18/04/2024

FÅ HJÆLP TIL AT KOMME IGENNEM EN LIVSKRISE

by Vivi Hinrichs,

Når vi står midt i en krise, går kroppen på overarbejde og bliver overbelastet. Dette resulterer ofte i en efterfølgende udmattelse, hvor kroppen forsøger at komme sig efter den intense begivenhed. Efter udmattelsen kan følelser af angst opstå, ofte ledsaget af bekymringer. Hvordan føles en livskrise?

En livskrise manifesterer sig ofte som en form for stresstilstand, der både kan mærkes fysisk og psykisk: tristhed, ængstelighed, kropslig uro, hjertebanken, søvnproblemer, smerter i kroppen, og mavepine. Årsagerne til en livskrise kan variere betydeligt fra person til person.

Livet består af op- og nedture, perioder med glæde og perioder, hvor livet føles overvældende med intense følelser. Det er umuligt at forberede sig fuldstændigt og undgå livskriser. Forsøger man at undgå alt, der potentielt kan gå galt, går man glip af livets nuancer.

Livskrise hvad er det?

Livskriser kan udløses af forskellige begivenheder som tab af en partner, arbejdsløshed, eksamensfiasko, stress, tab af en elsket eller opgivelse af en drøm på grund af skader. Psykologisk set defineres krise ofte som en situation, hvor de sædvanlige indlærte erfaringer og reaktionsmønstre ikke er tilstrækkelige til at håndtere den nuværende situation.

En identitetskrise opstår, når man føler sig overvældet af de ændringer, der sker i ens liv. Man oplever, at ens personlighed eller identitet skal revurderes på grund af livsomstændigheder som at få børn, afslutte uddannelse, miste arbejde, blive skilt eller gå på pension.

Identitetskriser kan også udløses af mere alvorlige livsændringer som offentlig udhængning, tab af livsgrundlag eller fysiske og psykiske skader.

Eksistentielle kriser knytter sig ofte til identitetskriser og opstår, når man overvejer store livsspørgsmål som ens egentlige identitet, livsmål, meningen med livet, og hvordan man træffer de rigtige valg. Disse kriser opstår ofte ved livsovergange og kan medføre eksistentiel angst.

Nogle gange kan en krise reaktivere gamle traumer og forstærke de emotionelle reaktioner. Det er vigtigt at forstå, at selv små konflikter kan føles som store kriser, især hvis de aktiverer tidligere traumer.

De fleste mennesker kommer igennem kriser og føler sig styrket og mere erfarne bagefter. Indenfor psykologien undersøges fænomenet posttraumatisk vækst, hvor mennesker rapporterer øget forståelse for livet, dybere venskaber og større ydmyghed efter en krise.

For at håndtere en livskrise effektivt er det afgørende at forholde sig konstruktivt til den. Undvigende coping, hvor man forsøger at ignorere krisen, undgå at tale om den og undertrykke følelser, kan forværre situationen.

 

Står du i en livskrise?

Hvis du står midt i en livskrise, er det vigtigt ikke at gå igennem den alene. Åbenhed og evnen til at dele tanker og følelser med andre, herunder en professionel som en psykolog, kan hjælpe med at skabe klarhed og forhindre udvikling af alvorlige psykiske udfordringer. Det er en måde at tage kontrol over situationen og arbejde mod helbredelse.

For dem, der ønsker at støtte en ven eller pårørende gennem en krise, er det vigtigt at være en lyttende og støttende tilstedeværelse. Undgå at overtage problemet, men vær parat til at spørge ind og tilbyde din støtte. At tale om udfordringer med en empatisk person kan give klarhed og mindske følelsen af ensomhed.

At håndtere en livskrise kræver tid, men ved at tilbyde omsorg, støtte og en åben samtale kan man hjælpe med at lette byrden for den person, der går igennem krisen. Hvis der er bekymringer om personens mentale helbred, opfordres det til at søge professionel hjælp for at håndtere krisen på en mere effektiv måde.

livskrise

En livskrise kan variere fra person til person og afhænger af individuelle oplevelser, følelser og livsomstændigheder. Generelt set kan man stå i en livskrise, når man oplever betydelige udfordringer, stress eller forandringer, der har en dyb indvirkning på ens mentale, følelsesmæssige eller fysiske velbefindende. Nogle fælles situationer, der kan udløse en livskrise, omfatter:

 Tab af en elsket

Dødsfald, skilsmisse eller separation kan føre til intens sorg og tab, hvilket kan udløse en livskrise.

 Arbejdsløshed

At miste ens job eller karriereusikkerhed kan forårsage stor stress og tvivl om ens fremtid.

 Sundhedsmæssige udfordringer

Alvorlig sygdom, skader eller diagnosticering af en kronisk tilstand kan have betydelig indvirkning på ens liv.

Personlige forandringer

Store livsændringer som at flytte, starte på en ny skole, eller blive forælder kan udfordre ens eksisterende identitet og livsstil.

 Økonomiske vanskeligheder

Alvorlige økonomiske problemer eller gældsbyrder kan føre til stress og bekymringer.

Mentale sundhedsudfordringer

Depression, angst eller andre mentale sundhedsproblemer kan føre til en livskrise, der påvirker ens evne til at håndtere dagligdagen.

Det er vigtigt at bemærke, at opfattelsen af en livskrise er subjektiv, og hvad der kan være en krise for en person, kan være anderledes for en anden. Hvis du føler, at du står over for en livskrise, kan det være gavnligt at søge støtte fra venner, familie eller professionelle, såsom terapeuter eller rådgivere, for at hjælpe med at håndtere udfordringerne.

livskrise

En livskrise kan også indeholde sorg

– Naviger gennem Smerten med Psykologisk Støtte

Har du selv eller dine nærmeste oplevet tabet af værdifulde personer eller relationer? Føler du dig overvældet af sorg efter et betydningsfuldt tab, eller har mindet om en elsket vendt tilbage i din bevidsthed efter mange år? Sorg er en kompleks proces, der involverer en bred vifte af følelser og adfærd, som kan være udfordrende at håndtere alene. Professionel behandling hos en psykolog kan være afgørende for at hjælpe dig med at håndtere sorgen og de forandringer, du gennemgår.

Hvad Er Sorg?

Når vi mister en betydningsfuld person eller tæt relation, er sorg en naturlig reaktion. Sorg er en subjektiv følelse eller proces, der opstår efter tabet af værdifulde mennesker eller relationer i vores liv. En sorgreaktion ledsages ofte af et følelsesmæssigt tomrum og psykiske samt fysiske symptomer, der kan virke overvældende for den sørgende.

Sorg kan tage mange former, fra tab af familiemedlemmer, venner eller kæledyr til uopnåelige eller ændrede fremtidsdrømme. Når vi mister nogen, begynder vores krop og sind at tilpasse sig den nye virkelighed uden den elskede person eller relation.

De første 3-4 måneder efter tabet kan være særligt udfordrende, hvor følelser som tristhed, savn, håbløshed og vrede kan dominere. Mennesker håndterer sorg på forskellige måder, og det er vigtigt at huske, at sorg er en individuel proces, der kan lindres og aftage med tiden.

Sorgprocessens To Spor

Under sorgprocessen oplever man ofte en vekslen i energiniveau og humør. På den ene side kan man føle optimisme og håb for fremtiden, mens man på den anden side oplever melankoli, tristhed eller frustration ved minderne om fortiden og smerten ved tabet. Denne vekslen kan forekomme fra dag til dag eller endda fra minut til minut, hvilket gør det svært at bevare overblikket og føle kontrol.

Sorgprocessen kan opdeles i to spor: et spor, der relaterer sig til tabet og savnet, hvor sorgen føles dybt, og følelserne er intense. Det andet spor omfatter den restaurerende del af sorgprocessen, hvor der skabes plads til genopbygning af den sorgramtes verden og liv. Gennem denne proces vil følelsen af sorg gradvist aftage eller forsvinde.

Denne model hjælper med at forstå, hvorfor nogle oplever en overvældende mængde sorg, mens andre kan leve næsten normalt, tilsyneladende glemsomme over for tabet. Den vekslen mellem de to spor er en naturlig del af sorgbearbejdningen.

Tegn og Symptomer på Sorg

Sorg manifesterer sig ikke kun følelsesmæssigt, men kan også have fysiske konsekvenser for den sørgende. Reaktionen varierer fra person til person og afhænger af tidligere erfaringer med sorg samt livsfasen, man befinder sig i. Nogle almindelige mentale og følelsesmæssige reaktioner omfatter:

 • Tristhed, ensomhed og hjælpeløshed
 • Vrede, skyldfølelse og angst
 • Chok
 • Længsel og savn
 • Frigørelse
 • Følelsesløshed og håbløshed
 • Bekymringer om fremtiden

Fysiske symptomer kan omfatte anspændthed, mavesmerter, trykken for brystet, nedsat immunforsvar og mere. Uvirkelighedsfølelse, ændringer i søvnmønster, appetit og hukommelse samt sociale vaner er også almindelige under sorgprocessen.

Forsinket Sorgreaktion

Nogle mennesker kan lukke af for sorgen som en forsvarsmekanisme, især hvis de følelsesmæssige udfordringer er for overvældende. Dette kan føre til en forsinket sorgreaktion, hvor små udløsere i hverdagen pludselig bliver overvældende og svære at håndtere. Forsinket sorg kan have alvorlige konsekvenser for både den fysiske og mentale sundhed, og det er afgørende at søge hjælp hos en psykolog for at tackle denne form for sorg.

Når Sorgen Bliver En Del af Selvbilledet

For nogle bliver sorgen en kronisk del af hverdagen og identiteten. Det kan føles udfordrende at forestille sig ens person uden den konstante følelse af sorg eller fortvivlelse. Psykologisk støtte kan hjælpe med at bryde fri fra denne fastlåste tilstand og give værktøjer til at komme videre og udvikle sig selv, selv mange år efter tabet.

Kompliceret Sorg – Når Sorgen Ikke Forsvinder

Ca. 8% af dem, der oplever sorg, oplever, at sorgen ikke aftager som forventet. Ved kompliceret sorg, også kaldet kompleks sorgreaktion, bliver sorgen mere kronisk og forbliver intens efter 6-12 måneder. Dette manifesterer sig som en vedvarende længsel efter det tabte, ledsaget af følelser som skyld, skam, vrede og hjælpeløshed.

Den sorgramte kan have svært ved at acceptere dødsfaldet og oplever svært ved at genoprette en normal hverdag og finde glæde som før tabet. Professionel hjælp hos en psykolog er afgørende for at håndtere kompleks sorgreaktion og undgå alvorlige konsekvenser.

livskise

Håndtering af Kriser

Det er essentielt at drage omsorg for sig selv under en personlig livskrise. Psykoterapi fungerer som en støttende vej gennem udfordringerne. Vi reagerer helt normalt på “unormale” omstændigheder, og at række ud efter hjælp, selv til simple praktiske opgaver, er afgørende.

Psykoterapi som Lys i Mørket

Psykoedukation og støtte gennem psykoterapi kan transformere vores forståelse af og tilgang til livets kriser. Aktivt at søge hjælp markerer ikke kun ansvar for vores mentale velvære, men åbner også døren til en stærkere og mere modstandsdygtig fremtid. Lad psykoterapi være lyset i mørket af kriser, der vejleder os mod heling og personlig vækst.

Gennem livets kriser åbnes døre til uventede gaver: muligheder for personlig udvikling og dybdegående indsigter. Navigerer man med åbenhed og refleksion, kan en livskrise være kilde til en uvurderlig gave – en chance for vækst og fornyet forståelse af sig selv

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale