30/10/2019

Dysfunktionelle relationer skaber konflikter

by Vivi Hinrichs,

En dysfunktionel livsverden

Dysfunktionelle relationer vil ofte forekomme når du også selv lever i en dysfunktionel livsverden. Du vil være særlig udsat ved at være i dysfunktionelle sociale sammenhænge, da de er med til at udvikle og bibeholde en dysfunktionel adfærd og relationsmønstre.

Psykoterapi skaber en bevidstgørelse af de vilkår man har og har haft. Der skaber en personlig udvikling, der samtidigt minimere den smerte, forkertshedsfølelsen og tomhed, som du kan være fyldt af grundet de dysfunktionelle relationer.

Men hvad betyder dysfunktionel? Og hvordan kommer de indre relationer, samspil, mønstrer og konflikter til syne? Kunsten at overleve en dysfunktionel familie.

 

Dysfunktionel personlighedsforstyrrelse

Ikke at fungere på en normal eller hensigtsmæssig måde og som følelsesmæssigt og socialt fungerer dårligt med konflikter og problemer til følge.

Dysfunktionelle relationer kan defineres med at nogle dysfunktionelle familier har hæmmende indre konflikter, hvilket kan hæmme børnenes udvikling.

 

Dysfunktionelle relationer ses ved:

 • At der kommunikeres på en sådan måde at betydninger forstås som enten eller, altså sort / hvid
 • Forskelligheder og nuancer tillægges ikke betydninger
 • Det kan være, at du ikke er god til at give plads til forskelligheder, og dermed oplever at andre skal være ligesom du er
 • Der tages ikke hånd om dine behov eller grænser

 

Dysfunktionel kommunikation kan ses ved:

 • Oplever du skyld og skam følelser?
 • Har du svært ved at skelne eget perspektiv fra andres meninger og holdninger?
 • Har du svært ved at se sig selv ude fra?
 • Har du svært ved at forstå andre inde fra?
 • Har du måske svært ved at se, hvordan andre har det følelsesmæssigt?
 • Oplever du at dit handlerum underminimeres?
 • At du får et knæk på dit selvværd og selvtillid

De oplevelser kommer til at få fatale konsekvenser på hele din levevis, hvilket kan betyde, du oplever en tomhed og en følelse af uduelighed.

 

Dysfunktionelle familiers samspil

Nogle dysfunktionelle familiers samspil og dynamikker foregår, som mønstrer der er uforudsigelighed eller skjulte. Der forekommer ofte en høj grad af hemmeligheder – usagte ting, en eller begge forældre drikker for meget eller har en anden form for misbrug.

Det der kendetegner alle former for dysfunktionelle familier er, at der er konfliktfyldte dramaer. Derved får du en forstyrrede emotionel kommunikation mellem barnet og dets familie. Det betyder, at barnet ikke modtager en følelsesmæssig omsorg eller anerkendelse i og fra familien. Eller en aldersmæssig støtte.

 

Roller i en dysfunktionel familie

I den dysfunktionelle familie vil der ofte være en syndebuk, der får skylden for alt. Det er typisk en, som er meget opmærksom på det syge miljø, og som føler sig afvist, isoleret og forkastet af de andre i familien. Rollen som syndebuk er et resultat af en eller flere narcissistiske forældre.

De måder familien er i samspil på og i verden på, slører barnets evne, til at se på sine egne betingelser!

Barnet bliver hermed et uundgåeligt offer i et intenst og skræmmende emotionelt drama. Det betyder, at barnet svigtes på det groveste. Hele tiden at opleve ikke bliv mødt som den man er, er følelsesmæssig omsorgsvigt.

 

Konsekvenserne ved dysfunktionelle relationer

Det kan have fatale konsekvenser for barnets udvikling at leve i en dysfunktionel familie, idet et højt stresshormon hæmmer hjerne og nervesystemet betydeligt og dermed udvikling. Det vil medføre en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme igennem hele livet.

Få psykoterapi, støtte og hjælp til at bryde mønsteret. Sæt dig fri af den negative familie cirkel og skab en sund livsverden

 

Du forhindres i at udvikle dig personligt

Bøvler du med konflikter og mistrives du i dit parforhold, i din familie eller i dit arbejde eller blandt dine venner? Så få hjælp gennem psykoterapi og konflikthåndtering.

Hvis du som voksen har det dårligt, fordi du er vokset op i en dysfunktionel familie, kan du stadig opleve, at du kæmper med at finde en respektfuld plads i verden.

Måske har du allerede distanceret dig fra familien og oplever du nu ensom.

 

Stress, angst, depression eller mistrivsel?

Det kan være at du oplever:

 • Skyld og skam
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er meget optaget af, hvad andre tænker

 

Dysfunktionelle samspilsmønstre optræder således:

 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Du bliver ikke mødt i dine subjektive behov.  Dvs. du lærer ikke dig selv at kende
 • Tabet af selvstændighed. Alle former for selvstændige jeg-udtryk forbudte
 • Autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne
 • Du oplever grænseoverskridelser, skam og skyld mv.
 • Du bliver handlingslammet og har svært ved at finde din eksistensberettigelse i familien

Børn af dysfunktionelle forældre er mærket af en sådan spejling gennem opvæksten. De har en enorm skyldfølelse og følelse af en manglende eksistensberettigelse. Deres selvværd har lidt overlast og de er traumatiseret og har svært ved at sætte sig selv over andre. De vil være disponeret for selv, at viderebringe en dysfunktionel adfærd.

En sund opvækst er ikke med dysfunktionelle mønstre i samspillet og kommunikationen.

Få psykoterapeutisk hjælp til at skabe en sund livsverden for dig

udsatte-børn-unge-sårbar-pædagogisk-refleksion-udvikling-psykologi-psykiatri

 I en sund livsverden vil en respektfuld dialog se således ud:

 • Du vil mærke grænser og accept
 • Du vil få anderkendelse og følelsesmæssig omsorg
 • Du vil opnå en accept af forskelligheder og plads til nuancer
 • Du vil opleve en sund humor men ikke hån, skyld og skam
 • Du vil opleve at kunne sige, hvad du har behov for
 • Du vil kunne sige alt – der vil ikke være hemmeligheder i familien
 • Du vil opleve, det vil være legitimt af være dig
 • Du vil opleve at få livsglæde og overskud til at give dig selv omsorg
 • Du vil opleve at du vil give andre anerkendelse og omsorg i passende doser

Sunde forhold

Vores forhold til os selv medvirker til hvordan vi agere og kommunikere:

 • Lever vi sundt
 • Har vi kontakt til vores hjerte / følelser og krop
 • Har vi lært at give og tage imod
 • Have tillid og være kritisk ved også at kunne passe på sig selv
 • Er der refleksion, selverkendelse, grænser og kærlighed

Jeg ser frem til at lave et godt samarbejde med dig.

Få hjælp igennem psykoterapeutiske (online) samtaler i min praksis på Storetorv 9, 8000 Aarhus C – Tlf.: 28 94 91 00

 

Psykoterapeutiske samtaler

Min fornemste opgave er, at møde dig der hvor du og dine behov er. Jeg vil med empati støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse.Du vil med støtte og udviklings strategier opnå:

 • En større bevidsthed
 • Forbedre din kommunikation
 • Indre ro
 • Selvkærlighed
 • Lære at sætte grænser
 • En forbedret trivsel
 • Forhøjet livskvalitet og livsglæde

Det kan være med til at heale traumer og til at forbedre dit sociale samspil, livsenergi og glæde i dit fremtidige liv. Så du herigennem opnår:

 • Leve sundt
 • Kontakt til hjertet
 • Kontakt til følelser
 • Kontakt til kroppen
 • Kontakt til fornuft / tanker
 • Lære at give og tage imod
 • Have tillid
 • Være kritisk
 • Kan passe på sig selv
 • Være reflekterende
 • Selverkendelse
 • Grænser
 • Kærlighed

 

Kommunikation

Den måde der kommunikeres på har en betydning for vores velbefindende, selvværd og trivsel. Er vi i dysfunktionelle relationer eller i sociale sammenhænge, der styres af hæmmende overbevisninger, er det svært at være dig. Du vil mistrives eller måske blive til en prygelknabe i de sociale relationer.

Vores forhold til os selv medvirker til, hvordan vi agerer og kommunikerer. Vores samvær påvirker hinandens selvoplevelse.

Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, så giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation.

Belastninger som dræner et menneske er blandt andet uhensigtsmæssig kommunikation, der skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter der belaster vores nervesystem. Selvoplevelsen påvirker os selv og de mennesker vi omgiver os med. Den kommunikation vi udsender får vi retur.

Det er aldrig for sent at heale dit indre barn, og til at skabe en fornyet udvikling og livsbane.

Få psykoterapeutisk hjælp hertil

Kontakt os eller bestil tid hos psykologipsykiatri

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet