Oplever du mistrivsel i familien?

Kender du det at være i mistrivsel? Oplever du ofte at have dårlig samvittighed? Føler du skam? I den symbiotiske familie er rummeligheden overfor intense følelser såsom sorg og vrede, glæde og løssluppenhed ofte meget lille. Børn lærer dermed, at der ikke er plads til følelser og at disse kan udgøre en trussel overfor familiens stabilitet og balance. Den mangelfulde følelsesmæssige afstemning og de utilstrækkelige samhørighedsfølelser, som er så vigtige for et barns sunde udvikling, medfører typisk smertefulde oplevelser af at være en forkert.

Ovenstående er en dysfunktionel familiedynamik, hvor børnene i familien kommer i klemme. De vokser op med meget lidt eller slet ingen udvikling af deres følelser og de oplever psykisk omsorgssvigt. Børn er yderst sårbare i deres opvækst og udvikling. Hvis du føler, du har problemer med mistrivsel i din familie, er det yderst vigtigt at du ikke er alene er opmærksom på det, men også arbejder på det. Både for din egen men i særdeleshed for dine børns skyld. Vil du læse mere om mistrivsel i familien og skabelse af sunde relationer, så læs om familieopstilling her.

 

Forskellighed er forkert

I den symbiotiske familie erfarer barnet, at det ikke må være anderledes end de andre. Dets autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne. Barnets naturlige udvikling hen imod autonomi understøttes ikke af forældrene, men anses som en trussel for familiens sammenhold og stabilitet. Hvis barnet ikke får lov til at udvikle sig til at være et selvstændigt menneske med egne holdninger, meninger og erfaringer, kan det få store problemer med sociale relationer i sit liv.

Selvstændighed og individualitet bremses gennem nedgørelse, ydmygelse, udskamning og inducering af dårlig samvittighed. Barnet erfarer således, at det er afgørende at holde sig tilbage og kun fremvise de dele af selvet, som ikke frembringer negative reaktioner hos forældrene. Barnet tilpasser sig for at få basale og livsnødvendige behov for anderkendelse og omsorg opfyldt. Men prisen bliver en smertefuld, symbiotisk binding til familiens medlemmer. Barnet lærer at tage afstand fra sig selv, for at få en oplevelse af at være inkluderet. Prisen for denne falske inklusion er tabet af selvstændighed.

 

Mistrivsel i familien kan skabe skam og skyld

Et barn der ikke bliver mødt i sine subjektive behov, lærer ikke at sig selv at kende. Selverkendelse forudsætter en ren spejling, hvor det er barnets egne indre emotionelle tilstande, der navngives, italesættes og rummes uden forbehold. Når barnet i stedet invaderes af forældrenes ønsker, bliver det kompetent ud i at aflæse andre menneskers behov og signaler, men blind overfor sig selv. Barnet kan ikke mærke sig selv. Derfor oversamarbejde barnet, også ind i voksenlivet, med andre menneskers behov på bekostning af egne. Man har ikke fået installeret en god fornemmelse af, hvad der er dig, mig og os. Alt hvad der er forskelligt kommer til at opleves som en trussel mod relationen.

 

Mistrivsel i familien undertrykker de sunde relationer

Sunde relationer er karakteriseret ved mødet mellem frie og selvstændige mennesker, der kan udtrykke egne behov tydeligt og direkte. Derudover kan man rumme, at den anden har andre behov, er uenig eller føler på en anden måde end en selv. Ægte nærhed og samhørighedsfølelser opstår ud af at blive set og anerkendt i sin subjektivitet og individualitet. I sunde relationer er forskellighed ikke en trussel men en platform for læring og udvikling.

I den symbiotiske familie derimod er alle former for selvstændige jeg-udtryk forbudte. Der er kun plads til os og vi. De sunde og naturlige grænser mellem familiens individer er blevet udvisket og tabuiseret. Når man senere i livet kommer i kontakt med autentiske livsbehov, kan man derfor opleve en voldsom skam og skyldfølelse – herunder dårlig samvittighed. Hvor det før var forældrene, der censurerede barnet, er det nu den voksne, der på samme nådesløse og ikke empatisk vis holder sit skrøbelige og maltrakterede selv i kort snor.

Kan du relatere til ovenstående i større eller mindre grad og oplever du det er svært at håndtere? Føler du mistrivsel i familien er svær at sætte ord på? Det kan være svært at komme mistrivsel i sin familie til livs, men med psykoterapeutiske samtaler, får du hjælp til at sætte ord på de svære ting. Du vil i samarbejde med terapeuten få støtte, redskaber og hjælp til at øge trivslen hos dig selv, dine børn og hele din familie.

Få en tid til psykoterapeutisk samtale inden for 24 timer.