26/04/2021

HVAD ER STRESS?

by Vivi Hinrichs,

Hvad er stress?

Stress betegnes som en psykofysiologisk belastningstilstand af anspændthed og ulyst. Dette forårsages af en belastning, af den ene eller anden form, hvor individet har svært ved at håndtere denne belastning.

Stress opstår typisk, når mennesker står overfor større udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet. Det kan komme fra omgivelserne eller indre pres fra en selv.

Stress er en tilstand, der opstår, når mennesket oplever en ubalance mellem de krav, de står overfor, og deres ressourcer til at håndtere disse krav. Det kan være forårsaget af forskellige faktorer, herunder arbejdsmæssige udfordringer, personlige problemer, eller en kombination af begge. Stress kan manifestere sig på både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt niveau.

Nogle af de fysiske symptomer på stress kan omfatte øget hjertefrekvens, muskelspændinger, fordøjelsesproblemer og søvnforstyrrelser. På det mentale og følelsesmæssige niveau kan stress føre til angst, irritabilitet, nedtrykthed, koncentrationsbesvær og følelse af overvældelse.

Der skelnes mellem kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress indtræffer i situationer, som kræver ekstraordinær indsats: eksaminer, deadlines eller i forbindelse med konflikter. Når udfordringen er overstået, kan tilstanden af stress ophøre. Langvarig stress indtræffer over længere tid, og opstår ved en ubalance mellem de udfordringer individet står overfor, og mulighederne for at håndtere dem.

Som nævnt kan stress være både kortvarig og langvarig.

 

Kortvarig stress

Kortvarig stress, også kendt som akut stress, er normalt af kort varighed og opstår som reaktion på specifikke begivenheder eller udfordringer. Når disse begivenheder er overstået, falder stressniveauet normalt tilbage til det normale.

Langvarig stress

Langvarig stress, også kendt som kronisk stress, opstår, når en person oplever konstante eller gentagne stressende situationer over en længere periode. Dette kan have alvorlige konsekvenser for både fysisk og mental sundhed, og det er vigtigt at håndtere og reducere langvarig stress gennem passende copingstrategier og støtte.

 

Når stress bliver farligt

Langvarig stress kan være forårsaget ved alvorlige livsbegivenheder, private belastninger eller arbejdsmæssige belastninger og manglende fritid og hvile. Langvarig stress er en meget uhensigtsmæssig tilstand, hvor der er øget risiko for forværring og udvikling af sygdom som hjertekarsygdomme, depression og forværring af kroniske lidelser.

Graden af stress og eventuelle helbredsmæssige følgevirkninger er afhængige af stressbelastningens styrke og varighed på individet. Hertil også hvordan belastningen opleves og de personlige og miljøbestemte ressourcer som individet besidder. Og endelig hvordan individet håndterer belastningen.

Ud over individets oplevelse ses fysiske symptomer som en energimobilisering, fysiologiske reaktioner, symptomer og anden disposition hos individet for sygdom. Hvad er stress i denne kontekst? Det defineres som både en biologisk, fysiologisk og en psykologisk proces, der foregår hos individet som en reaktion mod belastninger. Denne proces gør individet klar til at håndtere belastningen.

Stress opstår som en reaktion på belastning, der er vanskelig at håndtere og kommer til udtryk fysiologisk ved energimobilisering, og psykisk ved en tilstand af anspændthed og ulyst. Graden af stress afhænger af belastningens styrke og varighed, oplevelsen heraf, samt de personlige og miljøbestemte ressourcer. Herunder er stress også afhængig af individets symptomer, herunder fysiologiske reaktioner og generel helbred og disposition for sygdom. Så hvad er stress og oplever du tegn på stress og har problemer med at håndtere det, kan psykoterapi hjælpe dig og give dig redskaber til at håndtere situationen nu såvel som fremover.

Inspireret af Johan Cullbergs krise og udvikling – definitioner hentet fra Statens Institut for Folkesundhed 2007

Stressbehandling

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på stress og at søge hjælp og støtte, hvis det er nødvendigt. Der findes forskellige metoder til stresshåndtering, herunder motion, afslapningsteknikker, mindfulness, terapi og ændringer i livsstilen. Ved at identificere og adressere stressorer kan man reducere risikoen for alvorlige konsekvenser og forbedre ens generelle trivsel og livskvalitet.

 

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

 

Blogs...

 

Læs om cullbergs kriseforløb

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. 

Læs mere om stressbehandling.

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

stress-udbrændt
Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale