08/11/2022

BARNDOMMENS SPOR BLANDER SIG I NUTIDIGE RELATIONER

by Vivi Hinrichs,

Jeg vil tage dig med på en refleksionsrejse omkring et komplekst emne, der berører os alle på forskellige måder: når barndommens spor blander sig i nutidige relationer. Måske har du oplevet, hvordan følelser fra fortiden overvælder, og du ender i en miskmask af tanker, uden at forstå helt hvorfor. “Når skygger fra fortiden kaster sig ind i nuværende forbindelser,” åbner op for en erkendelse af, hvor udfordrende det kan være at forholde sig til de dybe rødder, som barndommen har plantet i os.

Vi vil sammen udforske, hvordan disse barndommens spor manifesterer sig i vores liv og skaber gentagne udfordringer i vores relationer. Spørgsmål om angst, lavt selvværd, og komplekse dynamikker i familie- eller parforhold kan fylde vores sind. Vi vil også kigge nærmere på, hvordan psykisk sygdom eller funktionstab i familien kan påvirke os, og hvordan disse ar fra fortiden kan påvirke vores evne til at finde vores egen vej i livet.

Dyk med mig ned i dette følelsesmæssige landskab, hvor barndommens spor kan være fyldt med skam, skyld og samvittighed. Vi vil udforske, hvordan vores tidlige tilknytning til familien præger os på både godt og ondt. Lad os sammen reflektere over, hvordan vi som børn var loyale mod familiens normer, og hvordan denne loyalitet kan påvirke vores voksenliv og vores evne til at skabe sunde og bæredygtige relationer.

 

Hvordan er det at være dig?

 

Mange af os oplever følelsesmæssige bølger og en udefineret miskmask af tanker, når barndommens ar går i dialog med vores nuværende liv. Er det svært at være dig, når disse spor fylder og følelserne overvælder? Angst, lavt selvværd, udfordringer i relationer – disse er blot nogle af de aspekter, der kan udfordre vores velvære.

I denne blog vil vi udforske de dybere lag af relationer, der synes at volde problemer, og vi vil se nærmere på de spørgsmål, der kan fylde vores sind:

 • Slås du med angst?
 • Døjer du med lavt selvværd?
 • Har du udfordringer i parforholdet? Familie? Eller andre relationer?
 • Er der psykisk sygdom eller funktionstab i din familie?
 • Kan du ikke finde vej i livet?
 • Er du ensom?
 • Tager du for meget ansvar?
 • Vil du gerne have mere gennemslagskraft?
 • Er du bange for at lukke kærligheden ind?
 • Er du frustreret over din partner, x-partner, familiemedlemmer?

Dyk med mig ned i de relationer, der kan være svære at være i. Oplever du udfordringer med nære relationer som familiemedlemmer, kolleger, eller din chef på arbejdet? Måske er der en bestemt gruppe, der har en mere bestemmende indflydelse, som vi kan kalde “klanen.”

Familie betyder ikke, at man skal acceptere løgn, kaos, drama, manipulation, ydmygelse og manglende respekt. Barndommens spor viser sig, når vi som børn formes af den stemning, normer og erfaringer, der præger vores familie. Vi tager ofte på os ansvaret for at “redde” vores forældre, og det kan følge os ind i voksenlivet.

Dyk ned i dette univers af barndommens spor, fyldt med skam, skyld og samvittighed, der påvirker vores handlinger og udtryk. Vi vil udforske den dybe loyalitet, barnet har overfor familiens normer og hvordan denne loyalitet kan påvirke vores evne til at bevæge os ud over disse normer.

 

 

Når barndommens spor blander sig i nutidige relationer.

Er det svært at være dig hvor barndommens spor fylder, hvor du overvældes af følelser og misk mask igen og igen fylder uden at du rigtig forstår det. “Når skygger fra fortiden kaster sig ind i nuværende forbindelser.”

Således at relationer igen og igen volder problemer…

 • Slås du med angst?
 • Døjer du med lavt selvværd?
 • Har du udfordringer i parforholdet? Familie? Eller andre relationer?
 • Er der psykisk syge / et funktionstab i din familie
 • Kan du ikke finde vej i livet?
 • Er du ensom?
 • Tager du for meget ansvar?
 • Vil du gerne have mere gennemslagskraft?
 • Er du bange for at lukke kærligheden ind?
 • Er du frustrer på din partner, x-partner, familiemedlemmer ?

 

Relationer der kan være svære at være i 

Oplever du forskellige svære ting i din nære omgangskreds måske tætte familiemedlemmer, kolleger, chefen på arbejdet, nogle bestemte venner

Ansvar, der altid lander på dine skuldre – så du tager for meget ansvar.

Er der nogle der ligesom er det mere bestemmende som fører an og som kan kaldes klanen.

Det kan ikke passe at familie betyder at man skal acceptere og tolerer løgn, kaos, drama, manipulation, ydmygelse og manglende respekt!

Barndommens spor viser sig ved at vi alle har været et barn, hvor familien var den eneste rigtige familie, – og barnet former sig efter den stemning, de normer og erfaringer, der hersker i familien. Barnet vil være loyal mod sine forældre – også hvis forældrene er for ramte til at varetage barnets tarv. Barnet påtager sig ofte ansvaret for at ”redde” forældrene.

Som børn er vores overlevelse afhængig af et tilhørsforhold og barnet kan ikke andet end at regulere sig hen imod sammenhørighed og tryghed. Alt andet vil true dets eksistens. Denne regulering i forhold til familien med dens normer og mønstre, bliver sidenhen den skabelon, vi former os efter.

 

 

Barndommens spor

Barndommens spor kan være fyldt med skam, skyld og samvittighed der således er med til at afstemme vores udtryk og handlinger, så vi gør det rigtige i henhold til familiens normer. På den måde formes vi på godt og ondt.

Børn har en dyb loyalitet i forhold til de normer, som hersker. På samme er barnet det loyal overfor sine forældre og ønsker ubevidst at redde dem og på den måde kan reaktionen hos barnet være at tage skylden på sig for at sikre familiens trivsel. Når mor og far skændes, gør barnet det til sit ansvar, da det oplever en frygt for opløsning og udslettelse.

Efterhånden som vi vokser op og begynder at bevæge os ud over familiens normer, starter udfordringerne. ”Blind’ kærlighed, er fx når vi forbliver som det forventes af os og måske endda må gå på kompromis med vores egen sandhed eller livsvalg.

 

Systemet i familien 

Barndommens oplevelser sætter sine spor. I familien er der nogle systemer hvor familiemedlemmer er systemets dele, som tilsammen udgør familien. Der er ofte mange systemer i spil, som skal kortlægges og udforskes. Så vi kan finde frem til roden i problemstillingen. Mønster, normer, skyld og skam, og måder at gøre og være på i verden, gives videre til den næste generation. Derfor kan du være bærer af nogle hæmmende mønster som kan skabe smerte, problemer for dig i dit liv og i de relationer du færdes i.

Alle systemer, uanset om det drejer sig om familier, arbejdsgrupper, etc., er sammensat af mere eller mindre udtalte regler og normer. Disse regler og normer fungerer som et slags styringssystem i grupperingerne. Disse styresystemer består af hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. De kan være bevidste og ekspliciteret i en gruppe, men er oftest helt ubevidste.

Vi er alle præget af vores forfædres liv og i mange familier går bestemte mønstre igen. Har du arvet nogle mønstre fra dine forældre og videre bedste -eller oldeforældre? Måske slås du med mønstre eller følelser, som faktisk stammer fra tidligere generationer.

 • Må du gerne være lykkelig?
 • Stoler du på andre?
 • Har du svært ved at knytte dig?
 • Hvis tårer græder du?
 • Har du altid følt du skulle passe på din mor eller far?

 

Dysfunktionelle Relationer

– Navigering gennem de Komplekse Mønstre

Dysfunktionelle relationer er kendetegnet ved gentagne, negative mønstre, der skaber disharmoni, konflikter og potentielt skader de involverede parter. Disse mønstre kan udvikle sig gradvist og blive indlejret i relationen, hvilket gør det udfordrende at bryde dem. Her er nogle dybere aspekter af dysfunktionelle relationer:

1. Kommunikationsbrister:

Et af de mest fremtrædende træk ved dysfunktionelle relationer er manglende eller vanskelig kommunikation. Dette kan manifestere sig som misforståelser, ignorering af behov eller utilstrækkelig evne til at udtrykke følelser. Manglende åbenhed og ærlighed kan føre til, at konflikter forbliver uløste.

2. Roller og Forventninger:

Dysfunktionelle relationer er ofte præget af fastlåste roller og urealistiske forventninger. Parterne kan finde sig selv fanget i mønstre, hvor de gentagne gange genoplever lignende konflikter, fordi de ikke kan frigøre sig fra disse faste roller.

3. Manglende Selvreflektion:

Individer i dysfunktionelle relationer kan have svært ved at erkende deres egne bidrag til problemerne. Selvreflektion er nøglen til personlig vækst, men i dysfunktionelle mønstre kan denne evne være begrænset, hvilket gør det svært at bryde ud af de negative cyklusser.

4. Følelsesmæssig Afstand:

Dysfunktionelle relationer fører ofte til følelsesmæssig afstand mellem parterne. Dette kan skyldes frygt for sårbarhed eller en beskyttelsesmekanisme mod yderligere skade. Denne afstand kan føre til en opadgående spiral af isolation og ensomhed.

5. Manglende Grænser:

Grænser er afgørende for sunde relationer, men i dysfunktionelle dynamikker kan grænser blive overtrådt eller ikke respekteret. Dette skaber en atmosfære af usikkerhed og mangel på tillid.

6. Underliggende Årsager:

Det er vigtigt at forstå, at dysfunktionelle mønstre ikke opstår uden grund. Bag dem kan være tidligere traumer, uhensigtsmæssige indlærte adfærdsmønstre eller ubehandlede følelsesmæssige sår. At adressere disse underliggende årsager er afgørende for at bryde de dysfunktionelle mønstre.

At være i en dysfunktionel relation indebærer ofte en konstant kamp for at opretholde balance og forbindelse. For at bryde ud af disse mønstre er det vigtigt at arbejde på at styrke kommunikationen, etablere klare grænser og engagere sig i en dyb selvrefleksion. Professionel støtte kan også være en værdifuld ressource for at guide par gennem denne udfordrende, men mulige transformation.

 

            Alle ønsker at høre til i fælleskabet

Familie - at høre til fællesskabet - dysfunktionel familie

uTilknytningsmønster der optræder som nogle spor 

Vi ser nærmere på selve tilknytningen og hvordan den har været.  F.eks. i forhold til menneskers evne til at indgå i sociale samspil der netop præges af de mønstre, som man har indgået i tidligere i livet. Det særligt tilknytningen til vores forældre og andre af de primære omsorgspersoner. Det danner grundlag for de dybeste strukturer, som vil påvirke vores relationelle mønstre i livet.

Vi ser nærmere på selve tilknytningen og hvordan den har været, og hvorvidt man er præget af dysfunktionelle mønster. F.eks. i forhold til menneskets evne til at indgå i sociale samspil, der netop præges af de mønstre, som man har indgået i tidligere i livet.

Det er særligt tilknytningen til vores forældre og andre af de primære omsorgspersoner. Det danner grundlag for de dybeste strukturer, som vil påvirke vores relationelle mønstre i livet.

 

Barndommens spor: 

Måske gav dine opvækstvilkår i dysfunktionel, traumatiserende, omsorgssvigtende miljø dette med i din bagage:

 • Fanget af fortiden – åbent psykisk sår der bløder voldsomt og kan ikke hele
 • Mister evnen til at være fuldt tilstede
 • Traumers værensform en vedvarende genoplevelse af traumet
 • Når fortiden kontinuerligt trænger ind i nutiden forurener nuet og ødelægger forventninger til fremtiden
 • Krænkelser og svigt
 • oplever ikke at kunne stole på nogen
 • Man er blevet invalideret på sin evne til at være et menneske sammen med andre mennesker
 • En følelse af eksistentiel forladthed
 • Barnet/voksen er alene med en ubærlig frygt og smerte
 • Utryg desorganiseret person med oplevelsen af ikke at eksistere
 • At være usynlig gennemsigtig, isoleret, overset, glemt, misforstået, afvist, ikke anerkendt, krænket
 • Man er blevet blind passager i sit eget liv
 • Man kan ikke se sig selv eller andre klart
 • Oplever sig kastet hid og did i eget liv

 

Høre til eller ikke høre til fællesskabet!

Når vi er i overensstemmelse med det, som er ‘rigtigt’ i forhold til en given gruppe, kan vi være rolige, da vores tilhørsforhold er sikret. Opfører vi os derimod på måder, som kan opfattes som ‘forkerte’ i forhold til gruppens regler, er vores tilhørsforhold truet. Vi kan mærke det i kroppen, når vi gør noget forkert, og vi kan se det i ansigterne og reaktioner hos de øvrige medlemmer af gruppen.

Helt galt bliver det, når to systemer med forskellige normer er nærværende på samme tid. Som eksempelvis til en julemiddag, hvor et ungt par er sammen med både forældre og svigerforældre. Hvilke regler og normer er nu de gældende? Hvem skal man være loyal over for, hvis der opstår gnidninger?

Vi får livet givet af vores forældre og skal finde balance, for at få det bedste ud af det. I kærlighedsforhold giver vi gerne noget til vores elskede, som værdsættes. Vi tager også gerne imod noget, som vores partner eller ven ønsker at give os. På den måde styrkes kærligheden.

 

Livet opretholdes i en vekselvirkning mellem at give og tage.

Man skal også selv bære konsekvensen af egne valg og handlinger.

Forankret i Barndommens Spor – Udforsk Vejen til Indre Ro

Er det svært at være dig? Når barndommens spor præger dine nutidige relationer, kan følelser og udfordringer overvælde dig gang på gang, uden at du helt forstår hvorfor.

Barndommens Spor i Nutidens Udfordringer

Angst, lavt selvværd, parforholdsproblemer, familieproblemer – barndommens spor kan påvirke vores relationer på dybtgående måder. Måske er der psykisk sygdom eller funktionstab i din familie, hvilket kan skabe komplekse følelser og udfordringer.

Familiens Systemer – En Dybere Forståelse

Familier er komplekse systemer, hvor normer og mønstre kan være både bevidste og ubevidste. Barndommens præg kan føre til skyld, skam og forsøg på at redde forældre, som stadig kan påvirke os som voksne.

Lær At Bære Din Samvittighed – Bliv Dig Selv

Rejsen mod at blive voksen handler om at forstå og rumme den dårlige samvittighed, der kan følge med, når vi træder ud af familiens normer og begynder at forme vores eget liv.

Forstå Tilknytningsmønstre – Skab Stærkere Relationer

Dine tidlige tilknytningsmønstre påvirker dine nuværende sociale samspil. Gennem terapi kan vi arbejde med disse mønstre for at skabe balance og forvandle dysfunktionelle relationer.

Løft Sløret for Barndommens Sår – Bliv Hel

Barndommens spor kan efterlade sår, der stadig bløder og påvirker os i voksenlivet. Terapien hjælper dig med at se nærmere på disse sår og finde vej til heling og selvforståelse.

Giv Dig Selv Lov til at Være Lykkelig – Vær Tro Mod Dig Selv

Gennem terapi lærer du at bryde ud af de normer og moral, der ikke tjener dig, og opbygge relationer baseret på ægte forbindelse og selvudfoldelse.

Naviger Gennem Systemernes Labyrint – Skab Dit Eget Liv

Familie- og samfundsnormer kan virke som en labyrint, men terapien hjælper dig med at finde vej til din egen sandhed og skabe et autentisk liv.

Frigør Dig fra Barndommens Bånd – Find Styrke i Dit Selv

Bryd fri af familiens forviklinger og find din egen styrke. Gennem terapi lærer du at etablere sunde grænser og værdier, der respekterer din unikke rejse.

Opdag Dine Mønstre – Så Du Kan Skabe Forandring

Terapien hjælper dig med at kortlægge de mønstre, der stammer fra barndommens spor. Ved at forstå dem, kan du skabe forandring og træde ind i et mere autentisk og friere liv.

Tag Skridtet mod Indre Ro og Forvandling

 

Det psykoterapeutiske arbejde

I det psykoterapeutiske personlighedsarbejde kommer vi ind på, hvordan man konkret kan skabe forandring i forhold til både psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Vi ser nærmere på hvad der er i spil  og arbejder konstruktivt med at forandre og forløse de aktuelle udfordringer, som ofte stammer fra familiens og slægtens måder at løse problemer på.

Vi udformer bruger et landkort til at navigere efter i processer til at forstå de forskellige dynamikker i systemerne. Alt efter hvilket spil vi er styret af og fungere som nogle barometer, som påvirker systemer, din væren og dine menneskelige relationer.

Føler vi os derimod svigtet, giver vi mindre og mister måske lysten til at tage imod. Denne balance ses i alle menneskelige relationer og vi kan være mere eller mindre gode til enten at give eller tage. Det er i disse situationer, at får vi for meget og føler en forpligtigelse til at give tilbage. Her vil det nogle gange være lettere for os ikke at få noget overhovedet. Det er mere uforpligtende og vi føler os frie.

Vi kan intet ændre ved vores fortid, vi kan ikke gøre de skader, der bliver tilføjet i barndommen, ugjorte. En forsvunden tid. Men vi kan ændrede os selv, vi kan reparere os selv, vi kan genvinde vor tabte integritet. Dette ved at se nærmere på den viden om det der skete, som er lagret i vores krop og bringe det til vores bevidsthed. Denne vej gør os det muligt at forlade os selv fra et ubevidst offer for fortiden til et ansvarsbevidst menneske, der kender sin historie og lever med den

 

Bliv bevidstgjort om hvem du er, dine grænser og værdier

Når mennesker bryder ud af familiens (eller for den sags skyld andre grupper, vi indgår i) normer, moral og træder ud af forviklingerne, kommer den dårlige samvittighed. Skyld, skam forkerthedsfølelsen nager og man forsøger måske at indordne sig, undskylde, skamme sig, for på den måde at regulere sig på plads, så man igen kan høre til.

Rejsen mod at blive sig selv og blive voksen handler derfor om, hvorvidt vi kan bære og rumme den dårlige samvittighed, så vi ikke blindt følger skyldfølelsen. Samvittighed er som et overjeg, der oftest som vi lader styrer os og påvirker vores valg og handlinger i livet.

Familien søger at gøre mange ting i at få dig – personen til at komme tilbage og være den som de kender bedst, og som passer ind i normen der. Derfor arbejdes der også på, hvordan du kan tackle dette ved enten at bevare en kontakt og stadig være hele dig eller at trække dig for at kunne være hele dig. Når man vælger vælges noget altid til og andet forkastes og alt har sine omkostninger.

Når man vil opbygge relationer, gøres det ofte ved at man giver og tager lidt mere, så relationen bliver stærkere, ganske som man afvikler relationer ved at give og tage lidt mindre fra hinanden.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv. f.eks.

 

Blogs….

 

 Læs f.eks. om spændende blogs her og læs videre til andre spændende sider.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

Læs mere om familieterapi

 

Læs om traumebehandling

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale