07/03/2024

DØTRE TIL NARCISSISTISKE MØDRE

by Vivi Hinrichs,

At Navigere Gennem Forholdet mellem Voksne Døtre og Narcissistiske Mødre

Mange kvinder, både unge og middelaldrende, søger terapeutisk støtte, da de kæmper med komplekse udfordringer i forbindelse med deres forhold til deres mødre. Ofte bliver de voksne døtre konfronteret med narcissistiske træk og dysfunktionelle mønstre, der kan gøre det svært at trives og føle sig forstået i dette tætte bånd.

Definition på narcissisme

Narcissisme refererer til en personlighedsforstyrrelse, hvor enkeltpersoner udviser et overdrevent behov for beundring, manglende empati for andre og en opblæst opfattelse af deres egne evner og betydning. Dette mønster af adfærd kan påvirke både personlige relationer og arbejdslivet negativt.

Nøgletræk ved narcissisme

Nogle nøgletræk ved narcissisme inkluderer selvcentrering, arrogance, manglende evne til at anerkende andres behov og et konstant behov for ekstern beundring. Mens en vis grad af selvbevidsthed og selvværd er sunde, kan overdreven narcissisme have negative konsekvenser for både individet og deres omgivelser. Terapi og professionel rådgivning kan være gavnlige for dem, der oplever udfordringer relateret til narcissisme.

Identifikation af Narcissistiske Træk

Når voksne døtre begynder at reflektere over deres forhold til deres mødre, står nogle over for udfordringen ved at genkende narcissistiske træk. Dette kan omfatte en overdreven fokusering på egne behov og ønsker, manglende evne til empati samt en tendens til at manipulere og kontrollere forholdet.

Dysfunktionelle Mønstre

Døtre kan opleve gentagne mønstre af manglende støtte, følelsesmæssig manipulation og usunde magtdynamikker. Dette kan føre til en følelse af afstand, forvirring og endda lavt selvværd hos døtrene.

Naricissisme

Narcissisme stammer fra myten om Narcissus, der var smuk, arrogant og selvoptaget, forelsket i sit eget spejlbillede. Narcissisme udgør en spektrumsforstyrrelse, der varierer fra nogle få narcissistiske træk til en fuldt udviklet narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Den narcissistiske personlighed

Den narcissistiske personlighed udviser karakteristika som en grandios følelse af betydning, drømme om ubegrænset magt eller ideel kærlighed, troen på at være særlig og unik, krav om overdreven beundring, forventning om særlig behandling, udnyttelse af andre, manglende empati, misundelse og arrogance.

Tilknytningen

Forholdet til vores mor begynder det øjeblik, vi træder ind i verden. I hendes nærvær viser vi de første tegn på afhængighed og den menneskelige længsel efter beskyttelse og kærlighed.

Tilknytning er komplekst, og det forventes ikke, at pæne piger bør hade deres mødre. Der hersker en opfattelse af, at pæne piger slet ikke bør tale om de vanskelige følelser, der kan opstå.

Mor-datterforholdets kompleksitet

Mor-datterforholdets kompleksitet manifesterer sig ofte i følelsen af tomhed, mangel på empati, interesse og kærlighed. Barnet, nu voksen, forsøger ofte at undskylde forældrene og tager selv ansvar eller skyld på sig.

Døtre af narcissistiske mødre

Døtre af narcissistiske mødre er klar over, at deres selvopfattelse er forvrænget, men de har svært ved at identificere det sande billede af sig selv. Den tidligere indlærte ligning om at behage andre uden at modtage noget til gengæld har en betydelig og negativ indflydelse på datterens fremtidige romantiske forhold. Det føles som om, man aldrig er tilstrækkelig god.

Kærlighed og tilgivelse

Formålet er at give anerkendelse og accept af grundlæggende følelser, samt at skabe plads til at føle sig som et helt og autentisk menneske.

Målet er ikke at projicere vrede eller modvilje, men derimod at begive sig ud på en rejse mod større forståelse. Hele processen drejer sig om at opnå velvære gennem kærlighed og tilgivelse, både for én selv og ens mor. Rejsen indebærer at opleve fornægtelse, konfrontere svære følelser, være sårbar, erkende mindre ønskelige træk hos sig selv, føle stor sorg og samtidig forsøge at forstå og hele ens sår.

Når mødre ikke opbygger bånd

Når mødre ikke opbygger bånd til deres døtre, mangler de nødvendig næring og kærlighed i opvæksten. Dette resulterer i en mangel på følelsesmæssig selvtillid og tryghed for datteren, der nu må forsøge at opfylde disse behov på egen hånd. Det emotionelle tomrum er karakteristikum ved moderens narcissisme. Når man distancerer sig fra moderen, begynder man at indtage mere plads og udvikler en følelse af egen identitet, ikke længere usynlig, hverken for andre eller for sig selv.

Opnå sund selvfølelse

For at opnå sundhed er det nødvendigt at forstå, hvordan det har været at være datter af en narcissistisk mor og erkende, hvordan hendes narcissisme har påvirket os. Dette indebærer:

 • At lære at håndtere og ikke undertrykke vores følelser.
 • At stå ansigt til ansigt med virkeligheden af vores oplevelser og indse, at håbet om forandring ikke alene skaber forandring.
 • At se positive ting i livet, selvom vi var klar over, at vi levede i skyggen.
 • At anerkende og håndtere følelsesmæssige omgivelser og uærlighed i vores familier.

Håbet er, at anerkende og acceptere vores grundlæggende følelser vil give os plads til at være hele, sunde og autentiske som de personer, vi er i dag. For at vi kan få det i balance fordrer at du har lært at mentalisere.

Traume

Du kan afprøve om det er muligt at diskutere dine følelser med din mor og undersøge, om der er behov for at tackle smertefulde oplevelser fra barndommen. Den følelsesmæssige arv, ligesom den genetiske arv, kan gå netop ubemærket gennem generationer.

En narcissistisk mor ser ofte døtre som forlængelser af sig selv snarere end selvstændige mennesker. Datteren forsøger at behage moren for at opnå kærlighed og anerkendelse, uden at indse, at denne opførsel er vilkårlig og afhænger af moderens selvcentrerede bekymringer.

Anerkendelse!

Det mest skadelige er, at den narcissistiske mor sjældent anerkender datteren for at være sig selv, hvilket er afgørende for hendes udvikling som selvsikker kvinde. Datteren, der ikke får denne anerkendelse i sit tidlige forhold med sin mor, kan føle, at hendes indsats er nytteløs og at hun ikke har nogen betydning i verden.

Døtre af narcissistiske mødre

Døtre af narcissistiske mødre kan mærke, at deres selvopfattelse er forvrænget, men de kæmper ofte for at opdage, hvordan det sande billede ser ud. At lære at elske sig selv og møde udfordringerne ved at skabe autentiske relationer er en vigtig del af helingsprocessen.

søtre-narcisstiske-mødre-forældre

Test om din mor har narcissistiske karaktertræk?

 

 • Forsøger din mor at dominere samtaler om dine følelser ved at bringe hendes egne ind i billedet?
 • Har du observeret tegn på jalousi fra din mors side rettet mod dig?
 • Drejer dine samtaler med din mor om dine problemer altid hen imod at handle om hende selv?
 • Støtter din mor kun op om dig, når det fremhæver hende som en god mor?
 • Har du generelt manglet følelsesmæssig nærhed fra din mor?
 • Har tvivlet gentagne gange på, om din mor virkelig forstår dig eller elsker dig?
 • Gør din mor kun noget for dig, når det kan ses af andre?
 • Reagerer din mor på ulykker i dit liv ved at fokusere på, hvordan det påvirker hende, i stedet for hvordan du har det?
 • Er din mor meget opmærksom på, hvad andre tænker, herunder naboer, venner, familie og kollegaer?
 • Forsøger din mor at fornægte sine egne følelser?
 • Skyder din mor skylden på andre i stedet for at erkende sit eget ansvar for følelser og handlinger?
 • Holder din mor fast i vrede i stedet for at løse problemer?
 • Har du følelsen af at være din mors slave?
 • Føler du dig ansvarlig for din mors lidelser og sundhedsproblemer?
 • Var det dit ansvar som barn at tage dig af din mors fysiske og psykiske behov?
 • Oplever du, at din mor er kritisk over for dig?
 • Føler du, at din mor ikke accepterer dig?
 • Føler du dig magtesløs, når du er sammen med din mor?
 • Bliver du ofte ydmyget af din mor?
 • Føler du, at din mor ikke kender dit sande selv?
 • Handler din mor som om, at verden burde dreje sig om hende?
 • Synes det svært at være en separat person fra din mor?
 • Vil din mor have kontrol over dine valg?
 • Svinger din mor mellem at være egoistisk og deprimeret?
 • Fremstår din mor falsk over for dig?
 • Følte du dig nødsaget til at tage dig af din mors psykiske behov som barn?
 • Føler du, at du bliver manipuleret, når din mor er til stede?
 • Oplever du, at din mor værdsætter dig mere for, hvad du gør, end hvem du er?
 • Er din mor dominerende og skifter mellem at optræde som offer og martyr?
 • Konkurrerer din mor med dig?
 • Insisterer din mor altid på at få sin vilje?
<br />
narcisstiske-foraeldre

Det tomme spejl

At vokse op i en familie, hvor din mors narcissisme dominerer, kan resultere i, at du som voksen kvinde dagligt stræber efter at være en pæn pige og gøre alting rigtigt. Troen på, at ved at behage andre vil du fortjene den kærlighed og respekt, du længes efter, præger dine handlinger.

Den velkendte indre stemme

Den velkendte indre stemme leverer negative budskaber, der underminerer din selvrespekt og selvtillid, såsom:

o Jeg er ikke god nok
o Jeg bliver kun værdsat for mine præstationer og ikke for den person, jeg er
o Jeg er ikke værd at elske

Konsekvenserne af at have haft en narcissistisk mor kan inkludere:

o En følelse af tomhed og generel utilfredshed
o Behovet for at omgås ægte, oprigtige mennesker
o Udfordringer i kærlighedsforhold
o Frygt for at ende som din mor
o Bekymringer om din egen evne som en glad mor
o Svært ved at stole på andre
o Manglende et sundt og harmonisk forbillede
o Hæmmet følelsesmæssig udvikling
o Svært ved at skabe dit eget autentiske liv

Blandingen af omklamrende og ignorerende adfærd skaber komplekse dynamikker.

• Den narcissistiske mor ignorerer pigens ønsker, og datteren risikerer at føle sig som et objekt i stedet for et menneske.
• Den omklamrende mor forsøger at dominere og kontrollere alle aspekter af sin datters liv, og datteren mister sig selv i processen.
• Den ignorerende mor giver ikke vejledning og følelsesmæssig støtte, og datteren føler sig usynlig og afvist.

Narcissistiske mødres mange ansigter

En mor kan kun lære sin datter selvtillid, selvkærlighed og selvbevidsthed, hvis hun selv besidder disse egenskaber. For at overføre dem succesfuldt skal moderen have et engageret og afbalanceret forhold til sin datter. Selvom du måske har glemt specifikke begivenheder og følelsesmæssige traumer, har du indskrevet de selvudslettende budskaber i dit sind. Disse budskaber skaber ubevidste følelses- og adfærdsmønstre, der kan være vanskelige at slippe.

Mor-datter dynamikker

• Mor prioriterer, hvordan tingene ser ud i hendes øjne frem for dine følelser.
• Mor føler jalousi over for dig.
• Mor støtter ikke dine sunde meninger, især når de kolliderer med hendes egne behov eller truer hende.
• Familien drejer sig alt om mor.
• Mor mangler evnen til at føle empati.
• Mor kan ikke håndtere egne følelser.
• Mor er kritisk og fordømmende.
• Mor behandler dig som en vej og ikke som en datter.
• Manglende grænser og privatliv med mor.

Narcissismens mange ansigter hos mødre inkluderer

• Den udadvendte flamboyante.
• Den resultatorienterede.
• Den psykosomatiske.
• Misbrugeren.
• Den skjult ondskabsfulde.
• Den følelsesmæssigt krævende.

Terapeutisk Tilgang

For dem, der søger hjælp, er det vigtigt at anerkende og udforske disse udfordringer i et trygt terapeutisk rum. Jeg hjælper med at afdække de underliggende årsager til konflikter og styrke datterens evne til at sætte sunde grænser.

Arbejde med Selvværd

Som terapeut guider jeg dig- døtrene i at genopbygge deres selvværd og lære dem sunde måder at kommunikere og etablere grænser på. Dette kan hjælpe med at mindske den negative indvirkning af narcissistiske mønstre.

At Acceptere og Sætte Grænser

At lære at acceptere mødres adfærd uden at internalisere den og samtidig fastsætte klare grænser er afgørende. Terapeuten kan støtte døtrene i at finde en balance mellem selvpleje og bevarelse af forbindelsen til deres mødre.

At Skabe Egen Identitet

Den terapeutiske intervention kan også hjælpe døtre med at udforske og udvikle deres egen identitet uafhængigt af deres mødres forventninger og påvirkning.

For kvinder, der oplever udfordringer i deres forhold til en mor med narcissistiske træk, kan terapi være en vej til forståelse, helbredelse og opbygning af sunde relationer. Det er en rejse mod at opdage og værdsætte sig selv, uanset de komplekse dynamikker, de har oplevet.

Forholdet til Vores Mor: Fra Tilknytning til Selverkendelse

Vores forhold til vores mor starter i det øjeblik, vi kommer til verden. I hendes nærvær viser vi de første tegn på afhængighed og menneskelig længsel efter beskyttelse og kærlighed. Men hvad sker der, når denne længsel ikke bliver mødt med den empati og interesse, vi behøver?

Tilknytning og Usagte Regler

Vi lærer tidligt, at pæne piger ikke skal hade deres mødre og slet ikke tale om dårlige følelser. Dette usagte krav om perfektion og tavshed kan skabe en kompleks dynamik i mor-datterforholdet. At føle et tomrum, manglende empati, og en følelse af ikke at være elsket er desværre alt for almindeligt for mange døtre af narcissistiske mødre.

Det Følelsesmæssige Tomrum

Ofte forsøger barnet, selv som voksen, at undskylde sin forælder og påtage sig skylden. Men det følelsesmæssige tomrum, vi føler, er ofte et resultat af moderens narcissisme. Uden denne viden kan vi blive fanget i en cyklus af selvbebrejdelse og usikkerhed.

At Genfinde Sin Identitet

Adskilt fra sin mor kan man begynde at tage mere plads og udvikle en fornemmelse af egen identitet. For at være sunde må vi forstå, hvad det vil sige at være døtre af narcissistiske mødre og indse, hvordan deres narcissisme har påvirket os:

Vi har lært at undertrykke vores følelser og fornægte dem.
Vi må stå ansigt til ansigt med vores oplevelser, erkende dem som sande og indse, at håbet om, at tingene vil forandre sig, ikke i sig selv vil skabe forandring.
Som piger var vi nødt til at se tingene i et positivt lys, selvom vi vidste, vi levede i skyggen.
Vores familier tog sig godt ud udefra, men vi kunne fornemme, at noget var galt, hvilket blev bagatelliseret.

 

At Finde Håb og Healing

Håbet er at give dig anerkendelse og accept af dine grundlæggende følelser og give dig rum til at føle dig som et helt menneske, sund og autentisk. Hvis din mor formår at svare på dine følelser og spørgsmål som

 • “Er der nogle ting, vi har brug for at tale igennem?” eller
 • “Oplever du smerter fra din barndom?”, kan det åbne døren til heling.

Den følelsesmæssige arv er som den genetiske arv, der bliver nedarvet gennem generationer uden nogen bemærker det.

At Udvikle Selvaccept

For at bryde denne cyklus er det vigtigt at slippe den indre kritiker, der konstant får os til at betvivle os selv og føle os flove. Vi skal lære at være kærlige over for os selv, og måske også over for vores mor.

En narcissistisk mor ser ofte sine døtre som en forlængelse af sig selv, snarere end som selvstændige personer.

Ved at please moren forsøger datteren at vinde hendes kærlighed og anerkendelse, uden at indse, at denne opførsel er vilkårlig og afhænger af moderens egne bekymringer.

Konsekvenserne af Mangel på Anerkendelse

Den mest skadelige effekt er, at den narcissistiske mor aldrig anerkender datteren for blot at være sig selv. Dette er afgørende for, at datteren kan udvikle sig til en selvsikker kvinde.

Uden denne anerkendelse lærer datteren, at hun ikke har nogen betydning i verden, og at hendes anstrengelser er nytteløse. Hun tror, at årsagen til, at hun sjældent kan behage sin mor, ligger hos hende selv, hvilket fører til en dyb følelse af ikke at være værd at elske.

Vejen til Selvaccept og Selvkærlighed

Døtre af narcissistiske mødre fornemmer ofte, at deres selvbillede er forvrænget, men de ved ikke, hvordan det sande billede ser ud. Ved at forstå og erkende denne dynamik kan vi begynde at pleje vores egen selvkærlighed og selvaccept.

Vi kan lære, at vi ikke behøver at gøre os fortjent til kærlighed gennem at behage andre, men at vi er værdifulde og elskelige som dem, vi er.

Gennem terapi og selvrefleksion kan vi begynde at helbrede og finde vej til et autentisk og sundt liv, hvor vi føler os som hele mennesker, der er i stand til at elske og blive elsket på en sund måde.

<br />
narcisstisk-moedre-doetre

Narcissistiske mødre

Narcissistiske mødre og deres indvirkning på døtre kan være en kompleks og udfordrende dynamik. Ofte præges disse relationer af en ubalance, hvor moderens egocentrisme og behov for beundring overskygger datterens eget behov for opmærksomhed og støtte. Terapi kan være en kraftfuld vej til at bearbejde disse komplekse følelsesmæssige bånd og hjælpe døtre med at genopdage og styrke deres egen identitet.

Kriteriet for adskillelse:

 • Du er i stand til at i dybden at opleve en bred vifte følelser som livlighed, glæde. Energi, begejstring og spontanitet
 • Du er i stand til at forvente ros, når du fortjener det
 • Du er i stand til at aktivere dig selv og holde fast
 • Du anerkender dit eget værd
 • Du har evnen til at lindre smertefulde følelser
 • Du har evnen til at forpligte dig og til at gennemføre det det lover dig selv
 • Du har kreativitet. Du kan finde løsninger på problemer og være opfindsom og du kan erstatte og afdramatisere negativ adfærd med positivt
 • Intimitet: du kan fuldt og ærligt udtrykke dig selv i et tæt forhold med et andet menneske med meget lidt angst for at blive forladt og eller omklamret du er i stand til at skabe følelsesmæssig nærhed uden frygt eller angst for at blive forladt eller opslugt.

Bryd den narcissistiske arv

Ved at forstå hvordan din mors adfærd og har påvirket dig, kan du begynde din egen helbredelsesproces ved at tage følgende skridt til at slippe fri af smerten:

 • Acceptere din mors begrænsninger og sørg over, at du ikke har haft den mod du gerne ville have haft
 • Adskil dig psykologisk fra din mor og omfortolk de negative budskaber, som du har fået fra hende, til positive beskeder.
 • Gå i gang med at udvikle og acceptere din egen identitet, dine følelser og dine ønsker.
 • Gør en indsats for at blive opmærksom på dine egene narcissistiske træk og nægt at give dem videre til dine egne børn.

Genvid kontrol

At frigør dig fra din mors kredsløb er den eneste måde, hvorpå du kan opnå ægte kontrol over dine egne valg i livet og blive det menneske. Det altid har været meningen at du skulle være.

Du kan bevæge dig i følgende udviklingsstadie:

 • Forstå hvordan din mor projicerer sine følelser over dig.
 • Forstå og håndtere jalousien fra din mor og andre
 • Udtryk dine indre, negative budskaber

Få terapi til at bliv fri

I terapien får døtrene mulighed for at udforske de dybtliggende konsekvenser af deres opvækst og det præg, en narcissistisk mor kan have haft på deres selvopfattelse. Gennem refleksion og forståelse af mønstre og adfærd, der er opstået som følge af denne dynamik, kan terapien fungere som et trygt rum, hvor døtrene kan begynde at genopbygge deres egen selvopfattelse.

At se sig selv i et nyt lys

En vigtig del af terapeutisk arbejde fokuserer på at lære døtrene at se sig selv i et nyt lys – et lys, der ikke er formet af moderens narcissisme, men derimod af deres egne værdier, drømme og behov. Dette indebærer ofte at udfordre negative selvopfattelser, der er blevet internaliseret gennem årene, og erstatte dem med mere realistiske og styrkende overbevisninger.

Som terapeut fungerer jeg også som en vejleder og støtte i denne rejse mod selvopdagelse og selvstændighed. Det handler om at bryde fri fra det bånd, der har været præget af ensidig opmærksomhed og behovstilfredsstillelse, og i stedet skabe sunde grænser og relationer.

Terapien tilbyder redskaber til at genopbygge døtrenes selvværd og selvtillid, så de kan stå stærkere i mødet med livets udfordringer.

At løsrive sig

At løsrive sig fra en narcissistisk mor og finde sig selv igen kræver tid, tålmodighed og støtte. Terapeuten fungerer som en guide i denne transformation, og processen handler om at frigøre sig fra fortidens byrder og skabe et fundament for en mere autentisk og selvstændig fremtid. Det er et skridt mod at genopdage ens egen unikke identitet og bygge et liv, der er baseret på personlige værdier og autenticitet.

Terapi kan således være nøglen til at bryde fri og blomstre som en selvstændig og stærk kvinde.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

 • Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
 • Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
 • Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om traumebehandling, om mentalisere

BLOGS ….

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale