Få rettidigt hjælp til forbedret velvære og livskvalitet

Mange mennesker såvel voksne, unge og børn bøvler i deres liv med deres selvværd og nedsat livskvalitet, fordi de enten ikke har fået diagnosen vedr. ADHD eller ADD (autisme).

Alt for mange som har fået konstateret diagnosen har desværre ikke fået den fornødne viden om, hvad betyder det så? og hvordan kan man forebygge dette?

45.000 unge er uden job og uddannelse har et handicap og får ikke nok hjælp.

De har en stor del forskellige psykiske, kognitive eller fysiske handicap. Inklusionen fejler i institutionerne, og børn og unge må kæmpe for at få den nødvendige støtte. Det skaber en dominoeffekt af negative konsekvenser for barnet såvel fagligt som psykisk. Medicin må ikke stå alene og får børn og unge ikke rettidigt hjælp og støtte, kan en sådan personlighedsforstyrelse også give følgesygdomme som fx angst, traume, stress, OCD og depression

Alt for mange mennesker kæmper netop med uopdragent funktionsnedsættelse, der på grund af denne uopdagethed har medført at de har imellem tiden fået en negativ selvfølelse. Dette medfører at de forstår ikke sig selv, og hvad der er i spil. De oplever at være uduelige, med et ofte lavt selvværd.

De borger såvel børn, unge og voksne der kommer hos mig fortæller, at de altid har følt sig anderledes, svært ved at slå til og at de bare ikke har vidst hvorfor. Når man ikke oplever at kunne genkende sig i hvad der sker, ikke har kontrol over sit liv, får man stress. Der kan føre til angst og depression. 

Det kan få fatale konsekvenser for deres liv.

Når man ikke ved hvad der kan forebygge ens funktionstab/udviklingsforstyrrelse, kan det blive fatal for den berørte. Dette fordi de ikke er selvbevidste om hvad der gør sig gældende. De kommer til at vende de mange nederlag indad, og dermed tro at det er dem som person er forkert. De kan opleve uberettigede skyld og skam.

Dette fremfor at få forebygget denne funktionsnedsættelse/ udviklingsforstyrrelse. Så de kan klare at man lever med en funktionsnedsættelse. Og dermed være i bedre stand til at adskille, hvad der hører sig funktionsnedsættelsen, eller hvad der hører sig til deres personlige/ kognitive ting. Dette folder jeg ud for de berørte så de får eksternaliseret hvad der er udviklingsforstyrrelsen og hvad der er dig. For man er ikke bare sin diagnose. Man er også så meget andet og også mange gode sider og kvaliteter. 

Mange ting kan man gøre ved netop at være bevidst om hvad der er i spil/udfordrende, hvad der skal til for at man så vidt muligt kan få en normal tilværelse med livskvalitet, fremfor at nedsmelte og komme ud for en massiv række nederlag mv.

 

krise-terapi-psykologi-psykoterapi-problemer-vivi-hinrichs-aarhus

 

I min psykoterapeutiske praksis hjælper jeg mange mennesker der er særlig udfordret

Jeg hjælper såvel børn, unge som voksne herunder familiemedlemmer med at forstå, hvad det vil sige at have en nedsat funktion med fx ADD, ADHD, eller autisme mv.

Jeg er netop med en pædagogisk psykologisk special viden til hvordan understøtte op om de personlighedsforstyrrelser – nedsat funktion.

Jeg giver også vejledning i hvornår funktionsnedsættelsen driller og hvordan man kan forebygge nedsmeltningen og at kunne gennemføre skole, job men også sociale sammenhænge.

 

Psykoeducation

Personen får en forbedret selvforståelse og lærer at adskille hvad der er diagnosen/funktionsnedsættelsen og hvad der er personen i sig selv. Men også hvad og hvordan man kan sætte ind, for at understøtte personens trivsel og gøren. Samt hvordan man kan få særlig hjælp gennem systemet, lige fra hvordan få udredt dette, til hvad findes der af offentlige støtte muligheder, til hvordan kan man selv og andre understøtte personen.

Genkendelig ting hvor der kan være i spil; fx at skabe et overblik, struktur, glemmer/ forligger ting, opmærksomhedsforstyrret, over sanser, humør udsving, dagdrømmer, springer hurtigt med på en ide, har svært ved at se meningen med en aktivitet. De symptomerne volder stort besvær og medfører betydelige problemer i ens daglige liv og færden inden for flere forskellige områder.

 

Pårørende 

Nogle gange kan det være nødvendigt at vejlede øvrige familiemedlemmer, så de får en optimeret viden om dette, så de ikke bare fordømmer og nedgør personen fordi de ikke har fået justeret deres forventninger / viden til personen. Hvilket også kan forebygge at den udsatte barn/unge eller voksen mistrives i sit liv og bliver fastholdt i nogle fejldømte konklusioner med at personen er forkert, dum, irriterende, sjusket, doven, augant, sur, ligeglad, forstyrrende, uopdragen, egocentrisk osv. Altså en nedadgående spiral for ens velvære, trivsel og kontakt med nære relationer. Læs mere om ADHD/ADD