03/05/2021

FLERKULTUREL – HVORDAN FORENE KULTURERNE?

by Vivi Hinrichs,

Få psykoterapeutisk bevidstgørelse og støtte til at skabe en livsgivende balanceret trivsel

 

Skab Balance og Styrke gennem Psykoterapi – For Flerkulturelle Familier

Bor du i Danmark, men har du rødder i en helt anden kultur, som er markant anderledes end den danske? Har du oplevet traumatiske begivenheder, enten personligt eller gennem din families historie? At være en del af en flerkulturel familie og forsøge at finde balance mellem to verdener kan være en udfordrende opgave.

Den kulturelle balance kan være svært og for nogle volde store problemer.

Tyngden kan blive ubærlig, særligt når pubertetens identitetskonflikter forstærkes af, at man samtidig skal forene to kulturelle værdisæt, som på nogle punkter trækker i hver sin retning. Hvad er der særligt ved din kulturelle arv, hvilke familiemønstre oplever du og hvilke kulturelle forskelle er der generelt? Hvad er svært og hvordan handler og agerer du i det?

Som familieterapeut – psykoterapeut er jeg her for at hjælpe dig med at skabe en livgivende og balanceret trivsel, hvor du kan håndtere de udfordringer, der opstår på grund af kulturelle forskelle. Vi vil udforske din kulturelle arv, familiemønstre og de generelle kulturelle forskelle, du står over for. Sammen vil vi arbejde på at håndtere svære situationer og finde veje til at udleve dine drømme og værdier både i hverdagen og fremtiden.

 

multicyltural-cultur

Oplever du en livskrise?

Livet kan udfordre os på mange måder, og hvis du står i en krise, vil jeg også være der for at støtte dig. En krise eller et traume kan føles som en isolerende og forvirrende tid, hvor følelser som tomhed, fortvivlelse og angst kan overmande os. Som en flerkulturel person kan traumatiske oplevelser have særlig dybde, og gennem terapi kan vi arbejde på at bearbejde og integrere disse oplevelser.

Du kan have svært ved at efterleve alle de forskellige og til tider modsatrettede forventninger. Det kan på forskelige måder være uoverkommelige barrierer, der begrænser dig i at udfolde de drømme, du har for dit liv, såvel i hverdagen som i fremtiden. Når man står i en situation, hvor man skal forsøge at opfylde modsatrettede krav som flerkulturel, kan det på et tidspunkt blive en så stor belastning, at det opleves som en krise.

En krise kan opleves når vi i en periode af vores liv mister fodfæstet, og vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå for en selv og måske ens nærmeste. Vi har svært ved at overskue, hvordan det hele skal gå. Måske skal du finde helt nye veje i dit liv.

Hvert enkelte menneskes krise er unik. En krise og traume kan give en fornemmelse af at være isoleret fra omverdenen og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume. Er du flerkulturel, kan du have dybdegående traumatiske oplevelser, som du har behov for hjælp til at bearbejde. Læs mere om angst og traume her.

Det afhænger også meget af, hvilken krise der er tale om. Det er almindeligt at reagere både fysisk og psykisk på en voldsom hændelse. Pludselig kan vi ikke problemløse som vi plejer. Den analytiske tænkning hjælper os ikke. Vores opfattelse af tilværelsen ændres med ét.

Flerkulturel – Hvordan forener du kulturerne?

Flerkulturelle familier står ofte over for unikke udfordringer, når værdier, normer og regler fra forskellige kulturer kolliderer. Gennem psykoterapi vil du lære at sætte ord på dine tanker og følelser, og få støtte til at håndtere disse udfordringer. Vi vil arbejde sammen om at finde din identitet og skabe en sund balance, hvor du kan navigere mellem forskellige kulturer med styrke og selvsikkerhed.

Min lange erfaring med at arbejde med mennesker med forskellig etnisk baggrund gør mig i stand til at forstå de dilemmaer, du kan stå over for i din flerkulturelle tilværelse i Danmark. Jeg er dedikeret til at hjælpe dig med at finde din vej og skabe trivsel og balance i dit liv. Hvis du har brug for støtte til at håndtere de udfordringer, du står over for, er du velkommen til at kontakte mig for en terapikonsultation.

De ting der kan spille ind og vanskeliggøre en sund trivsel kan være mangeartet. Særligt hvis værdier, normer og regler mødes og dermed konflikter. De kan komme til at virke uoverkommelige.

 

Psykoterapi

Gennem psykoterapi lærer du at sætte ord på det og du får støtte til at håndtere det og får skabt en balance. Du får defineret det du står for og har af værdier og drømme. Det kan nytte at få sat ord på det og skilt tingene ad. Støtte og udvikling kan være med til at skabe en sund balance for dig. Du får hjælp til at finde dig selv. Hvem er du? Hvor er din vej i alt dette?

Få terapi til at få sat ord på det der er svært og få støtte til at håndtere det, for at få skabt en balance. Vi taler f.eks. også om, hvad kultur og kulturarv betyder og hvilke kulturelle forskelle der er. Hvad er svært, og hvordan kan du handle i det?

Jeg har mange års professionel erfaring med arbejde med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg har en del praktisk og faglig erfaring i de dilemmaer, du kan have ved at må balancere mellem flerkulturel levevis i Danmark.

 

Står du midt i en livskrise

Står du midt i en livskrise og føler dig overvældet af følelser som tomhed, fortvivlelse og angst? Som en person med en flerkulturel baggrund kan kriser og traumer have særlige dybder, og det er her, jeg kan være din støtte gennem terapi.

Livet som flerkulturel kan være fyldt med udfordringer, især når forventninger fra forskellige kulturer kolliderer. Det kan føre til følelser af isolation, magtesløshed og konflikt. I terapi kan vi sammen arbejde på at forstå og integrere disse udfordringer, så du kan bryde ud af krisen og skabe balance i dit liv.

En livskrise kan være unik for hver person, og både fysiske og psykiske reaktioner er almindelige. Analytisk tænkning kan miste sin styrke, og ens opfattelse af tilværelsen kan ændres drastisk. Gennem psykoterapi kan du få hjælp til at navigere gennem krisen og genfinde din styrke.

Flerkulturelle familier oplever ofte komplekse udfordringer, når forskellige kulturelle værdier og normer mødes. I terapi vil du få støtte til at sætte ord på dine tanker og følelser og håndtere disse udfordringer. Sammen vil vi arbejde på at finde din identitet og etablere en sund balance mellem forskellige kulturer.

Min omfattende erfaring med flerkulturelle klienter gør mig i stand til at forstå de unikke dilemmaer, du kan stå over for. Jeg er dedikeret til at hjælpe dig med at finde din vej og skabe trivsel og balance i dit liv. Hvis du har brug for støtte til at håndtere de udfordringer, du står over for, er du velkommen til at kontakte mig for en terapikonsultation.

Gennem psykoterapi vil du lære at sætte ord på dine udfordringer, få støtte til at håndtere dem og skabe en sund balance i dit liv. Kontakt mig, og lad os sammen finde vejen mod heling og trivsel.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

 

Blogs …

 

Læs om multikulturel med en anden etnisk baggrund

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om multikulturel

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale