30/11/2021

OPLEVER DU DIG ENSOM?

by Vivi Hinrichs,

Er du også alene og ensom?

Du har her en mulighed for at tale med en professionel, der møder dig, der, hvor du er, hvis du har behov for lige at vende nogle ting i en telefonsamtale. Særligt op til højtider som f.eks. julen kan ensomheden især presse sig meget på.

Der er alt for mange mennesker, unge som gamle, der står udenfor et fællesskab. Mange mennesker oplever sig ensomme, fordi de lever alene og kun har få eller ingen familiemedlemmer eller venner. Ofte er der ingen at tale med om det, du oplever. 

Er du også fanget i ensomhedens klemme?

Når ensomheden presser sig på, kan det føles som om, verden er vendt mod dig. Især i perioder som julen kan ensomheden være overvældende. Mange mennesker, unge som gamle, oplever at stå uden for fællesskabet. Det kan føles som om, der er ingen at dele ens tanker med, ingen at lytte til det, du oplever. Måske kender du til følelsen af:

 

  • At være meget alene.
  • At have en konstant strøm af tankemylder.
  • At kæmpe med relatione
  • At blive udelukket i job, relationer eller andre forhold.
  • At føle afmagt, stress eller indre uro på grund af specifikke udfordringer.
  • At have mistet en ægtefælle, hvor han eller hun var den eneste fortrolige.

At være alene med tomme vægge, der ikke taler til en, kan være overvældende og for hårdt at håndtere. Hvis du sidder fast og har svært ved at tage kontakt eller finde en ny vej, er der hjælp at hente.

 

 

At overkomme ensomhed gennem psykoterapi

Fornemmelsen af ensomhed kan fungere som en indikator for, at det er på tide at søge støtte og hjælp. Jeg tilbyder samtaler med psykoterapeuter, der kan give dig opbakning og genskabe livsmodet, så du kan bryde ud af ensomhedens snører.

Ensomhed opstår, når ens sociale relationer ikke opfylder ens behov og forventninger. Det kan ske, når man føler sig adskilt fra andre eller savner kontakt og samvær med dem, man føler sig forbundet med. Fællesskaber, relationer, familie og venner spiller en central rolle i vores liv, men desværre oplever mange i dag ensomhed som en barriere for livskvaliteten.

 

Behovet for forandring.

Hvis ens ensomhedsfølelse begynder at påvirke livet for meget, er det tid til at prioritere sig selv og arbejde på at ændre situationen. Jeg tilbyder individuel terapi, hvor jeg kan hjælpe dig med at udforske årsagerne til din ensomhed og styrke dit mod til at stå op for dig selv. Dette arbejde kan give dig den handlekraft, der er nødvendig for at bryde ud af den negative spiral af ensomhed.

Bag ensomhedsfølelsen kan der være sårede følelser, negative oplevelser eller et knæk i selvværdet. Du er ikke alene i dine følelser af ensomhed – psykoterapi kan være vejen frem. Det er vigtigt at erkende, at kortvarig ensomhed er normalt, men langvarig ensomhed kan have negative konsekvenser for vores sociale kompetencer og helbred.

Følelsen af ensomhed kan ofte føre til skam og selvbebrejdelse.

Derfor er det afgørende at prioritere sig selv og søge hjælp. Jeg tilbyder støtte til at arbejde med selvværdet og modet til at bryde ud af ensomheden. Det kan være nødvendigt at udforske dybere lag af ensomhedsfølelsen med professionel hjælp. Ignorer ikke ensomheden – tag den alvorligt og søg hjælp for at undgå, at den udvikler sig til depression.

Man kan være selvvalgt alene, men man vælger ikke selv at føle sig ensom

Ensomhed er en smertefuld følelse, der kan opstå, når ens sociale relationer ikke opfylder de behov, man har for social kontakt. Når den følelse kommer og er stærk, så er man tilbøjelig til at vende det indad og tænke:  “Ingen kan lide mig, jeg ikke er god nok. Jeg dur ikke til noget. Ingen gider være sammen med mig. Jeg er forkert og oplever skyld og skam.”

Du skal bare vide, at du slet ikke er alene om det, selvom det føles sådant. Rigtig mange mennesker oplever sig isoleret, også fordi vi lever i en individualiseret kultur med små familier og få venner – hvis der overhovedet er nogle. Der kan være mange grunde til, at man lever alene og oplever sig ensom. Langvarig ensomhed er et alvorligt sundhedsproblem.

 

Ensomhed er derfor et alvorligt samfundsproblem

Alle kan blive ramt af ensomhed, men vores behov for samvær med andre varierer fra menneske til menneske. 380.000 danskere er alvorligt ensomme, heraf 55.000 på 65 år og derover. Antallet af danskere, der føler sig ensomme, er steget til 6,3%, svarende til 1 ud af 16 danskere.

Ring eller send en SMS til mig på tlf.nr.: 28 94 71 00 og hør ud, om der er mulighed for at få en løs samtale. Jeg kan kontaktes dag, aften (senest kl. 22) eller weekend. Læs mere her.

Jeg håber, at jeg gennem en telefonsamtale / eller online samtale kan give dig en oplevelse af, at du bliver mødt, der hvor du er. At du måske bliver inspireret eller opmuntret til at finde mod og håb til at finde nye veje. Måske vil det ligefrem være en hjælp og en inspiration til at skabe dig en ny livsbane, som jeg af mit hjerte håber, at jeg kan bibringe dig. Hvor der er et håb, er der en vej at finde.

 

Et samfundsmæssigt problem

Ensomhedsproblematikken er ikke ny for mig. Jeg har i flere år søgt at komme det tabu og fænomen til livs ved f.eks. at lave et socialt website, der understøttede dette. Dog blev dette for svært og for dyrt at realisere. På hjemmesiden www.letustogether.dk kan du se en film, hvor jeg fortæller om ensomhedsproblematikken. Måske kan det også inspirere dig eller få dig til at se, at du er ikke alene. Det løser dog ikke dit problem, men kan måske tage lidt smerte fra dig, så du ikke skal opleve skam, forkerthed, skyld eller andre negative følelser.

Overkom ensomheden gennem psykoterapi

Ensomhed er som en alarmklokke, der signalerer behovet for støtte og hjælp. Jeg tilbyder samtaler med erfarne psykoterapeuter, der kan give dig opbakning og hjælpe dig med at genfinde livsmodet, så du kan bryde ud af ensomhedens snører.

Ensomhed opstår, når ens sociale relationer ikke opfylder ens behov og forventninger. Det kan føles som en adskillelse fra andre eller mangel på kontakt og samvær med dem, man føler sig forbundet til. Fællesskaber, relationer, familie og venner spiller en afgørende rolle i vores liv, men desværre oplever mange i dag ensomhed som en barriere for livskvaliteten.

Følelsen af ensomhed kan være smertefuld og føre til skam og selvbebrejdelse. Men det er vigtigt at huske, du er ikke alene i dine følelser. Langvarig ensomhed kan have negative konsekvenser for både sociale kompetencer og helbred.

 

Tilbyder hjælp og forandring

Hvis ens ensomhedsfølelse begynder at påvirke livet for meget, er det tid til at prioritere sig selv og arbejde på at ændre situationen. Jeg tilbyder individuel terapi, hvor vi sammen kan udforske årsagerne til din ensomhed og styrke dit mod til at stå op for dig selv. Dette arbejde kan give dig den nødvendige handlekraft til at bryde ud af den negative spiral af ensomhed.

Ens ensomhedsfølelse kan stamme fra sårede følelser, negative oplevelser eller et knæk i selvværdet. Ignorer ikke ensomheden – tag den alvorligt og søg hjælp for at undgå, at den udvikler sig til depression.

Jeg tilbyder støtte til at arbejde med selvværdet og modet til at bryde ud af ensomheden. Det kan være nødvendigt at udforske dybere lag af ensomhedsfølelsen med professionel hjælp.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs ….

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

læs mere om ensomhed

 

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale