23/09/2023

TILKNYTNINGSMØNSTER – PARFORHOLD

by Vivi Hinrichs,

Barndomstraumer kan påvirke dine kærligheds- og parforholdsudfordringer

Barndomstraumer refererer til negative oplevelser eller påvirkninger, som en person har oplevet i løbet af deres barndom. Disse oplevelser kan variere fra fysisk eller følelsesmæssig misbrug, forsømmelse, adskillelse fra omsorgspersoner eller andre traumatiske begivenheder. Når disse traumer ikke håndteres eller bearbejdes på en sund måde, kan de have langvarige konsekvenser, herunder påvirke ens evne til at opretholde sund kærlighed og intime forhold senere i livet.

Tillidsproblemer

Hvis man har oplevet tillidsbrud eller svigt i barndommen, kan det skabe vedvarende tillidsproblemer i voksenlivet. Dette kan manifestere sig som svært ved at åbne op, frygt for sårbarhed eller en tendens til at forvente, at andre vil svigte.

Problemer med tilknytning: Barndomstraumer kan påvirke dannelsen af tilknytningsmønstre, der er grundlaget for sunde relationer. Hvis en person har oplevet usikker tilknytning som barn, kan det føre til problemer med at opretholde sunde og stabile forhold senere i livet.

 • Lavt selvværd: Negative oplevelser i barndommen kan bidrage til udviklingen af lavt selvværd. Dette kan føre til usikkerhed, behov for konstant bekræftelse og svært ved at tro på, at man fortjener kærlighed og lykke.
 • Konfliktmønstre: Personer, der har oplevet konflikter eller vold i barndommen, kan udvikle uhensigtsmæssige måder at håndtere konflikter på i voksenlivet. Dette kan påvirke deres evne til at håndtere uenigheder og kommunikere effektivt i parforhold.
 • Selvbeskyttelsesmekanismer: For at beskytte sig selv mod gentagelse af tidligere traumer kan en person udvikle selvbeskyttende mekanismer, såsom at undgå intime forhold, afstandstagning eller at afvise kærlighed.

For at håndtere disse udfordringer er det ofte nødvendigt med professionel hjælp, som f.eks. terapi. Terapi kan hjælpe med at identificere og bearbejde gamle traumer, opbygge sunde coping-strategier og styrke ens evne til at danne og opretholde positive relationer. Selvrefleksion, åbenhed og kommunikation er også afgørende for at skabe sunde og stærke parforhold, især når der er ar fra barndommen, der skal heles.

 

 

Tilknytningsteorien handler om hvordan vores tidlige opvækst former og definerer, hvordan vi lever ind i voksenlivet.

 • Hvorfor bryder hver fjerde dansker med en eller flere familiemedlemmer, og hvorfor ender over 50% af ægteskaber i skilsmisse, hvor “nissen altid flytter med”?
 • Hvorfor er det, at de samme emner og temaer gentager sig i diskussioner eller konflikter med ens partner, venner eller naboer, og hvorfor starter det ofte med småting?
 • Hvorfor kan man føle sig barnlig eller umoden, når man bliver vred eller ked af det?
 • Hvorfor er der en tendens til, at dem, der mobber, selv er blevet mobbet, og det samme gælder for dem, der udviser vold eller misbrug? Hvorfor føler man måske aldrig rigtig, at man er god nok?

Forståelse af tilknytningsteorien

Samlet set kan tilknytningsteorien hjælpe med at forstå, hvordan tidlige erfaringer former vores voksenliv og påvirker vores relationer. Hvis man ønsker at forbedre sit parforhold eller andre relationer, kan det være gavnligt at være opmærksom på ens tilknytningsmønster og arbejde med at forbedre kommunikation og nærhed. Generelt kan tilknytningsteorien hjælpe os med at forstå udfordringer særligt i parforholdet, hvor vi i højere grad tillader os selv at være sårbare. Det kan derfor være relevant at være sig bevidst om, hvilket tilknytning, der præger din adfærd, og hvordan du kan bidrage til at forbedre kommunikationen og nærheden i dit parforhold – eller til dine kolleger, venner, naboen – du har nok fanget den – til alle de relationer.

Har du nogensinde tænkt over det? Det korte svar er sandsynligvis, at det handler om den måde, vi lærte at være i relationer som helt små børn, fra 0-3 år. Dette er kernen i tilknytningsteorien.

Tilknytningsteorien drejer sig om noget, der er relevant for os alle, da få undgår mindre eller større udfordringer i opvæksten. Cirka 60% er vokset op med en primært tryg tilknytning, mens andre har oplevet utryg tilknytning, hvilket kan påvirke vores måde at håndtere relationer på som voksne.

Der er fire tilknytningsmønstre i teorien:

tryg tilknytning, afvisende/undvigende tilknytning, ængstelig/ambivalent tilknytning og desorganiseret tilknytning. Disse mønstre påvirker vores måde at håndtere stress, konflikter og relationer på.

Uanset hvilket mønster man har, er det muligt at tilegne sig den tillærte trygge tilknytning, uanset hvilke udfordringer man har haft i opvæksten.

Kommunikationsproblemer, mangel på intimitet, forskellige forventninger, uenighed om værdier, utroskab, stress og manglende respekt og støtte kan alle være udfordringer i parforhold, der kan spores tilbage til tilknytning og tidlige traumer.

Tilknytningsteorien, udviklet af John Bowlby og senere forfinet af Mary Ainsworth, hjælper med at forstå, hvordan tidlige tilknytningsmønstre påvirker senere relationer og konflikter. Det er relevant ikke kun for parforhold, men for alle relationer, og det kan bidrage til at bryde negative mønstre og skabe sundere kommunikation.

 

Der er 4 grundlæggende tilknytningsmønstre:

 1. Sikker tilknytning: Individet føler sig trygt og komfortabelt i intime relationer. De tror på, at de er værdifulde og værd at elske, og de kan nemt danne sunde forbindelser til andre.
 2. Undvigende tilknytning: Personer med dette mønster kan have svært ved at åbne sig for andre og føle sig uafhængige. De kan være bange for at blive sårbare og undgår ofte at vise følelser.
 3. Ængstelig-ambivalent tilknytning: Individer med dette mønster er ofte meget bange for at blive forladt og har tendens til at klamre sig til deres partnere. De kan ofte føle sig usikre og tvivle på deres egen værdi.
 4. Desorganiseret tilknytning er et tilknytningsmønster, der ofte opstår som følge af uforudsigelig eller traumatisk omsorg i barndommen.

Desorganiseret tilknytning adskiller sig fra de mere velkendte tilknytningsmønstre som sikker, ængstelig-ambivalent og undvigende ved, at det er karakteriseret ved en modsætningsfyldt og forvirret tilgang til relationer og tilknytning.

Terapi kan være en nyttig ressource for voksne med ængstelig-ambivalent tilknytning. Gennem terapi kan de arbejde med at forstå og håndtere deres tilknytningsmønstre, regulere deres følelser og opbygge sundere relationer baseret på tillid og sikkerhed.

tilknytningsstile

             TILKNYTNINGS BETYDNING TIL NÆRE RELATIONER – PARTNER

tilknytningsmønster-parforhold

Tilknytningsstile er ikke fastlåste

Det er vigtigt at huske, at tilknytningsstile ikke er fastlåste, og de kan ændre sig over tid eller i forskellige relationer. Forståelse af ens egen og ens partners tilknytningsstil kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og forholdets kvalitet. Terapeutisk støtte kan være afgørende for at arbejde med tilknytningsmønstre og skabe et sundt og tilfredsstillende parforhold.

Sikker tilknytning: Individet med en sikker tilknytningsstil føler sig trygge og selvsikre i et parforhold. De er komfortable med både at give og modtage kærlighed og nærvær. De har tillid til deres partner og er i stand til at kommunikere åbent og ærligt om deres følelser og behov.

Undvigende tilknytning: Personer med en undvigende tilknytningsstil har ofte svært ved at åbne sig og være sårbare i et parforhold. De kan have en tendens til at undgå intimitet og følelsesmæssig nærhed. De søger ofte uafhængighed og kan have svært ved at forpligte sig dybt i forholdet.

Ængstelig tilknytning: Ængstelige tilknyttede individer har en stærk trang til intimitet og tæt kontakt med deres partner. De kan dog også være bekymrede for afvisning eller forladelse og kan blive meget følsomme over for forandringer i forholdet. De kan have tendens til at bekymre sig meget om deres partners følelser og intentioner.

Desorganiseret tilknytning: Dette er en mere kompleks tilknytningsstil, hvor personen kan opleve både ønsket om nærhed og samtidig frygt eller forvirring i forholdet. Det kan skyldes tidligere traumatiske oplevelser eller uklare tilknytningsmønstre. Individet kan have svært ved at opretholde stabile relationer.

tryg-tilknytning

Den trygge tilknytning

Det Trygge og Bevidste Parforhold

 1. Ofte erkender vi først vigtigheden af tryghed, når vi står over for usikkerhed, og vores reaktion kan være at fryse, flygte eller angribe, uden at vi er klar over det. Men når vi forstår, hvad der skaber følelsesmæssig tryghed, får vi muligheden for at opretholde og styrke denne følelse. Din tilknytningsstil er en dynamisk og påvirkelig faktor i hele livet, og den formes af din partner og den kontekst, du er i. Den tilpasser sig og udvikler sig gennem samspillet med andre mennesker.
 2. I et trygt og bevidst parforhold udviser I følelsesmæssig åbenhed og stabilitet over for hinanden. I skaber en relation, der fungerer som et sikkert fundament, hvor I begge søger nærhed og intimitet, samtidig med at I støtter hinanden i at forfølge selvstændighed og personlig udvikling uden for parforholdet.
 3. I det bevidste parforhold påtager I jer ansvar hver især. Du erkender, at du selv må arbejde på at blive den bedste partner og have modet til personlig udvikling og forandring. I bryder væk fra automatiske reaktioner og bliver mere bevidste om jeres gamle overlevelsesstrategier, som I har med fra barndommen. Mange konflikter i parforholdet har nemlig rødder i fortiden og handler om uforløste smertefulde oplevelser fra opvæksten. Det kræver en fælles indsats samt viljen til at udvise sårbarhed og åbenhed at arbejde gennem disse udfordringer.
 4. Parforholdet rummer derfor et betydeligt potentiale for både individuel og relationel udvikling, og dette er noget, som jeg arbejder med i parterapi. Hvis I har spørgsmål om jeres tilknytningsmønstre og jeres parforhold, er I velkomne til at kontakte mig.
 • Er du i stand til at håndtere og løse konflikter på en konstruktiv måde?
 • Har du tro på det bedste i andre mennesker?
 • Har du let ved at være nærværende, opbygge nære relationer og række ud til andre?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, har du sandsynligvis en tryg tilknytning.

 1. Ifølge forskning er omkring 60% af befolkningen trygt tilknyttet. De har haft en opvækst præget af tryghed, hvilket gør dem til afbalancerede voksne, der nemt kan indgå i relationer og langvarige parforhold.

Derfor bliver tilknytningsstilen tryg, sikker og afbalanceret:

 1. Hvis din primære tilknytning er tryg, har dine forældre været dygtige til at imødekomme dine behov og følelser som barn. De har optrådt stabilt, nærværende og lydhøre det meste af tiden og har dermed været en pålidelig og forudsigelig kilde. De har mødt dig med interesse og kærlighed.
 2. Dine forældre har givet dig en solid og sikker base med klare og kærlige grænser, hvilket har hjulpet dig med at udvikle dig til et nysgerrigt og afbalanceret individ.

Den trygge tilknytning i voksenlivet og i kærlighedsrelationer:

 1. I voksenlivet er du typisk en forudsigelig og empatiske person, som andre opfatter som nærværende og forstående. Du har en sund balance mellem tanker og følelser og er i stand til at berolige dig selv i stressede situationer. Du søger aktivt nærvær og støtte fra andre, når du har brug for det.
 2. På arbejdspladsen er du effektiv, og du kan let skifte mellem selvstændigt arbejde og samarbejde. Du håndterer feedback, kritik og konflikter konstruktivt, fordi du grundlæggende har tillid til dig selv og dine evner.
 3. I et parforhold udviser du tillid og respekt over for din partner. Du nyder samværet og er afslappet i relationen, da du generelt er tilfreds med din partner og dit parforhold. Som en person med tryg tilknytning er du i stand til at identificere dine grænser og kommunikere dine behov tydeligt og ærligt. Du har ofte langvarige parforhold og tiltrækkes typisk af en partner, der også har en tryg tilknytningsstil.
 4. Det er vigtigt at huske, at selvom din primære tilknytningsstil er tryg, kan du trække på elementer fra de utrygge tilknytningsstile i pressede eller konfliktfyldte situationer. Derudover kan nogle relationer udløse en af de utrygge tilknytningsstile hos dig.

Tips til personer med en tryg tilknytning:

Undersøg, hvad der skaber den trygge forbindelse mellem dig og din partner. b. Vær opmærksom på dine reaktionsmønstre i stressede situationer. c. Bliv opmærksom på dine og din partners “udløsere” og diskuter de underliggende temaer åbent.

Udforsk, hvad der specifikt skaber den trygge forbindelse mellem dig og din partner.

Tag tid til at identificere og forstå de konkrete elementer, der bidrager til den trygge og kærlige forbindelse, du har med din partner. Dette kan hjælpe med at styrke jeres forhold yderligere.

Vær opmærksom på dine reaktionsmønstre, især i udfordrende situationer.

Øv dig i at observere dine reaktioner og følelsesmæssige mønstre, især når I står over for stressende situationer. Dette kan hjælpe dig med at håndtere og løse konflikter på en sund og konstruktiv måde.

Bliv bevidst om dine og din partners “triggers” og tag en åben dialog om de underliggende temaer.

Anerkend de følsomme punkter, der kan udløse følelsesmæssige reaktioner hos både dig og din partner. Ved at tale åbent om disse triggers og de dybere følelser, de repræsenterer, kan I skabe en endnu dybere forståelse i jeres forhold.

Disse råd kan hjælpe dig med at fortsætte med at opbygge og bevare den sundhed og tryghed, som din tilknytning til din partner bringer. Fortsæt med at dyrke det positive grundlag for jeres forhold.

ængstelig-ambivilant-tilknytning

Ambivalent /Ængstelig – tilknytning i et parforhold

 • Finder du dig selv tiltrukket af mennesker, der virker mystiske eller svære at forstå?
 • Er du bange for ensomhed eller frygter at blive forladt?
 • Har du svært ved at etablere klare grænser i dine relationer?
 • Føler du ofte, at du investerer mere i dine forhold end du modtager?

Hvis disse spørgsmål beskriver dig, kan det være, at du har et nervøst og ambivalent tilknytningsmønster.

Individuelle med en ambivalent tilknytning søger typisk ivrigt kontakt og har en tendens til at klamre sig til andre. Dette tilknytningsmønster er også kendt som “blæksprutten.” De længes efter bekræftelse og søger konstant anerkendelse. Cirka 15% af befolkningen udviser denne tilknytningsstil, og den forekommer ofte hos kvinder.

Af denne grund beskrives denne tilknytningsstil ofte som usikker, ambivalent og fyldt med angst.

I din opvækst oplevede du sandsynligvis, at dine forældre var uforudsigelige og vekslede mellem at være nærværende og fraværende. Denne uforudsigelighed har gjort dig usikker og ængstelig, da du havde svært ved at afgøre, hvornår dine forældre ville være tilgængelige og reagere på dig.

Ambivalent tilknytning kan også opstå, hvis du som barn blev tidligt adskilt fra dine forældre, for eksempel ved at blive sendt i daginstitution i en ung alder. Små børn forstår ofte ikke, at deres forældre vil vende tilbage, hvilket kan skabe et ambivalent mønster.

Hvordan optræder Ambivilant

Som barn var du måske klamrende, opmærksomhedskrævende og udtrykte dig følelsesmæssigt i forsøget på at opnå dine forældres nærhed og kærlighed. Dette intense fokus på at læse dine forældre har skabt indre uro og en overaktiv tilknytning, hvilket har hæmmet din nysgerrighed og gjort dig afhængig af andre.

I voksenlivet, især i kærlighedsforhold, er du sandsynligvis en kreativ person, der har let ved at udtrykke følelser og komme tæt på andre. På grund af din barndomsoplevelse finder du dog ofte, at mennesker er uforudsigelige og lunefulde.

At have en ambivalent tilknytning betyder

At have en ambivalent tilknytning betyder, at du ofte har modstridende følelser og holdninger i relationer. Disse modsætningsfyldte følelser bliver især udfordrende i pressede og stressede situationer, da de gør dig usikker, forvirret og tøvende. Du skifter mellem at være påtrængende og afvisende over for andre.

Du lader ofte dine personlige forhold påvirke dit arbejdsliv og har tendens til at blive anspændt og mister motivationen let. Du har brug for anerkendelse og at vide, at du gør det godt på arbejdet. Du foretrækker samarbejde med andre og har brug for et venligt forhold til dine ledere og kollegaer.

I parforhold længes du efter at blive set og bekræftet af din partner.

Du ønsker nærhed, anerkendelse og intimitet, men det er ofte svært for dig at tilfredsstille dine egne behov. Nogle gange afviser du nærhed, når den tilbydes, fordi du ubevidst frygter at blive såret eller forladt på et tidspunkt. Dine modsætningsfyldte følelser og holdninger i forholdet fører ofte til had-kærlighedsforhold, hvor du skifter mellem at føle dig tiltrukket og frastødt af din partner.

Du bliver ofte besat af din partner og bebrejder ham eller hende for jeres problemer.

Dette skyldes dit overaktive tilknytningssystem, som hele tiden forsøger at forstå og tolke din partner. Den største udfordring for dig er at regulere dine egne følelser og tage ansvar for dig selv. Du kan ofte miste dig selv i forholdet, forsømme dine egne behov og have svært ved at opretholde sunde grænser.

Din partner oplever dig sandsynligvis som dramatisk og følelsesmæssigt ustabilt.

Du føler dig usikker og er tilbøjelig til jalousi, hvilket får dig til at overvåge din partner. Du frygter, at din partner vil forlade dig eller være utro, og du ser ofte tegn på usikkerhed, der får dig til at tvivle på, om din partner elsker dig. Du har også en tendens til at holde fast i gamle konflikter i forholdet i stedet for at finde løsninger og komme videre. Du tiltrækker ofte partnere med en undvigende tilknytning, der kan virke afvisende og følelseskold.

Din grundlæggende frygt er at være alene eller at blive forladt

Din grundlæggende frygt er at være alene eller at blive forladt, hvilket ofte fører dig til at forblive i usunde forhold for længe, hoppe fra forhold til forhold eller have flere samtidige forhold. Du mister ofte interessen, når din partner bliver tilgængelig, og du har en tendens til at teste grænser, skabe drama og konflikter i forholdet for at opnå opmærksomhed, når du keder dig. Kærlighed er for dig forbundet med en vis grad af spænding, og når det bliver for stabilt, reagerer du ved at søge drama.

Disse råd kan guide dig i retning af en sundere tilknytningsstil, hvor du kan opbygge mere nære og tilfredsstillende relationer. Husk, at forandring tager tid, så vær tålmodig og værdifuld med dig selv undervejs.

Tips til personer med en ambivalent tilknytningsstil

 Anerkend, at du har et grundlæggende behov for nærhed og intimitet.

Det er vigtigt at erkende, at selvom du har en tendens til at undgå tætte relationer, har du stadig et naturligt behov for forbindelse med andre. Accept af dette behov er det første skridt mod at arbejde med din tilknytningsstil.

Øv dig i at identificere og dele dine følelser og behov med dine nærmeste.

Arbejd på at blive mere bevidst om dine følelser og lære at udtrykke dem på en sund måde over for dine nærmeste. Dette kan hjælpe med at skabe dybere forbindelser i dine relationer.

Skab større tillid til andre mennesker ved at søge hjælp, støtte og råd.

Vær åben for at søge hjælp fra terapeuter eller rådgivere, der har erfaring med tilknytningsmønstre. Dette kan hjælpe dig med at opbygge tillid til andre og arbejde med eventuelle tidligere traumer.

Fokuser på de muligheder og de positive kvaliteter ved din romantiske partner.

Prøv at fokusere på de positive træk og intentioner hos din partner i stedet for at lade dig overmande af frygt for forpligtelse eller for tæt forbindelse. Dette kan hjælpe med at skabe en sundere relation.

Undersøg din fortid og dine forældres rolle i din tilknytning.

Reflekter over din barndom og dine tidligere relationer for at forstå, hvordan de har påvirket din undvigende tilknytning. Selvindsigt kan hjælpe dig med at arbejde med eventuelle underliggende årsager til din tilknytningsstil.

undvigende-tilknytning

Den Undvigende Tilknytningsstil

Hvis du kan genkende dig selv i følgende spørgsmål, er det muligt, at du har en undvigende tilknytning:

 1. Føler du dig irriteret af følelsesmæssige og dramatiske personer?
 2. Foretrækker du at arbejde uafhængigt?
 3. Oplever du udfordringer i romantiske forhold?
 4. Får nærhed og intimitet dig til at trække dig tilbage og lukke dig inde?
 5. Føler du lettelse, når du afslutter kontakten med en potentiel partner?

Den undvigende tilknytningsstil -skildpadden

Den undvigende tilknytningsstil, også kendt som “skildpadden,” beskriver individer, der i pressede eller intime situationer har tendens til at trække sig tilbage og ind i sig selv. Op til 20% af befolkningen udviser denne tilknytningsstil, og den ses oftere hos mænd.

Denne tilknytningsstil kan gøre det udfordrende at etablere trygge, nære forhold, hvilket ofte har rødder i barndommen. Dine forældre kunne have været afvisende og fraværende eller påtrængende og kontrollerende, hvilket fik dig til at trække dig tilbage som barn. Din primære tilknytningsfigur var muligvis følelsesmæssigt utilgængelig. De kunne have været fraværende på grund af arbejde eller overbeskyttende på grund af usikkerhed.

Som barn lærte du sandsynligvis at være selvstændig, stille og tilbageholdende.

Du måtte blive selvforsynende og undertrykke dine følelser og behov, da dine forældre ikke kunne håndtere dem eller reagerede med vrede og kritik. Dette kunne have fået dig til at føle dig overset og utilstrækkelig, hvilket førte til, at du som barn lukkede af for dine følelser og søgte distraherende aktiviteter for at håndtere manglen på følelsesmæssig kontakt.

Du lærte tidligt, at du måtte tilpasse dig, ofre dele af dig selv eller holde afstand for at beskytte dig selv.

I voksenlivet, især i romantiske forhold, oplever personer med undvigende tilknytning ofte udfordringer.

Du er typisk en respekteret person, ambitiøs og omhyggelig. Men på grund af din barndomserfaring har du svært ved at udtrykke dine følelser og behov og har generelt svært ved at håndtere pressede situationer med andre mennesker. I relationer benytter du normalt en af to strategier: enten holder du dig på afstand, eller du tilpasser dig og forsøger at behage.

Du hengiver dig ofte til dit arbejde, hvor du sandsynligvis er produktiv og opnår succes. Her fokuserer du på mål, resultater og opgaver snarere end samarbejde og sociale forhold. Du foretrækker uafhængighed og forsøger at klare dig selv, hvilket kan få dig til at blive reserveret i relationer til ledere eller kollegaer.

I romantiske forhold

I romantiske forhold oplever din partner ofte dig som fraværende, afvisende og følelsesmæssigt tilbagetrukket. Du skaber ubevidst en afstand og afstand i forholdet og har svært ved at udtrykke følelser og kærlighed. Du tiltrækker ofte en person med en ambivalent tilknytning, der virker klæbende, dramatisk og følelsesladet.

Din ubevidste frygt er at miste dig selv og din uafhængighed, som du gjorde som barn. Du har lært, at du skulle opgive dele af dig selv for at modtage kærlighed og leve op til din partners forventninger. Dette kan gøre dig klaustrofobisk i et forhold, hvilket ofte fører til tvivl, distancing, mangel på lyst eller endda utroskab.

Du er en tankebaseret person

Du er en tankebaseret person og forsøger ofte at finde rationelle og intellektuelle forklaringer. Din udfordring er at åbne dig følelsesmæssigt over for andre, og du har generelt svært ved at lade en partner komme tæt på. Dette kan føre til, at du ofte lever alene, og du har muligvis aldrig haft et langvarigt forhold. Fra en tidlig alder lærte du at klare dig selv og har relativt nemt ved at forlade et forhold.

Når du dater, er du kritisk og søger ofte fejl hos en potentiel partner. Du leder efter den perfekte partner, men når tingene bliver for nære eller forbindelsen intensiveres, trækker du dig ubevidst tilbage, da det er svært for dig at håndtere sådan nærhed. Som single kan du idealisere og drømme om den romantiske pakke, men når det bliver en mulighed, bliver du kølig og afvisende over for en potentiel partner.

 

TIPS til den undvigende tilknytningsstil

Anerkend, at du har et grundlæggende behov for nærhed og intimitet.

Vær åben over for ideen om, at du, ligesom alle andre, har et naturligt behov for forbindelse med andre mennesker. Accept af dette behov er det første skridt mod at arbejde med din undvigende tilknytning.

Øv dig i at genkende og kommunikere dine følelser og behov med dine nærmeste.

Arbejd på at blive mere opmærksom på dine følelser og vær villig til at dele dem med dem omkring dig. Dette kan hjælpe med at opbygge tættere og mere tillidsfulde relationer.

Arbejd på at opbygge større tillid til andre mennesker ved at søge hjælp, støtte og rådgivning.

Vær åben over for at søge professionel hjælp eller støtte fra pålidelige venner og familie, der kan støtte dig i at arbejde med din tilknytningsstil. Dette kan hjælpe dig med at genopbygge tilliden til relationer.

Fokuser på de muligheder og de positive træk ved din romantiske partner.

Prøv at koncentrere dig om de positive egenskaber og intentioner hos din partner i stedet for at blive fanget i frygt for forpligtelse eller for tæt forbindelse. Dette kan hjælpe med at opbygge en sundere og mere kærlig relation.

Dyk ned i din fortid og udforsk din forhold til dine forældre.

Tag dig tid til at undersøge og reflektere over din barndom og tidligere relationer for at forstå, hvordan de kan have påvirket din undvigende tilknytning. Selvindsigt kan hjælpe dig med at arbejde med eventuelle underliggende årsager til din tilknytningsstil.

Disse råd kan vejlede dig i retning af en sundere tilknytningsstil og hjælpe dig med at opbygge mere tilfredsstillende og nære relationer. Husk, at forandring tager tid, så vær tålmodig med dig selv under denne proces.

 

tilknytning-desorganiseret

Desorganiseret tilknytning i parforholdet

 1. Oplever du pludselige vredesudbrud eller hyppige humørsvingninger? Forventer du altid det mest negative i dine parforhold? Har folk klaget over, at du har en kontrollerende adfærd? Har du ofte svært ved at aflæse de signaler, du modtager fra andre? Hvis du kan nikke genkendende til disse spørgsmål, så er det sandsynligt, at du har et desorganiseret tilknytningsmønster.
 2. Den desorganiserede tilknytningsstil er karakteriseret ved uforudsigelighed og følelsesmæssigt kaos, og de, der udviser denne tilknytningsstil, har ofte traumatiske oplevelser fra deres opvækst. Det anslås, at omkring 5% af befolkningen har denne tilknytningsstil.
 3. Derfor betegnes denne tilknytningsstil ofte som utryg, desorganiseret og kaotisk.
 4. Din barndom var præget af ekstreme situationer, hvor dine behov ofte blev overset, og dine nærmeste relationer kunne være smertefulde. Dine forældre kunne have været uforudsigelige, truende, følelsesmæssigt ustabile eller endda misbrugende. Det er også muligt, at dine forældre har overført deres egne traumer til dig. Den uforudsigelige og kaotiske natur af dine tidlige relationer gjorde det svært at udvikle konsistente strategier eller adfærd for at etablere kontakt og nærhed med dine forældre. Dine forældre kunne veksle mellem signalerne “kom her” og “bliv væk,” hvilket skabte en grundlæggende følelse af usikkerhed og angst hos dig.
 5. Som barn var din adfærd sandsynligvis uforudsigelig, og du kunne reagere ved enten at trække dig tilbage og isolere dig selv eller ved at være udadvendt og let irriteret. Du befandt dig i en paradoksal situation, hvor dine forældre samtidig var kilder til kærlighed og frygt, og hvor du både søgte dem og flygtede fra dem. Dette lærte dig, at kærlighed var forbundet med smerte.
 6. I voksenlivet og i dine kærlighedsforhold oplever du ofte, at dine relationer er uforudsigelige og kaotiske. Du drømmer om og længes efter nærhed og tryghed, men samtidig udløser kærlighed alarmklokker hos dig. Kærligheden kan ofte opleves som forvirrende og skræmmende, hvilket kan resultere i mange forliste forhold. Hvis du er i et langvarigt forhold, har din partner sandsynligvis vænnet sig til din uforudsigelige og lunefulde adfærd. Din desorganiserede tilknytning får dig til at søge efter din partner, for derefter at trække dig væk eller angribe i frustration.
 7. Tilknytning er en dynamisk proces, og selvom dit tilknytningsmønster grundlægges i barndommen, kan det også formes af dine erfaringer og relationer i voksenlivet. Derfor er det muligt at udvikle din tilknytningsstil og lære at blive mere sikker. Når din tilknytning bliver mere sikker, vil du have en bedre forståelse af dig selv og være bedre i stand til at opbygge stabile og kærlige relationer.
 8. Når du bliver mere bevidst om dig selv og din fortid, får du også mulighed for at ændre din adfærd og dine mønstre. En kompliceret forhold til dine forældre kan ofte skabe problemer, og hvis du har en desorganiseret tilknytning, kan det kræve en lang terapiproces for at forstå din automatiske adfærd og arbejde med dine barndomstraumer. Hvis du ønsker at vide mere om den desorganiserede tilknytningsstil, er du velkommen til at kontakte mig på emma@emmavo.dk.
 9. Her er også fem gode råd til personer med en desorganiseret tilknytningsstil:
 10. Fokuser på de trygge og stabile relationer i dit liv. b. Bliv opmærksom på, at barndommens traumer hører fortiden til. c. Afslut uhensigtsmæssige og destruktive forhold. d. Koncentrer dig om dine ressourcer og handlemuligheder. e. Søg professionel hjælp for at arbejde med og heale dine barndomstraumer.

Tips til personer med desorganiseret tilknytningsstil

Prioriter de trygge og stabile relationer i dit liv.

Fokuser på de relationer, der giver dig tryghed og stabilitet. Disse forhold kan hjælpe med at kompensere for de udfordringer, du måske oplever på grund af din tilknytningsstil.

Anerkend, at barndommens traumer tilhører fortiden.

Husk, at du ikke længere er det sårbare barn, der oplevede traumer. Du har vokset dig stærkere, og det er vigtigt at arbejde med at give slip på fortidens byrder.

Afslut uhensigtsmæssige og destruktive forhold.

Vær ærlig over for dig selv om, hvilke forhold der ikke gavner dig længere. At bryde med sådanne forhold kan åbne op for plads til sunde og givende relationer.

Fokusér på dine egne ressourcer og handlemuligheder.

Identificér dine styrker og ressourcer, og brug dem til at skabe en sundere tilknytning til dig selv og andre. Arbejd på at opbygge en følelse af selvstændighed og autonomi.

Søg professionel hjælp for at heale dine traumer.

At arbejde med en terapeut eller rådgiver med erfaring i tilknytning kan være afgørende for at håndtere og helbrede de traumer, der ligger til grund for din desorganiserede tilknytning. Professionel støtte kan hjælpe dig med at udvikle sunde strategier og forbedre dine relationer.

Husk, at det at arbejde med din desorganiserede tilknytning er en proces, der kræver tid og tålmodighed. Med de rette skridt og støtte kan du opbygge sundere relationer og trives på en mere positiv måde.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Blogs..

 

Læs om tilknytningsstile

 

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om parterapi

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale