06/10/2023

TRAUMESPOR KAN HELES

by Vivi Hinrichs,

TRAUMER

Vi udsættes alle i løbet af livet for traumatiske hændelser, det er et livsvilkår. Heldigvis er vores nervesystem og krop sådan indrettet at vi som oftest kan håndtere disse hændelser hensigtsmæssigt. De kan endda være med til at udvikle og styrke os når vi er kommet ud på den anden side…

 

Hvad er et traume?

Et traume opstår når en hændelse overvælder vores evne til at reagere /forsvare os i situationen, når der ikke har været tilstrækkelig tid, ro og omsorg. Dette kan skabe en stærk følelse af frygt, hjælpeløshed, kontroltab og trussel om tilintetgørelse.

“Traumer skyldtes ikke det vi udsættes for, men det vi holder inde i fraværet af et empatisk vidne.”

Citat af: Peter A. Levine – Somatic Experiencing®

Vi reagerer alle forskelligt på traumatiske oplevelser, ofte opleves stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner efter en traumatisk begivenhed, hvilket er helt normalt og en naturlig måde at reagere på og en del af vores overlevelsesinstinkt.

Når vi udsættes for fare, forekommer der en naturlig højaktivering af nervesystemet, som udløser vores overlevelsesreaktion – kamp/flugt. Hvis du udsættes for en fare, som er for overvældende til kamp eller flugt, fryser du i stedet og nervesystemet lukker ned.

Forløses traumet ikke sætter overlevelsesenergien sig i kroppen og nervesystemet vil være i ubalance/ureguleret, man kan sige at vi forbliver i ”overlevelsesmodus”.

 

Symptomer på traume generelt kan være:

 

 • Angst – for megen energi eller rastløshed
 • Årvågenhed/konstant på vagt
 • Overdrevne følelses- og forskrækkelses reaktioner
 • Pludselige humørsvingninger (raserireaktioner eller irritation, vrede eller gråd)
 • Udtalt træthed/udmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Smerter, f.eks. uforklarlige og kroniske
 • Forstyrrende tanker og minder
 • Hukommelses-glimt (flashbacks) og genoplevelse af traumet
 • Mareridt
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Desorientering og forvirring
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Undgåelsesadfærd (at undgå bestemte steder, aktiviteter, bevægelser, erindringer eller mennesker)
 • Manglende interesse i almindelige hverdagsaktiviteter
 • Følelsesløshed og/eller fremmedgjorthed
 • Tristhed eller depression
 • Skyldfølelse/skam
 • Angst, frygt og panik
 • Manglende tillid (til sig selv eller andre)
 • Manglende livslyst
 • Traumer kan opstå efter:
 • Ulykker – så som trafikuheld (specielt ved piskesmæld), fald…
 • Sygdomme – feber/forgiftning, katastrofale legemsbeskadigelse og sygdomme
 • Operationer/tandlæge
 • Vold og psykisk vold – udsat for eller overværet
 • Dødsfald og alvorlig sygdom i familien
 • Seksuelle overgreb og overgreb generelt
 • Mobning, social udstødelse og arbejdsskader
 • Krig
 • Naturkatastrofer. Udsættes du efterfølgende for situationer der minder om den/de traumatiserende hændelser kan hjernen/kroppen blive tricket og tolke situationen som farlig og du kan derfor opleve at blive angst, handlingslammet, aggressiv eller trist – selv om du er i sikkerhed.

  Får du ikke bearbejdet et traume, risikerer du at udvikle stress, angst, depression og PTSD.

 • Barndom med fx uforudsigelighed, forsømmelse, for stort ansvar, krænkelser og misbrug følelsesmæssigt, fysisk eller seksuelt. Læs videre om dette
traumespor-nerve

Når Barndomstraumer Efterlader Traumespor

Jeg tilbyder mest terapi til de komplekse traumer – traumespor efter mobning, barndomstraumer der er de mere komplekse.

Barndommen er afgørende for vores personlige udvikling og danner fundamentet for vores liv. Men for nogle mennesker kan barndommen også være præget af traumatiske oplevelser, der efterlader dybe ar og spor, som kan påvirke os langt ind i voksenlivet.

Disse traumespor er komplekse og kan have en betydelig indvirkning på vores mentale, følelsesmæssige og fysiske velvære. I denne blog vil vi udforske, hvad barndomstraumer og deres eftervirkninger kan være, samt hvordan de kan vise sig i vores liv.

Hvad er Barndomstraumer?Barndomstraumer refererer til traumatiske oplevelser, der opstår i løbet af barndommen eller ungdomsårene. Disse oplevelser kan variere i karakter, men fælles for dem er, at de overvælder barnets evne til at forstå, håndtere eller reagere på dem på en sund måde.

Barndomstraumer kan omfatte:

 • Misbrug: Fysisk, følelsesmæssig eller seksuelt misbrug i barndommen.
 • Forsømmelse: Manglende opmærksomhed, omsorg eller basale behov, der ikke bliver opfyldt i opvæksten.
 • Uforudsigelighed: En opvækst præget af uforudsigelige eller ustabile forhold, såsom konstante skift, skilsmisser eller flytninger.
 • Krænkelser: Verbale, følelsesmæssige eller fysiske overgreb, der påvirker barnets selvværd og selvopfattelse.
 • Tab og adskillelse: Dødsfald, adskillelse fra forældre eller omsorgspersoner kan også efterlade dybe sår.

Barndomstraumer

Komplekstraume refererer til en form for traume, der opstår som følge af gentagne eller langvarige traumatiske oplevelser, ofte i barndommen eller ungdommen. Dette kan inkludere misbrug, forsømmelse, uforudsigelighed, krænkelser og andre skadelige forhold i opvæksten. Komplekstraume kan føre til komplekse og vedvarende følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige problemer i voksenlivet og kræver ofte specialiseret behandling og støtte for at helbrede. Det kan involvere komplekse symptomer og udfordringer i forhold til tillid, relationer og selvopfattelse.

Kropslige Traumespor:

 1. Hyperaktivering: Kropslige traumespor kan føre til konstant spænding og hyperaktivering i nervesystemet. Dette manifesterer sig ofte som rastløshed, konstant anspændthed og en tendens til at være overvågen for potentielle farer.
 2. Hypokinesi: På den anden side kan traumer også føre til hypokinesi, hvor kroppen fryser eller bliver immobiliseret som en overlevelsesmekanisme under traumatiske begivenheder. Dette kan føre til følelsen af at være fastlåst eller følelsesløs.
 3. Fysiske Smerter: Mange mennesker oplever fysiske smerter som følge af traumespor. Disse smerter kan være kroniske og uforklarlige og kan manifestere sig som hovedpine, muskelsmerter eller fordøjelsesproblemer.

Nervemæssige Traumespor:

 1. Øget Reaktivitet: Nervemæssige traumespor kan øge følsomheden over for stress og aktiveringsreaktioner. Dette kan føre til overdreven ængstelighed, irritabilitet og pludselige udbrud af vrede.
 2. Dissociation: Nervemæssige traumespor kan også udløse dissociation, hvor personen føler sig adskilt fra sig selv eller fra virkeligheden som en måde at beskytte sig mod traumatiske minder og følelser.

Tankemæssige Traumespor:

 1. Negative Kognitioner: Traumespor kan påvirke ens tankemønstre og overbevisninger om sig selv og verden. Dette kan føre til negative tanker om selvværd, mistillid til andre og en generel pessimistisk holdning.
 2. Selvkritik: Mennesker med traumespor kan udvikle en tendens til at være meget selvkritiske og nedvurderende, ofte på grund af de negative budskaber, de har internaliseret fra traumatiske oplevelser.

Følelsesmæssige Traumespor:

 1. Intensitet af Følelser: Traumespor kan forstærke følelsesmæssige reaktioner og føre til intensitet i både positive og negative følelser. Dette kan resultere i hyppige humørsvingninger og ekstreme følelsesudbrud.
 2. Emotionel Afstumpning: På den anden side kan traumer også føre til følelsesmæssig afstumpning, hvor en person kan have svært ved at føle eller udtrykke følelser.
 3. Angst og Frygt: Traumespor kan give anledning til vedvarende angst og frygt, især i situationer, der minder om de traumatiske oplevelser. Dette kan føre til undgåelsesadfærd og sociale tilbagetrækninger.

Det er vigtigt at forstå, at traumespor er individuelle og kan variere betydeligt fra person til person. De kan også manifestere sig på forskellige tidspunkter i livet, og nogle gange kan de forblive latent i årevis, før de begynder at påvirke en persons liv i betydelig grad.

Professionel hjælp og terapi er ofte nødvendig for at bearbejde og helbrede disse traumespor på alle niveauer, så en person kan opnå bedre trivsel og livskvalitet.

Traume-indreuro

Mentale

Vi lever i en verden af tanker og følelser, en realitet der former os fra en tidlig alder og for mange varer hele livet. Denne præmis fører os ofte til at søge mentale løsninger på det, vi traditionelt opfatter som mentale udfordringer. Imidlertid antyder stadig flere tegn, at vi muligvis leder i den forkerte retning, idet vi gentagne gange stiller de samme spørgsmål og fortsætter med at opfinde rent mentale teorier og tilgange, der kun giver midlertidig lindring.

Vi “tror” ofte, at vi er i balance og fulde af glæde, fordi vi gentager disse overbevisninger for os selv og finder lindring gennem samtaler eller mentale distraktioner. Traditionelt set har vi også forsøgt at behandle problemer ved at angribe symptomerne enten gennem operation eller medicin, der sigter mod det specifikke problem. Men denne tilgang viser sig også at være potentielt fejlbehæftet.

Nyere forskning

Nylig forskning indikerer f.eks., at depression muligvis ikke kan behandles alene med serotoninmangel-medicin, og danske forskere har tidligere påpeget, at SSRI-medicin (antidepressiva) kan forværre tilstanden. På samme måde som at skære ukrudt i haven og undre sig over, hvorfor det bliver ved med at komme tilbage, kan behandling af mentale udfordringer uden at tackle deres rod ikke give varige resultater.

Tanker og følelser har psykologiske manifestationer såsom angst, stress og depression, men de har også ofte en underliggende psykofysiologisk årsag. Dette resulterer ofte i kropslige spændinger, der fastholder os i mentale mønstre. Når vi udelukkende forsøger at behandle disse med psykologiske værktøjer, adresserer vi ikke kilden til problemet, og symptomerne vender ofte tilbage.

Heldigvis er der en vej fremad, en sti som flere eksperter, forskere, psykiatere og læger begynder at pege på. Denne vej fører gennem kroppen og nervesystemet. Det er en ny erkendelse, der vil revolutionere vores forståelse af, hvordan vi håndterer smerte, angst, stress, depression, lavt selvværd og andre mentale udfordringer, der skaber en mur inden i os.

Livsglæde begynder i nervesystemet, som en tilstand af indre ro og tryghed, uafhængigt af ydre omstændigheder.

Traumebehandling

Din livskraft og glæde begrænses af ubearbejdede traumer og forhindrer dig i at trives og leve dit liv som du ønsker.

Det er muligt at helbrede traumer og helt eller delvist fjerne symptomerne heraf.

Vi kan ikke tænke os til healing af traumer – da traumer sidder i kroppens muskler, bindevæv og nervesystem, det er også derfor det er vanskeligt selv at komme sig efter et traume. Jeg har viden om samspillet mellem de tre hjernedele og erfaring med at arbejde med alle dele af hjernen både den sansende, den følende og den tænkende del hvilket er af stor betydning ift. at arbejde med traumer. Da denne tilgang sikrer sammenhæng og øget regulering af nervesystemet.

Terapien kan bidrage til:

 • At føle dig hjemme i egen krop
 • At ikke ”frygte” minder
 • At omdanne traumer til historie
 • At kunne se muligheder igen
 • At blive venner med dit sind
 • At være i nuet
 • At ikke tolke negativt – forudindtaget
 • At få større indre ro
 • At skabe gode relationer og at kunne bevarer dem bedre
 • At opleve du ikke er forkert men et elsket menneske
 • At opleve dig tryg

Metoden frigør nænsomt den fastlåste overlevelsesenergi i kroppen ved at guide sanseprocesser der understøtter nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

Traumebehandling

Traumatiske hændelser er en uundgåelig del af livet, og vores evne til at håndtere dem varierer. Traumer opstår, når en begivenhed overvælder vores evne til at reagere og forsvarer os selv, og det kan efterlade os med følelser som frygt, hjælpeløshed, kontroltab og trussel om tilintetgørelse. Ifølge Peter A. Levine, skaber traumer ikke blot de ydre hændelser, men også det, vi holder inde i os i mangel af en empatisk vidne.

Mennesker reagerer forskelligt på traumatiske oplevelser, men ofte med stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner. Når vores nervesystem aktiveres i en fare-situation, mobiliseres vores overlevelsesreaktion, kamp eller flugt. Hvis truslen er for overvældende, kan vi imidlertid fryse, og vores nervesystem går i en slags overlevelsesmodus.

Traumer kan udløses af forskellige begivenheder, herunder ulykker, sygdomme, vold, dødsfald i familien, seksuelle overgreb, mobning, krig, naturkatastrofer og mere. Hvis du udsættes for situationer, der minder om de traumatiske hændelser, kan din hjerne og krop reagere som om de er i fare, selvom du faktisk er i sikkerhed.

Manglende behandling

Manglende behandling af traumer kan føre til stress, angst, depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Ubehandlede traumer kan manifestere sig med symptomer som angst, overdreven ængstelighed, humørsvingninger, træthed, søvnproblemer, kroniske smerter, traumatiske minder og flashbacks, mareridt, koncentrationsproblemer, social isolation, tab af interesse for daglige aktiviteter, depression, skyld, frygt og meget mere.

Traumebehandling

Traumebehandling er afgørende for at genoprette livskvalitet og glæde. Det er ikke nok at tænke sig ud af traumer, da de også er indlejret i kroppen. En effektiv tilgang til traumebehandling omfatter forståelse af samspillet mellem de tre dele af hjernen: den sansende, følende og tænkende del. Dette sikrer en holistisk tilgang til arbejdet med traumer og hjælper med at regulere nervesystemet.

En metode, der ofte anvendes til traumebehandling, er Somatic Experiencing (SE®) terapi, udviklet af Dr. Peter Levine. Denne terapi har vist sig effektiv til at reducere og opløse stressreaktioner fra chok og traumer ved at frigøre fastlåst overlevelsesenergi i kroppen og guide sanseprocesser, der understøtter nervesystemets naturlige bevægelse mod balance og ro.

Det er vigtigt at bemærke, at traumebehandling kræver professionel hjælp og ikke kan løses alene ved tankekontrol. Med den rette terapeut og metode kan traumer heles, og symptomerne kan mindskes eller elimineres, hvilket kan hjælpe dig med at genfinde livsglæden og trives.

Traumespor-barndomstraume

Hvordan Kan Traumespor Vise Sig?

Traumespor er de vedvarende konsekvenser af barndomstraumer, der kan fortsætte ind i voksenlivet. De kan manifestere sig på forskellige måder og påvirke alle aspekter af en persons liv. Her er nogle almindelige måder, traumespor kan vise sig:

Psykisk og Emotionel Uro: Personer med traumespor kan opleve hyppige humørsvingninger, angst, depression og følelsesmæssige udfordringer.

Relationelle Problemer: Barndomstraumer kan påvirke evnen til at danne og vedligeholde sunde relationer. Tillidsproblemer og sværhedsgrader i at forbinde med andre er almindelige.

Selvværdsproblemer: Traumespor kan skabe en negativ selvopfattelse og følelse af mindreværd.

Selvskadende Adfærd: Nogle mennesker reagerer på traumer ved at udvise selvskadende adfærd som f.eks. selvskærende eller stofmisbrug.

Fysiske Helbredsproblemer: Traumespor kan føre til fysiske symptomer som søvnproblemer, kroniske smerter og autoimmune lidelser.

Dissociation: Dette er en tilstand, hvor personen føler sig adskilt fra sig selv eller virkeligheden, som kan være en måde at beskytte sig selv på under traumatiske oplevelser.

Flashbacks og Mareridt: Personer med traumespor kan opleve genoplevelse af traumatiske øjeblikke gennem flashbacks og mareridt.

Behandling og Håb

Selvom barndomstraumer og traumespor kan have en dyb indvirkning på vores liv, er der håb. Professionel terapi, især metoder som Somatic Experiencing (SE®) og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), kan hjælpe med at bearbejde traumer og mindske deres indvirkning. Terapien hjælper med at genopbygge selvværd, regulere følelser og styrke relationer.

Det er vigtigt at huske, at healing er en proces, der kræver tid og engagement, men det er muligt at finde helbredelse og forløsning fra traumespor og genopbygge ens liv på en sund måde.

Vigtigst af alt, søg professionel hjælp, hvis du eller nogen, du kender, har været udsat for barndomstraumer, og bærer disse traumer med sig ind i voksenlivet. Du er ikke alene, og der er hjælp til rådighed. Læs mere om traume

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder Traume

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. 

Læs mere om traumebehandling

Om familieterapi hvor du kan læse om dysfunktionel familiemønster der er med til at skabe traumer.

 Læs om stressbehandling

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale