20/11/2023

PARFORHOLD MED ADHD/ADD

by Vivi Hinrichs,

Udfordringer i parforholdet ADHD/ADD

Parforhold kan være udfordrende, især når den ene partner lever med ADHD-ADD. Denne neurologiske tilstand kan medføre vanskeligheder med koncentration, impulsivitet og følelsesmæssig regulering, hvilket kan påvirke dynamikken i forholdet massivt.

For den ikke-ADHD-partner kan det føles overvældende at håndtere de uforudsigelige humørsvingninger og impulsive handlinger hos deres partner. De kan føle sig utilstrækkelige eller misforståede i deres forsøg på at støtte og forstå deres elskede.

På samme tid kan den partner, der lever med ADHD-ADD, føle sig frustreret over konstante misforståelser og krav om at opføre sig ‘normalt’. De kan også føle sig skyldige over at føre deres partner gennem de udfordringer, som deres tilstand medfører.

Det er afgørende for parret at arbejde sammen som et team for at navigere gennem disse udfordringer. Dette kan indebære at skabe klare kommunikationskanaler, etablere rutiner og strukturer, og praktisere empati og forståelse for hinandens unikke behov.

Parforhold ADHD/ADD

Parterapi kan være en værdifuld ressource, der giver parret mulighed for at udforske deres dynamik og finde sunde måder at tackle ADHD-ADD-symptomer på. Ved at arbejde sammen kan parret opbygge et stærkere bånd og lære at håndtere udfordringerne i forholdet på en konstruktiv måde.

Alle mennesker er unikke også parforhold særligt hvor add/adhd er involveret. Få specialiseret terapeutisk viden om Parforhold ADHD-ADD  til gode priser i Aarhus eller online. Forbedre parforholdets trivsel med parteraperapi. Alle mennesker er forskellige og har hver sit særpræg af gode egenskaber og mere udfordrende. Det samme gælder parforhold. Alle samspilsprocesser er det forskellige også når der er diagnoser som fx ADD eller ADHD ind over. Man kan derfor bedst finde fra til det mere konkrete igennem en udforskende dialog. Men man kan sige noget mere generelt om det som jeg forsøger på her.

 

Udfordringer med ADHD

Nogle par oplever imidlertid, at ADHD kan have en indflydelse på deres parforhold og udfordre dem. Her præsenteres eksempler på nogle af disse udfordringer sammen med råd om, hvordan man kan håndtere dem.

At være i et parforhold og have en partner der er udfordret med ADHD kan være fantastisk i begyndelsen af et forhold. Forelskelse giver et ekstra boost og får det bedste frem i mennesker med ADHD. De hyperfokuserer på deres partner og udviser overvældende følelser. Dette skaber en stemning af ærlighed, åbenhed og kærlighed. Der er en naivitet, humor og legesyghed til stede, som gør forholdet fyldt med glæde og overraskelser.

Når hverdagen kommer

Når parforhold hvor et funktionstab add/adhd indgår kan det blive særligt udfordrende når forelskelsesfasen er forbi. Nogle par kan opleve en brat overgang til virkeligheden. Uden forelskelsens stimulans kan partneren med ADHD virke fjern og tilsyneladende uinteresseret, selvom følelserne muligvis ikke har ændret sig. Denne overgang kan være udfordrende, og det er her, nogle forhold ender.

En af de største udfordringer i et parforhold med ADHD involverer ubalance, hvor den ene part måske har særlige behov og kræver hjælp og støtte i det daglige liv. Dette kan føre til, at partneren uden ADHD føler sig som den “normale,” mens partneren med ADHD kan føle sig som den “unormale.” Ofte skyldes dette en misforståelse af hinandens motiver og adfærd.

Når I bliver udfordret i parforholdet – ADHD

I mange tilfælde tager den partner uden ADHD-ansvaret for de fleste opgaver i hjemmet, da partneren med ADHD kan have svært ved at organisere og følge op på opgaver og aftaler. Dette skaber en dynamik, hvor den partner uden ADHD føler sig overbelastet og overset, mens partneren med ADHD kan trække sig tilbage og undgå konflikter.

Den ansvarlige partner føler sig ofte overset og efterladt med opgaverne og kan blive mere og mere aggressiv, mens partneren med ADHD trækker sig tilbage og kan reagere ved at give ret, blive vred, forsvare sig, fornægte eller beskæftige sig med andre ting

Dette kan føre til en destruktiv dynamik, hvor parret begynder at give hinanden skylden og forsøger at undgå konflikter. Det er vigtigt at finde løsninger på disse udfordringer og undgå at gå på tæer i forholdet.

Når konflikterne vokser sig store

I tilfælde, hvor en partner har ADHD, kan det også være almindeligt, at de uden ADHD påtager sig størstedelen af huslige opgaver. Dette sker, fordi partneren med ADHD kan have svært ved at organisere, følge op på opgaver og huske aftaler, og derfor påtager partneren uden ADHD sig disse opgaver, fordi de er bedre til at planlægge og administrere. Dette skaber en dynamik, hvor den ene partner føler sig ansvarlig og pålidelig, mens den anden partner med ADHD kan opleves som “upålidelig.”

Den ansvarlige partner føler sig ofte overset og efterladt med opgaverne og kan blive mere og mere aggressiv, mens partneren med ADHD trækker sig tilbage og kan reagere ved at give ret, blive vred, forsvare sig, fornægte eller beskæftige sig med andre ting.

I nogle tilfælde begynder begge parter at give hinanden skylden, overvåge hinanden og lede efter beviser for den andens skyld. Dette kan føre til, at parforholdet bliver anstrengt. Den partner uden ADHD forsøger at undgå at provokere vrede eller skænderier, mens partneren med ADHD forsøger at forudsige, hvordan deres partner vil reagere. De ønsker at gøre deres partner glade, men det er sjældent let.

Få terapeutisk støtte til processen

For de personer med ADHD er der nogle gode råd, herunder at opnå en dybere forståelse af deres egen ADHD, søge behandling, og tage ansvar for at håndtere deres tilstand. For partnere uden ADHD er rådene at lære mere om ADHD, acceptere dets tilstedeværelse i forholdet, og søge hjælp til at håndtere eventuelle negative mønstre og frustrationer.

Sammenfattende, ADHD kan have en betydelig indvirkning på et parforhold, men med indsigt, behandling og samarbejde kan par finde måder at håndtere udfordringerne og styrke deres forhold.

 

ADD udfordringer

At leve i et parforhold med en person, der har ADD (Attention Deficit Disorder) eller funktionstab, kan medføre visse udfordringer. Det er vigtigt at forstå, at disse udfordringer kan variere afhængigt af individets specifikke situation og sværhedsgraden af ADD. Her er nogle almindelige udfordringer:

Opmærksomheds- og koncentrationsproblemer

Personer med ADD kan have svært ved at fastholde opmærksomheden på opgaver, samtale eller daglige pligter. Dette kan føre til frustration, især hvis det påvirker kommunikationen og samarbejdet i forholdet.

Impulsivitet

Impulsivitet er en anden karakteristisk træk ved ADD. Dette kan medføre beslutninger uden tilstrækkelig overvejelse, hvilket kan have konsekvenser for parforholdet. 

Tidsstyring og organisatoriske udfordringer

Personer med ADD kan opleve problemer med at organisere deres tid og opgaver, hvilket kan føre til forsinkelser, glemsomhed og stres

Kommunikationsproblemer

ADD kan påvirke kommunikationen i parforholdet. Personer med ADD kan være distraherede eller have svært ved at afstemme deres tanker og følelser med deres partner.

Følelsesmæssige udfordringer

Nogle personer med ADD kan opleve følelsesmæssige udsving og udfordringer med at regulere deres følelser, hvilket kan påvirke relationens stabilitet.

Forståelse og accept: For den ikke-ramte partner kan det være udfordrende at forstå og acceptere ADD’s virkning på deres partner. Dette kan føre til frustration, da de måske ikke er i stand til at sætte sig i deres partners sted.

Parterapeutisk støtte

For at håndtere disse udfordringer i et parforhold er det vigtigt at kommunikere åbent, støtte hinanden og arbejde sammen som et hold. Parterapi eller rådgivning kan også være en nyttig ressource for at lære strategier til at forbedre forholdet og tackle udfordringerne i forbindelse med ADD. Det er vigtigt at huske, at selvom der er udfordringer, kan det også være berigende at være sammen med en person med ADD, da de ofte er kreative, medfølende og unikke individer.

parforholdsproblemer

Parforhold ADHD- hvor en af parterne er udfordret

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), kan stå over for en række udfordringer. Det er vigtigt at være opmærksom på disse udfordringer og arbejde sammen for at håndtere dem effektivt. Her er nogle af de typiske udfordringer for par med ADHD:

Opmærksomhedsproblemer:

Begge parter i forholdet kan have svært ved at fastholde opmærksomhed, lytte og huske ting. Dette kan føre til gentagne misforståelser og frustrationer.

Impulsivitet:

Personer med ADHD har ofte svært ved at kontrollere impulser. Dette kan føre til impulsive handlinger eller udtalelser, der kan påvirke forholdet negativt.

Organisationsproblemer:

Mangel på organiseringsevner kan gøre det vanskeligt at håndtere daglige opgaver som at betale regninger, opretholde rengøring og husarbejde. Dette kan føre til konflikter om ansvar og byrder.

Tidsstyringsudfordringer:

Svært ved at håndtere tid kan resultere i forsinkelser, uforudsigelige ankomster og manglende evne til at overholde tidsplaner. Dette kan skabe frustration og konflikter.

Stemningsudsving:

Personer med ADHD kan opleve stemningsudsving, der kan påvirke forholdets stabilitet. Det er vigtigt at forstå og håndtere disse udsving.

Kommunikationsvanskeligheder:

Vanskeligheder med at udtrykke sig klart og lytte effektivt kan føre til misforståelser og konflikter i kommunikationen.

Manglende færdigheder i konflikthåndtering:

ADHD kan gøre det svært at forholde sig roligt under konflikter og finde konstruktive løsninger.

Ubalancer i ansvar og byrder:

Ofte ender den partner uden ADHD med at tage på sig en uforholdsmæssig stor del af ansvar og opgaver i forholdet. Dette kan føre til følelser af uretfærdighed og frustration.

Stress:

At håndtere ADHD og de udfordringer, det medfører, kan føre til øget stress i forholdet.

 

 

Et parforhold, hvor den ene part har ADHD, kan være udfordrende af flere årsager.

ADHD kan påvirke både den med tilstanden og deres partner på forskellige måder, hvilket kan føre til misforståelser, frustrationer og uenigheder. Her er nogle af de udfordringer, der typisk kan opstå:

Kommunikationsudfordringer

ADHD kan påvirke en persons evne til at lytte og opretholde fokus under samtaler. Dette kan føre til misforståelser og frustrationer hos partneren, som måske føler sig overset eller ikke forstået. Personen kan være mere impulsiv og frembrusende end den anden og dermed komme til at fylde meget og til tider for meget.

Organisatoriske vanskeligheder

Mennesker med ADHD kan have svært ved at organisere deres tid, holde styr på opgaver og opretholde rutiner. Dette kan påvirke parforholdet, især hvis den anden part føler sig overbelastet med ansvar eller føler sig nødt til at tage over for at kompensere.

Impulsivitet og uforudsigelighed

Personer med ADHD kan opleve impulsivitet og en tendens til at handle uden at tænke på konsekvenserne. Dette kan skabe stress og usikkerhed i forholdet, især hvis den anden part føler sig ude af kontrol eller ikke ved, hvad de kan forvente.

Forskelle i opmærksomhedsniveau

Den ene part kan føle sig overset eller ignoreret, hvis den anden part har svært ved at opretholde opmærksomhed i samtaler eller aktiviteter.

For at skabe en større balance i forholdet er der flere interventionstiltag, som kan være nyttige:

Uddannelse og forståelse

Begge parter bør lære så meget som muligt om ADHD og dets virkninger på personen med tilstanden og deres forhold. Dette kan hjælpe med at skabe forståelse og empati.

Kommunikationstræning

Arbejde med at forbedre kommunikationsfærdigheder, herunder aktiv lytning, tydelig og direkte kommunikation samt evnen til at udtrykke behov og følelser på en konstruktiv måde.

Strukturerede rutiner og planlægning

Opretholdelse af klare rutiner og planlægning af aktiviteter kan hjælpe med at reducere stress og kaos i forholdet. Dette kan omfatte oprettelse af huslige regler, opgavelister og kalenderplanlægning.

Individuel og parterapi

Professionel hjælp kan være gavnlig for begge parter, både for at håndtere ADHD-symptomer og for at arbejde gennem eventuelle forholdsproblemer.

Støtte og kompromis

Det er vigtigt for begge parter at være støttende og forstående over for hinandens udfordringer. Det kan også være nødvendigt at finde kompromiser og tilpasse forventninger for at skabe en balance, der fungerer for begge parter.

Samlet set kræver et forhold, hvor den ene part har ADHD, tålmodighed, forståelse og en vilje til at arbejde sammen for at finde løsninger, der fungerer for begge parter.

parterapi-paresonlighedforstyrrelse-adhd-add

For at overvinde disse udfordringer og styrke forholdet kan par med ADHD overveje følgende:

 • Uddannelse og viden: Begge parter bør lære om ADHD for at forstå dets virkninger på adfærd og interaktioner.
 • Kommunikation: Arbejd på at forbedre kommunikationen, være ærlige og åbne om udfordringer og forventninger.
 • Struktur og rutiner: Skab struktur og rutiner i dagligdagen for at hjælpe med at organisere opgaver og forpligtelser.
 • Konflikthåndtering: Lær effektive måder at håndtere konflikter og finde løsninger på.
 • Samarbejde: Arbejd som et hold for at opdele ansvar og støtte hinanden i at håndtere ADHD’s udfordringer.
 • Behandling og terapi: Overvej behandling og terapi, både individuelt og som et par, for at lære at håndtere ADHD mere effektivt.

Det er vigtigt at huske, at par med ADHD også har mange styrker, såsom kreativitet, entusiasme og en unik tilgang til problemløsning. Ved at arbejde sammen og fokusere på at forstå og håndtere udfordringerne kan par med ADHD opbygge et sundt og givende forhold.

Parterapeutisk støtte

Par med ADHD/ADD kan tage en række skridt for at forebygge deres trivsel og styrke deres forhold. Her er nogle strategier og metoder, der kan være nyttige:

Begge parter bør få en dybere forståelse af ADD/ADHD, herunder dens symptomer og virkninger på adfærd og forhold. Dette kan hjælpe med at reducere misforståelser og skabe større empati.

Kommunikation:

Effektiv kommunikation er afgørende. Par skal arbejde på at etablere åben, ærlig og respektfuld kommunikation. Dette kan indebære at dele følelser, udfordringer og forventninger på en konstruktiv måde.

Struktur og rutiner:

Skab struktur og rutiner i hverdagen for at hjælpe med at organisere opgaver og forpligtelser. Dette kan omfatte oprettelse af tidsplaner, opgavelister og påmindelser.

Medicin og behandling:

Hvis en eller begge partnere med ADHD/ADD drager fordel af medicin eller anden behandling, er det vigtigt at følge behandlingsplanen nøje. Dette kan hjælpe med at reducere symptomer og forbedre funktionen i forholdet.

Ansvar og opgavedeling:

Par skal arbejde sammen for at opdele ansvar og opgaver i husstanden. Dette kan hjælpe med at forhindre en ubalance, hvor den ene partner tager en uforholdsmæssig byrde.

Konflikthåndtering:

Lær effektive måder at håndtere konflikter på. Dette kan omfatte at tage pauser under opvarmede øjeblikke, udtrykke behov og følelser klart og søge kompromis.

Sund livsstil:

Sund kost, regelmæssig motion og tilstrækkelig søvn kan bidrage til at forbedre symptomer på ADHD og den generelle trivsel.

 

Parterapi:

Overvej parterapi som et middel til at arbejde gennem udfordringer og forbedre kommunikationen og forståelsen i forholdet.

 1. Selvpleje: Begge parter skal prioritere selvpleje. Dette inkluderer at identificere og forfølge hobbyer og aktiviteter, der bringer glæde og afslapning.
 2. Planlægning og tilpasning: Vær forberedt på at tilpasse sig ændrede omstændigheder og udfordringer. Par skal kunne tilpasse deres strategier og kommunikation efter behov.
 3. Styrk de positive sider: Husk at ADHD /ADD også bringer mange styrker med sig, såsom kreativitet, entusiasme og energi. Fokus på disse positive egenskaber kan hjælpe med at opretholde en positiv holdning.
 4. Vær tålmodig: Forstå, at der vil være gode og dårlige dage. Vær tålmodig med hinanden og med processen med at håndtere ADHD/ADD i forholdet.

At forebygge trivsel i et forhold med ADHD/ADD kræver samarbejde, kommunikation og en villighed til at tilpasse sig. Par, der aktivt arbejder på at forstå og håndtere ADHD/ADD, kan opbygge et sundt og givende forhold, hvor begge parter trives.

parforhold-parterapi-add-adhd

Nyttige råd til dig med ADHD

Selverkendelse

Forstå din egen ADHD. Når du har en klar forståelse af, hvordan din ADHD påvirker dig, herunder dine styrker og udfordringer, kan du bedre forklare dine behov og adfærd til din partner.

Behandling

Søg behandling for din ADHD og find den tilgang, der passer bedst til dig. Behandling kan omfatte medicin, men det kan også inkludere terapi eller andre strategier. Husk, at behandlingen nu også handler om at styrke dit forhold.

Ansvar og accept

Accepter, at ADHD påvirker dit parforhold, og tag ansvar for det. Find ud af, hvordan du kan bidrage til at forbedre situationen og forstå, hvad du kan gøre for at hjælpe.

Forståelse

Lær mere om ADHD, så du bedre kan forstå din partners adfærd og reaktioner. Mange problemer opstår på grund af misforståelser og fejlfortolkninger af adfærd og motiver. Derudover kan din partner have udfordringer med organisering, planlægning og struktur.

Accept

Accepter, at ADHD er en faktor i jeres forhold. Din partner kan få hjælp og behandling, og sammen med træning og tilpasning af jeres livsstil for at imødekomme ADHD-udfordringer kan I gøre tingene lettere for jer begge. Husk, at ADHD ikke forsvinder, og din partner vil altid have udfordringer på visse områder.

Råd til Par, der Lever med ADHD

Hvis ADHD påvirker jeres liv, intimitet og forhold, er det afgørende at tage det seriøst. Her er nogle vigtige skridt, der kan hjælpe jer med at navigere i jeres rejse sammen.

Anerkend betydningen af ADHD

Forstå, at ADHD er en del af jeres liv og forhold. Acceptér det som en realitet og anerkend, at det kan påvirke jeres dagligdag.

Uddan jer selv

Søg viden om ADHD og hvordan det påvirker både individuelle liv og parforhold. Jo mere I forstår, desto bedre rustede er I til at håndtere udfordringerne.

Handling frem for undskyldninger

Selvom ADHD er en faktor, er det ikke en undskyldning for at undlade at gøre noget eller acceptere dårlig opførsel. Identificer de specifikke områder, hvor I kan forbedre jeres forhold og arbejd sammen for at opnå det.

Prioriter intimitet

Seksuel sundhed og intimitet er vigtige i ethvert forhold. Gør en indsats for at prioritere jeres intime forhold og arbejd sammen for at opretholde en sund seksuel dynamik.

ADHD er en forklaring, ikke en undskyldning: Husk, at ADHD kan forklare visse udfordringer i jeres forhold, men det bør ikke være en undskyldning for at undgå at arbejde på det. Brug jeres viden om ADHD til at styrke jeres forhold og finde måder at overvinde udfordringerne sammen.

Ved at tage ADHD seriøst, uddanne jer selv og arbejde sammen som et team, kan I opnå et sundt og kærligt forhold, der trives på trods af de udfordringer, ADHD kan medføre.

 

Terapeutisk støtte til parforhold hvor ADHD /ADD udfordrer

Husk, at den terapeutiske støtte ikke kun er for partneren med ADHD. Som partner kan du også have brug for hjælp til at håndtere uheldige mønstre, ophobet frustration og negative reaktionsmønstre.

Parforholdsterapi

Parforholdsterapi, også kendt som parterapi, kan tilbyde en række fordele og støtte til par, der står over for udfordringer, konflikter eller ønsker at forbedre deres forhold. Her er nogle af de vigtigste måder, hvorpå parforholdsterapi kan hjælpe:

 1. Forbedret kommunikation: Terapeuten kan hjælpe par med at udvikle bedre kommunikationsevner. Dette inkluderer at lære at udtrykke sig klart, lytte aktivt og forstå hinandens behov og perspektiver.
 2. Konflikthåndtering: Terapien giver et sikkert rum, hvor par kan arbejde gennem konflikter på en sund og konstruktiv måde. Par kan lære teknikker til at forstå og løse uenigheder uden at skade forholdet.
 3. Forståelse af følelser og behov: Terapeuten kan hjælpe par med at udforske deres egne og hinandens følelser og behov. Dette kan øge empatien og forståelsen i forholdet.
 4. Identifikation af mønstre: Terapien kan hjælpe med at afsløre gentagne mønstre af adfærd eller interaktion, der kan skabe konflikter eller stress. Når disse mønstre er identificeret, kan par arbejde på at ændre dem.
 5. Arbejde med individuelle udfordringer: Terapeuten kan også hjælpe med at adressere individuelle udfordringer eller problemer, der kan påvirke forholdet, såsom stress, depression eller andre psykologiske faktorer.
 6. Udvikling af værktøjer og færdigheder: Parforholdsterapi kan udstyre par med praktiske værktøjer og færdigheder til at forbedre deres forhold. Dette kan omfatte tidshåndtering, konflikthåndtering og kommunikationsstrategier.

 

Forebyggelse af tilbagefald:

Til parhforhold der er udfordret med ADHD /ADD kan jeg som Terapeut hjælpe med at udvikle en plan for at forebygge tilbagefald i de samme problemer og udfordringer i fremtiden.

 1. Styrkelse af forholdet: Parterapi kan også hjælpe par med at opbygge stærkere forhold ved at fokusere på deres styrker, fælles mål og værdier.
 2. Øget intimitet: Terapeuten kan arbejde med par for at forbedre intimiteten og forbindelsen i forholdet, herunder fysisk og følelsesmæssig intimitet.
 3. Støtte til livsovergange: Parterapi kan være gavnligt under livsovergange som ægteskab, forældreskab, skilsmisse eller pensionering. Terapeuten kan hjælpe par med at navigere i disse overgange og reducere stress.
 4. Forbedret trivsel: Terapi kan have en positiv indvirkning på den generelle trivsel for både individuelle og par.
 5. Rum til at udtrykke følelser: Par kan bruge terapisessioner som et sikkert rum til at udtrykke deres følelser, frygt og ønsker uden frygt for dømmekraft.

Parforholdsterapi tilbyder et struktureret og professionelt miljø, hvor par kan arbejde på at forbedre deres forhold og trivsel. Det kan være en effektiv måde at håndtere udfordringer, styrke forholdet og lære nye måder at interagere og kommunikere på.

Kontakt mig i dag, og lad os begynde rejsen mod en mere positiv og stærk parforhold.

 

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale