14/06/2024

RELATION TIL EN NARCISSIST

by Vivi Hinrichs,

Er jeg i et forhold med en person med narcissistiske træk?

Mange mennesker, der er involveret i et forhold med en person med narcissistiske træk, er ikke altid klar over det. Narcissister udstråler ofte en uimodståelig charme, der gør dem tiltrækkende og fascinerende. Deres opførsel kan virke nærmest perfekt, hvilket får dig til at føle, at du har mødt din soulmate. Indledningsvis oplever du lovebombing, hvor alt synes for godt til at være sandt. Denne begyndelse på forholdet bliver noget, du længes tilbage efter, og du minder dig selv om, hvordan tingene engang var.

Desværre vender den indledende fase aldrig tilbage, og den var blot begyndelsen på et manipulerende spil, som du nu befinder dig midt i.

Årsagen til, at du har svært ved at gennemskue din partner, forælder eller chef, er, at de har formået at få dig til at føle dig forkert og i værste fald have ødelagt dit selvværd. Det er vigtigt at forstå, at det ikke er din skyld, og du er ikke selv narcissisten. Din søgen efter indsigt og forståelse viser, at du ikke er narcissist.

Narcissister med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse udviser typisk følgende karakteristika:

 • Manglende empati, selvom de ofte har indlært forståelse for andres følelser og sympati.
 • Undgår at tage ansvar og placerer skylden på dig eller andre.
 • Siger sjældent undskyld.
 • Er ofte jaloux.
 • Føler sig berettigede til og forventer særlig behandling.
 • Har en grandiositet og ønsker kun at være sammen med dem, de beundrer.
 • Lægger stor vægt på udseende.
 • Søger konstant bekræftelse og validering.
 • Viser arrogance overfor andre.
 • Er hypersensitive overfor kritik og kan have tendens til vredesudbrud.
 • Manipulerer og udnytter andre omkring dem samt lyver ofte.

Det er vigtigt at bemærke, at der også findes mere subtile former for narcissisme. Hvis du mener, at du er i et forhold med en narcissist og søger terapeutisk støtte for at få klarhed, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Kendetegn ved et forhold med en narcissist

 • Du føler dig ofte ikke hørt, da de mangler evnen til at lytte.
 • De manipulerer og skyder skylden for deres dårlige opførsel på dig.
 • De lyver og forvrænger sandheden, eller benægter tidligere udsagn.
 • Mangel på empati gør, at de har svært ved at forstå andres følelser.
 • Gaslighting, jalousi og vredesudbrud er almindelige træk i et forhold med en narcissist.

Narcissisme

Narcissisme er en mental tilstand præget af overdreven selvcentrering og manglende empati.

At være i et forhold med en narcissist kan være en udfordrende og smertefuld oplevelse. Det er ofte først, når vi begynder at reflektere over vores forhold og søger terapi, at vi begynder at forstå kompleksiteten af denne dynamik. Denne blog udforsker, hvordan terapi kan være en værdifuld ressource til at håndtere og komme videre fra et forhold med en narcissist.

Selvtillid versus narcissisme

Selvtillid er en sund mental tilstand, hvor personer ikke behøver at prale eller nedgøre andre.
Narcissister stræber efter ekstern anerkendelse og har et højt behov for opmærksomhed.
Bag deres ekstreme sikkerhed gemmer sig ofte en skrøbelig selvtillid.

Narcissisten og dets karakteristika

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad en narcissist er, og hvordan dette kan påvirke et forhold. Narcissister har en overdreven selvoptagethed, manglende empati og en trang til konstant beundring. Dette kan skabe en ubalance i forholdet, hvor den anden part ofte føler sig overset, ugyldiggjort og utilstrækkelig.

At være i et forhold med en narcissist kan være en udfordrende og ofte smertefuld oplevelse. Narcissister har en personlighedsforstyrrelse, der præges af en overdreven selvoptagethed, mangel på empati og behov for konstant beundring. Når du har været i et forhold med en narcissist, er der flere aspekter, du kan have været op imod, og der kan være en række effekter, som du måske oplever:

Manipulation og kontrol

Narcissister er ofte dygtige manipulatorer, der bruger forskellige taktikker som gaslighting og triangulering for at opnå kontrol over deres partner. Dette kan føre til forvirring, tvivl om egen opfattelse og en følelse af at miste kontrol over dit eget liv.

Emotionel mishandling

Narcissister er sjældent i stand til at forstå eller respektere andres følelser. Dette kan resultere i konstant kritik, nedvurdering og manipulation, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for din mentale og følelsesmæssige velvære.

Selvværdssænkning

Narcissister har en tendens til at nedgøre deres partnere for at opbygge deres eget selvværd. Dette kan føre til en lav selvfølelse hos den anden part, og du kan føle dig utilstrækkelig eller værdiløs.

Isolation

Narcissister ønsker ofte at kontrollere og isolere deres partnere for at bevare magt og kontrol. Dette kan resultere i, at du mister forbindelse til venner og familie, hvilket yderligere forværrer følelsen af ensomhed og isolation.

Usikkerhed og stress

Et forhold med en narcissist kan skabe konstant usikkerhed og stress. Du kan føle dig på vagt og konstant forsøge at imødekomme narcissistens behov for at undgå konflikter, hvilket kan resultere i vedvarende stress og angst.

Vanskeligheder med tillid: Narcissistiske forhold kan skabe dybe sår og vanskeligheder med at stole på andre. Efter at have været i et forhold, hvor tillid og integritet ofte blev brudt, kan det tage tid og terapeutisk støtte at genopbygge tillid til både andre og dig selv.

Det er vigtigt at erkende, at effekterne af at være i et forhold med en narcissist kan variere fra person til person. Mange mennesker, der har oplevet sådanne forhold, finder hjælp og healing gennem terapi og støtte fra pårørende. At arbejde med en kvalificeret terapeut kan hjælpe dig med at forstå, bearbejde og overvinde de traumer, der kan være opstået i forbindelse med et forhold til en narcissist.

<br />
i-et-forhold-til-en-narcissist

Kendetegn ved Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPF) er kompleks og kan manifestere sig på forskellige måder. Ifølge det amerikanske diagnosesystem DSM-5 er der ni hovedtræk, der kan indikere NPF. Mens Europa anvender WHO’s ICD-10-diagnosesystem, giver DSM-5 en dybere forståelse af NPF. Det er vigtigt at bemærke, at personer med NPF kan variere betydeligt i udtryk, interesser og adfærd, hvilket gør det vanskeligt at diagnosticere. Identifikation af narcissistiske træk er dog en mere realistisk tilgang.

Livet i et Forhold med en Narcissist

At være i et forhold med en person, der udviser narcissistiske træk, kan være udfordrende. Mangel på empati gør det svært for den narcissistiske part at forstå partnerens følelser, hvilket ofte fører til kommunikationsproblemer.

Gaslighting, jalousi og vredesudbrud er hyppige tegn på et forhold med en narcissist. At genkende disse mønstre, sætte grænser og skabe sund kommunikation er afgørende for at overleve et sådant forhold.

At være i et forhold med en narcissist kan være ekstremt udfordrende og følelsesmæssigt drænende. Narcissister har en tendens til at være fokuserede på deres egne behov, ønsker og følelser, og de mangler ofte empati og forståelse for deres partners behov. Dette kan føre til en ubalance i forholdet, hvor den ikke-narcissistiske partner ofte føler sig overset, utilstrækkelig og undertrykt.

En af de mest udfordrende aspekter ved at være i et forhold med en narcissist er den konstante opmærksomhed på narcissistens behov og ønsker på bekostning af ens egne. Dette kan føre til en følelse af at være usynlig eller utilstrækkelig, da narcissisten sjældent giver plads til den anden parts behov eller ønsker. Det kan også føre til følelser af isolation og ensomhed, da den ikke-narcissistiske partner ofte føler sig som om de ikke kan dele deres følelser eller oplevelser med deres partner.

 

Hvad du kan gøre?

 • Søg hjælp fra en terapeut med viden om narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
 • Del dine oplevelser med en betroet ven, selvom nogle måske ikke forstår din situation.
 • Identificer dine grænser og undgå at deltage i konflikter med narcissisten.
 • Undersøg eventuelle ødelagte områder i dig selv, der trives på belønninger fra narcissisten.

Børn af narcissister kan gentage mønstret i voksenlivet; psykoterapi kan være en vej til at bryde dette mønster. Gør noget godt for dig selv og oprethold sociale forbindelser.

For at overvinde disse udfordringer er det vigtigt for den ikke-narcissistiske partner at søge støtte og hjælp fra venner, familie eller en professionel terapeut. Det er også vigtigt at sætte grænser og tage vare på ens eget velvære i et forhold med en narcissist, selvom det kan være vanskeligt at gøre det. Ved at arbejde på at styrke ens selvværd og selvstændighed kan den ikke-narcissistiske partner gradvist begynde at genoprette balancen i forholdet eller træffe den nødvendige beslutning om at forlade det for at finde en sundere og mere støttende partner.

Familie, mental og fysisk balance

Overvej spørgsmålet: “Skal jeg blive eller skal jeg gå?” i forhold til narcissisme i parforholdet. Søg terapeutisk støtte for at få klarhed over din situation.

Narcissisme x 2: Hvad hvis begge er narcissistiske?

I et forhold med to narcissister kan udfordringer opstå især efter ægteskab eller med børn.

Narcissistiske forældre fokuserer på barnets præstationer, men mangler empati for barnets selvværd.

Gaslighting, grænsesætning og valget mellem at blive eller gå kan være udfordrende i sådanne forhold.

Gaslighting

Gaslighting er en manipulationsteknik, hvor den anden benægter virkeligheden, manipulerer og intimiderer.

Tegn på gaslighting inkluderer benægtelse af ens følelser eller manipulerende udsagn som “Du har ikke ret til at have det sådan.”

Det kan resultere i tvivl, usikkerhed, lavt selvværd og endda en trang til at optage samtaler som bevis.

En udfordring ved at være i et forhold med en narcissist er den konstante manipulation og kontrol, som de ofte udøver over deres partner. Narcissister har en tendens til at bruge manipulationsteknikker som gaslighting, hvor de benægter eller fordrejer virkeligheden for at få magt og kontrol over deres partner. Dette kan føre til en følelse af forvirring og selv tvivl hos den ikke-narcissistiske partner, da de begynder at betvivle deres egen oplevelse og perception af virkeligheden.

Det er også vigtigt at erkende, at det kan være meget svært at forlade et forhold med en narcissist, da de ofte vil forsøge at bevare kontrol og magt over deres partner selv efter bruddet. De kan bruge forskellige manipulationsteknikker og taktikker for at holde deres partner i forholdet, hvilket kan gøre det ekstremt svært for den ikke-narcissistiske partner at bryde fri og komme videre med deres liv.

<br />
forhold-til-en-narcissist

Terapi som Pårørende

At søge hjælp fra en terapeut, der forstår narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan være afgørende. Terapi kan skabe et trygt rum for at udforske dybere følelser, håndtere frustrationer og identificere personlige grænser. Det er også vigtigt at afdække eventuelle ødelagte områder i en selv og bryde mønstre, især hvis man som barn har været eksponeret for narcissisme.

Narcissisme og Dens Konsekvenser

Narcissisme er en alvorlig personlighedsforstyrrelse, der kan have dybtgående konsekvenser for ens mentale, fysiske og følelsesmæssige velvære. At være i et forhold med en narcissist kræver professionel hjælp. Samtidig er det vigtigt at omgive sig med støttende mennesker, når det bliver udfordrende.

Forståelse af Narcissisme og Dets Symptomer

Narcissisme er en mental tilstand, hvor en person har en overdreven selvcentreret holdning og manglende ægte empati. Det manifesterer sig i behovet for opmærksomhed, beundring og anerkendelse. Bag den tilsyneladende sikre facade ligger en skrøbelig selvtillid, der let kan påvirkes af kritik.

Står-du-i-en-krise

At indse behovet for terapi

At indse, at du er i et forhold med en narcissist, er det første skridt mod heling. Terapi kan spille en afgørende rolle i denne proces ved at give dig et trygt rum, hvor du kan udforske dine følelser, tanker og oplevelser. En terapeut kan også hjælpe med at skabe klarhed omkring, hvordan narcissismen påvirker dit mentale helbred og din trivsel.

At genopbygge selvværd gennem terapi

Forhold med narcissister kan have en dybtgående indvirkning på ens selvværd. Terapi kan hjælpe med at genopbygge denne selvopfattelse ved at udforske og forstå de underliggende årsager til følelser som skam, skyld og utilstrækkelighed. Gennem terapeutisk støtte kan du begynde at genoprette forbindelsen til dit sande selv og genopdage dine styrker.

Grænser og selvpleje

Terapi giver også en mulighed for at arbejde med etableringen og opretholdelsen af sunde grænser. Narcissister har ofte svært ved at respektere andres grænser, og terapi kan give dig redskaber til at kommunikere effektivt og styrke din evne til selvpleje. Dette er afgørende for at skabe et sundt og bæredygtigt forhold til dig selv og andre.

Terapi er ikke kun om at forstå og overleve et forhold med en narcissist, men også om at gå videre og skabe et liv, der er frit for giftige mønstre. Gennem terapi kan du identificere mønstre, der har holdt dig tilbage, og arbejde på at bryde dem for at skabe plads til sundere relationer og personlig vækst.

At være i et forhold med en narcissist er udfordrende, men terapi kan være en vej til heling, forståelse og genopbygning. Det er vigtigt at huske, at du fortjener et sundt og kærligt forhold, og terapi kan være nøglen til at opnå det.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden. 

 Læs om barndomstraume 

Læs om narcissisme

Læs om døtre til narcissitisk mødre 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale