27/04/2021

MISTRIVSEL I FAMILIEN

by Vivi Hinrichs,

Oplever du mistrivsel i familien?

Kender du det at være i mistrivsel? Oplever du ofte at have dårlig samvittighed? Føler du skam? I den symbiotiske familie er rummeligheden overfor intense følelser såsom sorg og vrede, glæde og løssluppenhed ofte meget lille. Børn lærer dermed, at der ikke er plads til følelser og at disse kan udgøre en trussel overfor familiens stabilitet og balance. Den mangelfulde følelsesmæssige afstemning og de utilstrækkelige samhørighedsfølelser, som er så vigtige for et barns sunde udvikling, medfører typisk smertefulde oplevelser af at være en forkert.

Ovenstående er en dysfunktionel familiedynamik, hvor børnene i familien kommer i klemme. De vokser op med meget lidt eller slet ingen udvikling af deres følelser og de oplever psykisk omsorgssvigt. Børn er yderst sårbare i deres opvækst og udvikling.

Hvis du føler, du har problemer med mistrivsel i din familie, er det yderst vigtigt at du ikke er alene er opmærksom på det, men også arbejder på det. Både for din egen men i særdeleshed for dine børns skyld. Vil du læse mere om mistrivsel i familien og skabelse af sunde relationer.

Forskellighed er forkert

I den symbiotiske familie erfarer barnet, at det ikke må være anderledes end de andre. Dets autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne. Barnets naturlige udvikling hen imod autonomi understøttes ikke af forældrene, men anses som en trussel for familiens sammenhold og stabilitet. Hvis barnet ikke får lov til at udvikle sig til at være et selvstændigt menneske med egne holdninger, meninger og erfaringer, kan det få store problemer med sociale relationer i sit liv.

Selvstændighed og individualitet bremses gennem nedgørelse, ydmygelse, udskamning og inducering af dårlig samvittighed. Barnet erfarer således, at det er afgørende at holde sig tilbage og kun fremvise de dele af selvet, som ikke frembringer negative reaktioner hos forældrene. Barnet tilpasser sig for at få basale og livsnødvendige behov for anderkendelse og omsorg opfyldt. Men prisen bliver en smertefuld, symbiotisk binding til familiens medlemmer. Barnet lærer at tage afstand fra sig selv, for at få en oplevelse af at være inkluderet. Prisen for denne falske inklusion er tabet af selvstændighed.

Mistrivsel i familien kan skabe skam og skyld

Et barn der ikke bliver mødt i sine subjektive behov, lærer ikke at sig selv at kende. Selverkendelse forudsætter en ren spejling, hvor det er barnets egne indre emotionelle tilstande, der navngives, italesættes og rummes uden forbehold.

Når barnet i stedet invaderes af forældrenes ønsker, bliver det kompetent ud i at aflæse andre menneskers behov og signaler, men blind overfor sig selv. Barnet kan ikke mærke sig selv. Derfor oversamarbejde barnet, også ind i voksenlivet, med andre menneskers behov på bekostning af egne. Man har ikke fået installeret en god fornemmelse af, hvad der er dig, mig og os. Alt hvad der er forskelligt kommer til at opleves som en trussel mod relationen.

Mistrivsel i familien undertrykker de sunde relationer

Sunde relationer er karakteriseret ved mødet mellem frie og selvstændige mennesker, der kan udtrykke egne behov tydeligt og direkte. Derudover kan man rumme, at den anden har andre behov, er uenig eller føler på en anden måde end en selv. Ægte nærhed og samhørighedsfølelser opstår ud af at blive set og anerkendt i sin subjektivitet og individualitet. I sunde relationer er forskellighed ikke en trussel men en platform for læring og udvikling.

I den symbiotiske familie derimod er alle former for selvstændige jeg-udtryk forbudte. Der er kun plads til os og vi. De sunde og naturlige grænser mellem familiens individer er blevet udvisket og tabuiseret. Når man senere i livet kommer i kontakt med autentiske livsbehov, kan man derfor opleve en voldsom skam og skyldfølelse – herunder dårlig samvittighed. Hvor det før var forældrene, der censurerede barnet, er det nu den voksne, der på samme nådesløse og ikke empatisk vis holder sit skrøbelige og maltrakterede selv i kort snor.

Kan du relatere til ovenstående i større eller mindre grad og oplever du det er svært at håndtere? Føler du mistrivsel i familien er svær at sætte ord på? Det kan være svært at komme mistrivsel i sin familie til livs, men med psykoterapeutiske samtaler, får du hjælp til at sætte ord på de svære ting. Du vil i samarbejde med terapeuten få støtte, redskaber og hjælp til at øge trivslen hos dig selv, dine børn og hele din familie.

Hvordan genkender du mistrivsel i familien:

Mistrivsel i familien kan manifestere sig på forskellige måder. Det kan være i form af konstante konflikter, manglende kommunikation, eller en generel følelse af uro og utilfredshed. Det er vigtigt at være opmærksom på signalerne og ikke ignorere dem, da det kan have betydelige konsekvenser for både voksne og børn i familien.

De negative virkninger af en dysfunktionel familiedynamik:

 

Som nævnt kan en dysfunktionel familiedynamik have alvorlige konsekvenser for børns følelsesmæssige udvikling. Mangel på anerkendelse og rum til følelser kan føre til lavt selvværd, angst og depression. Det er vigtigt at forstå, at børn har brug for en sund følelsesmæssig forbindelse for at trives og udvikle sig optimalt.

Arbejde mod sunde relationer:

At erkende og adressere mistrivsel er det første skridt mod forandring. Det kan være gavnligt at søge professionel hjælp, som for eksempel familieterapi, for at identificere og løse de underliggende problemer. At skabe et rum for åben kommunikation og følelsesmæssig forståelse er afgørende for at opbygge sunde relationer i familien.

Forskellighedens vigtige rolle:

At anerkende og omfavne forskelligheder i familien er afgørende for sund udvikling. Børn bør opmuntres til at udtrykke deres autentiske selv, og forældre bør støtte deres individuelle vækst. Forskellighed bør ses som en styrke, der bidrager til en rigere og mere givende familieliv.

Selvstændighedens betydning:

At fremme selvstændighed hos børn er afgørende for deres fremtidige trivsel. Forældre bør opmuntre til uafhængige tanker og handlinger, hvilket vil bidrage til at udvikle sunde og stærke individuelle identiteter.

At bryde ud af den symbiotiske binding:

Det er vigtigt at forstå, at den symbiotiske binding kan være skadelig på lang sigt. Arbejde mod at bryde ud af denne binding indebærer at opbygge sunde grænser, fremme selvudtryk og skabe et miljø, hvor forskelligheder accepteres og værdsættes.

At søge hjælp:

Hvis du eller din familie oplever mistrivsel, tøv ikke med at søge professionel hjælp. En terapeut eller rådgiver kan hjælpe med at identificere og tackle de underliggende problemer for at skabe en mere positiv og støttende familiedynamik.

 

Få en tid til psykoterapeutisk samtale inden for 24 timer.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om

Læs om familieproblematikker – terapi

Læs om familieopstilling

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

børn-unge
Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale