08/05/2022

Udviklingsforstyrrelse ADHD, ADD og autisme

by Vivi Hinrichs,

Få rettidigt hjælp til forbedret velvære og livskvalitet

Mange mennesker såvel voksne, unge og børn bøvler i deres liv med deres selvværd og nedsat livskvalitet, fordi de enten ikke har fået diagnosen vedr. ADHD eller ADD (autisme).

Få rettidig hjælp til forbedret velvære og livskvalitet, især for dem der bøvler med ADHD, ADD og autisme. Mange mennesker, uanset alder, oplever udfordringer med deres selvværd og livskvalitet, fordi de enten ikke har fået en diagnose vedrørende deres udviklingsforstyrrelse eller ikke har tilstrækkelig viden om, hvad det indebærer, og hvordan de kan forebygge og håndtere det. Alt for mange som har fået konstateret diagnosen har desværre ikke fået den fornødne viden om, hvad betyder det så? og hvordan kan man forebygge dette?

Det er bekymrende, at mange unge med en udviklingsforstyrrelse står uden job og uddannelse, og inklusionen i institutionerne svigter. Mangel på støtte og forståelse skaber en dominoeffekt af negative konsekvenser, herunder angst, depression, stress, OCD og traume. Det er essentielt at forstå, at medicin ikke kan stå alene, og tidlig hjælp og støtte er afgørende for at håndtere sådanne personlighedsforstyrrelser.

Mennesker med uopdaget funktionsnedsættelse kan udvikle en negativ selvfølelse og føle sig uduelige med et lavt selvværd. Mange af mine klienter, uanset alder, har altid følt sig anderledes og har haft svært ved at slå til, uden at forstå hvorfor. Dette kan føre til stress, angst og depression, og i værste fald fatale konsekvenser for deres liv.

45.000 unge er uden job og uddannelse har et handicap og får ikke nok hjælp.

De har en stor del forskellige psykiske, kognitive eller fysiske handicap. Inklusionen fejler i institutionerne, og børn og unge må kæmpe for at få den nødvendige støtte. Det skaber en dominoeffekt af negative konsekvenser for barnet såvel fagligt som psykisk. Medicin må ikke stå alene og får børn og unge ikke rettidigt hjælp og støtte, kan en sådan personlighedsforstyrelse også give følgesygdomme som fx angst, traume, stress, OCD og depression

Alt for mange mennesker kæmper netop med uopdragent funktionsnedsættelse, der på grund af denne uopdagethed har medført at de har imellem tiden fået en negativ selvfølelse. Dette medfører at de forstår ikke sig selv, og hvad der er i spil. De oplever at være uduelige, med et ofte lavt selvværd.

De borger såvel børn, unge og voksne der kommer hos mig fortæller, at de altid har følt sig anderledes, svært ved at slå til og at de bare ikke har vidst hvorfor. Når man ikke oplever at kunne genkende sig i hvad der sker, ikke har kontrol over sit liv, får man stress. Der kan føre til angst og depression. 

Det kan få fatale konsekvenser for deres liv.

Derfor er det afgørende at forebygge og håndtere funktionsnedsættelser tidligt, så man kan opnå en normal tilværelse med livskvalitet. Jeg arbejder med mine klienter på at eksternalisere deres udviklingsforstyrrelser og hjælpe dem med at forstå, at de er meget mere end deres diagnose. Psykoeducation spiller en vigtig rolle i at give klienterne en forbedret selvforståelse og muligheden for at håndtere deres udfordringer på en konstruktiv måde.

Når man ikke ved hvad der kan forebygge ens funktionstab/udviklingsforstyrrelse, kan det blive fatal for den berørte. Dette fordi de ikke er selvbevidste om hvad der gør sig gældende. De kommer til at vende de mange nederlag indad, og dermed tro at det er dem som person er forkert. De kan opleve uberettigede skyld og skam.

Dette fremfor at få forebygget denne funktionsnedsættelse/ udviklingsforstyrrelse. Så de kan klare at man lever med en funktionsnedsættelse. Og dermed være i bedre stand til at adskille, hvad der hører sig funktionsnedsættelsen, eller hvad der hører sig til deres personlige/ kognitive ting. Dette folder jeg ud for de berørte så de får eksternaliseret hvad der er udviklingsforstyrrelsen og hvad der er dig. For man er ikke bare sin diagnose. Man er også så meget andet og også mange gode sider og kvaliteter. 

Mange ting kan man gøre ved netop at være bevidst om hvad der er i spil/udfordrende, hvad der skal til for at man så vidt muligt kan få en normal tilværelse med livskvalitet, fremfor at nedsmelte og komme ud for en massiv række nederlag mv.

 

personlighedsforstyrrelse-add-adhd-autisme

I min psykoterapeutiske praksis hjælper jeg mange mennesker der er særlig udfordret

Jeg hjælper såvel børn, unge som voksne herunder familiemedlemmer med at forstå, hvad det vil sige at have en nedsat funktion med fx ADD, ADHD, eller autisme mv.

Jeg er netop med en pædagogisk psykologisk special viden til hvordan understøtte op om de personlighedsforstyrrelser – nedsat funktion.

Jeg giver også vejledning i hvornår funktionsnedsættelsen driller og hvordan man kan forebygge nedsmeltningen og at kunne gennemføre skole, job men også sociale sammenhænge.

I min praksis hjælper jeg både børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser som ADHD, ADD og autisme. Jeg har en pædagogisk psykologisk specialviden, der gør mig i stand til at støtte dem på den rette måde. Jeg vejleder også pårørende, så de får den nødvendige viden og forståelse for at støtte deres familiemedlemmer bedst muligt.

Der er mange genkendelige tegn og symptomer, der kan være i spil, og jeg hjælper mine klienter med at identificere og håndtere dem. Struktur, overblik, opmærksomhedsforstyrrelser, humørudsving, og andre udfordringer kan give betydelige problemer i dagliglivet, men med den rette hjælp kan de lære at tackle dem og forbedre deres livskvalitet og velvære.

 

Det er afgørende at forstå, at mennesker med udviklingsforstyrrelser ikke er deres diagnose. De har også mange gode sider og kvaliteter, som vi arbejder på at styrke i terapien. Min mål er at hjælpe mine klienter med at opnå en bedre forståelse af sig selv, udvikle strategier til at håndtere deres udfordringer og få en forbedret livskvalitet.

Psykoeducation

Personen får en forbedret selvforståelse og lærer at adskille hvad der er diagnosen/funktionsnedsættelsen og hvad der er personen i sig selv. Men også hvad og hvordan man kan sætte ind, for at understøtte personens trivsel og gøren. Samt hvordan man kan få særlig hjælp gennem systemet, lige fra hvordan få udredt dette, til hvad findes der af offentlige støtte muligheder, til hvordan kan man selv og andre understøtte personen.

Genkendelig ting hvor der kan være i spil; fx at skabe et overblik, struktur, glemmer/ forligger ting, opmærksomhedsforstyrret, over sanser, humør udsving, dagdrømmer, springer hurtigt med på en ide, har svært ved at se meningen med en aktivitet. De symptomerne volder stort besvær og medfører betydelige problemer i ens daglige liv og færden inden for flere forskellige områder. 

psykoterapi-terapi-online

Pårørende 

Nogle gange kan det være nødvendigt at vejlede øvrige familiemedlemmer, så de får en optimeret viden om dette, så de ikke bare fordømmer og nedgør personen fordi de ikke har fået justeret deres forventninger / viden til personen. Hvilket også kan forebygge at den udsatte barn/unge eller voksen mistrives i sit liv og bliver fastholdt i nogle fejldømte konklusioner med at personen er forkert, dum, irriterende, sjusket, doven, augant, sur, ligeglad, forstyrrende, uopdragen, egocentrisk osv. Altså en nedadgående spiral for ens velvære, trivsel og kontakt med nære relationer. Læs mere om ADHD/ADD

 

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet