04/10/2023

FORÆLDRE – VOKSNE BØRN RELATION

by Vivi Hinrichs,

Tendens af Kontaktabbrud mellem Ældre Forældre og Voksne Børn

Det er en smertefuld og ofte skamfuld oplevelse for ældre forældre at miste kontakten til deres voksne børn. Mange ældre deltager sjældent i åbenhed om denne udfordrende situation med deres venner eller bekendte. En psykolog udforsker årsagerne til, at stadig flere voksne børn i dag afviser deres forældre, hvilket kan være en hjerteskærende oplevelse for de ældre.

En stigende andel af ældre oplever, at forbindelsen til et eller flere af deres voksne børn svigter, og dette mønster har været konstant stigende gennem de seneste årtier. Det er dog sjældent, at disse ældre deler deres smertefulde oplevelse med venner og bekendte, da det opfattes som både skamfuldt og smertefuldt.

Selvom forskningen om brud mellem ældre forældre og voksne børn er begrænset, indikerer undersøgelser fra Nordstat i 2009 og 2019 en stigning fra 8-9% til 18-19% i brud i familier generelt. Dette afspejler en voksende tendens, der kan være relateret til samfundsændringer, hvor individualisme og forandringer i opfattelsen af permanente familiebånd spiller en rolle. Psykologen påpeger, at det er afgørende at forstå disse komplekse dynamikker for at hjælpe ældre forældre og voksne børn med at bevare forbindelsen gennem livets overgange.

Komplekse relation mellem ældre forældre og deres voksne børn

Hvorfor ældre mister kontakten til deres voksne børn på en unik måde. Bruddene finder primært sted under store overgange i både barnets og forældrenes liv. Enten når barnet er ungt, flytter hjemmefra og skal genforhandle relationer til forældrene, eller når det voksne barn indgår ægteskab, hvilket påvirker forholdet til forældrene. Endelig ser vi også, at brud hyppigt opstår, når barnet er ældre, og en af forældrene eller en søskende dør,” forklarer psykologen.Forældreskabet er blevet mere betydningsfuldt gennem årene, og det største aktiv, man kan give, er nu ens børn. Derfor, hvis ældre mister kontakten til deres voksne børn, føles det ikke blot som en personlig tragedie, men også som noget, man nødig diskuterer offentligt.

Ændringer i forældreskabet er sket hurtigt de seneste år.

Tidligere betragtedes man som voksen ved konfirmationen, men i dag forbliver man ung i flere år, hvilket kan skabe længerevarende konflikter mellem forældre og voksne børn. En anden overgang opstår, når forældrene går på pension eller bliver syge, og ansvaret forholdet imellem dem og deres voksne børn skal genforhandles.

Hovedårsager til brud mellem ældre forældre og voksne børn:

 

  1. En problematisk relationshistorie fra barnets opvækst kan føre til vedvarende konflikter
  2. Konsekvenserne af skilsmisser, hvor børnene er involveret, kan føre til brud.
  3. Introduktion af nye familiemedlemmer kan forstyrre samhørigheden og skabe stridigheder
  4. Konflikter om penge, arv og økonomi kan opstå, selv før forældrene dør
  5. Umødte forventninger om praktisk eller økonomisk støtte kan skabe konflikter
  6. Forskellige værdier og livsstil, som afviger fra familiens normer, kan true familieidentiteten
forældre-voksne-børn-relationen

Give og Modtage

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre handler også om at give og modtage. Nærværende relationer er grundlæggende bygget på evnen til at give og modtage. I min rolle som psykoterapeut har jeg bemærket et gennemgående tema, når det kommer til konflikter mellem voksne børn og deres forældre. Det handler om evnen til at modtage omsorg og følgelig også om at kunne give omsorg på et dybere plan.

Giv og Modtag Dynamikken

I relationen forældre – voksne børn handler det også om at st give og modtage, der kræver, at den andens behov sættes i centrum. Det, vi giver, skal være et tilbud, der frit kan accepteres eller afvises. Uden denne frihed mister gaven sin sande værdi. Modtagelse kræver, at vi erkender vores egne ønsker og behov. For nogle mennesker kan det være udfordrende at bede om hjælp eller udtrykke behov, fordi de i opvæksten har internaliseret, at de er “dårlige” for at have behov.

Familier kan ende i mønstre, hvor behov ikke udtrykkes direkte, men i stedet kommer til udtryk gennem frustration, vrede eller indirekte kommunikation. Dette kan føre til gentagne konflikter, hvor begge parter føler sig uforståede. Professionel hjælp kan guide både forældre og voksne børn til at bryde denne cyklus.

Afklaring og Forståelse

Forældre må acceptere, at de har gjort deres bedste som forældre og tage ansvar for, hvor de måske ikke har levet op til deres forventninger. At anerkende voksenbørns oplevelse af afsavn og vise ægte interesse i deres behov kan sætte dem fri til at arbejde på at komme videre.

På den anden side skal voksne børn tage ansvar for deres eget liv og lære at se det positive, de fik fra deres forældre, samtidig med at de arbejder med eventuelle udfordringer. En balanceret kommunikation, hvor både individets og den andens behov respekteres, er nøglen til at skabe en sund dynamik mellem voksne børn og forældre.

Kommunikationens Betydning

God kommunikation mellem voksne børn og forældre involverer selvindsigt og klare kommunikative færdigheder. Begge parter skal kunne udtrykke deres behov, ønsker og oplevelser af virkeligheden. At sige både ja og nej til tilbud og ønsker er essentielt for et sundt forhold. Når denne følelsesmæssige og kommunikative forståelse er på plads, kan der opstå en dyb og givende interaktion, hvor gensidig glæde og berigelse trives.

Sammenfattende er det at give og modtage i relationen mellem voksne børn og forældre en kompleks proces, der kræver selvindsigt, åbenhed og forståelse. At søge professionel hjælp kan være en vej til at bryde gamle mønstre og opbygge nye, dybtfølte relationer, der er baseret på ægte indlevelse og evnen til at give og modtage med hjertet åbent.

 

Udforske og Transformere Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

I min rolle som psykoterapeut har jeg dybdegående erfaring med at hjælpe voksne børn og deres forældre med at navigere gennem kompleksiteten i deres relationer. Konflikter mellem voksne børn og forældre kan ofte være dybt rodfæstet i følelsesmæssige dynamikker og mønstre, der har udviklet sig over tid. Her kommer psykoterapi ind som et kraftfuldt værktøj til at udforske og transformere disse relationer på en dybere niveau.

Forældrenes Indre Verden:

I terapiforløbet arbejder vi med forældrenes indre verden. Vi undersøger de overbevisninger og følelser, der har formet deres tilgang til omsorg og relationer. Dette kan omfatte deres evne til at anerkende og udtrykke følelser, samt deres evne til at modtage hjælp og støtte fra andre. Ved at udforske disse aspekter skaber vi en platform, hvor forældrene kan begynde at forstå sig selv dybere og dermed ændre de mønstre, der påvirker deres relation til deres voksne børn.

Voksne Børns Selvforståelse:

For de voksne børn fokuserer terapien på at styrke deres selvforståelse og opbygge sunde grænser. Ofte har voksne børn internaliseret overbevisninger om deres egen værdi og ret til at udtrykke behov. Gennem terapien lærer de at genopbygge deres egen følelsesmæssige identitet og styrke deres evne til at kommunikere klart og ærligt med deres forældre.

 

Behovet for Professionel Hjælp

Både forældre og voksne børn kan have gavn af professionel hjælp til at udforske deres følelser og behov individuelt. At lære at mærke egne behov og at udvikle evnen til at etablere dybe relationer baseret på indlevelse og gensidig omsorg er en proces, der kan hjælpe med at bryde destruktive mønstre.

Mange forældre har ikke lært at anerkende deres egne følelser og behov som gyldige. Dette afspejler sig ofte i deres manglende evne til at bede om hjælp eller søge omsorg fra ægtefæller og venner. Som resultat heraf kan de også have svært ved at rumme og håndtere lignende følelser og behov hos deres børn, selv om de prøver. Denne cyklus skaber en barriere for både at give og modtage.

I situationer hvor forældre ikke har lært at håndtere deres egne følelser og behov, opstår der en udfordring. De har ofte svært ved at møde deres børns følelser og behov på en forstående måde. Dette mønster overføres til børnene, som ligeledes lærer at undertrykke eller maskere deres egne behov. Her kommer min rolle som psykoterapeut ind i billedet. Læs også mere om familieterapi her

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder.. Forældre og vokskne børn

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. 

 

Læs mere om familieterapi

Læs også om forældre og voksne børn

Blogs

Læs om familiekonflikter

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale