28/04/2021

Hvad er familieopstilling?

by Vivi Hinrichs,

Familieopstilling?

Hvad bruges det til? Kan ud nikke genkendende til en eller flere af nedenstående? Så kan familieopstilling måske være relevant for dig.                                                                                                                                            Slås du med angst? Har du lavt selvværd? Oplever du udfordringer i dit parforhold? Er du ensom? Mistrives dine børn?

Relationer og oplevelser flytter ind i hjernen

Det lyder måske mærkeligt at ovenstående nævnte problematikker, kan afhjælpes igennem samme form for terapi. I en familieopstilling bringes den indre implicitte og ubevidste oplevelse af fortiden og vores relationer frem i den eksplicitte, bevidste hukommelse. Vores emotionelle oplevelse af verden og vores relationer bliver hermed tydeliggjort og mødt. Man kan også sige det på den måde, at vores oplevelse ‘flytter ind’ i hippocampus (del af hjernen der blandt andet omhandler vores orienteringsevne og hukommelse). Her kan oplevelsen give mening og vi kan sætte den ind i et tidsperspektiv.

Familieopstilling forener hjernen

Mennesket hjerne består af to halvdele. Kort og groft skitseret er den venstre halvdel vores motor, den vi oplever verden omkring os med. Den samler redskaber og strategier som vi anvender til at være i verden med. Den højre oplever, modsat den venstre, relationer og individer. De to halvdele er altså to yderst forskellige måder at være i verden på. Derfor kan det være svært at forene de to.

I familieopstilling handler det om at støtte mennesker i den proces, det er at forene hjernehalvdelene og skabe helhed. Helheden gør at man kan se et fuldt billede af virkeligheden. I en del af processen forenes tidligere omtalte hippocampus med amygdala (huser de negative følelser såsom frygt og angst). Der udvikles forbindelse mellem den implicitte og eksplicitte hukommelse, der er med til at skabe en gennemgribende forandring hos os.

Afgrænsning og forbundenhed

Men hvad er familieopstilling og hvorfor er det relevant? Som menneske er det væsentligt at vi er både forbundne og adskilte i vores relationer til andre mennesker. Dermed menes, at vi har brug for oplevelsen af, at være forbundet med andre mennesker. Samtidig har vi brug for at være afgrænset, så der er plads til at mærke og opleve os selv som individer. Begge dele er afgørende for vores udvikling som mennesker. Men hvis man som menneske enten lever helt afgrænset fra eller helt forbundet til andre mennesker, lukker man af for at eksisterer og udvikle sig som menneske. Gennem familieopstillingen vil man kunne arbejde med dette og på den måde arbejde med de sunde relationer i livet. Læs mere om familieopstilling her.

Hvordan virker familieopstilling?

Den følelse, der er mest fremherskende hos menneske kan man kalde følelsestilstanden. Oplever du dig selv om et vredt menneske? Eller som et ængsteligt menneske? Vedvarende negative følelser som depression, angst, vrede, voldsom sorg etc. er ofte ikke integrerede følelsestilstande og det kan være nødvendigt at forløse disse negative følelser, for at kunne udvikle sig som menneske og opleve trivsel i sine relationer og generelt. Gennem netop familieopstilling kan man forløse de følelser, såsom vrede eller ængstelse, der ligger.

familieopstilling-familieterapi

Hvad er familieopstilling?

Men tilbage til det essentielle spørgsmål: Hvad er familieopstilling? Familieopstilling betyder, at man “opstiller” sin familie, og har mulighed for at se familiedynamikken udefra. Familieopstilling laves oftest i grupper, men man skal ikke have sin familie med for at lave en familieopstilling. Man kan også arbejde med metoden i en individuel konsultation. Når man laver familieopstilling i grupper bruges de øvrige deltagere som “repræsentanter” for familiens medlemmer. Det betyder, at man vælger repræsentanter for eksempelvis sin mor, far, sig selv og sine søskende.

Under en familieopstilling, vil du kunne få øje på, præcis hvor du på et ubevidst plan har ”overtaget” noget fra dit familiesystem, hvor nogle følelser og reaktionsmønstre er gået i arv.

Du opdager, hvor der er opstået forviklinger i relationerne og hvordan disse forviklinger “lever” inde i dig. Du får øje på, at stive normer og væremåder i en familie forhindrer de enkelte familiemedlemmer i at udvikle sig naturligt og forhindrer kærligheden i at strømme frit.

Når du frigør dig fra disse prægninger fra familiesystemet – de prægninger, der ikke gør noget godt for dig – vil det blive langt lettere for dig, at være i ordentlig kontakt med dig selv, din essentielle natur og andre mennesker.

Familieopstilling bryder uforståelige mønstre og skaber dybe, vedvarende forandringer i menneskers liv.

Søg i blogindlægget
Sociale medier
Kontakt mig

Se andre indlæg
Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet