26/04/2021

DET BØRN IKKE VED, HAR DE ONDT AF!

by Vivi Hinrichs,

Problemer i familien?

Familieproblemer er en udfordring, som mange står over for, og det kan have dybe konsekvenser, især for børnene. At vokse op i en familie, hvor der er psykisk sygdom eller andre problemer i parforholdet, kan være særligt belastende for børnene, der ofte står uden forståelse og forklaringer på de følelsesmæssige udfordringer, de oplever omkring dem.

Det er afgørende at åbne op for dialogen med børnene om disse svære emner. At ignorere problematikkerne eller lade som ingenting kan forværre situationen for børnene, der måske allerede føler sig forvirrede eller usikre. Børn er opmærksomme på de følelsesmæssige atmosfærer omkring dem, og hvis der er problemer i familien, vil de intuitivt fornemme det og forsøge at forstå det.

Når børn ikke får mulighed for at tale om og forstå de udfordringer, de står overfor derhjemme, kan det føre til en følelse af at være alene med deres bekymringer og tanker. De kan begynde at internalisere problemerne og føle, at de er årsagen til eller skyld i familiens vanskeligheder. Dette kan have alvorlige konsekvenser for deres mentale velbefindende og selvopfattelse.

Alle kender nogen, med problemer i familien. Det kan være et familiemedlem, der er ramt af psykisk sygdom. Men hvordan er det at være barn i en familie med psykisk sygdom?

Har I problemer i parforholdet, eller er der én, der er syg af psykisk lidelse eller fysisk syg, så tal med dine børn om det. Det er bedre at tale med børnene, fremfor at de skal fantasere og lege gætteleg, der kun gør det værre.

Få psykoterapeutisk hjælp til at forstå, hvordan du taler med dine børn om de svære ting. Jeg har over 40 års erfaring i at tale med børn og familier.

 

Børn er kloge

Hvis nogen er kede af det, kan børn mærke det. Børn kan se på mennesker, om de er vrede eller glade. Børn har svært ved at forstå, hvis de voksne, er kede af det, triste eller vrede uden åbenlys grund og det er derfor essentielt at tale om de eventuelle problemer i familien. Det kan virke som om, der er noget i vejen. Men ingen siger noget. Man ved bare, at der er problemer i familien.

Børn som oplever det, kan blive usikre. Børn kan let kom til at tænke: “Har det mon noget med mig at gøre? Er der noget galt med mig? Har jeg mon gjort noget galt?”

Det er usundt for børn, at gå rundt med den slags tanker. Der kan være helt andre ting i vejen, som børnene bare ikke ved.

Hvis et menneske er i krise eller meget træt og næsten aldrig er rigtig glad, så handler det måske om en sygdom. En sygdom, som gør humøret dårligt. Derfor er det vigtigt at bryde tavsheden og skabe et rum, hvor børnene føler sig set og hørt. Dette kan være afgørende for deres trivsel og udvikling på både kort og lang sigt. Ved at møde børnene i deres virkelighed og tale åbent om familieproblemerne kan vi styrke deres selvforståelse og give dem den støtte, de har brug for, for at kunne håndtere de udfordringer, de står overfor.

 

Problemer i familien – mød barnet

Vi skal se børnene i deres virkelighed og tale med dem, om det de oplever. På den måde styrker vi børnenes tillid både til deres egne sanser og til os voksne. Og på langt sigt giver vi børnene den bedste oplevelse af sig selv.

Tavshed er svigt. Det er i mange tilfælde fint, at aflede børns tanker og give dem positive oplevelser. Men totalt tavshed omkring de svære ting er mere skadeligt end gavnligt i forbindelse med problemer i familien. For tavshed gør usynlig, og alle mennesker har brug for at blive set. Først når nogen kender mig, kan jeg begynde at føle mig hjemme.

At møde børnene i deres virkelighed og åbne op for ærlig kommunikation er afgørende for at skabe tillid og tryghed i familien. At tale om de svære ting og lytte til børnenes oplevelser og følelser er et skridt i retning af at hjælpe dem med at håndtere og forstå de udfordringer, de står overfor. Tavshed omkring familieproblemerne gør kun børnene usynlige og kan forstærke deres følelse af isolation og manglende forståelse.

Problemer-i-familien-snak-med-boern-om-det-problemer-familien-det-boern-ikke-ved-har-de-ondt-af-psykologi-psykiatri-vivi-hinrichs-aarhus

Åbenhed om problemer i familien er omsorg

Åbenhed om problemer i familien er en form for omsorg, der er afgørende for børns trivsel. Når voksne forsøger at skjule problemer, tror de måske, at de beskytter børnene, men i virkeligheden kan det have modsatte virkninger. Børn er intuitive og følsomme over for de følelsesmæssige atmosfærer omkring dem, og hvis noget er galt, vil de ofte opfange det.

Børn søger aktivt efter sammenhæng i deres verden, og hvis der er problemer i familien, vil de forsøge at forstå og danne en mening om situationen. Åbenhed og ærlig kommunikation giver børn mulighed for at forstå, hvad der foregår, og hjælper dem med at skabe en meningsfuld sammenhæng. Når voksne taler åbent om problemer, viser de også børnene, at det er okay at tale om følelser og udfordringer.

Sunde børn mærker, hvis noget er galt! Børn er involverede i en forældres eller anden nærtståendes liv og sygdom. På godt og ondt.

Mange ønsker inderligt at skåne deres børn og undgå at børnene bliver belastet, og derfor bilder de sig selv ind, at man kan skjule det over for børnene. I fortielsernes virkelighed forsøger børn dog at samle brudstykker op og udfylde hullerne til et billede af verden. Det ligger i barnets natur at søge efter sammenhæng.

“Hvad er det, jeg mærker? Hvad er det, som sker? Hvad siger min mor? Hvad siger de andre? Hvordan hænger det sammen?” Er der problemer i familien?

 

Følelser skal tales om

Vores hjerner har nogle særlige spejlende nerveceller kaldet spejlneuroner, som netop opfanger noget af det, der foregår i et andet menneske. Det kan være svært at adskille sig fra de svingninger, som den psykiske utro afstedkommer. Flere børn oplever, at de nærmest svinger følelsesmæssigt i takt med den sårbare forælder.

Vi må hjælpe barnet med at skelne mellem den voksnes følelser og barnets egne følelser. Hvis barnet får alle brikkerne til puslespillet, bliver det lettere at skelne og problemer i familien bliver nemmere at tackle for alle involverede.

Evnen til at leve sig ind i andre menneskers følelser, empatien, udvikles i kraft af disse spejlende nerveceller.

Følelser spiller en central rolle i denne proces. Børns evne til at forstå deres egne og andres følelser udvikles gennem spejlneuroner, der registrerer og spejler følelsesmæssige tilstande. Når en forælder eller en nærtstående voksen oplever stress eller sårbarhed, kan børnene føle det og reagere følelsesmæssigt i takt med den påvirkede person. Det er vigtigt at hjælpe børnene med at skelne mellem de voksnes følelser og deres egne.

At tale åbent om følelser og problemer i familien er ikke kun en måde at informere børnene på, men det er også en måde at styrke deres evne til empati. Gennem denne åbenhed kan voksne skabe et trygt rum, hvor børn føler sig støttet og forstået. Dette kan bidrage til at minimere usikkerhed og angst og styrke familiebåndene ved at tackle problemerne sammen.

 

Ar i sjælen

At vokse op i en dysfunktionel familie kan have dybe konsekvenser for menneskets følelsesmæssige velbefindende og sociale interaktioner. Når en familie ikke formår at tilbyde den nødvendige følelsesmæssige støtte og anerkendelse, kan det påvirke hele familiens dynamik og skabe en atmosfære af frustration, angst og forvirring.

På et mere overordnet niveau fører dette til et tab af tillid til både sig selv og andre og skaber barrierer for sund kommunikation og samarbejde. Dette kan påvirke alle familiemedlemmer, uanset alder eller rolle, da det skaber en følelse af at være adskilt fra hinanden og ikke føle sig set eller hørt.

Disse følelser af isolation og utilstrækkelighed kan have langsigtede konsekvenser for menneskets evne til at opbygge sunde relationer, trives i samfundet og finde mening i tilværelsen. Uanset hvor meget en person søger efter bekræftelse og accept fra andre, kan følelsen af tomhed og ensomhed forblive.

Terapi

Terapi og andre former for støtte er afgørende for at afbøde disse konsekvenser og hjælpe mennesker med at genopbygge tillid, opbygge sunde relationer og finde mening i deres liv. Ved at arbejde sammen med en terapeut kan mennesker begynde at udforske og forstå de underliggende årsager til deres følelsesmæssige smerte og begynde at skabe positive forandringer, der fører til større trivsel og tilfredshed.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Læs mere om den svære samtale her >

KONTAKT
Vivi Hinrichs
Store Torv 9, 2. sal
8000 Aarhus C

Telefon: 28947100
info@psykologipsykiatri.dk

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale