krise-sorg-psykisk-nedtrykt-vivi-hinrichs-aarhus

       

           Få terapi indenfor 24 timer

       – dag, aften, weekend

        Tlf. 28 94 71 00

Få hjælp til krisehåndtering i Århus 

krise-symptomer-krisehaandtering-psykologi-psykiatri-aarhus

Et terapeutisk forløb vil hjælpe og vejlede dig gennem krisen, og give dig redskaber til at stå imod fremover

Krise – traume og sorg

Din behandling vil være et individuelt tilrettelagt forløb.

Hvad er en krise? Med krise forstås en svær psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig. Ved en personlig krise sker der en stor forandring for mennesket, og de psykiske problemer kan medføre at man bliver bange, får tankemylder og ængstelse eller bliver nedtrykt.

Hver enkelt menneskes krise og sorg ses som særlig og unik, og det vil samtalen respektere. Det at miste et menneske, der har en betydning for en, kan være noget af det sværeste og den største sorg, man kan komme ud for i livet. Det kan være svært at komme videre, og det kan være svært at tænke på den, man har mistet, uden at det gør ondt.

En svær psykisk krise kan være særlig udfordrende at håndtere alene. Få derfor hjælp til at få skabt en konstruktiv vej derfra. Nu’et har betydning for din fremtid, derfor skal vi vælge rigtigt i nu’et. Du har måske hukommelses-problemer, er irritabel, har søvnbesvær, hjertebanken og er måske ligefrem støjfølsom? Det kan også være tegn på stress læs om det på siden stress.

I en livskrise, kan der være sorg og savn. Krise og sorg kan fylde hele ens verden. Få derfor kriseterapi, så du får støtte og krisehjælp til at håndtere dette.

Ved krise og udvikling, kan der skabes positive tiltag, som personen ikke tidligere havde i sit liv. Derfor er det afgørende, hvordan man kommer ud af krisen i forhold til at skabe en god og sund udvikling.

“Reaktioner som et hav…”

Følelsesmæssige reaktioner ved at have et barn med en diagnose eller alvorlig sygdom i familien.

Ethvert skridt på barnets ”udviklingsvej” og forældrenes deltagelse heri, fremkalder en særlig kombination af følelser.

At opruste sig til en ny levevis: fortællingen om havet er en metaforer for krise og sorg. At man kan opleve forskellige intensiteter af sindsstemninger og følelser: afmagt, at jorden forsvinder, utryghed, lettelse, forståelse og ro.

Vejen er snarere som et ocean, der alt efter klimaet og vejrliget arter sig, kan være roligt, omskifteligt eller frådende – et fuldt register af sindsstemninger: Kriser og glæder.

Forskellige følelser kommer og går. Denne emotionelle vej mod at erkende og acceptere barnets handicap er ikke en lige landevej – og der er heller ingen vej tilbage til udgangspunktet.

Læs mere på siden Børn og unge med diagnose autisme eller børn med ADHD/ADD

krise-sorg-handicap-stress.jpg

Få terapi i Århus indenfor 24 timer

– dag, aften og weekend

Tlf. 28 94 71 00

Rejsen til Holland

Det metaforiske digt “Rejsen til Holland” handler om det at være forældre til et handicappet barn, og kan også sige noget generelt om det at miste noget. Fortællingen siger noget om, at du har bestemte forventninger til en drøm, men situationen udfordrer dig til at være omstillingsparat.

– om det at være forældre til et handicappet barn.

“At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse.”
Drømmen var en rejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer: Colosseum, Michelangelos David og gondolerne venter dig. Du lærer italiensk. Alt er meget spændende og forventningsniveauet stiger.

Få professionel nærvær og omsorg i en støttende samtale, om den smerte der volder når krise/traume og sorg rammer

krise-sorg-stress-handicap-århus-aarhus.jpg

Efter måneders forventning kommer endelig dagen…
Du pakker dine kufferter og tager af sted. Flere timer senere lander maskinen.
Stewardessen kommer ind og siger: “Velkommen til Holland”.

“HOLLAND?” råber du. “Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien! Jeg skulle til Italien! Hele mit liv, har jeg drømt om at komme til Italien!” Der er lavet om på fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive.

Det er vigtigt, at de ikke har ført dig til et rædsomt sted. Det er bare et sted, som er anderledes, så du må ud at købe nye rejsehåndbøger, og du skal lære et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type af mennesker, du ellers ikke havde mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes.

“Holland er også smuk”

Tempoet er langsommere end i Italien; Der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og har fået vejret, ser du dig omkring og opdager efterhånden, at der er vindmøller i Holland og mange tulipaner.

Men alle du kender har travlt med at rejse til og fra Italien. De fortæller, hvor vidunderligt de havde det der. Og resten af dine dage vil du sige:
“Ja, det var der, jeg skulle have været – det var det, som jeg havde planlagt”.

Og smerten ved det vil aldrig nogensinde foretage sig, for tabet af drømme har stor betydning. Men hvis du bruger dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkeligt vidunderlige ved Holland.  Skrevet af Emily Pearl Kingsley

                                                     Få terapi indenfor 24 timer
                                    – dag, aften og weekend i hjertet af Aarhus C

Depression

depression-terapi-aarhus-god-pris-fleksible-tider

Akut krise og sorg

akut-krise-foto

Stress

stress-terapi-aarhus-billig-psykolog-fleksible-tider.jpg