03/05/2021

Flerkulturel – Hvordan forene kulturerne?

by Vivi Hinrichs,

Få psykoterapeutisk bevidstgørelse og støtte til at skabe en livsgivende balanceret trivsel

 

Skab Balance og Styrke gennem Psykoterapi – For Flerkulturelle Familier

Bor du i Danmark, men har du rødder i en helt anden kultur, som er markant anderledes end den danske? Har du oplevet traumatiske begivenheder, enten personligt eller gennem din families historie? At være en del af en flerkulturel familie og forsøge at finde balance mellem to verdener kan være en udfordrende opgave.

Den kulturelle balance kan være svært og for nogle volde store problemer.

Tyngden kan blive ubærlig, særligt når pubertetens identitetskonflikter forstærkes af, at man samtidig skal forene to kulturelle værdisæt, som på nogle punkter trækker i hver sin retning. Hvad er der særligt ved din kulturelle arv, hvilke familiemønstre oplever du og hvilke kulturelle forskelle er der generelt? Hvad er svært og hvordan handler og agerer du i det?

Som familieterapeut – psykoterapeut er jeg her for at hjælpe dig med at skabe en livgivende og balanceret trivsel, hvor du kan håndtere de udfordringer, der opstår på grund af kulturelle forskelle. Vi vil udforske din kulturelle arv, familiemønstre og de generelle kulturelle forskelle, du står over for. Sammen vil vi arbejde på at håndtere svære situationer og finde veje til at udleve dine drømme og værdier både i hverdagen og fremtiden.

 

multicyltural-cultur

Oplever du en livskrise?

Livet kan udfordre os på mange måder, og hvis du står i en krise, vil jeg også være der for at støtte dig. En krise eller et traume kan føles som en isolerende og forvirrende tid, hvor følelser som tomhed, fortvivlelse og angst kan overmande os. Som en flerkulturel person kan traumatiske oplevelser have særlig dybde, og gennem terapi kan vi arbejde på at bearbejde og integrere disse oplevelser.

Du kan have svært ved at efterleve alle de forskellige og til tider modsatrettede forventninger. Det kan på forskelige måder være uoverkommelige barrierer, der begrænser dig i at udfolde de drømme, du har for dit liv, såvel i hverdagen som i fremtiden. Når man står i en situation, hvor man skal forsøge at opfylde modsatrettede krav som flerkulturel, kan det på et tidspunkt blive en så stor belastning, at det opleves som en krise.

En krise kan opleves når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Hvert enkelte menneskes krise er unik. En krise og traume kan give en fornemmelse af at være isoleret fra omverdenen og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume. Er du flerkulturel, kan du have dybdegående traumatiske oplevelser, som du har behov for hjælp til at bearbejde. Læs mere om angst og traume her.

Det afhænger også meget af, hvilken krise der er tale om. Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

 

Flerkulturel – Hvordan forener du kulturerne?

Flerkulturelle familier står ofte over for unikke udfordringer, når værdier, normer og regler fra forskellige kulturer kolliderer. Gennem psykoterapi vil du lære at sætte ord på dine tanker og følelser, og få støtte til at håndtere disse udfordringer. Vi vil arbejde sammen om at finde din identitet og skabe en sund balance, hvor du kan navigere mellem forskellige kulturer med styrke og selvsikkerhed.

Min lange erfaring med at arbejde med mennesker med forskellig etnisk baggrund gør mig i stand til at forstå de dilemmaer, du kan stå over for i din flerkulturelle tilværelse i Danmark. Jeg er dedikeret til at hjælpe dig med at finde din vej og skabe trivsel og balance i dit liv. Hvis du har brug for støtte til at håndtere de udfordringer, du står over for, er du velkommen til at kontakte mig for en terapikonsultation.

De ting der kan spille ind og vanskeliggøre en sund trivsel kan være mangeartet. Særligt hvis værdier, normer og regler mødes og dermed konflikter. De kan komme til at virke uoverkommelige.

 

Psykoterapi

Gennem psykoterapi lærer du at sætte ord på det og du får støtte til at håndtere det og får skabt en balance. Du får defineret det du står for og har af værdier og drømme. Det kan nytte at få sat ord på det og skilt tingene ad. Støtte og udvikling kan være med til at skabe en sund balance for dig. Du får hjælp til at finde dig selv. Hvem er du? Hvor er din vej i alt dette?

Få terapi til at få sat ord på det der er svært og få støtte til at håndtere det, for at få skabt en balance. Vi taler f.eks. også om, hvad kultur og kulturarv betyder og hvilke kulturelle forskelle der er. Hvad er svært, og hvordan kan du handle i det?

Jeg har mange års professionel erfaring med arbejde med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg har en del praktisk og faglig erfaring i de dilemmaer, du kan have ved at må balancere mellem flerkulturel levevis i Danmark.

Søg i blogindlægget
Sociale medier
Kontakt mig

Se andre indlæg
Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet