13/04/2021

Mærk dine følelser

by Vivi Hinrichs,

Mærk dine føelser?

Har du svært ved at sætte ord på dine følelser?

Det kan være svært at forklare, præcis hvordan du har det, og hvad du føler. Men det kan også være et udtryk for, at du faktisk har svært ved at mærke dine følelser. Hvad føler du helt præcist? Hvad er følelser overhovedet? Hvad betyder den enkelte følelse? Og hvad skal man gøre ved de enkelte følelser?

Følelser, krop og tanker

For at forstå ens følelser er det nødvendigt at forstå sammenhængen mellem følelser og tanker. For der er en vital sammenhæng mellem tanker, følelser, kroppen og handlinger. For eksempel når den kropslige fornemmelse af et ”ja” hænger sammen med følelsen af ”glæde”. Den hænger sammen med tankegangen og som igen hænger sammen med den handling, at man giver sit barn et knus. I det tilfælde er det både krop, tanker og handlinger, der hænger sammen med den positive følelse, man oplever.

I visse situationer oplever man, at man bliver nødt til at undertrykke sine følelser, da det er upassende at vise dem. Det er helt naturligt, og mennesket har en impulskontrol, der gør, at man netop kan undertrykke følelser. Hvis man over længere tid bliver udsat for et pres, der betyder, at man skal undertrykke følelser hyppigt, vil det kunne skabe en splittelse mellem krop og følelser på den ene side og tanker og handlinger på den anden side. Ved at undertrykke følelserne, danner man et split. Man holder op med at mærke de indre reaktioner, og til sidst holder man helt op med at mærke generelt.

 

Distance mellem følelser og krop

I kortere situationer er det smart og til tider nødvendigt, at man kan skrue ned i forhold til at mærke sine følelser. Men hvis man vedvarende skruer ned for sine følelser, kan det betyde, at man laver en distance mellem følelser og krop samt tanker og handlinger. Dermed stopper man helt med at lytte til sine følelser, og lader i stedet sine tanker kontrollere alle handlinger.

Når dette såkaldte split sker, betyder det ikke, at man som menneske stopper med at føle. Følelserne er ikke forsvundet, men det betyder, at man ikke mærker dem. Og det betyder, at din krop og psyke er i ubalance.

Følelser er en grundlæggende del af os som mennesker. Det at mærke sine følelser og forstå sine følelser er væsentligt for det enkelte menneskes velvære, selvforståelse og generelle trivsel.

 

Forskellen på de mange følelser

Ingrid sætter i et højt skrig og begynder at græde som pisket. Pædagogen kommer til og tager Ingrid op, men hun er helt utrøstelig. Imellem tårerne får Ingrid fremstammet, at Peter har taget hendes bamse. Peter står betuttet på gulvet ved siden af pædagogen og kigger usikkert op med store øjne. Mellem hænderne har han den lille brune bamse, som alle børnene i vuggestuen er så glade for.

Pædagogen sætter sig ned på gulvet med Ingrid og spørger roligt Peter, om det var Ingrid, der legede med bamsen. Peter nikker stille, mens han kigger på Ingrid. Pædagogen fortæller Peter, at Ingrid bliver rigtig ked af det, når Peter tager det legetøj, hun er i gang med at lege med. Peter nikker, det kender han godt selv. Peter rækker forsigtigt bamsen frem mod Ingrid. Ingrid hikser, mens hun stadig klamrer sig ind til pædagogen. Hun kigger frem mellem tårerne og tager imod bamsen.

Det lille barn kan føle, at hele hendes verden bryder sammen, når et andet barn tager hendes legetøj. Det kan følelse uoverskueligt for barnet, at rumme disse følelser og det er svært at vide, hvad følelserne betyder. Om man føler vrede eller frygt, kan være svært at gennemskue, fordi det for barnet er uoverskueligt og frustrerende.

Lær at håndtere følelserne

Som mennesker er vi ikke født med en evne til at håndtere vores følelser. Men vi er født med en evne til kunne lære det. Når livet begynder, begynder man på den rejse, der indeholder alle ens følelser. Man skal lære at kunne håndtere alle følelse, de små såvel som de store. Denne rejse er affektregulering – at kunne håndtere sine følelser. Med tiden lærer man, at der er forskel på følelser og der er forskel på, hvordan man håndterer dem. Man lærer at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det gør det nemmere at rumme følelserne, så man ikke bliver helt ulykkelig, hvis man ikke kan få lige det, man ønsker sig.

Selvom man som barn har lært denne affektregulering, kan man senere i livet, have svært ved at mærke sine følelser. Man skal derfor arbejde med at komme i kontakt med sine følelser. Hvis man på den modsatte side, ikke har lært at affektregulere som barn, skal man ligeledes arbejde med det. Som voksen kan man stadig lære at mærke og håndtere sine følelser.

 

Mærk dine følelser – der skal være plads til dem alle

Der kan være mange grunde til, at det er svært at mærke og håndtere sine følelser. Det kan være fordi man har oplevet et traume, man ikke har bearbejdet. Man kan have flere kulturelle rødder, der gør det svært at navigere. Man kan have en diagnose, der er svær at rumme og forstå. Eller man kan være ramt af stress eller have relationskonflikter. Men uanset hvad der ligger til grund for, at det er svært for dig at mærke og rumme dine følelser, er der mulighed for, at arbejde med det følelsesmæssige aspekt og skabe plads til følelserne.

At give plads til dine følelser betyder, at du giver plads til følelserne i kroppen og at du dermed mærker dem indefra. Negative følelser kan være svære at være i, og det kan være svært at vide, hvad man skal gøre ved dem – specielt de ambivalente følelser. Men alle de følelser vi har er væsentlige – mærk dine følelser. Der skal være plads til såvel negative som positive følelser og man har som menneske ret til at føle begge dele. Man skal huske, at blot fordi man har en følelse, er det ikke ensbetydende med, at man vælger at handle på den følelse.

Store konsekvenser

Undertrykker man gang på gang sine følelser og tanker, kan det til sidst ende med, at man helt mister grebet om sig selv. Man risikere dermed at blive fysisk syg, at blive aggressiv, fordi man ikke har kontrol over sig selv eller at man bliver ramt af stress eller depression. Hvis du allerede har tegn på depression, læs mere her. Derfor er det så vigtigt, at man arbejder med at kunne mærke både positive og negative følelser i samspil med sine tanker og kropslige fornemmelser.

Ikke at kunne mærke sig selv handler om, at man mangler kontakten med sit eget indre – sit indre kompas om man vil. Det kan blandt andet komme til udtryk ved, at man har svært ved at mærke, hvordan man har det med en given beslutning, man skal tage. Eller man oplever, at man er tilbøjelig til at vælge sin fornuft frem for følelser. Hvis man ikke giver sig selv lov til at lytte til sine følelser, kan det hænge sammen med, at man har svært ved at genkende og forstå de følelser, man har og dermed ikke mærker sig selv.

Men det kan have konsekvenser ikke at give dig selv lov til at forstå, lytte og mærk dine følelser. Det kan blandt andet komme til udtryk ved, at man ikke lytter til, hvad der er bedst for sig selv i en given situation. Man tager ikke ansvar for sig selv. Man kan føle sig betydningsløs, man risikerer at sige ja til ting, man egentlig ikke har lyst til. Dermed undertrykker man sig selv – mærk dine følelser, det er vigtigt for din selvforståelse!

hvordan-mærker-jeg-mine-følelser

Tag ansvar for dig selv

Det der forhindrer en i at mærke sig selv og sine følelser kan løsnes op. Uanset om det er en bestemt situation, tidligere traumer eller tidligere oplevelser, kan man arbejde med at få indsigt i ens indre. På den måde kan man komme ind til følelserne og det man mærker. Dermed kan man arbejde sig hen imod, at man lærer at tage sunde og gode beslutninger med sig selv i fokus. Beslutninger som er betydningsfulde for ens fremtidige liv. Med det menes, at vi skal tage ansvar for vores liv, for det vi gør i nuet er med til at forme vores fremtid.

Vi kan ikke ændre vores fortid, men vi kan sætte os selv i fokus og tage nogle sunde valg. Valg der ændrer den måde vi forholder os i nuet og dermed tage styring for vores eget liv og vores egen fremtid. Det kan medvirke til at vende vores liv, så det bliver mere konstruktivt, kommer til at indeholde livskvalitet og bliver meningsfuldt.

 

Accept skaber ro, overskud og energi

Følelser er en del af det at være menneske og det handler om, at følelserne skal have plads. Mange oplever at de negative tanker kører i ring. Følelser er tilbøjelige til at påvirke dit liv negativt, men kun hvis du giver dem lov til det. På samme måde påvirker dine negative tanker dine følelser i en negativ retning. Men man skal huske, at tanker er bare tanker, og det er dig, der kontrollerer dine tanker.

Når du åbner op for dine tanker og følelser og giver dem plads og accepterer dem, giver det dig mulighed for at være i følelserne. Dermed bliver du bedre til at håndtere følelserne og tankerne, når de dukker op igen. Dermed er det ubehag følelserne kan efterlade i din krop tilbøjelig til at forsvinde, så du får mere energi, overskud og glæde. At lade dine følelser komme frem og få plads, vil endvidere gøre dig i stand til at finde frem til de svar, der ligger i dine følelser. Mærk dine følelser – det vil gøre dig i stand til at træffe de valg, der er rigtige for dig.

Sæt dig selv i centrum

Der er mange måder, man kan tage styring over sit eget liv, sine følelser og sine tanker på. Gennem psykoterapeutisk samtale og kropsterapi, herunder øvelser, kan man sætte skub i, hvordan man giver plads og rum til sine følelser og tanker. På den måde, kan man skabe kontakt mellem såvel følelser, tanker samt kropslige fornemmelser. Man lærer sig selv bedre at kende og man kan i højere grad mærke sig selv og ens følelser i kroppen.

Det at lære at mærke sine følelser er dog ikke noget man bare gør på et par dage. Det er ligesom alt andet, noget man skal træne og øve sig i. Jo mere man øver sig, jo bedre bliver man til det.

Ønsker du hjælp til at få kontakt til dine følelser og sætte fokus på, hvordan du opnår en positiv livsudvikling? Jeg tilbyder professionel vejledning og samtale med dig med dine følelser og behov i centrum – mærk din følelser!

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet