24/05/2024

BØVLER DU MED DIN IDENTITET OG SELVVÆRD?

by Vivi Hinrichs,

Opbyg Dit Selvværd: En Rejse mod Indre Styrke

Velkommen til min terapi, hvor vi sammen dykker ned i rejsen mod at bøvle med selvværd og identitet. Vi ser nærmere på hvordan få et styrket selvværd. Måske har du længe kæmpet med selvkritiske tanker, følt behovet for konstant anerkendelse eller står over for udfordringer med at sætte sunde grænser. Lad os sammen udforske vejen mod at genopbygge dit selvværd og skabe en positiv forandring i dit liv.

Hvordan Kan Min Terapi Hjælpe Dig?

Min terapeutiske tilgang kombinerer nøje udvalgte metoder, herunder kognitiv terapi, NLP og Metakognitiv terapi. Dette skaber et solidt fundament for at håndtere ikke kun symptomerne på lavt selvværd, men også de dybere lag af skyld og skam.

Symptomer på Lavt Selvværd:

 • Selvkritik og negative tanker
 • Negative antagelser om dig selv
 • Indre kritik og hård selvbedømmelse
 • Trang til ekstern anerkendelse
 • Udfordringer med at sætte grænser
 • Følelsen af ikke at være tilstrækkelig
 • Social usikkerhed og selvsabotage
 • Usikkerhed i sociale sammenhænge
 • Høje krav til dig selv
 • Svært ved at sige nej
 • Overdreven fokus på at behage andre
 • Vanskeligheder med at åbne op
 • Undervurdering af egne præstationer
 • Modstand mod komplimenter
 • Tendens til at huske negative oplevelser

Hjælp til at styrke selvværdet

Hvis lavt selvværd påvirker dig, er vi her for at hjælpe. Vores terapeutiske tilgang er skræddersyet til dine behov, med fokus på at identificere og udfordre negative tanker og adfærd. Vi vil guide dig gennem en proces, der involverer forskellige teknikker og strategier for at skabe afstand til selvbebrejdende tanker.

Terapi for selvværd og tanker

Vores terapiforløb starter med at udfolde emnet sammen med dig, så vi kan forstå, hvordan lavt selvværd påvirker dig specifikt. Vi vil udfordre og ændre de negative tanker, der opretholder dit selvopfattelse.

Terapi for selvværd og adfærd

Vi vil også arbejde med den adfærd, der er knyttet til lavt selvværd, uanset om det er undgåelsesadfærd eller kompenserende adfærd. Målet er at bryde den negative cirkel og hjælpe dig med at etablere sundere vaner.

Selvværd og leveregler

I terapien udfordrer vi sammen de sort/hvide leveregler, der fastholder lavt selvværd. Vi formulerer nye, mere rummelige regler, såsom at det er acceptabelt at sige fra, det er ikke nødvendigt at være perfekt, og det er okay ikke at være elsket af alle.

Du er god nok!

Ved at vælge et terapiforløb hos os vil du få støtte fra en erfaren psykolog. Vi forstår, at det kan være udfordrende at tale om lavt selvværd, og vores mål er at skabe et trygt rum, hvor du kan udforske og udfordre gamle mønstre. Vi vil guide dig til at genopdage dine personlige rettigheder og styrke adfærd, der fremmer et sundt selvværd.

Gode råd til at styrke selvværdet

Lad selvkritiske tanker passere som neutrale tanker
Dyrk en kærlig indre dialog med dig selv
Undgå at lade tanker blive til virkelighed
Udfordre selvdestruktiv adfærd dagligt og erstat den med positive handlinger

Hvis du ønsker hjælp til at styrke dit selvværd, er du velkommen til at kontakte os. Vi er her for at støtte dig på vejen mod et sundere og mere positivt syn.

Hvorfor have et styrket selvværd?

At have et styrket selvværd har mange positive konsekvenser for ens liv. Her er nogle af de grundlæggende grunde til, hvorfor det er bedst at have et styrket selvværd:

Mental Velvære: Et sundt selvværd er grundlæggende for mental velvære. Det betyder, at du har en positiv opfattelse af dig selv, hvilket gør det lettere at håndtere udfordringer og stress.

Selvaccept: Stærkt selvværd indebærer en høj grad af selvaccept. Når du accepterer dig selv, som du er, bliver du mere modstandsdygtig over for negative påvirkninger og mindre tilbøjelig til at lade andres meninger definere dig.

Forbedrede Relationer: Når du har tillid til dig selv og tror på dine evner, skaber det sunde relationer. Styrket selvværd gør det lettere at kommunikere tydeligt, etablere grænser og opretholde sund selvrespekt, hvilket igen bidrager til mere givende relationer.

Øget Selvtillid: Et stærkt selvværd er ofte forbundet med øget selvtillid. Når du tror på dine evner og føler dig værdifuld, er du mere tilbøjelig til at udfordre dig selv og forfølge mål, hvilket fører til personlig vækst og succes.

Bedre Mental Sundhed: Lavt selvværd kan være forbundet med mentale sundhedsproblemer som angst og depression. At styrke selvværdet kan fungere som en beskyttelsesfaktor mod disse udfordringer og bidrage til bedre mental sundhed.

Modstandskraft: Stærkt selvværd gør dig mere modstandsdygtig over for livets uundgåelige udfordringer. Du er bedre i stand til at håndtere nederlag og tilpasse dig forandringer uden at miste troen på dig selv.

Livsglæde: En sund opfattelse af ens selv er nøglen til øget livsglæde. Når du har et styrket selvværd, oplever du ofte mere tilfredshed og glæde i dagligdagen.

At arbejde på at styrke sit selvværd er derfor ikke kun en investering i ens mentale sundhed, men også en nøgle til at leve et mere opfyldende og givende liv.

<br />
identitet-selvvaerd

En Terapeutisk Rejse til Personlig Udvikling

At forstå og udforske vores identitet og selvværd er en dybdegående rejse, der former vores tanker, handlinger og relationer. I denne terapeutiske blog vil vi udforske nøgleaspekter af disse komplekse emner for at hjælpe dig med at opnå større selvindsigt og trivsel.

Identitetens Labyrint: Hvem er Jeg?

At forstå vores identitet begynder med at udforske, hvem vi virkelig er. Vi vil dykke ned i spørgsmål som kultur, værdier, tro og livserfaringer.

 • Terapeutiske redskaber og reflektion vil blive introduceret for at hjælpe dig med at afdække lagene af din identitet og opdage autentiske selv.

Selvværdets Byggesten: Kærlighed til Selv

Selvværd er grundlaget for vores mentale og følelsesmæssige velvære. Vi vil udforske, hvordan vores selvbillede er formet, og identificere potentielle barrierer for at opbygge et sundt selvværd.

 • Terapeutiske strategier vil blive præsenteret for at styrke din evne til at elske og værdsætte dig selv

Terapeutiske Redskaber til Selvopdagelse

Gennem terapeutiske øvelser og refleksion vil du blive guidet til at udforske dine dybeste overbevisninger, styrker og sårbarheder. Vi vil undersøge, hvordan tidligere erfaringer kan påvirke din selvopfattelse, og hvordan du kan frigøre dig fra begrænsende overbevisninger for at skabe plads til personlig vækst.

 

Hvad Gør Min Terapi Unik?

Min tilgang er skræddersyet til at forstå og adressere de individuelle årsager til lavt selvværd. Evidensbaserede metoder kombineret med en personlig tilgang sikrer, at terapien tilpasses netop dine behov. Vi arbejder ikke kun på at fjerne negative tanker, men også på at styrke din selvkærlighed og livsglæde.

Er Min Terapi Relevant for Dig?

Uanset om du er ung eller voksen, hvis du genkender nogle af symptomerne på lavt selvværd, er min terapi en åben dør for dig. Vi skaber et trygt rum, hvor du kan udforske og forandre de mønstre, der har holdt dit selvværd tilbage.

Sådan Foregår Terapien

Terapien foregår i rolige og trygge omgivelser, hvor vi kombinerer samtaleterapi med handlingsbaserede metoder. Vi fjerner gradvist de dybereliggende årsager til lavt selvværd, så du kan mærke og opleve en positiv forandring undervejs.

Investér i Dit Selvværd

Din beslutning om at investere i et bedre selvværd er også en investering i din fremtid. “Et Bedre Selvværd” forløbet inkluderer 5 sessioner, materiale, værktøjer og løbende støtte mellem vores møder.

Tag det første skridt mod et styrket selvværd og en positiv forandring i dit liv. Kontakt mig for at starte din rejse mod indre styrke.

Selvværdsudfordringer

identitet og selvværdsudfordringer kan manifestere sig på forskellige måder, og hvis du genkender tegnene, er det vigtigt at forstå, at du ikke er alene. Måske føler du dig ikke tilstrækkelig, har en konstant trang til at overpræstere eller sætter andres behov over dine egne. Dette kan være indikationer på lavt selvværd, og vi er her for at støtte dig i at genopbygge det.

Er mit selvværd lavt?

Hvis du ofte formulerer dig selv med sætninger som “Jeg er ikke god nok” eller “Alle andre er bedre end mig,” er det muligt, at lavt selvværd er en udfordring for dig. Negative tanker om egen kedelighed, mangel på vigtighed eller tvivl om ens evner kan alle være tegn på denne udfordring. Uanset hvilke former det antager, påvirker lavt selvværd negativt humør og livskvalitet.

Imposter-syndromet

Imposter-syndromet er en anden manifestation af lavt selvværd, hvor tvivlen på egne evner og konstant frygt for “at blive afsløret” dominerer tankerne. Det skaber følelsen af at være en “snyder” og en “bedrager,” hvilket kan underminere ens følelse af fortjent position, løn, status eller anerkendelse.

Hvorfor oplever man lavt selvværd?

Lavt selvværd kan have rødder i forskellige oplevelser, såsom manglende bekræftelse som barn, følelsen af ikke at blive forstået eller set, eller at adoptere et negativt syn på sig selv fra en forælder. Mobning i skoleårene eller negative livsbegivenheder som skilsmisse kan også præge selvværdet. Uanset årsagen er resultatet ens: en destruktiv indre dialog, der forringer livskvaliteten.

Lavt selvværd er ikke en realitetsbaseret tilstand

Mange mennesker, uanset alder og køn, søger hjælp til lavt selvværd. Selvom de ofte er enestående individer med positive egenskaber, kan de desværre ikke selv anerkende det. Lavt selvværd handler ikke om virkeligheden, men snarere om fastgroede, negative selvopfattelser, der farver daglige oplevelser og relationer.

Konsekvenser af lavt selvværd

Lavt selvværd kan begrænse sociale interaktioner, påvirke synet på egne præstationer og bidrage til depressive symptomer eller stress. Negative selvopfattelser fører ofte til begrænset adfærd, hvor man enten undlader at deltage eller kompenserer ved at overpræstere. Hvis du lider af lavt selvværd, kan det have betydelige konsekvenser for din livskvalitet, men der er håb og hjælp til rådighed.

 

Identitet og Selvværd

– En Terapeutisk Rejse til Personlig Udvikling

At udforske vores identitet og styrke vores selvværd er en kompleks rejse, der ikke kun formes af indre overvejelser, men også gennem de fortællinger, vi bærer med os, og de relationer, vi indgår i. I denne terapeutiske blog vil vi krydre vores forståelse af identitet ved at erkende, at det skabes gennem en harmonisk dans mellem selvværd, personlige oplevelser og det rige netværk af forhold omkring os.

Identitetens Labyrint: En Dans mellem Selvværd og Livserfaringer

Identitet er ikke blot en statisk definition af selv; det er en levende fortælling skabt af de oplevelser, vi har haft. Vi vil udforske, hvordan selvværd og livserfaringer fletter sig sammen, og hvordan de kan forme vores selvforståelse. Terapeutiske redskaber vil blive præsenteret for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan omfavne og lære af dine oplevelser

Selvværdets Byggesten: En Dialog mellem Indre og Ydre Fortællinger

Selvværd fungerer som en byggesten for vores indre fortællinger. Samtidig skaber vores ydre fortællinger – de historier, vi deler med verden og de relationer, vi opbygger – et feedback-loop, der enten styrker eller udfordrer vores selvværd. Vi vil udforske denne komplekse dialog og introducere terapeutiske strategier til at skabe en sammenhængende og positiv fortælling om selv.

Terapeutiske Redskaber til at Udforske Selvets Fortælling

Vi vil udforske terapeutiske redskaber til at dykke dybere ned i dine egne fortællinger. Hvordan påvirker tidligere oplevelser din selvopfattelse? Hvordan kan du omdefinere og genforhandle de historier, du fortæller dig selv? Terapeutisk refleksion vil guide dig i at skabe sammenhæng og forståelse i selvets fortælling.

Styrkelse af Selvværd i Relationelle Fortællinger

Relationer spiller en central rolle i skabelsen af vores identitet. Vi vil udforske, hvordan dine relationelle interaktioner påvirker din selvopfattelse og selvværd. Terapeutiske strategier vil blive præsenteret for at skabe sunde og styrkende forbindelser og for at bevare din individuelle autenticitet i relationelle fortællinger.

Rejsen mod Trivsel: Fortsættelse af Din Unikke Fortælling

. Hvordan kan du integrere terapeutiske erkendelser i dine egne fortællinger og relationer? Hvordan kan du aktivt deltage i skabelsen af din identitet? Terapeutiske tips og praksisser vil blive præsenteret for at hjælpe dig med at forme din unikke og positive fortælling om selv.

 

Traumer og hæmmende overbevisninger

Traumer og hæmmende overbevisninger kan have en betydelig indvirkning på en persons selvværdsfølelse. Traumatiske oplevelser, uanset om de er fra barndommen eller voksenlivet, kan skabe dybe sår og følelsesmæssige ar. Dette kan påvirke ens syn på sig selv, andre og verden omkring sig.

Hæmmende overbevisninger refererer til negative tanker eller forestillinger, som en person kan have om sig selv, og som ofte stammer fra negative erfaringer eller gentagne negative feedback. Disse overbevisninger kan føre til lav selvværdsfølelse og negativ selvopfattelse.

Behandling, herunder terapi, kan være en hjælpsom tilgang for at arbejde med disse udfordringer. Terapeutiske metoder som kognitiv adfærdsterapi (CBT), traumebehandling og selvudviklingsprogrammer kan hjælpe med at identificere og ændre negative tankemønstre, samt støtte individet i at håndtere traumatiske oplevelser og genopbygge deres selvværdsfølelse.

Det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis man føler, at traumer eller hæmmende overbevisninger påvirker ens livskvalitet og selvværd negativt. Jeg kan som terapeut tilbyde støtte og vejledning i processen med at helbrede og genopbygge dit selvværd.

<br />
selvvaerd-identitet

Terapeutiske strategier, der kan være gavnlige:

 • Empatisk lytning: Bliv mødt der hvor du er med dine tanker, følelser og bekymringer.
 • Udforskning af følelser: udforske og forstå de følelser, du oplever i forbindelse med livskrisen. Identificér sammen med dem, hvordan disse følelser påvirker deres daglige liv og trivsel.
 • Ressourceopdagelse: Identificér dine personlige styrker, coping-mekanismer og tidligere succeser for at opbygge ressourcer, der kan støtte dem i at håndtere krisen.
 • Støtte til at finde realistiske og håndterbare mål, der kan guide dem gennem krisen. Opdel større udfordringer i mindre, mere håndterbare opgaver.
 • Kognitiv bearbejdning: Undersøg og udfordre de negative tanker og overbevisninger, der kan forstærke deres følelsesmæssige belastning under krisen.
 • Styrkelse af social støtte: Opfordre til at opbygge og opretholde støttende relationer med venner, familie eller støttegrupper, der kan fungere som et værdifuldt netværk i løbet af krisen.
 • Bearbejdning af tab: Hvis krisen involverer tab, hjælp klienten med at bearbejde sorgen og integrere tabet på en sund måde.
 • Langsigtet perspektiv: Udforsk sammen med klienten, hvordan de kan se ud over den aktuelle krise og begynde at opbygge en positiv og meningsfuld fremtid.
 • Mestringsstrategier: Introducer coping-strategier og færdigheder, såsom mindfulness, stresshåndtering og problemløsning, der kan hjælpe dig  med at håndtere stress

Det er vigtigt at tilpasse interventionerne efter dine unikke behov og respektere deres tempo. Terapi skal fungere som et støttende og vejledende redskab, der hjælper dig med at finde mening, håndtere udfordringer og bevæge sig fremad gennem livskrisen.

En måde du kan søge at styrke dit selvværd er øvelser som:

At udtrykke dine behov, ønsker og grænser klart ved at bruge “Jeg”-udsagn kan være en effektiv måde at styrke dit selvværd på. Dette kaldes også “jeg-sprog” eller “assertiv kommunikation”.

Ved at bruge “Jeg”-udsagn kommunikerer du på en sund og respektfuld måde, samtidig med at du tager ansvar for dine egne behov og følelser. Dette kan styrke dit selvværd, da det viser, at du har en klar forståelse af dig selv og er villig til at udtrykke det. Det hjælper også med at opbygge respekt fra andre, da det skaber åbenhed og ærlighed i dine interaktioner.

Her er nogle eksempler: Jeg har brug for:

Udtryk klart, hvad du har brug for uden at undskylde det.

Eksempel: “Jeg har brug for lidt tid for mig selv lige nu.”

 • Jeg ønsker:

Identificer og del, hvad du gerne vil opnå.

Eksempel: “Jeg ønsker at tage ansvar for dette projekt.”

 • Jeg føler:

Udtryk dine følelser på en ærlig måde.

Eksempel: “Jeg føler mig overvældet af denne situation.”

 • Jeg kan lide:

Del dine præferencer og positive tanker.

Eksempel: “Jeg kan virkelig lide, hvordan du løste det problem.”

 • Jeg vil ikke:

Sæt klare grænser ved at udtrykke, hvad du ikke er komfortabel med.

Eksempel: “Jeg vil ikke tolerere respektløs opførsel.”

identitet-selvvaerd

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

 

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. 

om selvværd

Om blogs

selvværd

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale