born-unge-adhd-add-funktionstab

Børn med ADHD – få professionel special viden til at understøtte dit barn

ADHD børn

– Forældre til ADHD børn

Jeg har specialiseret mig i at arbejdet med ADHD børn og deres forældre. Har dit barn ADHD symptomer eller har fået en sådan diagnose, så tilbyder jeg terapeutiske samtaler til at forstå dine ADHD børns særlige behov, så du som forælder bedre kan støtte dine børn, så de trives.

Læs om mig i forhold til specialeviden vedr. ADHD/ADD og om at jeg tilbyder faglig viden til fagpersonale, familier, pårørende og den enkelte.

Vejledning

Som forælder til ADHD børn kan det være udfordrende at navigere i hverdagen med de unikke udfordringer, som ADHD medfører. ADHD børn kan opleve impulsivitet, hyperaktivitet og svært ved at fastholde opmærksomhed.

Det kan føles overvældende at forstå, hvordan man bedst muligt kan støtte og hjælpe sine ADHD børn med at håndtere disse udfordringer. Derfor er terapeutiske samtaler et vigtigt redskab, der kan give dig den nødvendige indsigt og værktøjer til at tackle disse udfordringer og skabe en mere harmonisk hverdag for både dig og dine ADHD børn.

I vores samtaler vil vi dykke dybere ned i, hvad ADHD indebærer, og hvordan det påvirker dine ADHD børn både fysisk og psykisk. Vi vil udforske, hvordan ADHD symptomerne manifesterer sig hos dit barn/børn, og hvordan det påvirker deres adfærd, følelser og trivsel. Ved at få en dybere forståelse af dit adhd barn – dine ADHD børns oplevelse, kan du bedre støtte dem i at mestre hverdagen og styrke barnets selvværd.

Jeg vil også give dig/jer konkrete strategier og værktøjer, der kan hjælpe dine ADHD børn med at håndtere impulsivitet, opmærksomhedsproblemer og hyperaktivitet. Vi vil arbejde på at styrke dine ADHD børns sociale færdigheder, så de kan navigere bedre i relationer med jævnaldrende og føle sig mere selvsikre i skolen og andre sociale sammenhænge.

Som forælder spiller du en afgørende rolle i dine ADHD børns udvikling og trivsel. Gennem terapeutiske samtaler vil jeg støtte dig i at skabe et støttende og kærligt miljø for dine ADHD børn, hvor de kan føle sig forstået og accepteret. Vi vil også arbejde med at styrke jeres relation og kommunikation, så I kan skabe et endnu tættere bånd, der kan hjælpe dine ADHD børn med at føle sig trygge og støttede.

Jeg er dedikeret til at hjælpe dig som forælder til ADHD børn, og sammen vil vi arbejde på at skabe de bedste betingelser for dine ADHD børns trivsel og udvikling. Gennem terapien kan du få den viden og indsigt, der er nødvendig for at understøtte dine ADHD børn på bedst mulig vis og skabe en positiv og støttende fremtid for jer alle. Jeg ser frem til at hjælpe dig på rejsen mod en mere harmonisk hverdag med dit/dine elskede ADHD børn.

Pædagogisk psykologisk special viden – ADHD

Du/I får fyldestgørende viden og indsigter om, hvad det vil sige at have ADHD/ADD. Og om, hvordan du bedst muligt kan understøtte at dit barn. Du får en dybere forståelse af, hvad det vil sige at have en udviklingsforstyrrelse. Du får inspiration til simple værktøjer og handlemuligheder, du kan give videre til dit barn. Hvordan dit barn kan blive stabiliseret og mestre, det at have en udviklingsforstyrrelse.

  Styrk ADHD-Talenter
Frigør De Kreative Hjerner!

adhd-add-udviklingsforstyrrelse

Fleksible tider til gode priser
– hverdag, aften og weekend

Speciale viden om ADHD
Få støtte i Aarhus, til dit barns mestring
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Specialiseret viden om ADHD

Jeg tilbyder en specialiceret viden om ADHD, så du kan understøtte dit barns trivsels sfære, og få støtte til at mestre de særlige udfordringer. Jeg giver dig en solid viden om ADHD, og om hvordan du kan forebygge at få dit barn får det dårligt, så du bedre kan forstå dit barn og forebygge barnets trivsels sfære. Så dit barn ikke får depression, angst, ocd eller udbrænder.

ADHD test

Har dit barn symptomer på ADHD  så få det ADHD testet, så I sikre at få en forbedret barnets livs sfære. Jeg laver ikke ADHD test – diagnoser, det gør børnepsykiatriens afdeling, og de udsteder også recepter på medicin.

Udredning ADHD børn

Udredning ADHD børn, sker i børnepsykiatrien, som man kan komme til gennem en henvisning fra sin læge. Hvis dit barn viser tegn på at have symptomer på ADHD, kan det anbefales at få det udredt. Så dit barn kan få en rettidig hjælp og støtte, samt forebyggende miljø, så dit barn har sunde trivsels miljøer.

Ikke alle fagpersoner fx psykologer er specialiseret indenfor dette.

ADHD-børn bryder barrierer
– strålende stjerne – opdag det skinnende  

adhd-funktionstab-personlighedforstyrrelse<br />

Tegn på ADHD børn

Nogle almindelige tegn på ADHD børn kan omfatte:

1. Svært ved at koncentrere sig og opretholde opmærksomhed på opgaver.
2. Hyperaktivitet og uro, hvilket gør det svært for dem at sidde stille.
3. Impulsivitet, hvor de kan handle uden at tænke på konsekvenserne.
4. Ofte glemme eller miste ting.
5. Svært ved at organisere opgaver og aktiviteter.
6. Har svært ved at følge instruktioner og regler.
7. Har tendens til at afbryde andre i samtaler eller leg.
8. Kan have svært ved at vente på deres tur.

Hvis du bemærker disse tegn hos dit barn, er det vigtigt at søge professionel vurdering og hjælp. Som psykolog med erfaring inden for ADHD kan jeg hjælpe med at diagnosticere og udvikle en individuelt tilpasset behandlingsplan for at støtte dit barns trivsel og udvikling. Gennem terapeutiske tilgange og strategier kan vi arbejde sammen om at hjælpe dit barn med at håndtere ADHD og nå sit fulde potentiale.

Det er vigtigt at anerkende, at børn med ADHD kan have unikke behov og udfordringer. Som psykoterapeut, specialiseret i arbejdet med ADHD børn, er jeg klar til at identificere den specifikke form, dit barn kan have, og udvikle en målrettet behandlingsplan for at støtte deres trivsel og udvikling.

Gennem terapeutiske tilgange og strategier, der tager højde for barnets unikke behov, kan vi arbejde sammen om at hjælpe dit barn med at lære at håndtere ADHD og skabe positive forandringer i deres liv. Med individuel støtte og forståelse vil dit barn få muligheden for at opnå sit fulde potentiale og trives i hverdagen – Tegn på ADHD børn.

Omfavne Det Specielle: Nærer Talentet hos ADHD-børn!

ADHD vidunder – Udfold de Skjulte Evner!

Hvad er ADHD?

Statistikken viser, at ADHD er en udbredt tilstand, der påvirker mellem 3-6 procent af alle børn. Det er interessant at bemærke, at drenge er mere tilbøjelige til at blive ramt af ADHD end piger. Dette understreger vigtigheden af at forstå, hvordan ADHD kan påvirke børn med forskellige køn og hvordan det kan påvirke deres trivsel og udvikling.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er karakteriseret ved funktionsforstyrrelser i visse dele af hjernen, der påvirker opmærksomhed, koncentration og selvregulering. ADHD forekommer i forskellige sværhedsgrader og kan variere i intensitet fra barn til barn.

ADHD børn kan præsentere sig på forskellige måder, og der er typisk tre former:

 • Den hyperaktive form, hvor børnene ofte er meget urolige og aktive – Tegn på ADHD børn.
 • Den stille form, hvor børnene er rolige, men har store opmærksomhedsproblemer (ADD) – Tegn på ADHD børn.
 • Den kombinerede form, hvor barnet både er hyperaktivt og har opmærksomhedsproblemer (ADD/ADHD) – Tegn på ADHD børn.

Nogle børn med ADHD kan have udtalte vanskeligheder med at opretholde fokus, mens andre kan være mere hyperaktive og impulsstyrede. Der er også børn, der oplever en glidende overgang til det, vi betragter som mere normale adfærdsmønstre.

Hvis dit barn har ADHD, er du ikke alene, og der er hjælp at få. Ved at tage det første skridt mod terapi kan du bidrage til at give dit barn de bedste betingelser for at håndtere ADHD og trives i hverdagen.

Som psykoterapeut med special viden om ADHD, er mit mål at hjælpe børn med ADHD og deres familier med at forstå og håndtere de udfordringer, der følger med tilstanden. Gennem terapeutiske tilgange og individuelt tilpassede interventioner kan vi arbejde sammen om at skabe positive forandringer og støtte barnets trivsel og udvikling.

Jeg tilbyder en støttende og empatisk atmosfære, hvor børn med ADHD kan føle sig forstået og accepteret. Sammen vil vi udforske barnets unikke behov og ressourcer for at skabe en meningsfuld og udviklende terapeutisk proces. Jeg ser frem til at være en del af dit barns rejse mod personlig vækst og trivsel som et barn med ADHD.

ADHD symptomer børn

Børn med ADHD kan opleve en række udfordrende symptomer, der påvirker deres dagligdag og trivsel. Nogle af de mest almindelige symptomer inkluderer:

 • 1Hyperaktivitet: Børn med ADHD er ofte urolige og har svært ved at sidde stille. De kan virke rastløse og have svært ved at finde ro.
 • Impulsivitet: Børn med ADHD kan have svært ved at tænke før de handler og kan handle impulsivt uden at overveje konsekvenserne.
 • Opmærksomhedsproblemer: Børn med ADHD kan have svært ved at koncentrere sig, følge instruktioner og fuldføre opgaver.
 • Distraktion: De kan nemt blive distraheret af baggrundsstøj eller andre stimuli og have svært ved at fastholde fokus.
 • Glemsomhed: Børn med ADHD kan have svært ved at organisere deres ting og ofte glemme ting som lektier, skoletasker eller nøgler.
 • Udfordringer i skolen: ADHD symptomer kan påvirke barnets præstationer i skolen og have indflydelse på deres akademiske succes.
 • Svært ved at følge rutiner: Børn med ADHD kan have svært ved at etablere og opretholde rutiner i hverdagen.
 • Socialt udfordret: Nogle børn med ADHD kan have svært ved at forstå sociale signaler og have udfordringer med kammerater og venner.
 • Humørsvingninger: Børn med ADHD kan opleve humørsvingninger og reagere stærkt følelsesmæssigt på situationer.
 • Lavt selvværd: De mange udfordringer og reaktioner fra omgivelserne kan påvirke barnets selvværd og selvtillid.

Med specialviden i ADHD og børn kan jeg hjælpe med at identificere og forstå disse “ADHD symptomer børn” og finde måder at støtte barnets trivsel og udvikling. Gennem terapeutiske samtaler og skræddersyede tilgange kan vi arbejde på at styrke barnets mestringsevner og skabe en mere positiv udviklingsvej for barnet. Ved at søge specialiseret hjælp kan vi sammen arbejde mod at skabe større balance og velvære i barnets liv.

ADHD børn

– Vejledning i ADHD børn hjernen

Hvordan er det at have en udviklingsforstyrrelse – ADHD børn?

Hyperactive impulsive ADHD børn. Det er forandringerne i hjernen, der giver symptomer på ADHD børn. Der er forstyrrelser i flere områder af hjernen og meget tyder på, at symptomerne hænger sammen med en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin.

Hjernen hos mennesker med ADHD børn fungerer ligesom en ”træt hjerne”, da kommunikationen mellem hjernecellerne er hæmmet.

ADHD børn har vanskeligheder med at få struktur på tilværelsen. Og få passet på sig selv via oversansningen, opleve sig fyldt op med energi der skal forløses, impulsivitet mv.  Hvis der samtidig også er andre psykiske lidelser, kan det gøre behandlingen vanskelig.

 

Skab sunde trivselsvilkår for dit barn

Forældre til børn og unge med ADHD har gavn af terapeutiske samtaler til forstå deres barns særlige behov bedre. Så du kan understøtte og skærme dit barn.

Du får viden og vejledende indsigter om:

 • Hjælp til forældre med ADHD børn?
 • Hvordan kan du bedst muligt understøtte dit barn?

Få terapeutiske samtaler om og med dit barn, så barnet kan udtrykke sig og få støtte til at mestre de særlige udfordringer. Lær at skabe bedre trivselsvilkår for dit barn. Alle børn er unikke og ikke ens, så vi skal samtale om, hvad det er bedst for jer.

         Mangfoldighed i Hjernen         Forståelse for ADHD!

hvoran-påvirkes-din-hjerne-adhd-add-aarhus-vivi-hinrichs

Få professionel støtte til at stabilisere dit barns funktionsniveau, så livskvaliteten og selvværdet optimeres.

Opmærksomhedskrævende

Børn med nedsat funktionsevne, som for eksempel ADHD/ADD, har et nervesystem, der er særligt følsomt over for forskellige sanseindtryk og stimuli. Derfor er det vigtigt som forælder eller omsorgsperson at forebygge og skabe et miljø, der skåner barnets nervesystem. Dette er afgørende for at minimere forstyrrelser og skabe ro i barnets hverdag.

Opmærksomhedskrævende børn har brug for forudsigelighed og struktur i deres omgivelser, da dette hjælper dem med at føle sig mere trygge og mindre overvældede. Som psykoterapeut med pædagogisk og psykologisk ekspertise inden for arbejdet med opmærksomhedskrævende børn, kan jeg guide og støtte dig som forælder i at etablere klare rutiner og rammer, der skaber balance i barnets liv.

Gennem terapeutiske metoder og tilgange kan vi arbejde med at styrke barnets evne til at regulere deres opmærksomhed og følelser. Samtidig lærer vi, hvordan vi bedst muligt kan understøtte barnets behov og trivsel i hverdagen.

Mit mål som kandidat i pædagogisk psykologi og terapeut er, at give dig de redskaber og strategier, der skal til for at skabe et positivt og beroligende miljø for dit opmærksomhedskrævende barn. Ved at arbejde sammen kan vi skabe forudsætninger for, at dit barn kan håndtere udfordringer og trives på trods af deres særlige behov.

I samtalen vil vi undersøge problemernes indflydelse på barnet og om hvordan barnet og den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på barnet – jeres liv. Det kan være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv.

                       – Bygge Broer –                       Sammen om ADHD-børns Udvikling!

adhd-add-autisme-personlighedsforstyrret-vivi-hinrichs

Fleksible tider til gode priser
– hverdag, aften og weekend

Børns trivsel

– Skærm dit barn for overbelastning

For at fremme børns trivsel er det afgørende at skærme dem mod krav og massive sansninger, der er for overvældende i forhold til deres funktionsniveau og udviklingszone. Når børn møder uforståelige eller for store krav, kan de reagere med forvirring, aggressivitet, uro eller tilbagetrækning. Dette kan føre til stress, angst og endda nedsmeltninger. Som forældre er det vigtigt at få råd og vejledning til at understøtte dit barn på den bedst mulige måde.

– Fremme selvstændig organisering

En vigtig faktor for børns trivsel er at udvikle selvstændig organiseringsevne. Gennem støtte og vejledning kan børn lære at planlægge deres tid, tage ansvar for deres valg og bevare overblikket over opgaver og ansvar.

Hvordan skærmer du dit barn?

 

 • Selvstændig organisering
 • Vedholdenhed
 • Planlægning
 • Valg
 • Overblik

Med fokus på børns trivsel, kan jeg hjælpe dig som forælder med at styrke dit barns evne til selvstændig organisering og planlægning. Vi vil arbejde på at udvikle færdigheder og strategier, der passer til dit barns unikke behov og alderstrin, så det gradvist kan tage ansvar for sit eget liv og trives i hverdagen.

Gennem terapeutiske samtaler og tilpassede tilgange kan vi sammen skabe en støttende ramme, der fremmer dit barns udvikling af selvstændighed og styrker dets evne til at håndtere udfordringer på en positiv måde. Ved at investere i dit barns trivsel og udvikling, kan du hjælpe det med at opbygge selvtillid, selvværd og en stærk følelse af mestring.

Få speciale viden & vejledning i,
hvordan du kan understøtte
dit barn til at mestre udfordringerne

Tilbyder en solid erfaring om
diagnoserne ADHD funktionsniveau

Psykoedukation

Få vejledende psykoedukation. Formålet med samtalerne er at hjælpe børn og unge til at få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser, de i forvejen ofte har. dermed styrke deres selvværd og forståelse af hvad der er deres udfordringer og potentialer, til bedre at kunne tackle dette. Man er ikke bare sin diagnose, man er så meget andet og har gode potentialer. I samtalen eksternalisere jeg diagnosen ADHD, så får et tydeligere billede af hvem du er og har af udfordringer.  Gennem en samtale får barnet / den unge en selvforståelse til bedre at kunne forstå sig selv, og være i stand til at håndtere de udfordringer der er med ADHD/ADD. Alle mennesker er forskellige, det gælder også børn.

Trivsel

– Sikr dit barns velvære med specialviden om ADHD

Dit barn med ADHD oplever en konstant strøm af sansninger i miljøet, såsom lyde, bevægelser, farver og dufte. De er opmærksomhedsforstyrret og sanser derfor meget på én gang, hvilket kan skabe belastning i deres nervesystem. I modsætning til andre børn, som bedre kan filtrere indtrykkene og fokusere på enkelte ting, er børn med ADHD mere sårbare over for overstimulering. Dette kan gøre dem hurtigt trætte, og de har brug for længere tid til at lade op.

Med pædagogisk psykologisk og terapeutisk specialviden om ADHD og børns trivsel, kan jeg hjælpe dig som forælder med at forstå og støtte dit barn bedst muligt. Vi vil arbejde på at skabe en tryg og støttende ramme, hvor dit barn kan lære at håndtere de mange indtryk og udfordringer, det møder i hverdagen.

Gennem terapeutiske samtaler og tilpassede tilgange vil vi udforske strategier, der kan lette dit barns belastning og fremme dets trivsel. Vi vil arbejde på at styrke dit barns mestringsevner, så det kan navigere i verden omkring det med større selvtillid og ro.

Investér i dit barns trivsel og velvære ved at søge specialiseret hjælp. Sammen kan vi skabe en positiv udviklingsvej for dit barn, hvor det kan udfolde sit fulde potentiale og opleve større glæde i livet. Læs mere om børn og unge med ADHD her

Støt dit barns mestring

Impulsivitet ved sig ved:

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet
 • Kan ikke vente på, at det bliver deres tur
 • Afbryder eller maser sig på
 • Taler for meget, uden situationsfornemmelse

Lær hvordan du kan få kontrol over dit og barnets liv og mestre de særlige udfordringer. Vær tydelig og forudsigelig i din forældrestil når du taler med børn. En måde er, at sætte ord på dig selv løbende. Så skaber du tillid med din forudsigelighed samt godt stemning og fælles fokus. Barnet samarbejder ALTID hvis det KAN og her giver du det en god forudsætning. Få en afklarende samtale om præcis de særlige udfordringer, hvilke kan være følgende:

 • Impulsivitet
 • Opmærksomhedsforstyrret
 • Svært ved at strukturer
 • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
 • Oversanser og nedsmelter let.

   ADHD Vidundere
Udfold de Skjulte Evner!

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet er en af de centrale træk ved ADHD hos børn. Det manifesterer sig ofte ved en vedvarende og overdreven uro, hvor barnet har svært ved at sidde stille, selv når det forventes af dem. Hyperaktivitet kan også ses som en overflod af energi, der kan være svær at kontrollere.

Eksempler på hyperaktivitet:

 • Uro i hænder eller fødder – sidder uroligt
 • Forlader plads i klassen eller ved bordet
 • Løber, klatrer, farer omkring på utilpassende måder
 • Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille
 • Excessiv (voldsom) motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre.

Forældre til børn med hyperaktivitet kan opleve udfordringer i dagligdagen med at håndtere barnets uro og impulsivitet. Det kan påvirke barnets evne til at fokusere og koncentrere sig, hvilket kan have indflydelse på deres skolepræstationer og sociale interaktioner.

Med special viden og ekspertise inden for arbejdet med børn med ADHD – hyperaktivitet, kan jeg hjælpe forældre med at forstå barnets særlige behov og udfordringer. Gennem terapeutiske samtaler og strategier kan vi arbejde på at regulere barnets energi og impulsivitet, så det får mulighed for at trives både derhjemme og i skolen.

Mit mål er at støtte forældre i at skabe en positiv og støttende ramme for deres hyperaktive barn. Vi vil arbejde på at etablere struktur og rutiner, der hjælper med at kanalisere barnets energi på en konstruktiv måde. Ved at arbejde sammen kan vi skabe et miljø, hvor barnet føler sig forstået og accepteret, samtidig med at det udvikler værdifulde færdigheder til at håndtere deres udfordringer med hyperaktivitet.

Få terapeutisk og vejledende viden

Få den rette hjælp til at understøtte børn og unge med ADHD/ADD.

At have en diagnose kan give udfordringer på mange måde, både i forhold til dig selv eller andre. Mange unge går også rundt med en masse svære tanker og følelser om det at være ung med en diagnose.

Jeg er god til at møde barnet – den unge i øjenhøjde og skaber tryghed og hjælper med at bringe de svære emner på banen. Samtalen kan foregå hos jer eller i min praksis i Aarhus city, alt efter hvor dit barn er tryg.

Trivsel i skolen

– Trivsel i skolen for børn med en ADHD-diagnose.

Trivsel i skolen er afgørende for børn med en ADHD-diagnose. Vi arbejder målrettet på at styrke trivslen for disse børn i skolemiljøet. Gennem individuel terapi og støttende tilgange fokuserer vi på at skabe en positiv skoleoplevelse for barnet.

Trivsel i skolen handler om at styrke barnets selvværd og selvopfattelse, så det bedre kan håndtere udfordringerne i klasseværelset. Jeg giver konkrete værktøjer til at håndtere opmærksomheds- og impulsstyringsudfordringer, hvilket er vigtigt for at skabe en tryg og rolig skoledag.

Ved at etablere struktur og planlægningsevner kan vi sikre, at barnet føler sig mere selvsikker og parat til at lære. Trivsel i skolen for børn med ADHD er en fælles indsats. Samarbejdet med forældre og skolens personale for at skabe de bedste betingelser for barnets udvikling og læring.

Sorg – krise

Da det også som forældre kan være svært at stå igennem og det kan være en krise og eller sorg.  Ofte bebrejder man sig selv med skyld /skamfølelser eller med dårlig samvittighed som forældre, inden man finder ud af hvad det egentligt er i spil. Og hvorfor man f.eks. ikke opdagede dette i tide. Læs mere herom her

 

Pårørende

Læs om at være pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse. Alt for ofte formår pårørende ikke at forstå barnets særlige udfordringer og behov for støtte. Læs mere her i forhold til pårørende her

Har du som voksen selv symptomer på ADHD, så læs mere her.

Speciale viden om ADHD

Få specialviden der vedrører ADHD symptomer. Det vil sige, at jeg kan vejlede jer i, hvad vil det sige at have de diagnoser. Og om hvordan I kan understøtte, skærme og stabilisere jeres barn, der har de særlige udfordringer der vedrører funktionsniveauet ADHD.

Jeg har mange års professionel erfaring i arbejdet med (diagnosen ADHD) børn, unge, og familier, herunder en solid erfaring i at tale med børn, unge og familier. Problematikker kan være konkrete ting eller andet mere udefinerbare eller sågar dagligdagsproblematikker.

ADHD-Kræfter: Lås op for det Ekstraordinære hos Hvert Barn!

ADHD-impultiv-opmærksomhedsforstyrret

Hjælp til forældre med ADHD børn

Gennem et terapeutisk samtaleforløb får forældre med ADHD børn viden og indsigter om, hvad det vil sige, at understøtte børn med ADHD-symptomer. Hjælp til forældre med ADHD børn i forhold til de udfordringer som de har.

Børn med ADHD er udsat og sårbar og vil jævnligt opleve nederlag og udvikle depression idet de bliver overbelastet i deres nervesystem. derfor er det vigtigt at forældre med ADHD børn får den rette hjælp, til at arbejde med og håndtere deres ADHD.

Børn med ADHD symptomer

Du får råd og vejledning i, hvordan du med de særlige strategier bedre kan understøtte børn med ADHD-symptomer. På den måde vil de bedre kunne mestre tilværelsen og få passet på sig selv. Du lærer om, hvordan de kan finde muligheder, ressourcer, selvværd, livskvalitet og livsglæde.

Få specialviden om ADHD
Så dit barn/I kan mestre de udfordringer

Få en tid i Århus eller online 
– med fleksible tider og priser

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale