Få psykoterapeutisk bevidstgørelse og støtte til at skabe en livsgivende balanceret trivsel

Bor du i Danmark, men kommer din familie oprindeligt fra et andet land, hvor kulturen er yderst anderledes end den danske? Har du oplevet traumatiske oplevelser på egen krop, eller har din familie traumatiske oplevelser i bagagen? Det at være flerkulturel og forsøge at balancere mellem det, der kan føles som to verdener, er ikke altid en let opgave.

Den kulturelle balance kan være svært og for nogle volde store problemer.

Tyngden kan blive ubærlig, særligt når pubertetens identitetskonflikter forstærkes af, at man samtidig skal forene to kulturelle værdisæt, som på nogle punkter trækker i hver sin retning. Hvad er der særligt ved din kulturelle arv, hvilke familiemønstre oplever du og hvilke kulturelle forskelle er der generelt? Hvad er svært og hvordan handler og agerer du i det?

 

Oplever du en livskrise?

Du kan have svært ved at efterleve alle de forskellige og til tider modsatrettede forventninger. Det kan på forskelige måder være uoverkommelige barrierer, der begrænser dig i at udfolde de drømme, du har for dit liv, såvel i hverdagen som i fremtiden. Når man står i en situation, hvor man skal forsøge at opfylde modsatrettede krav som flerkulturel, kan det på et tidspunkt blive en så stor belastning, at det opleves som en krise.

En krise kan opleves når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Hvert enkelte menneskes krise er unik. En krise og traume kan give en fornemmelse af at være isoleret fra omverdenen og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume. Er du flerkulturel, kan du have dybdegående traumatiske oplevelser, som du har behov for hjælp til at bearbejde. Læs mere om angst og traume her.

Det afhænger også meget af, hvilken krise der er tale om. Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

 

Flerkulturel – Hvordan forener du kulturerne?

De ting der kan spille ind og vanskeliggøre en sund trivsel kan være mangeartet. Særligt hvis værdier, normer og regler mødes og dermed konflikter. De kan komme til at virke uoverkommelige.

Gennem psykoterapi lærer du at sætte ord på det og du får støtte til at håndtere det og får skabt en balance. Du får defineret det du står for og har af værdier og drømme. Det kan nytte at få sat ord på det og skilt tingene ad. Støtte og udvikling kan være med til at skabe en sund balance for dig. Du får hjælp til at finde dig selv. Hvem er du? Hvor er din vej i alt dette?

Få terapi til at få sat ord på det der er svært og få støtte til at håndtere det, for at få skabt en balance. Vi taler f.eks. også om, hvad kultur og kulturarv betyder og hvilke kulturelle forskelle der er. Hvad er svært, og hvordan kan du handle i det?

Jeg har mange års professionel erfaring med arbejde med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg har en del praktisk og faglig erfaring i de dilemmaer, du kan have ved at må balancere mellem flerkulturel levevis i Danmark.