09/05/2022

DYSFUNKTIONELLE MØNSTER SKABER FORKERTSHEDSFØLELSER

by Vivi Hinrichs,

Følgerne af emotionelle omsorgsvigt i barndommen

Mange voksne kommer i terapi hos mig, fordi de har det rigtig dårligt i deres familie. Det kan være i forhold til deres forældre og eller søskende. De har gået i årtier med følelsen af at ikke være en del af fællesskabet. Men oplever følelser af skyld, skam og forkerthed.

Dysfunktionelle mønstre i barndommen kan have dybtgående konsekvenser for den følelsesmæssige trivsel og selvforståelse hos voksne. Mange af mine klienter kommer i terapi med følelsen af at være uden for fællesskabet i deres familie og bærer prædikater som prudelknabe eller det sorte får. De har oplevet følelsesmæssigt omsorgssvigt, hvilket har ført til skyld, skam og en fornemmelse af forkerthed. Dette kan resultere i depression, følelsen af at være låst fast og magtesløshed. Nogle er blevet deprimeret og oplever sig fastlåste og lider afmagt.

Terapi

Gennem psykoterapien arbejder vi på at skabe en eksternalisering, hvor mine klienter lærer at se sig selv udefra og får redskaber til at forstå sig selv og deres familie på en ny måde. Od dekonstruere de dysfunktionelle mønster der skaber forkerthedsfølelser.

Terapien er en støtte og hjælp til at finde vej til et sundere liv med glæde, livskvalitet samt styrket selvværd og selvforståelse.

En sund familie

I en sund familie er der sunde stærke samhørighedsfølelser, integritet og selvstændighed, der er livets benzin og drivkraft bag vores motivation, engagement og vitalitet – altså vores evne at føle os forbundet med andre. .

I en sund familie er der en balance mellem stærke samhørighedsfølelser, selvstændighed og integritet. Forældrene er empatisk og rummende, hvilket styrker barnets integritet, selvværd og fysiske helbred. I en dysfunktionel familie med emotionelt umodne forældre oplever barnet en splittelse i at være både god og dårlig person. De er defensive og aggressive, når deres adfærd bliver kritiseret, da de ikke formår at se sig selv udefra eller rumme nuancer omkring deres eget selv.

 

Dysfunktionel familie

I dysfunktionel familie med emotionelt umodne forældre oplever de sig som gode og dårlige personer. Derfor bliver de aggressive og defensere, når nogen prøver at tale med dem om noget, de har sagt eller gjort. De kan ikke se sig selv udefra. De kan ikke rumme nuancer omkring dem selv, end den måde de foretrækker at se sig selv på.

Umodne forældre er ret optaget af roller og stereotyper måder at være på. De møder ikke barnet på en tilstrækkelig empatisk og mentaliserende måde, så barnets integritet, livsduelighed, selvværd og fysiske helbred kompromitteres. De dysfunktionelle mønster skaber forkerthedsfølelser.

Mennesker, der er vokset op i dysfunktionelle familier, oplever ofte en indsnævret voksenliv, hvor de føler, de skal forblive i deres roller og ikke skille sig ud. Hvis de forsøger at bryde ud af disse roller, møder de modstand og trusler om ekskludering. Umodne forældre påtager sig sjældent ansvar eller siger undskyld, og det voksne barn føler sig forkert, hvilket fører til skam og selvhad. På den måde skaber dysfunktionelle mønster forkerthedsfølelser.

Følelser af svigt

Følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen kan have en kompleks og usynlig påvirkning på mennesket, der kan være svær at sætte ord på. Det kan medføre tomhedsfølelser og en indre uro, da det påvirker selvforståelsen og evnen til at udtrykke egne behov og grænser. Barnet lærer ikke at sætte ord på, hvad det har brug for. De dysfunktionelle mønster og forkerthedsfølelser kan senere i livet gøre det svært, at leve sundt og træffe sunde beslutninger.

Dets enkeltes perspektiv! 

Alle i den dysfunktionelle familie skal forblive i deres roller, og man skal ikke skille sig ud. Dette giver et indsnævret voksenliv. Dvs. at en person barn som voksen ønsker at træde ud af sin rolle, forskydes hele dynamikken i familiesystemet og der vil komme stor modstand fra forældre, søskende og andre betydningsfulde familiemedlemmer.

Fastlåste mønster

Dette er ofte med trusler og ekskludering af familien. Dvs. at de ikke får reflekteret og ser ikke egen andel, siger undskyld. De vil holde fast i at modsætte sig en åben dialog, de påtager sig ingen ansvar og barnet sidder tilbage med føle sig forkert. Skam fører til selvhad og foragt. Det ligger i dynamikken at det voksne barn der skal indordne sig og blive som før igen. Forældrene påtager sig ikke ansvar eller siger undskyld. Men forventer at det voksne barn holder op med at hænge sig i fortiden. Også dette er aftryk at forkerthedsfølelser og ysfunktionelle mønster.

trivsel-mistrivsel-mobning-prygelknabe-omsorgsvigt-trauma-vivi-hinrichs-aarhus

Det som man IKKE fik i barndommen!

Det er en udfordring at sætte ord på det, man aldrig fik. Grundlæggende færdigheder som at genkende ens behov, at kunne sætte ord på det rigtige og det forkerte, og at træffe sunde beslutninger er ofte fraværende hos dem, der voksede op i en dysfunktionel familie. De lærte måske aldrig at udtrykke deres behov eller at sætte sunde grænser, hvilket kan føre til en følelse af tomhed og forvirring i voksenlivet.

Tomhedsfølelser opstår, når man ikke blev spejlet, set, hørt eller rummet tilstrækkeligt i sin tidlige tilknytningsrelation. Dette fører til, at man internaliserer følelsen af tomhed, forkerthedsføelslerr og utilgængelighed, som man oplevede fra sine omsorgspersoner med de dysfunktionelle mønster.

Når et barn bliver behandlet som en ikke-person, som om deres indre verden, følelser og sind ikke eksisterer eller er vigtige, føler barnet sig usynligt, uvirkeligt og anderledes. De føler sig som om, de er faldet ud af familien, fællesskabet og menneskeheden som helhed.

Mange, der oplever følelsesmæssigt svigt i deres opvækst, ender med at tage ansvar for familiens velbefindende og bliver familiens rådgiver. De tvivler ofte på, om nogen virkelig ønsker at være sammen med dem, og føler, at de skal behage andre eller spille en rolle for at blive accepteret.

 

Når barnet ( den voksne) ikke bliver mødt mentaliseret

Når et barn eller en voksen ikke bliver mødt med mentalisering, påvirker det deres hjerne og nervesystem. Deres evne til at mentalisere og forstå andres sind bliver deres egen. Dette gør dem sårbare over for kritik, marginalisering og eksklusion.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt er komplekst og næsten usynligt. Det er svært at sætte ord på, fordi det handler mere om det, forældrene ikke gjorde, end det, de gjorde. Når man som barn ikke ved, hvad man kan forvente med hensyn til omsorg, kan det være svært senere i livet at udtrykke, hvad man savnede i sin barndom, og hvordan det påvirker én i dag.

Når forældre ser deres barns naturlige behov og autenticitet som forkerte, begynder barnet at tvivle på sin egen legitimitet. De ser deres egne behov og ønsker som forkerte, onde, selvviske og skamfulde. Barnet oplever forældrenes kritiske blik og stemme og undertrykker alle spontane livsudtryk.

 

Det kan opleves som fantomsmerter fra en barndom, der ikke længere findes.

Da det er en usynlig kraft fra barndommen styrer os lang ind i voksenlivet. Man har ondt over noget der ikke længere eksistere men som lever indeni én og popper op i ens tanker, kropfornemmelser og overvælder en følelsesmæssigt. Hvor dette kan skabe en indre uro og stress. Så den voksne  (barns tab) af livsglæde, trivsel og sundhed og de mange multiple problematikker, der følger i kølvandet af et tidligt emotionelt omsorgssvigt herunder særlig følelser af forladthed, forkerthed og skam.

 

Terapi

I terapien arbejder vi med at genopbygge det, der ikke blev givet i barndommen. Vi arbejder på at styrke klientens selvværd, evne til at sætte sunde grænser, og give udtryk for behov og ønsker. Terapien hjælper med at helbrede gamle sår og frigøre klienten fra det indre bånd til en barndom, der ikke længere eksisterer. Gennem denne proces kan klienten opnå større livsglæde, trivsel og sundhed.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

 

Blogs….

læs om følelser af skyld og skam

læs om traumespor

Læs også om barndomstraumer

Læs om dysfunktionel familie

Læs også om dysfunktionel mønster

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

Læs fx her mere om familiemønster her på siden familieterapi

læs om traumebehandling

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

 

 

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale