26/04/2021

Hvad er stress?

by Vivi Hinrichs,

Hvad er stress?

Stress betegnes som en psykofysiologisk belastningstilstand af anspændthed og ulyst. Dette forårsages af en belastning, af den ene eller anden form, hvor individet har svært ved at håndtere denne belastning.

Stress opstår typisk, når mennesker står overfor større udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet. Det kan komme fra omgivelserne eller indre pres fra en selv.

Der skelnes mellem kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress indtræffer i situationer, som kræver ekstraordinær indsats: eksaminer, deadlines eller i forbindelse med konflikter. Når udfordringen er overstået, kan tilstanden af stress ophøre. Langvarig stress indtræffer over længere tid, og opstår ved en ubalance mellem de udfordringer individet står overfor, og mulighederne for at håndtere dem.

 

Når stress bliver farligt

Langvarig stress kan være forårsaget ved alvorlige livsbegivenheder, private belastninger eller arbejdsmæssige belastninger og manglende fritid og hvile. Langvarig stress er en meget uhensigtsmæssig tilstand, hvor der er øget risiko for forværring og udvikling af sygdom som hjertekarsygdomme, depression og forværring af kroniske lidelser.

Graden af stress og eventuelle helbredsmæssige følgevirkninger er afhængige af stressbelastningens styrke og varighed på individet. Hertil også hvordan belastningen opleves og de personlige og miljøbestemte ressourcer som individet besidder. Og endelig hvordan individet håndterer belastningen.

Ud over individets oplevelse ses fysiske symptomer som en energimobilisering, fysiologiske reaktioner, symptomer og anden disposition hos individet for sygdom. Hvad er stress i denne kontekst? Det defineres som både en biologisk, fysiologisk og en psykologisk proces, der foregår hos individet som en reaktion mod belastninger. Denne proces gør individet klar til at håndtere belastningen.

Stress opstår som en reaktion på belastning, der er vanskelig at håndtere og kommer til udtryk fysiologisk ved energimobilisering, og psykisk ved en tilstand af anspændthed og ulyst. Graden af stress afhænger af belastningens styrke og varighed, oplevelsen heraf, samt de personlige og miljøbestemte ressourcer. Herunder er stress også afhængig af individets symptomer, herunder fysiologiske reaktioner og generel helbred og disposition for sygdom. Så hvad er stress og oplever du tegn på stress og har problemer med at håndtere det, kan psykoterapi hjælpe dig og give dig redskaber til at håndtere situationen nu såvel som fremover. Læs mere om stressbehandling her.

Inspireret af Johan Cullbergs krise og udvikling – definitioner hentet fra Statens Institut for Folkesundhed 2007

stress-udbrændt

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet