26/04/2021

MISTRIVES DU I DE SOCIALE RELATIONER?

by Vivi Hinrichs,

Angst og mistrivel

Oplever du, at du ikke slå til, har skamfølelse, selvbebrejdelser, føler afmagt eller er overdrevet optaget af, hvad andre tænker? Kommer du i sociale relationer, som gang på gang frustrerer dig og giver dig følelsen af utilstrækkelighed? Mistrives du i dit parforhold eller i din familie eller har konflikter på dit arbejde?

Uanset om det er en kæreste, ven, familie, kollega eller et andet bekendtskab, er en god relation vigtig for dit velbefindende. Har du fået en krise, oplever du stress, angst, depression, sorg eller oplever du dig ikke mødt og genkendt, som den du er?

Det er tegn på at du mistrives i de sociale relationer.

Kommunikationen i relationer foregår som systemer, der enten kan være sunde og fremmende eller usunde og hæmmende. Konflikter kan opstå, når der sker svigt. Når der kommunikeres og man overfortolkning samt fører monologer frem for dialoger, er det tegn på, at man tilsidesætter nysgerrigheden og anerkendelsen.

Vores samvær påvirker vores selvoplevelse. Den måde der kommunikeres på, har en betydning for vores velbefindende, selvværd og trivsel. Er vi i dysfunktionelle relationer eller i sociale sammenhænge, der styres af hæmmende overbevisninger, er det svært at være dig og du vil mistrives eller måske blive til en prygelknabe i de sociale relationer. At andre behandler dig uværdigt og tørrer deres ansvar af på dig.

 

Empati er afgørende i sociale relationer

”Empati er ikke bare at sætte sig i modpartens sted. Empati er at sætte sig i modpartens sted ud fra vedkommendes verdensbillede”.

Hvis man skal kunne sætte sig ind i modpartens verdensbillede, er det nødvendigt at kunne mentalisere. En mentaliseret baseret tilgang går dybere end empati. Det er dybden til at skabe en god relation. Ikke alle mennesker formår at metalliserer. Det vil sige, at de ikke kan se den anden indefra – den psykiske tilstand samt forholde sig. Således at man ikke ser vedkommende med ens eget verdensbillede, men med den andens oplevelse. Samtidigt må man dog også have opmærksomhed på sin egen ageren, da sociale relationer påvirkes af denne dobbelthed.

Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, så giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation. Uhensigtsmæssig kommunikation skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter, der belaster vores nervesystem. Det er med til at sætte en ond cirkel i gang. Selvoplevelsen påvirker os selv og de mennesker vi omgiver os med. Den kommunikation vi udsender får vi retur og er afgørende i de sociale relationer.

 

Det starter ved os selv

Vores forhold til os selv medvirker også dynamisk til, hvordan vi agerer og kommunikerer. Lever vi sundt, har sunde overbevisninger, har vi kontakt til vores hjerte, følelser og krop? Har vi lært at give og tage imod? Har vi tillid til andre mennesker og kan vi være kritiske og dermed også passe på os selv? Reflektere vi, har vi selverkendelse, kan vi sætte grænser og kan vi modtage og give kærlighed?

Det er essentielt for, at vi som mennesker kan indgå i empatiske og velfungerende sociale relationer. Når vi mistrives i relationerne, kan det være svært at se sig ud af, hvordan man skal arbejde med, at skabe trivsel i disse relationer. Det kan være svært at komme ud af en ond cirkel og sætte fokus på den positive kommunikation og gode relation. I denne sammenhæng kan det give mening, at få vejledning, hjælp og redskaber gennem psykoterapeutiske samtaler.

I disse samtaler vil vi sammen undersøge, hvad der ligger til grund for dine følelser og reaktioner, så du bedre kan være dig selv i relationen.

 

Forstå dig selv

For at forstå dine følelser og reaktioner i relationen, skal der undersøgelses, hvem du er, hvordan du oplever og lidt om din psykogenetiske arv. Hvad du er en del af i forhold til kontekster og sociale relationer.

 • Hvilke overbevisninger er du styret af, er der skyld og skam følelser?
 • Hvilke traumer har du med i bagagen?
 • Hvilke følelser har du?
 • Har du indre kritiske stemmer, som dominerer og kommenterer negativt?
 • Oplever du følelsesmæssig omsorgsvigt?
 • Hvordan agerede de andre?
 • Hvad var du en del af og hvordan var dit handlerum der?

På den måde vil du få bearbejdet oplevelserne og komme ud på den anden side med et bedre selvværd og mindre bagage at bære på til daglig. Hvis du ønsker at sætte perspektiv på, hvordan du interagere og hvordan du opnår en positiv tilgang til sociale relationer, er du velkommen til at kontakte mig til en forpligtigende for-samtale.

forældre-voksne-børn-relationen

Kommunikationens Betydning

God kommunikation mellem voksne børn og forældre involverer selvindsigt og klare kommunikative færdigheder. Begge parter skal kunne udtrykke deres behov, ønsker og oplevelser af virkeligheden. At sige både ja og nej til tilbud og ønsker er essentielt for et sundt forhold. Når denne følelsesmæssige og kommunikative forståelse er på plads, kan der opstå en dyb og givende interaktion, hvor gensidig glæde og berigelse trives.

Sammenfattende er det at give og modtage i relationen mellem voksne børn og forældre en kompleks proces, der kræver selvindsigt, åbenhed og forståelse. At søge professionel hjælp kan være en vej til at bryde gamle mønstre og opbygge nye, dybtfølte relationer, der er baseret på ægte indlevelse og evnen til at give og modtage med hjertet åbent.

Udforske og Transformere Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre
I min rolle som psykoterapeut har jeg dybdegående erfaring med at hjælpe voksne børn og deres forældre med at navigere gennem kompleksiteten i deres relationer. Konflikter mellem voksne børn og forældre kan ofte være dybt rodfæstet i følelsesmæssige dynamikker og mønstre, der har udviklet sig over tid. Her kommer psykoterapi ind som et kraftfuldt værktøj til at udforske og transformere disse relationer på en dybere niveau.

Forældrenes Indre Verden

I terapiforløbet arbejder vi med forældrenes indre verden. Vi undersøger de overbevisninger og følelser, der har formet deres tilgang til omsorg og relationer. Dette kan omfatte deres evne til at anerkende og udtrykke følelser, samt deres evne til at modtage hjælp og støtte fra andre. Ved at udforske disse aspekter skaber vi en platform, hvor forældrene kan begynde at forstå sig selv dybere og dermed ændre de mønstre, der påvirker deres relation til deres voksne børn.

Voksne Børns Selvforståelse

For de voksne børn fokuserer terapien på at styrke deres selvforståelse og opbygge sunde grænser. Ofte har voksne børn internaliseret overbevisninger om deres egen værdi og ret til at udtrykke behov. Gennem terapien lærer de at genopbygge deres egen følelsesmæssige identitet og styrke deres evne til at kommunikere klart og ærligt med deres forældre.

Udforskning af Dybere Lag

Psykoterapien giver os mulighed for at udforske de dybere lag af relationen mellem voksne børn og forældre. Vi kan afdække tidligere traumer, følelsesmæssige sår og ubevidste mønstre, der har påvirket deres interaktion. Ved at bringe disse aspekter til bevidsthed kan vi arbejde hen imod at heale gamle sår og skabe en ny forståelse og accept af hinandens oplevelser.

Kommunikationsfærdigheder og Empati

Gennem terapien lærer både forældre og voksne børn nøglefærdigheder i kommunikation og empati. De lærer at udtrykke sig tydeligt og ærligt, samtidig med at de lytter aktivt til hinandens perspektiver. Dette skaber en åben og respektfuld dialog, hvor behov og ønsker kan udveksles uden frygt for afvisning.

Transformation og Heling

Målet med psykoterapi i relation til konflikter mellem voksne børn og forældre er ikke blot at løse akutte problemer, men at skabe en dybtgående transformation og heling af relationen. Terapien giver parterne mulighed for at skabe nye måder at forstå og engagere sig med hinanden på. Dette kan føre til øget selvaccept, forståelse og en gensidig følelse af støtte og kærlighed.

Psykoterapi spiller en central rolle i at hjælpe voksne børn og deres forældre med at udforske, forstå og transformere deres relation. Gennem en dybdegående udforskning af følelsesmæssige mønstre, kommunikationsstile og selvforståelse kan terapien bidrage til at skabe en mere harmonisk og givende relation, hvor både forældre og voksne børn kan give og modtage kærlighed og omsorg på en sund måde.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

 

Blogs…

 

Læs mere om trivsel og mistrivsel i sociale relationer her.

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirerer til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. læs om psykoterapi

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Vivi Hinrichs, psykoterapeut i Aarhus C, Kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut.

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

 

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale