05/08/2023

ER DU SÆRLIG UDFORDRET VED ADHD ?

by Vivi Hinrichs,

Positive sider ved mennesker med ADHD 

Mennesker med ADHD har mange unikke egenskaber og styrker, der kan være utroligt værdifulde for samfundet.

Kreativitet: Mennesker med ADHD har ofte en utrolig kreativ tænkning og tænker uden for boksen. Deres evne til at lave forbindelser mellem forskellige ideer og tanker kan føre til innovative løsninger og unikke perspektiver.

Energisk og passioneret: Mennesker med ADHD har ofte en overflod af energi og lidenskab for de ting, de interesserer sig for. Dette giver dem mulighed for at blive dygtige inden for deres områder og opnå imponerende resultater.

Hurtig tænkning: ADHD giver ofte hurtige tankeprocesser, hvilket kan være en fordel i situationer, der kræver hurtige beslutninger eller kritisk tænkning.

Begejstring og spontanitet: Mennesker med ADHD har ofte en smittende begejstring for nye ideer og oplevelser. Deres spontanitet og eventyrlyst kan føre til sjove og mindeværdige oplevelser for dem selv og andre.

Empati og følsomhed: Mennesker med ADHD kan være særligt følsomme og empatisk over for andres følelser. De er ofte gode til at mærke, når andre har brug for støtte eller hjælp.

Evne til multitasking: Selvom multitasking kan være en udfordring for nogle mennesker, har de ofte en evne til at håndtere flere opgaver på én gang og skifte mellem dem.

Kreativ problemløsning: På grund af deres hurtige tænkning og kreative tilgang til problemløsning kan mennesker med ADHD finde originale og effektive løsninger på udfordringer.

Livsglæde: Mennesker med ADHD kan have en livsglæde og entusiasme, der smitter af på dem omkring dem. Deres energi og positivitet kan skabe en livlig og inspirerende atmosfære.

Det er vigtigt at anerkende, at ADHD ikke kun handler om udfordringer, men også om en række positive egenskaber og styrker, der kan berige både deres eget liv og samfundet som helhed. Ved at fokusere på disse styrker og skabe et inkluderende miljø, der fremmer deres talenter, kan vi støtte mennesker med ADHD til at blomstre og trives.

ADHD-udviklingsforstyrrelse

Samfundsmæssige aspekter ved voksne med ADHD

Voksne med ADHD spiller en vigtig rolle i samfundet, og det er vigtigt at anerkende deres unikke udfordringer og styrker.

Diversitet og kreativitet: Kan tilføre samfundet en bred vifte af kreative ideer og nyskabende løsninger. Deres unikke måde at tænke på kan berige samfundet med alternative perspektiver og tilgange til problemløsning.

Udfordringer på arbejdsmarkedet: Voksne med ADHD kan opleve vanskeligheder på arbejdspladsen på grund af deres opmærksomhedsproblemer, impulsivitet og organisatoriske udfordringer. Som samfund er det vigtigt at tilbyde støtte og tilpasninger på arbejdspladserne for at hjælpe dem med at trives og udnytte deres potentiale.

Uddannelse og læring: Mange voksne med ADHD har oplevet udfordringer i uddannelsessystemet på grund af deres opmærksomhedsproblemer og organisatoriske udfordringer. Der er behov for at skabe et inkluderende og tilgængeligt uddannelsesmiljø, der tager hensyn til deres unikke behov og styrker.

Mental sundhed: Kan være mere sårbare over for at udvikle andre mentale helbredsforstyrrelser som angst eller depression. Det er vigtigt at øge bevidstheden om dette og sikre, at der er adgang til passende behandling og støtte.

Social integration: Voksne med ADHD kan opleve sociale udfordringer på grund af deres impulsivitet og sociale færdigheder. Samfundet kan støtte dem ved at fremme inklusion og forståelse for deres unikke måde at interagere med andre på.

Forskning og oplysning: Som samfund er det vigtigt at investere i forskning om ADHD og sprede oplysning om lidelsen for at reducere stigmatisering og øge forståelsen for de udfordringer, voksne med ADHD står over for.

Samlet set er det afgørende for samfundet at anerkende og støtte voksne med ADHD, så de kan bidrage med deres talenter og styrker til samfundet. Gennem inkluderende politikker, tilgængelige ressourcer og øget bevidsthed kan vi skabe et mere inkluderende samfund for alle borgere, uanset deres neurologiske forskelle.

adhd-udviklingsfortyrret

Udviklingsforstyrrelse med ADHD

Impulsivitet: Man kan have svært ved at kontrollere impulsive handlinger og beslutninger, hvilket kan føre til hurtige og ikke-gennemtænkte handlinger.

Hyperaktivitet: Selvom hyperaktivitet kan aftage med alderen, kan voksne med ADHD stadig føle en indre uro og have svært ved at slappe af.

På grund af vanskeligheder med opmærksomhed og organisering kan voksne med ADHD ofte udskyde opgaver og have svært ved at planlægge deres tid effektivt.

Lavt selvværd: Mange voksne med ADHD har oplevet udfordringer og frustrationer gennem livet, hvilket kan påvirke deres selvtillid og selvværd.

 

Psykoterapi

Som psykoterapeut med en specialviden indenfor funktionstab, kan jeg hjælpe voksne med ADHD ved at tilbyde støtte, forståelse og metoder til at håndtere deres symptomer. Gennem terapi kan vi arbejde på at udvikle strategier til at håndtere opmærksomhedsproblemer, impulsivitet og andre udfordringer, der kan påvirke deres daglige liv. Jeg vil også være opmærksom på at identificere eventuelle underliggende følelsesmæssige udfordringer eller lidelser, der kan være til stede. Du får en psykoeducation så du kommer til at forstå dig selv bedre. Dit selvværd optimeres og du får strategier til at tackle dine særlige udfordringer så du får passet på dig. Så du ikke nedsmelter og får angst, depression mv.

Det er vigtigt at huske, at voksne med ADHD også har mange styrker, såsom kreativitet, nysgerrighed og energi. Gennem terapi kan vi arbejde på at udnytte disse styrker og hjælpe dem med at trives i deres personlige og professionelle liv. Hvis du er en voksen med ADHD og ønsker støtte og vejledning, er du velkommen til at kontakte mig for at starte en terapirejse mod en mere balanceret og tilfredsstillende tilværelse.

Som psykoterapeut med ekspertise indenfor ADHD, kan jeg tilbyde støtte og forståelse til voksne med denne udfordring. Mennesker med ADHD har en række unikke egenskaber og styrker, der kan være utroligt værdifulde for samfundet.

Det er afgørende at erkende, at ADHD ikke kun handler om udfordringer, men også om en række positive egenskaber og styrker, der kan berige både deres eget liv og samfundet som helhed. Som psykoterapeut vil jeg fokusere på at hjælpe voksne med ADHD med at udnytte deres styrker og finde strategier til at håndtere udfordringer, så du kan trives og få det bedste ud af deres liv.

Jeg vil skabe et trygt og støttende rum, hvor voksne med ADHD kan udforske deres følelser, tanker og adfærd og få en dybere forståelse af sig selv. Gennem terapi vil vi arbejde på at udvikle håndteringsstrategier og coping-mekanismer, der giver dig mulighed for at navigere i deres daglige liv med større lethed og selvtillid.

Der er også fokus på at forbedre deres selvværd og selvtillid, så de kan tro på sig selv og deres evner. Jeg vil støtte dig i at forstå deres unikke kvaliteter og bidrag til samfundet og hjælpe dem med at finde meningsfulde måder at udtrykke deres kreativitet og passion.

Som psykoterapeut med speciale i ADHD vil jeg også være opmærksom på de samfundsmæssige udfordringer, voksne med ADHD kan stå overfor. Jeg vil arbejde på at øge bevidstheden om ADHD og reducere stigmatiseringen, så samfundet kan blive mere inkluderende og støttende for mennesker med denne udfordring.

Samlet set er mit mål at hjælpe voksne med ADHD med at opnå en bedre forståelse af sig selv og deres udfordringer, udvikle sunde coping-mekanismer og finde måder at blomstre i deres personlige og professionelle liv. Ved at fokusere på din styrke og tilbyde støtte og vejledning, vil jeg arbejde på at hjælpe dig med at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv, hvor de kan udnytte deres fulde potentiale. Hvis du er en voksen med ADHD og søger støtte og forståelse, er du velkommen til at kontakte mig for at begynde din terapeutiske rejse mod personlig vækst og trivsel.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

 

Blogs….

læs om udviklingsforstyrrelse her

læs om parforhold hvor den ene har adhd/add

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. 

Læs mere om voksne adhd

Læs om adhd børn 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale