14/03/2021

DYSFUNKTIONELLE FAMILIEDYNAMIKKER

by Vivi Hinrichs,

Dysfunktionelle Familiedynamikker, er et personligt rum, hvor jeg deler indsigt, erfaringer og refleksioner omkring det komplekse landskab af dysfunktionelle familiedynamikker.

Dysfunktionelle familiedynamikker præger vores liv på dybtgående måder. Fra følelsesmæssige afstemningsprocesser i barndommen til ensomheds- og tomhedsfornemmelser i voksenlivet – disse temaer har formet mit perspektiv og motiveret mig til at udforske veje til personlig helbredelse.

I Dysfunktionelle Familiedynamikker vil jeg tage dig med på en rejse ind i den komplekse verden af traumer, tilknytning og den påvirkning, det har på vores mentale og fysiske velbefindende. Sammen vil vi dykke ned i, hvordan dysfunktionelle familiedynamikker kan sætte sig som traumer og påvirke vores identitet, relationer og livskvalitet.

Uanset om du deler lignende erfaringer eller er nysgerrig på at forstå mere, er dette rum skabt til refleksion, forståelse og støtte. Det er min intention at skabe et fællesskab, hvor vi kan dele vores rejser, udforske terapeutiske perspektiver og inspirere hinanden til personlig udvikling.

Så træd ind i Dysfunktionelle Familiedynamikker, hvor jeg, [Dit Navn], deler min rejse og inviterer dig til at gøre det samme. Sammen kan vi udforske veje til helbredelse og forståelse, fordi hver historie fortjener at blive hørt, og hvert individ fortjener at finde sin egen vej mod personlig udvikling.

 

Dysfunktionelle familiedynamikker

Dysfunktionelle dynamikker har det til fælles, at de primære omsorgspersoner er emotionel umodne og fyldt op med egen lidelse. De formår ikke at møde barnet på en tilstrækkelig empatisk og mentaliserende måde.

I stedet for at være nysgerrig på barnets egenart, fylder forældrene det ud med dem selv. De er fyldt af smerter fra en barndom, der ikke længere findes. Med den usynlige kraft af følelsesmæssig omsorgssvigt styrer os langt ind i voksenlivet. I den symbiotiske familie er der ikke plads til at give og modtage, man skal derimod præstere og tilpasse sig.

Nogle børn er vokset op i familier, hvor forældrene ikke evnede at give barnet den empatiske omsorg, der skal til, for at det kan udvikle en sund fysiologisk og psykologisk tilstand. Dermed har barnet været i utilstrækkelige og følelsesmæssige afstemningsprocesser, hvilket også strækker sig ind i deres voksne liv. Det drejer sig om uforklarlige smertetilstand og følelser af forladthed, forkerthed og skam.

En følelse af ikke at være i sikkerhed. Tomhedsfølelsen kommer af at ikke have været spejlet, set, hørt og rummet tilstrækkeligt i den første tilknytningsrelation. Det er overvældende ensomt at vokse op i en følelsesmæssigt forstyrret familie.

Lyder det bekendt? Har du selv oplevet det på egen krop?

Det kan være svært at sætte ord på. Både fordi det kan ligge ubevidst hos en, og dermed er svært at få frem. Men det kan også være fyldt med skam og derfor svært at italesætte. Men man er ikke alene og det er væsentligt at få hjælp og støtte, til såvel at italesætte det som bearbejde det.

 

Dysfunktionelle familiedynamikker påvirker dig ind i voksenlivet

Den ensomheds- og tomhedsfornemmelse der er fra barndommen følger med ind i voksenlivet, uanset om man husker det eller ej. Det er den somatiske hukommelse, der styrer de ubevidste strukturer dybere inde i hjernen og nervesystemet. Det er påvist gennem forskning, at risikoen for at udvikle sygdomme af både psykisk og somatisk art er stærkt forøget. Det er derfor yderst relevant for dig at tage dine tidligere oplevelser alvorligt og sætte dig selv i fokus, så du kan udvikle dig selv personligt.

 

Virkeligheden er udvisket

Traumesmerte er intimt forbundet med tilknytning og følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen. Begrebet traume dækker over et åbent psykisk sår, der har svært ved at hele. Traumet er ikke kun en overvældende oplevelse men en værens tilstand båret af en høj grad af frygt og sløret i forhold til at ikke længere kunne se virkeligheden tydeligt. Ikke alle voldsomme oplevelser sætter sig som et traume. Du kan som barn have udviklet nogle selvbeskyttende / overlevelsesmæssige strategier, der kan være fremmende men også hæmmende for dig.

 

Dysfunktionelle familiedynamikker kan sætte sig som et traume

John G. Allan taler om psykisk traume som tidlig eksponering af stressorer, der er langvarige og som indbefatter krænkelser og svigt fra de primære omsorgspersoner i barnets liv fra det er lille til langt ind i teenager alderen. Ifølge Peter Fonagy udvikler man mentalisering ved at vokse op i trygge kår, en mestringsevne koblet til psykologisk fleksibilitet. Det omhandler evnen til at styre sin opmærksomhed, mærke og regulere sine følelser, at kunne tænke over for sine følelser og føle sin tanker. Forstyrrelser i barndommen vil skabe mentaliseringen. Trygge forældre mentaliserer deres børn, og trygge voksne mentaliserer sig selv og andre mennesker. At kunne se den anden indefra samtidigt med at man kan observere og reflektere over egen ageren.

Ifølge Peter Levine spiller traumet sig ind i kropslige sansninger – det vil sige, at kroppen husker traumatiske hændelser. Traumet er ikke kun et sprogligt narrativ, men kan vise sig ved angst, panik, smerte, anspændthed, bevægelsesmønstrer og gennem visuelle billeder i mareridts eller indtrængende flashbacks. Traumet er lagret i hukommelsen og i kroppen og kommer til udtryk i forskellige former

 

 

Overlader du din identitet til andres forventninger?

mistrivel-relationer-dysfunktionel

Håndter din smerte

Psykoterapeuten er mere interesseret i, hvordan klienten tilgår sin barndom, frem for selve barndomsfortællingen og hvorvidt personen formår at mentalisere den. Det helt afgørende er, hvordan man håndterer den smerte og underliggende skyld og skam, som føres videre generation til generation. Det er evnen til at kunne være med det, der er uden selvbeskyttelse, der markerer en heling.

Vælger du at tale med en psykoterapi og dermed få professionel hjælp, er det et samarbejde ud indleder. For i samspil med terapeuten finder du frem til, hvordan du kan bearbejde dine traumer og på den måde øge din trivsel og dit selvværd.

Få hjælp, støtte og vejledning gennem professionel psykoterapeutisk samtale og sæt dig selv i fokus

 

Dysfunktionelle familiedynamikker har mange ansigter

En problematisk barndom, hvor de voksnes behov og dramaer var i centrum, kan være årsag til, at du har fået en grundlæggende usikkerhed på dig selv og et kronisk forøget alarmberedskab. Tænker du noget af nedenstående:

“Jeg vidste aldrig, om det ville blive en god eller dårlig dag – det vidste jeg først, når personen kom ind af døren. Jeg havde lært at måden bildøren blev smækket – hvad der var i vente.”

“Jeg brugte det meste af min barndom med at trøste min mor eller far, og lagde ører til, hvor forfærdeligt de havde det eller hvor dårlig en barndom de havde haft.”

“Vi børn var vores forældres lykke. Det var som om de trak vejret gennem os og som om vi hele tiden skulle leve op til noget.”

“Mine nærmeste siger, at jeg bare skal sige, hvad jeg har lyst til. Jeg er usikker, for jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige.”

“Jeg scanner folk med det samme og jeg gør meget i at alle kan lide mig. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal være mig.”

Hvis du genkender dette – så er du sandsynligvis “ude af dig selv” – ”over for de andre” en del af dit liv.

Hvis du vil føle fred, være tilfreds med dig selv, blive glad og finde ud af, hvad du egentligt vil med dig selv og dit liv – så kan man få støtte og hjælp til at lave grænser og til at træne sig til, at få et større selvværd.

 

Psykoterapi

Psykoterapi er ikke blot en udforskning af barndommens fortælling, men snarere en rejse ind i, hvordan du håndterer den smerte, der har formet dig.

Evnen til at være med smerten uden selvbeskyttelse er nøglen til heling. Det handler om at anerkende, acceptere og transformere den underliggende skyld og skam, som ofte føres videre fra generation til generation.

Hvis du genkender tegnene på en dysfunktionel familiedynamik i dit eget liv, er du ikke alene. Mange bærer på usikkerhed, alarmberedskab og komplekse følelser som et resultat af en problematisk barndom. Men der er håb og mulighed for forandring.

 

Gennem professionel psykoterapeutisk samtale kan du finde vej til at bearbejde traumer og øge din trivsel samt dit selvværd. Få støtte, hjælp og vejledning ved at inddrage en psykoterapeut i din rejse mod personlig helbredelse. Det er et samarbejde, hvor du sammen med terapeuten kan udforske dine dybeste lag, skabe grænser og træne dit selvværd.

Dysfunktionelle familiedynamikker har mange ansigter, men det betyder ikke, at du er fanget i fortiden. Ved at tage skridtet mod hjælp og selvudvikling kan du bryde mønstre, finde fred og blive tilfreds med dig selv. Det handler om at finde ud af, hvad du virkelig ønsker med dit liv og skabe den nødvendige støtte og træning for at opnå det.

Husk, at du fortjener heling, og at det er aldrig for sent at starte rejsen mod et sundere og mere opfyldende liv. Lad professionel hjælp være et redskab, der hjælper dig med at forme din egen fortælling og genopbygge forbindelsen til dig selv.

Må din rejse mod heling og selvopdagelse være fyldt med lys, forståelse og mod.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

 

Blogs…

 

Læs om dysfunktionelle mønster

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. Læs om familieterapi

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale