27/04/2021

HVAD ER ET TRAUME?

by Vivi Hinrichs,

Hvad er et traume?

Traume skal ses som reaktioner på fare, herunder stærk affekt, sammentrækning, hjælpeløshed og spaltning. Som sådan ender de ikke altid som symptomer på et trauma. Symptomerne udvikler sig kun, når de bliver vanemæssig og kroniske. Når disse stressreaktioner sætter sig, skaber de fundamentet og brændstoffer for de efterfølgende symptomer.

I løbet af få måneder vil disse symptomer i kernen af den traumatiske reaktion begynde at indoptage mentale og psykologiske egenskaber i deres dynamik, indtil de før eller senere når ud i alle hjørne af det traumatiske menneskes liv.

Når de bliver kroniske, kan stærk affekt, sammensætning hjælpeløshed og spaltning tilsammen blive så stærke, at de kan smelte sammen i traumatisk angst som gennemtrænger hvert sekund hos den, der lider under traumet.

Traumet er en ”psykisk skade indlejret i vores nervesystem, sind og krop, der kan udløses når som helst” – inklusive mange år efter hændelsen. Som et sår er traumet kendetegnet ved to ting: For det første kan en umiddelbart harmløs hændelse få såret til at væske igen. For det andet kan traumet udvikle sig til et ar, der gør vedkommende hård, ufleksibel og følelsesmæssigt kold.

 

Symptomer på traumer

Nervesystemet kompenserer for at være i denne tilstand af selvforstærkende ophidselse ved at sætte en kæde af tilpasningen i gang. Hvert enkelte menneskes oplevelse er enestående. Traumets symptomer kan enten være stabile eller komme og gå eller ligge skjult i årevis. Almindeligvis viser disse symptomer sig ikke enkeltvis men i mønstre – der bliver mere komplekse med tidens løb og får stadig mindre sammenhæng med det oprindelige traume. Hvad er et traume?

Se symptomerne og læs mere om angst og traume her.

 • Stærk effekt
 • Sammentrækning
 • Spaltning (inklusiv benægtelse)
 • Følelse af hjælpeløshed

Følgende kan vise sig både i første eller efterfølgende fase

 • Hyperårvågenhed (at være på vagt hele tiden)
 • Påtrængende billeder eller erindringsglimt
 • Ekstrem følsomhed over for lys og lyd
 • Mareridt og angst om natten
 • Pludselig humørsving eks. raseriudbrud eller amok, skam
 • Formindsket evne til at klare stress (bliver let og ofte helt ustresset)
 • Søvnbesvær

I næste udviklingsfase viser følgende symptomer sig

 • Panikanfald, angst og forbier
 • Tankes tomhed eller svimmelhed
 • Overdrevne forskrækkelsesreaktioner
 • Ekstrem overfølsomhed over for lys og lyd
 • Hyperaktivitet
 • Overdrevne fødselsmæssige reaktioner
 • Mareridt og angst om natten
 • Undvigende adfærd (går uden om bestemte omstændigheder)
 • Tiltrækning til farlige situationer
 • Over hyppig gråd
 • Pludselige humørsving eks. raseriudbrud eller skam
 • Overdreven eller formindsket seksuel aktivitet
 • Hukommelsestab og glemsomhed
 • Manglende evne til at elske, pleje eller knytte sig til andre mennesker
 • Angst for at dø, blive sindssyg eller få livet afkortet
 • Formindset evne til at klare stress (blive let og ofte ud stresset)
 • Søvnbesvær

Symptomer på nedtrykthed og depression

 • Nedsat interesse for at deltage i betydningsfulde aktiviteter
 • Følelse af afsondrethed og fremmedgørelse
 • Begrænset følelsesspektrum
 • Manglende evne til empati, ømhed og kærlighed
 • Håbløshed

De traumatiserede symptomer skyldes ikke selve den udløsende begivenhed, men den stivnede rest af energi, som ikke er blevet forløst og frigjort.

Denne rest bliver bundet i nervesystemet, hvor den kan volde ødelæggelser på krop og sjæl. De langvarige, foruroligende belastende og ofte bizarre symptomer på PTSD opstår, når vi ikke kan gøre processen færdig ved at bevæge os ind i gennem og ud af tilstanden med ubevægelighed og fastfrysning.

Helbredelsesprocessen

Man begynder sin egen helbredelse ved at reintegrere tabte eller fragmenterede dele af det essentielle selv. Man må have et stærkt ønske om at blive hel igen for at fuldføre helbredelsen. Helbredelsen finder sted efterhånden som tidligere frosne dele af erfaringsliv løsnes fra deres funktion i traumet og gør en i stand til at tø gradvis op. Mere flydende – mere velfungerende.

Helbredelse af traumer afhænger af om man opdager symptomerne. Erkendelse af traumer repræsenterer dyriske instinkter som er gået skævt. Vi har brug for ro, sikkerhed og en beskyttelse som nænsomhed for at kunne komme gennem traumets symptomer.

Angst og fortvivles kan blive kilde til kreativitet, når vi tillader os selv at opleve kropsfornemmelse. Eks. skælven der hidrører de traumatiske symptomer. Tilbageholdt i traumernes symptomer ligger netop de energier og muligheder og ressourcer, som er nødvendige for den konstruktive forvandling af dem.

 

sorg-krise-foelelser

Hvad er et traume? Angsten følger med

En af vanskelighederne ved behandling af traumer er den overdrevne vægt på indholdet i den situation, der har frembragt traumet. De der oplever traumer, har en tendens til at opfatte sig selv som overlevende i stedet for et menneske med instinktiv helbredelseskraft. Vi må lægge mærke til vores egen dyriske natur for at finde de instinktive strategier, som er nødvendige for at befri os fra traumernes lammende virkninger. Nøglen til at komme ud af traumet ligger i at koble ubevægeligheden fra den angst, den er forbundet med.

Når mennesket tilsvarende begynder at komme ud af bevægeligheden, bliver vi ofte grebet af pludselige og overvældende følelsesudbrud. Da der umiddelbart ikke bliver reageret på disse udbrud, kan energien blive forbundet med eneorme mængder af raseri og rædsel. Angst og frygten for vold mod angst. Dette er traumets onde cirkel. De traumatiske symptomer kan undertiden efterligne eller gengive den situation, der frembragte dem; men selve helbredelsens kræver en evne til at få kontakt med processen i den traumatiske reaktion.

 

Få støtte til at komme dit traume til livs

De kræfter der ligger under ubevægelighedsreaktionen og de traumatiske følelser af rædsel, raseri og hjælpeløshed, er når alt kommer til alt biologiske energier. Hvordan vi får adgang til og integrerer disse energier er det der afgør, om vi fortsat vil være fast frosne og overvældende eller om vi kommer igennem og kan tø op.

Hvis vi får den rigtige hjælp og støtte kan vi overvinde frygten. Med den fulde brug af vores højt udviklede evne til at tænke og opfatte, kan vi bevidst bevæge os ud af den traumatiske reaktion, men små skridt af gangen. Bliv ved med at bygge ressourcer op.

Det er særdeles vigtigt at forstå at selv om oplevelsen sker i fantasien, så er den i enhver henseende lige så virkelig for personer som den oprindelige, både mentalt, fysiologisk og spirituelt, på grund af tilstedeværelsen af den oplevede fornemmelse.

 

Forvandling af et traume – hvad er et traume?

Forvandlingen kræver vilje til at udfordre ens grundopfattelse af, hvem man er. Vi må have tillid nok til at se på reaktioner og fornemmelser, som vi ikke helt forstår. Parathed til at opleve os selv i flydende harmoni som vil overtage og afbalancere vorer tilsyneladende modstridende opfattelser.

Så hvad er et traume? Det handler ikke om at opleve hændelsen igen og finde årsagen eller de oplevede smerter. Et af de dybeste og begrebsmæssige mest krævende aspekter ved helbredelsen af traumer er, at forstå den rolle, hukommelsen spiller. Men at gå frem og tilbage mellem helbredelses- og traumehvirvlerne, så den traumatiserede gradvis føler sig sikker på, at de ikke vil blive trukket ind i et sort hul.

 

Somatisk oplevelse og gradvis genforhandling

Processen med at opløse traumer kan føre os ud over vores sociale og kulturelle begrænsninger og hen mod en større følelse af universalitet. Nøglen til løsning er at pille løg af skaller fra hinanden for omhyggeligt af blotlægge den traumatiske indre kerne. Løsningen af personens traume er, at anerkende og give personen dens arv tilbage som et kompetent og ressourcefyldt menneske.

Ved at koble spændingen og glæden ved livet fra frygten tager man endnu et afgørende skridt i retning af at vække tigeren i traumet. I kærligheden svæver vi med fødderne over jorden. I traumet bliver benene fejret væk under os.

For et traumatisk menneske betyder vejen til et vitalt og spontant liv mere end blot en lettelse af symptomerne – det betyder en forvandling. Når vi med held genforhandler traumet sker der en fundamental forandring med os.
Gennem forvandlingen genvinder nervesystemet sin evne til selvregulering. I traumet har vi allerede sat livet på spil, men belønningen for at redde det, har vi endnu til gode.

 

Den tredje mulighed – hvad er et traume?

Ethvert trauma giver mulighed for autentisk forvandling. Traumer forstærker og provokere både udvidelsen og sammentrækningen af psyke, krop og sjæl.

Måden vi reagerer på traumatisk hændelse er bestemmende for, om traumet skal være grusomt eller skal være en spirituel læremester, der fører os ad vidstrakte og ikke kortlagte veje. Det løste trauma er en velsignelse fra en endnu større magt.

Somatiske oplevelser er en af disse metoder. Den giver os mulighed for gradvis at slå bro over kløften mellem himmel og helvede og forene to modsætninger.

Forvandlingen kræver vilje til at udfordre ens grundopfattelse af hvem man er. Tillid til at stole på reaktioner og fornemmelser, som vi ikke helt forstår og parathed til at opleve os selv i flydende harmoni med de primitive naturlove som vil overtage og afbalancere vores tilsyneladende modstridende opfattelser.

Traumatiserede mennesker er nødt til at slippe alle former for overbevisninger og forhåndsindtryk, hvis de skal fuldende rejsen tilbage til sundheden. Husk at give slip, hvilket ikke lige sker på én gang. Overbevisninger løsnes ikke altid på en gang, fordi der kan være lag af overbevisninger som en kæde med perler.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

 

Blogs…

 Læs om traume

 

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.Læs mere om traumebehandling

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale