29/08/2023

Hvad er terapi?

by Vivi Hinrichs,

Kan terapi overhovedet hjælpe mig?

Alle mennesker oplever livet igennem problemer på vores vej herunder traumer eller chok. Vi kommer ud for kriser, vi oplever sorg, vi bliver til tider overbelastet af egne og andres forventninger, vi bliver presset, vi oplever stress.

Listen kunne blive ved, for det moderne samfund vi alle har været med til at udforme og skabe, kan til tider være en hæmsko for os mennesker. Vores oplevelser er af forskellig karakter og belastningsgrad. Ens for alle er, at det kan være nødvendigt, at få hjælp til at bearbejde vores oplevelser.

Hvad er psykoterapi og hvordan kan det hjælpe dig gennem en krise? Gennem psykoterapi lærer man sig selv bedre at kende. Hvordan reagerer man og hvorfor reagerer man som man gør? Hvad føler man og hvorfor føler man præcis det? Når man lærer sine mønstre og følelser at kende, bliver man i højere grad bevidst om dem. Dermed er det nemmere at bearbejde dem og man kan i højere grad ændre retning i livet – i stedet for at være passager, bliver man pilot på sit eget liv. Læs mere om psykoterapi, samtaleterapi og mere her.

 

Mistrivsel er en samfundsudfordring

Forskning viser, at styrkede fællesskaber og sociale relationer har stor betydning for trivsel og mental sundhed. På samme måde har trivsel i barndommen en afgørende betydning for mental sundhed og livsduelighed, uddannelsesmuligheder og evnen til at skabe gode relationer senere i livet.

Flere børn, unge og voksne mistrives, og flere oplever symptomer på stress, angst, ensomhed og depression. Det seneste årti har dobbelt så mange børn og unge haft kontakt til psykiatrien. Ifølge undersøgelser er ensomhed med til at forringe livskvaliteten og den øger dødeligheden blandt personer over 50 år.

 

Unge mistrives

Mistrivsel blandt unge bliver en mere og mere almindelig tilstand. En stor del af de unge, der oplever mistrivsel og yderligere symptomer såsom ensomhed, stress, angst og meget andet, forsøger at regulere deres følelsesliv på det ubevidste plan. Den danske professor og specialpsykolog i psykiatri, Bo Møhl, fastslår i en undersøgelse, at en stor del af de danske gymnasieelever mistrives. Den danske forsker har, i samarbejde med en forskergruppe fra Region Hovedstadens Psykiatri og Statens Barnehus i Norge, analyseret spørgeskemabesvarelser fra mere end 3000 danske gymnasieelever.

Gymnasieleverne skulle svare på spørgsmål om deres alkohol- og spisevaner og stofmisbrug, og om de har gjort direkte skade på sig selv – ved eks. at slå, brænde eller skære sig. Alkoholbetinget blackouts, stofmisbrug, spiseforstyrrelser som overspisning og efterfølgende udrensning samt udsultning, er metoder, forskerne bag undersøgelsen har givet fællesbetegnelsen indirekte selvskade.

De fleste mennesker oplever mistrivsel i perioder gennem et helt arbejdsliv. Det er naturligt og næsten uundgåeligt, men det vigtigste er at disse perioder ikke bliver langvarige. Mistrivsel, i en arbejdsmæssig kontekst, kan opstå på grund af mange forskellige faktorer.

 

Oplever du mistrivsel?

Vores forhold til os selv medvirker til, hvordan vi agerer og kommunikerer. Lever vi sundt, har vi kontakt til vores hjerte / følelser og krop? Har vi lært at give og tage imod? Har vi tillid til andre mennesker? Er der refleksion, selverkendelse, grænser og kærlighed? Alle disse forhold spiller ind, når vi taler om, hvorvidt vi trives eller ej. Hvis der er en eller flere af ovenstående faktorer, hvor vi oplever problemer, kan det føre til mistrivsel.

Mistrivsel over længere tid, kan sætte sig som forskellige symptomer, herunder krise, stress, lavt selvværd, ensomhed, sorg, depression, angst i forskellige former og traumer. Det kan være panikangst og fobi, generaliseret angst, social angst eller præstationsangst. Det kan være med til, at mistrivslen sætter sig som et traume hos os.

Hvad er psykoterapi og hvordan kan det hjælpe dig?

Psykoterapeutisk støtte og hjælp, skal være med til at skabe en sund og konstruktiv udvikling. Dermed vil du i højere grad kunne trives generelt i livet og undgå at opleve yderligere symptomer.

Som psykoterapeut er min fornemste opgave derfor, at støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse. Du skal kunne opnår en større bevidsthed, indre ro, selvkærlighed og en forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

 

 

terapi-mistrivsel

Hvad er psykoterapi og hvorfor er det relevant?

Individuel psykoterapi er baseret på respekt for dig og dine valg. Som professionel lægger jeg stor vægt på at finde ressourcer og handlemuligheder til den forandringsproces, der sættes i gang i terapien. Det handler om, at finde de ressourcer, som kan støtte op om dig og få dig til at vokse. Det er en proces, hvor du skal lære dig selv at kende og hvor du vil vokse sammen med dig selv.

Med en socialpsykologisk tilgang kan jeg tilbyde en stor solid erfaring og interesse inden for social trivsel. Hvordan vi mennesker trives i de relationer som vi er en del af. Om det er i familien, arbejdet eller blandt vennerne, får det betydning for, hvordan vi samspiller og hvordan vi mødes. Rigtig mange mistrives og har brug for støtte og hjælp til at konflikthåndtere.

 

Psykoterapi – i hjertet af Aarhus eller online – gode priser og fleksible tider

Min fornemste opgave er, at støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, indre ro, selvkærlighed og en forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde. Jeg tilbyder såvel individuelterapi, parterapi samt gruppeterapi og har 20 års erfaring indenfor psykiatriens verden – læs mere om min erfaring, uddannelse og faglige viden her.

Det er lige meget om du sidder i Kjellerup, Randers, Vejle, Skanderborg, Herning, Silkeborg, Rønde, Grenå, Middelfart, Fredericia, Horsens eller andre byer. Så er der terapi at hente. Hvis du har svært ved afstanden til Århus, så er der råd herfor. Jeg tilbyder også online terapi, som jeg har en god erfaring med – læs mere om online samtaleterapi her.

Jeg sætter en ære i, at alle mennesker kan få den hjælp de har brug for. Derfor tilbyder jeg generelt lave priser samt har ekstrahensynsfulde priser til studerende, pensionister og arbejdsløse her.

Søg i blogindlægget

Sociale medier

Kontakt mig

Se andre indlæg

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Relationen mellem Voksne Børn og deres Forældre

Forældre-Voksen Barn Relationer
Forældreskab begynder ikke og slutter ikke ved barndommen. Det er en livslang proces, der udvikler sig, når børnene bliver voksne og træder ind i deres eget selvstændige liv. Den følelsesmæssige forbindelse, der blev opbygget gennem opvæksten, får nu brug for en ny form for nærvær, der tillader voksen børn at udforske deres egne stier.

error: Indeholdet på www.psykologipsykiatri.dk er kopibeskyttet