01/02/2024

KONFLIKTER I PARFORHOLDET

by Vivi Hinrichs,

Hvordan kan vi forstå at der kan være konflikter i et parforhold?

Det er en ubestridelig kendsgerning, at  vi oplever konflikter i parforholdet og at halvdelen af os oplever skilsmisse på et tidspunkt i vores liv. Men hvad nu, hvis vi kunne ændre konflikter i parforholdet altså skæbnesvangre mønster?

Nøglen til succesfulde relationer ligger i at forstå, hvad der virkelig er på spil i kærligheden – noget, som få nogensinde har fået fortalt.

Vi lever i en tid, hvor videnskaben kan tage os til månen og helbrede komplekse medicinske tilstande, men vores grundlæggende viden om kærlighed, partnervalg og relationer er stadig mangelfuld. Der er mange grunde til at der kan være konflikter i parforholdet.  Resultatet er en skilsmisseprocent på næsten 50% og en gruppe mennesker, der har opgivet håbet om at finde varig kærlighed med en fast partner.

Er I trætte af de hyppige skænderier?

Måske føler I også en udmattelse i forholdet til hinanden?

Mange par står over for perioder, hvor de har svært ved at finde balance, som er medskabende til konflikter i parforholdet. Selvom kærligheden stadig er til stede, fungerer parforholdet bare ikke optimalt. Negative oplevelser og konflikter hober sig op, hvilket gør det svært at se en løsning på problemerne, og som skaber konflikter i parforholdet.

Men det er ikke for sent. I en travl hverdag med børn, arbejde og daglige forpligtelser kan det nemt ske, at man glemmer at pleje forholdet og de følelsesmæssige bånd. Parterapi kan være en effektiv vej til at genfinde kærligheden og forståelsen for hinanden.

I parterapien starter vi med at undersøge jeres individuelle mønstre i forholdet. Disse mønstre tjener måske til at beskytte jer selv uden at I er bevidste om det. Det kan skabe konflikter i parforholdet. Desværre er det disse mønstre, der skaber en dynamik, der truer med at ødelægge jeres forhold.

Hvert forhold har sine unikke dynamikker, såsom den ene part’s forsøg på at søge nærhed, der af den anden opfattes som kritik eller angreb. Eller den anden parts forsvar mod kritik og krav, som den anden oplever som ligegyldighed eller distancering. Det bliver til en destruktiv spiral.

Når disse mønstre og deres formål bliver tydelige, kan I begynde at arbejde sammen om at nå jeres virkelige ønsker og mål i forholdet. Vi bruger enkle redskaber og hjemmeopgaver, der hurtigt forbedrer forståelsen og kommunikationen mellem jer.

Dette kan så igen åbne for kærligheden og intimiteten i forholdet og forebygge konflikter i parforholdet.

Et kort terapiforløb indebærer typisk 3 sessioner af 2 timers varighed. Hvis problemerne har stået på i lang tid og graverne er dybe, i forhold til at have konflikter i parforholdet, må I forvente et længere forløb for at komme til bunds i udfordringerne.

 

Partnervalg

Det ubevidste formål med de partnervalg, vi træffer baseret på romantisk tiltrækning, er at færdiggøre barndommen. Med andre ord, en væsentlig del af vores valg af partner handler om at forelske os i noget, der er velkendt – en person med nogle af de samme begrænsninger og sår, som vi oplevede med vores forældre eller primære omsorgspersoner.

Dette betyder, at smerten fra vores umødte behov i barndommen bliver aktiveret i vores voksne kærlighedsforhold. Der kan være med til at skabe konflikter i parforholdet. Men det åbner også op for muligheden for at møde og helbrede disse gamle sår. Dette kræver dog, at vi er bevidste om de sår og umødte behov, vi bringer med os ind i vores voksne relationer.

Med denne indsigt ser vi, at vores partner ofte blot vækker en smerte, der allerede bor i os. I mange konflikter stammer kun 10% af smerten fra den aktuelle situation, mens de resterende 90% har sine rødder i fortiden. Uden denne forståelse risikerer vi at fejlagtigt beskylde vores partner og forholdet for problemerne.

Ved at forebygge og minimere konflikter i parforholdet kan løsningen være at udforske, hvad din partner kan gøre eller sige for, at du føler dig mødt og forstået, der hvor du måske føler dig svigtet eller uelsket. Partneren kan ikke gætte det, så det er op til os at kærligt og konkret kommunikere vores behov og ønsker. Dette kræver ærlighed og sårbarhed, men det er vejen til at skabe en dybere forbindelse.

konflikter-i-parforholdet-parforholdskonflikt

Harmoni i parforholdet

Forebygge og minimere konflikter i parforholdet. Det afgørende er, at begge parter tager ansvar for deres egne sår og frustrationer og nærmer sig hinanden med kærlighed og velvilje. Dette kræver tålmodighed og overbærenhed – både med os selv og med den anden. Det er et arbejde og et engagement, men det er også kærlighed i sin reneste form.

Uanset om du er i et forhold eller ej, kan du øve dig i denne proces i alle tætte og betydningsfulde relationer i dit liv. De sår, du bærer med dig, vil også komme til udtryk i dine andre forhold. Selv om ikke alle venskaber kan rumme en sådan proces, kan de, der kan, have en kraftfuld og helbredende indvirkning på dit liv, ligesom det kan være tilfældet med en partner.

Så lad os sammen arbejde på at forstå de dybere lag af kærlighed og relationer, og lad os skabe stærkere og mere nærende forbindelser med dem, vi elsker. Sammen kan vi ændre skæbnen for vores forhold, og minimere konflikter i parforholdet.

Autenticitet og Balance i Forholdet

At være autentisk er ikke blot en trend, det er en nøgle til at skabe stærke og sunde relationer – både inden for familien og i dit kærlighedsliv. Men hvornår er vi ikke autentiske, og hvad er konsekvenserne?

Mangler af Autenticitet

Nogle gange mister vi os selv i vores relationer. Vi skjuler vores sande følelser, tanker og behov for at undgå konflikt eller for at imødekomme andres forventninger. Dette er ofte begyndelsen på en negativ spiral og konflikter i parholdet.

De Negative Konsekvenser

Når vi ikke er autentiske, bygger vi mure mellem os og vores kære. Det fører til misforståelser, frustration og distance. Uærlighed og skjulte følelser kan underminere tilliden og skade relationen over tid.

Følelsesmæssig Regulering

En nøgle til at opnå autenticitet er at mestre følelsesmæssig regulering. Det betyder at forstå, acceptere og styre vores følelser på en sund måde. Når vi kan håndtere vores følelser, er det lettere at være ærlige og åbne med vores kære.

Mentalisering

En anden vigtig færdighed er mentalisering, som er evnen til at forstå og reflektere over vores egne og andres tanker, følelser og intentioner. Mentalisering skaber forståelse og empati og hjælper med at undgå misforståelser og konflikter.

Familieharmoni

I familien er autenticitet grundlæggende for et sundt miljø. At give børn plads til at udtrykke deres følelser og hjælpe dem med at regulere dem er afgørende for at opbygge en tryg og kærlig atmosfære.

Sundt Parforhold

I et parforhold er ærlighed og autenticitet hjørnestenene. At dele dine inderste tanker og følelser skaber nærhed og forståelse. Når I begge mestrer følelsesmæssig regulering og mentalisering, styrker I forholdet og undgår unødvendige konflikter i parforholdet.

Så vær ægte. Vær modig nok til at dele din autentiske selv med dem, du elsker. Arbejd på at regulere dine følelser og forstå hinanden dybere. På den måde kan du opnå harmoni i din familie og skabe et sundt og kærligt parforhold.

<br />
konflikt-parforhold

Autenticitet og Balance i Forholdet

At forstå vigtigheden af autenticitet og følelsesmæssig regulering i relationer er afgørende for at opnå harmoni og sundhed. Her er en dybere udforskning af disse aspekter:

Manglende Autenticitet

Nogle gange undertrykker vi vores ægte følelser og tanker for at undgå konflikt eller for at opfylde andres forventninger. Dette sker ofte, når vi føler, at vores behov eller synspunkter ikke vil blive accepteret eller respekteret. Desværre fører denne mangel på autenticitet sjældent til et varigt og sundt forhold.

De Negative Konsekvenser

Når vi ikke er autentiske i vores relationer, begynder vi at opbygge en facade, der skjuler vores sande selv. Dette fører til misforståelser, da vores partner eller familiemedlemmer måske ikke kender vores dybeste følelser og behov. Frustration og distance kan opstå som et resultat, og tilliden i forholdet kan svækkes.

Følelsesmæssig Regulering

Følelsesmæssig regulering er en færdighed, der indebærer at forstå, acceptere og styre vores egne følelser på en hensigtsmæssig måde. Dette er afgørende for at være autentisk, fordi det giver os mulighed for at udtrykke vores følelser uden at overvælde os selv eller andre. Når vi mestrer denne færdighed, bliver det lettere at dele vores sande følelser og tanker.

Mentalisering

Mentalisering er en anden væsentlig færdighed i relationer. Det indebærer evnen til at forstå og reflektere over vores egne og andres tanker, følelser og intentioner. Når vi kan mentalisere, skaber vi forståelse og empati i vores relationer. Dette hjælper os med at undgå misforståelser og konflikter ved at give os mulighed for at se tingene fra den andens perspektiv.

 

Konflikter i parforhold kan ofte skyldes manglende evne til at forstå og regulere egne og partnerens følelser, hvilket kaldes mentaliseringssvigt og mangel på følelsesmæssig regulering. Mentalisering refererer til evnen til at forstå ens egne og andres mentale tilstande, tanker og følelser. Når par ikke er i stand til at mentalisere korrekt, kan det føre til misforståelser, frustrationer og konflikter.

Følelsesmæssig regulering handler om evnen til at håndtere og regulere egne og andres følelser på en sund måde. Når denne evne er svækket, kan det føre til impulsive reaktioner, overdreven vrede, eller tilbagetrækning i konfliktsituationer.

Familieharmoni

I en familiesammenhæng er autenticitet grundlæggende for at skabe et sundt miljø. Børn har brug for at se, at det er okay at udtrykke deres følelser, og de har brug for hjælp til at lære at regulere dem. Når forældre og børn kan være autentiske og støtte hinandens følelsesmæssige behov, skaber de en tryg og kærlig atmosfære i hjemmet.

Sundt Parforhold

I et romantisk forhold er ærlighed og autenticitet hjørnestenene. At dele dine inderste tanker og følelser med din partner skaber nærhed og forståelse. Når I begge mestrer følelsesmæssig regulering og mentalisering, styrker I jeres forhold og undgår unødvendige konflikter. Dette kræver tålmodighed, overbærenhed og en vilje til at forstå hinanden dybt.

Så husk, vær ægte og autentisk i dine relationer. Arbejd på at forstå og regulere dine følelser, og vær nysgerrig og empatisk over for dine kæres følelser og tanker. Dette er nøglen til at opnå harmoni og skabe stærke, sunde forhold.

Mangel på harmoni i familie- og parforhold kan være resultatet af en række faktorer, herunder svigt i følelsesmæssig regulering og mentalisering. Her er en uddybning af, hvorfor dette kan ske, og hvad man kan gøre for at håndtere det.

 

Hvorfor følelsesmæssig regulering og mentalisering kan svigte

Tidligere traumer og ufordøjede følelser: Mange voksne bringer ufordøjede følelser og traumer fra barndommen med sig ind i deres relationer. Disse ubearbejdede følelser kan forstyrre følelsesmæssig regulering og mentalisering, da de kan blive aktiveret i aktuelle konflikter eller stressende situationer. Læs om mentalisering

Stress og overbelastning: Når folk oplever høj stress eller overbelastning i deres liv, kan det forringe deres evne til at regulere følelser og tænke klart. Dette kan føre til konflikter og problemer i relationer.

Manglende selvbevidsthed

Hvis en person ikke er opmærksom på deres egne følelser, behov og grænser, kan de have svært ved at udtrykke sig og kommunikere effektivt i forholdet.

Kommunikationsproblemer

Hvis parterne i et forhold ikke er i stand til at udtrykke deres følelser og behov på en sund måde eller ikke er i stand til at forstå hinandens perspektiver, kan det føre til misforståelser og konflikter.

Hvad kan man gøre for at håndtere det

Selvbevidsthed og selverkendelse: Det første skridt er at udvikle selvbevidsthed og erkende, hvordan tidligere oplevelser eller stress påvirker dine følelser og handlinger i dag. Dette kan gøres gennem personlig refleksion eller med professionel hjælp fra en terapeut.

 

Terapi

Terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (KAT) eller mentaliseringsbaseret terapi (MBT), kan være værdifulde redskaber til at forbedre følelsesmæssig regulering og mentalisering. En terapeut kan hjælpe dig med at forstå og håndtere dine følelser og tanker mere effektivt.

Kommunikationstræning

Arbejd på at forbedre din kommunikationsevne. Lær at udtrykke dine følelser og behov klart og respektfuldt, og øv dig i at lytte aktivt til din partner.

Stresshåndtering

Lær teknikker til at håndtere stress, såsom mindfulness eller afslapningsøvelser. Dette kan hjælpe med at forbedre din evne til at regulere følelser under pres.

Tålmodighed og empati

Prøv at forstå din partners perspektiv og følelser. Vær tålmodig med dig selv og din partner, da det kan tage tid at udvikle disse færdigheder.

At arbejde på at forbedre følelsesmæssig regulering og mentalisering er en kontinuerlig proces, men det kan bidrage til at skabe mere harmoniske og sunde familie- og parforhold. At søge professionel hjælp kan være en klog beslutning, især hvis problemerne er dybtgående eller vanskelige at håndtere alene. Følelsesmæssige reguleringssvigt og manglende evne til at mentalisere kan ofte skyldes tidligere traumer eller ufordøjede følelser. Her er nogle af de faktorer, der kan være i spil.

Tidligere traumer

Traumatiske oplevelser fra barndommen eller tidligere i livet kan have en dybtgående indvirkning på en persons evne til at regulere følelser og mentalisere. Traumer kan føre til følelsesmæssige ar, som kan blive aktiveret i aktuelle situationer og gøre det svært at reagere hensigtsmæssigt. Læs mere om traumer.

Ufordøjede følelser

Hvis en person ikke har bearbejdet eller udtrykt følelser fra tidligere oplevelser, kan disse følelser blive undertrykt eller komme til udtryk på uhensigtsmæssige måder. Dette kan påvirke både følelsesmæssig regulering og evnen til at forstå ens egne og andres tanker og følelser.

Stress og overbelastning

Når en person oplever vedvarende stress eller overbelastning, kan det forringe deres følelsesmæssige reguleringsevner. Stress kan gøre det svært at tænke klart og reagere på en hensigtsmæssig måde. Læs om stress.

Manglende selvbevidsthed

Hvis en person mangler selvbevidsthed og forståelse af deres egne følelser, behov og grænser, kan de have svært ved at kommunikere og regulere sig selv i relationer.

Kommunikationsproblemer

Når parterne i et forhold ikke er i stand til at udtrykke sig klart eller forstå hinandens perspektiver, kan det føre til misforståelser og konflikter.

For at forbedre følelsesmæssig regulering og mentalisering er det vigtigt at identificere de underliggende årsager og arbejde på at håndtere dem. Terapi, især traumebehandling og terapiformer som EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eller kognitiv adfærdsterapi, kan være nyttige i dette arbejde. At søge professionel hjælp er ofte afgørende, da traumatiske oplevelser og følelsesmæssige udfordringer kan være komplekse og kræve støtte fra en erfaren terapeut.

Evnen til at mentalisere er en vigtig komponent i sunde relationer og refererer til vores evne til at forstå og tænke over vores egne og andres mentale tilstande, tanker, følelser og intentioner.

Mentalisering hjælper os med at skabe forståelse, empati og dybere forbindelser i vores relationer. Her er en uddybning af, hvad der sker, når evnen til at mentalisere mangler, og hvorfor det kan ske:

 

Mangel på Evne til at Mentalisere

Svært ved at forstå sig selv: Når en person ikke kan mentalisere, har de svært ved at forstå deres egne tanker og følelser. De kan opleve forvirring omkring, hvorfor de reagerer, som de gør, eller hvorfor de har bestemte behov og ønsker.

Manglende empati: Uden evnen til at mentalisere kan det være vanskeligt at sætte sig i andres sted og forstå, hvad de føler eller tænker. Dette kan føre til manglende empati og misforståelser i relationer.

Misforståelser i relationer: Manglende evne til at forstå andres mentale tilstande kan føre til misforståelser og konflikter i relationer. Folk kan fejlagtigt tolke andres intentioner eller følelser og reagere på en måde, der skaber spændinger.

Problemer med kommunikation: Kommunikation bliver vanskelig, når man ikke kan mentalisere. Det kan føre til, at folk ikke er i stand til at udtrykke sig klart eller forstå hinandens perspektiver, hvilket skaber kommunikationsproblemer.

Vanskeligheder med at opbygge nære forbindelser: Evnen til at mentalisere er afgørende for at opbygge dybere, nærende forbindelser. Uden denne færdighed kan forhold forblive overfladiske eller konfliktfyldte. Læs om mentalisering.

 

Hvorfor Evnen til at Mentalisere Mangler

Tidligere traumer: Traumatiske oplevelser i barndommen eller tidligere i livet kan forstyrre udviklingen af mentaliseringsfærdigheder. Traumer kan føre til, at man er mere fokuseret på overlevelse end på at forstå følelser og tanker.

Mangel på træning: Nogle mennesker har ikke lært eller trænet mentalisering på en sund måde i deres opvækstmiljø. Dette kan påvirke deres evne til at mentalisere i voksenlivet.

Stress og overbelastning: Høje niveauer af stress eller overbelastning kan forringe evnen til at mentalisere, da det kan være svært at fokusere på andres mentale tilstande, når man er overvældet af egne stressfaktorer.

Manglende opmærksomhed på følelsesmæssig intelligens: Nogle mennesker har aldrig været opmærksomme på betydningen af følelsesmæssig intelligens og har derfor ikke prioriteret at udvikle mentaliseringsevner.

For at forbedre evnen til at mentalisere er det vigtigt at øve sig i at være opmærksom på ens egne og andres mentale tilstande. Dette kan opnås gennem terapi, selvrefleksion og træning i at forstå følelser og tanker på et dybere niveau. Terapiformer som mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er specielt designet til at hjælpe med at udvikle denne færdighed. Mentalisering er en færdighed, der kan trænes og forbedres over tid, og det kan gøre en stor forskel i kvaliteten af ens relationer.

<br />
parterapi-konflikter-i-parforholdet

Manglende Evne til Selvrefleksion

Evnen til at se sig selv ude fra, også kendt som selvrefleksion eller selvbevidsthed, er en væsentlig del af mentaliseringsevnen. Når en person ikke formår at se sig selv udefra eller mangler selvrefleksionsevnen, kan det have betydelige konsekvenser for deres personlige udvikling og evnen til at tage ansvar for deres handlinger. Her er en uddybning af dette:

Manglende ansvarlighed: Når en person ikke kan se sig selv udefra eller reflektere over deres handlinger, kan de have svært ved at tage ansvar for de konsekvenser, der følger af deres adfærd. Dette kan føre til undvigelse af ansvar eller skyldafvisning.

Svært ved personlig udvikling

Selvrefleksion er afgørende for personlig vækst og udvikling. Hvis en person ikke kan se sig selv objektivt og erkende deres styrker og svagheder, kan de have svært ved at arbejde på at forbedre sig selv.

Problemer i relationer

Manglende evne til selvrefleksion kan også påvirke relationer negativt. Det kan føre til, at personen gentager de samme uhensigtsmæssige adfærdsmønstre i relationer uden at indse det eller gøre noget for at ændre det.

Manglende forståelse af egne følelser

Selvrefleksion er også nøglen til at forstå ens egne følelser og reaktioner. Hvis en person ikke kan se sig selv udefra, kan de have svært ved at forstå, hvorfor de reagerer, som de gør, hvilket kan føre til forvirring og frustration.

 

Hvorfor Selvrefleksion Mangler…

Mangel på træning: Nogle mennesker har aldrig lært eller trænet selvrefleksion som en færdighed. Dette kan skyldes opvækstmiljøet eller manglende opmærksomhed på vigtigheden af selvrefleksion.

Lav selvværd

Lavt selvværd kan også hindre selvrefleksion, da personen måske undgår at se på deres egne fejl og mangler.

For at udvikle selvrefleksionsevnen er det vigtigt at prioritere tid til selvrefleksion, måske gennem meditation, journaling eller terapi. Det kan også være nyttigt at søge feedback fra pålidelige venner eller en terapeut for at få en mere objektiv forståelse af ens adfærd og følelser. Selvrefleksion er en kritisk færdighed for personlig vækst, ansvarlighed og forbedring af relationer.

 

Forsvarsmekanismer

Nogle mennesker bruger forsvarsmekanismer som benægtelse eller projektion til at undgå at se sig selv objektivt. Dette kan beskytte dem mod ubehagelige sandheder, men det forhindrer også personlig vækst.

Forsvarsmekanismer er psykologiske strategier, som mennesker bruger ubevidst for at beskytte sig mod ubehagelige eller truende tanker, følelser og virkelighedsopfattelser. Disse mekanismer kan opstå af forskellige årsager, og de er ikke nødvendigvis tegn på traumer eller personlighedsforstyrrelser, selvom de kan være relateret til sådanne forhold. Her er nogle årsager til, at mennesker bruger forsvarsmekanismer:

Selvbeskyttelse

Forsvarsmekanismer tjener som en form for psykisk beskyttelse mod ubehagelige følelser eller erkendelser. De hjælper med at opretholde en form for psykisk balance ved at minimere stress og angst.

Barndomsoplevelser

Nogle forsvarsmekanismer kan have rødder i barndomsoplevelser, hvor de blev udviklet som en måde at håndtere traumatiske eller stressende situationer på.

Manglende evne til at håndtere følelser

Nogle mennesker har svært ved at håndtere intense følelser eller konfrontere smertefulde sandheder. Forsvarsmekanismer kan fungere som midlertidige “løsninger” for at undgå disse følelsesmæssige udfordringer.

Beskyttelse af selvbilledet

Forsvarsmekanismer kan også bruges til at beskytte ens selvbillede eller selvopfattelse. De kan forhindre, at en person konfronterer negative tanker eller selvopfattelser.

Social indflydelse

Samfundet og kulturen kan også spille en rolle i, hvordan forsvarsmekanismer udvikles og anvendes. Nogle samfund kan opfordre til visse mekanismer, mens andre kan se dem som uhensigtsmæssige.

Det er vigtigt at forstå, at brugen af forsvarsmekanismer er en naturlig del af den menneskelige psykologi, og de fleste mennesker bruger dem på en eller anden måde i løbet af deres liv. De bliver kun et problem, hvis de begynder at forhindre en person i at håndtere virkeligheden på en sund måde eller hindrer deres personlige vækst og evne til at opretholde sunde relationer. I sådanne tilfælde kan professionel hjælp, som terapi, være nødvendig for at arbejde med og reducere brugen af disse mekanismer.

Forsvarsmekanismer kan have forskellige årsager og udløsende faktorer, og de behøver ikke nødvendigvis skyldes en enkelt årsag. De kan være resultatet af en kompleks kombination af individuelle faktorer, herunder barndomstraumer, frygt for at fejle, angst og selvværdsspørgsmål. Her er en nærmere forklaring:

 

Barndomstraumer

Barndomstraumer eller oplevelser af misbrug, forsømmelse eller andre traumatiske begivenheder kan føre til udviklingen af forsvarsmekanismer. Mennesker, der har oplevet traumer i barndommen, kan udvikle forsvarsmekanismer som en måde at beskytte sig selv mod de smertefulde minder og følelser, der er forbundet med traumerne. Læs videre om barndomstraume.

Frygt for at fejle

Frygt for at fejle eller for at blive kritiseret kan også føre til brugen af forsvarsmekanismer som en måde at undgå at blive konfronteret med ens egen usikkerhed eller sårbarhed. Dette kan inkludere mekanismer som benægtelse eller projektion for at undgå at tage ansvar for egne fejl.

Angst

Generel angst eller socialangst kan føre til brugen af forsvarsmekanismer som en måde at reducere angstniveauet på. For eksempel kan nogle mennesker bruge mekanismer som undgåelse eller rationalisering for at undgå at håndtere situationer, der udløser deres angst.

Selvværdsspørgsmål

Personer med lavt selvværd kan udvikle forsvarsmekanismer for at beskytte deres skrøbelige selvbillede. Dette kan inkludere mekanismer som projicering, hvor de projicerer deres egne negative tanker eller følelser på andre for at undgå at konfrontere dem selv.

Det er vigtigt at forstå, at forsvarsmekanismer er adaptive reaktioner, der hjælper med at beskytte individet i visse situationer. Dog kan de også blive problematiske, hvis de bruges overdrevent eller forhindrer en person i at håndtere virkeligheden på en sund måde. Hvis du eller nogen, du kender, oplever alvorlige udfordringer som følge af forsvarsmekanismer, kan professionel terapi være en nyttig måde at arbejde med og reducere brugen af disse mekanismer på og fremme personlig vækst og velvære. Læs om selvværd.

Terapi er vejen til at bryde fri af konflikternes greb og begynde rejsen mod transformation og forsoning.

Psykoterapi, især parterapi, kan være en nyttig tilgang til at adressere disse problemer. Terapeuten kan hjælpe parret med at udvikle bedre kommunikationsfærdigheder, forbedre mentaliseringsevner og lære strategier til følelsesmæssig regulering. Gennem terapeutiske interventioner kan parret arbejde på at forstå hinandens perspektiver, udvikle empati og skabe mere forståelse for hinandens behov og følelser.

Resultaterne af psykoterapi kan variere, og det er afgørende, at begge parter er villige til at engagere sig i terapiprocessen for at opnå positive ændringer i deres forhold.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

 

Blogs …

Bøvler i med en funktionsnedsættelse i parforholdet f.eks. add eller adhd, så læs her

Om parforhold

www.psykologipsykiatri.dk

Læs mere om parterapi  her på siden 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

 

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale