20/10/2023

ET SKYGGEBARN KAN HAVE DET SVÆRT

by Vivi Hinrichs,

Begrebet “skyggebarn” refererer normalt til børn, der har en søskende eller et familiemedlem med en betydelig sundhedsmæssig udfordring, som f.eks. en sindslidelse eller et alvorligt funktionstab. At være et “skyggebarn” refererer til at vokse op med et familiemedlem, typisk en søskende eller forælder, der har en alvorlig sundhedsmæssig udfordring eller en betydelig livsændring, som har en stor indvirkning på hele familiens dynamik. Dette begreb bruges ofte i litteraturen og forskningen omkring familieforhold og psykisk sundhed.

“Skyggebarn” er ikke en standardpsykologisk term, men det kan referere til en følelse af at være overset, ignorert eller glemt som et barn. Det kan også henvise til en person, der har haft en vanskelig opvækst og føler, at de har levet i skyggen af mere vellykkede eller opmærksomhedskrævende søskende. 

Metafoer definition

Begrebet “skyggebarn” er ikke nødvendigvis præcist defineret og har ikke en standardiseret betydning inden for psykologien. Det anvendes ofte mere som en metafor for at beskrive en person, der føler sig overset, negligeret eller ikke tilstrækkeligt anerkendt, især i barndommen. Der er dog nogle situationer eller omstændigheder, der kan bidrage til, at en person udvikler følelsen af at være et “skyggebarn.” Nogle af disse omstændigheder kan omfatte:

Opvækst med opmærksomhedskrævende søskende:

Hvis en person vokser op i en familie med søskende, der kræver meget opmærksomhed, kan det føre til, at de føler sig overset eller glemt.

Forældres personlige udfordringer

Hvis forældrene har personlige eller psykologiske udfordringer, kan de måske ikke være i stand til at give tilstrækkelig støtte og opmærksomhed til alle deres børn. Det kan også være når et barn vokser op i en dysfunktionel familie og ikke bliver respekteret som en person eller ikke bliver mødt følelsesmæssigt.

 

Konsekvenser

Rent psykologisk kan følelsen af at være et “skyggebarn” have forskellige konsekvenser. Det kan føre til lavt selvværd, angst, depression og problemer med relationer. Mangel på opmærksomhed og anerkendelse i barndommen kan præge en persons selvopfattelse og føre til vedvarende udfordringer senere i livet.

For at håndtere følelsen af at være et “skyggebarn” og de relaterede psykologiske udfordringer er det vigtigt at overveje professionel hjælp fra en psykolog eller terapeut. Terapi kan hjælpe med at udforske og forstå de underliggende årsager til disse følelser samt give redskaber til at udvikle et sundt selvbillede og håndtere relationer.

Derudover kan det være gavnligt at søge støtte fra venner, familie eller støttegrupper. Åbne samtaler om ens følelser og oplevelser kan hjælpe med at skabe forståelse og støtte.

Begrebet “skyggebarn”

Begrebet “skyggebarn” er ikke nødvendigvis præcist defineret og har ikke en standardiseret betydning inden for psykologien. Det anvendes ofte mere som en metafor for at beskrive en person, der føler sig overset, negligeret eller ikke tilstrækkeligt anerkendt, især i barndommen.Der er dog nogle situationer eller omstændigheder, der kan bidrage til, at en person udvikler følelsen af at være et “skyggebarn.”De mest almindelige situationer, der kan resultere i nogen omtalt som et “skyggebarn,” inkluderer:

Opvækst med opmærksomhedskrævende søskende

Hvis en person vokser op i en familie med søskende, der kræver meget opmærksomhed, kan det føre til, at de føler sig overset eller glemt.

Skyggebørn refererer til børn, der lever i skyggen af en søskende med en diagnose eller sygdom, hvilket ofte resulterer i, at de bliver overset i familien. Disse børn ender ofte med at påtage sig et uforholdsmæssigt stort ansvar, da de ønsker at hjælpe deres forældre og undlader at fokusere på deres egne behov.

Især piger

Især piger udviser tidlig modenhed og påtager sig ansvarsområder, der ikke matcher deres alder. Børnene ønsker at aflaste forældrene og kan ende med at bære en tung byrde, både mentalt og praktisk. Denne situation skaber en ond spiral, da voksne omkring dem ofte ser dette som en positiv kompetence, og børnene identificerer sig derfor stærkt med denne rolle. Evnen til at tilpasse sig og vise overskud bliver en overlevelsesstrategi, som de også anvender i skolen og andre aktiviteter.

Effekter af at være skyggebarn

Nogle skyggebørn reagerer med somatiske symptomer som mavesmerter, hovedpine eller søvnproblemer. Disse reaktioner kan være svære for voksne at definere, da de kan være psykosomatiske. Andre børn bruger fysiske symptomer som en måde at søge opmærksomhed på. I familier med sygdom eller handicap kan det at have det dårligt blive set som en måde at blive opmærksom på. Børn kan opfatte den ekstra opmærksomhed på den søskende med udfordringer som positiv og konkludere, at det at have det dårligt er lig med opmærksomhed.

Skyggebørn er udsatte

Nogle skyggebørn kopierer adfærd og symptomer fra den berørte søskende, såsom tvangshandlinger eller selvskadende adfærd. At efterligne og spejle sig i hinanden er normalt for søskende, men det er vigtigt, at forældrene fremhæver positive aspekter for at fokusere på den sunde søskenderelation. For eksempel, hvis den søskende med autisme oplever voldsom angst og isolerer sig, kan forældrene rose den “raske” søskende for at passe på sig selv og finde energi i sine egne interesser, såsom ridning. På den måde kan forældrene omsætte uhensigtsmæssig adfærd til positiv læring i en alternativ kontekst.

 

Forældres personlige udfordringer

Hvis forældrene har personlige eller psykologiske udfordringer, kan de måske ikke være i stand til at give tilstrækkelig støtte og opmærksomhed til alle deres børn.

Familiedynamik

Familiemønstre og dynamik kan spille en stor rolle i, hvordan børn opfatter sig selv og deres plads i familien. Nogle gange kan børn føle sig som “skyggebørn” på grund af disse komplekse relationer.

Forældre med en Sindslidelse

Dette kan omfatte forældre med depression, skizofreni, bipolar lidelse eller andre psykiske sundhedsproblemer, der påvirker deres evne til at fungere i hverdagen og opfylde deres forældrerolle.

Forældre med Alvorlig Fysisk Sygdom

Et barn kan også betegnes som et “skyggebarn,” hvis en forælder lider af en alvorlig og kronisk fysisk sygdom, der kræver omfattende behandling og pleje.

Handicap eller Funktionstab

Skyggebarn bruges udtrykket om børn, der vokser op med en søskende, der har et handicap eller en funktionstab, der kræver ekstra opmærksomhed og ressourcer fra familien.

At være et “skyggebarn” betyder, at barnet ofte oplever en række unikke udfordringer, herunder:

Følelsesmæssige Udfordringer

Skyggebarn kan opleve følelsesmæssig stress, skyld, angst, og det kan være svært at forstå og håndtere deres egne følelser omkring familiemedlemmets tilstand.

Ansvar og Belastning

Skyggebarn kan føle sig ansvarlige for at tage sig af eller støtte det berørte familiemedlem, hvilket kan lægge en ekstra byrde på deres skuldre.

Opofrelse af Egen Barndom

Skyggebarn kan ofte blive tvunget til at vokse op hurtigere end deres alder og miste muligheden for at have en typisk barndom.

Isolation og Følelse af Anderledeshed: De kan føle sig isolerede og anderledes end deres jævnaldrende, hvilket kan påvirke deres sociale relationer.

At være et “skyggebarn” er en kompleks og følelsesmæssigt udfordrende oplevelse, og det er vigtigt at søge støtte og hjælp, hvis man er i en sådan situation. Terapi og støttegrupper kan være afgørende for både barnet og familiens trivsel.

 

Terapi til Familier med Skyggebarn

At leve sammen med eller have et familiemedlem, der kæmper med en sindslidelse eller et funktionstab, kan være en udfordrende og følelsesmæssig rejse.  Som psykoterapeut forstår jeg dybden af de udfordringer og det ansvar, der hviler på søskende og forældre, der ofte kaldes “skyggebørn”. Vores terapeuter er her for at tilbyde kvalificeret og støttende terapi til hele familien, så I kan finde vej til helbredelse og forståelse sammen.

Hvordan Kan Terapi Hjælpe?

  • Støtte til Søskende: Søskende til en person med en sindslidelse eller funktionstab kan opleve en bred vifte af følelser, fra bekymring og frustration til skyld og ensomhed. Terapi giver et sikkert sted for søskende at udtrykke deres følelser og lære mestringsteknikker.
  • Forældre Coaching: Forældre kan føle sig magtesløse og overvældede. Terapi kan hjælpe forældre med at udvikle redskaber til at støtte deres familiemedlem og samtidig passe på sig selv.
  • Familie Kommunikation: Terapi hjælper familier med at forbedre deres kommunikationsevner og forstå dynamikken i familien bedre.
  • Ressourcevejledning: Vi tilbyder vejledning og ressourcer til at hjælpe familier med at navigere i det komplekse landskab af behandlingsmuligheder og støttenetværk.
skyggebarn-familie

Skyggebarn

Børn/ søskende til personer med sindslidelser eller funktionstab, også kaldet “skyggebørn,” kan opleve en række symptomer og udfordringer som følge af deres komplekse situation. Det er vigtigt at forstå, at disse symptomer kan variere betydeligt fra individ til individ, men her er nogle almindelige måder, hvorpå symptomer kan optræde hos skyggebørn, der har det svært:

Angst og Bekymring

Skyggebørn kan opleve vedvarende angst og bekymring for deres familiemedlems sundhed og velvære. De kan være bange for, hvad fremtiden vil bringe, og føle sig usikre.

Følelse af Skyld

Skyggebørn kan udvikle følelser af skyld, især hvis de tror, de er en byrde for deres familie eller føler, at de burde gøre mere for at hjælpe.

Skam og Isolation

Nogle skyggebørn kan føle skam over familiemedlemmets tilstand og forsøge at skjule det for andre. De kan også føle sig isolerede og mangle støtte fra jævnaldrende eller venner.

Følelsesmæssige Udfordringer

De kan opleve følelsesmæssige udfordringer som vrede, frustration, tristhed og forvirring. Det kan være svært for dem at forstå eller håndtere deres egne følelser.

Lavt Selvværd

Skyggebørn kan have et lavt selvværd og føle sig mindreværdige i forhold til andre børn. De kan også føle sig overset eller negligeret.

Svært ved at Fokusere og Præstere

De kan have svært ved at koncentrere sig om skolearbejde eller opnå deres fulde potentiale, fordi deres tanker ofte er optaget af familiemedlemmets situation.

Fysisk Helbredsproblemer

Stress og bekymring kan have en negativ indvirkning på skyggebørns fysiske helbred. De kan opleve søvnproblemer, fordøjelsesproblemer eller andre fysiske symptomer.

Overansvarlighed

Nogle skyggebørn kan udvikle overansvarlige adfærdsmønstre og forsøge at tage kontrol over familiens situation, selvom de er for unge til det.

Vanskeligheder i Sociale Relationer

De kan have svært ved at opbygge og vedligeholde sunde relationer med jævnaldrende, da de føler sig anderledes eller har svært ved at deltage i sociale aktiviteter.

Depression og Angstlignende Symptomer

I nogle tilfælde kan skyggebørn udvikle symptomer, der ligner depression eller angst som følge af den langvarige stress og usikkerhed.

Det er vigtigt at bemærke, at skyggebørns oplevelser varierer, og nogle kan håndtere disse udfordringer bedre end andre. Terapi og støttegrupper kan være afgørende for at hjælpe skyggebørn med at tackle disse symptomer og udvikle sunde mestringsevner.

SORG

Sorg er en kompleks og ubestemmelig følelse, men samtidig er den en uundgåelig del af livet. På et tidspunkt står vi alle over for sorg i en eller anden form. På trods af dette taler vi sjældent om sorg, og når vi gør det, er det ofte med vanskeligheder. Men hvorfor tier vi, når vi burde dele vores tanker og følelser mest?

Sorg er ikke en simpel diagnose, der kan løses med en fastlagt tidsplan og et bestemt antal samtaler. Det er en livslang proces for de børn og unge, der er ramt, og det kan ikke standardiseres. Skyggebørn er blevet etableret for at tilbyde de berørte børn og unge et gratis, åbent og ubegrænset rum, hvor de kan tale åbent om de emner, der fylder i deres liv. Her samles de med ligesindede i grupper, der faciliteres af gruppeledere med baggrund i børnefaglige kompetencer eller personlig erfaring med sorg.

Sorg

Sorg er et tabu i vores samfund, og vi bringer de ubehagelige samtaleemner frem i lyset og taler om sorg uden filter. Jeg forsøger at afmystificere de tunge emner og give dem en stemme, når andre tier.

En dyb sorg kan aldrig glemmes, men vores erfaringer viser, at åbenhed, dialog og medfølelse er nøglen til at leve med sorg som en del af livet. Dette giver mulighed for en sund tilgang til sorg, hvor det bliver muligt at “smile gennem tårer”.

Det handler om at investere i mental sundhed og fremtidens unge.

skyggebarn-skyggebørn

Børn i Skyggen

Der er mange børn, der lever i skyggen af de voksne og kæmper alene med deres sorg. Det kan være sorg over at have mistet en person, de var tæt knyttet til, eller sorg over at have en pårørende, der har en diagnose, personlighedsforstyrrelse eller lider af en kronisk eller livstruende sygdom. Jeg ønsker at hjælpe alle børn og unge, der har brug for det. Jeg tilbyder alle børn og deres forældre en hjælpende hånd i deres rejse gennem sorgen.

Hvordan kan man støtte skyggebørnene og hjælpe dem træde ud af skyggen?

Det er klart, at der stadig er behov for mere opmærksomhed og flere tilbud til søskende til alvorligt syge eller handicappede børn. Uanset om man er forælder, pårørende, sundhedsfagligt personale, lærer eller noget andet, er der flere råd, man kan følge.

En række behov, som de sunde søskende ofte har, og som man bør forsøge at imødekomme.

Behov for at have nogen at tale med: Mange søskende til alvorligt syge eller handicappede børn føler, at de mangler nogen at dele deres tanker med. Forældrene har ofte ikke tid eller overskud, og den sunde søskende ønsker ikke at byrde dem med yderligere bekymringer. Pårørende fokuserer typisk mest på den syge eller handicappede søskende og glemmer at inddrage den sunde søskende

Viden

Sunde søskende får ofte ikke tilstrækkelig information om, hvad der foregår med deres bror eller søster, hvilket kan skabe usikkerhed og frygt. Det er derfor vigtigt løbende at informere barnet om den syges status og fremtidige udsigter.

Behov for solosøskendetid

Den sunde søskende har behov for opmærksomhed fra forældrene for at føle sig bekræftet i, at de er betydningsfulde. Dette gør det også lettere for den sunde søskende at håndtere dage, hvor forældrene ikke har så meget tid til dem.

Terapeutisk Støtte til Skyggebørn

Styrkelse af Selvværd, Selvforståelse og Livshistorie

I min terapeutiske praksis er jeg dedikeret til at hjælpe børn og unge, der har oplevet sorg, tab eller traumatiske begivenheder, med at finde vej til heling og forståelse af deres livsrejse. Jeg tror på, at terapi går ud over blot at lindre smerte – det handler om at skabe meningsfulde forandringer og personlig vækst.

Bevidstgørelse

En vigtig del af dette arbejde er at støtte “skyggebørnene” i at forstå og blive bevidste om, hvem de er, og hvad de har været en del af. Dette inkluderer at udforske deres personlige historie, deres relationer og de oplevelser, der har formet dem. Gennem terapeutiske samtaler og aktiviteter hjælper jeg dem med at opbygge en dybere forståelse af sig selv og de styrker og ressourcer, de besidder.

Vi arbejder sammen på at styrke deres selvværd, fordi det er grundlaget for en sund udvikling. At føle sig værdifuld og elsket er afgørende for at overvinde hæmmende barrierer, som for eksempel angst, og for at opnå en positiv livsindstilling. Jeg tror på, at alle børn og unge har en unik kerne af styrke og ressourcer, som kan hjælpe dem med at håndtere udfordringer og modgang.

Terapi

I terapien arbejder vi også på at bryde ned de barrierer, der står i vejen for deres trivsel. Dette kan omfatte at håndtere og overvinde angst, depression, eller andre følelsesmæssige udfordringer. Jeg tilbyder en tryg og støttende ramme, hvor børnene kan dele deres følelser og oplevelser, og hvor vi sammen finder metoder til at håndtere og transformere disse hindringer.

Endelig er en vigtig del af terapien at hjælpe “skyggebørnene” med at skabe en ressourcerig livshistorie. Dette betyder at finde de positive og styrkende elementer i deres livsfortælling, selv når de har oplevet smerte og tab. Det handler om at finde håb og mening i deres liv, så de kan begynde at “smile gennem tårer” og forme en fremtid, der er fyldt med selvværd og styrke.

skyggebarn-i-familien

Solid erfaring i arbejdet med børn og unge

Min terapeutiske tilgang er baseret på åbenhed, dialog og empati. Jeg er her for at støtte børn og unge i at genopdage deres indre styrke, genopbygge sig selv og finde vej til en sund og positiv udvikling. Sammen skaber vi en fortælling om, hvem de er, som er fyldt med stolthed og håb for fremtiden.

Enhver familie er unik, og derfor tilpasser jeg terapien til jeres specifikke behov. Vores terapeuter er erfarne og empatiske og arbejder sammen med jer for at skabe et trygt og støttende miljø for helbredelse og vækst.

Jeg er specialiseret i arbejde med børn og familier, og kan hjælpe med at lette de følelsesmæssige byrder og styrke skyggebørns resiliens.

Hvis I er klar til at tage det første skridt mod at finde støtte og helbredelse som en familie, er jeg her for jer.

Kontakt mig i dag for at planlægge en konsultation, hvor vi kan diskutere jeres specifikke situation og mål.

Jeg ser frem til at hjælpe jer med at finde styrke og sammenhold, selv i de sværeste tider. Sammen kan vi bygge bro til en lysere fremtid.

Selvhjælpsmetoder kan også være en del af processen.

Dette kan omfatte at arbejde med selvværd, udvikle sunde coping-strategier og tage ansvar for ens egen lykke og trivsel.

Det er vigtigt at erkende, at det at være et “skyggebarn” ikke er en fastlåst identitet, og at forandring og helbredelse er mulig med den rette støtte og indsats.

Begrebet “skyggebarn” er ikke nødvendigvis præcist defineret og har ikke en standardiseret betydning inden for psykologien. Det anvendes ofte mere som en metafor for at beskrive en person, der føler sig overset, negligeret eller ikke tilstrækkeligt anerkendt, især i barndommen.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale